Page 146

4.3

4.3.2

Dopad na národný dôchodok SR

Nasledujúci graf sumarizuje výpočty CEEMID o priamych a nepriamych dôsledkoch zmeny dopytu po slovenskom produkte. CEEMID používa odporúčania Eurostatu ((Beutel, 2008) a viacerých zahraničných autorov (D’Hernoncourt et al., 2011), ktoré sú rovnako dôležité ako Raabovej (Raabová, 2014) české modely. Nasledujúci výpočet a klasifikácie pre účely tejto správy boli vytvorené po konzulácii s Terezou Raabovou. Domáci predaj hudobných nahrávok ako súčasti domáceho hudobného priemyslu má priemerný dopad na slovenskú ekonomiku. Dopady sú samozrejme iné, ak sa predaj uskutočňuje v zahraničí.

Porovnanie dopadov na HPH (hrubú pridanú hodnotu) Zdroj: CEEMID na základe Statistics Slovakia a Eurostatu

0,75

0,50

0,25

0 výroba automobilov

ukazovatele

dodávka energií

nahrávky

informačné služby a softvér

živé vystúpenia

multiplikátory

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement