Page 145

Ekonomický dopad na slovenské národné hospodárstvo

Hudobný priemysel v Chorvátsku je veľmi dobrým kandidátom na zvýšenie celkových turistických výdavkov v krajine. Odvetvie si tento fakt už zjavne uvedomuje, keďže počas letnej turistickej sezóny sa organizuje omnoho viac festivalov na pobreží mora, ako v minulosti. Ide o to, že turista môže minúť zopár eur za kúpu melóna, ale napríklad až 100 eur na hudobnom festivale po západe slnka. Živá hudba a vystúpenia DJ-ov predstavujú veľmi dôležitú službu, ktorú je možné predávať ako súčasť jedného balíka spolu s prímorskou turistikou. Institut umění – Divadelní ústav v Českej republike vynaložil veľa práce pri modernizácii národných účtov Českej republiky prostredníctvom kultúrneho satelitného účtovníctva a input-output analýzy, ktorá poukazuje na veľkú hodnotu kultúrneho turizmu a jej význam pre národnú ekonomiku. Vynikajúca štúdia Terezy Raabovej analyzovala kultúrne zložky v mestskom cestovnom ruchu v Prahe a vo všeobecnosti sa zameriavala na štrukturálnu analýzu kultúrneho priemyslu. Raabovej kalkulačka ekonomických dopadov kultúrneho priemyslu CulCal (Raabová, 2014) a jej práca na meraní dopadu kultúrneho priemyslu (Raabová, 2010) a kultúrneho turizmu (Raabová, Merta, Tichá, 2013) spôsobili signifikantné zmeny vnímania tejto oblasti. Maďarská vláda zaviedla nižšie sadzby DPH na neopakujúce sa služby exteriérových podujatí po tom, čo festival Sziget, ktorý niekoľkokrát získal titul najlepšieho európskeho festivalu, vytvoril pre maďarskú vládu analýzu (podobnú tejto), ktorá preukázala dopad a strategickú hodnotu festivalu pre národnú ekonomiku (napr. Kovácsné Álmosdy 2012). Sziget poveril KPMG v roku 2005 (KPMG, 2005) a v roku 2010 (KPMG, 2011) vytvorením podrobného hodnotenia dopadu na základe maďarských SIOM tabuliek z roku 2000. Táto práca bola použitá aj pri príprave prvej Správy o maďarskom národnom hudobnom priemysle, ktorá je prototypom iných regionálnych správ, vrátane tejto (Antal, 2015c).

144 —145

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement