Page 143

Ekonomický dopad na slovenské národné hospodárstvo

s rovnakou presnosťou ako v Českej republike, Maďarsku a Chorvát­ sku. Dopad na zamestnanosť však možno oveľa lepšie merať v Českej republike a v Maďarsku a v menšej miere aj v Chorvátsku. Tadayukiho príručka o meraní dopadov turizmu spolu s input-output tabuľkami a satelitnými účtami (Tadayuki, 2008) sumarizuje výhody hladkého exportu práce pre rozvinuté trhy prostredníctvom prístupu k rozpočtu domácností bohatých krajín za hranicami európskeho trhu, ako je napríklad Japonsko, alebo bohatá vyššia stredná trieda v Číne: Kultúrny priemysel vytvára v rozsiahlej časti slovenského hospodárstva tzv. čelné väzby (forward-linkages), čo má za následok lepší relatívny dopad, ako výroba orientovaná na vývoz (automobily). Pretože sektor pohostinských služieb aj sektor kultúry zamestnáva veľa mladých a menej kvalifikovaných ľudí, má to priamy vplyv na zmierňovanie chudoby a znižovanie nezamestnanosti mládeže. Domáci i zahraničný kultúrny turizmus je zameraný na špecifické loka­lity a je výrazne koncentrovaný okolo niekoľkých turistických atrakcií. Vo všeobecnosti je sektor služieb viac orientovaný na domáci trh a priemyselná výroba je orientovaná viac na vývoz. Slovensko vyrába automobily prevažne pre cudzincov, ale slovenské banky poskytujú úvery slovenským subjektom a slovenský kaderník strihá vlasy najmä slovenským občanom. Veľkosť či kapacita sektoru domácich služieb v krátkodobom horizonte koreluje s počtom slovenských domácností. Avšak akákoľvek služba, ktorá sa môže napojiť na odvetvie cestovného ruchu rozširuje hospodársku kapacitu Slovenskej republiky. V Chorvátsku, ktorého národná ekonomika je silne závislá od cestovného ruchu, sa vyvinulo podobné úsilie so zámerom zmerať a porozumieť vplyvu zahraničných turistických výdavkov na chorvátske hospodárstvo.

142 —143

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement