Page 141

Priamy dopad na národné hospodárstvo (HDP) je tvorený súčtom miezd, ziskov podnikov a daní z dodatočného nákupu CD nahrávky alebo koncertnej vstupenky. V prípade živých vystúpení je priamy dopad výrazný, pretože organizácia koncertov vyžaduje (ak vôbec) iba málo dovozných zložiek a výdavky zostávajú prevažne na Slovensku. Podobné je to s nepriamym dopadom prostredníctvom dodávateľov. Kým výroba automobilov má na Slovensku relatívne nízky priamy dopad, pretože robotizovaný proces si vyžaduje len málo kvalifikovanej práce, veľký dodávateľský reťazec vytvára pridanú hodnotu pre pracovníkov a vlastníkov dodávateľov. Celkový dopad hudobného priemyslu na ekonomiku je vyšší, pretože peniaze vynaložené na dodávateľov sú aspoň čiastočne použité na nákup nových produktov a služieb v slovenskej ekonomike. Promotér koncertu si prenajíma miesto konania koncertu, prevádzkovateľ priestoru vyplatí zvukových, svetelných a scénických technikov, ktorí si zasa najímajú prepravcu a prípadne zaplatia nájomnej spoločnosti za vybavenie, ktorým nedisponujú. Prepravca nakupuje benzín a všetci títo dodávatelia platia mzdy svojim zamestnancom, ktorí ich minú v obchodoch a za služby. Špeciálne vysoký nepriamy dopad na slovenskú ekonomiku má priemysel so živou hudbou. Nejedná sa však o perpetuum mobile. Ak je kúpa vstupenky a CD nahrávky realizovaná občanom SR, tak úhrada bola vynaložená zo zdaneného príjmu alebo dôchodku a nebola vynaložená na iný slovenský alebo zahraničný produkt. Rovnica vyzerá inak, keď sa lístok predá zahraničnému turistovi.

140 —141

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement