Page 139

Investície v KKP

hudby (najmä Spotify a Google Play Music). Aby si nová slovenská pieseň našla svoje publikum, nahrávka sa musí vyrobiť podľa špeci­ fického lokálneho vkusu a zároveň ju treba propagovať, distribuovať a zobchodovať na veľmi konkurenčnom trhu. Hudobníci samovydavatelia môžu v nezávislých produkčných štúdiách zrealizovať výbornú nahrávku, avšak vytvorenie nahrávky, ktorá si nájde cestu k publiku na Slovensku si vyžaduje správne kroky profesionálnych producentov a primeranú stratégiu distribúcie a propagácie. Takýmito vedomosťami disponujú výrobcovia zvukových nosičov. Know-how k zručnostiam majú aj odborníci na voľnej nohe, ale ťarchu nákladov na realizáciu nahrávky je účelné rozdeliť a to je presne úloha výrobcu zvukových nosičov. Nie je preto prekvapením, že väčšina umelcov na celom svete sa stále pokúša získať exkluzívnu zmluvu na nahrávanie (IFPI 2012), aj keď by si mohli nahrávky produkovať sami. Kvalitná diskusia o investíciách a potrebných krokoch, ktoré sú nevyhnutné, aby na Slovensku vzniklo prostredie vhodné na inves­ tovanie v oblasti hudby, si vyžaduje zapojenie slovenských výrobcov zvukových nosičov. Realizovaný prieskum medzi hudobníkmi je dobrým štartovacím bodom na odhad takýchto investícií. Pre vytvorenie takejto diskusie je zároveň potrebné získať od slovenských a českých výrobcov zvukových nosičov formuláre IFPI o Investovaní v oblasti hudby ešte pred uverejnením sumárnej záverečnej správy (Investing in Music forms). V súčasnosti zbiera IFPI, tak ako na väčšine nových trhov, iba výnosy a objemy do publikácie Nahrávací priemysel v číslach (Recording Industry in Numbers) (IFPI 2014b). Bolo by preto účelné vytvoriť českú a slovenskú verziu publikácie Nahrávací priemysel v číslach (IFPI 2014).

138 —139

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement