Page 131

V nasledujúcom grafe uvádzame hrubú pridanú hodnotu kreatívneho priemyslu pre tri regionálne hospodárstva. Rakúsko a Maďarsko na ľavej strane sú krajiny približne rovnakej veľkosti. Pridaná hodnota na obyvateľa v Rakúsku je vyše dvojnásobok maďarskej hodnoty. Na pravej strane porovnávame Slovensko s Chorvátskom, ktoré je krajinou podobnej veľkosti a zúčastňovalo sa na našej regionálnej spolupráci. Slovensko vytvára väčšiu hodnotu na obyvateľa ako Chorvátsko alebo Maďarsko. Hrubá pridaná hodnota (HPH) na obyvateľa (priemyselno-špecifická časť HDP na obyvateľa) pre kultúrny priemysel je v Rakúsku oveľa väčšia ako v ostatných troch krajinách, podobne ako celkové podnikateľské hospodárstvo. Rozvoj týchto vznikajúcich európskych trhov, vrátane slovenského/chorvátskeho hudobného priemyslu, si vyžaduje postupné dobiehanie Rakúska. Trvalá vysoká úroveň hrubej pridanej hodnoty a rastúca úroveň HPH na obyvateľa si vyžaduje rast investícií, zamestnanosti a produktivity. Po ďalšej analýze troch aspektov: zamestnanosť, investície a obrat kultúrneho priemyslu vo všeobecnosti, zameriame našu pozornosť na zvýšenie pridanej hodnoty a zamestnanosti najmä v hudobnom priemysle. Z porovnania Slovenska a Maďarska vyplýva, že dve krajiny majú veľmi odlišnú silu: Sila Slovenska vychádza z publikačnej činnosti, architektúry a rozhlasového vysielania. V Maďarsku je rozhlasový trh už takmer desaťročie v hlbokej kríze, avšak audiovizuálny priemysel prosperuje, predovšetkým kvôli tvorbe filmov a mnohým medzinárodne úspešným hudobným festivalom.

130 —131

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement