Page 130

4.1 Pridaná hodnota KKP V súčasnosti nie je dostupné 4-číselné presné rozdelenie slovenských národných účtov najmä preto, že presnosť zberu štatistických údajov v hospodárskych aktivitách, v ktorých dominujú mikropodniky a nezávislí pracovníci, je nízka. Po revízii národných účtov v EÚ začal Slovenský štatistický úrad zverejňovať veľmi podrobné údaje vo forme takzvaných symetrických input-output matríc. Tieto údaje zjednodušujú mapovanie a odhad hospodárskeho dopadu hudobného priemyslu. Tri toky príjmov sú začlenené do dvoch kombinovaných štatistických tried NACE. Zvukové nahrávky sa oznamujú spolu s tvorbou filmových, televíznych, rozhlasových a vysielacích činností. Pre zjednodušenie, kombinovanú štatistiku NACE 59-60 nazývame audiovizuálny priemysel. Autori a interpreti sa nachádzajú v kombinovanej štatistike NACE 90 spolu s hercami, divadelnými dizajnérmi a inými umelcami na voľnej nohe. Pre zjednodušenie nazývame túto štatistiku Múzické umenia, pretože najväčšie príjmy sa spájajú s týmito umeleckými formami. V ostatných rokoch boli v celej Európe k dispozícii podrobnejšie národné účty a nová kniha o kultúrnej štatistike (Cultural Statistics Book — Eurostat 2016) obsahuje porovnateľné údaje pre viac či menej všetky kultúrne a kreatívne odvetvia európskych krajín. CEEMID sa vracia späť k údajovým zdrojom tejto knihy s cieľom podrobnejšieho porovnávania medzi jednotlivými odvetviami a v čo najkratšom čase (viď príloha).

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement