Page 59

Белешка за Алберт Ајнштајн Алберт Ајнштајн (14.3.1879 - 18.4.1955) е германски теоретски физичар и нобеловец најпознат по неговата Теорија на релативноста и Теоријата за еднаквост на масата и енергијата, E = m c2. Има бројни придонеси во различни области на физиката (релативистичката космологија, класичните проблеми на статистичката механика и нивна примена во квантната теорија, објаснување на Брауновото движење на молекулите, концептот на теоријата на унифицирани полиња и многу други), но она што е значајно за нас, како автори на оваа книгичка, е тоа што неговото име е синоним за генијалец, а неговиот лик се користи за популаризирањето на науката повеќе од 100 години. Тој има славен статус во заедницата на физиката, а магазинот Тајм во 1999 година го има именувано за Личност на векот. Неговото наследство во науката и популарната култура живее и денес.

Albert Einstein Strange Facts  
Albert Einstein Strange Facts  

Explore the "Strange Facts From the Life of Albert Einstein", be inspired to know more about this fascinating person and do something great...

Advertisement