Page 1


www.kapka.com.mk


Мала фактопедија Наука #1

НЕОБИЧНИ ФАКТИ ОД ЖИВОТОТ НА

АЛБЕРТ АЈНШТАЈН Подготвил: Бранко Прља КАПКА2017


Содржина Агностик 6 Визуелни експерименти 8 Бавно дете 10 Ајнштајн синдром 12 Мозокот на Ајнштајн 14 Милева Мариќ 16 Претседател на Израел 18 Приемен испит 20 Нобелова награда 22 Лоша меморија 24 Јода 26 (Не)возач 28


Чорапи 30 Галилео Галилеј 32 Теоријата на се 34 Виолинист 36 Моцарт 38 Морнар 40 (Не)пливач 42 Чудесната година 44 Фрижидер 46 Компас 48 Шишање 50 Бебе 52 Публицитет 54 16 години 56 Белешка 59


Алберт Ајнштајн се сметал себеси за агностик, не за атеист... исто како и Бред „Пит.

6

оже да го „Човекот не м .“ спознае Господ

Господ н

е посто

и!“


Всушно ст, 80% а јас сум гно 20% ат стик еист...


Најголемите откритија му дошле преку „визуелни експерименти“ во умот, наместо конкретни, во лабораторија... слично на Никола Тесла. 8


„Кога имам идеја за нова машина, можам да ја „поставам“ во умот и ја оставам да работи за да видам дали е добра.“ (Никола Тесла)


Ајнштајн бил „бавен“ како дете и научил да зборува дури на 4 години. 10


„Гу-гу, га-га...“


Ова во науката за развојот било наречено „Ајнштајнов синдром“ и се однесува на брилијантни луѓе кои доцна почнале да зборуваат. 12


Термин на Томас Соул, американски економист и филозоф.


14

Патологот којшто направил аутопсија на Ајнштајн го украл и чувал неговиот мозок во тегла 40 години пред да го врати.


Relics: „ т о м о фил 94 година г е т е н Поглед Brain“ од 19 n's Einstei


Парите од Нобеловата награда во 1921 година ги земала поранешната сопруга на Ајнштајн како спогодба за разводот. 16


е!“

„Еве м

ариќ

аМ Милев


На Ајнштајн му било понудено да биде претседател на Израел, но тој учтиво одбил и изјавил дека „политиката е потешка од физиката.“ 18


ка

Полити


Точно е дека Ајнштајн паднал на приемниот испит на факултет и не се запишал од прв пат. 20


Но, не е точно дека бил на поправен испит по математика на училиште.


Нобеловата награда не ја добил за релативноста, туку за фотоелектричниот ефект. 22


вно!“ и т а л е Се е р


Ајнштајн имал лоша меморија, не паметел имиња, датуми и телефонски броеви. 24


му на Пиши т! Рузвел


Јода, од „Ѕвездени патеки“, е заснован на ликот на Ајнштајн. 26


2 yo! c m = E


Ајнштајн немал автомобил и никогаш не научил да вози. 28


о

„Сам

.99!“ 9 9 $ за


Чорапите биле нешто што Ајнштајн го сметал за непотребно и никогаш не ги носел. 30


!

e s o o l t Foo


Омилен научник на Ајнштајн бил Галилео Галилеј.

32


„Gal i Gali leo, Gali leo, Figar leo! o!“


Ајнштај работел на „Теоријата на се“ до последните часови пред смртта. 34


!“

ред а н ум с с а Ј

Стивен ХоКинг!


Ајнштајн бил одличен виолинист и толку многу ја сакал својата виолина што ја нарекувал „Лина“. 36


„Јас се вик Лина, а ам ти?“


Но, кога бил помал не сакал да свири и не ја сакал музиката, се додека првпат не го слушнал Моцарт. 38


„И јас имам IQ=165 исто како Ајнштајн!“


Многу сакал да плови и тоа му било хоби уште од универзитетските денови. 40


о

„Хел

р!“

јло е С у


Но, Алберт Ајнштајн никогаш не научил да плива. 42


е, т и т прс и г и опира р е б „Со е се ст !“ н ака в


1905 - „чудесна година“ за Ајнштајн. Ја објавил неговата докторска теза и 4 статии кои ќе ја сменат модерната физика. 44


„Не д сум к ека ул...“


Во 1926 патентирал фрижидер кој работел на алкохолен гас, но патентот не бил успешен, ниту произведен. 46


Patent number US1781541 November 11, 1930


Кога имал 5 години и бил болен, татко му му подарил компас. Се запрашал што ја тера стрелката да покажува само во една насока. Така станал фасциниран од науката. 48


„Зошто?“


Ајнштајн не сакал да се шиша - се гледа од неговата фризура! 50


„Ах...“


Кога се родил имал ненормално голема и деформирана глава.

52


„Затоа што многу сум ...“ размислувал


Иако бил најпознат научник на светот, не сакал публицитет. 54


бук, „Батали Фејс !“ нига фати се за к


Ајнштајн го напишал својот прв научен труд на 16 години.

56


ен пат „Е па... след еме лку вр о к и л с и м з а р ење...“ б у г а з ш а м и


58


Белешка за Алберт Ајнштајн Алберт Ајнштајн (14.3.1879 - 18.4.1955) е германски теоретски физичар и нобеловец најпознат по неговата Теорија на релативноста и Теоријата за еднаквост на масата и енергијата, E = m c2. Има бројни придонеси во различни области на физиката (релативистичката космологија, класичните проблеми на статистичката механика и нивна примена во квантната теорија, објаснување на Брауновото движење на молекулите, концептот на теоријата на унифицирани полиња и многу други), но она што е значајно за нас, како автори на оваа книгичка, е тоа што неговото име е синоним за генијалец, а неговиот лик се користи за популаризирањето на науката повеќе од 100 години. Тој има славен статус во заедницата на физиката, а магазинот Тајм во 1999 година го има именувано за Личност на векот. Неговото наследство во науката и популарната култура живее и денес.


За издавачот: Бранко Прља Графичко уредување и дизајн: КАПКА дизајн Печати: Алма Графика Тираж: 100

CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје Kapka books Необични факти од животот на Алберт Анштајн подготвил Бранко Прља. - Скопје , 2017. - 60 стр. : илустр. ; 10 см (Мала фактопедија Наука ; кн. 01) ISBN 978-608-65839-5-8 COBISS.MK-ID 103074058

Albert Einstein Strange Facts  

Explore the "Strange Facts From the Life of Albert Einstein", be inspired to know more about this fascinating person and do something great...

Albert Einstein Strange Facts  

Explore the "Strange Facts From the Life of Albert Einstein", be inspired to know more about this fascinating person and do something great...

Advertisement