Вести од подрумот на баба ми (2007)

Page 1

sabota 29 septemvri 2023 Godina 3 Broj 3

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI Tekstovi i dizajn: KAPKA (Kreativen aktivizam preku parodija, kritika i alegorija)

^ITAJTE! DOZNAJTE! ::: Zo{to Makedonija }e si go smeni imeto vo MekDonija! ::: Zo{to pivoto e dobro za ma`ite, a lo{o za `enite! ::: Zo{to vo Irak nema Vero! ::: Kako Bed Hulio Priti ja napu{ti Henifer Haniston zaradi Anhelina Holi vo Vestite od svetot na poznatite latino-sapunski arii! ::: Kako da napravite Azot od boza... ~ekajte, toa go ima{e vo minatiot broj, ili be{e predminatiot? Kako i da e, ima interesni raboti vnatre, pa ^ITAJTE!

::: Doznajte pove}e za zaverata na zabarite protiv slobodniot svet so vgraduvawe mikro~ipovi za perewe mozok vo plombite! ::: Doznajte kako internetot ja ubi televizijata! ::: Doznajte kako da se prosvetlite preku davawe odredena suma pari na glavatarot na Sektata na prosvetlenieto i drugi svetlosni efekti! ::: I ne zaboravajte da se osve`ite so na{ite sponzori: KOKAINSKA KOLA i da ja zemete dnevnata doza PROZAIK dodeka u`ivate vo vestite od podrumot na ... eve ja (so poznatata replika):

GASI BE SVETLO! CELA PENZIJA NA STRUJA ]E MI OTIDE! Š copyright by The Baba


Vesti za vremeto i prostorot

2

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

VOVEDNI VESTI Voveden zbor od urednikot:

pridru`ite, mala drama vo koja ve povikuvame da u~estvuvate so va{eto vnimanie. A, sega vnimavajte!

Dobar den, dragi ~itateli. Vremiwata se te{ki, lu|eto se otu|eni edni od drugi pove}e od koga i da e, nikoj nikomu ne veruva. A i so pravo! Na{ata mala fabrika za vesti e smestena Ete, na primer vestite. Zo{to da im veruvame vo podrumot na baba mi. Taa ima 82 godini, na vestite? Nema pri~ina. Zatoa nie re{ivme pa ako povremeno upa|a vo tekstot i dodeva, da sozdademe svoj mal ostrov na vistinata, ne & zameruvajte, malku e izvetreana. Pa, da mala utopija vo koja ve povikuvame da ni se po~neme so dene{nite vesti:

VESTI ZA VREMETO

Deneska vremeto be{e OK, so povremeni naplivi na ne-OK vreme i toga{ site po malku se nerviravme, osobeno baba mi, koja re~e, citiram: “Ako ne me umre{ ti, }e me umre vremevo�. Inaku vremeto e fizi~ki fenomen koj mnogu lu|e do sega se obiduvale da go definiraat, no pritoa uspeale samo da si ja razbu{avat frizurata. Kako na primer:

Ajn{tajn! Da, toa e Ajn{tajn. Poglednete ja vnimatelno negovata frizura. Pramenot na levata strana na negovata glava e nastanat koga toj otkril deka pod dejstvo na gravitacija osven prostorot, mo`e da se zakrivi i vremeto. Od toa soznanie do{lo do tolku silno zakrivuvawe na negovite mozo~ni branovi {to toa se odrazilo na negovata kosa. No, nekoi nau~nici {pekuliraat deka vistinata le`i vo edna druga grmu{ka, poto~no vo edna konkretna grmu{ka vo koja toj zapoznal edna li~nost so isto taka zna~ajni zakrivuvawa vo odredeni (malku poinakvi) delovi od teloto. Se raboti za mladata studentka po fitnes Frau Pamela Anderson. [to se slu~ilo vo taa grmu{ka ne znaeme, no poslednite nau~nici gi poso~uvaat tokmu tie slu~uvawa kako pri~ina za ~udnata frizura na Ajn{tajn. Tolku za vremeto. Sega ne{to za prostorot.

Prodavam prostor. Ili menuvam za vreme. Cena po dogovor. tel. 7654321


Vesti za vremeto i prostorot

3

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

VESTI OD PROSTOROT sniot hotel Prosto Oro, vo centarot na gradot, kade {to, me|u drugoto se nao|a epicentarot na ovaa fizi~ka anomalija. Nau~nicite se voodu{eveni {to mo`at da se najdat vo centarot na slu~uvawata, nekoi od niv duri padnaa vo trans od sre}a i ja po~naa da ja peat pesnata “Zajdi, zajdi” i da baraat vrski za dobivawe makedonski paso{. [tom }e doznaeme ne{to pove}e za rezultatite od Prviot samit na prostornite nau~nici, }e Reporterot: Da, se nao|am tu- ve izvestime. ka, na Prviot samit na nau~- Ete, dragi ~itateli kakva e nicite koi go istra`uvaat sostojbata so prostorot vo fenomenot na namaluvaweto svetot i kaj nas. Sega odime na prostorot, koj se odviva so mal reklamen blok, pa }e se vo najgolema tajnost, pozadi vratime so najtaze vesti, u{te zatvorenite vrati na prekra- topli od pe~atarot.

Nau~nicite koi se zanimavaat so prostorot, za razlika od tie {to se zanimavaat so vremeto i tvrdat deka vremeto e beskone~no, velat deka prostorot ne samo {to e kone~en, tuku sekoj den stanuva s$ pomal. Kako ekstremen primer na taa pojava e tokmu na{iot grad Skopje, kade {to se sobrani nau~nicite od celiot svet za da ja ispitaat ovaa neizle~iva ~uma na modernoto vreme. Na{iot reporter se javuva od terenot.

Ajvarot - produkt br.1 na makedonskata prehrambena industrija e pred nova era! Novata generacija na piper-

ki od avstraliskata sorta Deli 6 (Deli {est), proizvedena od makedonskite emigranti vo Avstralija ra|a {est pati pove}e od site dosega{ni vrsti. Ovaa sorta ima i u{te edna revolucionerna osobina, a toa e niska to~ka na Ajvarlivost, so {to se za{teduva na energijata i vremeto vlo`eni vo procesot na proizvodstvo na ajvarot. Za ovaa sorta piperki vedna{ se zainteresiraa Slovencite i ponudija ogromni sumi pari za nivno otkupuvawe i proizvodstvo na nivniot svetski poznat Ajver, no na{ite emigranti kategori~no odbija, bidej}i toa go pravele, citirame: “Ne za pari, tuku za prosperitetot i dobrosostojbata na svojata mati~na dr`ava”. Airlija!

ROMPERSTOMPER Va{eto Ego ima problemi so prostorot. Ne vi pomogna duri ni dogradbata na 2 sobi, 3 bawi i 8 balkoni? Ne gri`ete se. Tuka e Romper-Stomper! Samo naso~ete go Rompi kon ku}ata na va{iot sosed i toj }e ja sramni so zemja, a Stompi vedna{ }e vi ispe~ati uredna dokumentacija za poseduvawe na zemji{teto i }e mo`ete da po~nete so izgradba vedna{. Zatoa, nara~ajte go Romper-Stomper sega, i }e go dobiete besplatniot mini Bio-Romper, sovr{en za zabavi; garantirano dezintegrira cel ~ovek za nekolku sekundi.


Vesti za otrovnite plasti~ni kukli i drugi radosti za malite deca

4

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

TRAGEDIJATA NA BARBI Baba mi: Ne mo`am ve}e da izdr`am! ]e me umre{! [to pravi{ po cel den dolu? Barem zaklu~uvaj ja vleznata vrata. Ne mo`am sekoj pat koga }e vleze ili izleze nekoj tvoj drugar da tr~am dolu da proveruvam dali e zaklu~eno. ]e mi vleze nekoj, }e se skrie pod skalite i no}e }e mi tropa na vrata! ]e umram od strav, ne mo`am pove}e. Zaklu~uvajte ja prokletata vrata! Se izvinuvame zaradi malata diverzija na baba mi, koja nenadejno upadna vo tekstot. Vo dene{nata epizoda na Pop ikoni koi go smenija svetot, ili barem vlijaeja na golem broj lu|e vo nego, }e go razgledame fenomenot na kuklata Barbi. Barbi nastana vo 1959 godina i vedna{ stana hit. Taa za milioni devoj~iwa {irum Amerika, a naskoro i po{iroko, pretstavuva{e simbol na ne{to nedosti`no, son za Holivud, glamur i ubavina i kontrapunkt na nivnite majki-doma}inki. Vo tekot na evolucijata na svojot izgled Barbi dobi i sestra so poinakva boja na ko`a, a na 38 godini (vo 1997 g.) nejzinata anoreksi~na polovina kone~no malku se popolni, no nejzinata `olto-zlatna kosa ostana ista. Barbi prozbore na 33 godini, od nejasni pri~ini (ne navleguvame vo implikaciite na ovaa vozrast, za koja religioznite poznava~i tvrdat deka ne e slu~ajna) i prvite zborovi & bea “]e imame li dovolno obleka nekoga{?”, “Obo`avam {oping!” “Sakam da pravam pica zabava” i “^asot po matematika e zdodeven”. Po 40-tina godini uspeh, Barbi nesigurno za~ekoruva vo Noviot Milenium. Se pojavuvaat novi i pointeresni kukli na pazarot. Proda`bata od godina vo godina opa|a. Proizvoditelite sfa}aat deka moraat da bidat vo tek so vremeto i pravat igra nare~ena “Barbi protiv Godzila”, koja ne do`ivuva uspeh.

QUBOVEN OGLAS

Baram nova `enska. Zgodna, zabavna i bez olovo vo krvta. (Po mo`nost da ne e od Kina). [ifra: Ken bara ManeKENka

Potoa & pravat blog na koj taa gi zapi{uva svoite do`ivuvawa, misli i poetski tvorbi, od koi najpoznati se “Bluzot na fabri~kata lenta”, “Sakam da sum brineta” i “Plastika” (obrabotka na poznatata pesna na Idoli). Blogot e poseten, no nedovolno i nabrzo i taa ideja propa|a. Poslednata ideja, “Realnata Barbi” do`ivuva uspeh, no za kratko. Po ovie neuspesi nabrgu se javuvaat glasini za ru{eweto na tvrdinata nare~ena Barbi. “Barbi korporacijata se nao|a pred kolaps!”, tvrdat analiti~arite, i dodavaat deka dokolku nabrzo ne napravi ne{to za da izleze od krizata, kolapsot navistina }e dojde. Pri~inata za toa, velat tie, e vo toa {to decata od izminatite decenii ja sakale Barbi tokmu poradi nejzinata sovr{enost i nedosti`nost, no bidej}i denes s$ pogolem broj deca i vozrasni nalikuvaat na Barbi kuklite i se odnesuvaat kako niv, taa ve}e ne se ~ini tolku nedosti`na. Poslednata vest e deka Barbi zapo~nuva sudski proces protiv roditelite i proizvoditelite na obleka, kozmeti~ki proizvodi i sli~no, koi ja “barbarizirale” mladinata na Amerika i uni{tile eden idol.

Barbi si zaminuva vo ve~nosta na spektakularen na~in - so eksplozija, vo soglasnost so nejzinata `ivotna prikazna.


5 PODEMOT NA “MAKEDONKA”

Vesti za otrovnite plasti~ni kukli i drugi radosti za malite deca

Podu~eni od primerot na Barbi, na{ite proizvoditeli na nepopularnata kukla Makedonka, go menuvaat izgledot na ovaa kukla oble~ena vo tradicionalna narodna obleka i ja oblekuvaat spored svetskite hitovi. Ja reprogramiraat sosema, i namesto da ja pee “Biljana platno bele{e” i da se odnesuva ponizno, programerite na na{ata poznata korporacija za zadovolstvo i razonoda na obi~niot gra|anin “Merak” go implementiraat glasot i odnesuvaweto na Pariz Hilton vo ovaa kukla. Rebrendiraweto na “Makedonka”, osven nov imix, podrazbira i novi `ivotni stavovi. Izrasnata na socijalisti~ko mleko, potoa zameneto so religiozno lep~e, taa sega masovno se kquka so ap~iwa “Prozaik” za pottiknuvawe na materijalisti~ki stavovi i vrednosti i general-

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

no prozai~en stav kon `ivotot, zagarantirano, od fabrikata “Materijal grl iz a hepi grl”. Novata “Makedonka” }e se vika “Holidej-in Las-Vegas” i lu|eto od “Merak” se nadevaat deka balkanskite ma`i za koi e nameneta ovaa kukla vo prirodna golemina, kone~no }e si go najdat merakot. A sega vesti od Balkanot.

Starata MAKEDONSKA BARBI i nejziniot ma` BAL-KAN-KEN (tuka prika`ani vo gradska nosija) se zameneti so poatraktivni i pomoderni kukli.

VESTI OD VALKANOT!

Balkan, zborot {to asocira na “valkan”, barem vo umot na tie {to se smetaat ~isti, a toa se nebalkancite, na nivna sre}a i radost, kone~no is~ezna od geografskite karti i e zamenet so golf igrali{te. Ovoj ogromen proekt e finansiran od ligata na kolku stari tolku i bogati Amerikanci, koi velat deka klimata na Balkanot e sovr{ena za igrawe golf, ama deka planinite otsekoga{ im pre~ele da si gi ostvarat soni{tata i taka re{avaat da gi “ispeglaat” i da si go napravat ovoj teren spored svoite `elbi, da stavat dupki kade {to sakaat, znamenca kade {to }e im se dopadne, ve{ta~ki ezerca, trevni povr{ini i sli~no, po `elba. Bidej}i, neminovno se javi problemot so `iveali{tata na `itel~iwata na ovaa rudimentirana provincija, starite i bogati Amerikanci ovoj problem go re{avaat kolku genijalno, tolku i pragmati~no. Na mestoto na sekoj grad gradat Mini-golf grat~iwa za deca, kombiniraj}i gi iskustvata od Diznilend i Golfvorld. Lu|eto gi smestuvaat vo ku}arkite od Mini-golf igrite, so {to se re{ava i problemot so nevrabotenosta, koj ovoj del od svetot go potresuva pove}e decenii nanazad, bidej}i sekoj e zadol`en za odr`uvawe na svojata ku}arka i terenot okolu nea, za {to e platen. I ete taka, na{iot region e povtorno spasen od edna stranska i golema nacija, koja n$ nau~i kako da `iveeme podobro i da bideme podobri kon sebesi i svojata okolina. Tolku za toa.


Vesti za lu|eto koi na drugite lu|e im se volci

6

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

sekojdnevni maki na obi~nite lu|e: SLU^AJOT NA GRA\ANINOT [KOR ^E GEVAROVSKI Dobar den, dragi gleda~i. Se nao|ame pred prodavnicata na na{iot sogra|anin Gevarovski, koj rano izutrinava stanal da ja otvori istata, no se soo~il so ~udna pojava. Gospodine Gevarovski, objasnete ni {to se slu~ilo izutrinava.

Reporterot: Znaete li zo{to go pravi toa?

Gevarovski: Pa, kako i sekoj den, stanav okolu pet ~asot i trgnav po roba. Otkako go zavr{iv toa, se upativ kon prodavnicata i koga sakav da otklu~am, vidov deka na re{etkite ima katanci koi ne se moi.

Reporterot: No, zo{to? Mu imate napraveno ne{to, pa vi se odmazduva?

Gevarovski: Znam. Od zloba. Merak mu e da se ma~am dodeka gi skr{am katancite. I sekoj pat nao|a s$ posilni katanci, samo da se zabavuva dodeka jas se potam.

Gevarovski: Apsolutno ne! Apsolutno ni{to! Znaete, sepak, jas sum ~ovek koj prostuva, ne e toj vinoven. Vremiwata se takvi. ^ovek na ~oveka mu e Reporterot: Znaete li ~ii se? volk. No, da ne ve zadr`uvam, a i jas moram da se Gevarovski: Da. Na sosedot ~ie ime nema da go ka- fatam za rabota. `am, ama toj si znae koj e, za{to ova ne e prv pat vaka da se “{eguva” so mene.

ve~ni maki na obi~nite lu|e: ODGOVORNOSTA NA SEKOJ GRA\ANIN KON OP[TESTVOTO Gospodinot Gevarovski od minatata reporta`a ka`a edna re~enica koja }e bide zapametena dolgo vreme po povtornoto otvorawe-zatvorawe-otvorawe-zatvorawe itn. na negovata prodavnica, dolgo vreme otkako negoviot sin Xej-Ar Gevarovski }e ja pretvori taa mala prodavnica vo sinxir supermarketi, a negoviot sin Di-xej-ar Gevarovski vo diskoteki, a negoviot sin Em-Si-Ar Gevarovski }e ja zapee vo niv pesnata “Merak ti e da se potam, dodeka ti u`iva{”, pottiknata od istata poznata re~enica na negoviot pradedo. Zatoa, vnimavajte {to zboruvate, inaku va{ite zborovi mo`e da se najdat prvi na top lista od idninata, koga vrednostite na umetnosta i pop-kulturata }e bidat spu{teni na nivo vo koe [emsa }e bide [open. Toa, osven {to e samo po sebe degradira~ki, pretstavuva i realna opasnost, bidej}i va{eto idno-jas vo idnoto vreme koga }e bi-

de izmislena ma{inata za patuvawe niz vremeto }e bide tolku isfrustrirano poradi reputacijata {to ja ima (mereno po negovite minatovremenski standardi i merila za estetikata i umetnosta) {to }e mora da se vrati vo minatatoto i da izvr{i ubistvo (t.e. samoubistvo) na negovoto minatojas.


Vesti za lu|eto koi na drugite lu|e im se volci

7

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

VESTI OD KULTURATA Denes }e se odr`i koncertot na [emsa vo pridru`ba na [open, na skopskoto Kale. [emsa }e bide prenesena so helikopter, a klavirot na [open, zaedno so samiot [open, }e bide dostaven na lice mesto so kamionot na Dim~e, prevoznik na stoka, lu|e i predmeti, od selo Skopje. Koncertot }e zapo~ne so polovina ~as zadocnuvawe, bidej}i tolku & treba na [emsa da si ja namesti frizurata. Inaku [open e i nejzin li~en stilist i {minker (na {to na{iot poznat stilist Sergej - Ivanovi~ Lenin mu zaviduva i toa ~estopati go iska`uva so negovata fraza: “Koga kosata na [emsa bi bila proleterijatot, jas bi bil nejziniot Marks). O~ekuvame dosega neviden multimedijalen nastan, vo koj se anga`irani preku 150 lu|e, lete~ki akrobati samoubijci, eksplozivni napravi od Prva, Vtora i Treta Svetska Vojna. Ovoj nastan e potpomognat od amerikanskata ambasada i amerikanskiot amabasador [emsi} (inaku soprug na [emsa) i so ovoj performans-art-fart-nastaninstalacija-artisti~ki event }e bide ozna~eno otvoraweto na amerikanskata ambasada koja vedna{ potoa }e bide zatvorena za o~ite na javnosta, a otvorena kon nadvor. Go pra{avme ambasadorot, kako planiraat da go napravat toa. Reporterot: Drag i mil, vozvi{en, a milozliv, semo}en ambasadore na SAD, gospodine-gospodine [emsi}, kako planirate da ja ostvarite najavenata zatvorena-otvorenost. [emsi}: Ambasadata }e bide oblo`ena so blindiran glas. Vsu{nost, toa e materijal ~ie ime i sostav ne bi smeel da go soop{tam, bidej}i e wu teknoloxi na amerikanskata militari. Materijalot e sosema

neproboen, ne samo mehani~ki, tuku i vizuelno, no samo od ednata strana - va{ata. Ha-ha-ha...

Reporterot: Dali toa zna~i deka nema ni{to da se gleda od nadvor? [emsi}: Ne, i vo toa e ke~ot… hm… finatata, jes. Vie }e gledate ne{to, no toa ne e vistinskiot izgled na ambasadata, toa e samo hologram, da re~eme, ha-ha. No, toa ne e se. Ovoj pleksi-staklo e neproboen i za misli i idei, zna~i, ni{to od toa {to vie go velite ili duri vikate nie ne mo`eme da go slu{neme, a s$ {to }e re~eme nie – vie }e slu{ate i poslu{ate. Ha-ha-ha! Reporterot: Prekrasno! Vi blagodaram presvetol gospodine-gospodine-gospodine [emsi}. Ete, dragi ~ita~i, slu{navte kako vo slu~aj koga ~ovekot samiot sebesi mo`e da si bide volk, na pomo{ mu doa|a superioren ~ovek i napredna tehnologija da go spre~i vo toa i da go podu~i kako da bide podobar volk, mislam ~ovek.

PU[, PU[ MISTER BU[. PU[ MISTER BU[. A, JE! ajde site zaedno!

Ambasadorot [emsi} i negovata specijalna edinica Lisici, obu~ena za opsada na istoriski spomenici


Vesti za toa kako Makedonija stana Mekdonija

8

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

MEKDONIJA Makedonija re{i da go razre{i dolgogodi{niot spor so Grcija okolu imeto so nejzinoto preimenuvawe vo Mekdonija. Portparolot na odborot za preimenuvawe vo vrska so vakvata odluka ni soop{ti:

Portparol: “Makedonija... (novinari go turkaat) uf... ve}e odamna nema nikakva vrska so nejzinoto ime… oh…, koe poteknuva od vremeto na anti~ka Makedonija, morame da si priznaeme. Vremiwata se menuvaat, istorijata isto taka, dene{nata Makedonija mnogu pove}e nalikuva na nekoja … aj! Poleka be!... post-nuklearna Diznilend kvazi-Amerika, pa zatoa re{ivme da sozdademe ime koe }e n$ opi{uva takvi kakvi {to sme… ej!... , a utre ako se smenat op{testvenite priliki, bo-

`e moj, pak }e go smenime imeto. Bea predlo`eni imiwata Miki-mausdonija i Mekdonija, od koi, po dolga rasprava be{e prifateno vtoroto, bidej}i, da bideme realni, Miki Maus e odamna mrtov… of… , a nezdravata hrana ve~no }e `ivee… (vo toj moment nekoj mu pika diktafon vo ustata) mmm! Pa navistina nema smisla!... Vakviot ~ekor e prviot od niza ~ekori kon praveweto brend od na{ata dr`ava. Sega sekoj koga }e go ~ue na{eto ime }e znae {to go o~ekuva i {to e najva`no – nema da ima zabuni.” Reporterot: No, odborot na najpoznatiot amerikanski proizvoditel na brza i nezdrava hrana Mekdonald vedna{ stavi veto na preimenuvaweto na na{ata dr`ava vo MekDonija. Od vladata i odborot za preimenuvawe se razo~arani od vakvata odluka na Amerikancite i velat deka, citiram: “Se nao|ame vo navistina nezavidna polo`ba. Grcite nema da dozvolat povtorno da se nare~eme Makedonija.” Po dene{nata sednica bilo odlu~eno Makedonija privremeno, dodeka ne se najde drugo re{enie da se vika “Kukuba{imutartikija”. Poslednite izvestuvawa velat deka maliot narod na Kukuba{imutarci {to `ivee vo {umite na Tanzanija stavi veto na vakvata odluka, poradi sli~nosta na na{eto ime so nivnoto omileno i tradicionalno jadewe, koe vo prevod zna~i “Skakulci na skara poprskani so [kolsko pivo”.

“MekDonija se ra|a”, novata himna...

Probajte “[KOLSKO PIVO”, za deca od site vozrasti, uvezeno od Kina (zagarantirano bez olovo).


Vesti za toa kako Gana stana Kajgana

9

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

VESTI OD SVETOT Severno-amerikanskata dr`ava Amerikana & objavi vojna na ju`no-afrikanskata dr`ava Gana. Portparolot na vladata na Amerikana, zapra{an za pri~inite za objavuvaweto na vojnata, izjavi:

tri, tehnolo{ka, informati~ka revolucija‌ no, toj ne be{e zainteresiran. Re~e deka ekonomijata im e slaba, no bile zadovolni i pre`ivuvale. Toga{ zaklu~ivme deka pretsedatelot im e diktaDrug portparol: “Bevme tamu i vidovme stra{na tor i vedna{ zapo~navme voena akcija, po koja, vo situacija. Lu|eto tamu nemaat super-marketi, za- ~etvrtokot e zaka`ana grade`na akcija. Da se namislete! Nemaat kablovska televizija, internet! devame deka naskoro tamu }e ja vidime kopijata na Kako osumnaesetti vek! Polovina ~as baravme Mek- na{ata dr`ava.â€? donalds i nikade ne najdovme, za da doznaeme deka Reporterot: Ne e prv pat vakvite procesi da se slui nema. Bevme {okirani. Po {okot otidovme barem ~uvaat vo edna zemja od tretiot svet (dobitnik na da se osve`ime so po edno pivo i otkrivme deka bronzen medal na natprevarot na svetovite), tuku tamu nemaat niedno od na{ite piva, tuku samo od lo- naprotiv se mnogu ~esti. Edni kriti~ari velat dekalnite. Takva e situacijata so site prehrambeni, ka Amerikana ja saka naftata na okupiranite zemji tekstilni, industriski kako golem izvor na profit, a drugi velat deka poproizvodi i otkako zadi ova stojat golemite korporacii koi gi {irat go zaklu~ivme toa, svoite brendovi i proizvodi nasekade niz svetot re{ivme deka so primena na oru`je i nasilstvo, a vo dogovor so toa ne e zdra- vladata na Amerikana, koja dobiva procent od seto vo za ovaa toa. Treti velat deka se raboti za kompleks na pomadr`avi~ka la vrednost koj{to ovaa nacija izrasnata od tolpa i deka nie ubijci i kradci, {qamot na stariot kontinent koj treba da {to sakaj}i da se ispere od nedostojnoto minato go smeni- gradi bleskava idnina vo koja koga site }e nalikume. Mu pre- vaat na niv, nikoj ve}e nema da mo`e da gi ismeva i dlo`ivme na potcenuva... Toa e s$, narode! pretsedatelot Tekstualna re`ija: ^ekaj be, vesti od vremeto. otvorawe na super-marke- Reporterot: Ma koj go {i{a vremeto, da nema da ti, trgovski sadi{ piperki vo dvorot pa te interesira dali }e c e n t r i , vrne? Morate da prifatite deka moderniot ~ovek zabavni e relativno nezavisen od vremenskite uslovi, kac e n - ko i od pogolemiot del od prirodnite pojavi. Velam relativno za{to vo taa kategorija ne spa|aat prirodnite katastrofi, a tie i taka ne mo`at da se predvidat, pa {to se ma~ime toga{ so tie zdodevni vesti od vremeto. ]e vi ka`am vesti od vremeto: Utre vremeto }e bide sega{no! sepak:

VESTI OD VREMETO Vremeto utre }e bide vrne`livo i se prepora~uva sedewe doma i slu{awe melanholi~na muzika. S$ drugo e zaludno.


Vesti za toa kako novoto go kupi staroto so parite od narodot

10

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

TOP OF D [OPS

Najdobriot prodava~ na site vremiwa, Xorx Karina, po va{e barawe, vi pretstavuva: Kvalitetno, nepovtorlivo, evtino, povolno, ne propu{tajte, morate da go imate, sekoe doma}instvo e nepotpolno bez nego, }e umrete vedna{ ako ne go kupite, vedna{! Edinstven proizvod, nepovtorliv brend, }e se kaete ako ne go zemete, pobrzajte! Pobrzajte, javete se vedna{, vedna{ javete se na besplatniot broj za besplatna dostava i besplatna instalacija. Nemate pari? Nema problem! Ne e {ega, nema rizik, edinstveno ako ne se javite vedna{, zatoa pobrzajte, javete se! Javete se vedna{, nara~ajte, nara~ajte pobrzo na besplatniot telefon, besplatna dostava, besplatna instalacija, samo platete! Besplatna prezentacija vo va{iot dom, nema da si otideme dodeka

ne nara~ate. Javete se, operatorki so prijaten glas ve o~ekuvaat da vi ka`at koj proizvod odgovara za vas, za va{iot xeb i va{ite potrebi. Nara~ajte vedna{ i kako podarok so proizvodot }e dobiete besplaten set od luksuzno dizajniran, stilsko stiliziran, visoko kvaliteten i moderen set od tri penkala. I toa ne e se, kako bonus podarok dobivate besplaten set od luksuzno dizajnirani, stilsko stilizirani, visoko kvalitetni i moderni tri molivi! Pobrzajte, ne ~ekajte, ne dvoumete se, re{ete se, vedna{! Ako proizvodot ne gi zadovoli va{ite potrebi, vratete go, a nie }e vi gi vratime parite, zadr`ete go podarokot, za{to nie mislime na vas, nie mislime na nas, mislite li vie na nas… mislete na nas, mislete na nas, mislete na nas…

D-R KARIES SO NOV PRONAJDOK Reporterot: No, kako lu|eto se re{avaat na toa?

D-r Karies: Toa ne e problem. Popravkata na zabite e besplatna, pa imame mnogu kandidati. Eve, vo momentov vo ~ekalnata ima preku 30 lu|e. Reporterot: Da odime da zapra{ame nekoj od kandidatite. Gospodine, zo{to se re{ivte na vakov drasti~en ~ekor? Gospodinot: Zaradi besplatnata popravka, se razbira. Vo svetot e izmislena nova tehnologija na reklamirawe koja funkcionira preku pra}awe elektro-magnetni signali vo zabite na lu|eto. Kako se postignuva toa, go zapra{avme d-r Zabole Karies.

Reporterot: Zarem nema da vi pre~at postojanite reklami emitirani vo va{ite zabi? Gospodinot: Ne. Reporterot: Nema da vi pre~at glasovite vo glavata?

Reporterot: Gospodine Karies, za {to se raboti?

Gospodinot: Podobro toa od zabobolkava.

D-r Karies: Se raboti za napredna tehnologija izrabotena od stomatolo{ko-tehnolo{kata institucija na ZASA (Zabolekarska Asocijacija so Sovremena Aparatura), patentirana od po~ituvaniot vi{ Stomatolog d-r Zab Oldrin, koja primenuva sovremena vselenska tehnologija za vgraduvawe mikro~ipovi vo plombite na pacientite. Mikro~ipovite se vsu{nost mikro-priemnici preku koi tie gi primaat signalite od na{ite reklamni agencii.

Reporterot: Ete, dragi ~itateli, na {to s$ se re{avaat gra|anite na na{ata dr`ava. Gledate do kade stignuva bedata na obi~niot gra|anin (go turkaat)… uf… koga se re{ava da slu{a sekojdnevni gluposti i… poleka be, pazete malku … obi~ni srawa od koi nekoj drug se bogati… Sestrata: Gospodin Zabobolkov. Tolpata: Jas! Jas!


11

Vesti za toa kako novoto go kupi staroto so parite od narodot

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

VESTI OD IDNINATA Denes e 04.04.2024. Gi gledate vestite na prvata i edinstvena dr`avna programa, vsu{nost, edinstvenata programa na televizijata. Denes zgasna i poslednata privatna televizija vo na{ata dr`ava. I kabelskite operatori re{ija deka e besmisleno da nudat programa koja {to nikoj ne ja gleda. Duri i jas se ~udam za kogo gi ~itam vestite, no se nadevam deka nekoj }e go prenese ova na internet, inaku edinstveniot medium koj {to go koristite vie, dragi ~itateli. Nam ne ni ostanuva ni{to drugo osven da ja zapeeme pesnata �Internet killed a television star!� Ajde, site zaedno.

TV vs INTERNET

Reporterot: Dobar den i dojdovte na dene{niot me~ na televiziskite programi protiv internet programite. Denes imame istoriski natprevar. Poslednata pre`iveana televiziska programa Televizija Tiranija Reks, }e se bori protiv internet programata Elektro Kiker. Reks vleguva vo ringot i e praten so svire`i od publikata, koja go izvikuva imeto na Kiker, koj sega vleguva vo ringot. Vladee euforija. Protivnicite se odmeruvaat. Kru`at eden okolu drug. Se ispituvaat. Reks go upatuva prviot pasivno emitira~ki bran od elektroni. Kiker go izbegnuva, svitkuvaj}i se na levo i vozvra}a so mre`a od udari koi go na~ekuvaat Kiker nepodgotven. Kiker pa|a dragi ~itateli. Televizijata pa|a! Posledniot Mohikanec e na podot! Kiker gi kreva racete i ja pozdravuva publikata voveduvaj}i n$ vo nova epoha. Toa e kraj na ovaa sezona na Internet versus televizija. Na prolet zapo~nuvame nova sezona nare~ena web 13.0 protiv web 14.0, te`ok natprevar pome|u silni protivnici. Borbata me|u David i Golijat zapo~na! Oblo`ete se na posilniot.

Dali novoto povtorno }e go pobedi staroto, ili e vreme da se svrtime kon minatoto, da pogledneme nanazad i da se pozicionirame podobro kon pogolemi celi, kon podobar kvalitet na `ivot, namesto samo slepo da bideme noseni od buicata na tehnolo{kiot napredok, ne znaej}i ni samite kade odime, ne znaej}i deka pozadi toa stoi samo `elbata za kontrolirawe na na{ite `ivoti od strana na mo}nite, `elba za pogolema mo}, pari, kontrola, bogatstvo, nadmo}, kontrola, pot~inuvawe na na{ite `ivoti, na{ite idei, na{ite `elbi, na{ite soni{ta, na{eto vreme koe im go podaruvame vo ogromni koli~estva, a za {to, za {to, za {to‌.


Vesti od svetot na latino-{amponskite arii

12

Se brzam be, babo, ostai me. Baba mi: Samo vie brzate nekade kako muvi bez glavi, kako da nemate mozok! Dobro, dobro, ama stvarno se brzam. Baba mi: Vo na{e vreme be{e poinaku. Nikade ne se brzavme. Dedo ti ~eka{e pet godini da me zaprosi. A vo me|uvreme se nemavme ni baknato. S$ {to pravevme zaedno be{e {etaweto na korzo. Jas ne smeev ni da go poglednam, a kamoli da se nasmevnam. A denes! Da, da… Baba mi: Denes tr~ate kako muvi bez glavi, sakate da se zbogatite nabrzina, }e go uni{tite gradov, deca be, na

URBANI I NE TOLKU URBANI (DA NE RE^AM SELSKI) MITOVI Dene{nite vesti gi otvorame so rubrikata “Urbani i ne tolku urbani (da ne re~am selski) mitovi” Dene{niot mit tvrdi: Koko{kite mo`e da `iveat i bez glava. Nau~nicite i svedocite velat deka toa e to~no. I toa ne samo na nekolku minuti. Koko{kite koi bile ~lenovi na razni sekti svedo~at za vistinitosta na ovaa pojava. Intervjuiravme edna. Koko{kata: Bev ~len na Sektata na prosvetlenieto preku davawe odredena suma na glavatarot na sektata. Sekoja nedela se izveduvaa rituali na `rtvuvawe, pri {to nekoi od nas bea izbirani i koleni. Ponekoga{ se slu~uva{e nekoja zaklana koko{ka da prodol`i da se dvi`i naokolu i da se odnesuva sosema normalno, kako ni{to da ne se slu~ilo. Nau~nicite velat deka toa e vozmo`no poradi toa {to ~esto pri koleweto na koko{kite ne se o{tetuva mozo~noto steblence koe{to e odgovorno za najgolemiot del od refleksite. Navistina!

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

{to li~i ova ve}e, jas vi velam, gradov pove}e li~e{e na grad vo moe vreme, otkolku sega, sega e samo eden golem cirkus, cirkus na {turci oble~eni vo odelca {to tr~kaat naokolu i skokaat kako nekoi bezglavi insekti. Babo be, {to ti e denes so bezglavi muvi i insekti. Stvarno se brzam. Baba mi: Da znae{ deka toa }e ve ~ini, za{to bezglav ne se ra|a, tuku se stanuva. Va{ite deca }e pla}aat za va{ata bezglavost, va{ite vnuci, ne mislite na idninata, mislite samo na denes, kako da go zgrap~ite momentot. Babo, be… Baba mi: Ajde, odi, brkaj si ja rabotata, brkaj bezglava rabota, bezglavi su{testva nizaedni.

VESTI OD SVETOT NA LATINOSAPUNSKITE YVEZDI Vesti od svetot na poznatite Latino-sapunski yvezdi. Henifer Haniston ima nov de~ko. Posle raskinot so Bed Hulio Priti, Henifer dade s$ od sebe da mu poka`e na Bed i negovata nova `enska Anhelina Holi deka ne & e gajle {to taa & go zemala najzgodniot de~ko na planetata i deka prodol`uva so `ivotot. Posle nekolku neuspe{ni vrski, taa sega e vo vrska so britanecot Pol Skulptor, sega{en model, porane{er mason, iden teniser-batler-golfer i specijalist na zboruvawe so vrel kompir vo ustata. Tie dvajca se videni vo restoran kaj Donald Dakiwo, a potoa vo Mek Ronaldiwo i o~evidcite tvrdat deka izgledale sre}no i zaqubeno. Henifer veli deka Pol mo`ebi ne e latino qubovnik

kako Bed Hulio, no deka sekako ima maniri i kultura “Hulio znae{e da `driga i prdi na masata dodeka jadevme. Pol nikoga{ ne go pravi toa, a ako ve}e mora, se izvinuva i odi vo toaletot,” veli sre}nata Henifer koja se ~ini kone~no uspea da najde izlez od provincijalizmot na sopstvenata sredina i da se preseli vo povisokite sferi na postoeweto. O~evidcite velat deka taa e na sedmo nebo i deka dvajcata tr~kaat naokolu ludi od zaqubenost kako dve muvi bez glava. Posledni vesti velat deka Henifer i Pol ne se ve}e zaedno, poradi nedorazbirawata okolu naporniot raboten raspored na skulptorotmason-teniser-golfera{-batler i specijalist za zboruvawe so usta polna so vreli kompiri, Pol.


Vesti od svetot na latino-{amponskite arii

13

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

I SONCETO E YVEZDA

No, na vestite od svetot na latino-yvezdite im nema kraj. Huliana Roberts, poznatata latino yvezda so nejzinite vpe~atlivi ulogi vo filmovite “Ubavata hiena” i “Herina Brokoli}”, be{e nagradena so nagrada za `ivotno delo vo oblasta na unapreduvawe na hortikulturata i rastitelnite vidovi, kako i faunata, poradi nejzinite otkritija na nov vid Brokola i nov, mutiran podvid hiena-ku~e-slon-pingvin-mamut-`elka-ohridska pastrmka-zmej-hari poterpitekantropus-mravojad-crv-eurokrem-mikserku~e (razli~en vid od prethodniot)-ma~e-koralbez’rbetnik-parazit-virus… bez glava! Na{ata opo`arena i opusto{ena zemja ja povika gospo|icata Huliana kako ekspert po flora i fauna i site nivni podvidovi i mutirani vidovi da dojde i da ni ja o`ivee zemjata. Na Huliana & bea ponudeni milion dolari, na {to taa se nasmea i odgovori: “]e morate podobro od toa!”, na {to na{ite ponudija dva milioni, a taa se nasmea: “Tol-

ku dobivam za da prdnam vo film”, na {to na{ite & ponudija posledna ponuda od pet milioni, objasnuvaj}i deka toa e navistina posledna ponuda za{to vo kasata tolku ima, }e ostane samo ne{to sitno za funkcionerite na dr`avata, no Huliana i ovoj pat odbi so zborovite: “Imate li mozok vie, pa tolku dobivam za samo eden podvid na hiena-ku~e-slon-pingvin-mamut-`elka-ohridska pastrmka-zmej-hari poter-pitekantropus-mravojad-crv-eurokrem-mikser-ku~e (razli~en vid od prethodniot)-ma~e-koral-bez’rbetnik-parazitvirus… bez glava!

I ete, dragi ~ita~i, na{ata zemja povtorno ostana bez stranska pomo{. Ostaveni sme sami na sebe i na na{ite bezglavi voda~i, nadevaj}i se deka nekoj, nekade, nekoga{, }e go pronajde kamenot na mudrosta – glavata na na{iot odamna po~inat tatko na nacijata i civilizacijata. A sega kviz.

KVIZ: KOKO-DA, KOKO-NE Voditel na kvizot: Dobar den, dragi ~ita~i. Denes so nas Voditel: Za malku. Za `al gi gubite va{ite pari i va{ee gospo|ata Koko{ Jasupa, koj vo minatiot kviz zavr{i so to telo koe }e bide pretvoreno vo vkusna koko{ja supa, 100.000 jajca vo nejzinata sre}na ko{nica. Kako se ~uvs- a va{ata glava koja ja ostavivte kako zalog za u~estvo vo tvuvate, gospo|o Koko{? kvizov, }e bide iskoristena od organizatorite na kvizot, a na koj na~in neka ostane tajna, sepak da ne otkrivame s$. Jasupa: Odli~no. E pa, gledajte n$ naskoro i prijavete se na na{iot kviz, Voditel: Dali ste podgotveni da odite do kraj, da gi sobeprijavete se, pobrzo, pobrzajte! rete site tri milioni jajca. Jasupa: Sekako. Voditel: Koj ni e na pomo{ vo publikata. Jasupa: Mojot ma`. Gospodin Koko{. Voditel: Kako ste gospodine Koko{. G-din Koko{: Kuku... rikuuu! Voditel: Ne ba{ dobro, a?.. Odime so pra{awata. Voditel: Kolku `iteli ima republikata Zemimebambe, ako po glava na `itel ima dve jajca, a po glava na `itelka niedno? Jasupa: Te{ko pra{awe. ]e go konsultiram ma`ot. Voditel: Gospodine Koko{? G-din Koko{: Kuku... rikuuu! Voditel: Ete, go slu{navte odgovorot. Poznata scena od vozbudliviot kviz so natprevaruva~ot Bil Gej. Jasupa: 2 milioni 150 iljadi i dva.


Vesti od svetot na potro{uva~ite i drugite kako nas

14

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

VO PO^ETOKOT BE[E TEMNINATA... Deteto: I potoa… Raska`uva~ot: Tesla ja sozdade naizmeni~nata struja i s$ po~na da se zabrzuva. Deteto: Kako toa “da se zabrzuva?” Raska`uva~ot: Taka, godinite stanaa meseci, mesecite nedeli, nedelite denovi, denovite minuti, minutite sekundi, sekundite stotinki, stotinkite milisekundi, milisekundite parseci i ja dostignavme dolnata granica na deleweto na vremeto. Toga{ se pojavi Ajn{tajn, koj n$ nau~i deka vremeto e relativno. Deteto: Toa e kako koga si zaquben, vremeto prosto ti leta!

Marija: Isako! Toa e prekrasno. Vedna{ }e go viknam tatko mi. Alberto: Zna~i, ti Isako, saka{ da ja zeme{ Marija za svoja `ena. Isako Fernandez: Da. Alberto: Od {to planirate da `iveete? Isako Fernandez: Zavr{iv fakultet. ]e baram rabota. Alberto: ]e bara{ rabota so fakultet! Ha-ha-ha… (Isako ja navednuva glavata i se svrtuva. Bega.) Marija: Isako! Isako!

Raska`uva~ot: Relativnosta e poim koj{to ja defi- Alberto: Ne vikaj go, }erko! Pobedata e moja! (Pee so nira fizi~kata realnost na ne{tata. Toj nema nikak- Holivudski glas:) va vrska so ~uvstvata, a osobeno ne so qubovta. Revolucija vo naukata napraviv jas Isako Fernandez: No, sepak ima. Prirodata e sozda- Isako go svitka svojot nau~en opa{ dena od ~etiri elementi: voda, zemja, ogan i vozduh, Relativnosta e sega vo moda no tie sami po sebe se materijalni i ne mo`at da na- Sekoe dete mora da ja proba pravat ni{to. Zatoa im treba qubovta, da gi vozdigne Imame so vkus na top~esta jagoda, malina i da gi napravi “magi~ni”. Qubovta mo`e s$, Marija, ~okolado, vanila i zakrivena banana! duri i da ja vozdigne materijata do duhovni sferi. Povelete, povelete Kako mojata qubov kon tebe. Jas bev prost selanec i Relativnost po najniska cena neuk sto~ar, seqak, kako {to bi rekla ti, no zaradi Povelete, povelete, pobrzajteee!… tebe posakav da u~am, se zapi{av na fakultet, u~ev Marija: Otsekoga{ naukata ti bila pobitna od mojata i eve, kone~no, dojdov so diplomava pred tatko ti, da sre}a! Buaaaa!... te zaprosam. Alberto: Marija, sine!.. Nie genijalcite otsekoga{ sme bile nerazbrani... (za sebe) No, nekoi od nas sepak dobro se prodavaat.

INTERMECO

Ajn{tajn: Jabolkoto padnalo na glavata na Isak Wutn, ne zatoa {to bilo privle~eno od gravitacijata na Zemjata, tuku za{to mislite vo glavata na Wutn go izludele Telepatskiot Crv, koj so telekineza go xitnal jabolkoto kon glavata na Wutn. Telepatskiot Crv: Da, toa e to~no, no, kolku da se znae, da be{e Ajn{tajn dolu, }e mu go sru{ev i drvoto na glava. Wutn: I toj Crv i Ajn{tajn se ludi. Totalno ludi! Si igraat so svetot i vselenata kako da se bogovi. Zapalete gi! Wutn razmisluva. Deteto jade jabolko. Tolku.

Jabolkoto: I mene mi e dosta. S$ si dobi priznanie: Wutn, Zemjata, Gravitacijata, s$ osven jas. Zarem ne bev jas toa {to go prosvetli Wutn!?


Vesti od svetot na potro{uva~ite i drugite kako nas

15

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

VO SVETOT NA KONSUMERIZMOT

Toa be{e na{ata rubrika “Filozofija, religija, 2) [ampon: “DETE-[AMPION”, {ampon koj pravi nauka, blagi raboti i semejni intrigi na pozna- {ampion vo poslu{nosta od deteto. Slu`i za perewe tite, ne tolku bogati, no slavni nau~nici, na na mozokot na decata, efikasen za site vozrasti, no {panski na~in”. Se nadevame deka u`ivavte. A sega {to e najbitno gi otstranuva svest-vo{kite (nano-roboti nakrkani so elektronski ekvivalenti na hemisreklama. Konsumerist: @ena mi me prati vo prodavnica da kite psihoaktivni sostojki; eden od najnovite proizkupam nekoi raboti. Pa, da vidime {to treba da ku- vodi na nadzemjeto), tolku sitni, a tolku opasni za za~uvuvaweto na poredokot vo na{iot svet. pam: 1) “MUSLI STADO”, `itarici polni so ideolo{ki vitamini i religiski minerali. Igra~ka-nagrada, idol koj{to ka`uva nekoja od porakite za pridru`uvawe kon narodnoto stado koga }e povle~e{ ra~ka vrzana za nego. Isklu~itelno va`no za naso~uvawe na mladite mozoci.

3) “KOKAINSKA-KOLA”, za momenti na depresija i poti{tenost. Opasna ako ne se me{a so:

Konsumeristot vleguva vo supermarket na koj pi{uva “Veruj!” Se me{a so tolpata. Gleda nadolu i se dvi`i nezabele`itelno. Ja slu{a muzikata vo pozadina. Poleka gi kreva racete. Nozete po~nuvaat da mu cupkaat. Pojako e od nego. Zaigruva. Nekolku drugi kupuva~i mu se pridru`uvaat. Site zemaat proizvodi od policite, se poddavaat so niv, gi pregrnuvaat, gi krevaat visoko vo vozduh... Naedna{ - temnica!

Voditelot Bob: Interesno gledi{te, gospodine Konsumerist. Da vidime {to misli publikata. Dali uspe{no ste ja izvr{ile va{ata misija i dali mo`eme da ve pratime na slednoto nivo od na{ata vozbudliva igra, ili ve vra}ame nazad. Sega!

Konsumerist: Prvo bi sakal da gi pozdravam site lu|e {to gi poznavam a {to ja sledat programava. Ne znam, Bob, dobro mi trgna. Bev praten da ja {piuniram taa manijakalno-potro{uva~ka materijalisti~ka kvazi-vselena, no rabotite nekako trgnaa naopaku, bev vovle~en od nekoja nepoznata magiska sila, no - slu{ajte!

e formata na crv!

4)”PROZAIK”, na{ata omilena droga, koja go uramnote`uva preeksplozivniot karakter na kokainot i gi umrtvuva lo{ite nus-misli za slobodata, taa odvratna i nepo`elna rabota vo na{eto sovr{eno op{testvo…

Publikata: (Se slu{aat glasovi od sekade. Gospodin Konsumerist malku se trgnuva od silinata na vikaweto.) Nazad! Ponatamu! Nazad! Ponatamu!... (i taka neVoditelot Bob: Dobra ve~er, dragi gosti. Dojdovte koe vreme) od site krai{ta na site Vseleni da go prosledite ve- Voditelot Bob: Pomina vremeto za glasawe. Mene mi ~era{niov proces. I nema da se razo~arate, za{to se ~ini deka “Nazad” ovoj pat e poglasno. Da, imam ve~erva imame mnogu interesen gostin. Ka`ete ni, potvrda od `irito. Ni ostanuva u{te da vi ja soopGospodine Konsumerist, {to se slu~i? {time formata vo koja }e se vratite na Zemjata, a toa

Problemot ne e vo niv - proizvoditelite, tie samo se obiduvaat da pre`iveat. Problemot ne e ni vo `itelite na toj svet. Tie zaedno sozdale eden vid simbioza, sovr{ena sorabotka na parazit i doma}in, no tuka lu|eto ne se `rtvi na proizvoditelite. Bi mo`ele rabotite da gi postavime i inaku. Mo`ebi, proizvoditelite se `rtva na lu|eto, za{to tie moraat da rabotat denono}no na izmisluvawe novi i interesni, pointeresni i poprivle~ni proizvodi samo da gi zadovolat mu{teriite. Tie se nekoj vid robovi na mu{teriite, a ne obratno. No, kako i da e, mislam deka nivoto na harmonija vo toa op{testvo e najvisoko dosega, od site postojni, pa duri i od toa kaj mravkite.

Povelete vo Veruj: podaroci za celoto semejstvo!


Super vesti od svetot na obi~nite lu|e

16

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

SUPER

Dali e toa kur{um? Dali e toa raketa? Dali e toa avtobus na JSP? Ne, toa e Super-Makedonec. (Po ime Petko) Lu|e ~ekaat vo redica vo super market. Se dvi`at poleka. Naedna{ me|u niv doletuva Super Petko!

^ovek sedi doma. Gleda televizija nekoe vreme. Potoa stanuva i se javuva na telefon. Vrti nekoj broj.

Super Petko: Ima li naru{uvawe na redot tuka, ima li ufrluvawe preku red? ^ovek#1 od redicata: Super Petko! Super Petko: Fala, fala, avtogrami posle. Ima li, odgovorete. ^ovek#2 od redicata: Nema, Super Petko. Super Petko: Taka zna~i! (Gi kr{i od }otek ~ovekot#1 i ~ovekot#2. Se vrti naokolu i mu se obra}a na prviot ~ovek {to go gleda. Go zgrap~uva i go pika pred prvite dvajca.) E, taka. Pravdata e zadovolena. Vnimavam i na vas, ~itateli! Samo ako vidam po~ituvawe na red i redici! I ova ne va`i samo za supermarketite. Du}an~iwa, apteki, bolnici, banki, administracija, ka`ete go, nema da zgre{ite, sekade e primenlivo! Super Petko, odime ponatamu!

Mirko: Alo. Dobar den, na telefon e Mirko, mi treba Slavko... Dali e toa 7654321? Ne. Se izvinuvam. Prijatno. (Naedna{ se kr{i prozorecot i vnatre upa|a ST. Se trkala po podot i se trese od stakloto nekoe vreme, pcuej}i ne{to nerazbirlivo.) Super Petko: [to be{e toa, gra|aninu Mirko!? Mirko: Molam? Super Petko: Te pra{av, {to be{e toa na telefon, tret pat ne pra{uvam, tuku }e te frlam niz skr{eniov prozorec. Mirko: Gre{en broj. Super Petko: Gre{en broj! Vika{ gre{en broj! Gre{en broj!!! Mirko: D... da. Super Petko: I, ti {to mu ka`a na gre{niot broj? [to? A? Mirko: P-pa. S-se izviniv. Super Petko: Se izvinil. Maliot se izvinil. Se izvinil, sin na majka! Taka li ve u~ev be, taka li ve u~ev... Se izvinil, be… Kako ve u~ev, kako! A!? Mirko: N-ne znam! Super Petko: Ne znae{? A, znae{ da se izvinuva{! A!? Jas }e ti ka`am: treba{e samo da spu{ti{ slu{alka {tom dozna deka brojot e gre{en. Mirko: D-da. Super Petko: D-da, {to? Mirko: D-da, golem i semo}en kralu na provincijalizmot i nekulturata, sovr{en… Super Petko: I preubav! Mirko: I preubav Super-Super Petko. Super Petko: Taka te sakam. Mojata misija e zavr{ena.

Super Petko gi podu~uva gra|anite na telefonskite maniri.

Ako sakate da doznaete pove}e za mojata misija i moite deset zapovedi posetete go mojot sajt duplove duplove duplove to~ka Superisimo dolna crta Petko to~ka kom to~ka mk ili gledajte me na [itel sekoj ~etvrtok vo emisijata “Petko ti si car, na na{ata kultura govedar!”


17

Super vesti od svetot na obi~nite lu|e

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

MAKEDONEC SUPER PETKO, vo realno {ou, tok {ou, kviz, gatanka, {panska serija, opium za tolpata: “Petko ti si car, na na{ata kultura govedar!”

Dene{nata emisija ja zapo~nuvame so redovnata rubrika “Najgolemi gluposti ka`ani od lu|e {to se pravat pametni, a ne se popametni od mene”. Denes gostin-misla, ova jas go smisliv, umno neli, ni e Rambo Amadeus so mislata: Vo Evropa ne se vleguva, Evropa se stanuva. Eve jas go napraviv mojot ~ekor so toa {to se tu{iram sekoe sabajle. Kakva glupost. Pa, site nie znaeme deka vo Evropa ne mo`eme da vlezeme za{to ne sme bogati, za{to taa nema interes od nas, a ne za{to ne se tu{irame. [to sakal da ka`e ovoj, jas ne znam, no znam deka ako iskreno veruvame, ako se trudime da bideme poal~ni i polo{i edni kon drugite, deka imame {ansi. Pa, videte ja samo Evropa, s$ sami korumpirani idioti i la`govci! Takvi treba da staneme, a ne da se tu{irame. Veruvajte vo sebe. Ne im veruvajte na drugite. Ne gi propu{tajte pe{acite na pe{a~ki, ako ste voza~, isto taka vozete {to pobrzo, ne ko~ete na crveno i

trgnuvajte pred `olto, a ako ste pe{ak, potrudete se da ne dr`ite otpadoci vo raka, tuku pravo na ulica! Napravete ja ulicata Evropska i va{iot dvor }e stane Evropski, pa i va{ata ku}a! Da, toa e dobra ideja. Frlajte gi otpadocite doma, na pod, na krevet, vo krevet~eto od va{eto dete, za{to, svetot na decata ostanuva, pa i |ubreto. ]e se tu{iral. Za kogo be? Kako na Evropa da & e gajle kolku sme ~isti. Samo gledaat kako da n$ zavojuvaat i skaraat so samite sebesi, so sosedite, so site. Za da mo`at da napravat mali poslu{ni klovnovi od nas koi }e kleknat pred niv i }e velat: Da, Evropo, da, eve sega, eve vedna{ gospodaru, da eden sme{en tanc, Te{koto se vika, da ve zadovolam, }e se smeete li? E nema! Nema dodeka Super Petko e tuka! A, sega, specijalno izdanie: Ispovedta na Super Petko koja gi urna Televiziskite rejtinzi i mu ja zavr{i karierata na mediumska superyvezda i spasitel na Makedonija. Ne e lesno. Znam deka o~ekuvate mnogu od mene. Sepak, ne e lesno. Znam deka ni vam ne vi e lesno. No, videte, i jas sum zbunet, ne znam {to treba da pravam. Mi velat edno, pa potoa drugo, navistina sum besen ponekoga{. No, veruvam vo sebe, veruvam vo vas, veruvam deka mo`ete. Emisijata e samo lice. Ni jas ne veruvam ve}e vo nea. No, toa ne sum jas. Toa sum jas kakov {to me pravi realnosta vo koja{to `iveam. Vistinskiot jas bi sakal da go raboti ~esno ona {to go saka, ete bi sakal da pi{uvam knigi i da mo`am da `iveam od toa, no ne mo`e. I zatoa moram da pravam {ou od sebe, da se prepravam, da gi izneveruvam svoite principi za da mo`am da pre`iveam. Navistina mi e sma~eno od seto toa, no nemam izbor, me razbirate li, nemam izbor…

Armijata na Super Petko od “popularnite” denovi.

Ej, kade odite. Zastanete. Ej… Ebago, znaev deka ne treba{e da se ispovedam. Ete, samo spektakli ve interesiraat, samo zabava, ni{to ~ove~ki, ni{to iskreno i vistinito…


Vesti od realosta, nerealni vesti

18

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

NE(REALNO)[OU Poradi neverojatnoto nau~no otkritie koi gi protrese nau~nite teorii za nastanokot na ~ovekot, vi prenesuvame del od istorijata na toa nastanuvawe koe se slu~ilo tokmu tuka, vo na{ata dr`ava, zna~i ne vo Afrika, tuku tuka, vo Doni Ma}ea! Bidej}i so samoto toa {to bil prv, Prviot ~ovek bil postojano sam i eden den poludel, pa si otkornal edno rebro i si pravel muabet so nego. Bidej}i dobro se slo`uvale, se zemale i izrodile mnogu rebro-lu|e, koi po iljadnici godini genetski mutacii go dostignuvaat dene{niot oblik na ~ovek, kakov {to go znaeme. No, cenata na toa {to go napravil prviot ~ovek ne bila mala. Se rabotelo pove}e za valkan dogovor so |avolot, otkolku za “gospodska” rabota, ako me razbirate. Mnogu krv od koko{ki bila proliena dodeka crnata magija ne profun-

(Stan. ^etvorica lu|e.) Noviot: Jas sum Noviot, me vikaat i Neo, no otkako klima uredite Neo stanaa popularni, si go smeniv imeto. Jas sum Heroj na na{eto vreme. Bili D Gej: Jas sum Bili D Gej, 185-tata inkarnacija na Hari Poter, lo{iot magioni~ar od erata na prviot ~ovek. Jas sum tuka da mu ja iskr{am glavata na Noviot i da se osiguram vo dominacijata na lo{oto na svetot. Brenda: Jas sum Brenda. Mene me ufrlija zaradi ma{kiot del od publikata. Mnogu sum poubava od onaa ku~ka Dona. Dona: Jas sum Dona. Jas sum }erka na re`iserot na ova {ou, a taa ku~ka mo`e da misli i zboruva {to saka. Ma~ka: Mjau! (Stanot. Noviot i Bil se raspravaat. Noviot dr`i drvena la`ica vo rakata. Bil dr`i krpa.)

kcionirala. No, za sre}a tuka se na{ol Hari Poter, inaku najbogat ~ovek vo galaksijata i prv na listata na Forbs, transdimenzionalno bitie od planetata Mega Hitus, koj go finansiral celiov proekt poradi negoviot interes vo poleto na magijata i magi~nite aktivnosti. Prviot ~ovek moral da sklu~i dogovor so ovoj Mag na magijata ako ja sakal negovata finansiska pomo{, no za vozvrat moral da mu ja dade svojata du{a. Taka na{iot prv ~ovek stanal voedno i prv ~ovek so zarobena du{a vo racete na Maxi{n himself Hari D Pot. Pominale iljadnici godini i taka doa|ame do dene{noto vreme i seu{te mnogu neoslobodeni du{i. Kako i vo site eri i ovaa era ima heroj i anti-heroj, kako olicetvorenie na dobroto i zloto koi se vo postojana i ve~na borba, a ovaa era ni gi prika`a preku Realno [ou.

Noviot: Nema {ansi da me pobedi{! Bil: Samo nadevaj se! Noviot: Jas sum herojot na prikaznava. Belki ne o~ekuva{ ti da pobedi{. Bil: Ova e realno {ou, a vo realnosta pobeduva samo lo{oto! Noviot: E nema! Bil: Zamavni u{te edna{, }e te plesnam! Noviot: Prestani. Ha-ha! Bil: Eve ti na! Ha-ha-ha... Dona: Tie dvajcata se ~udaci. Samo se prepravaat deka se mrazat, a vsu{nost se sakaat, slu{ajte me, vi velam. (Podocna) Noviot: Pogodete {to? Drugite: [to? Bil: Nie re{ivme da se zememe! Dona: Koj kogo zaprosi? Ka`ete mi s$! Bil: Mislev deka }e umram od sre}a koga go vidov prstenot! Re`iserot: Ja prekinuvame ovaa epizoda na “Bogati i ubavi – borba na dobroto protiv zloto” za da vi soop{time deka otkako svetot vleze vo erata na dobrosostojbata i ramnote`ata pome|u zloto i dobroto, na site ni e tolku zdodevno {to mislime deka }e poludime!..


Vesti od realosta, nerealni vesti

19

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

VESTI ZA NAJMLADITE

Dobar den dragi ~itatel~iwa. Vo dene{nite vesti za najmalite }e ~itame: Pretsedatelot na Diznilend, Miki Maus re{i da dade ostavka poradi aferata so Papata, pardon Pata. Pretsedatelot Pajo Pator mol~i za celiot slu~aj, iako od neoficijalni izvori doznavame deka sakal da mu ja skine glavata na Miki. Po ovaa vest Pajo misteriozno is~ezna, no nie doznavame deka se nao|a vo zatvor so maksimalna sigurnost i deka planira begstvo so pomo{ na mapata na zatvorot skriena vo tetova`ite po negovoto telo. Se {pekulira deka zaverata odi vo najvisoki sferi, koi sakaat da go urnat carstvoto na Dizni. Dizni, inaku, le`i zamrznat vo komorata za dlaboko zamrznuvawe na baba mu, no pred zamrznuvaweto ostavil upatstva za nasokite vo koi saka da se razviva negovata imperija od migot na negovoto zamrznuvawe do 2050 godina. Eve del od tie upatstva: Dizni: Pajo e nepredvidliv lik, vnimavajte na nego! Ako nekoga{ posaka da mu na{teti na Miki, trgnete go. Zagubite po na{ata imperija }e bidat pomali ako go izgubime Pajo, otkolku da ostaneme bez Miki. Miki gi znae tajnite na uspe{no vladeewe so detskite tolpi, dodeka Pajo otsekoga{ bil po~etnik vo taa ezoteri~na ve{tina. Miki (Na glavata ima lovorov venec. Do nego devojka go rani so grozje. Rob go ladi so ladalo.): Posilno! (na robot). Dobro e. Grozjence! (otvora usta i xvaka). Ha-ha-ha... Pajo, nedol`na `rtva vo mre`ata na intrigi od najvisoko nivo, okultni rituali i masonski la`gi, re{ava da se sprotivstavi na sistemot. Zatvorot mu ja ote`nuva zada~ata, no toj ima isplanirano s$. Koristej}i ja mapata istetovirana na negovoto patorsko telo bega od zatvorot vo Prizren (Za toa i pove}e gledajte vo: “Prizrenski beg�). Uspeva da dojde do Miki prepravaj}i se vo Pata i go ubiva!

MIKI E MRTOV PANIKA VO SVETOT NA DECATA.

Dobar den, dragi gleda~i. Svetot osamna so dosega nevidena katastrofa. Ne, ne se raboti za cunami, zemjotres ili vulkan, ne, nema mrtvi i povredeni, tuku ne{to mnogu polo{o. Duhot na milioni deca niz svetot e sru{en i nema nade` deka nekoga{ povtorno }e se izdigne. Da, dragi gleda~i, Miki e mrtov! Ne znaeme {to pove}e da vi ka`eme vo ovoj te`ok mig, osven nadevajte se, nadevajte se deka negoviot duh }e prodol`i da `ivee vo na{ite srca i deka Imperijata Dizni mu predvidela dostoen zamenik. I navistina, Miki dobiva naslednik, no daleku od takov kakov {to predvidela Imperijata Dizni. Pajo Kastrov: Dobro utro Diznilend, vi posakuva va{iot nov vladetel Pajo Kastrov! Dobro slu{navte, Miki e mrtov, no sega slu{nete go i ova: Zaboravete go Miki i dobrodojdovte vo novata era! Ova e na{a era. Na{e zaedni~ko vreme koe }e go izgradime so zaedni~ki sili. Da, decata go izgubija Miki, no }e dobijat besplatno obrazovanie! Vozrasnite mo`ebi }e izgubat nekolku ~asa vo denot posvetuvaj}i se na svoite deca, namesto likovite od crtanite da go pravat toa za niv! Vie ste nivni roditeli, vie treba da gi vospitate, a ne Miki! Mo`ebi ne{to }e izgubime, no }e dobieme besplatno obrazovanie, besplatno zdravstvo, socijalna pomo{ i }e izgradime neosocijalisti~ka Dizni imperija verna na Stariot i originalniot Testament na Dizni! Nabrgu po ovoj govor zavladuvaat nemiri. Bogatite ne gi prifa}aat promenite na op{testveniot sistem i gi manipuliraat tolpite na pobuna. Potoa e izvr{en atentat vrz Pajo i vlasta vrz dr`avata mu e privremeno predadena na [iqo. [iqo go vra}a stariot op{testven poredok so site privilegii i olesnitelni okolnosti za bogatite i povtorno go vospostavuva kultot kon Miki. [iqo Kapitalov: Miki e mo`ebi mrtov, no se}avaweto na nego ne e, negoviot duh ne e mrtov. Naprotiv, toj e posilen od koga i da e! Miki }e `ivee ve~no!


Vesti od svetot na filozofite super-heroi

20

VESTI OD PODRUMOT NA BABA MI sabota, 29 septemvri 2023

MALI OGLASI

Nudam filozofski soveti za nadminuvawe na tranzicionata kriza na identitetot na va{ite avtomobili od isto~no-evropsko proizvodstvo preku stoi~ki metodi, a ako toa ne uspee davam kredit za kupuvawe podobar avtomobil. Povolno.

Kogo go interesira be ova! “Brzo~it”. A, be koj ~ita denes! A!? ^ital li nekoj od vas? Namesto da izmislele nekakvi nao~ari so 100 televiziski kanali na niv, tie izmislile nao~ari za brzo ~itawe. Ebate naukata.

ZENON Gi prekinuvame ovie vonredni vesti so drugi vonNo, koga Zenon ja napu{ti anti~ka Grcija i redni vesti. Neverojatno otkritie na najnova`ivotot spored filozofskite na~ela za da gi ta nauka sega i vo va{ite domovi. “Brzogled” e prodava svoite znaewa za pari, ne znae{e deka }e aparat koj potsetuva na o~ila. Go stavate na se sretne so Sumiks, super-heroj so posebna mo} za o~ite i toj vi ovozmo`uva brzo pregleduvawe na 100 TV kanali naedna{. Sovr{eno za samci i za sumirawe na ne{tata. nevraboteni. Se prepora~uva kaj onie koi imaat Sumiks: Zenone, ja predade svojata priroda! obi~aj postojano da vrtat po TV kanalite bez da Zenon: Da, no sega imam pove}e pari, pa mo`am da ja zastanuvaat pove}e od 2 sekundi na eden od niv. usovr{am mojata filozofija. Vidi {to smisliv: Ete toa e ve}e podobro. Za toa vi zboruvav. Koj Reklama: Sakate da bidete stoik? Sakate da gi ~ita denes be lu|e, koj? Samo sliki se baraat. izdr`ite site maki koi vi gi dava `ivotot. Bez Samo sliki! I NAVISTINA! pari e lesno. Nema pari, nema stoicizam. Mislite deka e lesno da se zarabotat pari. Mnogu e O^EKUVAJTE NASKORO: polesno da se otka`e{ od s$ i da ka`e{, jas sum asket, jas sum stoik. Da se zatvori{ vo sebe i da se otka`e{ od svetot. Raboti, zarabotuvaj! Toa e vistinski stoik! Posetete n$ na www.zenon.com.

KAPKA I NA TELEVIZIJA!

Sumiks: No, toa mene mi li~i na samozala`uvawe. Zarem parite ne ti nudat zadovolstvo? Zenon: Ne! Site gi ~uvam vo sef na dnoto na bazenot vo mojata ku}a so 36 sobi i ni{to ne tro{am. Site moi 10 slugi znaat za parite. Taka go zajaknuvam stoicizmot kaj niv, za{to jas se gri`am za lu|eto. Sumiks: Zenone, ti stoi{ na vrvot na stoicizmot! Zenon: Nikoj ne znae da sumira kako tebe, Sumikse!

THE BABA on TV!

Dragi ~itateli, ja prekinuvame ovaa rubrika so najnovi vesti. Nau~nicite imaat izmisleno ma{ina za brzo ~itawe, koja od vas mo`e da napravi superheroj koj ~ita ekstra-brzo i znae s$ {to pro~ital.

REKLAMA

Neverojatno otkritie na najnovata nauka sega i vo va{ite domovi. “Brzo~it” e aparat koj potsetuva na o~ila. Go stavate na o~ite i toj brzo ~ita za vas. Sovr{eno za studenti, mo`ete da gi polo`ite ispitite vo rekordno vreme, a da izleguvate sekoja ve~er. Se prepora~uva kaj onie koi nemaat vreme za ~itawe, a sakaat da go pravat toa. Pobrzajte, nara~ajte!

Izdanieto e finansiski poddr`ano od Mladinski Kulturen Centar - Skopje

Pe~ati: STE-KA

Vesnikov be{e za prv pat promoviran na manifestacijata “Bela no}”, na gradskiot plo{tad vo Skopje, septemvri 2007. Tekstovi i grafi~ki dizajn: KAPKA (Kreativen aktivizam preku parodija, kritika i alegorija)


Attribution-NonCommercial 3.0 Unported You are free: to Share - to copy, distribute and transmit the work to Remix - to adapt the work

Under the following conditions: Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page. Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights.

The document was created by CC PDF Converter