Парите се отепувачка (2006)

Page 1

vtornik 25 april 2022 Godina 2 Broj 2 izdava: Templum

PARITE SE OTEPUVA^KA! tekstovi i dizajn: KAPKA Kreativen aktivizam preku parodija, kritika i alegorija

GODINA PO OTPO^NUVAWETO NA TRANZICIJATA

31

A TAA SEU[TE NE “TRANZITIRALA” NIKADE! Apsolutizmot, nekoga{ narekuvan tranzicija (koga u{te veruvavme deka toa “ne{to” }e pomine), seu{te vladee so site sferi na na{eto `iveewe, pred s$ so ekonomskata. Materijalnite neednakvosti od godina vo godina se prodlabo~uvaat, a siroma{tijata raste. Ne ni pomogna ni MMF, ni Svetskata i Vselenskata banka, ni vlogovite od pretprijatijata od paralelnite vseleni itn. Ni ostana samo kone~no da se obideme da si pomogneme me|usebno, pa da vidime {to }e izleze!


2

1 DEL: TRAMP

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

TRAMP, silata na parite Anti~ka gr~ko-{panska serija vo ~etiri ~ina i 114 epizodi!

VOVE D

vo vesnikot

ZEVS, kral na bogovite, bog na kralevite! "Pove}eto od svoeto vreme Zevs go pominuval vo oblacite, na vrvot od edna visoka planina, nare~ena Olimp. Ottamu Zevs mo`el da vidi s$ {to se slu~uvalo na zemjata. Toj mnogu sakal da se {eta po oblacite i da frla molwi nalevo i nadesno, po drvjata i po karpite. Toj bog bil tolku silen

Likovi: Tramp, milijarder Hera, `ena na Tramp Bil Ran{i}, mlad biznismen Kvami, prijatel na Bil

{to koga ja zani{uval svojata glava zemjata se tresela, planinite treperele, neboto potemnuvalo, a sonceto vedna{ se krielo..."

No, da trgneme od po~etok. Si bil edna{ eden Tramp... Xorx i Karolina, Slugite na Tramp Atina, `ena na Bil Ana, }erka na Bil Oficerot Glasot

[pica:

Slu{aj i prenesi: se pojavi novo izdanie na KAPKA! Vesnikov e logi~ko prodol`enie na "Vesti vo zemjata na ~udata" izdaden vo dekemvri 2005. Organizacijata koja stoi pozadi dvata vesnika ne e nevladina, nitu vladina, ne e sponzorirana od nikoj, nitu planira da bide, taa e celosno nezavisna. Temata PARI be{e nekoj vid rabotna zada~a koja si ja zadadovme zaedno so umetni~kata grupa AU! i so koja se pretstavivme vo To~ka (april, 2006). KAPKA obrabotuva {irok opseg na temi povrzani so osnovnata tematika, kako: mitoto i korupcijata, muzikata, televizijata (reklamite, realnite {oua, vestite...), sportot, mobilizacijata:) i drugi temi. Sledniot proekt na KAPKA }e se zanimava so temata IZBORI, pa ako sakate da n$ pra{ate ne{to ili ako sakate da ni se priklu~ite, pi{ete ni na:

Skopje. Kale. Avionot na Tramp sletuva na privatnata pista na Tvrdinata na Tramp. Tramp istr~uva od avionot i vletuva vo svojot helikopter. Ogromni bukvi “TRAMP” ni proletuvaat pred o~ite. Seto toa se slu~uva tolku brgu {to ne uspevame da gi fatime reklamite na golemite korporacii i firmi koi se nao|aat vo kadarot na kamerata po 1/24 od sekunda sekoj posebno: ~antata na Tramp, etiketata na negovoto

sako, reklamite na zgradite, kompjuterite, televizorite, ladilnicite, ma{inite za perewe ali{ta, ma{inite za perewe sadovi, ma{inite za su{ewe ali{ta, crna tehnika, bela tehnika, {arena tehnika, kaleidoskopska igra vo prozorcite od okolnite zraci, digitalno vmetnati vo 1/24, 2/24, 3/24… sekundi od kadrite… eden, dva, tri… subliminalni poraki. S$ e molskavi~no brzo, gr~evitata nasmevka na Tramp koja veli "Jas sum gospodar na svetot, no toa e golema odgovornost… sekoj moment od vremeto e pari, ne tro{i go zaludno…" i povtorno Tramp logoto na avionot, helikopterot, tvrdinata … vo horizontot se gleda zalez na sonceto i amerikanskoto zname {to se vee na tvrdinata. Slikata zastanuva. Se pojavuva logoto: TRAMP, silata na parite!

TRUMP

organizacija.kapka@gmail.com

I, ne zaboravajte, kapka po kapka...

Hierarhijata na Olimpiskite vladeteli, na ~elo so Tramp.

the force of money!


3

1 DEL: TRAMP

1 ~in

epizoda101: Sonot na Tramp

Vrvot na tvrdinata na Tramp. Temnica. Naedna{ se slu{a vresok. TRAMP: Heraaaa! Hera vletuva vo spalnata soba na ma`ot &.. HERA: [to se slu~i, ma`u, {to soni, ta te ispla{i!? TRAMP (zadi{ano): Vizija imav, `eno! ^a{a voda donesi mi i do mene sedni. ]e ti raska`am s$. Hera izleguva i se vra}a

so ~a{a voda. Kamerata se zumira na edna kapka voda koja poleka se spu{ta po rabot na ~a{ata i zavr{uva na zlatniot poslu`avnik, a potoa se oddale~uva i ni dozvoluva da ja vidime ve}e osvetlenata prostorija. Prvo {to ni pa|a vo o~i e zlatoto. Nasekade! Po nozete od golemiot krevet, mebelot, vratite, aparatite… Tramp se napiva voda.

EPP

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

VODA TRAMP!

Osve`uva, okrepuva, mislite vi gi zajaknuva, kon profit gi naso~uva! Voda Tramp, najbogatata voda so aktivni minerali vo svetot. Aktivnite minerali zagarantirano go zgolemuvaat mozo~niot kapacitet i oset za biznis. Ako upotrebuvate samo 25 litri od ovaa te~nost dnevno, zagarantirano stanuvate biznismen od prva klasa: brz, re{itelen, bezmilosen! VODA TRAMP Edinstvena, nema kako nea! TRAMP (zadovolno vozdivnuva i prodol`uva): Sonuvav deka bogatstvoto sum go izgubil i tebe so nego zaedno, imotot i s$ {to poseduvam v mig is~ezna i me|u lu|eto smrtni se najdov! Bez mo}ite mili, so nozete bosi, gladen, valkan i `eden. Izbezumen! Tramp povtorno se voznemiruva i `ena mu go pregrnuva. Toj za moment se sviva vo fetalna polo`ba, no potoa, kako da mu teknuva ne{to se isprava i prodol`uva so prikaznata.

2 ~in Tramp vleguva vo salata za sostanoci, kade {to go ~ekaat Xorx i Karolina. Tie stanuvaat, toj kimnuva, ja sobira odorata so ednata raka i sednuva na prestolot. TRAMP: Xorx, Karolina… mojata raka, desna i leva! Kako {to znaete, kralstvoto na{e pred kolaps se nao|a. Lu|eto odozdola da razmisluvaat po~nuvaat i toa, zamislete, so svojata glava! Xorx i Karolina potvrdno mol~at.

Hera, `enata na Tramp TRAMP: No, fala mu na Boga, mojot `ivot smrten, be{e migoven. Gladta smrtni~ka me natera da grabam i kradam, da udiram i begam, i taka edna{ begaj}i vo slepa uli~ka se najdov. Se svrtev nazad da se vratam, no pred mene grupa lu|e stoe{e. [esnaeset bea, no ne me pla{ea, kako mojot um da gi poznava{e, no od kade ne znae{e. Me gledaa i mol~ea. I bez zborovi s$ mi ka`aa, a potoa nagore se vivnav i nad mene tvrdinata moja mila ja vidov i, eve me, sega buden. HERA: Kolku ~uden son! [to zna~i, znae{ li? TRAMP: Da! No, utre za toa. Sega }e spijam, a ti so Xorx i Karolina zaka`i sostanok rano izutrina.

Epizoda102: Xorx i Karolina

TRAMP: Ima i takvi koi velat deka parite, na site nas mili, ne im se bitni i deka duhovnite zadovolstva im se dovolni! Toa e ne~ueno, race moi mili! Kako }e izgradevme nie imperija tolkava, taka site lu|e da mislea, ve pra{uvam?! Vi velam, ne{to mora da se napravi, ovaa pojava da se spre~i, i toa vedna{! Imam plan, zatoa slu{ajte. Xorx i Karolina se dobli`uvaat i zazemaat stav na najgolemo mo`no vnimanie.

Xorx i Karolina, slugite na Tramp, od mladite denovi so slikata na Tramp (desno) i tatko mu (levo), od kogo Tramp ja nasleduva imperijata i “sensot” za biznis, no i sklonosta kon tatkoubistvoto, za{to kako {to dedo mu na Tramp nastradal od rakata na tatko mu, taka i tatko mu nastradal od negovata, no da ne otkrivame s$!


4

1 DEL: TRAMP

EPP

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022 epizoda103: Planot na Tramp vo glavite na lu|eto da gi

Go prekinuvame ovoj izvondredno napnat moment od na{ata mini drami~ka so mini-reklami~ka za u{te eden izvonreden brend na Tramp, patentiran od negovite pomo{nici, Xorx i Karolina Peleni "XORX I KAROLINA" Pelenite "Xorx i Karolina" imaat odli~na vpiva~ka mo}, za mirizlivite gomnenca na va{eto bebence. Ne go nadraznuvaat gazeto, ne pravat osip po ne`nata detska ko`i~ka! Traat pove}e i vpivaat posilno od koi bilo drugi peleni na pazarot. Doka`ano! Napravivme eksperiment. Go ostavivme G-din Tramp da kaka 24 ~asa vo pelenite Xorx i Karolina i rezultatite bea izvonredni! Nikakvo protekuvawe, nikakva iritacija, nikakva reakcija voop{to! Ne-ve-ro-jat-no!

Xorx i Karolina, Xorx i Karolina, tamu kaj{to Tramp }e zaka({)ka, tie bri{at, tamu kaj{to }e se iskaka, tie vpivaat! Xorx i Karolina, Xorx i Karolina, na Tramp pelena!

TRAMP (prodol`uva): 16 lu|e od dolu }e sobereme. Sekoj od niv, pretstavnik na po edna profitabilna oblast il' profesija }e bide. ]e napravime drama vo `ivo, so lu|e `ivi, me|usebno sprotivstaveni, za tajnite poraki, za nas korisni, da gi ra{irime i

vmetneme! Taka na{ata imperija od pepelta }e se izdigne i so svetot povtorno }e vladeeme! Kako i mnogu pati do sega, na{ata poraka preku televizija }e se prenesuva. Za detalite ponatamu, a sega: vo akcija! 16 junaci da izbereme, svetot da go pokorime!

epizoda104: Bil i semejstvoto

Slikata se pridvi`uva i so golema brzina n$ nosi vo svetot na lu|eto i vo domot na Bil Ran{i}, uspe{en 30 godi{en bankar, milioner. Bil pojaduva so semejstvoto, `enata Atina, sredno{kolska qubov i }erki~kata Ana, 7 godi{na galeni~ka na tato. Bil: …i jas mu velam: "Ako u{te edna krofna izede{, cajkan }e stane{!" Haha!... Site se smeat, pa duri i malata Ana koja ne gi razbira ba{ sekoga{ {egi-

te na tato, no gi saka, se razbira, za{to go saka nego. Atina: Bil, znam kolku da sedi{ saka{ i {egi da ni ka`uva{, no, du{o, 15 do 8 e, na rabota }e zadocni{.

Bil malku se namurtuva (pa, zarem zadocnil nekoga{ na rabota), no ne go poka`uva toa (toj e mnogu gri`liv kon drugite, znaete). Ja baknuva Lilit, a potoa i Hana i za mig ve}e se nao|a vo beskrajnata reka na gradskiot mete`. epizoda105: Kidnapiraweto

Bil seu{te se osvestuva od udarot po glavata, koga go zabele`uva negoviot kolega Kvami kako stoi nad nego obiduvaj}i se da se nasmevne. KVAMI: Dobar li si, prijatele mil? BIL(svrtuvaj}i se naokolu): Kvami, od koja dimenzija paralelna izleze ti? Kade sme, doboga, jas i ti? KVAMI: Ne znam, prijatele. Naokolu ima stotici, mo`ebi iljadnici lu|e so zbuneti i ispla{eni lica.

I pred da sfatat kade se, do niv dopira glas. GLASOT: Dobredojdovte kandidati! Vrhovniot i semo}en g-din Tramp ve pozdravuva, povikuva i nareduva vo igrava na{a zaedni~ka da u~estvuvate! Vie ste vo tvrdinata na Tramp, tuka nekolku dena }e pominete i testirani }e bidete. Najdobrite del od finalnata igra }e bidat! Pra{awa ne se dozvoleni, a sekoj {to }e se buntuva il’ obide da izbega, stra{na kazna go ~eka!

Naskoro!

[OUTO NA TRAMP Dobredojdovte vo [outo na Tramp. Najrealnoto {ou na dene{ninata kade {to 16 kandidati }e se sretnat vo dosega neviden test na izdr`livost, hrabrost, snaodlivost i nehumanost! Tie }e se natprevaruvaat, karaat i sekakvi zlobi me|u sebe }e si pravat, samo za va{e zadovolstvo i ispolnuvawe na va{eto vreme koe inaku mo`ete da go minete so semejstvoto,

prijatelite, so kniga ili vo pro{etka! Samo za vas, 16 lu|e }e se poni`uvaat, navreduvaat i }e go Bil Ran{i}, pove}e pati odlikuvan so nagradata pravat toa {to vie Mlad biznismen na godinata go pravite ili bi sakale da go pravite dovi, firmi… koi i vie treba da gi vo va{ata realnost, na TV, vo ova gledate, kupuvate, posetuvate, korisrealno {ou! I ne zaboravajte! Vo tite… sekako, ako sakate da bidete tekot na {outo tie }e nosat, }e koris- uspe{ni kako niv, ako sakate da tat, }e gledaat, }e ve~eraat, }e posetu- stanete del od taa elita, a nie znaeme vaat, }e kupuvaat proizvodi, bren- deka sakate! Sakate, neli!!? Sakate!


5

1 DEL: TRAMP

epizoda106: Bekstvoto Glasot zamolknuva i me|u lu|eto se javuva tivok {epot. BIL (na Kvami): "Jas begam od tuka! So mene si, il' ne si?" KVAMI: Sum!

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022 ZEVS &co. vi pretstavuva

RAJ NA ZEMJATA, epizoda 1

No}. Sireni i lave` na ku~iwa. Bil i Kvami izbezumeno Dragi ~itateli, slu{ateli, gleda~i. Denes e tr~aat niz gusta {uma. Pukotnici naokolu. Mrak. poseben den! Denes e den koga site treba da zas-

3 ~in

epizoda107: Bil ne bil Bil

Bil se budi i poglednuva naokolu. S$ e tolku svetlo {to otprvin ne gleda ni{to. Vidot poleka mu se vra}a i po~nuva da raspoznava likovi. Go gleda milijarderot Tramp i se {treknuva. Saka da stane, no go presekuva ostra bolka vo desnata noga. TRAMP: Poleka Bil, pogoden si bil. BIL: Od kade imeto moe go znaete? TRAMP: I do toa }e dojdeme. BIL: Kvami! Kade e Kvami, mojot prijatel mil!? TRAMP: Toa sega najmalku da te zagri`uva treba. Vleguva Hera so kafe. HERA: Bez {e}er edno i edno blago so mleko. Go poslu`uva kafeto i za mig zastanuva, kako da se dvoumi. Tramp ja poglednuva i (Bil bi mo`el da se zakolne!) mu svetnuva iskra od okoto. Hera izleguva. TRAMP: Zo{to izbega? BIL: Kakvo pra{awe ne~esno! Me grabnavte i od semejstvoto me oddelivte, da pravam ne{to {to ne sakam mi nametnavte i s$ toa bez pra{awe! Pa, jas sum ~ovek! Gordost imam! TRAMP: Ne si se smenil, si ostanal ist. No, vo pravo ne si. Ti ~ovek ne si! Bil prvo se nasmevnuva na takvata apsurdna izjava, a potoa gledaj}i go smrtno seriozniot lik na Tramp, se voozbiluva. BIL: Kako mislite, zo{to me zbunuvate? TRAMP: Kako prvo, da mi se obra}a{ so "vie" nema potreba, ne sme stranci, bratu~edi sme nie! BIL: Kako mislite, zo{to, kako?.. TRAMP: Slu{aj vnimatelno! Pred godini na{i mnogu, ili mileniumi ~ove~ki, tatko ti i tatko mi so svetov vladeeja slo`no. Toga{ lu|e u{te ne postoeja, nitu za sebe znaeja. Kolku i da bea pravedni, tatko mi, Hronos i tatko ti, Japet, izmameni bea i podlo ubieni! Jas tatko mi go naslediv, za{to ti interes ne poka`uva{e za politika i vladeewe, tuku so golemi idei se zanimava{e. Ti, lu|eto gi sozdade, od prav zemen i voda nebesna, spored svojot lik gi oblikuva i du{a im vdahna, a potoa ognot im go podari, umot i patot da im go osvetli. Potoa is~ezna i nikoj za tebe ni{to ne znae{e, s$ do neodamna koga slu~ajno za tebe doznav i natprevarov go organizirav, pod izgovor za spas na kralstvoto, a vsu{nost za tebe da te dovedam, bratu~edu mil! Jas drugi rodnini nemam, brate! Sakam zaedno so svetov da vladeeme, pravi~no da upravuvame, raj na zemjata da sozdademe za tvoite deca nesre}ni, napu{teni od tatka si!

taneme i da pogledneme dlaboko vo sebesi. Denes treba da se zapra{ame! Zo{to postoime!? Zo{to pravime {to bilo!? Zo{to di{eme, mislime, rabotime, sozdavame?.. O, zo{to sme del od ovaa beskrajna vselena i ovaa golema i gorda nacija!? Gledajte ja na{ata emisija, "Raj na zemjata" i }e doznaete zo{to! Sekoja nedela na va{ite TV-a, u{te edna prekrasna serija za `ivotot na ubavite i bogatite. Upatstva kako da stanete del od niv, kako da `iveete i da mislite kako niv. ]e da go doznaete odgovorot na ova i mnogu drugi pra{awa od `ivotot i smrtta, po najniska cena, za najmo`no kratko vreme. Garantirano. Ako ne bide taka, vi go vra}ame odzemenoto vreme, za najkratko mo`no vreme! Apsolutno rajski! “Raj na zemjata” i vo na{iot grad, pobrzajte!

HEAVEN on Earth epizoda108: Transformacijata na Bil (1 del)

Bil e {okiran, ne znae {to da ka`e, mislite mu se zbrkani, ~uvstvata u{te pove}e, no ne{to vo nego po~nuva da se budi… ma~ni, temni iljadagodi{ni soni{ta, se}avawa… i pa|a vo nesvest.


6

1 DEL: TRAMP

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

epizoda109: Transformacijata na Bil (2 del)

HERA: Prometej! Razbudi se. Prometej! Bil se budi i ja gleda Hera do nego. Teloto mu gori i du{ata kako da mu se raspa|a, no svesta mu e promeneta, se e nekako kristalno, bleska so bo`estven sjaj. BIL: Kako me nare~e, `eno?.. [to mi se slu~uva, s$ mi se zamatuva, pa bleska, se vrti i vreska, me trese vol{ebna treska!?.. HERA: Te narekov Prometej, za{to tvoeto vistinsko ime e toa. Se menuva{, o vozvi{en! Povtorno, po reinkarnacii i smrtni `ivoti stotici, besmrten povtorno stanuva{! BIL: No, mojata `ena, mojata }erki~ka mila, tie, tie kade se, im trebam, me vikaat, slu{am!

HERA: Zaboravi gi niv! Celiot ~ove~ki rod tvoe dete e, tvoja `ena, tvoe telo! BIL: No, ne! Ne mo`am. Lilit! Prometej vresnuva, no ne mu potekuvaat solzi. Namesto toa, pred nego se pojavuvaat beskrajno mnogu lica koi mu zboruvaat, toj gi slu{a, ~uvstvuva, znae za niv… i toga{ razbira. HERA: Da, da… seti se, ~uvstvuvaj, znaj! BIL: Tramp re~e… tuka be{e, kade e, toj re~e… HERA: Tramp!? Misli{ Zevs, Prometeju ve~en. Umot na Prometej toa ime go probiva kako tap no`, klun na mr{ojadec. BIL: No… Zevs! HERA: Da, Zevs. Toj pakt ti ponudi,

no pred da se soglasi{, mora{ vistinata da ja ~ue{. Pred mnogu iljadnici godini tatko mu na Zevs, Hronos i tatko ti Japet so svetot vladeeja. Tie Titani bea, no vo borba ne zaginaa, kako {to Zevs ti re~e, tuku od rakata negova, izdajni~ka! I taa raka tatkoubistvena i toa telo, nivnoto mesto go zazemaa i toj vladar na svetot stana. Ti be{e mlad i vo zatkulisnite igri na vladetelite nezainteresiran, pa nikoga{ ne dozna {to se slu~i. Tebe slobodata te interesira{e pove}e otkolku mo}ta. Zatoa i gi sozdade lu|eto, od glina, spored likot svoj i du{a im dade. Prometej se prisetuva na toj radosen mig i se nasmevnuva. Prvite lu|e! Negovite deca. Negovite mili, naivni i ~isti deca!

MILI I ^ISTI DECA Najpovolno vo gradot! Prodavame mili i ~isti deca po najpovolni ceni vo gradot i po{iroko. Zagarantirano umni i ubavi, bez vo{ki i bolesti, poslu{ni i mirni (nakqukani so najnovite antidepresanti i ap~iwa protiv ADD), odgledani na reklami i bezvredni filmovi so minimum 150 eksplozii, ubistva i srceparatelni sceni (koi zavr{uvaat so "Aj lav ju!"). So predznaewe vo IT i biznis, mito i korupcija, geni so pretpriema~ki potencijali. Najbrza dostava vo gradot. Ne propu{tajte! Ako nara~ate vedna{: Podarok osobina na deteto! Deca odgledani na politi~ki slogani! Politi~ki svesni i sovesni deca! Ne propu{tajte. Osobeno pogodni za agitirawe na slednite politi~ki izbori. epizoda110: Transformacijata na Bil (3 del)

HERA (prodol`uva): No, prazni bea tie lu|e, bez sodr`ina i zatoa im go podari ognot ti, koj soznanie }e im ovozmo`i. Zevs, podliot Zevs, mojot drag ma` izmamnik i nevernik, na tebe be{e besen, za{to soznanie im dade na negovite slugi pokorni, ku~iwa verni i na edna planina te okova i na stra{na sudba osudi! PROMETEJ: Kavkaz! Pred o~ite na Prometej mu se javuvaat sliki na ogromna karpa, mr{ojadec koj sekoj den mu go jade xigerot, koj povtorno i povtorno raste, ranite, pekolnoto sonce, bolkata… HERA: Da! Po iljadnici godini stra{na maka, spasot kone~no dojde, no po cena na besmrtnosta… i od toga{ smrten `ivot `ivee{, od eden vo drug ~ovek reinkarniraj}i se, s$ do denes… Denes, povtorno besmrten, o Golem!.. i toa na Zevs blagodarej}i mu. No, ne od doblest, vnimavaj! Imperijata na Zevs pred kraj se nao|a. Lu|eto se tolku dolgo la`eni, mameni i grabani, od Zevs i bo`estvata drugi ubeduvani deka nivniot svet e najdobar mo`en i deka nim treba svoite molitvi, materijalni dobra i misli da gi `rtvuvaat. No, lu|eto da se osvestuvaat po~naa, lagi ne sakaat ve}e, vistinata im e pomila i za nea da umrat se volni! Bunt golem protiv Zevs i kompanija se bli`i. I zatoa si tuka ti. Buntot da go zadu{i{ i lu|eto povtorno da gi pot~ini{, za{to ti si niven edin-

stven prijatel me|u al~nite i sebi~ni bo`estva, eden doblesen. Zatoa begaj, drag Prometeju, begaj ottuka, pred Zevs da te iskoristi, spasi go rodot svoj, vidot ~ove~ki! PROMETEJ: Ne! ]e go ubijam Zevs, toj stvor zol! HERA: Ne, tvojata misija ne e taa, tuku lu|eto da gi spasi{. A, Zevs mora da postoi, za{to toj zloto go pretstavuva i ramnote`a vnesuva, toj mora da postoi, inaku svetot ne mo`e da opstoi. Zatoa, oble~i se i niz onaa vrata izlezi, toa e izlez taen. Odi, svetot spasi go!

Prometej izletuva kako molwa i Hera ostanuva sama, so nasolzeni o~i, tivko mrmorej}i ne{to. HERA: Odi… spasi gi… odi… si… sine… Golemata trka za spas na ~ove~kiot rod zapo~na! Bil e na prvo mesto


7

1 DEL: TRAMP

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

Po masovniot uspeh na Rizik, najnovata senzacija doa|a

Svetot na lu|eto! Ve}e znaete s$ za osvojuvaweto na svetot. U`ivavte vo uloga na generali i vojnici koi osvojuvaat edna po druga zemja od svetskite kontinenti! Napoleon, Hitler, Bu{ ne se ve}e tolku dale~ni idoli za vas, za{to i vie znaete kako e da si igra{ igra so figur~iwa na lu|e i go po~uvstvuvavte gorkiot poraz i sre}ata na pobedata, koga va{ite protivnici pa|aa vo o~aj dlaboko vo no}ta i gi kolnea potro{enite pari na pijalok i gricki. Sega vi nudime ne{to sosema novo. Vi nudime mo`nost da bidete realni lu|e vo realni situacii na edna sosema nerealna plo~a so nerealni figur~iwa koi }e ve pretstavuvaat realnite vas vo nerealni situacii koi imitiraat realni odnosi me|u nerealnite figuri. Kolku ednostaven, no uspe{en koncept. Zo{to da `ivee{ realno, koga mo`e{ da igra{ realnost! Igraj nerealnost! Realno!

4 ~in

Samo u{te edna voobi~aena rabotna ve~er na Tramp, pominata vo planirawe na utre{nite zdelki, spletki i aktivnosti povrzani so vladeeweto so svetot.

epizoda111: Prometej re{ava da gi spasi lu|eto

Svetot na lu|eto. No}. Ti{ina. Prometej, sam, poglednuva kon neboto. PROMETEJ: Zo{to me ostavi O~e! Zo{to ne mi objasni!? Zo{to me obdari so doblest, no ne i so gri`a, zo{to me obdari so um, no ne i so hrabrost? Zo{to me ostavi da sozdadam eden cel rod, no ne me osposobi da se gri`am za nego? Ostaven sam na sebe, tolku vreme! Tie se kako deca, prekrasni i surovi, vistiniti! No, izgubeni se O~e, tolku vreme napu{teni, kako mene!.. Da… da! Zaedno sme potpolni! Moite deca }e dobijat vistinski, gri`liv tatko koj jas nikoga{ ne sum go imal, a tie }e bidat ona {to nikoga{ ne bile, zgri`eni deca! Da, da! epizoda112: Vojnata

Logorski kamp. Se slu{aat jadikuvawa na raneti vojnici i po nekoj krik. [atorot na Prometej. Vnatre Prometej zadlabo~en vo nekoi mapi i planovi, go nadgleduva napreduvaweto na negovite edinici. Vleguva oficer. OFICEROT: G-dine generale, da vi se obratam dozvolete. PROMETEJ: Dozvoleno. OFICEROT: Poseta imate, gospodine. PROMETEJ (za~udeno): Poseta? Koj mra~en duh, mi ja remeti mislata vo ova doba od no}ta? OFICEROT: Hera, veli deka Hera se vika, gospodine. PROMETEJ (odlu~no): Neka vleze. Hera vleguva, vnimatelno, kako da saka so sekoj napraven ~ekor da se izvini zaradi ovaa nenadejna poseta. PROMETEJ: Hera, kakvo iznenaduvawe, kakva radost, vo ovaa no} ispolneta so nemost! HERA (kako da se osloboduva): O, drag Prometej, na narodot spasitel. Slu{am, dobro napreduva{, sekoj den ma`ot mi Zevs e s$ pobesen, molwi frla naokolu, bez red.

VO SLEDNATA EPIZODA: - Prometej go poveduva narodot vo kone~na bitka protiv Zevs i drugite bo`estva i s$ ona {to tie go pretstavuvaat vo nade` za sloboden i bezgri`en svet. - Silite na Zevs se obedinuvaat. Bo`estvata od site bogati zemji vo svetot se obedinuvaat protiv narodot od siroma{nite zemji. - Vozbuda, krv, kr{ewe nasekade! Ne propu{tajte! - Ne propu{tajte! - Nikako ne propu{tajte! - Ako propu{tite }e se kaete! PS: Za da ne propu{tite, vtorata epizoda sleduva, vedna{!

PROMETEJ: [to te nosi tuka, kakva namera ~udna, ne e belki besot na Zevs, tvoeto izvestuvawe mudro, za{to toa ve}e go znam, draga Hera. HERA: Ne e toa, mil Prometej, tuku ne{to drugo, ne{to {to na du{ata mi te`i ve}e dolgo vreme, ve}e ve~nost edna cela! PROMETEJ: Ka`i mila Hera, ne dr`i me vo neznaewe temno! HERA: Prometeju mil, ~ove~ki spasitelu, sedni sega i slu{aj, za{to ova {to }e go ka`am nozete nema da go izdr`at tvoi! Znae{ deka tatko ti i ~i~ko ti se ubieni od zlata raka na bratu~ed ti, no toa {to ne go znae{ ni ti, ni nieden `iv stvor, e deka na ~i~ko ti `enata po{tedena i grabnata bila. A, ubiecot na nejziniot ma` za `ena ja zema, o da, istiot tvoj, bratot tvoj! Prometej otprvin ne uspeva da razbere, no potoa gi povrzuva rabotite. Zevs e toj koj go ubil tatka si i se o`enil so… majka si!.. Zevs… toj e negov brat… Hera e negovata majka!.. o, Bo`e!.. kakva sudba kleta!.. PROMETEJ: Majko! HERA: Sine!


8

1 DEL: TRAMP

"KAIN I AVEL", krema za raka Edna raka ma~ka{, dvete meki! Postojat mnogu kremi za race na pazarot, no niedna ne e kako "KAIN I AVEL". Obidete se. Nama~kajte ja ednata raka so na{ata krema i samo po pet minuti sleduva iznenaduvawe. Ne samo nama~kanata raka ja dobiva sve`inata, mekosta i ne`nosta {to ja zaslu`uva, tuku i drugata! Kako se slu~uva ova, go zapra{avme d-r Krem d'Krem. "Pa, videte vaka, ovaa krema ima edna aktivna sostojka vo nea, nare~ena "razbuditis-zavistis-bratus" koja dejstvuva psihoaktivno vrz ko`ata na nama~kanata raka koja posledi~no na toa stanuva prepametna. Drugata raka puka od zavist i gi vle~e hranlivite i bogati supstanci kon sebe i na toj na~in i taa se podmladuva" Neverojatno neli. Nara~ajte vedna{ i vie }e se uverite kolku e delotvorna ovaa krema. Za pola cena, cela krema. Edna raka ma~ka{, dvete ne`ni, zna~i, edna krema za ~etvrtina cena! Da padne{ na nos i da stane{ }os, ako ne kupi{! Zasnovana na arhai~nite vistini! Mora da e vistitnita!

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022 epizoda113: Prometej i Hera

Vo me|uvreme dodeka reklamata dejstvieto vo svoi race go zema, muabet si napravija Prometej i Hera, povtorno se zbli`ija, razdeleni iljadnici godini, povtorno najdeni, od sre}a ispolneti. PROMETEJ: Majko! Zevs }e go ubijam, }e go odmazdam tatko mi, t.e. i dvajcata tatkovci, i tebe zaedno, vo paket! HERA: Sine, ostavi go nego! Ne zaboravaj zo{to borbava ja vodi{! Lu|eto, niv spasi gi, na sebe, na mene zaboravi! Sine, moram da odam, Zevs sigurno ve}e me bara, moram da odam, za{to }e me uni{ti. PROMETEJ: Ne odi majko! Ne odi kaj svojot ma~itel! HERA: Ne gri`i se za mene, sine, naviknata sum jas, cela ve~nost e dolg period za steknuvawe navika. Lu|eto ne zaboravaj gi!

epizoda114: Izmamata

TRAMP: Kako pomina, `eno? HERA: Odli~no, ma`u moj, Prometej mamkata ja progolta, sekoj moj zbor odli~no go soxvaka! TRAMP: Bravo! Sega otkako Prometej e dovolno besen, da povede boj nepromislen, kone~no }e mo`am so cela sila da gi udram! A, otkako iscrpeni i razo~arani na kolena }e padnat, }e razberat vistinski neprijatel koj im e, toj {to gi povede vo samoubistvena vojna! I toa krajot na Prometej }e bide i na ~ovekot {to sloboden saka da bide, a po~etok na mojata vlast apsolutna. Dojdete, bra}a Olimpjani, ostrete sabji nebesni, no`evi bestelesni, kovajte, pravete oru`je, za{to kone~niot boj e s$ poblisku!

EPILOG I dodeka Zevs sudbinata na ~ove~koto dostoinstvo i slobodata ja zape~atuva, a Prometej zaludno misli na spasenieto na lu|eto, da ne gi zaboravime i nie lu|eto koi ni pomognaa da ja napi{eme dramava vrz osnova na realni slu~ki. Tramp, g-dinot koj gi okupira na{ite ekrani so negovata prekrasna zlatna nasmevka i zanosna frizura, g-dinot Bil Gejts, ne tolku zastapen na na{ite televiziski, no postojano zastapen na na{ite kompjuterski ekrani i site onie znajni i neznajni junaci koi pridonesuvaat za na{ata opsesija so pari. Im blagodarime na site biznismeni {to rabotat za na{e dobro, kradej}i od nas i obiduvaj}i se da ne pregazat ili udrat vo na{ite bedni koli so nivnite besni koli na na{ite zaedni~ki ulici vo nivnoto brzawe da zavr{at nekoj biznis za na{e dobro. Im blagodarime za ~uvstvoto na odgovornost na site politi~ari koi vodeni od `elbata za pari i mo} rabotat denono}no za nas i na{ata podobra idnina, tro{at iljadnici za nas i na{ata idnina i kradat milioni za nas i idninata na na{ite deca. I na kraj, & blagodarime na televizijata i drugite mediumi za{to se gri`at rabotite da ostanat takvi kakvi {to se, a po mo`nost i polo{i, so edna edinstvena cel - zabava, ne ~ekaj, ne be{e toa‌ a, da: PARI! Ajde, site zaedno:

PARI, PARI, PARI...


9

2 DEL: KAPKA vo Tin [ema

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

za mladite i ne tolku mladite!

KAPKA vo TIN [EMA Mala hronologija na “detstvoto� na KAPKA, dale~nata 2006 godina, koga nejzinata aktivnost be{e naso~ena prvenstveno kon mladite

KOLITE VO DEPRESIJA!? Vo na{iot grad vo posledno vreme se slu~uva edna mnogu ~udna pojava. Avtomobilite od razni marki i godini na proizvodstvo nenadejno zapa|aat vo depresija i {to e u{te po~udno, nikoj ne ja znae pri~inata za toa. "Se slu~i naedna{. Eden den sosema normalno si voze{e, a drugiot nema{e volja nitu da se pomrdne" ni se doveruva eden gra|anin-voza~. Me|utoa, od Ministerstvoto za avtomobilistika tvrdat deka ja otkrile pri~inata za vakviot fenomen: "Lu|eto ve}e ne se zadovoluvaat so obi~ni koli, sakaat s$ pobrzi, poskapi, pogolemi. Toa e ve}e prerasnato vo eden vid manija i ni se ~ini deka nikoj ve}e ne mo`e da go spre~i toa, a najmnogu od toa patat ne-

tolku-luksuznite-avtomobili koi se preprodavaat od eden na drug, selej}i se od semejstvo vo semejstvo za s$ pomalku pari. I kako posle toa nema da gi fati depresija! Zatoa, za dobroto na tie avtomobili koi nekoga{ gi sakavme i ni bea dovolni, da, navistina bevme sre}ni vozej}i se vo niv, apelirame da & se stavi kraj na ovaa bolna opsesija!" izjavi g-din Kole Nostalgija za na{iot vesnik.

TORI SPELING PRVA VO NATPREVAROT PO SPELUVAWE V~era vo SAD (Super Al~nite Dr`avi) }erkata na poznatiot biznismen od oblasta na manipulacijata so ~ove~kata gordost i sloboda, g-din Aron Speling, mladata i ne tolku ubava, no prili~no na{minkana, Tori Speling osvoi prva nagrada za speluvawe na dr`avniot {ampionat. Po te{ka borba i neizvesnost taa be{e ednoglasno izbrana za pobednik na Sre}nata Tori se javuva na drugarite od d e s e t t i o t Beverli Hils da se pofali za pobedata d r ` a v e n natprevar

rubruka Cepki / br.136-146

MOBILNI RASTAT NA DRVJA! Zdru`ena akcija na "Makomob" i "Demobil" Makomob v~era ja otpo~na akcijata na sadewe novi tipovi mobilni telefoni koi ne se {tetni po zdravjeto, za{to ne emitiraat {tetni zraci. "Se raboti za nova generacija "prirodni" (vo bukvalna smisla na zborot) mobilni telefoni, proizvedeni po licenca na germanskiot proizvoditel 'Naturola'. Na na{ite planta`i posadivme iljadnici posevi 'Naturola' model 331 i 441 i se nadevame deka }e ima interes kaj gra|anite, pred s$ za{to ova go pravime zaradi niv i nivnoto zdravje." No, na{ite izvori tvrdat poinaku. Pred izvesno vreme organizacijata za demobilizacija "Demobil" vr{e{e pritisok vrz Makomob zaradi proizvodstvoto i preproda`bata na visoko{tetni mobilni telefoni. Spored niv, na{ata zemja emitirala ogromno koli~estvo vakvi {tetni zraci koi poteknuvale tokmu od mobilnite i bile registrirani duri i od strana na nekoi vonzemjanski civilizacii.

vo speluvawe od strana na nejziniot tatko, inaku edinstven ~len na komisijata i osnova~ na ovoj turnir. Ova e desetta pobeda po red na ovaa talentirana devojka. Vo finaleto protivnikot ne uspea da go speluva zborot "timpanomastoidektomija", dodeka Tori uspe{no go speluva{e zborot "uvo". Ja zapra{avme za komentar, a taa ni re~e: "Protivnikot be{e navistina bez vrska, i zaradi toa ~uvstvuvam malku gri`a na sovest, no sepak sum

"Draga, pogodi {to? Novite mobilni pristignaa!"

Poslednive se ispla{ile za zdravjeto na nivnite `iteli i ostvarile kontakt so "Demobil" (kako edinstvena organizacija za demobilizacija vo zemjava) i preku niv pora~ale deka ako taa pojava ne prestane, }e gi uni{tat fabrikite na Makomob. Za vozvrat, vonzemjanite ponudile tehnologija na odgleduvawe prirodni i ne{tetni mobilni telefoni. I taka na{iot narod u{te edna{ (po slu~aite so natrupaniot nuklearen i hemiski otpad) be{e spasen od strana na vonzemjanite. Barem tie seu{te mislat na nas!

presre}na!" Kolku sovesno od na{ata super-yvezda!

Apel na eden ~itatel: Apeliram kon poslednava vest, osobeno kon izjavata na Tori. Jas mnogu pati vo `ivotot sum dobival nagradi, kako i moite kolegi, vpro~em so godini si gi davame eden na drug, pa nikoj od nas, ve uveruvam, nikoj, nitu edna{ ne se posramil od toa. Blagodaram.


10

2 DEL: KAPKA vo Tin [ema

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

50 CENT IS^EZNA!

50 Cent pred da stane povtorno siroma{en

Poznatiot raper Fifti Cent ja zapo~nal karierata peej}i po siroma{nite crne~ki getoa. Vo eden od pabovite vo koi nastapuval, go zabele`al eden producent, pro~uen lovec na mladi talenti, i go pokanil da snimi edna pesna vo negovoto studio.

Toga{ siroma{niot peja~ rekol deka ne mo`e da si dozvoli takvo ne{to, bidej}i vo xebot ima samo 50 centi (t.e. polovina dolar).

Producentot vetil deka toj }e gi pokrie site tro{oci. Taka zapo~nala legendata koja od den za den s$ pove}e raste. I taka be{e s$ do minatata nedela koga 50 Cent ne se pojavi na snimaweto na novata pesna. Razluteniot producent mu se javi doma, no ne go najde, pa zapo~na potraga po nego. Se slu{aa razni glasini niz gradot deka bil viden vo nekolku kazina, luksuzni prodavnici, po nekoi humanitarni zdru`enija, siroma{ni kraevi i sekade pravel samo edno - tro{el i daval mnogu pari. Kon krajot na denot kone~no go najdoa vo negoviot star kraj kako sedi so nekoi siroma{ni mladi de~ki i razgovara. Go sobraa i go vratija doma. 50 Cent ima{e samo edno objasnuvawe za vakvoto odnesuvawe: "Ne e fer! Se vikam 50 Cent, a imam 50 milioni dolari; ne go zaslu`uvam toa ime i nema da prestanam da tro{am i da davam pari dodeka ne spadnam na 50 Centi!" Pa, ako imate potreba od pari, obratete mu se na ovoj raper, so zadovolstvo }e vi gi dade.

SUPER O^AJNI DOMA]INKI! Producentite na uspe{nata amerikanska serija "O~ajni doma}inki", po pa|aweto na nejziniot rej-

ting re{ile da go pobaraat re{enieto vo pozaostanatite op{testva, za{to slu{nale deka tamu doma}inkite se mnogu poo~ajni. Vo izborot na mo`nite zemji kandidati pobedile balkanskite zemji. Po istra`uvaweto sprovedeno po nacionalnite televizii na balkanskite dr`avi, za favorit bila izbrana edna emisija, na{ata "Super doma}inka". Producentite re{ile da gi spojat dvete vo svetski super-mega hit "Super o~ajni doma}inki". Od organizacijata velat: "Se raboti za realno {ou vo koe }e stavime osum o~ajni doma}inki vo eden dvosoben stan, so edna mala kujna, sekoja so po dve deca, vo rok od cel `ivot, bez mo`nost za izleguvawe. Poslednata koja }e pre`ivee, }e bide pobedni~ka i }e dobie ma{ina za perewe sadovi." Odli~no! Site doma}inki na balkanot obedinete se i gledajte ja ovaa serija!

Edna od amerikanskite "o~ajni" doma}inki, idol za na{ite super-doma}inki

"LEB I SOL", NOVO KAFULE Ginisovata kniga na rekordi za gradot Skopje veli: grad so najmnogu ugostitelski objekti i prodavnici za obleka/obuvki po `itel vo svetot. I navistina, sekoj pat koga }e izlezete vo grad gledate izniknato novo kafule, butik, restoran‌ [to ja pravi ovaa na{a po~va tolku plodna za toj biznis seu{te ne e jasno, no analiti~arite na ovaa pojava velat deka koga lu|eto pomalku bi gi tro{ele svoite pari po takvite mesta verojatno bi im ostanuvalo pove}e za drugite raboti. Taka velat nau~nicite, no tie ne znaat s$, neli? Ovaa nedela se otvori novo kafule, nare~eno "Leb i sol". No, ne izbrzuvajte, toa nema nikakva vrska so legendarnata skopska grupa, tuku pretstavuva konceptualno kafule, kakvi {to ima s$ pove}e vo na{iot grad. Otidovme na mestoto i go zapra{avme gazdata za {to se raboti. "Ova e mesto kade {to se sobiraat site poznati gradski filosolfi, ili t.n. 'sola~i na pamet' i raspravaat za `ivotot, smrtta, smislata na sedeweto po kafeani cel den i sl." "[to imate na menito?" "Od doma{nite pijaloci imame Sokratsko pivo, a od stranskite Hajdeger pivo i pro~ueniot Plafon koktel (ti go lepi mozokot za plafon!), za treznite umovi prepora~uvame Sv. Avgustinska voda. Za jadewe nudime samo zelen~uk, kako na pr. [openhauerska salata i ovo{ni salati so Zenonsko ovo{je, za{to ne se razmisluva lesno so te`ok stomak." I taka dragi ~itateli, ako vi e solen pametot, povelete vo "Leb i sol"!


11

2 DEL: KAPKA vo Tin [ema

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

"DENOT NA BEZVESNOSTA"

LEK PROTIV MISLEWE BREINTOKS Osven za izmaznuvawe na korata na golemiot mozok, "Breintoksot" se koristi i protiv prekumerno pametewe. - Pred nekolku godini (pred prethodnite izbori) imavme pacient so prekumerno pametewe. "Pametam s$" se `ale{e toj "koj {to mi vetil, a ne ispolnil, posebno politi~arite. Pametam kolku gre{ki pravat tie, kolku kradat, a potoa n$ ubeduvaat deka ne go pravele toa. Toa mi pravi problemi, za{to sekoj pat koga treba da zaokru`am ime na izbornoto liv~e, nemam kogo da zaokru`am!". Na pacientot mu dadovme "Breintoks" i toj zadovolen otide da glasa i go popolni toa liv~e bez dvoumewe!

Dragi ~itateli, denes nema nova vest, zatoa {to denes e "Denot na bezvesnosta". Ne vrtete po kanalite, za{to zaludno barate vesti, ne kupuvajte vesnici, za{to denes pe~atarskite presi miruvaat i novinarite se na izlet, a toa vi go sovetuvame i vam: izlezete nadvor, pro{etajte se sami ili so semejstvoto, ili ako ostanuvate doma, svarete si kafe i pro~itajte nekoja ubava kniga. Dene{niov den se slavi vo celiot svet i deneska nema da ima ubistva, poplavi, po`ari, vojni, bolesti, kra`bi, izmami, soobra}ajki ‌ za{to nema koj da izvestuva za niv.

Zatoa, ako i vie imate dilemi od sli~en tip (izborite se bli`at, ne zaboravajte!), povelete kaj nas i site problemi predizvikani od prekumerno mislewe (ili pametewe) }e is~eznat i vie povtorno }e bidete sre}ni. "Breintoks", va{iot vistinski izbor!

IZBOR NA PESNA NA UNIVERZUMOT I ovaa godina pretstavnicite na site pozna~ajni planeti so minimum inteligenten `ivot na niv u~estvuvaa na izborot na pesna na Univerzumot - Univizija. Ovaa manifestacija e mo`ebi najzna~ajnata, po Univerzalnoto prvenstvo vo brkawe bela topka po zelena treva, nastan koj privlekuva pove}e posetiteli i gleda~i od koj bilo drug vo univerzumot. I ovaa godina, kako i sekoja druga, Univizija ne pomina bez {pekulacii i skandali. Povisokite civilizacii bea obvineti od poniskite deka "se raboti za politika" i deka nivniot izbor e pristrasen. Od druga strana, ima{e i kritiki do organizacijata na ovaa manifestacija, MTV (Mega-galakti~ka Tele Vizija), koja kategori~no gi otfrli site kritiki za regularnosta na izborot. Pobedni~kite, ili pobedni~kata (kako vi odgovara, za{to ova su{testvo od galaksijata Andromeda ima dve glavi) El Enar i St. Evska, izjavi deka toa e nejziniot (nivniot) najsre}en den vo `ivotot. Ete, dragi ~ita~i, taka zavr{i u{te eden nastan od intergalakti~ko zna~ewe.

Bidete sre}ni i glupavi, samo so "Breintoks"

PO "DENOT NA BEZVESNOSTA" Dragi ~itateli, denes vo nula-nula ~asot i nula-edna minuta nastana haos {irum svetot, kako i sekoja godina po zavr{uvaweto na "Denot na bezvesnosta". Reporterite se najdoa na mestata na nastanite, a novinarite izvestuvaa, presite rabotea so polna parea i do utrinskite ~asovi svetot se vrati vo normala. "Ova u{te edna{ uka`uva na potrebata od ukinuvawe na ovoj praznik", velat urednicite na vesnicite.

VESTI OD SVETOT NA MATEMATIKATA Vnimanie: ne e za nematemati~ari [vajcarskiot teniser Pederer be{e proglasen za pobednik na turnirot Parifik Open i be{e bogato nagraden so pola milion dolari. Pederer izjavi deka e presre}en, no ne poradi parite, za{to do sega ima zaraboteno kolku za dva `ivoti (a ne zaboravajte, toj poteknuva i od bogato semejstvo), tuku zaradi ubaviot i golem pehar koj }e ja dopolni negovata doma{na kolekcija od pehari. Inspirirani od ovoj nastan, nie napravivme edna presmetka, a tie {to ne sakaat matematika gi zamolu-

vame da ne ~itaat pove}e. Vo finalniot me~ se izigrani prose~no 5 udari vo eden poen, 6 poeni (30 udari) vo eden gem, 9 gemovi (54 poeni, 270 udari) vo eden set i, kone~no, 3 seta (27 gemovi, 162 poeni i 810 udari) vo celiot me~. Matematikata se odnesuva na dvajcata igra~i, no ako ja podelime na polovina dobivame 405 udari na g-dinot teniser Pederer. Zo{to se iznama~ivme volku so taa neomilena nauka kaj mnogu deca (pa i vozrasni)? Odgovorot e vo ova: eden udar na top~e so teniskiot reket vo rakata na Pederer vredi, ni pomalku, ni pove}e od: 1234 dolari (okolu 61.500 denari)!!! Pa, sega vie presmetajte kolku e prose~nata plata vo na{ata zemja i dali vredi da se trudime, ili site da po~neme da trenirame tenis!


12

2 DEL: KAPKA vo Tin [ema

od na{ite popuLEKOT "ANTILE-LEK" POSLE- Nekoi larni peja~ki yvezdi trgDEN HIT NA FAR- nuvaat po primerot na amerikanskata peja~ka MACEVTSKATA Kristina Agilera, koja za na svoite pesni SCENA tekstovite gi koristela SMS-poraki-

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

INVAZIJA NA KLUPITE POKRAJ KEJOT NA VARDAR

AN

TI

L

E-

L

EK

Dragi ~itateli, deneska se slu~i neviden nastan, slu~ka te dobieni od fanovite. Najnovite pesni dosega nezabele`ana vo arkoi se sozdadeni kaj nas na ovoj na~in hivite na nitu edna zemja vo stanuvaat instant-hitovi. Me|u niv najpoz- svetot. Imeno, rano izutrinati se: "Odi ma {etaj, nau~i da pee{", "Ku- nava kejot na Vardar, inaku ~eto mi se razbole, a ma~kata odamna slobodna {eta~ka zona, izvr{i samoubistvo od tvoite pesni" i osamna "okupiran" od stotici najpopularnata "Koga te slu{am, stomakot Klupi! Nie se najdovme na mi se gr~i, a glavata me boli, xabe krkam mestoto na nastanot i gi lineks, a ni kafetin ne pomaga". Vo Zegin, zapra{avme nadle`nite za velat deka imaat re{enie za vakviot problem, a toa e lekot "antile-lek", koj pomaga i slu~ajot za {to se raboti: "Ova e nesekojdneven nastan. vo najte{kite slu~ai na Lo{osluhitis. Kako {to gledate, Klupite se tuka i nemaat namera da se pomrdnat. Ne sakame da ve zala`uvame, za{to situacijata e seriozna: slobodnata Koga ne{to zaslu`uva da go spodelite so bliskite - ne brzajte! {eta~ka zona e pod okupacija Koga sakate da raska`ete za va{ite zgodni i nezgodni pri- od vonzemjanska rasa, poznajateli, ili ednostavno sakate da go koristite noviot MedMaks ta kako Klupi. Se obidovme tarifen model na GlobiMak - ne brzajte, ima vreme. Ne brzajte da komunicirame so niv, no vedna{ da vrtite po telefon, poleka, {tedete go vratot od tie ne poka`uvaat nikakva vko~anuvawe, a ako ve}e morate da se javite, dogovorete se kade `elba za kompromis, samo tamu i mol~at! Vakvoto i koga, izlezete nadvor, pro{etajte se, napravete relaksira~ki sedat odnesuvawe ne mo`e da se muabet so bliskiot. tolerira!" Nabrgu po na{iot razgovor, na mestoto na nasZa nekoi razgovori ne e tanot se pojavija SUS (Specijalni Ugostitelski Sili) i potreben telefon. sprovedoa uspe{na akcija na Zboruvajte i pove}e od 60 min. "~istewe" na kejot na Vardar. Besplatno! Klupite bea trgnati i na nivno mesto bea postaveni stolici i masi od strana na tamo{nite ugostitelski objekti. Nekolku lu|e od tolpata reagiraa na nastanot: "Pa, koja e poentata!? Slobodnata zona e povtorno okupirana!" No, so prijatelski {lakanici od strana na pripadnicite na SUS im be{e uka`ano deka postavenite stolici i masi se "za{tita" od povtornoto pojavuvawe na "Mamo, raska`i mi prikazna pred spiewe!", zloglasnite Klupi. I taka, "Sega zlato, odi legni si i zemi go telefonot." ovoj nesekojdneven nastan KOSMOSON vi nudi kosmi~ki son i spoznavawe na su{tinata na zavr{i i site sre}ni si otipostoeweto, misti~ni tehniki na teleportacija na podmornici vo doa doma. A utre, site na ezera i drugi tajni na golemite majstori na bez`i~nata tehnologija, kafe pokraj kej! po najevtini ceni vo gradot, vselenata i potesno. Pobrzajte!

Klime, sakam MedMaks!


13

2 DEL: KAPKA vo Tin [ema

GOLEMITE IZMAMI NA 20-TIOT VEK Na tema: Propagandni tehniki, ili "Kako da ocrni{ eden ~ovek" i da mu ja ukrade{ slavata i parite

Slu~aj TESLA Eve {to vikaat nekoi izvori za ovoj golem um i nau~nik: Supermen (crtan film): Ludiot nau~nik Tesla saka da go uni{ti gradot kade {to `ivee Supermen (od nepoznati pri~ini, no po s$ izgleda deka e samo lud)! Negovite "zraci na smrtta" se zakanuvaat deka }e go sramnat so zemja gradot‌ o, Bo`e! No, ne o~ajuvajte, za{to tuka e Supermen, koj go spasuva gradot i go smestuva Tesla tamu kade {to pripa|a: vo ludnica! Enciklopedija Britanika, www.encyclopedia.com (i mnogu drugi onlajn i pe~ateni renomirani enciklopedii): Guqelmo Markoni, italijanski nau~nik go izmislil radioto (i vo 1909 g. e nagraden so Nobelova nagrada za toa), prv primenuvaj}i go bez`i~niot prenos na informacii, revolucioneren koncept (neophoden za idnite pronajdoci: TV, radar, mobilni telefoni, za upravuvawe so sateliti i sl.), koj }e go zabrza razvojot na dvaesettiot vek so nevidena brzina. Tesla e spomenat samo kako izumitel na naizmeni~nata struja. Fakt (najposle vistinata)* Genijalniot (i sekako ne lud) nau~nik Tesla e tatko na iljadnici pronajdoci koi go smenija dvaesettiot vek na bezbroj na~ini; zaradi nego pe~kite ni great zime i ventilatorite ladat lete vo domovite, aparatite rabotat koga }e gi vklu~i{ i svetloto sveti koga u~i{, za{to toj ja

izmislil naizmeni~nata struja; radioto (i bez`i~nata telegrafija) e izum na Tesla (a ne na Markoni). Tesla po~inal sam i bez skr{ena para, dodeka negovite kolegi so podobro ~uvstvo za biznis i iskoristuvawe i omalova`uvawe na tu|i idei gi prezemale negovite pronajdoci i zaslugi (Markoni, Edison i kompanija) se davele vo pari. Likot na Tesla e zaboraven, ili ako e zapomnet toga{ e lik na lud nau~nik koj saka da go uni{ti svetot, dodeka vo stvarnosta toj me~teel za svet so besplatna energija za site, svet vo koj ne bi se vodele vojni za nafta, no ete, nekoj sakal da bide poinaku. * proverete sami, posledniot izvor ne vi go ka`uvam, pro~epkajte malku, razvijte mozo~ni viugi, {to ve ~ini!

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022 Zdru`enieto na bogati gra|ani izvestuva

MAJKL XEKSON PRED BANKROT! Poznatiot pop peja~, Majkl Xekson, nekoga{ poznat ne samo po svojot glas, tuku i po ogromnoto bogatstvo, se nao|a pred bankrot. Majkl, koj e naviknat na luksuzen `ivot, ne mo`e da si prosti sebesi zaradi vakviot ishod na nastanite i pravi rimejk na negovata pesna "Jas sum lo{!" vo "Jas sum bo{!". Zdru`enieto na bogati gra|ani formira{e fond za pomo{ na ovoj peja~. Pa, pomognete mu i vie na Majkl da si gi vrati parite, pratete mu po eden denar! Presmetano e deka koga sekoj `itel na planetava bi pratil po eden denar na Majkl, toj bi sobral preku 7 mi-

lijardi denari, {to e dovolno da izleze od depresijata. Ovaa ideja be{e so voodu{evuvawe prifatena od drugite muzi~ki, filmski i sl. biv{i bogati yvezdi, koi si formiraa svoi privatni fondovi. Za `al, fondacijata "Spasete ja Afrika" koja isto taka saka{e da ja iskoristi ovaa ideja za da gi spasi decata vo Afrika be{e tu`ena za avtorski prava na idejata od "Zdru`enieto na bogatite gra|ani" za {to }e mora da plati 5 milioni denari. No, radosna vest e {to od ovie pari na liceto na barem eden biv{ bogata{ povtorno }e se javi nasmevka.

Po Majkl, Bil Gejts bara pomo{ od vas. Kompjuterot doma mu se rasipal, a na servis mu baraat 1.000 denari za reinstalirawe na Vindous, pa ako imate ne{to vi{ok...


21/2 DEL: KUMANOVSKA PAPAZIJANIJA

14

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

KUMANOVSKA PAPAZIJANIJA na tema tranzicija

Tranziciska basna Bilo si zaj~e {to se vikalo Traj~e. Aj {to se vikalo Traj~e, nego na Traj~eta mnogo mu bilo merak da se kur~i. Abe Traj~e ako ne se zaede s's nekoga, ne mu e dn. Ama Traj~e u cel svoj sta` kako kurnaz, uvek nekako, dal na sre}u, dal na brzi noge, uvek mu uspealo da gu zbri{e pred da naebe. Ama i na Traj~eta mu do{ja crn dn. Zaka~ija se on, {vaqeri{te, sas Crnoga Vuka. Najcrnoga u {umu be. Tolko crn, kd e mrak, sal zubi od wega. A zubi, na! Aj {to e crn, ama i brz, mamicu mu. Ninxa vuk {to bi ka`ale pokulturni. I Traj~e sk se na{ja u nebrano. Izbegaja on nekako u dupku svoju, po tj mrak i sve, ama crn vuk brat~e ne zabravqa. Beter od slona. [to e be slon, naspram crnoga vuka. I crn vuk zbraja bandu, tra`iv ga Trajka ko`u da mu derev. Trajko dreme u dupku, ne smee da isko~i. Isko~i li, tolko od wega. A snemue morkovi, mamicu mu. Od kur~ewe nema vreme za zalihe pravewe. -I sk, misli se on, abe mora da ulegnu u nekoju koaliciju. Da me brani nekoja pokrupna `ivuqka. Mamu li mu ebu, sas svi skoro sam se zaka~ija u {umu, {to li mi treba{e tolko da se kur~u. I gricka nokti takoj zajko i mu misli: -S's me~ke da pravu, ama, dira gi {to su debeli i nena{minkani, ne biva. -S's e`evi, zaebava gi sas onuj pesmu, deka ne gi biva za onuj rabotu. -S's ververice, puni im gi orasi sas juvu, quti su mi jo{. Da gi ebu pa i wima. -S's eleni, zaebava gi dek su

rogowe, i deka ja im gi stavqam tija rogovi. -S's p~ele, wima im se posra u med. Uf, i me~ke za toj su mi quti, garant. -S lisice, wima i~ da ne gi stavqam u kombinaciju, s wim svakodnevno se 'r~kam. -E s koga be ne sam se zaeja? -S lava* be, s lava. S wega da se 'r~nu nikad ne sam imaja muda. ]e idu kude lava, }e pravu koaliciju. Toj mi e edini spas. I tera Trajko u ranu zoru, kd se umorile crni vuci od tra`ewe, ama pa onakoj sas u{i

pcue sve `ivo, koj ga budi u ovoj nevreme. A mamuran u pi~ku mater. Bija sino}a na `urku kude zebru*, pile, pile pa se zabravile. Zajac ga slu{a i sere u ga}e. Vika, "otide koalicija, eba mi se sve po spisak". Lav ga gleda, trqa o~i, ne mu se verue. Zajac u leptir ma{wu! Vika: "da mu ebu stopanicu, jaka taj rakija na zebru" -Koj si be ti more kurle, {to mi yvoni{ ovakoj rano nasabajle? Zajac odma se ubacue u gzoliza~ki mod, nema vi{e kur~ewe kd e tesno. -Abe Lave, pomagaj `ivti sve najmilo. U golemu nevoqu sam. Ako mi pomo`e{, za kuma }e te stavqam na svi moi deca, nema da ima slava, ro|endan, banket bez tebe u ~elo -Pomagaj Lave, ako boga znae{. Ov'j moj zaedl'k }e me ko{ta `ivota. -Dobro de, ulegni aj, }e svaru kafe, ko qudi }e razgovaramo. I ne piskaj tolko, boli me glava. Ulegnale oni, ol'knalo mu malce na zajca, grudva od srce spu{tila se malce podole. Na mo~an meur. Steza, ama pa ne tolko. Sednale {to sednale, zborile {to zborile. Pile kafe {to pile. Gorko, ama ne smejaja zajko ni{to da ka`e. Sve se dogovorile. Zajko se zadu`ija mlogo za za{titu. Cunaja ruku i kumija se. Ama pa, zaja~ka ko`a na wega ostanala. I pa Trajko zajko mogaja da se kur~i, ovjput s jak grb, {to ko{ta nek ko{ta. S vreme bidnaja i reketar za Lava. S crni vuci kolega. Po{to Lav ne bija kum, nego Kum.

CIGARI “KUM� nagore, da ne krcne nekoja granka, da ne si napravi bequ bez potrebu. Sobraja on mirazi {to imaja doma, da ga odobrovoqi malce lava. Doteraja se s leptir ma{wu i napravija buket cve}e. Ide, yvoni kulturno na portu od pe{teru. Lav iska~a, onakoj sawiv,

GENGSTA [LEP Mi smo {verc-komerc mi smo jaka firma mlatimo pare, care! Saka{ viski, naftu, saka{ li cigare? Pratiqu saka{, saka{ koku? Imamo bate, raznoliku stoku. Ru{vet ima za tija {to treba zlato i mito, nema lito! Da e sito re{eto, da pu{ta i krupno i sitno toj e bitno! Mi smo ti brale, Banda Magistrale! Gensta {lep! Gensta {lep! Nemamo si gajle carinik ni e slep. Gensta {lep! Gensta {lep! Ovoj ti e brale {vercerski rep. Mi smo drumski ninxe zaebani igra~i, mlatimo pare, care! Saka{ Versa~e, {tok, jamajka cigare? Huso Bos, \or|e Armani, sve imamo, samo spremi money! [u{ke ima za qudi na{i vredni. Kude nas brat~e, nema bedni! Drugde da pogledav, da projde roba hitno, toj e bitno! Mi smo ti brale, Banda Magistrale! Gensta {lep! Gensta {lep! Nemamo si gajle bizniz ni e good. Gensta {lep! Gensta {lep! [verca{ i ti, ne se pravi lud.

fusnota: *Znam deka nema lavovi i zebre u {umu, ama pa Ezop u wegovu ima. E taj ista {uma e.

Naravu~enie: Ne se kur~i bez grb. Ako mora da se kur~i{, kumi se s Kuma.


21/2 DEL: KUMANOVSKA PAPAZIJANIJA

15

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

Prikaske od tranzicisku {umu:

Prodavav se drva. Be{e tek jo{ edno tranzicisko sabajle... S'lnce ~im izgrea, odma po~na da se stremi cvrsto i odlu~no kon zapad. Mrzqivo pu{ta{e po nekoe zrak~e, za svak slu~aj, ~isto da ne mu dojde inspekcija. Ed'n zrak se pro{uwa lopovski niz skr{enu roletnu i po~na da ga pe~e po obraz Lambeta Patuqka. Lambe se provrte, izbri{a si gi lige, pina vodi~ku, i sedna na stolicu da se odmori. Od spawe... Ali, ne da mu sudbina crna. Ne stigna ni kornflejks da si ga otvori, k'd ete ti lupawe na vrata. "Koj li e majku mu, ovolko rano.", pitue si se Lambe, i toj s's puno pravo. Otvori gi vrata neodlu~no i vide ga drugara mu Vaska Prasca. "Ti li si be? Aj ulegni, }e turu kafe." "Kakvo be kafe, Lambe brate, golema katastrofa se sprema! Gar-gar Mejl* }e gi prodava drva u {umu be! Drva be ej! Na{e be{e, s'k kojznae koj }e ni gazdue! I tija {to `ivimo od drvose~u, kojznae dali svi }e ne ostaviv. Mo` da letimo g's preko glavu!" "Koe be on }e prodava? Da ne su na dedu mu da gi prodava. Odma na blokade!" Ne piva ni kafe ni ni{to, odma se rastr~asva po {umu, dignasva sve `ivo {to mo`esva na noge. Veverice, zajci i drugi glodari, uglavnom, tuj i tamo po nekoj vuk i lisica da gi dr`iv potpaleni. ]e blokirav celu {umu, posebno pred zamak, ne si idev dok ne gu re{iv rabotu. *** Gar-gar Mejl udobno si sede{e u fotequ u svoj zamak. Slu{a{e nekoju galamu nadvor, ama, ne e ni prva ni zadwa. Vrte{e si s palci i misle{e {to da igra sportsku. Nek se pobuniv malce, }e im dosadi, pa }e si idev doma. *** [uma zastana! Quti `ivuqke nikoga ne pu{tav. Jadna Crvenkapa xabe im objasnue deka baba vu sedi gladna i bez leko-

vi, bolna `ena. Glodari vu se rugav, {to tra`i baba sama u {umu. Vuk sedi u `buw, glo|av ga granke po g's. Sede{e, sede{e, pa zaeba zasedu. Na ve{terku vu se ubu|a ku}a ~ekajki gi Ivicu i Maricu. Sne`ana kasni na sastanak sas Princa. Trnoru`ica se uspala, nemalo koj da gu probudi. Op{t haos... ***

Zborisva im deka oni su kandidat da ulegnev u uniju na {ume, i deka }e ima drva, gra|a i poqanke za svite. Deka ovoj e neophodan korak. I nekolko zime }e mora da se prezimiv s's poskupi drva. Ali deka toj e za dobro na svi. Dali od ~orbu, dali zbog toj {to im se prispa od ru~ak, rasturi{e se blokade za nekoe vreme. Gar-gar, odma ga iskoristi zati{je, i uvali gi drvca, demek na aukciju, ama u stvari, ve} sas dogovoreni {umari. Ovija {umari besva u zeleni bermude, sasve pero u lova~ku kapu. Mislim, ako wima ne gi biva da upravqav sas {umu, koga da ga bide. ***

Gar-gar Mejl vide dek rabota bidna ozbiqna, ovija bre kako ku}u da nemav. Jo{ paliv nekoi kalave{nice. Kao pretiv. Ali Gar-gar ne e xabe ve{ter i glavan {umar. ]e im smuti on ~orbicu. Vikna gi Lambeta i saradnici, demek na ru~ak, da se dogovoriv. Sve da bide transparentno! Ve{terka Karamela mu dojde u ispomo}. Za kuvawe de. Naedesva gi oni s mu}enicu, narod gladan, ne zastanue da misli. Dadesva im i za po doma da nosiv. Uverisva gi deka nema mesto za paniku, duri i da gi prodadev drva, sve }e bide dobro pod novi gazde. Nikoj nema da bide poeban. Nikoj nema bez drvo da ostane.

Na Gar-gara mu padna kamen od srce. S'k nekoj drug neka se sekira za {umu. On mo`e da si se posveti na pova`ni rabote, ko na primer da si uplati sportsku s's novi pare, a i Karamela na kafe da mu gleda. Lambe i kompanija, ~im se razbudisva od varqiv s'n, odma svatisva deka su poebani, ama xabe im be{e. Blokirasva jo{ malce, pa zaebasva. Imav i oni ku}e. "Jebiga, otideva drfca, da se nadamo deka nema mnogo da ni gi napla}av tija {to si gi se~emo za ogrev. ", ka`a im Lambe na nasobrani. @ivuqke slegnasva s's ramewa, {to }e praviv, ne e ni prvput ni zadwiput da gi zaebe nekoj. Gledasva nakude zemqu, i odma u glave im se kove{e plan da si nase~ev sk drfca, dok jo{ ne do{le gazde. Da ima da se prezimi. Pa za drugu zimu posle }e misliv. Druga zima, tek dogodine...

*Gar-gar Mejl be{e ve{ter i vr{e{e {umarsku du`nost, postaven od Uranka Crnobradog, najmladoga ~arobwaka u svi tranziciski {ume.

Tekstovi od Kumanovskiot del i pesnata na str.20: Vrgud Mrgud


3 DEL: MITO i KORUPCIJA

16

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

FARMERSKI VESNIK Vesnik ZA farmerite, PROTIV gra|anite!

OTVORENO ODDELENIETO ZA BORBA PROTIV GRA\ANSTVO Okoliskiot pretsedatel i vrhoven nologii vo na{ata zaednica, vo vra~ na KA, Vra~evski, v~era gi pu{ti sferata na sto~arstvoto, preku zemjovo upotreba prostoriite na delstvoto, doma}instvoto i sl. ZabeleOddelenieto za borba protiv gra|anst- `itelen e slu~ajot na g-|a Stavrevska vo vo koe rabotat sedum obu~eni vra~e- koja na mestoto na postavenata mehavi i vidoviti me{tani. Selanite ni~ka stapica za gluvci vo nejzija ocenija ovaa postapka kako niot dom na{la polifaznoodli~na i se nadevaat deka retroaktiven kr{a~ na vo idnina }e mo`at da bimraz, no se pretpostavuva dat za{titeni od "strandeka vo ovoj slu~aj se raboti za gre{ka na "infiltraskite" upadi i podmetnutorite". "Neprijatelot ~eka vawa na "nefarmerska" zad sekoe }o{e. Bidete budtehnologija vo nivnite ni i pomagajte si!" pora~a Vradomovi. Samo minatata go~evski pri pu{taweto na oddeledina se registrirani preku stonieto vo pogon. tina sitni i nekolku pogolemi g-din Vra~evski infiltrirawa na takvite tehKomisijata za antigra|anstvo prijavuva

DOR^OVSKI DR@I DVE NESPOJLIVI FUNKCII Dor~o Dor~ovski, kowot na g-din Sel Anec e prijaven od strana na KA (Komisija za antigra|anstvo) za naru{uvawe na Zakonot za spre~uvawe na antigra|anstvoto zaradi izvr{uvaweto na dve rabotni funkcii, {to spored ovoj zakon e nedozvolivo. Ednata e transportna i e povrzana so izvr{uvaweto na prevoznite aktivnosti za g-din Anec, a drugata rabotna i se odnesuva na ora~kite zadol`enija na ovoj kow. Na{ata redakcija se najde na mestoto i go intervjuira{e g-din Anec. "Ne e vistina! Se raboti za kleveta od strana na mojata sosetka Anka Selova, koja vo edna prilika pobara da go kupi Dor~o, no jas ja odbiv i sega mi se odmazduva. Dor~o e vreden i odgovoren kow. Toj nikoga{ ne bi prekr{il nitu eden zakon, duri i da mu dadete cela kutija kocki {e}er." Ako se doka`e deka "klevetata" e vistinita, vo KA velat deka toa bi

zna~elo povreduvawe na ~lenot 22 od zakonot za spre~uvawe na gra|anstvoto. Vo to~kata 5 od ovoj ~len pi{uva deka izbrano ili imenuvano doma{no "transpor-

Sopstvenicite na [arko negiraat, Radio Mileva potvrduva:

"KRAVATA [ARKA GO MERKA [ARKO!"

Dragi soselani, deneska vo na{eto selo se slu~i neverojaten nastan. Kravata [arka, poznata po svojata ekscentri~nost i ispadi vo javnosta izjavi deka go saka [arko, ku~eto na g-din Stoj Koj. Po povod ovaa nevoobi~aena slu~ka g-din Koj izjavi: "Pa, taa krava e luda! Moeto ku~e nikoga{ ne poka`alo simpatii kon nea, nitu kon nekoja druga krava. To~no e deka ponekoga{ gi grize za opa{ot, no toa e od "pedago{ki" aspekt, da ne vleguvaat na mojot tno" `iimot." No, Radio Mileva, sovotno pod sopsetkata na g-din Koj, veli poinaku. "Gi stvenost na vidov nekolku pati vo nivata kako se brprivatno likaat i se zadevaat i veruvajte mi, ce - farmer G-|a Anka Selova vo toa ima{e pove}e od 'pedagogine mo`e voedno odgovara: “[to }e ja'" Neoficijalnite izvori velat da vr{i i "rami e kow, jas si deka mladite zaka`ale svadba za botna" funkciimam Kola!?” noemvri, no mo`ebi }e ima malo ja preku koja se odlo`uvawe zaradi finansiskite poostvaruva li~te{kotii na [arko okolu nabavkata na na korist ili koja bilo forma na dovolno golem prsten za [arka. profit. Dodeka KA go ispituva slu~ajot, malku poinakvi vesti od Najevtini burmi i drug zlaten nakit, na{eto selo: vo zlatara “Zlatno tele”. Povelete!


17

3 DEL: MITO i KORUPCIJA

"ELEKTROTU[" KRITIKUVA Odgovornite mol~at ^estopati kako pri~ina za nerazvienosta na na{eto selo se spomenuva malata povr{ina i maliot broj na `iteli, spored {to toa ne pretstavuva atraktiven pazar za investitorite od drugite sela, no vistinata e daleku od toa. "Elektrotu{", selska firma za proizvodstvo na elektri~ni tu{evi od seloto Slovonia, tvrdi poinaku. "Sostojbite vo va{eto selo se zagri`uva~ki. Postoi golema nesoodvetnost vo stepenot na ekonomskata mo} {to ja poseduvaat oddelnite ku}i, pa najbliskite sosedi mo`e da se razlikuvaat kako dve posebni dr`avi. Vo takva klima sekoja investicija e nesigurna." I ete, kako {to gledate, razli~nosta e dobra, no ne sekoga{. Mo`ebi koga bi postoela mala ramnote`a, rabotite bi trgnale na podobro, pa i nie bi imale tu{evi na struja. Ete sledna zada~a za KA, da gi ispita pri~inite za takvata pojava i da doznae zo{to vo edno male~ko selo kako na{eto ima tolku mnogu neednakvost.

Neednakvosta e pove}e od o~igledna. Dodeka edni sedat,drugi stojat, a treti gi slu`at...

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

ZA POLSKITE RABOTI KONE^NO I KAJ NAS!

Sovr{en prira~nik za lu|eto koi ne se zadovoluvaat so postojnoto i postojano baraat novi vozbudi vo `ivotot. Idealen za mladi, kako i za stari. “Za polskite raboti”, va{ prijatel.

Filosolski prikazni od na{eto selo

SOKRATOVSKI [IRI SOMNITELNI IDEI Sokrat Sokratovski, na{iot pro~uen lokalen sola~ na pamet i najverniot posetitel na lokalnata kafeana "Leb i Sol", mesto za sobirawe na lokalnite "kafanski fisolfi", v~era, po izleguvaweto od gorespomenatata kafeana, namesto doma se upatil kon najbliskoto pole. Na{ite izvori doznavaat deka tamu im odr`al govor na vrabotenite poljaci, koi pottiknati od negovite idei otpo~nale {trajk. Razgovaravme so eden od poljacite. "Ne sakam ve}e da rabotam na poleto, sakam da bidam konduraxija!" veli toj, kako vpro~em i site preostanati poljaci. Po nekolku~asovna istraga go pronajdovme Sokratovski kako spie vo eden endek i go zamolivme da ni ja razjasni rabotava. Toj si gi protre o~ite, se protegna i ni re~e: "Samo im zboruvav za toa kako treba da se usovr{at vo rabotata i deka nikoga{ ne treba da se zadovolni od sebesi, za{to: 'Znam deka ni{to ne znam' e edinstveniot pravilen `i-

voten stav." "No, {to e rabotata so konduraxistvoto?" "Toa im go spomenav samo kako primer, nema nikakva vrska so niv." Otkako ja razjasnivme rabotata otidovme pak kaj poljacite, koi ve}e rabotea na podobruvaweto na nivnite polski konduri i im objasnivme za {to se raboti. Poslednata vest {to ja imame od poleto e deka e polno so depresivni poljaci koi ni{to ne rabotat za{to ne se sigurni dali dovolno znaat za polskite raboti.

Sokratovski vo “berberska” faza od negovata filozofija

Za polskite raboti "Za polskite raboti", fenomenalniot prira~nik za poljaci i kaj nas! Ovaa kniga e odli~en informator i "vodi~" vo oblasta na polskite raboti za po~etnici, no i veren "sovetuva~" za iskusnite poljaci. Vo nea }e najdete s$ {to vi treba, od informacii za toa koi alati se koristat, koi tehniki i metodi se najdobri (od osnovnite do naprednite) i s$ drugo {to }e vi ovozmo`i da stanete profesionalen poljak. Zatoa, izlezete od depresijata i vlezete povtorno vo poleto! Po neverojatno niski ceni vo lokalnata kni`arnica (i prodavnica za {talsko |ubre). Pobrzajte, tira`ot e ograni~en!


18

3 DEL: MITO i KORUPCIJA

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

Komisijata za anti-gra|anstvo zaklu~uva

DA SE KAZNI NELEGALNOTO FINANSIRAWE NA KAMPAWITE ZA PROMOCIJA NA DOMA[NITE PROIZVODI Na v~era{niot sostanok vo domot na Mile (za{to prostoriite na KA momentalno se koristat za natprevarot vo pravewe piti na na{ite najvredni doma}inki) komisijata za anti-gra|anstvo re{itelna, so stav deka nelegalnoto finansirawe na kampawite za promocija na doma{nite proizvodi treba da se kazni. Celata debata be{e pottiknata od strana na nekolku lokalni proizvoditeli na patlixani i piperki (so mototo "Crveno e, dobro e!"), kako i odgleduva~i na prasenca za ednokratna upotreba (so mototo "Lapni,

goltni!"). Nivnata kampawa, spored soznanijata na KA, e finansirana od nadvor, {to e nedozvolivo spored zakonot za finansirawe na kampawite za proda`ba na doma{ni proizvodi. "Nie nemame ni{to protiv kampawite. Tie go podobruvaat proizvodstvoto i potro{uva~kata, no tuka n$ zasega na~inot na koj tie se finansiraat, a toj e nepravilen." Na sredbata be{e re{eno spomenatite "naru{iteli na zakonot" da bidat kazneti so zaplenuvawe na nivnite proizvodi.

SLU^AJOT NA JON^E BONBON^E KA bara istraga Slu~ajot na Jon~e Bonbon~e dolgo vreme ja potresuva{e na{ata zaednica. KA kone~no bara istraga od polskite sili da sprovedat istraga na slu~ajot. Jon~e, ovoj na{ najgolem proizvoditel na bonboni i drugi blagi raboti, pred nekolku meseci be{e prijaven od strana na eden na{ novinar za poseduvawe na nelegalna smetka vo bankata za bonboni vo seloto [vajc Parija. Jov~e vedna{ ja demantira{e taa vest i go tu`e{e na{iot novinar za kleveta. Nadle`nite vo [vajc Parija mol~at, a polskata policija ne reagira. Do slednite vesti, ne jadete bonboni.

“Slatkiot” Jon~e

Sostanokot zavr{i so zaka`uvawe na utre{nata "Lapni, goltni!" proslava na doneseniot zakon vo prostoriite na KA (belki }e ostane ne{to i od pitite!).

Roze-Kola, u{te eden od “problemati~nite” proizvodi

NOVA PARTIJA VO NA[ETO SELO Ovcite od na{eto selo v~era odr`ale iten sostanok na ov~ata inteligencija i formirale ov~a partija, nare~ena BEE. Go zapra{avme novoizbraniot pretsedatel na ovaa partija koj bil povodot za vakvoto organizirawe na ovcite. G-din Ov~i Ka{kaval izjavi "Bee!", a negoviot portparol dodade deka diskriminatorskiot odnos na sviwite od na{eto selo kon niv, kako i nivnata dominacija na pazarot za meso gi naterala na vakov radikalen ~ekor. Tie ve}e planiraat da u~estvuvaat na pretstojnite izbori i se nadevaat na solidni rezultati. Ni nagovestija i nekoi od sloganite so koi }e nastapat: "Pomalku holesterol, pove}e proteini!" i "So na{ata volna nema zima!" Pa, da im posakame sre}a nim i na drugite kandidati na pretstojnite izbori na doma{ni `ivotni.

KOZATA NA KRUME POVTORNO PRAVI PROBLEMI Kozata na Krume Kozarkov, pro~uena duri i vo drugite sela poradi svojot nezapirliv apetit, koj ne po{teduva ni{to, e prijavena od strana na D. Debelkov. Toj tvrdi deka kozata v~era, dodeka toj bil vo lov so nekolku drugi soselani, vlegla vo negoviot dom i go izela siot mebel, sos$ kujnata! Kozarkov tvrdi deka toa ne e vistina i deka Debelkov go prodal mebelot den pred toa i go potkrepuva svoe-

to tvrdewe so toa deka zav~era go videl kako iznesuva nekoi masi i stolici od doma, no ne mu pridal zna~ewe na toa. No, Debelkov ima alibi, dvajcata soselani, koi navodno bile na lov so nego vo izminative tri dena. Kozata nema alibi. Taa sega se nao|a vo na{ata polska stanica i od tamu tvrdat deka do sega ni{to ne izjavila, no deka go izela stapot.

BEE ve povikuva na op{to stri`ewe na slednite izbori!


19

3 DEL: MITO i KORUPCIJA

MERI XEJN JA TU@I DR@AVATA!

"BISTRO-MATNO", NOVA ANKETA ZA KVALITETOT NA BEZALKOHOLNITE PIJALOCI VO NA[ETO SELO

Meri Kanaba Xejn Meri, }erkata na Kanaba, ja tu`i dr`avata, poradi: 1) Nemawe na sloboda na izrazuvawe 2) Ma, {to se zezame, nemawe nikakva sloboda! So ovaa tu`ba, vo dve kusi, no mnogu silni to~ki, Meri nastapi pred osnovniot sud vo na{eto selo i dobi kazna od dve godini zatvor, bez mo`nost za pomiluvawe. Meri se ~uvstvuva dobro, veli deka yidovite ne mo`at da gi ograni~at nejzinite slobodni misli i deka, od inaet "tripa" najmnogu {to mo`e. So novi vesti, od zatvorot "Merilend", se javuvame {tom }e gi dobieme, a vie dragi ~itateli, ostanete pokraj va{ite vesnici, sleduva reklama:

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

Vo na{eto selo, kako {to znaete, ima nekolku proizvoditeli na bezalkoholni pijaloci. Komisijata za antigra|anstvo, me|u drugoto se gri`i i za kvalitetot i bistrinata na pijalocite so koi ovie proizvoditeli se prisutni na pazarot. Bile ispitani deset od vkupno osum proizvoditeli i tri se proglaseni za najbistri, "Najbon Akva" od proizvoditelot Najdo, "Predobra voda" od Dobre i narodniot prvobranitel Bistar Bistrakovski, koj nema vrska so anketava, no ima najbistro ime i prezime.

OD GOVOROT NA EDEN OBI^EN ^OVEK PRED TOLPA DRUGI OBI^NI LU\E Dragi soselani, se slu{aat glasini deka vo na{eto mirno i zdodevno selo se infiltriraat lu|e {to {irat nevoobi~aeni idei. Se pojavuvaat reklami za razni napitoci, soveti od razni stru~waci, kako da ne ni bil dobar `ivotot pred toa i ne sme znaele {to da pravime bez niv. Mnogu ni spotrebale tie! Jas velam, re~ete ne! [to i da vi ka`at, vie samo odre~no: NE! Samo toa }e ve spasi od novoto i }e ja so~uva

tradicijata na staroto, za koja dobivme vesti od u~enite i upatenite deka sekoj den o~ekuvaat da bide povtorno pronajdena. Zatoa, ne davajte se i so silata na selanstvoto napred, odnosno nazad, se izvinuvam, vsu{nost stojte si vo mesto, mislam, odete si doma, ne stojte sega tuka, de, odete si ama doma stojte, mislam ne bukvalno, tuku stojte na svoite stavovi i vrednosti. Pozdrav!

D-R AJD' SO NOV NAPITOK Se ~uvstvuvate bez idei, da ne re~eme "glupavi", mislite vi se stereotipni i nikako ne mo`ete da izlezete od krugot na obi~nosta. Probajte go najnoviot pronajdok na na{iot okoliski lekar d-r Ajd', vol{eben napitok {to od obi~en i zdodeven ~ovek ve pravi indijanski {aman, poglavica na plemeto Saksii, Krejzi Gras. Mo`ebi lu|eto nema da reagiraat soodvetno na vas, mo`ebi duri }e zavr{ite vo zatvor ili ludnica, no toa e cenata na neobi~nosta. Za malku pove}e pari, d-r Ajd' ve iz(v)lekuva od kakva bilo institucija (me|u koi se i gorespomenatite). Bidete neobi~ni, bidete Krejzi Gras, so noviot napitok na d-r Ajd'. Ajd'

Gra|anska asocijacija Z@ZB (Zdrav `ivot so zdrava boza) apelira kon “matnosta� na vakvite anketi i nivnata smislena anti-propaganda kon vekovniot pijalok - bozata. Od druga strana, bozata na Lek, bila povtorno proglasena za najmatna. "Da se razbereme, kvalitetot na bozata tuka ne e vo pra{awe, site znaeme kolku e taa zdrava za ~ovekot, no nikako ne mo`eme da se pomirime so nejzinata netransparentnost; taa e tolku matna {to ni so najsovremenite uredi ne mo`evme ni{to da vidime niz nea." Ete, dragi ~itateli, toa se rezultatite od ovaa mnogu zna~ajna i umna anketa, od koja na{eto op{testvo }e ima nesogledlivo zna~ajni posledici vo idninata, ako ne realnata, toga{ sekako vo imaginarnata.


3 DEL: MITO i KORUPCIJA

20

ANTIGRA\ANSKATA KOMISIJA BARA REAKCIJA OD NEJAVNOTO NEOBVINITELSTVO KA bara od NN da sprovede postapka za da se utvrdi (ne daj bo`e!) eventualnata odgovornost na ~inovnicite vo Ministerstvoto za Neodbrana vo vrska so netro{eweto na parite od buxetot. "Vo buxetot bea predvideni sredstva za kupuvawe oru`je, vozila, uniformi i sl. koi ne se potro{eni. Barame odgovornost, barame tro{ewe!" velat vo KA. Odgovornite (koi ne sakaat da im se spomene imeto), velat deka smetaat deka na na{eto selo ne mu treba takva oprema i ja investirale vo kupuvawe seme, hrana za stoka, grade`ni materijali za izgradba na {tali i sl. "Na{eto selo e poznato po miroqubivosta i nenasilstvoto, duri i da ne napadnat, nie nema da reagirame, {to }e ni se toga{ site tie oru`ja i vozila, {to da mu pravam jas na eden, da re~eme, tenk? KAPKA ve izvestuva deka vesnikov tuka zavr{uva, so `elba deka i tranzicijata }e ni zavr{i ba{ taka nenadejno, a vie ne zaboravajte deka KAPKA:

Vi nudi smea i zaborav! I taman koga mislite deka ste sre}ni so rabotite takvi kakvi {to se, vi ja otkriva gor~livata vistina i ve tera na akcija! Kaj{to ima op{testvena pojava, li~nost ili grupacija koja zaslu`uva kritika, tamu sme nie! Nie menuvame, kapka po kapka... BITNO! Ne zaboravajte, izbori se bli`at! Koj saka da go pre`ivee toa ludilo i konstruktivno da u~estvuva vo nivnata dekonstrukcija, ili ednostavno saka da n$ pra{a ne{to, neka ni pi{e na: organizacija.kapka@gmail.com

Zna~i, sleden vesnik, na tema IZBORI!

A, za kraj, koga sme ve}e kaj izborite, eve edna specijalna predizborna pesna: Vesnikov be{e za prv pat promoviran na izlo`bata PARI (na grupata AU! vo sorabotka so KAPKA) vo To~ka, april 2006.

Mo`am samo gasenicite da mu gi nahranam so zelka, ako me razbirate, za{to drugo ne znam! Ovoj poteg na KA e besmislen i ne e vo soglasnost so potrebite na na{eto selo." Veli eden anonimen i miroqubiv selanec. Podvodnite mini na na{ata selska mornarica se koristat za ko{arka

IZBOR SOUL Izbori se bli`at, izbori se bli`at upaqa~i }e se delat, gazoj }e se li`at. Izbori se bli`at, izbori se bli`at tabli }e se delat OBSE }e si mi`at. Dal da stavam kec u dvojka ili dvojka u kec? Mamu mu ebam, pak }e gi kru`am po eci peci pec. Izbori se bli`at, izbori se bli`at {eker }e se deli, gazoj }e se li`at. Izbori se bli`at, izbori se bli`at penkala se delat, za mene si se gri`at.

Parite se otepuva~ka vtornik, 25 april 2022

FRAERE, STRANSKI PLATENIK DOA\A VO NA[ETO SELO I NI SOLI PAMET!? Stranskiot platenik Fraere, na v~era{nata sednica vo lokalnoto Ministerstvo za tra~ i ogovarawe, izjavi deka na na{eto selo mu e potreben zakon za sloboden pristap do informacii. "Ako sakate vo Okoliskata zaednica, }e morate da bidete potransparentni, re~e toj. Na sednicata od strana na selskata partija be{e izrazen somne` za vakvoto tvrdewe: "['o }e mi e sloboden pristap do informacii koga ja imam `ena mi? Taa e najdobar informator! Znae s$, za sekogo od seloto, pa i po{iroko. Veruvam deka taka e i so va{ite `eni, majki i sli~ni `enski bitija, pa i vie ma`ite ne ste polo{i. Zatoa, mu pora~uvam na platenikot Fraere da si se vrati vo negovite severni i ladni krai{ta i da razmisli kolku e zatvoren toj i negovoto selo, a ne tuka da ni soli pamet nam!" Po vakvite iscrpni i uverlivi argumenti platenikot Fraere navistina se vra}a doma i po~nuva da se interesira pove}e za `ivotot na negovite sosedi (no, toa e ve}e druga prikazna). Ete kolku nie mo`eme da i dademe na Okolijata, a taa ne e svesna!

Dali da go biram Lub~o ili Branko Gvujo ili Tito, il nekoj drug posranko? Mamu mu ebam, u golema sum bula {to i da igram, pak }e padne nula.

Grafi~ki dizajn i ureduvawe: KAPKA Izdava: Templum Ilindenska, 38, 1000 Skopje www.templum.com.mk templum@mt.net.mk

“Aktivistki� na Selskata partija vo akcija


Attribution-NonCommercial 3.0 Unported You are free: to Share - to copy, distribute and transmit the work to Remix - to adapt the work

Under the following conditions: Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page. Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights.

The document was created by CC PDF Converter