Page 1

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

1


2

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Inhoudsopgawe 4 5 7 8 15 21 26 32 40 43 44 48 55 58 61 61 62 65 69 74 76 78 80 82 85 101 104 105 122 124

Adver teerders

Van die President/From the President Raad/Council Kalender/Calender Speenkalf of Tollie produksiestelsel? Voeding van osse vir die produksie van hormoonvrye vleis Teeldoelwitte Brangus veldbul klub Beef Agri-outlook Trichonomiase Brangus Beoordelaars Nasionale Skou Dinee Artificial insemination of beef cattle GeneSTAR lei met 50 duisend merkers Sentraal Brangus Boeredag Tegnologie gee hupstoot teen veediefstal Senekal Boeredag Hertzogville landbouskou No Bull Discussion on Genetic Markers Brangus Stats Brangus in Namibië Veiling Uitslae Teel van poenskopbeeste The story on scurs Society AI Bulls Understanding GeneSTAR results GeneSTAR MVP selection example Any Country is Brangus country Bosberaad Ledelys

19 2 17 33 73 IFC 121 18 37 27 31 56 71 41 54 42 100 73 11 12 46 68 53 77 91 92 60 34 96 6 128, IBC 74 49 57 20 95 103 87 84 1 59 98,99 14 64 39 63 88 54

SA Brangus Telersgenootskap / Breeders’ Society: Posbus / PO Box 12465 • Brandhof • Bloemfontein 9324 Parfittlaan 61 • Parkweg • Bloemfontein • Tel: 051 444 1144 • Faks / Fax: 051 444 5070 Epos / E-mail: info@brangus.org.za • www.brangus.org.za P R O D U K S I E V A N J O E R N A A L : Charmainé Alberts Ontwerp & Bemarkingsdienste 3 Posbus 328 • Brandfort • 9400 • Tel: 051 821 1783 • Faks: 051 821 1267 • E-pos: palberts@telkomsa.net • Ontwerp deur: Caria Vermaak

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

2010 Brangus

3D Farming Aldupre Australia Breeders Society Bankfontein Baumeister Bersunel BKB Bosman Brangus Bravo Brangus Stoet Bruljant Clydesdale CMWElite Delport Brangus Donian Drummond Fairbridge Fertilitas GGB Brangus Harmony Farms Jagtdrift Boerdery JVB Victory Keeversfontein Labran Le Roc Maize Valley Farms Malherbe & Roberts Veiling Mashinini Enterprise Meadow Feeds Molatek Mount Olive NicoSmith Oos-Kaap Brangus Klub Optima Afslaers Roechama Sleewijk Smith Brangus Swarthaak SwaVet Tetaan Brangus Trio B Boerdery Unistel V5 Brangus Voermol Vova Brangus Wicklow Wilde Als Wouman Xseed Genetics


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

VAN DIE | FROM THE

President Christ opher Sparks

E

k beskou dit ‘n voorreg om ‘n paar woorde en gedagtes met u as lede te deel na afloop van “Bosberaad 2010”. Ek kan met vertroue se dat dit met ons mense en met ons beesras goed gaan. Daar word gesê dat ‘n mens op die toekoms en nie op die verlede moet fokus nie. Ek glo weer ons moet ons oorsprong ken om te weet waarheen ons op pad is. Evaluasie so nou en dan is goed. Graag wil ek vir ‘n oomblik terugkyk. In die jaar 2000 was ons 54 lede met 8 500 beeste. Teen 2005 was ons 74 lede met 12 000 beeste. Ons is tans 140 lede met net oor die 26 000 beeste op die boeke. Ons is ‘n ras wat groei.

I

regard it an honour and privilege to share a few word and thoughts with you after the advent of the “2010 Bosberaad”. I can confidently say that things appear well with both our breed and our breeders.

Daar is ’n opgewondenheid wat onder ons mense heers, oor ons beeste en dit wat die toekoms inhou.

It is said that one should always focus on the future and not on the past. I however acknowledge the past in plotting the future. Evaluation now and then is a good thing. Indulge me for a moment as I look back on the past 10 years. In 2000 we boasted 54 breeders and 8 500 cattle. By 2005 we were 74 breeders and 12 000 cattle. Our present membership stands at 140 breeders with over 26 000 cattle on record. We are a growing breed.

Dit is lekker om te kan praat oor IKP’s wat verbeter, volwasse koeimassa wat verlaag en speenmassas wat styg.

I sense an excitement among our breeders concerning their cattle and anticipation for that which the future may hold.

Brangus is ‘n bate van onskatbare waarde in ons hande. ‘n Bate wat ons die toekoms in moet bestuur deur middel van ‘n struktuur, wat ons nog moet ontwerp. Bemarking gekoppel aan naverkope diens is belangrik en beslis die pad vorentoe.

I enjoy hearing about ICP’s improving, reductions in maternal cow weight and increased weaning weights.

Daar word ondersoek ingestel na die konsep van ‘n Brangus “franchise” wat ook as bemarkingsvoertuig kan dien. Al kyk ons hoe daarna; ons is eintlik ‘n maatskappy genaamd “Brangus”. Die maatskappy aandele word verteenwoordig deur ons beeste; wat weer ons aandeelprys bepaal. Waardevermeerdering is direk gekoppel aan genetiese gehalte. Verkenningsamesprekings is tans aan die gang met ‘n nasionale veevoermaatskappy, farmaseutiesemaatskappy en ‘n finansiële instansie. Daar word gepoog om besigheidsverhoudings te kweek wat vir beide partye voordelig sal wees. Ek sal later meer hieroor sê. Dit word algemeen aanvaar dat verandering nodig is vir oorlewing, terwyl geen verandering stagnasie en gevolglik agteruitgang meebring. Berei jou Brangus jaar voor as ‘n jaar van verandering en verwag groot dinge.

Brangus is an asset to be treasured. This asset needs to be managed into the future, by a structure, still to be designed. Marketing coupled with after sale service is of utmost importance in any equation. The concept of a Brangus “franchise” is being investigated and could prove to be a valuable marketing vehicle. We should look at “Brangus” as a company with our cattle represented as shares. Our cattle thereby determine the company share value, while we attain added value through genetic improvement. Exploratory talks are currently underway with a national feed company, a pharmaceutical company and a financial institution. These talks will hopefully lead to a long term business relationship whereby all parties will benefit. I shall keep you informed as events unfold. It is generally accepted that change is necessary for growth and survival. No change on the other hand results in stagnation, which in turn leads to degradation. Think big and prepare yourself for a Brangus year of change.

4


Brang us Raadslede 2 0 0 9 - 2 010

VISIE PRESIDENT

J BLOMERUS (JOHAN) OPLEIDING VRYSTAAT SEL: 082 550 7622 POSBUS 175, KROONSTAD, 9500 TEL: 056 212 4072 FAKS: 056 212 4072 tovic@gcs.co.za

F NAUDE (FERDI) BEMARKING VRYSTAAT SEL: 082 490 5678 POSBUS 932, WELKOM, 9460 BEMARKING TEL: 057 353 1701 FAKS: 057 353 1701 vergesigte@telkomsa.net

KO DONIAN (KURT) RASVERBETERING OOS-KAAP SEL: 083 301 8449 POSBUS 276, MIDDELBURG, 5900 TEL: 049 842 2818 kod1@telkomsa.net

J DU PLESSIS (JOHAN) VRYSTAAT SEL: 082 929 5136 POSBUS 115, HOOPSTAD, 9479 ADMIN TEL: 053 444 1926 FAKS: 053 444 1217 johan@mareebernard.co.za

HA DU PREEZ (ALBERTUS) FINANSIES VRYSTAAT SEL: 082 654 0780 POSBUS 11681, UNIVERSITAS, BFN, 9301 TEL: 051 409 5031 FAKS: 053 574 7020 adupreez@fal.co.za Geko-opteer

HM TRUTER (HELGARD) PROMOSIE VRYSTAAT BOONSTRA STR. 7, UNIVERSITAS, BFN, 9301 SEL: 082 459 6927 TEL: 051 407 8548 FAKS: 086 621 6559 htruter@ofa.bz

AJ VAN WYK (RIAN) VEILINGS MPUMALANGA SEL: 083 645 4434 POSBUS 1089, ERMELO, 2350 TEL: 017 820 7233 FAKS: 086 634 3736 witkop@megaweb.co.za

5

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

PRESIDENT

CDH SPARKS (CHRISTOPHER) VRYSTAAT SEL: 083 701 0029 POSBUS 752, HARRISMITH, 9880 TEL: 058 622 2939 FAKS: 058 623 0838 sparks@mniarchitects.co.za


6

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


kalencalander

kalender Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

APRIL 2010 21 – 22 Apr - KZN Beginnerskursus te Jeff Rosewall, Kokstad 28 – 30 Apr - Lichtenburg Show 29 Apr - Diamant Veiling, Noord-Wes MEI/MAY 2010 18- 21 Mei - Nampo 31 May - Rustenburg Show JUNIE/JUNE 2010 1 – 6 Jun - Rustenburg Skou 2 – 3 Jun - Northen Cape Beginners course, Kosie Smith, Douglas 9 – 10 Jun - Mpumalanga Beginnerskursus te John Burgers, Wakkerstroom 17 – 18 Jun - Western Free State Beginners course, Gert Malherbe, Hertzogville 22 - 24 Jun - Aldam Veiling 29 – 30 Jun - Namibië Beginners course, Witvlei JULIE 2010 28 Jul - Ermelo Ram en Bul Veiling AUGUSTUS/AUGUST 2010 9 – 12 Aug - Brangus National Sale, Harrismith 14 Aug - Brian Angus Bulveiling, Arlington 19 Aug - Keeversfontein Sale, Ladysmith 19 Aug - Veldbul Inligtingsdag, Vrede 20 – 21 Aug - Boshof Vleisbees Skou (Nie Halter Mak) 25 – 26 Aug - North West Beginners course, George Gibbens, Potchefstroom 27 Aug - Hilton Green Production Sale, Ladysmith 27 - 31 Aug - Pretoria Show SEPTEMBER 2010 1 – 5 Sep - Pretoria Skou 2 Sep - Veldbull Sale, Vrede 7 Sep - KZN Klub Veiling 8 Sep - Delport, Schroeder and Smith Sale, Boshof 10 Sep - Oos-Kaap Klub Veiling, Tarkastad 16 – 18 Sep - Mega Week, Bredasdorp 24 – 30 Sep - Windhoek Show 27 – 30 Sep - Namibia Toer Begin OKTOBER/OCTOBER 2010 1 - 3 Oct - Windhoek Show 1 – 6 Okt - Namibia Toer Eindig 6 Oct - Malherbe and Roberts Production Sale, Hertzogville 19 – 21 Okt - Junior Kursus te Cedrick Roberts, Hertzogville NOVEMBER 2010 3-4 Nov - Gevorderde Telerskursus te Bennie Van Niekerk, Winburg DESEMBER/DECEMBER 2010 15 Dec - Office close

7


Speenkalf ofTollie

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

DEUR: F.A. MarĂŠ

produksiestelsel?

8


die Tweede Wêreld oorlog. Beeste van voerkrale volg `n dieet wat laag in die vet oplosbare pigment karotenoïed is, dit is die kleur pigment van groen voere wat verantwoordelik is vir die geel vet kleur van beeste wat op weiding geproduseer word. Onlangse navorsing deur Maré et al. van die Universiteit van die Vrystaat het egter die bogenoemde persepsie verkeerd bewys en gevind dat die gesofistikeerde verbruiker weet dat geel vet met weiding (veld) geproduseerde diere geassosieer word en dié natuurlike vleis verkies aangesien die diere nie enige antibiotika en stimulante ontvang het nie. Navorsing het getoon dat die natuurlike geproduseerde vleis nie net oor `n geel vet kleur beskik nie, maar ook ander gesondheids voordele inhou. Diere wat op weidings geproduseer is het `n laer hoeveelheid binnespier versadigde vetsure. Navorsing deur McCluskey wat in 2005 gedoen is toon dat `n hoër gras inname die Omega 3 vetsuur konsentrasie verhoog en dus die Omega 6 tot Omega 3 verhouding verlaag, die vleis het ongeveer dieselfde vet inhoud as hoender sonder vel en die hoë konsentrasie essensiële vetsure (Omega 3) toon voordele in die voorkoming van hartsiektes en beroertes. Supermarkte volg verbruikers voorkeure noukeurig en is voortdurend besig met navorsing om produkte te skep wat in die veranderende behoeftes van die verbruiker voldoen. Huidiglik is supermarkte besig met die skep van `n nismark vir natuurlik geproduseerde vleis, aangesien die verbruiker bereid is om `n premie daarvoor te betaal. Die produsente van natuurlike geproduseerde vleis sal dus ook `n premie vir hul produk ontvang mits hul bereid is om dit gereeld en onderhewig aan die spesifikasies in die bemarkings kontrak aan die betrokke supermark te lewer. Die vraag wat egter onmiddellik by produsente, wat `n speenkalf produksiestelsel volg, opkom is of dit winsgewend sal wees om na `n tollie produksiestelsel oor te skakel? Om die winsgewendheid tussen die twee stelsels te vergelyk, word die volgende scenario ontleed: Op `n plaas van 1890 ha met `n drakrag van 6 ha/GVE word teen optimal benutting met `n kudde van 200 Brangus koeie geboer in `n speenkalf produksiestelsel. Die gemiddelde gewig van die volwasse koeie is 482 kg terwyl die geboorte en die speen (200 dae) gewig van die kalwers onderskeidelik ongeveer 32 kg en 220 kg is. Die gewig van die diere op 400 dae is ongeveer 295 kg en op 600 dae ongeveer 494 kg. Die winsgewendheids vergelyking tussen die bogenoemde speenkalf produksiestelsel en `n tollie produksiestelsel op dieselfde plaas, word gedoen met `n model wat deur Prof. Frikkie Neser (Departement Vee, Wild en Weidingkunde, UV) ontwikkel is. Dié model is gebaseer op die navorsing van Meissner in 1982 waar plaasdiere en wild geklassifiseer is om die weidings kapasiteit van veld te beraam. Nadat een GVE (Grootveeeenheid) vroeër vaagweg geklassifiseer was as `n os ouer as twee jaar, het Meissner `n GVE amptelik gedefinieer as “die ekwivalent van `n bees met `n

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

A

lhoewel die beesvleis omgewing vir die afgelope paar dekades min verandering getoon het op die gebied van tipe vleis en produksiestelsels, kom daar deesdae al hoe meer debatte op die tafel oor dié aspekte van beesvleis en bees boerdery. Die voerkraal bedryf het in die verlede die stelsel so beheer dat beesvleis met dieselfde visuele eienskappe en kwaliteit die mark oorheers. Hierdie voerkraal eienskappe van ons mark het ook veroorsaak dat die meeste kommersiële boere oorgeskakel het na `n speenkalf produksiestelsel waar volumes nagejaag word aangesien meer volwasse diere aangehou kan word. Hierdie stelsel was ook die winsgewender opsie aangesien groter volumes geproduseer kon word en omdat die abattoirs in Suid-Afrika tot R2/ kg minder betaal vir diere met geel vet wat vanaf die veld geproduseer word. Al die faktore het veroorsaak dat ongeveer 75% van die plaaslike geproduseerde beesvleis uit voerkrale afkomstig is. Die Suid-Afrikaanse beesvleis mark is egter besig om te verander weens verskillende meewerkende faktore vanaf die aanbod- sowel as vraag kant van die mark. Een van die faktore wat `n baie groot invloed op die produksie van beesvleis het is die stygende voer kostes en die groot skommeling in die pryse. Duur voere veroorsaak druk op die voerkraal bedryf en plaas dus afwaartse druk op die speenkalf prys. Die prys van mielies, een van die belangrikste voere in die vee bedryf, het wel gedaal in 2009 en die begin van 2010, maar volgens die BFAP Baseline is die verwagting dat die prys weer gaan styg op die rug van hoër pariteit pryse totdat dit vlakke van bo R2000/ton gaan bereik teen 2014. Die variasie tussen invoer- en uitvoer prys vlakke van graan bemoeilik ook die bestuur. Die grootste faktor wat egter die ommekeer in die vleismark veroorsaak is een wat nie geredelik deur die produsente raakgesien word nie. Hierdie faktor naamlik verbruikersvoorkeure is die enkele faktor wat die mark die meeste beïnvloed. Tydens die periode waarin Varkgriep (H1N1 Virus) opslae gemaak het, het die webwerf Pig Progress beweer dat die internasionale vraag na varkvleis met 30% gedaal as gevolg van die verandering in verbruikersvoorkeure weens die vrees vir varkgriep. Die Suid-Afrikaanse verbruiker se voorkeure is vinnig besig om te verander en te verfyn tot op die vlakke van verbruikers in Europese lande. Die moderne verbruiker soek gesonder produkte, is baie gesteld op die naspeurbaarheid van produkte weens vrees vir onveilig produkte en is bereid om `n premie te betaal vir produkte wat aan hul vereistes voldoen. Met betrekking tot die beesvleis mark, het daar `n persepsie geheers dat verbruikers vleis met wit vet verkies. Hierdie persepsie is afkomstig van ouer navorsing wat getoon het dat verbruikers in verskeie lande `n afkeur toon in vleis met geel vet. Latere navorsing toon egter dat die geel vet afgekeur was aangesien die verbruikers gewoond geraak het aan vleis met wit vet vanaf voerkrale wat die mark oorheers het weens die groot aanbod van graan na

9


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

massa van 450 kg wat 500 gram per dag in massa toeneem op `n grasweiding met `n gemiddelde energieverteerbaarheid van 55%”. Die vrywillige innames of behoeftes in terme van die gedefinieerde GVE is vir alle diersoorte en tipes bereken om hul volgens hul produksiefases te klassifiseer. Die uitkoms van die model waarmee die stelsels vergelyk word, word in Tabel 2 weergegee. Om al die data op die uikoms van die model op te som word van Tabel 1 gebruik gemaak. Daar moet gelet word dat die model nie die oorskakeling van een produksiestelsel na die ander in ag neem nie. Dit is geskoei op `n reeds bestaande speenkalf- en tollie produksiestelsel. Die oorskakeling vanaf `n speenkalf na `n tollie produksiestelsel en die faktore wat daar `n rol speel word later aangespreek. Volgens Tabel 1 is die speenkalf produksiestelsel effens beter (0.8% of R 4 862) ten opsigte van bruto inkomste as die tollie produksiestelsel teen die huidige pryse. Dit is egter te danke aan die goeie reën wat ons aan die begin van 2010 gehad het. Die hoë reënval het nie net veroorsaak dat die aanbod van mielies gaan styg, en die prys daal nie, maar gee die beesprodusente ook die geleentheid om meer van hul diere terug te hou weens die beter weiding toestande. Die lae aanbod van speenkalwers en die vooruitsig van `n lae mielie (voer) prys het die speenkalf prys laat styg. Die instelling van `n R0.70/kg premie op veld (natuurlike) geproduseerde vleis swaai die scenario weer terug in die guns van die tollie stelsel. Die ekstra premie wat verdien kan word veroorsaak dat die tollie stelsel met 1.7% of R9 902 bruto inkomste per produksie seisoen beter vaar as die speenkalf stelsel. Tabel 1: Opsommende vergelyking van Speenkalfen Tollie produksiestelsels Huidige Pryse

Speenkalfprys / kg Karkasprys / kg (A2 & A3) Karkasprys / kg (C2 & C3) Inkomste uit die plaas Verskil

Bron: The South African Agricultural Baseline 2009, BFAP Alhoewel dit lyk of die inkomste verbonde aan die tollie stelsel heelwat hoër gaan wees in die toekoms as die van die speenkalf stelsel, is daar tog heelwat ander faktore wat `n rol by die oor skakelings besluit speel. Faktore soos voervloei (beskikbaarheid

Speenkalf Tollie

Huidige Pryse + R0.70/kg premie Speenkalf Tollie

Speenkalf Tollie

Beraamde 2014 pryse + R0.70/kg premie Speenkalf Tollie

15.60 23.18 19.36 R 583,459 R 4,862

15.6 23.88 19.36 R 583,459 R 9,902

17.1 30.16 27.16 R 681,550 R 80,402

17.1 30.86 27.16 R 681,550 R 95,166

15.60 23.18 19.36 R 578,596 0.8%

Bron: Neser, F.W. (UV) & BFAP Pryse Die verskil in inkomste tussen die twee produksiestelsels is wel nie baie groot teen huidige pryse nie, al verkry die produsent ook `n premie, maar die vooruitsigte in die beesvleis mark moet egter ingedagte gehou word. Indien daar gekyk word na die vooruitskattings wat BFAP aan die einde van 2009 gedoen het, kan daar gesien word dat die gaping tussen die speenkalf prys en die karkas prys van beesvleis stelselmatig vergroot oor die volgende vyf jaar (Figuur 1). Die feit dat karkas prys vinniger as die speenkalf prys gaan toeneem in die toekoms is grootliks te danke aan die hoër toekomstige

10

prys van graan (mielies) weens die toenemende produksie van bio-brandstowwe. Ander faktore soos die verandering in verbruikers voorkeure ten opsigte van beesvleis speel ook `n rol hier. Hierdie hoë karkas prys en relatiewe laer speenkalf prys sal die boerdery wat `n tollie produksiestelsel volg se wins met `n groter proporsie laat toeneem as dié van `n speenkalf produksiestelsel. Teen die beraamde 2014 pryse van beesvleis toon die model in Tabel 1 dat die tollie stelsel met 11.8% of R80 402 beter sal vaar as die speenkalf stelsel. Hierdie voordeel vergroot tot 14% of R95 166 met die instelling van `n R0.70 / kg premie op die tollie stelsel wat veld (natuurlike) geproduseerde vleis lewer. Die toekoms lyk dus beslis baie meer rooskleurig vir die produsent wat `n tollie produksiestelsel volg. Figuur 1: Speenkalf en karkas prys

15.6 23.88 19.36 R 593,361 1.7%

Beraamde 2014 pryse

17.1 30.16 27.16 R 761,952 11.8%

17.1 30.86 27.16 R 776,716 14.0%

van voer), die voer pryse, die reenval ens. kan `n beduidende rol hier speel. Die kwessie waarop die meeste produsente onmiddellik ag slaan is die wyse waarop die oorskakeling van speenkalf na tollie hul kontantvloei gaan beïnvloed. Alhoewel dit lyk of kontantvloei negatief beïnvloed gaan word gedurende die eerste produksie seisoen, kan die grootste gedeelte van die probleem wel oorkom word. Die oorskakeling moet gedoen word wanneer die speenkalwers van die vorige paring bemark word. In plaas daarvan om al die kalwers as speenkalwers te verkoop, word net 69 volwasse koeie asook 55 kalwers (69 koeie x 80% speen) verkoop. Die


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

11


12

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


beskikbaarheid van grondstowwe grootliks tussen boerderye verskil. Die produsent moet ook die verskillende risiko`s verbonde aan elke stelsel oorweeg alvorens die oorskakelings besluit geneem word. In die geval van `n speenkalf produksiestelsel word die risiko verbonde aan die kalwers op `n baie vroeër stadium oorgedra as met `n tollie stelsel. Die kans dat verliese mag voorkom in `n tollie stelsel is heelwat groter aangesien die diere vir `n langer periode by die produsent bly. Die buigsaamheid in die geval van droogtes is ook minder by `n tollie produksiestelsel. By die speenkalf stelsel kan die kalwers vroeg van die hand gesit word en is dit slegs die volwasse diere wat deur die droogte gedra moet word. Elke produsent se situasie is uniek en sy eie syfers sal deurslaggewend wees in die besluit wat geneem word. Faktore soos die tipe natuurlike weiding, die hoeveelheid diere wat aangehou word en bestuursvaardighede van die produsent speel ook `n belangrike rol. Deeglike beplanning is noodsaaklik en die produsent moet nie halsoorkop na `n ander produksiestelsel oorskakel nie. Produsente moet ook onthou dat die oorskakeling vanaf `n speenkalf na `n tollie produksiestelsel stadig kan geskied om sodoende die stremming op kontantvloei te verminder en om die produsent bekend te maak met die vereistes van die nuwe stelsels.

Tabel 2: Inkomste vergelyking van Speenkalf- en Tollie produksiestelsels Huidige Pryse Huidige Pryse Beraamde 2014 pryse Beraamde 2014 pryse + R0.70/kg premie + R0.70/kg premie Insette Speenkalf Tollie Insette Speenkalf Tollie Insette Speenkalf Tollie Insette Speenkalf Tollie Plaas grootte (ha) 1890 1890 1890 1890 Drakrag (ha/GVE) 6 6 6 6 Aantal grootvee eenhede (GVE) 315 315 315 315 315 315 315 315 Vervangingspersentasie 15 15 15 15 Persentasie Bulle 3 3 3 3 Gewig van koeie 482 482 482 482 Koei mortaliteite 2 2 2 2 Totale aantal koeikalf eenhede 227 227 227 227 227 227 227 227 Aantal jong verse 30 52 30 52 30 52 30 52 Aantal jong osse 52 52 52 52 Aantal verse by bul 30 52 30 52 30 52 30 52 Aantal 2jr osse 52 52 52 52 Aantal produktiewe koeie 200 131 200 131 200 131 200 131 Aantal bulle 6 4 6 4 6 4 6 4 Aantal uitskot koeie 29 19 29 19 29 19 29 19 Totale aantal diere 260 339 260 339 260 339 260 339 Speengewig (kg) 220 220 220 220 Speenpersentasie (%) 80 80 80 80 Slaggewig (kg) 494 494 494 494 Uitslagpersentasie (%) 50 50 50 50 Karkasgewig (kg) 247 247 247 247 Doeltreffendheid (bereken) (%) 46 46 46 46 Speenkalfprys / kg 15.60 15.6 17.1 17.1 Karkasprys / kg (A2 & A3) 23.18 23.88 30.16 30.86 Karkasprys / kg (C2 & C3) 19.36 19.36 27.16 27.16 Totale opbrengs (100% speen) (kg) 74430 96022 74430 96022 74430 96022 74430 96022 Opbrengs per ha (100% speen) (kg) 39 51 39 51 39 51 39 51 Werklike opbrengs (kg) 65648 90269 65648 90269 65648 90269 65648 90269 Werklike Opbrengs per ha (kg) 35 48 35 48 35 48 35 48 Inkomste uit die plaas R 583,459 R 578,596 R 583,459 R 593,361 R 681,550 R 761,952 R 681,550 R 776,716 Verskil R 4,862 0.8% R 9,902 1.7% R 80,402 11.8% R 95,166 14.0%

Bron: Neser, F.W. (UV) en BFAP Pryse

13

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

inkomste uit die koeie en kalwers wat verkoop word, dek die grootste deel van die kontantvloei probleem wat ondervind mag word. Die model wat hier gebruik is, is gebaseer op die gemiddelde gewigte van die Brangus ras. Kalwers wat dus onder gemiddeld groei tot op speen ouderdom en nie 220 kg weeg ten tyde van speen nie, kan die uitkoms van die tollie stelsel nadelig beïnvloed. Dit word bepaal deur die kalwers elke week te weeg tot op speen ouderdom. Hierdie onder gemiddelde diere staan `n goeie kans om nie die gemiddelde 600 dae gewig van 494 kg te bereik nie, en daar moet dus oorweeg word om die diere eerder as speenkalwers te bemark terwyl slegs die goeie groeiers na die tollie stelsel oorgedra word. Die tollie produksiestelsel lyk baie positief in die voorgaande voorbeeld, maar die produsent moet baie oordeelkunde aan die dag lê voor daar oorgeskakel word. Die stelsel bied verskillende uitkomste na gelang van die produksie streek en die veral na gelang van die ras waarmee daar geboer word en dus die gewig van diere en hul voedings benodighede. Ander kostes wat ook die model kan beïnvloed is byvoorbeeld die kostes van onderhouden produksie lekke asook entings en doserings wat aan die diere verskaf moet word. Hierdie kostes is egter nie in die model ingesluit nie sodat die veranderlikes vir die doel van die vergelyking beperk kan word. Die koste van veral lekke kan weens die


14

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Voeding DEUR: Hendrik van Pletzen (Voermol Voere)

D

ie ontwikkeling van nismarkte vir hormoonvrye vleis bied die geleentheid om waarde toe te voeg tot vleis. Die protokol vir die produksie van verskillende handelsmerke verskil en daarom moet produsente hul deeglik vergewis van die voorskrifte. Omdat hormoonvrye vleis hoofsaaklik op veld geproduseer word, is dit noodsaaklik om aandag te gee aan veldbestuur en bestuursmetodes om veldproduksie te verbeter. Veeboerdery op veld het van die vroegste tye af twee groot beperkinge gehad naamlik veldproduksie (hoeveelheid) en variasie in kwaliteit (voedingswaarde). Hierdie twee beperkinge is in die hedendaagse boerdery-omgewing nog net so relevant en die uitdaging is om hierdie tekorte (leemtes) só te bestuur dat die nadelige uitwerking daarvan op diereproduksie verminder. Veldproduksie en bestuursmetodes om produksie te verbeter

Dit is algemeen bekend dat veldbestuurpraktyke aanleiding gee tot veldagteruitgang of veldverbetering. Die invloed van veldtoestand op ‘n aantal produksieparameters word baie goed deur Snyman (2003) beskryf. Veld in ‘n goeie toestand met ‘n basale bedekking van 8.3 % is vergelyk met redelike veld (6.4 % basale bedekking) en swak veld (2.9 % basale bedekking). Die dominante spesies op die goeie veld is T. triandra (Rooigras) en D. eriantha (vingergras); redelike veld is E. chloromelas (krulblaar), E. lehmanniana (knietjiesgras) en S. fimbriatus (fynsaadgras) en op die swak veld is A. congesta (steekgras) en T.koelerioides (wortelsaadgras). Die droëmateriaalproduksie op die goeie veld was 1238 kg/ha, redelike veld 768 kg/ha en swak veld 368 kg/ha met weikapasiteite van onderskeidelik 5.2, 8.3 en 19.4 ha/GVE. Die drakrag van die goeie

veld is ongeveer 270 % beter as dié van swak veld en ander maatstawwe soos evapotranspirasie, reënwaterafloop en sedimentverlies is baie minder op goeie veld. Die inkomste van die goeie veld in hierdie studie was 376 % beter as dié van swak veld en die redelike veld was 235 % beter. Veld in ‘n goeie toestand is ook baie minder gevoelig vir droogtes en die regte bestuurspraktyke sal droogterisiko’s verminder. Verskeie veldbestuurstelsels word gepropageer en daar is sekerlik nie een ideale stelsel wat vir alle veldtipes geld nie, maar die toepassing van sekere bewese beginsels hou groot waarde in. Veelading Veelading is die belangrikste faktor wat veldtoestand en diereproduksie bepaal. Veelading is aansienlik belangriker as getal kampe op ‘n plaas of die weidingstelsel wat gevolg word. Indien die ekonomie van beesboerdery onder druk kom, is boere geneig om te veel beeste aan te hou wat aanleiding gee tot veldagteruitgang, swakker diereprestasie en gevolglik laer winsgewendheid. Veelading beïnvloed produksie per dier, maar ook produksie per hektaar. By ‘n baie lae veelading is die produksie/dier hoog, maar dit is nie ekonomies die beste nie aangesien produksie/ha laag is (Figuur 1). Indien die veelading te hoog is, daal die produksie per dier tot so ‘n mate dat produksie/ha afneem. Die ideale veelading is in die omgewing van punt x op die grafiek.

15

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

VAN OSSE VIR DIE PRODUKSIE VAN HORMOONVRYE VLEIS


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Figuur 1: Die veralgemeende verband tussen veelading en produksie per dier en produksie per ha

navorsing by Mara toon dat smaaklike grasse 23 % meer produseer na ‘n seisoensrus. Die intermediêre en onsmaaklike grasse reageer egter anders en produseer onderskeidelik 17 % en 32 % minder na ‘n seisoensrus. In soetveldgebiede mag dit selfs nodig wees om veld vir twee agtereenvolgende groeiseisoene te laat rus om groeikrag en produksie te bevorder. ‘n Seisoensrus beteken dat veld vir die volle groeiseisoen moet rus, d.w.s. vanaf September tot ongeveer die middel van April in die suurveldgebiede. In soetveldgebiede beteken ‘n seisoensrus die hele periode waartydens die grasplant aktief groei.

Indien veelading die kritieke punt oorskrei, sal beeste swakker groei en/of gewig verloor. Drakrag van veld word tot ‘n baie groot mate deur reënval en klimaat bepaal. Veldproduksie varieer dus van groeiseisoen tot groeiseisoen en daarom is wisselende veeladings onafwendbaar. Omdat osboerdery of ‘n osboerderykomponent meer buigbaar is, kan makliker by wisselende veeladings aangepas word. Deur rekord te hou van die getal diere en getal dae wat die diere in ‘n bepaalde kamp deurbring, kan daar met tyd uit die kamprekords ‘n goeie idee verkry word van die dravermoë van die verskillende kampe op ‘n plaas. Skeiding van veldtipes Die skeiding van veldtipes is ‘n basiese vereiste vir enige weidingstelsel. Dit is algemeen bekend dat diere selektief vreet en indien verskillende veldtipes in dieselfde kamp voorkom, sal diere op die smaaklike gedeeltes konsentreer. Aanhoudende beweiding op smaaklike gedeeltes in ‘n kamp lei tot veldagteruitgang. Baie kampe is hoegenaamd nie ‘n vereiste vir goeie veldbestuur nie en die getal kampe is tot ‘n groot mate van veebestuur afhanklik. Baie kampe is koste intensief in terme van drade, watervoorsiening en onderhoud en daarom moet die getal kampe tot die minimum beperk word. Seisoensrus - ‘n voorwaarde vir volgehoue velden veeproduksie ‘n Praktyk wat sonder twyfel veldproduksie, veldsamestelling en diereproduksie verbeter, is die toepassing van ‘n groeiseisoenrus elke tweede of derde jaar. ‘n Seisoensrus laat plante nie net rus nie, maar ook herstel weens die opbou van wortelreserwes. Kemp et al. (1994) het gevind dat die produksie van rooigras in suurveldgebiede met 170% verbeter het na ‘n seisoensrus in vergelyking met rooigras wat die vorige seisoen normaal bewei was. Goeie smaaklike grasse vind geweldig baie baat by ‘n seisoensrus. Smaaklike grasse in suurveld, soos rooigras en vingergras, produseer ongeveer dubbeld soveel ná ‘n seisoensrus in vergelyking met gras wat normaal bewei was. Onsmaaklike grasse soos taaipol se produksie neem egter af na ‘n seisoensrus, waarskynlik a.g.v. meer kompetisie van smaaklike grasse. Soetveld vind ook baat by ‘n seisoensrus en

16

‘n Seisoensrus is noodsaaklik vir: • Saadproduksie • Saailing- ontwikkeling • Opbou van koolhidraatreserwes in die wortels vir groeikrag in die volgende somer • Voldoende spaarveld vir oorwintering van vee Riglyne vir die bestuur van suurveld Veldbestuurstelsels vir suurveld maak voorsiening vir ‘n groeiseisoensrus vir elke tweede, derde of vierde jaar vir ‘n bepaalde gedeelte van die plaas. Die verskillende stelsels staan bekend as die tweeblok, drieblok of vierblokstelsel. Aangesien die drieblokstelsel die meeste in die praktyk toegepas word, sal dit as voorbeeld bespreek word. Neem die volgende punte in ag met die beplanning van so ‘n stelsel: • Die groeiseisoen is slegs 4 - 5 maande lank. In hierdie tydperk (Oktober tot Februarie) moet die veld genoeg produseer vir 12 maande se beweiding. • Veld rus elke groeiseisoen.

derde

jaar

vir

die

volle

• Beweiding in die winter is nie nadelig vir veld nie. • Brand speel ‘n belangrike rol in sekere suurveldgebiede. Veld moet slegs gebrand word ná ‘n seisoensrus. Indien vee nie die spaarveld in die winter wegvreet nie, oorweeg om die veld in die vroeë lente te brand. Brand verhoog die kwaliteit van die weiding aansienlik en gebrande veld kan strategies vir diere met ‘n hoë voedingsbehoefte soos lakterende diere en jong groeiende diere gebruik word. • Verdeel die plaas in drie nagenoeg ewe groot blokke. Gebruik die bestaande drade om hierdie verdeling te maak. In elke blok moet daar nagenoeg ewe veel van elke veldtipe wees en die drakrag van die blokke moet dieselfde wees. Die getal kampe in elke blok moet ook nagenoeg dieselfde wees om veebestuur te vergemaklik. Die siklus word na drie jaar herhaal. Dieselfde beginsels kan ook gebruik word om ‘n tweeblok of


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

17


18

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


vierblokstelsel uit te werk. In die tweeblokstelsel sal die helfte van die plaas elke tweede jaar rus en by die vierblokstelsel sal een kwart van die plaas elke vierde jaar rus. Riglyne vir die bestuur van soetveld

• Die groeiseisoen is slegs 4 - 5 maande lank (Desember tot April). In hierdie tydperk moet die veld genoeg produseer vir 12 maande se beweiding. • Veldproduksie varieer van groeiseisoen tot groeiseisoen. Daarom is wisselende veeladings onafwendbaar. • Soetveld reageer baie goed op twee agtereenvolgende rusperiodes in die groeiseisoen. • Beweiding in die winter of wanneer geen aktiewe groei plaasvind nie, is nie nadelig vir die veld nie. • Verdeel die plaas in drie nagenoeg ewe groot blokke met dieselfde veldtipes en drakrag. Gebruik die bestaande drade om die verdeling te maak. • Verdeel die jaar in drie seisoene: Groeisoen Desember - April (5 maande) Winter Mei - Augustus (4 maande) Lente September - November (3 maande) Die verdeling van die jaar in hierdie drie seisoene maak voorsiening dat daar voldoende weiding regdeur die jaar beskikbaar is. Die oneweredige verdeling van 5 maande, 4 maande en 3 maande maak voorsiening vir weidingsverliese a.g.v. wild en termiete asook ‘n afname in die voedingswaarde van grasse. • Slegs een derde van die plaas word per seisoen bewei.

Dit gebeur dikwels dat die somer “net te kort” is en osse nie betyds voor die winter op veld afrond nie. Vir die produksie van hormoonvrye vleis, is die gebruik van ‘n ionofoor in meeste gevalle nie toelaatbaar nie en gewone vetmeskonsentrate kan dus nie gebruik word nie. Die volgende kragvoermengsel kan op die veld gevoer word om osse mee af te rond: Voermol Super 18 Voermol HPK 36 of Procon 33 Mieliemeel of hominy chop Hooi Voerkalk Sout TOTAAL

kg 200 150 450 200 15 5 1020

Om maagsteurnisse te voorkom, moet osse gelykmatig oor 10 dae aangepas word en volop droë weiding moet altyd beskikbaar wees. Na 10 dae aanpassing, kan bogenoemde mengsel ad lib. gevoer word.

Die siklus word na drie jaar herhaal. Daar is ook ander stelsels soos bv. die 7/5 maande stelsel. Al voorwaarde is dat die stelsel voorsiening moet maak vir twee agtereenvolgende rusperiodes in die groeiseisoen. Aanpassing in kuddesamestelling In enige produksiestelsel waar bemarking op ‘n later ouderdom as speentyd plaasvind, sal daar na verhouding minder teelkoeie in die kudde wees. Koeigetalle moet dus aangepas word om voorsiening te maak vir die uitgroei van osse. Indien ‘n plaas bv. 130 koeie in ‘n speenkalfstelsel kan dra, moet koeigetalle na 110 verminder waar osse op 18 maande bemark word (GVA Riglyne). In ‘n stelsel waar osse op 30 maande bemark word, moet koeigetalle na 94 verminder. Voordele van osboerdery is o.a. minder sensitief vir droogtes, meer buigbaar, laer risiko, vereis minder bestuursinsette en laer kostes. Hulpbronsamestelling sal ‘n groot rol speel tot watter mate osboerdery ingefasseer kan word. Lekke en byvoeding vir osse Voermol Voere beskik oor ‘n wye verskeidenheid produkte wat geskik is vir die produksie van

19

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Neem die volgende punte in ag by die beplanning van die stelsel.

hormoonvrye vleis. Die volgende lekke is geskik vir aanvulling op droë (winter) weidings: Voermol Proteïenblok, Rumevite Beesblok, Rumevite Ekonolek, Voermol Premix 450, Voermol Hoëveldlek en Voermol Dundeelekkonsentraat vir selfmeng met graan en sout (vir meer inligting sien Voermol Produkhandleiding). Op groen weidings kan een van die volgende produkte gebruik word: Voermol Fosfaatblok, Voermol Superfos, Voermol Rumevite 6P of Voermol Rumevite 12P vir selfmeng (sien Voermol Produkhandleiding).


20

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


BRANGUS BREEDING GOALS

‘n Ras sonder teeldoelwitte is rigtingloos en verlore. Die Raad, telers en kenners het op ‘n Bosberaad te Parys (2004) en Bloemfontein (2010) ‘n profiel opgestel van hoe die ideale Brangus se; visuele eienskappe (Liniere stelsel 1-9 met 5 as ideaal) en volgens BLUP teelwaardes moet lyk. Hierdie is ‘n goed gebalanseerde kombinasie van funksionele eienskappe en teelwaardes van ekonomiese belangrike eienskappe wat gebaseer is op:

The South African Brangus is described as a breed that: • •

• Behoeftes van die kommersiële vleisbeesboer • Die bestaande rasstandaarde; • Om die goeie eienskappe waarvoor die Brangus bekend is verder uit te bou en om enige negatiewe eienskappe aan te spreek

• •

A breed without a breeding goal lacks direction and is lost. At a THINK TANK in Parys (2004) and Bloemfontein (2010) the Brangus Council, prominent breeders and consultants developed a profile of the ideal Brangus using visual (linear system 1-9 with 5) and breeding values of economically important traits based on:

• • •

Is polled Is adaptable (reproduces regularly) under a wide range of conditions Has low birth weights Produces medium frame cows that are efficient and wean more than 46% of their body weight, have good mothering ability and above average milk Produces calves of high weaning weight and good feed conversion ratios Has excellent meat quality (tenderness, eye muscle and slaughter percentage) Docile breed

• Requirements of commercial beef cattle producers; • The breed standards; • To further improve the positive traits the Brangus is already known for and to address any negative traits that are hampering the further expansion of the breed

21

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Teeldoelwitte


Front view

6. Sheath Opening

1. Colour Red = 5 Black = 7 Brindle = 13 Two colour = 12

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

2. Horns Polled = P Scurs = S Horns = H

3. Front Legs

1. Sheath opening shows no skin folds, opening is always open, pronounced prolaps constantly hangs out Âą15cm; 3. Sheath opening shows skin folds, opening is not fully closed, prolaps of less than 10cm can hang out but the animal must be able to retract it completely; 5. Sheath opening shows distinct skin folds, opening is tightly closed, prolaps of less than 5cm can hang out but the animal must be able to retract it completely;

4. Front Feet Claw Set

8. Hind Feet Claw Set

7. Sheath opening shows distinct skin folds, opening is tightly closed, prolaps of less than 2cm can hang out but the animal must be able to retract it completely; 9. Sheath opening shows distinct skin folds, opening is tightly closed, no prolaps visible.

5. Sheath/Naval 7. Front Feet Angle

10. Rear Legs (Side View)

Rear view 11. Rear Legs (Hind View)

22

9. Hind Feet Angle


12. Sexual Development 1. Bull - Ox type, no neck development, undersized testicles, not heavy in fore quarter, no darkening of fore quarter. Female - small external opening, heavy in fore quarter, no udder development.

3. Bull - Little development of testicles and neck, slight darkening of fore quarter, slight heavier in fore quarter

Female - Little development of external/sexual organs, slight neck development, wedge not pronounced

5. Bull - Developed testicles, neck muscled, darkening of fore quarter, developed fore quarter

Female - Well developed external opening, fine neck, pronounced wedge shaped, feminine

7. Bull - Well developed testicles, neck muscles, darkening of fore quarter, heavier in fore quarter

Female - Well developed external organs, fine neck, pronounced wedge shape

9. Bull - Very well developed testicles, neck muscles, very heavy fore quarter, darkening fore quarters

Female - Very well developed external organs and udder, very fine neck, pronounced wedge shaped. Very feminine.

Docile - mild disposition; gentle and easily handled; stands and moves slowly during handling undisturbed settled; somewhat dull; does not pull on head gate when in crush; exits crush calmly. Restless - quieter than average but slightly restless, may be stubborn during handling, may try to back out of crush, pulls back on neckclamp, some flicking of tail, exits crush promptly Nervous - typical temperament, manageable but nervous and impatient, a moderate amount of struggling, movement and tail flicking, repeated pushing and pulling on headgate, exits crush briskly Flighty wild - jumpy and out of control, quivers and struggles violently, may bellow and froth at mouth, continuous tail flicking, defecates and urinates during handling, frantically runs fenceline and may jump when penned individually, exhibits long flight distance and exits crush wildly. Aggressive - may be similar to score 4 but with added aggressive behaviour, fearful, extreme agitation, continuous movement which may include jumping and bellowing while in crush, exits crush frantically and may exhibit attack behaviour when handled alone.

14. Muscle Score

15. Frame Score

23

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

13. Docility


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Top Value Top 1% Top 5% Top 10% Top 20% Top 30% Top 40% Top 50% Top 60% Top 70% Top 80% Top 90% Top 95% Top 99% Low Value

Birth Weight (kg)

200-Day Weight (kg)

600-Day Weight (kg)

MCW (kg)

200-Day Milk (kg)

Scrotal Docility Sheath Sheath Size (cm) (Score) Length Opening (Score) (Score)

-3.3 -1.7 -0.7 -0.3 +0.2 +0.6 +0.9 +1.1 +1.4 +1.6 +1.9 +2.5 +2.9 +4.0 +6.0

+29 +21 +18 +16 +14 +13 +12 +11 +10 +9 +7 +5 +4 +1 -5

+52 +41 +35 +31 +28 +26 +24 +22 +21 +19 +16 +13 +10 +4 -4

+65 +50 +41 +37 +32 +29 +26 +24 +22 +19 +16 +12 +8 0 -14

+8 +6 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1 +1 -1 -2 -5 -9

+1.8 +1.2 +0.8 +0.7 +0.5 +0.4 +0.3 +0.2 +0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.7 -1.6

9 8 7 6 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1

The recommended ideal EBV’s and linear scores for the Brangus of tomorrow

BEST PRACTICES:

Selection requirements for Beef Cattle beyond 2010

DEUR: Prof Frikkie Neser

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Be sure to set up a proper selection aims with reachable goals Concentrate on economic important traits Selection should take place under a normal production environment The most important client is the commercial breeder Fertility and not growth is the most important trait Strive to breed highly efficient medium size cows that are able to wean 48% of their own weight 7. Quality traits like tenderness and marbling will become more important in future 8. Select for as few traits as possible to ensure maximum progress 9. Use DNA technology and breeding values in your selection program 10. Buy the best animals possible from breeders with similar selection aims and productions environments as your own

Breeding the best better 24


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

25


Brangus

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

DEUR: C.J. Dreyer, LDO Dienste, Vrede

VELDBUL KLUB

Agtergrond Brangus telers het in die verlede reeds verskeie kere bulle ingeskryf by die Oos-Vrystaat Veldbulklub. In 1999/2000 was die Brangus die ras met die meeste bulle ingeskryf (58). Vanaf 1998 is 167 Brangus bulle van afkomstig van 19 telers getoets. Aanvanklik het die klem hoofsaaklik geval op groei, maar vanaf die jaar 2000 is al meer klem gelê op aanpasbaarheidseienskappe soos kondisie, temperament en bosluisweerstand. Groei Die groei van Brangusbulle op die veld word in Tabel 1 aangetoon. Tabel 1 Groei van Brangusbulle by die Oos-Vrystaat Veldbulklub Jaar 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 06-07 08-09 09-10 Gemid

Bulle 21 58 10 8 13 13 8 10 10 16 16.7

Telers 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 2

GDT(g) 714 820 770 649 678 585 680 566 686 615 716

Variasie GDT 538-895 606-970 630-895 560-761 586-774 445-826 612-802 491-665 569-838 435-815 435-970

Dae 210 165 162 209 239 236 237 173 167 92* 200

*Toets nog nie voltooi In 2005-06 en 2007-08 is geen Brangusbulle ingeskryf nie. Uit Tabel 1 blyk dit dat daar nog groot variasie is in die groei van bulle op die veld en dat seleksie vir groei op die veld wel moontlik is. Die vraag word dikwels gevra: Is dit die moeite werd om vir groei op die veld te selekteer? Beskou die volgende geval: Met die inname van 03-04 het die swakste groeier 445g/dag toegeneem oor ‘n periode van 236 dae en die beste groeier 826g per dag toegeneem. Teen ‘n vleiswaarde van R12/kg lewend het die eerste bul R1260 in waarde toegeneem teenoor die tweede bul se R2339 – ‘n verskil van R1079.

26


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

27


28

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Figure 1 Bulle op die veld (09-10 toets) Ander Eienskappe Sedert 2001 word almeer klem gelê op ander eienskappe. Die volgende metings word by die OosVrystaat Veldbulklub geneem en kan as riglyn dien vir alle veldbultoetse: 1) Massatoename (weeg bulle elke 3-4 weke tydens toetsfase) 2) Kondisietelling (geneem aan die begin, middel en einde van toetsfase, maar verkieslik met elke weging) 3) Temperamenttelling (geneem met elke weging op ‘n 9-puntskaal) 4) Bespiering (visueel aan einde van toets) 5) Bosluistelling (tel bosluise op elke bul vanaf stert tot op skrotum) 6) Haartelling (Subjektief oor die hele lyf) 7) Pelvisgrootte (bepaal tydens vrugbaarheidstoets) 8) Skrotumomtrek (einde van toets gemeet) Daar kan sekerlik oor elkeen van hierdie metings ‘n groot deel geskryf word en resultate van die Brangus is ook beskikbaar. Telers wat deelneem ontvang drie verslae tydens die toets en kan sy bulle se prestasie vergelyk met die van ander Brangus telers. Daar word sover moontlik gepoog om nie rasvergelykings te maak nie. Veldbul Suidelike Afrika (VBSA) Veldbul SA is agt jaar gelede gestig met die aanvanklike doel om die toetsprosedures by die bestaande veldbulklubs te koördineer. VBSA het die visie dat beesvleis slegs van die veld af volhoubaar geproduseer kan word. Om dit koste-effektief te kan doen en in kompetisie met ander vleisbedrywe, moet die doeltreffendheid van prestasie op die veld verhoog word. VBSA beywer hom om d.m.v. sinvolle toetsing onder sy beskerming soveel as moontlik veldaangepaste bulle te identifiseer en aan die bedryf beskikbaar te stel ten einde bogemelde visie te verwesenlik. Aangesien telers dikwels versigtig is om hul bulle by Veldbulklubs in te skryf, het VBSA besluit om ook plaastoetse onder sy beskerming toe te laat, mits die nodige toesig toegepas word.

29


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

VBSA het ook sy veldbulbrandmerk geregistreer as handelsmerk en ‘n bul wat die veldbultoets slaag, deur sy rasgenootskap gekeur is en vrugbaar is, kan hierdie brandmerk opkry.

Toekoms Daar is tans drie telers (Keeversfontein Boerdery, C. Sparks en A.vd Merwe) wat deelneem aan die Oos-Vrystaat Veldbulklub en met die belangstelling wat daar tans bestaan in veldaangepaste diere en die sogenaamde “grass-fed beef” behoort daar meer telers deel te neem en behoort die veilingsgetalle ook te groei. Keeversfontein Boerdery is ook die eerste Brangus stoet wat ‘n veldbultoets onder beskerming van VBSA op hul plaas uitvoer.

Toetsperiode: Prestasie behaal: GDT Indeks: Kleiber Indeks: Ekonomiese Indeks:

30

167 dae

Toetsgroep:

10

107 102 104

Temperament Ind Kondisie Ind Bespiering Ind

160 110 106


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

31


Beef

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

AGRI-OUTLOOK

Highlights

Domestic: Production conditions have improved significantly as a result of good rains in most areas. Margins in the beef industry are expected to improve because of low maize prices and relatively stable to strong prices. Domestic beef prices will be supported by increased demand during the world cup. However, the strong Rand remains a major threat to prices.

International: World beef production is expected to increase under a percent during 2010.The major increase in world production will be from Brazil and India. 1. International beef market trends 1.1 International beef production trends

Global beef production is forecast to continue its sustained decline in 2010. Nonetheless, at just less than 1%, the rate of decline is forecast to be slower than the previous years. Production is expected to increase in Brazil (4%) and India (5%). Production increases in Brazil will be influenced by increased herd numbers; while in India it will be influenced by domestic demand and availability of a large herd. However, the improved production outlook in these countries will not be able to offset forecast decline in Argentina (13%), China (4%) and the US (2%). World beef production and cattle herd trends are depicted in figures 1 and 2 below. Figure 1: World beef production trends (‘000 ton)

Source: USDA Economic Research Services

32

Figure 2: World cattle herd trends


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

33


34

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Pointer • Major producers of beef will experience a decline in production as a result of declining herd numbers • Production in Brazil and India will increase but will not be able to offset declines in the US and Argentina Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

1.2 International trade trends Global beef trade is forecast to increase by only 1% in 2010, as global demand fails to recover fully and suppliers fail to generate enough supplies. Exports from Australia, New Zealand and the US are expected to fall by 3%, 2% and 7% respectively. Nonetheless, Brazil’s exports are expected to surge by 20%. Elsewhere in South America export growth will not reach the levels in Brazil. India’s exports are forecast to rise by 4% driven by increased exports of buffalo meat. Global imports will remain subdued as a result of a slow rebound of the global economy. Nonetheless, in major importing countries imports are expected to rise. Imports to Russia, the US and the EU are forecast to rise by 11%, 4% and 4% respectively. However, imports to Venezuela are expected to decline by 60%. Global export and import trends are shown in figures 3 and 4 below. Figure 3: World beef export trends for selected countries (‘000 ton)

Figure 4: World beef import trends for selected countries (‘000 ton)

Source: USDA Economic Research Services Pointers • Global beef trade is expected to be sluggish, influenced mainly by lack of supplies and subdued demand as a result of the sluggish global economic recovery • Global exports will be to a large extent supported by Brazil; while imports will be supported by the EU, the US and Russia. 1.3 International price trends As illustrated in figure 5, global beef prices have rebounded in recent months despite the sluggish economic recovery. The rebound in prices reflects shortages in supply. As illustrated in figure 6, global stocks are under pressure and are expected to remain that way in the short to medium term. Should that materialise, prices will remain high. Figure 5: International FOB beef prices (SA c/kg)

Figure 6: World beef stocks (‘1000 ton)

35


Pointers • Global beef prices remain strong supported by decreasing stocks and a general shortage in supply. • Prices are expected to remain strong in the short to medium term

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

1.4 International beef market outlook

Given the above the following is of importance:

• Expected world demand trends.

The demand for beef and meat in general has been under pressure for the better part of the year due to the global economic meltdown. However, as the global economy recovers, demand can be expected to rebound.

• Expected world production trends.

World beef production is expected to continue to recover due to lower feed costs - good supplies of maize and abundant wheat suitable for feed.

• Expected world price trends.

Prices are expected to remain strong as a result of shortages in supplies.

2. Domestic beef market trends 2.1 Domestic beef production trends Out of the total area of South Africa, approximately 59% is natural grazing, and can only be utilised by cattle, sheep, goats, horses, donkeys and wildlife. Given the potential of ruminants to utilise roughage/fodder (crop residues and pastures) as well as their low feed conversion ratios and the cost of high density feeds (grains), the primary production of cattle, sheep and goats will therefore always have to rely on the availability of fodder. As rainfall plays a major role in the availability of fodder, it is logical that a good correlation would exist between rainfall and the size of the national herd, shown in figure 7 below. This season was favourable to livestock production. Good rainfall received over the summer period saw grazing conditions improving remarkably resulting in the withholding of stock on farms. This was a welcome relief for farmers as feed prices remained relatively expensive. Figure 7: South African beef herd trends

Source: Department of Agriculture, Weather Bureau, Own calculations Pointers • The national beef herd has reached a peak and has stabilised between 13 and 14 million from 1998 to 2008. The highest number is in the Eastern Cape (23%), followed by KwaZulu-Natal (21%) and the Free State (17%). • The cyclic fluctuation in the size of the national herd is mainly the result of the availability of fodder, which in turn is determined by climatic rainfall patterns. This is a clear indication that given the current technology, the natural resource is utilised to its fullest potential with the result that herd numbers will tend to plateau.

36


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

37


• Normally, there is a two year lag between better rainfall / feed conditions and the expansion of the national herd.

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

• The commercial female herd has been on the decline due to herd liquidation from conversion to game farming. But the female herd has since bottomed out and increased over the past year due to herd rebuilding. Although the beef herd has moved sideways, this could be due to the increase in calving - improved production efficiency. • Production fluctuations around the average are mainly the result of the fact that beef (breeding stock) was needed to produce beef (slaughter animals) and because of the long production cycle. This meant that producers withheld slaughter animals during herd building phases, creating an artificial shortage in the market resulting in abnormal price hikes. During periods of low marginal income, producers had to increase their production to maintain their cash flow placing downward pressure on prices. This normally continued till the producers started to liquidate their breeding stock in a bid to survive with a resulting decrease in production and the cycle started again. 2.3. Beef price trends As illustrated in figure 8 domestic beef prices declined in the second half of 2008 in line with deteriorating economic conditions. During the same period household disposable income also came under pressure as unemployment rose. Nonetheless, prices have been showing signs of recovery. We forecast that this trend will remain the same in the short to medium term. Prices will be supported by the 2010 world cup and later by a recovering domestic economy. Figure 8: South African Beef Price trends and the relation between maize and weaner calf prices

Source: SAMIC, Stock Owners, Noord Kaap Lewendehawe, selected feedlots, Own calculations Pointers • Given the good correlation between maize and feed prices, the beef/maize price ratio can be used as an indication of the profitability of a feedlot operation. A beef/maize price ratio of 1:13 can, as a rule of thumb, be used as a break-even ratio for feedlots. The beef/maize price ratio remains well above 13 which indicate an alleviation of pressure on profitability. • The beef producers’ profitability improved mainly as a result of lower maize prices and stable to strong carcass prices. 2.4 Domestic beef market outlook Given the above the following is of importance. • Expected domestic demand trends. • The demand for beef is expected to increase as the consumers’ disposable income improves due to a rebound in the domestic economy. • Meanwhile, a significant increase in American beef exports to the EU this year signal strong competition for African producers. But trade agreements with African beef exporting nations offer a local advantage. Increasing European demand for hormone-free beef is

38


prompting a rise in American production of the product, with the result that 7761 tonnes of beef have been exported to the EU so far this year. This is a whopping 179% increase over the same period last year. American producers claim one benefit: they grain-feed their cattle, producing a more succulent cut of beef than grass-fed cattle from Africa. African beef producers do not have to go out of their way to secure a hormone-free herd to export, unlike US producers. Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

• Also to Africa’s advantage is the array of tax-free imported beef quotas from the EU, which allow for more African beef imports than the continent can currently meet. No tariffs are levied against beef under the trade schemes. Tariffs are automatically levied against beef from the Americas, incorporating such major producers as the US and Argentina, after 58 000 tonnes of product enters the EU market. (PB). • Expected domestic production trends. • Production (slaughtering) will improve slightly in the short term as more cattle return to the market towards year end. • Expected domestic price trends. • Domestic beef prices will be supported by consumer demand during the world cup in June. • However, the strong Rand/US dollar exchange rate may exert pressure on domestic beef prices and may increase import competition.

39


Trichonomiase

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

DEUR: Dr. George G Cox

Wat is Trich?

Hoe kom ons agter dat ons ‘n trich probleem het?

Trichomoniase, of in kort Trich, soos meeste van ons hierdie siekte ken, is ‘n veneriese- of geslagsiekte van beeste. Die organisme verantwoordelik is ‘n protosoïese parasiete wat deur die bul van koei tot koei oorgedra word wanneer hy hulle dek. Die organisme oorleef in die skede van die bul en word nie aan die immuunstelsel van die bul blootgestel nie. Die besmette bul bly dus ‘n draer en sal die volgende dekseisoen weer die koeie besmet. Weet jy wie kuier by jou koeie?

• Verlengde teelseisoen, herhaal-telers - koeie kom 60-90 dae later weer op hitte

Alhoewel jong bulle moeiliker besmet word, en besmet bly as ouer bulle, kan jy trich in jou kudde inbring deur die aankoop van ‘n jong, “ongebruikte” bul. Dit is baie moelik vir enige teler om te waarborg dat ‘n jong bul op geen stadium ‘n koei of vers probeer dek het nie. Die bul wys geen kliniese tekens nie! Die organisme bly in die koei se vagina agter en veroorsaak ‘n baarmoederinfeksie. Dit word gewoonlik gekenmerk deur ‘n ligte, witterige uitloopsel vir sowat twee maande. Konsepsie vind gewoonlik plaas maar die embrio sterf 30 tot 90 dae later en word dan geresorbeer. Die koei kom dan weer op hitte en is dan aansteeklik vir enige bul wat haar dek.

• Lae dragtigheidspersentasie (veral as daar van ‘n kort teelseisoen gebruik gemaak word) • Aborsies (nie algemeen) Gewoonlik sien ons nie ‘n groot impak die eerste jaar nie. Net ‘n klein groepie koeie word geïnfekteer en van hulle aborteer later in die seisoen. Die volgende dekseisoen word meer bulle besmet deur die koeie en dan bars die bom - maklik tot 30% oop koeie! In kuddes waar die bulle heel jaar saam met die koeie loop steel trich stil-stil. Geïnfekteerde koeie kalf net elke 18 maande, maar waar daar swak rekord gehou word besef produsente nie eers dat daar gesteel is nie. Oor ‘n aantal jare gemeet sal die koeie in die kudde net twee kalwers elke drie jaar produseer weereens ‘n 30% verlies!

Hoe voorkom ons ‘n trich probleem? • Eerstens koop ons net bulle van beproefde telers. • Toets al die bulle voor elke teelseisoen. • Pasop om sommer enige nie-dragtige vroulike diere in te koop (winskopies?)

Die koei het tussen twee en ses maande nodig om, met behulp van haar eie immuunreaksie, die infeksie te elimineer en sy word dan dragtig. Die effek op produksie (dragtigheidspersentasie) is dramaties in verse, veral as daar van ‘n beperkte teelseisoen gebruik gemaak word. In enkele gevalle behou ‘n geïnfekteerde koei haar dragtigheid en sy kan dan die volgende dekseisoen weer die bulle besmet.

• Hou heinings in stand.

Enkele koeie ontwikkel ‘n piometra (baarmoeder vol etter) en kan selfs verkeerdelik as dragtig gediagnoseer word. Hierdie ontsteking sal maande lank verhinder dat sy op hitte kom. Wanneer sy egter weer siklies raak sal sy die organisme weer oordra na enige bul wat haar dek.

Besmette bulle moet verkieslik geslag word. Waardevolle bulle kan onder die toesig van ‘n veearts behandel word. Die middels is nie baie veilig nie en sukses kan nie gewaarborg word nie. Selfs na drie opeenvolgende

Koeie wat reeds dragtig is wanneer hulle besmet word aborteer gewoonlik sowat 10 dae later.

40

• Moenie bulle leen nie. • Koop skoon saad vir KI.

Hoe raak ons ontslae van trich?


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

41


42

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


skedewasse of -skrape kan niemand ‘n 100% waarborg gee dat die bul skoon is nie en herbesmetting vanaf die koeie is ook moontlik!

Brangus Beoordelaars Die eerste kudde is die vervangingsverse wat nog nie blootgestel was nie, asook skoon koeie. Gebruik net skoon bulle en/of kunsmatige inseminasie (KI) by die vervangingsverse. Hulle mag glad nie meng met die koeikudde nie, veral nie die skoon bulle nie!

Voorkom dat trich ‘n probleem op jou plaas word. Slegs volharding met ‘n goeie program (in samewerking met jou veearts) sal verseker dat jy gou van trich ontslae raak. Kortpaaie sal hierdie proses uitrek en mag jou dalk in die geelbladsye laat beland!

SNR BEOORDELAARS

SNR BEOORDELAARS

RAS BEOORDELAARS

Die tweede kudde is die blootgestelde of besmette diere. Ent al hierdie koeie voor elke dekseisoen met TrichGuard V5L (Reg nr. G3018 - Wet 36/1947). Die

Gebruik ook skoon bulle op hierdie kudde. Hierdie groep diere moet verkieslik apart loop en gehanteer word. Alle oop koeie moet geslag word.

43

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Gebruik dan net skoon bulle op skoon koeie en verse. Skoon koeie word gewoonlik gedefinieer as koeie met kalwers, maar ongelukkig kan van hulle “draers” wees. My aanbeveling is gewoonlik om twee kuddes op die plaas te skep:

eerste jaar moet hierdie enting 2 to 4 weke later herhaal word. Die laaste enting moet minstens 4 weke voor die dekseisoen toegedien word. Hierdie enting sal verseker dat meeste van die koeie, selfs in ‘n kort teelseisoen, sal kalf. Boonop beskerm die entstof ook teen reproduksieverliese as gevolg van Vibriose en Leptospirose!


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Nasionale Skou Lot 88 – TX0613 Groot & Senior Kampioen Rooi bul Eienaar: Bennie van Niekerk

Lot 57 – W0711 Groot, Opperste & Junior Kampioen Swart Bul Eienaar: Andre Wouman

Lot 142 – BVN0756 Groot, Opperste & Junior Kampioen Rooi Koei Eienaar: Bennie van Niekerk

Lot 34 – TT0622 Senior Kampioen Swart Bul Eienaar: Tatties Henning

44


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Lot 67 – TX068 Duurste Bul op die Nasionale veiling 2009 – R120 000.00 Verkoper: Venter R & Mentz W Koper: Mashinini Enterprise

Lot 152 – MM06785 2de plek in Klas 14, 31 – 36 maande oud, Swart vroulike diere Eienaar: McMurray RJ

Lot 121 – VL0640 1ste plek in Klas 34, 31-36 maande oud, Rooi vroulike diere Eienaar: Van Loggerenberg PF

45


46

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


ROOI BRANGUS BULLE

Klas 1 18 Maande en Jonger Klas 2 18 - 24 Maande EERSTE TWEEDE DERDE Klas 3 25 - 30 Maande EERSTE TWEEDE DERDE Klas 4 Junior Kampioen Res Junior Kampioen Klas 5 31- 36 Maande EERSTE TWEEDE Klas 8 Senior Kampioen Res Senior Kampioen Klas 9 Groot Kampioen Bul

Klas 21 18 Maande en Jonger Klas 22 18 - 24 Maande EERSTE TWEEDE DERDE Klas 23 25 - 30 Maande EERSTE TWEEDE DERDE Klas 24 Junior Kampioen Res Junior Kampioen Klas 25 31- 36 Maande EERSTE TWEEDE DERDE Klas 26 37 - 42 maande EERSTE KLAS 27 42+ maande EERSTE TWEEDE DERDE Klas 28 Senior Kampioen Res Senior Kampioen Klas 29 Groot Kampioen

W0711 V50767 BM07122 MM07827 DK0715 DK0725 W0711 MM07827 TT0622 TT0678 TT0622 TT0678 W0711

BRANGUS VROULIKE DIERE Klas 10 18 Maande en Jonger Klas 11 18 - 24 Maande Klas 13 Junior Kampioen Res Junior Kampioen Klas 14 31 - 36 Maande EERSTE TWEEDE DERDE Klas 15 42 Maande en ouer Klas 16 Senior Kampioen Res Senior Kampioen Klas 17 Groot Kampioen Vroulik Opperste Kampioen Bul Opperste Kampioen Koei Breedplan Bul

BM071 D0772 TX071 V507170 V50789 TX0613 KB0646 BVN067 TX068 TX0443 MV03260 KB0562 TX0613 TX0443 TX0613

BRANGUS VROULIKE DIERE W065 MM06785 MM06749 W065 MM06785 W065 W0711 BVN0756 JJR0767

Sponsors 2009

V507170 V50789 BM0793

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

SWART BRANGUS BULLE

Klas 30 18 Maande en Jonger EERSTE TWEEDE DERDE Klas 31 18 - 24 Maande EERSTE TWEEDE DERDE Klas 32 25 - 30 Maande EERSTE TWEEDE DERDE Klas 33 Junior Kampioen Res Junior Kampioen Klas 34 31 - 36 Maande EERSTE Klas 35 37 - 42 Maande EERSTE Klas 36 42 Maande en ouer EERSTE TWEEDE Klas 37 Senior Kampioen Res Senior Kampioen Klas 38 Groot Kampioen Vroulik

AP07681 AP07591 AP07611 BVN0756 BVN0767 BVN0768 BVN0724 BVN0718 BVN0715 BVN0756 BVN0724 VL0640 V50634 V50344 MME0024 V50344 VL0640 BVN0756

47


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Dinee

48


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

49


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Vanaf links – Jeff Rosewall – Martin Campher

Vanaf Links – Christopher Sparks, Karen Sparks, Paul Lubout, Martin Campher

Vanaf Links – Piet van Loggerenberg, Willem Avenant, Ferdi Naude

Vanaf links – Jan du Toit (BKB), Helgard Truter

Vanaf links – Barry King, Abrie Aucamp (BKB), Kurt Donian, Trofee – Beste Klub Veiling van 2008 - Oos-Kaap Klub

Vanaf links – Abrie Aucamp, Pine Louw

50


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

51


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Vanaf links – Roy Dixon, Naas Malherbe, Andrew Miller (Afslaer)

Vanaf links agter ry – Ido Schroeder – Brangus Teler van die jaar 2009, Hoogste Gemiddeld op Nasionale Veiling 2008 Andre Wouman – Groot Kampioen Swart bul, Groot Kampioen Swart Koei, Opperste Kampioen bul, Senior Kampioen Swart koei, Junior Kampioen Swart bul, Brangus Jong teler van die jaar, Gert Malherbe – Beste Produksieveiling van die Jaar 2008 (Malherbe & Roberts veiling) Martin Campher – Kudde met die beste Interkalf periode Vanaf links voor ry – Tatties Henning – Senior Kampioen Swart bul Bennie van Niekerk – Groot Kampioen Rooi bul, Groot Kampioen Rooi koei, Opperste Kampioen Koei Senior Kampioen Rooi Bul, Junior Kampioen Rooi koei. Ferdi Naude – Senior Kampioen Rooi Koei, Junior Kampioen Rooi bul, Barry King – Beste Klub Veiling van die jaar (2008) – Oos-Kaap klub Kurt Donian – Beste Joernaal Advertensie vir 2009

52


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

53


54

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


BY: Roy Doxon, Xseed Genetics

M

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Afrificial inseminat ion OF BEEF CATTLE

any producers of purebred and commercial beef cattle can profitably utilize artificial insemination (AI).The benefit of AI is to use the best genetics at affordable prices. This is very beneficial for young stud breeders.

Most AI programs fail because of lack of commitment of the owner. He or she must totally desire to make AI work. Neglect of any aspect of management, AI conception rates will be reduced, most likely to the extent it will cancel many of the benefits the technique offers. It is important to take the following into consideration before starting an AI program. • What are the “kraals” and facilities like? • Have you got camps where heat detection can be done properly? • Are my labourers trained to do heat detection? • Are your cows cycling properly? Both a sound health program and good nutrition are requirements of any breeding program but become an absolute essential ingredient for artificial insemination. In addition, more labour and skill are needed especially in the initial phases of the program.

Heat Detection and Beef AI Programs

The most limiting factor in artificial insemination programs is the proper detection of cows or heifers. In beef cattle farming where artificial insemination is the means of breeding the females, the labour must recognize and interpret a cow’s heat signals. Proper timing of the artificial insemination is necessary to accomplish a high percentage of conceptions in the cows that are bred artificially. A cow is fertile only when an egg has been released (or ovulated) from the ovary. This occurs about 1014 hours after the period called “standing heat” ends. This means that for the highest fertility, cows or heifers should be inseminated approximately 12-18 hours after the cow first comes in “standing heat. As cows are more active during the cooler periods of the day it is very important that the labour must be able to detect heat signs and secondary heat signs. Secondary heat signs are: • Willingness to mount other cows • Roughened tail head or mud on the rump • Restlessness • Clear stringy mucus discharge

55


Table 1. When Cows Show Heat

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Time

Percent cows showing heat signs

6 am -noon noon-6 pm 6 pm -midnight midnight-6 am

22% 10% 25% 43%

Table 1 from Cornell University The best times of the day to observe cattle for heat detection are early in the morning and at the last daylight in the evening. Several aids to heat detection are available for producers with artificial insemination programs. • Kamar heatmount detector • Estrutect Heat detectors These devices are glued to the rump (just forward of the tailhead) of cows suspected to be in heat in the near future. When to AI for best results Cows First Showing Estrus

Should be Bred

Too late for Good Results

In the morning In the evening

That evening The next morning

Next day After 3:00 pm next day

56

Regular practice at inseminating is required to maintain high conception rates. Practical tips for Beef AI It is easier to AI heifers but they usually do not produce the best calves - heifers are still growing and do not have the most milk for their calves. Select the cows that calve down early and put them in your AI program. Get the cows used to the facilities. Give all cows a multi-vitamin boost before commencing AI program. The inseminator must do a refresher AI course before commencing AI program. Make use of Heat Detection Aids. It is far better to AI cows that are on natural heat cycle than cows that have been synchronized. Most breeders that have been disappointed in the result of AI have not planned the program properly or have been to optimistic of the results of synchronization.


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

57


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

DEUR: Dr Munro Marx

GeneST

lei met 50 duisend

R

merkers

B

eestelers is deurentyd op soek na innovasie en nuwe hulpmiddels om seleksie vir teling te verbeter. GeneStar toetse was die eerste kommersiële DNA gebaseerde toetse wat ekonomies belangrike eienskappe op DNA-vlak getoets het. Hierdie toetse het vanaf ‘n enkele merker vir marmering, in 2000, na ‘n toets vir 56 merkers vir marmering, vleissagtheid en voeromset-doeltreffendheid gegroei. Rapportering van resultate het ook gevorder vanaf ‘n stergradering tot molekulêre voorspellings wat die ware genetiese potensiaal van ‘n dier in die vorm van ‘n genetiese teelwaarde (MVP’s), weergee. Vooruitgang staan egter nie stil nie en GeneStar (Pfizer Animal Health) het pas die mees omvattende DNA-toets vir ekonomies-belangrike eienskappe vir vleisbeesteling bekendgestel. Hierdie DNA-toets maak gebruik van 50 000 (50K) merkers en bied ongekende geleenthede om gevorderde teelprogramme aan te vul en te verbeter. Die toets is die mees omvattende DNA gebaseerde toets vir voorspelling in die vleisproduksiebedryf en voldoen aan die hoogste vlak van betroubaarheid. Benewens die groot aantal DNA-merkers wat getoets word, word verskeie bykomende eienskappe bo en behalwe marmering, vleissagtheid en voeromset-doeltreffendheid getoets. Die bykomende tien ekonomiese belangrike eienskappe sluit die volgende in: • Gemiddelde daaglikse gewigtoename • Droëvoer-inname • Netto voerinname • Kalwingsgemak direk • Geboortegewig • Speengewig • Kalwingsgemak dogters • Melk • Karkasgewig • Vetdikte • Oogspier-area Hierdie gevorderde toetse is tans egter SLEGS vir swart Angusbeeste gevalideer. Validasie en akkreditasie van die toets vir ander beesrasse is reeds ver gevorder. Pfizer Animal Health hoop om die toets binnekort vir alle rasse vry te stel.

Tel: 021 938 9213

58

epos: mpm@sun.ac.za


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

59


60

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Sent raal

BrangusBoeredag Bespreking: “Grass Fed Beef” Daar was 73 telers waarvan 22 studente was vanaf die Universiteit van die Vrystaat. Dr. MP Marx van Unistel en Prof. F Neser van Universiteit van die Vrystaat het die telers toegespreek.

Tegnologie gee hupstoot teen veediefstal

N

uwe tegnologie wat in een bedryf ontwikkel word, vind dikwels eers later ‘n toepassing in ander bedrywe. Baie nuwe ontwikkelings in mens-genetika vind dikwels hul inslag by diereen plantgenetika. By die mens het die soektog en kaartering van gene gelei na die uitpluis van die volle mense DNA-genoom. Inligting wat gevloei het uit hierdie projek het gelei tot die vraag of hierdie inligting by diere en plante ook verkry kan word. Vir landbou was dit ‘n reuse sprong vorentoe en die bedryf kan op ‘n wetenskaplike wyse groot vordering in diere-

teeld en produksie sowel as plantteeld en produksie maak. By diereteeld en in besonder beesproduksie het die vordering met DNA-ontledings dit inderwaarheid moontlik gemaak om ontwerper diere te teel met behulp van genetiese toetse. Nie net sal hierdie DNA inligting genetiese vordering versnel maar sal ook dien as ‘n DNA bloudruk van so dier. Hierdie bloudruk is uniek vir elke dier en verseker 100% opspoorbaarheid van so dier en verseker dat veediefstal effektief beveg kan word.

61


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Senekal

Boeredag

‘n Baie geslaagde inligtingsdag is hierdie jaar op 25 Februarie 2010 te Senekal gehou. Een van ons nuwe telers, Stefan van Huysteen, het saam met boere vanuit die omgewing die dag aangebied op die plaas van Paul en FP Stemmet wat uitstekende fasiliteite beskikbaar gehad het van die ander boere het ook beeste gebring en het gehelp dat die besoekers ‘n goeie idee kon vorm hoe die ras op verskillende plase aanpas. Besoekers het van sover as Kestell en Sasolburg gekom. Dr Johan van Rensburg van Afrivet, het op sy besonderse manier, die boere meer oor kuddegesondheid ingelig. Die praatjie oor slenkdalkoors was veral van toepassing vir hierdie tyd van die jaar. Hendrik van Pletzen van Voermol het ons meer bewus gemaak van die voedingsvereistes van beeste. Die

62

rol wat Voermol by die Beesboer van die jaar kompetisie speel, het sy praatjie ook baie van toepassing, op ons boerderye gemaak. Daarna het Dr. Paul Lubout vir ‘n lekker warm bespreking gesorg, met baie vrae wat uit die gehoor gekom het. Mnr Johan Blomerus het vir ons die praktiese feite van seleksie gedemonstreer. Dit is duidelik dat daar baie belangstelling in ons ras is en dat die bemarking nie agterweë gelaat moet word nie. Vele ander rasse teel nou ook met poenskoppe, maar die Brangusse het tog nou nog die voordeel daarvan. Die dag is geslaagd afgesluit met ‘n heerlike braai en ons glo dat die ras deur die dag bevorder is.


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

63


64

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Hertzogville

landbouskool

L00472 - Senior en Groot Kampioen Koei

RCM0850 - klas wenner van 18 – 21 maande en Junior Kampioen Vroulik

RCM0830 - klas wenner van 18 - 21 maande en die Junior Kampioen Bul

John Roberts & Japie van Bergen

Loffie Malherbe en Dawie Keyser

Johan Blomerus & RC Malherbe

65


66

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

67


68

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

“No Bull “ Discussion on Genetic Markers Beef cattle production is a highly competitive activity and wise use of genetic resources and management options are required to ensure long-term profitability, say Dorian Garrick, Professor, Iowa State University - and Alison Van Eenennaam, Professor, University of California. This publication is part of the University of Florida IFAS, 2008 Beef Cattle Short Course Proceedings.

Summary Along with other food animal industries, genetic improvement provides one such opportunity for improved productive and economic efficiencies. Regardless of genetic merit, animal cohorts must be appropriately managed in order to maximize income over costs. Genetic markers provide promise for assisting with both these endeavors, namely increasing rates of genetic gain and providing new management opporttunities. However, like all emerging technologies, they require considered use in order to provide economic benefits to the investor. This paper outlines some of the characteristics of these new and emerging genetic technologies. Alternative Opportunities for Genetic Markers Livestock industries are typically characterized by several different production tiers, that vary in many of their attributes, including investment opportunities for the application of new technology. It is important for producers to recognize their own particular production circumstances when considering adopting new technology for the purpose of increased profitability. Broadly speaking, producers belong to either the seedstock (or bull selling) sector or the socalled commercial (or bull buying) sector. The seedstock sector can be further partitioned into a few nucleus herds that lead genetic change and many multiplier herds that produce and market sons from outstanding industry bulls. The commercial sector can be partitioned into cow-calf herds, backgrounding operations, feedlots, processors, retailers, and so on down the production chain to consumers. In the nucleus sector, the principal role for genetic markers is to increase the rate of genetic gain. The rate of genetic gain in the nucleus sector dictates the rate of genetic gain in the entire seedstock sector. The rate of genetic gain in the seedstock sector can

be characterized for some traits by inspecting the graphs of genetic trends in EBVs, that are published by Breed Associations in their sire catalogues and on their websites. These trends are incomplete for two reasons. First, they don’t characterize all the economically-relevant traits. For example, fertility, longevity, and disease resistance traits tend to be under-represented in these catalogues. Second, they typically don’t characterize the most important genetic change - that is the trend in overall profitability that would result from the simultaneous trends in the components of profit such as sale weights, calving ease, cow mature size, etc. The annual rate of genetic change in the seedstock sector is dictated by three interacting components. These are the intensity of selection, the generation interval (or average age of parents when offspring are born), and the accuracy of selection. Annual advance from selection will be maximized when a few of only the very best candidates are selected and used widely at an early age. In practice, the accuracy of selection of young animals is limited for many of the economically-relevant traits, either because the traits have low heritability (e.g. reproductive traits), or they can only be measured late in life (e.g., longevity and carcass attributes) or under challenging conditions (e.g. disease or nutritional stress). Genetic markers provide two novel opportunities for influencing seedstock gain. First, they provide an approach for parentage identification, allowing young candidate bulls to be tested competitively in multi-sire settings, and then resolving the offspring paternity at a later date. The candidate bulls could then be selected on the basis of their progeny test performance. This approach can considerably reduce the cost of progeny testing. The technique is widely used in the New Zealand sheep industry, but to date, has seen only limited use in the U.S. beef industry.

69


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

The second novel opportunity for genetic markers to influence seedstock gain, has long been promised but has yet to demonstrate impact. This involves the use of markers as an alternative to progeny testing in order to increase selection accuracy at a young age. There are at least four reasons why currently available genetic marker tests have not demonstrated the utility they have promised in this area. First, these marker tests have not been inexpensive. Some breeders have argued that they would be better to invest in additional phenotypic data collection (e.g. ultrasound scanning or progeny testing) than to invest in genetic markers. Second, these markers have not been comprehensively available for the entire portfolio of economically relevant traits. There are no validated markers for cattle fertility or longevity, for example. Third, the traits for which these markers have been available (primarily tenderness and marbling) are traits that are subject to market failure along the production chain. That is, cowcalf producers do not receive incentives, or clear market premiums, for producing calves that they believe have a greater propensity for producing tender, marbled beef. This is partly attributable to the lack of a reliable live animal prediction for future tenderness and marbling, and partly due to the fact that only a minor proportion of genetic variation for these traits can be accounted for using all the currently known markers. Fourth, the impact of selection using markers cannot currently be reflected in breed association published trends, because the marker data is not unbiasedly available for inclusion in national evaluation systems. Whereas industry guidelines exist for the uniform collection of other performance traits, and the recording of information on entire cohorts is required, there is no industry body actively promoting the collection of molecular testing information. Accordingly, along with the expensive cost of testing, only test results from animals with favorable markers tend to be widely publicized, for obvious reasons. Genetic markers also provide opportunities for testing and pre-selection of young bulls being sold from the seedstock to the unregistered commercial cowcalf sector. For example, the national crop of young bulls could be tested at birth and the genetically inferior half discarded as breeding candidates on the basis of the results. This activity would have no impact on the long-term industry rate of genetic gain, as that is solely dictated by the selection practices of a small number of nucleus breeders that provide new recruits to the existing team of outstanding bull fathers. Testing all potential breeding bulls prior to sale would increase the cost of every bull marketed for breeding by twice the cost of the test, to pay for the bulls own test as well as the test on the bull that was rejected for sale on the basis of the inferior test result. However, a major determinant of seedstock profitability is the proportion of young bulls that can be sold for breeding. This has led to undesirable practices such as feedlot finishing of young bulls

70

and early calving of seedstock herds to ensure that as many bulls as possible can be finished for sale as breeding prospects. It may be that some of these bulls are being tested using current genetic markers, but it is unclear as to the subsequent fate of bulls that demonstrate inheritance of the unfavorable alleles. Bull buyers might like to ask bull breeders that advertise the genetic testing of their bulls as to the fate of those individuals that exhibit belowaverage test results. There is no industry benefit from investing in the research and application of genetic markers if all tested animals are going to be used for breeding, regardless of the test result. A return on investment requires that the purchase of new information, such as genetic marker tests, result in a different portfolio of bulls being used than would otherwise have been the case if the testing had not been undertaken. Further, the increase in productivity of the offspring of the selected bulls must exceed the costs of the genetic testing. Finally, the beneficiary of the extra productivity (e.g., feedlot manager or processor) must be prepared to pass at least some of the rewards along the production chain back to the bull breeder who incurred the testing costs. The commercial sector has two opportunities for using genetic markers for management purposes. First, the cow-calf producer can use markers for determining paternity in order to aid in the management of their bull battery. This can be enlightening, for example, when producers include yearling and mature bulls in a multisire breeding group, because in that circumstance, the yearling bulls will typically sire few if any of the offspring. In any bull team, paternity results often demonstrate that a few dominant sires produce most of the calves, and a few sires produce few if any offspring. Paternity testing gives producers valuable information that enables them to remove ineffective bulls from their bull team without compromising their overall calving rate. If possible, yearling bulls are best mated to cows in the absence of older bulls. Paternity determination using genetic markers relies on a process of exclusion to assign paternity. Small marker panels will have lower power and may result in more than one bull from a portfolio of possible sires as being identified as the potential sire. Larger panels allow near-perfect determination of paternity. In practice, it is important that all potential candidate sires are collected for DNA sampling and that DNA samples are not contaminated with samples from other animals, nor labeled in an ambiguous manner. Backgrounders and feedlot managers could also use genetic markers for marker-assisted management which refers to the process of using DNA marker information to make decisions on how to manage a particular animal or a specific group of animals, to optimize performance. This has been undertaken for many years using cattle sex as a genetic marker. Steers and heifers finish at different rates and in


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

71


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

some circumstances it is profitable to manage, feed, and harvest the animals in lines distinguished by sex. Of course in the case of sex, no genetic testing is required to distinguish the alternate alleles. The extent to which marker-assisted management can be implemented using current markers and the economic benefits relative to costs, has not been well characterized from a scientific viewpoint, as evidenced by the lack of published results on this topic. The same principle could also be used in feedlots for two purposes. Cattle could be fed and managed separately according to their propensity to marble. Genotypes that are not likely to produce high levels of marbling might be better finished on different regimes. Further, cattle could be fed and managed to reduce the variation in predicted harvest date. It is problematic for large beef feedlots to partially harvest pens of cattle for several reasons. The act of sorting a pen and removing some animals will in the short-term reduce the performance of the remaining animals from the pen. The ability of the feedlot manager to spread their overhead costs requires that pens be near capacity and half empty pens can only attract half the yardage fees of full pens. It makes economic sense for feedlots to keep pens full and to harvest the entire pen when its value over costs is maximized. Any presorting of lines to reduce the variation in the pen at the end of the feeding period will therefore be beneficial. It would be a relatively straightforward matter for a feedlot manager, to undertake their own marker-assisted management trial, to determine the practical feasibility of markerassisted management within the context of their own procurement and management circumstances.

influences a particular trait. Calpain and calpastatin are two such genes that are determinants of postmortem tenderness and both genes have nearby single nucleotide polymorphisms (SNPs) that can be used to predict tenderness. Such genes may be subject to patents, royalties, and exclusive licensing, which can limit the ability of alternative companies to provide the same test. Companies may test for several SNPs in one gene, and provide a test score that represents the collective result of all the tests. The association of such SNPs may differ from one breed to another and this further complicates interpretation. For example, tests in Bos taurus breeds (such as British or Continental breeds) may have different associations in Bos indicus (Brahman, Brahman crosses, or eared breeds). Genetic tests may be marketed following discoveries anywhere in the world. Some research has been rigorous and included substantial testing, whereas others may be based on superficial results. This places the onus on the user to investigate the nature of the underlying research results, if one wants to determine the likely confidence that can be associated with the marketing claims. This leads us to the topic of gene discovery and validation of genetic testing. Only three commercially-available genetic tests have been extensively researched and validated in U.S. beef cattle populations. Two of these tests are competing products for tenderness (GeneSTAR Tenderness and the tenderness component of the Igenity Profile) that are based on three SNPs. The third test is for marbling/ Quality Grade and is known as GeneSTAR Quality Grade (See Table 1).

Nature and Scope of Available Genetic Markers

Table 1. Commercially-available tests for beef cattle in the United States (as of March 2008). The three bold outlined cells represent tests that have been independently validated by the NBCEC

So-called causal polymorphisms that represent a change in the triplet code and therefore a change in amino acid sequence have long been believed to be ideal candidates for genetic testing, but relatively few such DNA changes have been found to influence productivity. Two notable exceptions are DGAT1 and GHR, that are known to influence lactational productivity in cattle. Many causal tests have been found for recessive genetic defects and other simply inherited characteristics such as coat colour or double muscling.

Discovery and Validation of Trait Associations with Genetic Markers

Most genetic tests are based on DNA sequence that demonstrates an association with some aspect of productivity. In some cases, these associations are based on polymorphisms in or near genes that are believed to be involved in the process that

72

Many scientific endeavors have been undertaken with a view to discover genes that influence productive traits. Such research has spanned many species and discoveries in one species (e.g. mice) have often led to findings in livestock species such as cattle. Until recently, experimentation has been


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

73


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

BRANGUS stats 1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

74

Aktiewe lede: SA 140, NamibiĂŤ 7 Streeks verdeling: Namibia 7, Weskaap 2, Oos-Kaap 11, Noord-Kaap 13, Vrystaat 66, KZN 19, Mpumalanga 14, Noordwes 6, Gauteng 3; Swaziland 2 Dieretal in die besit van aktiewe lede: 26 455 (20 036 vroulik en 6 419 manlik) Gemiddelde kudde grootte: 143 vroulike diere Ouderdomsverdeling van vroulike diere: SA 26 % onder 2 jaar, 34% 2-6 years, 9% 6-8 years, 13% +8 years, Appendix A & B animals without Birth date 18%; NamibiĂŤ 44% onder 2 jaar, 56% ouer as 2 jaar Seleksie: net 4 van elke 10 bulle word geregistreer Breedplan prestasietoetsing: 92% van alle telers met 96% van alle diere

8.

Gemiddelde gewigte van Brangus in Suiderlike Afrika: a. Geboorte 32 kg b. Speen (200 dae) 220 kg c. 400 dae 292kg d. 600 dae 493kg e. Volwasse koeie gewig 482kg f. Koei/kalf speenverhouding 45.6% g. Ouderdom 1e kalwing 43 mnde h. Interkalf periode 441 dae i. Dragtigheidsduur (KI) 284 dae j. Skrotum omvang 33.4cm k. Scan P8 Fat 6.6mm l. Scan Rib Fat 3.88mm m. Scan Eye Muscle Area 69.74mm2 n. Scan IMF% 32.17% 9. Teeldoelwit 10. Stambome, teelwaardes, kontak inligting van 140 telers en menigte ander gegewens van 157 000 Brangus diere, is vrylik en gratis beskikbaar by www. brangus.org.za


Validation is a critical activity to gain confidence in a particular gene test, in a particular population under defined management protocols. The National Beef Cattle Evaluation Consortium (NBCEC) has provided validation services to companies marketing DNA tests, on behalf of the beef industry. The DNA testing companies pay for the cost of genotyping, while the NBCEC undertakes the statistical analysis. Validation is not simply a repeat of the gene discovery process, but a determination of the strength of support for the testing companies published claims based on independent data. The principal datasets used for validation have been the carcass and DNA samples collected for the National Cattlemen’s Beef Association, funded Carcass Merit Project (CMP). These data have allowed validation of marker claims for carcass traits such as marbling and tenderness. A major problem with validation in practice is having access to an existing dataset that is independent of information used in gene discovery. The traits of the most interest for genetic markers, include characteristics that are difficult to measure, such as feed efficiency, or disease resistance. Accordingly, any tests claimed to influence these traits cannot be validated without first creating a validation population. This lack of resource populations represents the major limitation to validation. Validation has been useful in demonstrating to testing companies that certain tests do not perform in the manner they had believed. Tests that have been placed through validation protocols prior to market offering have in some cases failed validation, and some companies have acted responsibly by withdrawing their plans to market those tests. The Future of Genetic Markers - On the Eve of a Revolution Genetic testing is now undertaken almost exclusively using systems that test for the presence of alternative single nucleotide polymorphisms (SNP).

These markers have been discovered through comparison of sequence information and occur whenever an individual is identified with a sequence that differs from the base sequence. There are likely to be many millions of SNPs spread along the genome. Some advantages of these markers include the fact that they exist throughout the genome, they can be reliably assessed, the testing process can be automated, and a huge number of alternative SNPs can be tested in a single chemical reaction. In humans, panels of more than 500,000 such tests can be assessed in one individual for around $300. In cattle, a panel of 50,000 markers became available in January 2008, and can be assessed for between $200 and $300 depending upon economies of scale dictated by the number of samples of interest. The development of these relatively cheap, comprehensive panels of SNP markers has opened the door for a new approach to genetic testing. The old approach, described above, involved at least three steps. First gene discovery endeavors were undertaken to identify regions of the genome that appeared to be associated with differences in animal performance. Second, these regions were finemapped, using more markers, often in conjunction with candidate gene knowledge, to identify a small portfolio of SNPs markers for patenting and marketing. Third, the small panel of SNPs was made available, typically under some trademarked brand, with or without validation. Only the largest, most significant associations were likely to make it through this process to market. The gene tests were marketed independently of national evaluation systems, and no attempts were made to capture the genotypic results of tested animals. As shown in Table 1, the results of tests are reported on scales different for each company and different from the EBV scales that would be used for conventional analysis of similar traits. Tests are targeted at only a few specific traits, and are relatively expensive ($30- 60) when considered within the entire context of beef cattle improvement. The new approach is known as genomic selection, and it is in its infancy. It involves the use of a large number of markers (e.g. 50,000) that can be simultaneously applied to predict the merit for many different traits. The results will be presented in the form of EBVs. The approach relies on a two-step analysis. First, the effects of all the thousands or tens of thousands of SNPs are characterized in a so-called training data set. This analysis effectively derives an EBV for every chromosome fragment. Second, new animals are assessed with the dense SNP panel, with the results used to identify the chromosome fragments inherited by that animal. An overall measure of the merit of that animal is obtained by adding up the EBV for each of the chromosome fragments it inherited. This measure of merit is known as a genomic EBV. Currently, the principal training sets being used for

75

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

based on microsatellite rather than SNP markers and these were much more costly, perhaps requiring genotyping investments of several thousand dollars per animal. Accordingly, most researchers limited their studies to as few animals as possible and often used crosses between disparate breeds that were known to vary for the attribute of interest. There are two consequences of such an approach to gene discovery. First, the experiments tend not to be very powerful, and can thus only find some of the largest genes that are associated with the investigated trait. A consequence of low power is that any associations that are discovered, tend to be those that for chance reasons appear to be larger than they really are. Accordingly, validation experiments in new populations tend to find smaller effects than the original research. Second, the discoveries may be of limited value in purebred populations, because the favorable allele may already be common among seedstock animals.


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Namibië these endeavors are represented by animals from the U.S. Meat Animal Research Center (notably the Cycle VII animals) and sires that have been widely used by various breed associations and have reliable EBVs based on conventional data analysis. Genomic selection is not currently being marketed by any testing companies, but this situation is likely to change rapidly if the scientific validation of the approach provides promising results. Given the rate

at which new tests are coming to market and the changes taking place in testing providers, readers requiring details as to specific tests and companies are encouraged to use web sources such as those maintained at University of California, Davis (http:// animalscience.ucdavis.edu/animalbiotech) or by the National Beef Cattle Evaluation Consortium (http:// www.nbcec.org).

BRANGUS in

Na die eerste 19 Brangus diere in 2002 in Namibië geregistreer is het ons ras nog net sterker en sterker geword. In 2003 is die Namibiëse Brangus Beestelersgenootskap gestig, en in 2004 is die eerste Brangusse by die Namibiëse Stoettelersvereniging geregistreer. In 2005 was daar reeds vier aktiewe lede in Namibië met amper 200 geregistreerde diere en in Oktober 2005 het die Brangus ras die eerste keer in geskiedenis aan die Windhoekskou deelgeneem toe vyf vertoners van Namibië en Suid-Afrika ‘n totaal van 17 diere vertoon het. Na afloop van die skou is 13 diere op die skouveiling verkoop: Bulle 5 Verse 8

Hoogste prys R 26500-00 Hoogste prys R 9750-00

Gemiddeld R 19875-00 Gemiddeld R 7166-67

In 2006 het ons genootskap gegroei na ses lede met 267 diere en ons het weereens ’n baie suksesvolle Windhoekskou gehad met drie telers wat 20 diere vertoon het. Baie goeie pryse is ook op die skouveiling behaal: Bulle 5 Verse 7

Hoogste R 28000-00 Hoogste R 10000-00

Gemiddeld R 23200-00 Gemiddeld R 7171-00

In 2007 was daar steeds ses lede in Namibië maar ons diere het vermeerder na ‘n verstommende 757. Brangusse is op Gobabis sowel as Windhoek se skoue vertoon en daar is diere op 3 veilings verkoop: Bulle 8 Verse 20

Hoogste R 46000-00 Hoogste R 8000-00

Gemiddeld R 18250-00 Gemiddeld R 4850-00

In 2008 het ons sewe aktiewe lede gehad en diere het tot 791 vermeerder. Weereens is op Windhoek en Gobabis se skoue met Brangusse deelgeneem. In 2009 het ons steeds sewe lede gehad maar die totale getal diere het vermeerder tot 1017. Ons sien baie uit na 2010 en glo dat die voorspoed wat ons ras tot nou geken het net sal voortduur. Enige telers van Suid-Afrika is welkom om saam met ons te kom skou in Windhoek van die 24ste September tot die 2de Oktober. Hoop ons sien julle daar. Vir enige navrae oor Brangus diere in Namibië, kontak gerus vir Thunis Cocklin by 00264 811 276 791.

76


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

77


78

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

79


poenskopbeeste

DEUR: CJ Dreyer, LDO Dienste, Vrede

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

TEEL van

Daar is altyd aanvaar dat die poenskopgeen dominant is oor die geen vir horings by vleisbeeste. Dit beteken dat die nageslag van ‘n poenskopbul wat op horingkoeie gebruik word oorwegend poenskoppe sal wees. Laasgenoemde geld vir die meeste Britse en Europese beesrasse. Die oorerwing van die poenskopgeen by Bos Indicus is egter anders. 1. Bos Taurus beeste Die gene wat bepaal of hierdie beeste poenskop of horings het, word deur twee allele bepaal nl. poenskop(P) wat dominant is oor horings (p). Die resultate van verskillende kruisings word in Tabel 1 aangetoon. Tabel 1 Bos Taurus horing/poenskop geenkombinasies

Geenkombinasies pp Pp PP

Fenotipe Horings Poenskop Poenskop

Indien ‘n poenskopbul gepaar word met horingkoeie en daar is van die nageslag met horings, dan was die bul Pp (heterosigoties). Indien al die nageslag poenskop is, dan was die bul PP (homosigoties). Met hierdie tipe oorerwing is dit baie maklik om ‘n poenakudde te vestig. 2. Bos Indicus beeste Die oorerwing van poenskoppe is baie meer kompleks by hierdie beesrasse. Hulle beskik oor dieselfde geenoorerwing as die Bos Taurus rasse, asook ‘n addisionele geen bekend as die “African horn gene”. Laasgenoemde het twee vorme verteenwoordig deur Af vir die horinggeen en Ap vir die poenageen. Die “African horn gene” word ook deur die geslag van die dier beïnvloed. Indien Bos Indicus beeste met Bos Taurus poenagene die volgende dra : a) Twee gene van die horingvorm van die Afrikahoringgeen (Af) – al die beeste het horings b) Een geen van die horingvorm van die Afrikahoringgeen (Af) en een geen van die poenskopvorm (Ap) koeie is poenskop en bulle het horings c) Twee gene van die poenskopvorm (Ap) al die nageslag is poenskoppe. In Tabel 2 word bogemelde opgesom.

80


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

81


Tabel 2 Die effek van die Afrika horing geen op bulle en koeie Gene

Vroulike diere

Bulle

A A PP en A A Pp

Horings

Horings

AfApPP en AfApPp

Poenskop

Horings

A A PP en A A Pp

Poenskop

Poenskop

Horings

Horings

f

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

p

f

f

p

f

p

p

AfAfpp, AfAppp en ApAppp

Dit is algemeen bekend dat die Afrika horinggeen die seleksie vir poenskoppe baie bemoeilik. Verder is dit ook nog nie duidelik wat die situasie is met rasse wat komposiete is van Bos Indicus nie. Daar is tans telers van rasse soos die Nguni, Bonsmara en Drakensberger wat baie moeite doen om die poenskopgeen in hul rasse te vestig.

Scurs 3. Loshorings (scurs)

Loshorings is die klein groeisels wat op die plek waar die horing uitkom, gevind word. Dit is los van die skedel en beweegbaar. “Scurs” word deur ander gene beheer en kan slegs op poenadiere voorkom. Algemeen gesproke kan beeste met “scurs” ook as poenas beskou word. Verwysings

Philips,A.2005. Breeding polled cattle. www.primaryindustry.nt.gov.au Le Roux, M.C.B. 2010. Kleur en poenskopoorerwing by beeste. Persoonlike mededeling. Met vergunning van www.landbou.com

the story on

Some polled cattle have scurs. Scurs are incompletely developed horns that are generally attached only to the skin. They range in size from tiny scablike growths to large protrusions almost as large as horns. Therefore, polled cattle can be smoothpolled or scurred-polled (polled but expressing scurs). Many breeders have the mistaken idea that scurs represent an error in transmitting the horned characteristic. That’s not the case.

Scurs are genetically transmitted, but the mode of transmission is different from the polled gene. In males, the gene for scurs is dominant. So if a bull has scurs, he might be either heterozygous (Ss) or homozygous (SS) for the scurred condition. In females the genes for scurs is recessive. Only SS cows will be scurred. Ss and Ss cows will be smooth polled. Scurs can only be seen in polled cattle. In horned cattle, the horn hides the scurred condition. So you can’t evaluate the scurred condition in horned cattle. Not all polled cattle are free of scurs, it appears that

82

only cattle that are heterozygous for the polled/ horned genes (Pp) will express the scurred trait. Which means that both homozygous horned and polled animals will be free of scurs. If a scurred cow (she would be heterozygous for the horned/polled gene (Pp) and homozygous for the scurred gene (SS) is mated to a homozygous smooth polled bull (PPss) all of the heterozygous polled Figure 5

PS

Cow PS

pS

Bull Ps Smooth Bull

Scurred Bull

Smooth Female

Smooth Female

PPSs

PPSs PpSs

pS

PpSs

Example: Homozygous smooth-polled bull (PPss) bred to a heterozygous scurred female (PsSS). Heterozygous polled bull calves will be scurred, homozygous polled bull calves will not be scurred. All females will be smoothpolled. Note: Because the bull is homzygous smooth-polled he will only pass onone genetic combination.


If a heterozygous scurred female (PpSs) is bred to a heterozygous scurred bull (PpSs), all homozygous polled calves will not have scurs. All homozygous horned calves will not have scurs. The only scurred female will be heterozygous for the polled/horned trait and homozygous for scurs (PPSS) (figure 6). Figure 6 PS

Ps

pS

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

ps

Bull PS Smooth Bull Smooth Bull Scurred Bull Scurred Bull Smooth Female Smooth Female Scurred Female Smooth Female Ps

PPSS PPSs PpSS Smooth Bull Smooth Female PPss

pS

PpSs Smooth Bull Smooth Female Ppss

Horned Bull Horned Bull Horned Female Horned Female ppSS ppSs

ps

Horned Bull Horned Female ppss

Example: Heterozygous scurred bull (PpSs) bred to a heterozygous scurred female (PpSs). All homozygous polled calves will not have scurs. All homozygous horned calves will not have scures. The only scurred female will be heterozygous for the polled/horned trait and homozygous for scurs (pPSS). Note: All empty boxes represent genetic combinations already listed.

To emphasize the difference between scurs and horns, cattle should be classified as smooth-polled, scurred-polled or horned. Source: Dr RR Schalles, Kansas State University, from Limousin World October 1995

83


84

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


AI Bulls SOCIETY

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Labor 8L

- 2004 Reserve National Champion - Proven Stud Sire (144 progeny in 15 herds) - Brahman type – smooth coat - Trait leader birth weight - Above average growth - Top 5% for milk - Top 60 % for Marbling and tenderness - Ideal bull for beef heifers and dairy cows

BW

MVP % Rank Average Min Max

MILK 200−WT 400−WT 600−WT MAT−WT GEST

EBV −0.1 +6 Acc 92% 58%

+11 88%

+16 79%

+19 79%

+21 65%

−0.9 61%

Feed Effeciency Marbling Tenderness 0.46 -0.10 0.10 100% 60% 60% Breed MVP Statistics -0.11 -0.05 0.09 -1.15 -0.99 -0.47 1.14 1.11 0.93

SCROTAL

P8 FAT RIBFAT EMA

IMF% RBY%

CWT

+0.3 34%

0.0 45%

0.0 45%

+0.1 29%

0.0 34%

+0.3 36%

+14 63%

+0.2

+0.1

+0.2

0.0

+0.2

+13

BREED AVERAGE EBV +1.1 +2

+11

+17

+23

+24

-0.4

+0.2

85


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

- Proven Stud Sire (545 progeny in 49 herds) - Trait leader for birth weight - Top 40% for milk - Breeds average cow size - Six (6) stars for feed effi ciency - Ideal sheath - Highest price Red Brangus bull – R150 000 - Ideal bull for beef heifers and dairy cows TEN FE

Tank T-X 02 13

BW

MILK

200−WT

400−WT

600−WT MAT−WT

GEST

SCROTAL

P8 FAT

RIBFAT

EMA

IMF%

RBY%

CWT

EBV Acc

−0.2 97%

+3 62%

+11 95%

+15 93%

+25 89%

+24 79%

−3.5 80%

+0.5 73%

+0.6 32%

+0.5 32%

+0.8 26%

0.0 20%

+0.3 27%

+13 76%

EBV

+1.1

+2

+11

+17

+23

+24

+0.2

+0.1

+0.2

0.0

+0.2

+13

BREED AVERAGE -0.4

+0.2

- Proven Stud Sire (97 progeny in 14 herds) - Top 10% for light birth weight - Ideal for beef heifers and dairy cows - Bull that works well with Brahman type animals

V5 03 26 Thickset

EBV Acc

BW

MILK

200−WT

400−WT

600−WT MAT−WT

GEST

SCROTAL

P8 FAT

RIBFAT

EMA

IMF%

RBY%

CWT

−1.1 90%

0 50%

+1 82%

0 76%

+6 74%

+1.8 63%

−0.2 52%

+0.6 35%

+0.5 35%

+0.6 30%

−0.1 25%

+0.3 28%

+9 60%

+0.2

+0.1

+0.2

0.0

+0.2

+13

+15 61%

BREED AVERAGE EBV

86

+1.1

+2

+11

+17

+23

+24

-0.4

+0.2


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

87


88

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


- Proven Stud Sire (191 progeny in 19 herds) - Trait leader birth weight - Breeds good growth and muscling - Ideal bull for beef heifers that lack growth

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Rambo D04 818

EBV Acc

BW

MILK

200−WT

400−WT

600−WT MAT−WT

GEST

SCROTAL

P8 FAT

RIBFAT

EMA

IMF%

RBY%

CWT

+0.3 96%

+1 56%

+13 90%

+21 85%

+24 85%

−2.7 63%

− 73%

+0.1 45%

+0.1 45%

+0.3 39%

0.0 28%

+0.1 36%

+15 71%

+0.2

+0.1

+0.2

0.0

+0.2

+13

+30 73%

BREED AVERAGE EBV

+1.1

+2

+11

+17

+23

+24

-0.4

+0.2

- Proven Stud Sire (134 progeny in 9 herds) - Trait leader for birth and weaning weight - Ideal bull for cows that lack growth - Ideal bull for beef heifers and dairy cows - Eight(8) stars for feed effi ciency - Red gene carrier - Ideal sheath - Highest price Black Brangus bull – R115 000 MAR TEN FE

Sundance FE 04 47

BW

MILK

200−WT

400−WT

600−WT MAT−WT

GEST

SCROTAL

CWT

EBV Acc

+0.3 93%

+5 35%

+20 86%

+33 78%

+37 76%

−1.6 65%

+0.8 59%

+23 60%

EBV

+1.1

+2

+11

+17

-0.4

+0.2

+13

− −

BREED AVERAGE +23

+24

89


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

- Proven Stud Sire (115 progeny in 3 herds) - Above average growth - Ideal sheath

New! Winburg D 02 708

BW

MILK

200−WT

400−WT

600−WT MAT−WT

GEST

SCROTAL

EBV Acc

+1.0 94%

+1 60%

+9 87%

+18 83%

+21 83%

+28 75%

− −

+0.5 64%

EBV

+1.1

+2

+11

+17

+24

-0.4

+0.2

BREED AVERAGE +23

- 21 Progeny in 1 herd - Tank son - Light birth weight - Smooth coat - Good depth and muscling - Ideal sheath - Six (6) stars for tenderness - Five (5) stars for feed effi ciency - Ideal bull for beef heifers and dairy cows MAR TEN FE

New! Turbo T-X 05 76

EBV Acc

BW

MILK

200−WT

400−WT

600−WT MAT−WT

GEST

SCROTAL

−0.6 81%

+4 43%

+5 74%

+10 71%

+12 69%

− −

− −

+0.8 62%

+24

-0.4

+0.2

BREED AVERAGE EBV

90

+1.1

+2

+11

+17

+23


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

91


92

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


- Brahman type – smooth coat - Top 5% for scrotal circumference - Bull that produces good growth - Six(6) stars for Tenderness - Five(5) stars for Feed Effi ciency - Not recommended for beef heifers or dairy cows Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

MAR TEN FE

New! Converter DO 07 259

EBV Acc

BW

MILK

200−WT

400−WT

600−WT MAT−WT

GEST

SCROTAL

+2.4 73%

− −

+15 63%

+14 60%

+24 64%

− 69%

− −

+1.5 66%

+24

-0.4

+0.2

BREED AVERAGE EBV

+1.1

+2

+11

+17

+23

- 2009 National Champion - Light birth weight - Smooth Coat - Ideal bull for beef heifers and dairy cows

TEN FE

New! Lucky W07 11

EBV Acc

BW

MILK

200−WT

400−WT

600−WT MAT−WT

GEST

SCROTAL

+0.3 71%

+1 37%

+10 56%

+14 49%

+19 51%

− −

− −

− −

+24

-0.4

+0.2

BREED AVERAGE EBV

+1.1

+2

+11

+17

+23

93


AI Bulls

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Young

- New genetics from USA - Light birth weight - Smooth Coat - Good muscling - Ideal for Beef heifers - Outcross bloodline

New! Lo7-25 Klein Chief

BW

MILK 200−WT 400−WT 600−WT MAT−WT GEST

EBV +0.1 − Acc 74% −

+11 62% 5

+15 4%

+15 56%

− −

− −

SCROTAL

P8 FAT RIBFAT EMA

IMF% RBY%

CWT

− −

+0.2 34%

+0.2 34%

+0.6 31%

−0.1 22%

+0.4 27%

− −

+0.2

+0.1

+0.2

0.0

+0.2

+13

BREED AVERAGE EBV +1.1 +2

+11

+17

+23

+24

-0.4

+0.2

- New genetics from USA - Light birth weight - Good depth and muscling - Ideal sheath - Above average milk - Ideal for beef heifers - Outcross bloodline

Sterkspoor L 08 26 Romeo

BW

MILK 200−WT 400−WT 600−WT MAT−WT GEST

EBV +0.8 +3 Acc 61% 36%

+11 57%

+21 52%

+23 51%

− −

SCROTAL

− −

− −

-0.4

+0.2

BREED AVERAGE EBV +1.1

94

+2

+11

+17

+23

+24


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

95


96

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


- Brahman type – smooth coat - Ideal sheath - Good muscling - Middle of the road bull - Not recommended for beef heifers or dairy cows Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

New! Roc-a-ball JAR 0785

BW

MILK 200−WT 400−WT 600−WT MAT−WT GEST

EBV +2.0 − Acc 54% −

SCROTAL

+9 43%

+13 40%

+19 41%

− −

− −

− −

+11

+17

+23

+24

-0.4

+0.2

BREED AVERAGE EBV +1.1

+2

- 2010 Champion Hertzogville Show - Brahman type – smooth coat - Good growth and muscling - Middle of the road bull - Not recommended for dairy cows

New! Gert - RCM 08 30

BW

MILK 200−WT 400−WT 600−WT MAT−WT GEST

EBV +1.5 − Acc 72% −

+12 62%

+17 52%

EBV +1.1

+11

+17

+22 55%

SCROTAL

− −

− −

− −

+24

-0.4

+0.2

BREED AVERAGE +2

+23

97


98

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

99


100

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Understanding GeneSTAR RESULTS GeneSTAR® MVPs™ represent a new DNA era for genetic improvement in beef cattle. Incorporating a 56-marker panel for three economically important traits, GeneSTAR MVPs are the most useful DNA-marker tools for genetic improvement to date. The product provides Molecular Value Predictions for the core traits of feed efficiency, marbling1 and tenderness. Molecular Value Predictions (MVPs)

GeneSTAR MVP Traits

GeneSTAR MVPs are by definition a “molecular breeding value” based on the effects of the specific markers in the current panel. Thus, they represent a portion of the expected underlying genes affecting the traits. By definition, an MVP is similar to an estimated breeding value (EBV) from a genetic evaluation in how it is expressed. The difference is that an EBV is based on phenotypic records of the animal and its relatives, whereas an MVP is derived from an animal’s genotype only.

The GeneSTAR platform currently produces MVPs for the traits of feed efficiency, marbling and tenderness. As GeneSTAR MVPs are reported in trait units, it is important to understand how each of the traits assessed is defined and measured. (See table below.)

From Stars to MVPs The reporting format of GeneSTAR MVPs has evolved from the original star-based system. The star system reported a result based on the number of favourable alleles present for a particular trait, with a maximum Trait

Definition

Feed efficiency is predicted on the basis of net feed intake (NFI), which measures the difference between an animal’s actual and expected feed intake based on its body weight and growth rate. The GeneSTAR MVP for feed efficiency is reported in kilograms of feed consumed per day compared to the predicted required feed intake in kilograms with a negative feed efficiency MVP value being favourable (i.e., more feed efficient).

Units

MVP Range*

Feed Efficiency Difference between an animal’s

actual and expected feed intake

based on its body weight and

growth rate

kgs/day Max: 1.08

Marbling1

Degree of intramuscular

AUS-MEAT

fatness in the longissimus

Marble Score

Min: -1.44

Min: -1.00

Marbling is a visual assessment of the degree of intramuscular fatness in the longissimus dorsi (ribeye) muscle and is a predictor of overall eating quality. The GeneSTAR MVP for marbling is reported as AUS-MEAT Marble Score with a positive marbling MVP value being favourable (i.e., higher marbling score).

Tenderness is predicted on the basis of the peak force required Tenderness Force required to shear a to shear cooked steak after 14 cooked steak after postmortem W-B Shear Min: -0.47 days of postmortem aging. The aging Force (kgs) Max: 0.86 GeneSTAR MVP for tenderness is reported in kilograms of Warner-Bratzler shear force with of eight stars for each of the three traits reported. a negative tenderness MVP value being favourable GeneSTAR MVPs incorporate information from (i.e., more tender). many more markers, which may not all have equal effects and can affect multiple traits simultaneously. GeneSTAR MVP Applications The MVP for a trait is predicted from the overall sum of allelic effects in the animal’s genotype for the GeneSTAR® MVPs™ are a prediction of phenotypic entire 56-marker panel for that specific trait. performance of the animal tested, based on the genetic potential that can be expressed by that animal in the production environment. MVPs quantify

dorsi (ribeye) muscle 0 – 9

Max: 1.11

101


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

an animal’s ability to perform for a particular trait. As such, they provide the background genetic profile information that can be employed to make breeding decisions or decisions about how the animal should be managed and what specific supply-chain endpoints will maximise the animal’s ultimate value.

The reliability value is expressed as a percentage of the maximum accuracy attainable and is a useful indication of how much additional information may be added in the future as greater numbers of markers are added to the panels used to calculate the MVP.

GeneSTAR MVP Range and % Reliability Described

MVP Range

Feed Efficiency (kgs)

2.52

Marbling (0 – 9)

2.11

Tenderness (kgs

1.33

GeneSTAR MVPs are powerful tools for making genetic improvement in both seedstock and commercial cow-calf operations through improved bull election. Additionally, by having GeneSTAR MVPs available on the cow herd, producers can make improvements in the reliability of their selection of replacement females. GeneSTAR MVPs are also ideally suited to sorting animals based on their MVPs into feeding regimens to more consistently achieve endproduct specifications more efficiently. Additionally, application of tenderness and marbling MVPs has high value within supply chains seeking to differentiate product based on eating quality.

GeneSTAR MVP Reliability Value Reliability value is the standard for assessing the accuracy and predictive power of the MVP for a trait. Reliability is based on the correlation between the MVP and the animal’s genetic breeding value if all information were known.

% Reliability 30%

26% 49%

GeneSTAR MVP Summary Statistics A new inclusion to the GeneSTAR reporting and results system is the generation of breed-specific percentile ranks. Every animal tested in the GeneSTAR MVP system is benchmarked against all other animals tested for its respective breed and assigned a percentile ranking. Animals are ranked from 1 percent to 100 percent, with 1 percent being the best possible rank and 100 percent being the worst. A summary table is also included on the final page of the report showing maximum, minimum and average MVP and reliability values for each of the traits. A breakdown of how the MVPs for the group of animals tested are distributed across the breed is also provided in the form of a breed quartile summary table for each of the three traits. For more information please contact Pfizer Animal Genetics on 1300 768 400 or visit our Website, www. pfizeranimalgenetics.com.au.

PURE

Prestasie | Performance 102


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

103


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

GENESTAR® MVP™ SELECTION EXAMPLE Based on the example report below, here is an example of how to use GeneSTAR MVP results.

Selection Example

Breed Group Temperate Tropical

Based on the Genestar MVP report above, here is an example of how to use the MVP data.

Tenderness 0.24 0.87

Feed efficiency of two GeneSTAR tested bulls’ progeny in a commercial cow herd where bulls are randomly mated to average cows and all progeny are raised together until the end of the lot feeding phase.

NFI 0.30 0.28

Genetic potential based on GeneSTAR MVP for Feed

Re-working the NFI example above using a 0.28 regression adjustment.

Efficiency (Net Feed Intake): Bull A: -0.33 (30% rank) Bull B: +0.27 (80% rank) Genetic Difference: 0.6kg of feed (Dry Matter) per day

Marbling 0.26 0.28 Based on this table, a regression coefficient of 0.28 would be used when predicting the phenotype of grass fed, Indicus-influenced animals for NFI.

Difference between a low and high MVP: 25 weaners per bull per year from average dams Value difference = $22.50 ÷ 2* x 125 feeder calves x 0.28** = $393.75

Feeding Period: 150 DOF x 0.60 kg = 90 kg feed Feed Cost: $250/tonne x 90 kg = $22.50/hd

*Divided by two to account for sire influence only in the calf.

Difference between a low and high MVP:

** Where 0.28 is the regression coefficient calculated for this population.

Average working lifetime of bull is 5 years 25 weaners per bull per year from average dams Value difference = $22.50 ÷ 2* x 125 feeder calves = $1,406.25 *Divided by two to account for sire influence only in the calf. Selection Example adjusted for analysis in independent evaluation

statistical

In the Beef CRC/AGBU validation of GeneSTAR MVPs utilising CRC 1 & II performance records, the following regression coefficients were agreed upon and will be used when integrating DNA marker information into EBVs. Footnote: This example applies to animals within the calibration populations used by Pfizer Animal Genetics, where the regression coefficient is by definition 1.00. In populations outside of this calibration population, some form of regression may need to be applied.

104


Any

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

Count ry

is BRANGUS country

PETRUSBURG

vrystaat | free state

BRANDFORT

Albertus du Preez - 082654 0780

Helgard Truter - 082 459 6927

105


PAUL ROUX

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

vrystaat | free state

TWEESPRUIT

David Mashinini - 083 305 1905

SENEKAL

MornĂŠ Verster - 082 779 1454

Stefan van Huyssteen - 083 414 3054 106


WELKOM

CJJ de Kok - 082 779 5497

HERTZOGVILLE

Ferdi NaudĂŠ - 082 490 5678

Gert Malherbe - 082 807 9216 107

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

HERTZOGVILLE

vrystaat | free state


WINBURG

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

vrystaat | free state

SPRINGFONTEIN

Bennie van Niekerk - 082 903 3515

VERKEERDEVLEI

Pine (Jnr) Louw - 072 220 5130

Reinet Meyer - 082 923 2639 108


BOSHOF

Johan du Plesse - 082 929 5136

DEWETSDOEP/ROUXVILLE

Dries Delport - 082 856 6998

AndrĂŠ van der Merwe - 082 427 1488 109

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

H O O P S TA D

vrystaat | free state


WINBURG

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

vrystaat | free state

DEWETSDORP/ROUXVILLE

Bennie Janse van Rensburg - 082 202 4348

BLOEMFONTEIN

Nico Smith - 083 625 4677

Sias Booysen - 082 551 1054 110


VRYHEID

Christopher Sparks - 083 701 0028

WINTERTON

Tatties Henning - 082 893 1632

Craig Sclanders - 082 955 5428 111

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

SWINBURNE

kwazulu-natal


UNDERBURG

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

kwazulu-natal

DUNDEE

Chippy Watson - 082 853 4975

KO K S TA D

Ido Schroeder - 082 894 7219

Jeff Rosewell - 083 262 5462 112


LADYSMITH

Alan Green - 082 802 7005

GLENCOE

Martin Campher - 083 620 0050

Arthur Hellberg - 082 886 0091 113

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

LADYSMITH

kwazulu-natal


ADELAIDE

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

oos-kaap | easter n cape

MIDDELBURG

Robbie Morgan - 046 684 0793

TA R K A S TA D

Kurt Donian - 083 301 8449

Barry King - 045 848 0208 114


MACLEAR

Pine (Snr) Louw - 082 496 2631

RIVERDALE

Delwyn Roberts - 083 500 9041

Jan-Hendrik Joubert 082 322 6638 115

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

MOSSELBAAI

oos-kaap | easter n cape


CHRISTIANA

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

noord-wes | north west

POTCHEFSTROOM

Danie Botha - 072 874 9288

REIVILO

George Gibbens - 082 854 7665

Christo Bosman - 082 944 0520 116


DELPORTSHOOP

Johan (snr) du Plessis - 082 493 0451

KIMBERLEY

Andries Burger - 082 770 1427

Kosie Smith - 082 800 2947 117

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

DANIELSKUIL

noord-kaap | norther n cape


ERMELO

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

mpumalanga

S TA N D E R T O N

Rian van Wyk - 083 645 4434

S TA N D E R T O N

Hannes Uys - 082 828 7380

Nico van Wyk - 082 783 2204 118


WA K K E R S T R O O M

Pieter Lemmer - 082 415 2290

S TA N D E R T O N

John Burgers - 076 337 6218

Blackie Zwarts - 083 234 0405 119

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

AMSTERDAM

mpumalanga


WITVLEI

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

namibiĂŤ | namibia

GROOTFONTEIN

Thunis Cocklin - 00264 811 276791

Casper Oosthuizen - 00264 481 1282140

120


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

121


“Bosberaad ” Bains Game Lodge, Bloemfontein 3-4 March 2010

The “Bosberaad” was attended by 36 members and discussions were very open and to the point. Prof. Frikkie Neser presentation focused on the Breeding Goals for 2020 while Charmainé Alberts and Jeré Moller presented a presentation on marketing and branding of the breed/stud breeder respectively. This set the stage for the SWOT analysis which was facilitated by Peter Milton. In the last session Board members and Paul Lubout facilitated the formulation the resolutions that followed from the discussions in the previous sessions. It was also decided that small action committees would be appointed to address and formulate proposal for the AGM 2010 and that these would again be discussed at a work session at ALDAM before inclusion in the agenda for 2010 AGM. The following resolutions were formulated: 1. Move the Society to a Franchise or a Franchise type (especially in regards marketing and service delivery) organization within the current legal Framework (Animal improvement Act 62 of 1998)

Committee: Johan du Plessis (Convenor), George Gibbens and Ben Badenhorst

2. Branding the Brangus

Committee: Helgard Truter (Convenor), Jeré Moller, Charmainé Alberts, Paul Lubout

3. Developing a Brangus Beef Production Manual for stud and Commercial Beef Cattle Producers.

Committee: Johan Blomerus (Convenor) Prof. Frikkie Neser, Dries Delport, Ferdi Naude and Paul Lubout

4. Training and Mentorship programmes for Brangus Breeders. These include new courses on marketing, Basic Cattle management, Stud management, Animal identification, Animal Health management and Animal Nutrition

Committee: Johan Blomerus and Paul Lubout

The only changes recommended to the breeding goals (lowering of ideal mature cow weight to 450 kg, clearer description of leg traits and breeding Brangus more smooth coated) were so minor that they have already been implemented. The bottom line is that “CHANGE IS THE NAME OF THE GAME AND IT IS NOW BUSINESS UNUSUAL”. So put on your helmet as we are aiming for the stars but if we hit the moon we are winners anyway.

122


Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

123


124

BOTHA JA BOTHA LJ BURGERS JV JONCK C

MPUMALANGA

BAXTER JA CAMPHER JHDV * DEDEKIND KR ENGELBRECHT HE GREEN AJ GREEN HR HD WATSON HELLBERG AK HENNING JF MORTLOCK PR PAUL FICK PITOUT JF ROSEWALL JJ SAINT RC SCHROEDER IF SCLANDERS C VLAKPOORT TRUST VOVA FARMING TRUST

KWAZULU-NATAL

GELDENHUYS FJ MARTINS PF PATERSON J

GAUTENG 0128033788 0823355789 0118143289 0828143674 0145761272 0823389189

JOMABO BDY, POSBUS 6436, SECUNDA 2302 POSBUS 295, ERMELO 2350 POSBUS 348, WAKKERSTROOM 2480 POSBUS 269, WAKKERSTROOM 2480

0176341944 0178116334 0177300036 0177300033

valenciaboerdery@intekom.co.za jpitout@dero.co.za rosewalljj@gmail.com revell@kembali.co.za ISCHROEDER@TELKOMSA.NET craigsclanders@gmail.com mcmurray@mweb.co.za CHIPPYWATSON@FUTURENET.CO.ZA

alangreen@telkomsa.net bergvetladysmith@estvet.co.za CHIPPYWATSON@FUTURENET.CO.ZA busi@trustnet.co.za titaan_za@hotmail.com

tbarex@telkomsa.net keeversfontein@gmail.com ralfdedekind@futurenet.co.za

fgeldenhuys@fnb.co.za martinspf@vodamail.co.za

0833257179 0836596329 johanbotha@live.com 0839604611 pine@erm.dorea.o.za 0763376218 27763376218@vodamail.co.za 0828052444

PO BOX 77, MERRYVALE 3291 0333305924 0845296843 POSBUS 1050, LADYSMITH 3370 0366373171 0836200050 0836312090 POSBUS 110, LADYSMITH 3370 0366356438 0823721233 POSBUS 334, PAULPIETERSBURG 3180 0349950425 0847066825 PO BOX 559, LADYSMITH 3370 0364481854 0828027005 MIDDLEDALE, PO BOX 315, LADYSMITH 3370 0366353041 0836431312 0833034095 PO BOX 812, UNDERBERG 3257 0337011128 POSBUS 25, GLENCOE 2930 0343932810 0828860091 POSBUS 202, VRYHEID 3100 0828931632 0826127226 PO BOX 91, SWARTBERG 4710 0397474530 VALENCIA BOERDERY, POSBUS 48, BERGVILLE 3350 0364481332 0836435500 0836600667 POSBUS 20034, NEWCASTLE 2940 0343250152 0824569314 PO BOX 185, KOKSTAD 4700 0397274172 0832625462 PO BOX 284, HIBBERDENE 4220 0396991597 0824148051 PO BOX 255, DUNDEE 3000 0342123726 0828947219 PO BOX 135, WINTERTON 3340 0364881664 0829555428 PO BOX 223, MELMOTH 3835 0354503029 0834011737 HD WATSON, PO BOX 812, UNDERBERG 3252 0337011128

POSBUS 21, LAMONTAGNE 0184 21 WEST RIDING RD, FERRYVALE, NIGEL 1491 BLUEBIRD FARM, PO BOX 6, HEKPOORT 1790

Members List

Ledelys Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


BOTHA D FERREIRA H GIBBENS GS INTERNATIONAL N.A JC BOSMAN

NOORDWES

AVENANT WJ * BLIGNAUT JG BURGER AJ DU PLESSIS JA & L DUVENHAGE HS EXCLUSIVE BRANGUS FABER J GILFILLAN TS PAGE F FRANCOIS * RUPPING D SCHALK FABER SCHEEPERS GS SMITH JH *VAN DER WESTHUIZEN

NOORD-KAAP

CJH OOSTHUIZEN COCKLIN TM KATJITAE IY STAMPRIET BOERDERY TRUST JG SUIDERLAND STOETERY VERMEULEN GJG

NAMIBIA

LEMMER PF STEYTLER L UYS J VAN OUDTSHOORN SWC V R VAN WYK AJ VAN WYK N VENTER JC * VENTER PF ZWARTS JH

MPUMALANGA

00264672401367 00264811282140 casjan@iway.na 0026461233742 00264811276791 brangus@mtcmobile.com.na 00264811272351 ikatjitaey@iway.na 0026463260061 00264811270061 jvdw@iway.na 0026463281011 0026463264136 00264811283171 ceb6@mweb.com.na

0824152290 pflemmer@vodamail.co.za 0721152618 louw@sanlam4u.co.za 0828287380 0829246036 pietbrangus@mweb.co.za 0823762699 0827745579 jeanette.engelbrecht@gmail.com 0836454434 witkop@megaweb.co.za 0827832204 nicosanet@standerton.co.za 0825706606 jcsaventer@discoverymail.co.za 0836380511 pfventer@telkomsa.net 0832340405 jhzwarts@gmail.com

POSBUS 353, CHRISTIANA 2680 0534219108 POSBUS 2454, BRITS 0250 0125041975 POSBUS 1946, POTCHEFSTROOM 2520 0182945251 SPOELSTRA HIJ, POSBUS 6767, BAILLIE PARK 2526 KAREEBOOM, POSBUS 65, REIVILO 8595 0539521602

0728749288 0724161790 0828547665 0836250538 0829440520

HANNESDK@VODAMAIL.CO.ZA fhl@telkomsa.net george@ggbb.co.za 0836250538@mtnloaded.co.za jcbosman@vodamail.co.za

POSBUS 1061, UPINGTON 8800 0832793449 avenant@webmail.co.za OOSTHUIZEN STR 27, PIET PLESSIS 8621 0539840048 0 845812805 GEBA@LANTIC.NET POSBUS 29, DELPORTSHOOP 8377 0827701427 brangus@vodamail.co.za POSBUS 123, DANIELSKUIL 8405 0533840403 0824930451 johandp65@hotmail.com POSBUS 41, VANZYLSRUS 8467 0537810433 0825711952 0717775554 sahara@yahoo.com POSBUS 2, BOSHOF 8340 0532321503 0828566998 delportbrangus@yahoo.com GLEN ROSS BDY, POSBUS 1000, KIMBERLEY 8300 0535620020 0832922556 jamesfaber@mtnloaded.co.za PO BOX 113, COLESBERG 9795 0517531376 0721560656 GILFILLAN@INTEKOM.CO.ZA PAGE BRANGUS STOET, POSBUS 3171, UPINGTON 8800 0725936128 VREEDE BOERDERY BK, POSBUS 1931, UPINGTON 8800 0543322850 0836913159 vreedeboerdery@gmail.com POSBUS 889, KATO 8446 0537231054 0833046702 schalk.faber@kioltd.com POSBUS 1995, KIMBERLEY 8300 0538337172 0839823186 POSBUS 110333, HADISON PARK 8300 0535817190 0828002947 smithbrang@vodamail.co.za POSBUS 161, JAN KEMPDORP 8550 0829482117 landbouskool@intekom.co.za

POOLMANSKLOOF, POSBUS 507, GROOTFONTEIN 9000 POSBUS 9084, EROS, 9000 PO BOX 50056, BACHBRECHT, WINDHOEK 9000 CJS VAN DER WATH, POSBUS 7, STAMPRIET 9000 POSBUS 2011, KEETMANSHOOP 9000 POSBUS 86301, EROS, WINDHOEK 9000

POSBUS 167, AMSTERDAM 2375 0178469649 791 FICUS STR, MARBLE HALL 0450 DARLING BDY, POSBUS 710, STANDERTON 2430 0177124724 POSBUS 666, ERMELO 2350 0178650074 POSBUS 1089, ERMELO 2350 0178207233 POSBUS 1729, STANDERTON 2430 0177144012 POSBUS 724, VOLKSRUST 2470 0177352030 POSBUS 2267, ERMELO 2350 0178111984 POSBUS 362, STANDERTON 2430 0177124225

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

125


A. DE PLAISANTE ADV NIEUWOUDT GP AJ BURGER ANGUS B BECKER PC BEKKER MJ BENNIE VAN NIEKERK BENNIE VAN NIEKERK/ALI GRUNOW BLOMERUS J CARSHAGEN OU EN PG CJJ DE KOCK BDY TRUST COMEI BDY D&D KEYSER DE KOCK JD * DE KOCK SD DELPORT PA & JP DELPORT W DELPORT WH DIXON RW DS BOTHA DU PLESSIS HJD DU PLESSIS J DU PREEZ HA

VRYSTAAT

CROOKES * NGONINI ESTATE

SWAZILAND

* COCKIN MW DONIAN KO GRAY EDWARDS KING BJ LORD DM OLIVIER A PHILLIPS RD REPAPIS MJ ROBERTS DO F WHYTE BANK FARM WICKLOW P

OOS-KAAP

126 0458431895 0836745630 0498422818 0833018449 0436832512 0824477367 0458480208 0488849052 0823719280 0488812325 0735866777 0458480050 0466851121 0824684836 0459321228 0835009041 0466840793 0737855124 0422340191 0826540840

ngonini@swazi.net

mwcockin@live.co.za kod1@telkomsa.net redlands@vodamail.co.za lewellyn_k@hotmail.com lorddm@mweb.co.za aole@telkomsa.net 4131oxford@telkomsa.net michael@agnet.co.za fairbridge@telkomsa.net whytefms@bosberg.co.za RENNIE@WICKLOW.CO.ZA

TAAIBOSCHKUIL, POSBUS 1338, UPINGTON 8800 0543325699 0829004959 ali@agru.co.za POSBUS 366, PETRUSBURG 9932 0 535730039 0827862894 kroonlim@vodamail.co.za GLEN SHEE, POSBUS 180, WEPENER 9944 0052322202 0827709113 riaanburger@lantic.net LLEWELLYN ANGUS TRUST, PO BOX 23, ARLINGTON 9602 0584530606 0825739687 woodview@mweb.co.za POSBUS 331, CORNELIA, WARDEN 9890 0586424104 0824111886 beckerpc@mweb.co.za35 POSBUS 2329, WELKOM 9460 0573522010 0832624021 0720105426 mjbekker1@telkomsa.net POSBUS 66501, WOODHILL 0076 0 129932651 0829033515 bennie@greenbridge.co.za SEBAKA BRANGUS STOET, POSBUS 66501, WOODHILL 0076 0129932654 0828886523 0836254169 VICTORIA DAM, POSBUS 175, KROONSTAD 9500 0562124072 0825507622 tovic@gcs.co.za POSBUS 29, REITZ 9810 0588632100 0824168794 pg carshagen@xsinet.co.za POSBUS 303, HERTZOGVILLE 9482 0827795497 0828253266 hannesdk@vodamail.co.za POSBUS 438, ODENDALSRUS 9480 0573543757 0823381931 org_cronje@eject.co.za POSBUS 28817, DANHOF 9310 0534219030 0837553376 POSBUS 57081, PANSIG 9465 0573522278 0832651664 siasd@lantic.net POSBUS 919, BOTHAVILLE 9660 0565154052 0723746282 dekockservaas@yahoo.com POSBUS 2, BOSHOF 8340 0532321503 0828566998 0716874439 delportbrangus@yahoo.com WILLIE DELPORT TRUST, POSBUS 1207, KIMBERLEY 8300 0828566998 delportbrangus@yahoo.com P/A PA DELPORT, POSBUS 1207, KIMBERLEY 8300 0538611722 0834560660 PO BOX 26867, LANGENHOVEN PARK, BLOEMFONTEIN 9330 0514462344 0829050293 XSEED@INTERNEXT.CO.ZA POSBUS 6469, BLOEMFONTEIN 9301 0798700498 0829900928 0798700497 whittington@internext.co.za POSBUS 7163, BLOEMFONTEIN 9300 0 514475988 0825715245 0828050560 dou@shisas.com POSBUS 115, HOOPSTAD 9479 0534441926 0829295136 johan@mareebernard.co.za POSBUS 11681, UNIVERSITAS 9321 0826540780 adupreez@fal.co.za

PLANTATION(BAR J RANCH) PO BOX 35, BIG BEND L311 002683636355 002686022564 PRIVATE BAG 1, PIGGS PEAK H108 0828064899

PO BOX 119, CATHCART 5310 PO BOX 276, MIDDELBURG EC 5900 PO BOX 9, STUTTERHEIM 4930 PO BOX 136, TARKASTAD 5370 PO BOX 18, HOFMEYR 5930 PO BOX 743, CRADOCK 5880 PO BOX 133, TARKASTAD 5370 POSBUS 139, BEDFORT 5780 AIRBRIDGE FARM, PO BOX 88, MACLEAR 5480 R. MORGAN, PO BOX 118, ADELAIDE 5760 OSBUS 90, SUNLAND 6115

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal


JOUBERT BDY SEMEX SA

WES-KAAP

H DE WIT HENRY ROBERTS EN SEUN HERBERT E JACOBSZ BOERDERY JANSE VAN RENSBURG DB KRIEK A LE ROUX A LOUW PJ MAIZE VALLEY FARMS MALHERBE RC & VEN. * MASHININI ENTERPRISE MEYER EC NAAS MALHERBE TRUST NAUDE F OGGENDSTOND TRUST OOSTHUIZEN PM PJ GOUWS FAMILIE TRUST PRETORIUS WCP RAUCH JA ROBERTS JH SCHEEPERS M SCHLEBUSCH CJ SMITH NS SNOWGRASS RG SPARKS CDH STEMMET AP * SWEETFONTEIN TRUST THEOLENE FAMILIE TRUST TRIO B BOERDERY * TRISTAN GERBER FAMILIE TRUST TRUTER HM VAN DER MERWE VAN HUYSSTEEN SE VAN LOGGERENBERG PF * VAN TONDER DAF VENTER R & MENTZ W * VERSTER JD VIKING WEILBACH CAP WOUMAN BRANGUS

POSBUS 268, RIVERDALE 6670 PO BOX 89, BLACKHEATH, CAPE TOWN 7581

0287134513 0823226638 0219050225

faniej@telkomsa.net ales@semex.co.za

POSBUS 58, SYFERBULT 0332 0731852018 chrismanboerdery@yahoo.com POSBUS 69, HERTZOGVILLE 9482 0534332050 0824156833 clanfield@telkom.net POSBUS 38975, LANGENHOVENPARK, BLOEMFONTEIN 9301 0836468979 elma.herbert@arivia.co.za PO BOX 1152, HARRISMITH 9880 0366314431 0828077404 POSBUS 32716, FICHARDTPARK 9317 0515221312 0822024348 bennievr@telkomsa.net MIDDELVLEI, POSBUS 448, THEUNISSEN 9410 0828294277 nkriek@vodamail.co.za 27A INNES AVE, WAVERLEY, BLOEMFONTEIN 9301 0829904539 0833956335 lerouxah@iafrica.com POSBUS 107, SPRINGFONTEIN 9917 0517831312 0722205130 0824962631 pine_louw@live.co.za POSBUS 203, HOOPSTAD 9479 0534219436 0720829828 0825779347 saunderdarkskysafrica@gmail.com POSBUS 208, HERTZOGVILLE 9482 0534219493 0828079216 0848618262 rcm1@lantic.net PO BOX 1371, BETHLEHEM 9700 0833051905 mashininient@lantic.net ELLENBERGER STR.70, WILGEHOF, BLOEMFONTEIN 9301 0515222511 0829232639 bruljant@absamail.co.za POSBUS 7, HERTZOGVILLE 9482 0825780757 0848518262 naas@laeveld.co.za FERDINAND NAUDE TRUST, POSBUS 932, WELKOM 9460 0573531701 0824905678 0825582292 vergesigte@telkomsa.net VAN ZYL HC, POSBUS 33, SOUTPAN 9358 0518311080 0722077270 POSBUS 13073, NOORDSTAD, BLOEMFONTEIN 9305 0514367239 0832642763 congress@internext.co.za POSBUS 203, LADYBRAND 9745 0519242075 0823780037 0832596425 trixlubbe@lantic.net POSBUS 20184, WILLOWS, BLOEMFONTEIN 9320 0514511178 0829220235 VAALBANK, POSBUS 52, EDENBURG 9908 0832729286 0835031841 0834463337 rauchbdy@lantic.net NEWLANDS, POSBUS 10, HERTZOGVILLE 9482 0534219335 0828240878 chop@lantic.net POSBUS 44, FOURIESBURG 9725 0582230434 0825708383 ssnh@vodamail.co.za ISAWIL, POSBUS 151, HENNENMAN 9445 0575731213 0825534451 cjs@gcs.co.za POSBUS 11195, UNIVERSITAS 9321 0514511587 0836254677 NICOAFSL@CORPDIAL.CO.ZA SWARTKOP, POSBUS 253, BRANDFORT 9400 0518211756 0828258900 PO BOX 752, HARRISMITH 9880 0586222939 0837010029 0732723708 sparks@mniarchitects.co.za POSBUS 218, SENEKAL 9600 0584814670 0837577795 0829329034 POSBUS 14, MODDERPOORT 9746 0519240067 0828255918 0827258047 gfcoetsee@gmail.com POSBUS 173, LADYBRAND 9745 0519241647 0832642173 depan@xsinet.co.za POSBUS 766, BLOEMFONTEIN 9300 0163632111 0825511054 0846192530 siasb@lantic.net POSBUS 25169, LANGENHOVENPARK, BLOEMFONTEIN 9331 0514511835 0849413272 BOONSTRA STR.7, UNIVERSITAS, BLOEMFONTEIN 9301 0824596927 htruter@ofa.bz ANDRE JUANMER BRANGUS, POSBUS 449, REITZ 9810 0588631751 0823773155 merart@telkomsa.net POSBUS 526, SENEKAL 9600 0584812498 0834143054 stefanvh@mtnloaded.co.za VAN DER POSTSINGEL 9, FICHARDTPARK, BLOEMFONTEIN 9301 0515228115 0828230531 POSBUS 31, WEPENER 9944 5211223013 0825660937 dafvantonder@vodamail.co.za NVS BDY, POSBUS 2, DANIELSRUS 9705 0839564270 0824445301 0828888550 w.mentz@mweb.co.za POSBUS 2, TWEESPRUIT 9770 051962 VRA 2002 0827791454 mornayverster@globalwise.co.za POSBUS 11195, UNIVERSITAS, BLOEMFONTEIN 9301 0514511493 0828001430 dviking@mweb.co.za CRETIO BDY, POSBUS 2257, SASOLBURG 1947 0169768123 0823875878 A UGUST@WATERPLAN.CO.ZA MNR AP VD MERWE, POSBUS 1016, REITZ 9810 0126611461 0824271488 somme@mweb.co.za

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

127


128

Brangus Joernaal 2010 Brangus Journal

2010 Brangus Journal  

This is the official 2010 journal of the South African Brangus Cattle breeders' society.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you