Page 8

Satellietdata voor natuurbrandbestrijding

GERICHTER BLUSSEN EN ADVISEREN Organisatie

IFV/Brandweer Nederland

Categorie

Techniek, maatschappelijke relevantie

Status

Ontwikkeld

Contactpersoon

Albert-Jan van Maren, albert-jan.van.maren@vggm.nl

Ester Willemsen, ester.willemsen@ifv.nl

De innovatie

Aanleiding

Een dennenboom brandt anders dan een braamstruik. En

Natuurbranden zijn complex en lastig te bestrijden doordat

een stuk heidegrond vat sneller vlam dan een grasveld.

veel externe factoren een rol spelen, waaronder het weer,

Maar hoe weet je als brandweer met welke vegetatie je te

de vochtigheid van de grond en het soort vegetatie. Met het Natuurbrand Verspreidingsmodel werden veel van deze

‘Satellietbeelden bieden haast onbeperkte mogelijkheden voor de brandweer’

factoren al in kaart gebracht, maar de vegetatie verandert voortdurend. Het zou non-stop veldwerk vragen om dit bij te houden. Dat is erg arbeidsintensief. Dankzij nieuwe

maken hebt, het liefst al voordat je ter plaatse bent? Om

ontwikkelingen kunnen satellietbeelden dit probleem voortaan

natuurbranden efficiënter te bestrijden, heeft Brandweer

uit handen nemen.

Nederland het IFV gevraagd om het Natuurbrand Verspreidingsmodel uit te breiden met gedetailleerde

Uitwerking

vegetatiekaarten. Die worden nu geautomatiseerd

Nederland heeft jaarlijks voor miljoenen euro’s satellietdata

samengesteld op basis van satellietdata.

beschikbaar. Maar toepassing ervan is nog lastig. De data

8

Innovatie 2017  
Innovatie 2017  

Alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2017 gebundeld.