Page 44

Basisbesmettingseenheid

SCHOON TERUG NAAR DE KAZERNE Organisatie

Veiligheidsregio Haaglanden

Categorie

Techniek, organisatie

Status

In gebruik

Contactpersoon

Arwin van de Zande, arwin.van.de.zande@vrh.nl

De innovatie

aandacht voor arbeidshygiëne, beroepsziekten en veilig

Sinds kort is binnen de Veiligheidsregio Haaglanden de

werken, besloten brandweermensen hier iets aan te doen.

Basisontsmettingseenheid operationeel. Dit voertuig rukt

De wens: direct na een inzet douchen en omkleden en

uit bij branden vanaf de kwalificatie middelbrand. Of op

vervolgens schoon terugkeren naar de kazerne.

verzoek. Het zorgt ervoor dat brandweermensen na afloop

‘Verbeterde arbeidshygiëne, minder beroepsziekten’

van een inzet direct kunnen douchen en omkleden. De verbeterde arbeidshygiëne moet beroepsziekten door rook, roet en andere chemicaliën voorkomen.

Uitwerking Aanleiding

De gloednieuwe Basisontsmettingseenheid is kort

Nog niet zo lang geleden gingen brandweermensen uit de

samengevat een ontkleed- en ontsmettingsruimte op

Veiligheidsregio Haaglanden na een brand terug naar de

een vrachtwagenchassis. De ruimte is onderverdeeld

kazerne om zich daar te douchen en om te kleden. Maar

in verschillende compartimenten: ontkleden, reinigen,

tijdens de rit ademden zij nog altijd de vervuilde stoffen in

aankleden en tot slot registreren van de nieuwe

die bij de brand waren vrijgekomen. Met de toegenomen

persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij binnenkomst

44

Innovatie 2017  

Alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2017 gebundeld.

Innovatie 2017  

Alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2017 gebundeld.