Page 34

Informatiehuis

INFORMATIE ALS PRIMAIRE NUTSVOORZIENING Categorie

Techniek, organisatie, maatschappelijke relevantie

Status

In gebruik

Contactpersoon

Emiel Sanders, e.sanders@brandweertwente.nl

Genom

ineerd 2017

I

YD

PR

EN

INNOVATIE

E EN

PR

I

Brandweer Twente

N VAN DER H

INNOVATIE

Organisatie

A •J

YD

JS

JS

•J

AN

VAN DE R

HE

De innovatie

de ontwikkeling van een technische voorziening om

Als brandweer altijd en overal actuele informatie op een

alle systemen, platformen en applicaties met elkaar te

toegankelijke manier beschikbaar hebben. Via een laptop,

verbinden. Een digitale snelweg waar alle belangrijke

smartphone of een scherm in een kazerne. Eén plek waar

gegevens samenkomen.

alle informatiebronnen slim bij elkaar komen en bruikbaar zijn op het moment dat het nodig is, 24 uur per dag,

Uitwerking

7 dagen per week. Dat is het Informatiehuis van brandweer

Het informatiehuis koppelt, verbindt, verbetert en

Twente.

rapporteert gegevens en informatie. Het is een nieuwe manier van werken die losse flodders informatie tot

‘Een digitale snelweg waar alles samenkomt’

een overzichtelijk geheel vormt. Alle gegevens, publiek en besloten, komen hier voortaan samen. Het is snel

Aanleiding

inzichtelijk en voor iedereen te gebruiken. Met als hoger

In Twente merkten brandweermensen dat informatie

doel: belangrijke informatie slim inzetten om het aantal

tussen verschillende sectoren en afdelingen beter met

branden en slachtoffers in de regio terug te dringen.

elkaar gedeeld en gebruikt kan worden. Dit leidde tot

34

Innovatie 2017  

Alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2017 gebundeld.

Innovatie 2017  

Alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2017 gebundeld.