Page 20

Nieuwe toezichtmethodiek

ZELF EENVOUDIGE BRANDCONTROLES UITVOEREN Organisatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Categorie

Techniek, organisatie, maatschappelijke relevantie

Status

In gebruik

Contactpersoon

Karl Stüsgen, kstusgen@vrk.nl

De innovatie

aanvullende controles nodig. Maar veel vaker blijken

Zijn de nooduitgangen vrij? Werken de brandmelders?

ondernemers hun zaakjes keurig op orde te hebben en was

Eenvoudige brandveiligheidscontroles kunnen ondernemers

het bezoek van de brandweer eigenlijk niet nodig. Zulke

zelf uitvoeren. Zo denkt de Veiligheidsregio Kennemerland

eenvoudige, eenmalige controles kunnen ondernemers

erover. Met de Nieuwe Toezichtmethodiek die zij

prima zelf uitvoeren.

ontwikkelden, krijgen bedrijven een digitale uitnodiging

‘We leggen de verantwoordelijkheid terug bij de ondernemer’

voor een zelfcontrole en zenden ze de informatie met één druk op de knop naar de brandweer. Daar blijft meer tijd over voor de complexere controles.

Uitwerking Aanleiding

Zelfcontroles zijn niet nieuw. Hier en daar gebeurde

De Veiligheidsregio Kennemerland controleert jaarlijks zo’n

het al, maar veelal op papier. Met als gevolg dat de

3500 bedrijven of ondernemingen op brandveiligheid.

werkwijze niet structureel en slechts op kleine schaal werd

Zo nu en dan komen daar gebreken naar voren en zijn

toegepast waardoor de brandweer alsnog vastliep in een

20

Innovatie 2017  
Innovatie 2017  

Alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2017 gebundeld.