Page 12

Toom App

ONECHTE MELDINGEN MAKKELIJKER TERUGDRINGEN Organisatie

Veiligheidsregio Gelderland-Midden

Categorie

Techniek, organisatie

Status

Testfase

Contactpersoon

Henk Kamerbeek, henk.kamerbeek@vggm.nl,

De innovatie

doordat de apparaten vervuild zijn geraakt. De onnodige

De Veiligheidsregio Gelderland-Midden ontwikkelde de

brandweerinzet kost veel mankracht en gaat ten koste

Toom App: een eenvoudige applicatie om het aantal

van optreden dat wél hard nodig is. Daarom ontwikkelde

ongewenste en onechte meldingen in de regio terug te

de veiligheidsregio de Toom App: terugdringen van

dringen. Met succes: de eerste testen wijzen op een daling

ongewenste en onechte meldingen met een eenvoudige

van maar liefst 23%.

applicatie.

‘Op de capaciteit van de brandweer moeten we zuinig zijn’

Uitwerking De brandweer is al een tijd bezig om het aantal ongewenste meldingen terug te dringen. Een van de

Aanleiding

middelen die daarvoor wordt ingezet, is WhatsApp.

Bijna 95% van de automatische brandmeldingen

Na een loze melding krijgen betrokken organisaties

waarvoor de brandweer uitrukt, is onterecht. Denk aan

een informatief bericht. Maar waarom geen eigen app

rookmelders die afgaan door het bakken van een eitje,

waarop veel meer organisaties zijn aangesloten? Waarmee

door stoom van een waterkoker of douche of simpelweg

instanties eenvoudiger worden geïnformeerd en veel meer

12

Innovatie 2017  

Alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2017 gebundeld.

Innovatie 2017  

Alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2017 gebundeld.