Page 38

Mobile Sensing for Safety

EEN BETROUWBAAR BEELD VAN DE ACTUELE SITUATIE Brandweer Twente

Categorie

Incidentbestrijding, techniek

Status

Pilot

Contactpersoon

Mike Wagenvoort, m.wagenvoort@brandweertwente.nl

A •J

N VAN DER HE

YD

JS

Genom

I

YD

PR

EN

ineerd 2016

INNOVATIE

INNOVATIE

EN

PR

I

Organisatie

JS

•J

AN

VAN DE R

HE

De innovatie Bevelvoerders is er veel aan gelegen op de plaats van

Uitwerking

het incident een betrouwbaar beeld te hebben van de

‘Mobile Sensing for Safety’ (MoSeS) is een

situatie. Mobile Sensing for Safety (MoSeS) zet de meest

samenwerkingsproject tussen Brandweer Twente en

moderne, mobiele technologie in om dat beeld zo helder

Saxion Hogescholen. In eerste instantie zijn het idee en de

mogelijk te krijgen. Op een tablet ziet de bevelvoerder

uitgangspunten onderzocht. Aansluitend is in negen fasen

een plattegrond van de locatie en de actuele positie

‘MoSeS zal de veiligheid vergroten omdat je op basis van betere informatie betere besluiten kunt nemen’

van zijn manschappen, van de blusleidingen en van de tankautospuit.

Aanleiding De aanleiding is de voortdurende wens naar meer

het onderliggende, technologisch concept omschreven,

veiligheid. MoSeS voorziet hierin door op een manier die

evenals de praktische toepassingen. De situatie ter

praktisch toepasbaar is voor brandweer, gebruik te maken

plekke wordt weergegeven op een tablet. Daarop ziet de

van geavanceerde mobiele technologie.

bevelvoerder alle relevante informatie en kan hij ruimtes

38

Innovatie 2016  

Een overzicht van alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2016.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you