Page 34

ReCoFan

MEER CONTROLE OP DE VENTILATOR Organisatie

Brandweer Twente

Categorie

Incidentbestrijding, techniek

Status

Idee/schets

Contactpersoon

Erwin van Ritbergen, e.ritbergen@brandweertwente.nl

De innovatie

Door op een juiste manier te ventileren, verbetert het

De ReCoFan is een afstandsbediening waarmee de

zicht en kunnen verkenningen sneller en veiliger worden

aanvalsploeg de elektrische ventilator aanstuurt. ReCoFan

uitgevoerd. De sleutel voor succesvol ventileren ligt

staat voor ‘Remote Controlled Fan’.

grotendeels in handen van de aanvalsploeg. Als die de ReCoFan zelf in handen heeft, kunnen ze de snelheid van

‘De sleutel voor succesvol ventileren ligt grotendeels in handen van de aanvalsploeg’

het ventileren ook zelf bepalen.

Uitwerking Aanleiding

Er is een elektrische ventilator aangeschaft en er wordt

De brandweer gebruikt een ventilator om tijdens een brand

gewerkt aan een prototype. Omdat er verschillende

rook en gassen uit het pand te blazen en zo het pand veilig

opties zijn, is het van belang testen uit te voeren tijdens

te kunnen betreden. Brandweer Twente heeft gekeken

praktijktrainingen. Pas daarna kan het gebruik van de

naar de mogelijkheden om het gebruik van de ventilator

afstandsbediening worden meegenomen in lesprogramma’s

efficiënter en veiliger te maken en kwam uit bij een

en kan het apparaat in de praktijk toegepast gaan worden.

afstandsbediening voor de aansturing.

34

Innovatie 2016  

Een overzicht van alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2016.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you