Page 24

Capcode Monitoring

ACTUELE INFORMATIE VOEGT ALTIJD IETS TOE Organisatie

Veiligheidsregio Utrecht

Categorie

Incidentbestrijding, techniek

Status

Pilot

Contactpersoon

Jeroen Datema, j.datema@vru.nl

De innovatie

vormen, terwijl er op de overige ploegleden wordt gewacht.

Een interactief scherm in de kazerne dat bij een incident

Ook kan de rijroute worden bepaald. Dit komt zowel de

relevante informatie geeft. Informatie over de rijroute,

verkeersveiligheid als de kwaliteit van de inzet op de plaats

het incident zelf en over de omgeving waarin het zich

van het incident ten goede. Ook in het geval er niet op

voordoet. Capcode Monitoring is een aanvulling op CityGis

collega’s hoeft te worden gewacht, kan het nuttig zijn tijd

en het BOS-systeem, geen vervanger.

te nemen om de informatie op het scherm te bekijken. Tijd die later bij de inzet ruimschoots wordt teruggewonnen.

‘Het kan nuttig zijn tijd te nemen om de informatie op het scherm te bekijken’

Uitwerking Het systeem draait momenteel in een testomgeving. Er

Aanleiding

wordt gebruikgemaakt van een Windows 10-app op een

Voor iedereen die bij een uitruk is betrokken, is het niet

Raspberry Pi-computer. Voor de route wordt verbinding

prettig als weinig bekend is over het incident en de

gemaakt met ‘streetview’ van Google Maps. De eerste test

omgeving. Met Capcode Monitoring kunnen chauffeur,

is gepland in het najaar op Post Zuilen.

bevelvoerder én manschappen zich hier vast een beeld van

24

Innovatie 2016  

Een overzicht van alle inzendingen voor de Jan van der Heydenprijs 2016.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you