Page 9

In actie 9

Brandweerkrant V A N N E D E R LA N D

Brandweer zet in op een brandveilig studentenleven

Sinds eind augustus bruist het weer volop in de studentensteden. De studiejaren zijn van start gegaan en veel nieuwe studenten betrekken hun kamers. Klaar voor het studentenleven! Nog lang niet in alle studentenwoningen is het goed gesteld met de brandveiligheid. Reden voor diverse regio’s om in actie te komen.

‘Ben jij voorbereid?’ Brandweer Fryslân lanceerde eind augustus de campagne ‘Ben jij voorbereid?’. Deze campagne is ontwikkeld door studenten Communicatie en Multimediadesign (CMD) aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden, in opdracht van Brandweer Fryslân. De boodschap: vergroot de brandveiligheid van je woning, zodat je een grotere overlevingskans hebt als er brand uitbreekt. De campagne - die behalve in het Nederlands ook in het Engels is uitgevoerd vanwege de vele buitenlandse studenten - richt zich op drie maatregelen die studenten kunnen treffen om de brandveiligheid te vergroten. Voorop staat het ophangen en regelmatig testen van rookmelders. Tweede maatregel: het met huisgenoten bespreken en bepalen van de snelste en veiligste vluchtroute. Tot slot wordt studenten geadviseerd om binnendeuren te sluiten voordat ze gaan slapen.

Perfecte match Het belang van de brandveiligheidsmaatregelen wordt benadrukt in advertenties en een campagnefilm. Het is het derde jaar op rij dat er een studentencampagne wordt uitgerold. In 2014 ontstond de samenwerking tussen Brandweer Fryslân en de opleiding CMD. Op zoek naar een geschikte introductieopdracht zocht studiecoördinator én brandweervrijwilliger Guido Swildens destijds contact met de brandweerorganisatie. De studieopdracht en het project Brandveilig Leven bleken een perfecte match. Uitdagend en vernieuwend Eerstejaarsstudenten bedenken in groepjes een uitdagend en vernieuwend idee om studenten meer bewust te maken van brandveiligheid. Het winnende campagne-idee van dit jaar is door stagiair Bart van Burg uitgewerkt in een campagneplan. Zo is het dus van A tot Z een campagne voor én van studenten.

‘In bed met de brandweer’ In diverse regio’s lokt de brandweer studenten in bed. Voor een foto. En om ze te vertellen wat te doen bij brand. Tijdens de ludieke actie praten de brandweerlieden de studenten bij over het nut van rookmelders en laten ze hen nadenken over vluchtroutes. Studenten kunnen ook oefenen met een brandblusser. Het brandweerbed heeft inmiddels in verschillende regio’s voet aan de grond gekregen. Zo voeren Groningen en Hollands Midden de actie al een aantal jaren uit. Hollands Midden geeft deze campagne nog een vervolg door mailcontact te houden met de betrokken studenten. Eerste keer Gelderland-Midden heeft dit jaar voor het eerst de campagne ingezet in Wageningen. Met heel veel succes en plezier. ’In bed met de brandweer’ kreeg niet alleen op locatie

veel aandacht, ook op sociale media trok de minicampagne van Gelderland-Midden veel bekijks. Meer dan 60.000 mensen werden online geattendeerd op de gevaren in studentenhuizen. De actie maakte daarmee ook op Facebook en Twitter de tongen los. Cijfers Het eerste bericht hierover op Facebook heeft 727 reacties, opmerkingen en deelacties opgeleverd. Zo’n 4.500 personen hebben doorgeklikt op de link www.brandweer.nl/opkamers of de foto’s bekeken. Het eerste bericht op Twitter over de Wageningse oproep was goed voor 4.500 views en nog eens 272 interacties (denk aan: foto’s bekijken, klikken op link en retweets). Een vervolgbericht op Facebook leverde later 7.500 weergaven en een kleine 100 interacties op. Ook het tweede bericht op Twitter ontglipte niet aan de aandacht met een bereik van ruim 2.500 personen en 381 interacties. Kortom, ‘In bed met de brandweer’ bleek zowel offline als online een groot succes.

Profile for Brandweer Nederland

Brandweerkrant van Nederland, oktober 2017  

In dit nummer duiken we met diverse regio’s het studentenleven in. We gaan op de brandweersegway door de Maastunnel, op de brandweermotor do...

Brandweerkrant van Nederland, oktober 2017  

In dit nummer duiken we met diverse regio’s het studentenleven in. We gaan op de brandweersegway door de Maastunnel, op de brandweermotor do...