Page 10

10 Operationeel Samenwerking Brandweer Fryslân en Staatsbosbeheer

Gebiedsgerichte aanpak van natuurbranden op Terschelling

daarvan krijgt het gebied een score die aangeeft hoe groot het risico op een natuurbrand is: groen, geel, oranje of rood. Bij oranje of rood brengen we waar mogelijk verbeteringen aan. Denk aan het creëren van stoplijnen: natuurlijke, brandvertragende afscheidingen in de vorm van minder brandbare vegetatie. Maar we kijken ook hoe we de toegankelijkheid voor brandweervoertuigen kunnen verbeteren of hoe we sneller aan extra bluswater kunnen komen.’ Als geen ander Brandweer Fryslân maakt zo’n risico-inventarisatie samen met tal van gebruikers van een natuurgebied: campingeigenaren, Defensie, gemeente, provincie en Staatsbosbeheer. Op Terschelling werkte Henk bijvoorbeeld intensief samen met Jaap Roelofs, de tweede teamleider van Staatsbosbeheer op het eiland. Henk: ‘Jaap en zijn collega’s kennen de Terschellinger bossen en duinen als geen ander. Gelukkig delen ze hun kennis graag.’ Niet blussen Henk vertelt dat de brandweer in het verleden veel natuur heeft beschadigd bij inzetten in natuurgebieden. ‘We rijden met groot materieel dwars over de heide of door een bos, we spuiten mineraalrijk bluswater op schrale gebieden. Soms is het daarom beter om de brand níet te blussen. De natuur herstelt vrij snel van vuur, heeft Jaap me geleerd. In het plan beschrijven we onder welke omstandigheden en in welke natuurgebieden niet blussen de voorkeur heeft boven blussen.”

Jaap Roelofs (links) en Henk Schuijn werken samen aan de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding op Terschelling.

Grote natuurbranden zoals die de afgelopen jaren elders in het land woedden, bleven Fryslân tot nu toe bespaard. Om dat zo te houden werkt Brandweer Fryslân aan een gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbestrijding. Te beginnen op Terschelling.

Terschelling krijgt als eerste natuurgebied in Fryslân een op maat gemaakt operationeel plan natuurbrandbestrijding. Daarna volgen de andere natuurgebieden in de provincie. Stoplijnen Henk Schuijn, expert natuurbranden bij Brandweer Fryslân en voorzitter van de Landelijke Vakgroep Natuurbranden legt uit: ‘Voor zo’n allesomvattend plan maken we eerst een risico-inventarisatie. Op basis

brandweerpartnerdag De eerste Maasdam-Puttershoekse

gen maken van de ukken en gezamenlijke ople idin De wekelijkse oefe navonden, uitr k een hechte groe p. vrijwillige brandweerlieden vaa mee naar officiële gelegenaan en mogen zo nu en dan eens Wij, de partners, horen de verhalen een infor mele setting beter in r elkaa om r llige geze urlijk des te heden en feestjes. Het is dan natu eerste Maasdam-Puttersde ngs rom organiseerden wij onla te leren kennen of bij te praten. Daa deze post. voor wel r maa , regio de in nieuw idee hoekse brandweerpartnerdag. Geen Opkomst kende vrouwen? Ja, Maasdamverschillende en soms nog wat onbe Wat ga je dan doen met een groep geval hebben wij allemaal n mannen als vrijwilliger… In ieder Puttershoek heef t momenteel allee daarom leuk om op deze ons leek Het er onze brandweerman. één ding gemeen: wij staan pal acht precieze programma hebben en met het thema brandweer. Het eerste partnerdag iets te organiser de uitnodigingen. den tuur prikten een datum en vers we natuurlijk geheim gehouden. Wij mst was gegarandeerd. opko e oend vold dus ties, reac ousiaste We ontvingen meteen heel veel enth Vrouwelijke touch uctielokaal van de kazerne zover. Wij verzorgden in het instr Op zaterdag 20 mei was het dan op tafel kreeg deze ruimte en bloem ukte gepl vers jes met een lekkere lunch. Met een paar vaas elijk: dit gaat een gezellige duid snel ns de lunch werd ons al meteen een vrouwelijke touch. Tijde a bekend maakten: ramm prog het van l rdee onde volgende dag worden! Helemaal toen wij het ssionele fotoshoot! profe een van daar onze mannen en maken wij hijsen ons in de bluskleding van settings vlogen en s pose kazerne en ideeën voor verschillende Oorverdovend gegiechel vulde de over tafel. Stralend wij de fotografe dan ook pig om te doen. Regelmatig hoorden De fotoshoot was erg leuk en grap een echt brandje en van sen blus om de brandweerauto, het lachen achter haar camera. In en doel van deze foto’s: Het af. s foto’ de van lt straa er . Het plezi opdoemen uit een kazerne vol rook s’. De verjaardags‘mis de jij ben in jouw verjaardagsmaand een verjaardagskalender maken en worden vergeten. niet gen kazerne, zodat wij en onze verjaarda kalender krijgt een mooi plekje in de Respect mannen, nog even echt r leiding van twee van onze ‘eigen’ Na de fotoshoot mochten wij, onde ng in een ruimte met enni verk en bak vuur een p, scha aan de slag met hydraulisch redgereed met het war me en die , nsen ect voor de brandweerme rook. We kregen direct nog meer resp ren. tione func en kunn moeten zware pak en onder spanning echt Vervolg tten en lachten we met de dag met elkaar af. Aan tafel praa Met een gezellig etentje sloten wij gaan we een jaarlijks hier : elijk duid over was e conclusie elkaar over deze geslaagde dag. Onz terugkerend uitje van maken. Antwerpen en Marleen Leijs Aletta van Antwerpen, Corina van

Dennenbomen eruit Jaap: ‘Nu we elkaars doelen en beweegredenen kennen, kunnen we elkaar veel beter helpen. Wij “groenen” weten bijvoorbeeld welke boomsoorten minder brandbaar zijn. Graag vervangen we een rij dennenbomen door minder brandbare loofbomen, om zo een stoplijn te maken.’ Met de andere partijen werkt Henk op dezelfde manier. ‘Heeft een camping maar één inen uitgang? Dan adviseer ik om een tweede uitgang te creëren. Tijdens een incident kan iedereen op tijd de camping verlaten en hulpdiensten hebben dan toegang. Veel campingeigenaren staan gewoon niet stil bij het belang van zo’n tweede doorgang. Gelukkig zijn ze absoluut bereid om er werk van te maken.’

Profile for Brandweer Nederland

Brandweerkrant van Nederland, oktober 2017  

In dit nummer duiken we met diverse regio’s het studentenleven in. We gaan op de brandweersegway door de Maastunnel, op de brandweermotor do...

Brandweerkrant van Nederland, oktober 2017  

In dit nummer duiken we met diverse regio’s het studentenleven in. We gaan op de brandweersegway door de Maastunnel, op de brandweermotor do...