Page 1

Brandts Klædefabrik Gastro ● Design & Living ● Fashion ● Culture ● Events


INTRO

Velkommen til Brandts Klædefabrik Welcome to Brandts Klædefabrik

I hjertet af Odenses Latinerkvarter ligger Brandts Klædefabrik; byens kulturelle mekka og spisekammer. Den karakteristiske gammeldags industri-arkitektur i den gamle klædefabrik gør, at hele området skiller sig ud fra omgivelserne og føles som en by i byen. Brandts Klædefabrik er et åndehul uden biler og uden kædebutikker. Der emmer af sydlandsk stemning. Her er mennesker, udendørsliv, livsstilsbutikker, modeog designbutikker, caféer og eksklusive restauranter - og ikke mindst kulturtilbud i gavmilde mængder. Et levende miljø af så helhjertet en støbning, at det også favner spændende arrangementer og events året rundt.

In the heart of Odense’s Latin Quarter is Brandts Klædefabrik: The city’s cultural mecca and pantry. The old cloth mill has a characteristic ancient industry-architecture, which makes the whole area stand out, and it almost feels like it is a city in the city. Brandts Klædefabrik is a breathing space without cars and without chain stores. The area oozes of a southern atmosphere. It is filled with people, outdoor life, lifestyle stores, fashion and design shops, cafés and exclusive restaurants – and last but not least culture events in copious amounts resulting in a vibrant environment, where exiting events are happening all year round.

1


INTRO 30. 19.

32.

05. 04. 26. 21. 06. 25. 16.

11.

27. 22. 01.

20. 28. 02.

33.

07. 10. 17.

12.

13. 24. 15. 18. 09. 31.

34. 03. 29.

14. 08.

GASTRO Udforsk Odenses spisekammer Explore the pantry of Odense

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07 08. 09. 10. 11. 12. 13.

Cafe biografen Café Chino Café Cuckoo’s Nest Fredo’s Coffée Right Gorm’s Pizza Konditoriet Kagedåsen Kong Volmer Kræs for Smag Kulturmaskinens Café Mona Lisa Restaurant Pasfall Rosticceria Seaweed

7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14

23.

DESIGN & LIVING

FASHION

Dansk design, smykker, håndværk, plakater mm. Danish design, jewelry, crafts, posters and more

Unikt tøj og ekslusiv stil Unique clothing and exclusive style

14. Allestedlund 15. BatteryStore & More 16. Billedbutikken 17. Collage Art 18. Dina Vejling 19. Ingvard Christensen 20. PurePope 21. Sommers Køkken Univers

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

17 17 18 18 19 19 20 20

23 23 24 24 25 25 26 26

EVENTS

CULTURE Opdag suveræne kulturelle oplevelser

Festivaller, blomster, musik, film mm. Festivals, flowers, music, films and more

Discover great cultural experiences

30. Brandts Museum 31. Kulturmaskinen 32. Mediemuseet 33. Studenterhuset 34. Tidens Samling

Jean Paul Klædefabrikken Kolbæk Marron moshi moshi mind The Organic Club Vivaldi Yenz International Hair

29 30 31 31 32

Sommer i Farvergården Blomsterfestival Jam Days H. C. Andersen Festivals OFF Karrusel Øllets dag Harry Potter Festival

35 35 36 36 37 37 38 38

2


HISTORY

Bevaringen af klædefabrikken The preservation of the cloth mill

Brandts Klædefabrik tog sin begyndelse i midten af 1700-tallet med et mindre farveri. Herefter voksede fabrikken gennem 108 år og bredte sig som et kludetæppe over området. I 1977 lukkede fabrikken, og i 1981 blev den opkøbt af to jyske købmænd. Her stod området over for en renovering af de bygninger, som tidligere havde fungeret som en klædefabrik.

Brandts Klædefabrik was established in the 1700s. It was only a small dye house then. Afterwards the cloth mill grew through 108 years and spread like a rag rug across the area. In 1977 the cloth mill closed and in 1981 it was acquired by two Danish investors. At that time, the area faced a renovation of the buildings that had previously been a cloth mill.

De originale stednavne Brandts Klædefabriks nænsomme renovering af industribygningerne står den dag i dag som symboler på udviklingen i det industrielle samfund og bevares som kulturarv. Det er snart 40 år siden, at fabrikken lukkede, men man kan stadig mærke nutidens stolthed over, at det er lykkedes at bevare bygningerne, der er forvandlet til biografer, teatre, museer, værksteder, musiksteder, diskoteker, cafeer og butikker.

The original place names To this day, the gentle renovation of the industry buildings at Brandts Klædefabrik is a symbol of the development in the industrial society; and the buildings are preserved as a cultural heritage. It is almost 40 years ago since the cloth mill closed, but you can still feel the modern age’s pride over the fact that the town succeeded in preserving the buildings. They have been changed into cinemas, theatres, museums, workshops, music places, night clubs, cafés and stores.

Originale stednavne på gavle og vægge – og over døre og porte med bogstaver og årstal i bronze – som f.eks. ”Nobberiet”, ”Skæreriet”, ”Farveriet”, ”Kedelhuset”, ”Pressen”, ”Gammel stald”, ”Mellemhuset”, ”Sidehuset” og ”Valkeriet” fortæller med deres tavse sprog krøniken om stolte tider. Brandts Klædefabriks pejlemærke I Brandts Klædefabrik finder du skorstenen, der er et smukt symbol på den industrielle udvikling. Skorstenen er i sin stilistiske enkelthed meget speciel med sit firkantede fundament. I den tidlige industrialisme afspejlede høje skorstene et dynamisk samfund. Jo flere skorstene, der tårnede sig over byens tage, des driftigere var byen. Senere viste det sig, at røgen var skadelig for byens borgere, og tusindevis af flotte skorstene blev revet ned. Da Brandts Klædefabrik blev solgt til to købmænd, skulle området renoveres. Her var arkitekten Kristian Isager bekymret for, om den enestående skorsten ville blive revet ned: ”Inde i mit hoved ville den enestående skorsten være en væsentlig del af Brandts’ ’kulturmiljø’”, husker Kristian Isager, der havde forberedt sig på en længere forsvarstale for skorstenens bevaring. Men det var ikke nødvendigt, viste det sig: ”Keld Droob gik hen ad gaden, vendte sig om og sagde så: Hvor er den flot, den skorsten. Den har du da vel ikke tænkt dig at fjerne. Og nej, det havde jeg ikke” forklarer Kristian. Dermed fik Brandts Klædefabrik et originalt vartegn. Et smukt symbol på den industrielle udvikling. Lige midt i Odense. De velbevarede originale navneskilte rundt i Brandts Klædefabrik og den høje røde skorsten minder os om en stolt industriel fortid. Brandts er et stykke levende historie — lige midt i Odense. (Kilde: Fra klædefabrik til kulturfabrik, 1987, Garmund, Gert m.fl. (red.). Brandts Klædefabrik – erindringer fra arbejdslivet på en fabrik i hjertet af Odense, Forlaget Brandts Klædefabrik, 1993)

3

The original place names are listed on the gables and the walls - and above doors and gates with letters and years in bronze – some of these place names are for example “Nobberiet”, “Skæreriet”, “Farveriet”, “Kedelhuset”, “Pressen”, “Gammel stald”, “Mellemhuset”, “Sidehuset” and “Valkeriet”. These names all tell the chronicle about proud times. Brandts Klædefabrik’s point of orientation In Brandts Klædefabrik you will find the smokestack, which is a beautiful symbol of the industrial development. The smokestack is, in its stylistic details, very special with a squared foundation. In the early industrialism, tall smokestacks reflected a dynamic society. The more smokestacks that towered above the city’s roofs, the more active the city was. Later it turned out that the smoke was harmful to the city’s citizens and thousands of beautiful smokestacks were demolished. When Brandts Klædefabrik was sold to two investors, the area had to be renovated. In this situation, the architect Kristian Isager was worried that the unique smokestack would be torn down: “In my opinion, this unique smokestack would be a significant part of Brandts’ ’cultural environment,” he stated. Kristian Isager even prepared a long defense speech to keep the smokestack. However, it turned out it was not necessary: “Keld Droob walked down the street, turned around and said: It is really pretty that smokestack. You are not going to remove that, are you? And no, I was not” Kristian explained. With that, Brandts Klædefabrik got its original landmark. A beautiful symbol of the industrial development. The well-preserved original signs around Brandts Klædefabrik and the tall red smokestack remind us of a proud industrial past. Brandts Klædefabrik is a piece of living history - right in the middle of Odense.

(Source: Fra klædefabrik til kulturfabrik, 1987, Garmund, Gert m.fl. (red.). Brandts Klædefabrik – erindringer fra arbejdslivet på en fabrik i hjertet af Odense, Forlaget Brandts Klædefabrik, 1993)


HISTORY

Oplev området Brandts Klædefabrik Experience the area Brandts Klædefabrik

Søjlerne ved Pantheonsgade Da klædefabrikken havde sin storhedstid, var den indrammet af fire porte som skærmede området af. Søjlerne fra én af portene er bevaret og kan i dag findes ved Pantheonsgade. Her løber Rosenbækkens rislende vand roligt ind mod Amfipladsen, og søjlerne minder os om, at der engang lå en stor klædefabrik bag porten. I dag er området åbent og har plads til masser af aktiviterer. The pillars by Pantheonsgade In the cloth mill’s golden age, it was surrounded by four gates, which shielded the cloth mill from the rest of the area. The pillars from one of the gates have been kept and today you will find the same pillars by Pantheonsgade. They remind us of the time, when a huge cloth mill was behind the gate. Today the area is open and has room for lots of activities. Hyldest til John Lennon Ved Amfiscenen i Brandts Klædefabrik finder man skulpturen ”Hyldest til John Lennon” (1981) udført af Susanne Ussing. På toppen af søjlen ses en figur, der forestiller overkroppen af en person. Figuren holder en tynd kvadratisk metalplade med et hul i midten, hvor der på pladen står indgraveret ”Et hul til at se himlen igennem, Yoko Ono, 1966”. Figuren bærer en baret, hvilket symboliserer militær, mens fredsduen midt på soklen kan ses som et symbol på antimilitarisme. Dette symbol ses også i ordene fra John Lennons tekst ”War is over if you want it”, som er indhugget i den høje stensokkel. A tribute to John Lennon Next to Amfiscenen in the area Brandts Klædefabrik is the sculpture “Hyldest til John Lennon” (1981) (Translation: A tribute to John Lennon) done by Susanne Ussing. At the top of the sculpture is a figure, which depicts a torso. In the figure’s hand is a thin quadratic metal plate with a hole in the middle. The words: “Et hul til at se himlen igennem, Yoko Ono, 1966” (Translation: A hole to see the sky through, Yoko Ono, 1966) is inscribed in the metal plate. The sculpture is wearing a beret, which is an emblem of the military. A dove of peace is also a part of the sculpture. The dove of peace symbolizes antimilitarism. This is clarified with the words that have been engraved on the foot of the sculpture: “War is over if you want it” from John Lennon’s lyrics. Kejserens nye klæder Billedhuggeren Keld Moseholm står bag den fine skulptur ”Kejserens nye klæder” (1988). Moseholm har siden 1980’erne lavet flere humoristiske universer med små tykke mænd. Værkerne er kendt for deres ligefremme udtryk og de finurlige indfald, der ofte overrasker på grund af humoren og alvoren, naturligheden og absurditeten. Skulpturen er inspireret af H. C. Andersens eventyr om Kejseren, der lader sig bedrage af to mænd, som giver sig ud for at være vævere. Kejseren foranlediges til at tro, at stoffet er magisk og usynligt for mennesker, der er uduelige til deres arbejde. Kejseren kan ikke selv se klæderne, men spiller med på de to mænds bedrageri, da han ikke selv vil fremstå uduelig – lige indtil den dag, hvor kejseren skal vise tøjet frem for befolkningen, og en lille dreng råber, at kejseren går nøgen rundt. The Emperor’s New Clothes The sculptor Keld Moseholm has created the sculpture “Kejserens nye Klæder” (1988) (Translation: The Emperor’s New Clothes). Moseholm has since the 1980’s made various humorous universes with small chubby men. The pieces are known for their forthright expressions and they often surprise, because of the humor and the seriousness, the naturalness and the absurdity. The sculpture is inspired by Hans Christian Andersen’s fairy tale about the emperor, who is deceived by two men that pretend to be weavers. The emperor is tricked into thinking that the fabric is magical and invisible to the people, who are useless at their jobs. The fabric is not visible to the emperor and therefore he plays along with the two men’s fraud, because he does not want to come across as incompetent. Until one day when the emperor displays the clothes to the public and a little boy yells that the emperor is walking around naked.

4


GASTRO 01

GASTRONOMI GASTRONOMY

5

01.

Cafe biografen

08.

Kræs for Smag

02.

Café Chino

09.

Kulturmaskinens Café

03.

Café Cuckoo’s Nest

10.

Mona Lisa

04.

Fredo’s Coffée Right

11.

Restaurant Pasfall

05.

Gorm’s Pizza

12.

Rosticceria

06

Konditoriet Kagedåsen

13.

Seaweed

07.

Kong Volmer


GASTRO 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

6


GASTRO

Cafe biografen

Meget mere end gode film - Much more than great movies

Cafe biografen åbnede i 1983 og har siden da været et af odenseanerenes favoritsteder, når der skal hygges. Her er der tre biografsale, en stemningsfuld café og en bar med atmosfære. Caféen kan passende benyttes før eller efter en film, men også til et almindeligt cafébesøg. Deres fantastiske udendørs område er placeret på Amfipladsen, hvor der er udsigt over de mange kulturelle oplevelser. www.cafebio.dk

Cafe biografen opened in 1983 and since then it has been a popular place in Odense, because of its cozy atmosphere. The cinema has three viewing rooms, a café and a bar. The café is perfect to visit before or after a movie. However, it is also a great place to go even if you are not going to the cinema. The café’s amazing outdoor area is placed on Amfipladsen, where you have a view of the many cultural experiences. www.cafebio.dk

Café Chino

Byens bedste burger - The best burger in town

Hos Café Chino er der mulighed for både at sidde inde i de hyggelige omgivelser eller udenfor med udsigt over Farvergården. Caféen er kendt for sit byg-selv koncept, hvor man sammensætter sin brunch eller burger, som man ønsker. Hjemmelavede ingredienser og de bedste råvarer er nogle af de nøgleord, Café Chino lægger vægt på. Når mørket falder på, langes der klassiske drinks over bardisken. www.cafechino.dk

7

At Café Chino, you can sit either inside in cozy surroundings or outside where there is a view of Farvergården. The café is known for its special offer, where the guests can put together their own brunch or burger as desired. Café Chino cares about providing their guests with the best, homemade ingredients. After dark, classic drinks are served in the bar. www.cafechino.dk


GASTRO

Café Cuckoo’s Nest Din café i Odense - Your café in Odense

Hos Café Cuckoo’s Nest bestemmer du selv, om du vil sidde inde i deres hyggelige café, ude i deres intime gård eller på deres fortovscafé, som emmer af liv. Uanset om du ønsker et sted at mødes over en hurtig kop kaffe, en lækker brunch, en fransk brasserie madoplevelse med et tvist af asien, eller en sublim cocktail, så er der mulighed for det her hos Café Cuckoo’s Nest. www.cuckoos.dk

At Café Cuckoo’s Nest, you can choose to sit inside in the comfy café or outside in the intimate patio. The café is a great meeting place for a quick cup of coffee, a delicious brunch or a sublime cocktail. www.cuckoos.dk

Fredo’s Coffée Right Byens bedste kop kaffe - A damn good cup of coffée

Hos Fredo´s får du byens bedste kop kaffe – og der er mange forskellige varianter at vælge imellem. Ud over deres fantastiske kaffe serveres der også smoothies, frappés og andre lækkerier. Der er også mulighed for at nyde et par drinks i deres fine udendørsområde med udsigt over Amfipladsen eller indenfor, hvor der er en rustik men elegant indretning og hyggelig stemning. www.fredoscoffeeright.dk

Fredo’s offers the best cup of coffee in town – and there are many different varieties to choose from. Besides from their delicious coffee, they also serve smoothies, frappés and other delicacies. Furthermore, it is possible to enjoy a drink in their outdoor patio, which has a view of Amfipladsen. You can also sit inside, where there is a rustic but elegant decor and a cozy atmosphere. www.fredoscoffeeright.dk

8


GASTRO

Gorm’s Pizza

Pizzalove i Odense - Pizzalove in Odense

Gorm’s restauranter er vokset ud af en kærlighed til den italienske madtradition. Her deler de italienernes passion for at dyrke smagen – selv i de enkle retter. Gorm’s er råvarefanatikere, importerer selv direkte fra producenter i Italien og går altid efter at skabe den bedste råvareoplevelse på tallerkenen. Deres gourmetpizza bages med en ultratynd bund med en sprød, luftig skorpe på en base af koldhævet surdej. Et unikt håndværk, de bedste gastronomiske ægteskaber og en god portion leg – Det er pizzalove hos Gorm’s. Nyd en uformel og rustik spiseoplevelse hos Gorm’s såvel som hurtig take away. www.gormspizza.dk

Gorm’s restaurants were created out of love for the Italian food tradition. The owners share the Italians’ passion for great taste – even in the simpler courses. They are ingredient fanatics and import all the products directly from the manufacturers in Italy, because they strive to create the best taste experience on the plate. The gourmet pizza is baked with an ultrathin and crispy bottom crust, which is made on sourdough. It is a combination of unique craftsmanship, the best gastronomic matches made in heaven and a considerable amount of playfulness – It is pizza love at Gorm’s. Enjoy an informal and rustic food experience at Gorm’s or if you prefer, you can also take your dinner to-go. www.gormspizza.dk

9


GASTRO

Konditoriet Kagedåsen

Hjemmebag, hygge og nærvær - Home baking, coziness and an intimate atmosphere

Hos Konditoriet Kagedåsen er der fokus på gode råvarer og gamle dyder. Alt er hjemmelavet; fra kagemontrerens fristende indhold, til skønne friskbagte teboller, flødeboller, cake-pops og meget mere. Dertil kan nydes friskmalet og friskbrygget kaffe, konditorens egen teblanding eller en rygende varm kop chokolade. Her er der kvalitet, service, hygge og nærvær, som der kun kan være, når porcelænskopperne kommer frem. www.kagedaasen.com

Konditoriet Kagedåsen, which is a confectioner’s shop, values good ingredients and the old virtues. Everything in the store is homemade. Konditoriet Kagedåsen offers delicious cakes, freshly baked bread rolls, chocolate mallow waffles, cake-pops and much more. These home-baked goods can be enjoyed with a freshly brewed cup of coffee, the confectioner’s own tea or a hot chocolate. Konditoriet Kagedåsen provides quality, service and coziness, which is inevitable when the goods are served on china cups and plates. www.kagedaasen.com

10


GASTRO

Kong Volmer

Autentisk dansk frokost - Authentic Danish lunch

En let frokost i den hæderlige frokostrestaurant Kong Volmer er dagens højdepunkt. Her fremtryller kongen det mest fantastiske og farverige frokostbord, du kan forestille dig. En verden af enkle og spændende retter med fokus på det klassiske, danske smørrebrød, der altid er lige til at spise. www.kongvolmer.com

The highlight of the day is a meal in the wonderful lunch restaurant Kong Volmer. In this restaurant, the chefs conjure up the most amazing and colorful lunch table that you can imagine. A world of simple and interesting dishes with the classic, Danish open sandwiches (known as “smørrebrød” in Danish) in focus. www.kongvolmer.com

Kræs for Smag

Grundigt håndværk - A fine piece of craftsmanship

Hos bageriet Kræs for Smag bydes der på gourmetbrød og smørbagte specialiteter. Her lægges der vægt på synlighed, ærlighed og grundigt håndværk, og derfor er det også muligt at følge med i hele fremstillingen; lige fra de lækre råvarer bliver blandet, og til det færdigbagte brød kommer ud af ovnen. www.kraesforsmag.dk

11

The bakery Kræs for Smag offers gourmet bread and other specialties. Kræs for Smag appreciates visibility, honesty and a fine piece of craftsmanship and therefore it is possible to watch the entire preparation of the bread: From the delicious ingredients being mixed to the freshly baked bread served from the oven. www.kraesforsmag.dk


GASTRO

Kulturmaskinens Café

Nærværende og rummelig caféoplevelse - A special café experience

Hos Kulturmaskinens Café er der skabt hyggelige rammer til dig, som vil nyde en pause fra dagens gøremål. Her tilbydes et bredt udvalg af kvalitetsretter, som er lavet fra bunden og med friske råvarer – fx hjemmebagte kager, hjemmelavede sandwiches eller salatbaren, som består årstidens grøntsager. Hver dag serveres der også en god og nærende frokostret – alt sammen til konkurrencedygtige priser. Caféens lokaler er renoveret med respekt for bygningens historie og med et flot lysindfald og blik over Farvergården. www.kulturmaskinen.com

Kulturmaskinens Café has created the perfect surroundings for everyone who needs a break during a busy day. The café offers a wide range of quality dishes, which are made from scratch and with fresh ingredients. For instance, they have home-baked cakes, homemade sandwiches and a salad bar consisting of the vegetables in season. Every day the café also serves a delicious and nourishing lunch. Furthermore, all the prices are affordable. The place is renovated, but with respect for the building’s history. There is a nice inflow of light in the café and a view of Farvergården. www.kulturmaskinen.com

Mona Lisa

En sand italiensk smagsoplevelse - A true Italian taste experience

Mona Lisa er en italiensk restaurant, som byder dig på betjening i særklasse, en smagsoplevelse, du sent vil glemme og en fremragende madanretning. Deres menukort byder på adskillige italienske specialiteter, og efter et besøg vil du vide hvorfor, den italienske kogekunst er så kendt, som den er. Maden kan du nyde inde i den hyggelige restaurant eller udenfor i den hyggelige gårdhave. www.ristorantemonalisa.dk

Mona Lisa is an Italian restaurant that offers you outstanding service, excellent courses and a taste experience which will not be forgotten soon. The menu consists of several Italian specialties and after a single visit you will know why the Italian cuisine is so famous. You can enjoy the food in the cozy restaurant or outside in the comfy patio. www.ristorantemonalisa.dk

12


GASTRO

Restaurant Pasfall Invitation til himlen - A piece of heaven

Hos Restaurant Pasfall sættes velsmag og afslappende atmosfære over alt andet. De byder velkommen både til frokost og aften, samt ved større selskaber og arrangementer. Dybt forankret i årstidens råvarer og en stolthed af Fynbo er det ikke uden grund, at Restaurant Pasfall er optaget i Michelin Guiden. Det handler om smag, nydelse og nærvær. www.thomaspasfall.dk Restaurant Pasfall value savor and a relaxing atmosphere highly. The restaurant is open for lunch and dinner – and they also host dinners for larger groups or for events. Deeply rooted in the ingredients of the season and with a pride of being from Funen it is not without reason that Restaurant Pasfall is entered in the Michelin Guide. Here it is all about taste and indulgence. www.thomaspasfall.dk

13


GASTRO

Rosticceria

En lille bid af Italien - A taste of Italy

Rosticceria er en bid af Italien midt i Odense. Her tilberedes italiensk inspirerede sandwiches, frokostplatter samt pizza- og pastaretter både til frokosten og aftensmaden. Der bydes også på færdigretter, som kan varmes hjemme. Man mødes af et overdådigt udvalg af de lækreste italienske specialiteter, såsom olivenolie, oste, salamier og parmaskinke. Hylderne bugner med håndplukkede delikatesser af den ypperste kvalitet. www.rosticceria.dk

Rosticceria is a piece of Italy right in the middle of Odense. The deli prepares Italian-inspired sandwiches, pizzas and pasta for both lunch and dinner. Moreover, you can buy ready meals for take away. Rosticceria has a luxurious selection of the most delicious Italian specialties such as olive oil, cheeses, salamis and parma ham. The shelves are filled with handpicked delicacies of the finest quality. www.rosticceria.dk

Seaweed

Sushi på australsk manér - Sushi the Australian way

Hos Seaweed serveres det australske sushikoncept Sushiwraps. Ud over de traditionelle sushiruller med laks og tempurarejer, byder menukortet blandt andet også på krebsesalat, ingefærkylling og pekingand. Du kan nyde din sushi i den hippe butik eller tage din sushi med på farten.

At Seaweed, they serve the Australian sushi concept “Sushi wraps”. Besides from the traditional sushi rolls with salmon and tempura prawns, Seaweed also offers rolls with for example crayfish salad, ginger chicken and peking duck. You can enjoy your sushi in the hip café or take it to-go.

14


DESIGN & LIVING

Ingvard Christensen

15


DESIGN & LIVING

DESIGN & BOLIG DESIGN & LIVING

14

15

16

17

18

19

20

21

14. Allestedlund

18.

Dina Vejling

15. BatteryStore & More

19.

Ingvard Christensen

16. Billedbutikken

20. PurePope

17.

Collage Art

21.

Sommers Køkken Univers 16


DESIGN & LIVING

Allestedlund Den grønne oase - The green oasis

Allestedlund er et lille blomstrende univers, som har rødder i det store udland. Blomsterbutikken er smuk, passioneret og inspirerende med et sandt eldorado af buketter, blomster, planter og brugskunst. Oplev de mange sjældne og anderledes planter man ikke finder andre steder. www.allestedlund.dk

Allestedlund is a small botanical universe with plants from countries far away. The flower shop is beautiful, impassioned and inspiring. It is an eldorado of bouquets, flowers, plants, arts and crafts. Experience the many rare and special plants that you cannot find anywhere else. www.allestedlund.dk

BatteryStore & More En verden af batterier - A world of batteries

I over 17 år har BatteryStore budt velkommen til en verden af batterier. Hos BatteryStore finder du batterier til alle dine enheder – mobiltelefoner, bærbare computere, lygter, elværktøj, husholdningsapparater og meget mere. I butikken finder du også et stort udvalg af sikkerhedsprodukter, såsom pulverslukkere, brandtæpper og et stort udvalg af LED pærer. www.batterystore.dk

17

For more than 17 years, BatteryStore has welcomed a world of batteries. In BatteryStore you will find batteries for all units – mobile phones, laptops, flashlights, power tools and much more. Besides, the store also has a wide range of security products such as powder extinguishers, fire blankets and other things for example LED bulbs. www.batterystore.dk


DESIGN & LIVING

Billedbutikken

Tag dine oplevelser med hjem - Bring your experiences home

I Billedbutikken finder du alt inden for fotofremkaldelse, fotobøger og storprint. Her kan du bl.a. nemt bestille traditionel billedfremkaldelse og forstørrelser af meget høj kvalitet af dine digitale fotos samt gammeldags film/negativer. www.billedbutikken.dk

Billedbutikken has everything within photo processing, photo books and large-scale prints. It is easy to order traditional photo printing and enlargements of very high quality both digital photos and oldfashioned film/photo negatives. www.billedbutikken.dk

Collage Art

Alt i plakater, rammer og pynt - Posters, frames and decorations

Collage Art er Fyns største specialforretning inden for plakater og indramning. Gå på opdagelse i en spændende verden af pynt, kunstplakater, reproduktioner og tryk af mange af vore kendte danske og udenlandske kunstnere. Collage er ikke blot en plakatforretning, det er også en rammeshop med eget værksted, hvor de med stor faglig ekspertise igennem mere end 30 år har lavet alt i indramninger. www.collageart.dk

Collage Art is Funen’s largest specialty store within posters and framing. Explore an exciting world of decorations, art posters and prints made by famous Danish and foreign artists. Collage Art is not just a poster store, but also a frame shop with its own workshop. The employees have great expertise and have worked with framing for more than 30 years. www.collageart.dk

18


DESIGN & LIVING

Dina Vejling

Dansk kunsthåndværk - Danish artware

Dina Vejling - Dansk kunsthåndværk er et mekka af betagende kunsthåndværk fra danske kunsthåndværkere. Her finder du funktionel og dekorativ keramik, unika, glas, boligtekstiler samt flotte ædelmetalsmykker. Alt er skabt med så stor omhu og kreativitet, at du bliver helt forblændet, når du træder ind ad døren. www.dinavejling.dk

Dina Vejling – Danish artware is a mecca of fascinating artware from Danish artists. Here you will find functional and decorative ceramics, glass, soft furnishings and elegant precious metal jewelry. Everything is created with precision and creativity and therefore you will be dazzled as soon as you step into the store. www.dinavejling.dk

Ingvard Christensen Design til generationer - Design for all generations

I hjertet af Brandts Klædefabrik finder du møbelhuset Ingvard Christensen. Gå på opdagelse i den charmerende gamle fabrikshal med rustikke murstensvægge og gulve - hvor du kan opleve designikoner som Y-stolen, Wing Chair, Poeten og Pelikanen. Hos Ingvard Christensen finder du spændende designmøbler fra både danske og udenlandske mærker som Carl Hansen & Søn, Montana, Louis Poulsen, Finn Juhl, VIPP etc. www.ingvardchristensen.dk

19

In the heart of Brandts Klædefabrik you will find the furniture store Ingvard Christensen. Explore the charming old factory floor, which has rustic brick walls and floors. Here you can experience design furniture such as Wishbone Chair, Wing Chair, The Poet and The Pelican. In Ingvard Christensen you will find interesting design furniture from both Danish and foreign brands for example Carl Hansen & Søn, Montana, Louis Poulsen, Finn Juhl and VIPP. www.ingvardchristensen.dk


DESIGN & LIVING

PurePope

En garnbutik med personlighed - A yarn store with personality

PurePope er en hyggelig garnforretning, hvor der blandt andet sælges det danske mærke Isager og det japanske Ito. Der importeres silke til butikken, og man kan finde alskens tilbehør såsom håndslåede silkeknapper, strikkerammer og så selvfølgelig garn. Derudover kan man også købe Vibeke Popes egne designs og opskrifter samt hendes strikkebog “Garn og Masker”. www.purepope.dk

PurePope is a cozy yarn store, which sells the Danish brand Isager and the Japanese Ito among others. The store has all kinds of accessories such as handmade silk buttons, circle looms and of course yarn. Additionally, you can buy Vibeke Pope’s own designs and patterns as well as her knitting book “Garn og Masker” (Translation: Yarn and stitches). www.purepope.dk

Sommers Køkken Univers Delikatesser og køkkenudstyr - Delicacies and kitchen ware

Sommers Køkken Univers er et unikt og eksklusivt sted for køkkenudstyr og delikatesser. Alt er udvalgt med omhu, engagement og lidenskab. En enestående butik som konstant sætter dig skakmat med nye og skønne ting, som du ikke kan leve uden. www.sommersunivers.dk

Sommers Køkken Univers is a unique and exclusive place, which offers kitchen ware and delicacies. Everything is picked out with precision, involvement and passion. It is a unique store that constantly has the newest and greatest products that you cannot live without. www.sommersunivers.dk

20


FASHION

moshi moshi mind

21


FASHION

MODE FASHION

22

23

24

25

26

27

28

29

22.

Jean Paul

26.

moshi moshi mind

23.

Klædefabrikken

27.

The Organic Club

24.

Kolbæk

28.

Vivaldi

25.

Marron

29.

Yenz International Hair

22


FASHION

Jean Paul

Britisk inspireret herretøjsbutik - British-inspired menswear

Jean Paul er en helt uovertruffen britisk inspireret herretøjsbutik med personlig stil og betjening. Her finder du klassisk tøj med kant og farver – og massevis af fantastiske hatte og fede sko. Varerne er unikke og eksklusive.

Jean Paul is an second to none British inspired men’s wear store, which offers personal style and service. Here you will find classic clothing with edge and colors. Besides, there are plenty of fantastic hats and cool shoes in the store. The products are unique and exclusive.

Klædefabrikken

Modetøj til mænd - Men’s fashion and clothing

Herretøjsforretningen Klædefabrikken henvender sig til mænd, der kan lide at klæde sig casual med jeans, skjorter og strik. Mærkerne du kan finde i den store butik er blandt andet Gant, Lee Jeans, Selected, Levis og Sibin Linnebjerg.

23

The men’s wear store Klædefabrikken is directed at men, who like to dress casually in jeans, shirts and knitwear. The brands you can find in the large store is for instance: Gant, Lee Jeans, Selected, Levis and Sibin Linnebjerg.


FASHION

Kolbæk

Passion for fashion

Man bliver straks tiltrukket af den lille, men yderst charmerende og stilfulde tøjforretning. Det håndplukkede tøj har kant og er i den fineste kvalitet. Her er smarte klassiske designs, men også mærker, som ikke er set før, og accessories, der sætter sit præg på tøjet. Hos Kolbæk prioriteres den personlige vejledning højt, så kunden føler sig godt tilpas og bliver inspireret. www.shopkolbaek.dk

You will instantly be attracted to this small, charming and elegant clothing store. The handpicked clothes have edge and are of very fine quality. The store has smart classic clothing, but also brands that you have not seen before. Kolbæk prioritizes the personal guidance so that the customer feels comfortable and inspired. www.shopkolbaek.dk

Marron

Ekslusivt modetøj - Exlusive fashion wear

Kvalitet, pasform og personlig vejledning finder du hos Marron. Her finder personalet de helt rigtige styles til dig blandt butikkens håndplukkede produkter fra både Danmark og udland. Marron er en specialforretning, hvor du finder kvalitetsvarer, du ikke finder andre steder. www.marron.dk

Marron offers quality and personal guidance. The staff will choose the right styles for you among all the store’s handpicked products, which are from both Denmark and foreign countries. Marron is a specialty store, where you will discover quality products you cannot find anywhere else. www.marron.dk

24


FASHION

moshi moshi mind

Enkelthed, kvalitet og velvære - Simplicity, quality and comfort

Hos moshi moshi mind er der fokus på at skabe enkelthed, kvalitet og velvære i kvinders liv. Her kan du købe lækkert tøj af deres eget design, aromatiske olier, spa- og bodyprodukter, the og meget meget mere. www.moshimoshimind.dk

moshi moshi mind focuses on creating simplicity, quality and comfort in women’s lives. Here you can buy exquisite clothes from moshi moshi mind’s own brand. Furthermore, the store offers aromatic oils, spa- and body products, tea and much more. www.moshimoshimind.dk

The Organic Club

Det kollektive klædeskab - The collective closet

The Organic Club er et kollektivt klædeskab, hvor du kan bytte dit tøj til andet eller købe lækkert secondhand tøj. En bæredygtig livsstil og garderobe. Med en vision om at gøre økologiske og bæredygtige produkter tilgængelige for alle, er The Organic Club oprigtigt dedikeret til at kunne tilbyde de bedste økologiske og bæredygtige produkter til dit hjem – både i form af tøj, pleje, make-up og interiør. www.theorganicclub.com

25

The Organic Club is a collective closet, where you can exchange your clothes to something else or buy exquisite secondhand clothes. The store offers a sustainable lifestyle and closet. The Organic Club has a vision to make ecological and sustainable products available to everybody, and therefore the store is very dedicated to offer the best of these products to your home for instance clothes, make-up and interior. www.theorganicclub.com


FASHION

Vivaldi

Modetøj fra hele Europa - The latest fashions from across europe

Butikken Vivaldi står for kvalitet og har et stort udvalg i tøj og tilbehør, spanske og italienske sko, bælter og tasker. Ejeren har siden åbningen for mere end 30 år siden gået efter lækre kvaliteter, når hun har indkøbt tøj og tilbehør til hylderne. Med Vivaldis unikke tøjmærker på hylderne og personlige vejledning kan man være sikker på, at man får sin helt egen stil. ‪www.vivaldi-odense.dk‬

The store Vivaldi stands for quality and it has a wide range of clothes and accessories, Spanish and Italian shoes, belts and bags. Since the store opened more than 30 years ago, the owner has prioritized first quality, when she has purchased clothes and accessories for the store. With Vivaldi’s guidance and unique designer labels, you can be sure that you will get your own personal style. www.vivaldi-odense.dk

Yenz International Hair En klasse for sig - The luxury salon

Yenz International Hair er en lille og luksuriøs salon med lækker indretning. I forbindelse med en ny frisure vil de inddrage dig i forskellige stylingsforslag og finde netop den stil, som passer til din personlighed, ansigt, teint, hårfarve og hverdag. www.yzhair.dk

Yenz International Hair is a small and luxurious salon with a stylish decor. When you get a haircut, the hairdressers will suggest different hairstyles so they can find the right coiffure for you that will fit your personality, face, complexion, hair color and everyday life. www.yzhair.dk

26


CULTURE

Kulturmaskinen

25 27


CULTURE

KULTUR CULTURE

31

30

33

32

34

30. Brandts Museum

33. Studenterhuset

31.

Kulturmaskinen

34. Tidens Samling

32.

Mediemuseet

2826


CULTURE

Brandts

Museum for Kunst & Visuel Kultur - Museum of Art & Visual culture

Brandts er Danmarks første museum for kunst og visuel kultur. Her præsenteres mere end ti udstillinger om året af ny og klassisk kunst side om side med nutidens populære billeder. Med en samling på mere end 15.000 klassiske kunstværker, internationalt fotografi, film og tegninger kan man opleve nogle af verdens bedste kunstnere, fotografer og billedskabere. I museets skiftende udstillinger kan man gå på opdagelse i de nye billedformer, der præger vores liv i dag. Når du besøger Brandts, er det oplagt at tage et kig ind i Brandts Butik. Butikken er en oplevelse i sig selv med et righoldigt udvalg af smukt design, plakater og flotte bøger, der relaterer sig til museets udstillinger. www.brandts.dk

Brandts is Denmark’s first museum of art and visual culture. Each year, more than ten exhibitions are presented of new and classic art side by side with today’s popular images. With a collection of more than 15,000 classic work of art, international photography, films and drawings you will experience some of the world’s best artists, photographers and image-makers. In the museums changing exhibitions you can explore the new image forms that characterize our lives today. When you visit Brandts, it is evident to take a look inside Brandts Shop. The shop is an experience per se. This is due to its abundant selection of beautiful design, posters and fine books, which are all related to the museum’s exhibitions. www.brandts.dk

29


CULTURE

Kulturmaskinen

Byens kulturelle legeplads - The city’s cultural playground

Kulturmaskinen er byens kulturelle legeplads med fantastiske muligheder for alle kreative sjæle. Du kan arbejde på de store værksteder (ler, smykker, tekstil, medier og grafik), der er åbne for alle med interesse for at skabe noget unikt og samtidig kan lide en god samtale. På Magasinet og i Kulturmaskinens koncertsal kan du få store kulturelle oplevelser i form af koncerter, stand-up og dansearrangementer. Udenfor i Farvergården er rammen ofte sat til spændende festivaller, og i hele juli omdannes pladsen til Sommer i Farvergården, hvor der er forrygende aktiviteter og underholdning for børn. www.kulturmaskinen.com

Kulturmaskinen is the city’s cultural playground with amazing opportunities for the creative souls. You can work in the large workshops (clay, jewelry, textile, media and graphic arts), which are open for everyone with an interest in creating something unique and who loves a good conversation. At Magasinet or Kulturmaskinen’s concert room you can experience a lot of cultural events like concerts, stand-up and dance. Outside in Farvergården there are different festivals during the year. In July, the place is turned into Summer in Farvergården, and this means that there will be terrific activities and entertainment for the children. www.kulturmaskinen.dk

30


CULTURE

Mediemuseet

Museum for mediernes historie i Danmark - Museum of Media History in Denmark

Mediemuseets speciale er de trykte og elektroniske mediers historie i Danmark. Gennem udstillinger og nye formidlingstiltag giver Mediemuseet en levende indsigt i medierne og deres udvikling for at give publikum en kritisk indføring i mediernes samfundsmæssige rolle og teknik før og nu. Det sker på baggrund af forskning, relevant indsamling, registrering og bevaring. Mediemuseets omfattende samling rummer ca. 150.000 genstande og består af aviser, ugeblade, reklamer, illustrationer, pressefotografier, trykkerimaskiner, radio- og tv-apparater og meget mere. www.museum.odense.dk/museer/mediemuseet

The Media Museum specializes in the history of the printed and electronic media in Denmark. Through different exhibitions, The Media Museum gives a vivid insight into the media and its development over the years. The audience gets a critical introduction to the societal role of the media and the technology then and now based on relevant collection, preservation and research. The Media Museum’s large collection consists of 150,000 items such as newspapers, weeklies, advertisements, illustrations, press photographs, radios and TV sets and much more. www.museum.odense.dk/museer/mediemuseet

Studenterhuset

For studerende - af studerende - For students - by students

Aktiviteterne i huset har form af caféområde, bar og studiezoner med mulighed for socialt samvær og fællesskab. Studenterhuset byder også på events som koncerter, stand-up, filmfremvisninger, lounge aftener, udstillinger og ferniseringer, faglige foredrag og arrangementer med det fynske erhvervsliv. Der er adgang for alle - selvfølgelig med fordele for studerende med gyldigt studiekort. www.studenterhus.dk

31

The activities in Studenterhuset takes place in the café area, the bar or the study zones, where you can hang out in good company. Additionally, Studenterhuset offers events such as concerts, stand-up, lounge evenings, exhibitions, seminars and so on. Everyone is welcome – and of course there are advantages for students, who bring a valid student ID. www.studenterhus.dk


CULTURE

Tidens Samling

Museum for klæder, form og bolig i det 20. århundrede Museum of clothing, fashion and interiors in the 20th century

Tidens Samling er et hands-on museum for klæder, form og bolig i det 20. århundrede. Her må man sætte sig i møblerne, åbne skufferne, kigge i bøgerne og prøve tøjet. Den permanente udstilling består af stuer med originalt interiør, som repræsenterer tiden fra 1900 og frem til 1980’erne. Oplev den særlige atmosfære fra hvert årti. Tidens Samling arrangerer desuden vekslende særudstillinger, der sætter fokus på væsentlige emner og dansk design i det 20. århundrede. Museet er et sted hvor generationer kan mødes, sammensætte deres fælles historie og dele deres minder. www.tidenssamling.dk

Tidens Samling is a hands-on museum of clothing, fashion and interiors in the 20th century. Here it is allowed to sit in the furniture, open the drawers, look in the books and try on the clothes. The permanent exhibition consists of living rooms with original interior, which represents the period from 1900 until the 1980’s. In the museum, you can experience the special atmosphere from every decade. Moreover, Tidens Samling arranges temporary exhibitions, which focuses on essential topics and Danish design in the 20th century. The museum is a place where generations can meet, construct their mutual story and share their memories. www.tidenssamling.dk

32


EVENTS

Blomsterfestival

33


BEGIVENHEDER

EVENTS

EVENTS

35

36

37

38

39

40

41

42

35.

Sommer i Farvergården

39. OFF

36.

Blomsterfestival

40. Karrusel Festival

37.

Jam Days

41.

38.

H.C. Andersen Festivals

42. Harry Potter Festival

Øllets Dag

34


EVENTS

Sommer i Farvergården Juli - July

Kom og vær med når der i juli måned bliver udfoldet forrygende aktiviteter og kvalitetsunderholdning for børnefamilier i Farvergården. Gården forvandles til én stor legeplads og byder på en mængde sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Eksempelvis kan du finde byens største sandkasse og et stort grønt legeområde med masser af sjovt legetøj. Oplev også spændende aktiviteter såsom kreative workshops, ansigtsmaling, fortællehule, gøglerworkshop, vandaktiviteter og fodbold. Det hele er gratis og foregår tirsdag til fredag. www.kulturmaskinen.com

In July, the families with young children can join the exiting happenings and quality entertainment in Summer in Farvergården. This courtyard is changed into one big playground and offers many fun activities for children and childlike souls. For instance, Odense’s largest sandbox is placed here. Furthermore, there is a big green space where toys are available and where there will also be several activities such as: creative workshops, face paint, water activities and football. Everything is free and the activities take place from Tuesday to Friday. www.kulturmaskinen.com

Blomsterfestival Uge 33 - Week 33

Odense Blomsterfestival vil traditionen tro pryde Brandts Klædefabrik med smukke blomster i alverdens kreative opsætninger. Oplev et blomsterparadis hvor hele området er forklædt i blomster og spækket med kunst, kultur og underholdning for hele familien. www.blomsterfestival.dk As a tradition, Odense Flower Festival will adorn Brandts Klædefabrik with beautiful flowers in all kinds of creative decorations. You will experience a flower paradise, where the whole area is decorated in flowers as well as art, culture and entertainment for the whole family. www.blomsterfestival.dk

35


EVENTS

Jam Days Uge 31 - Week 31

Jam Days får Brandts Klædefabrik til at spille! Her bliver der rig mulighed for at lytte til musikgenrerne folk, jazz og blues fra både danske og internationale artister, hen over hele ugen på Amfiscenen og i Farvergården. Jam Days er en festival med fokus på autentiske og nærværende musikalske oplevelser. www.jamdays.dk

Jam Days makes Brandts Klædefabrik play! The whole week, you will have a great opportunity to listen to music genres such as folk, jazz and blues from both Danish and international artists. The concerts will take place at Amfiscenen and in Farvergården. Jam Days is a festival, which focuses on authentic, intimate musical experiences. www.jamdays.dk

H. C. Andersen Festivals Uge 34 - Week 34

Under H. C. Andersens Festivals vil du i Brandts Klædefabrik kunne opleve et af forfatterens fantastiske eventyr folde sig ud i området. Hele Brandts Klædefabrik pyntes op, så du kan leve dig ind i den eventyrlige stemning, og området vil byde på alt lige fra børneteater og koncerter til fortryllende shows og muntre indslag. www.hcafestivals.dk During the Hans Christian Andersen Festivals, you can enjoy the writer’s amazing fairytales, which takes place in the area of Brandts Klædefabrik. The entire Brandts Klædefabrik is decorated so you can really feel the adventurous atmosphere. The area is going to host theaters for children, concerts, magical shows and cheerful bits. www.hcafestivals.dk

36


EVENTS

OFF

Uge 35 - Week 35

Under Odense International Film Festival bliver området omkring Brandts, Farvergården og Kulturmaskinen omdannet til en stor begivenhedsrig festival for filmelskere såvel som byens borgere, der alle finder sammen i forskellige filmrelaterede arrangementer for både børn og voksne. Denne enestående uge byder på fest, farver, liv og kultur! Der vil være arrangeret filmfremvisninger inde som ude, film for børn, fester, foredrag med kendte oplægsholdere og selvfølgelig et brag af en afslutning med overrækkelse af priser til håbefulde deltagere i det prestigefyldte konkurrenceprogram. www.filmfestival.dk During Odense International Film Festival the area around Brandts, Farvergården and Kulturmaskinen is changed into one big eventful festival for everyone who loves films. OFF offers different film related events for both children and adults all week. This terrific week is a mixture of festivity and culture. There will be film screenings both inside and outside. Furthermore, you can experience Kids’ films, parties, different seminars and the week will end with a grand award show. www.filmfestival.dk

Karrusel

September - September

Karrusel vender Odense på hovedet og Brandts Klædefabrik med. Her er der kæmpe gadefest rundt i hele Brandts Klædefabrik med forførende laserlys, musikscener og fantastiske fest-set-ups. Karrusel samler lokale ildsjæle, bands, DJs og festarrangører samt bringer nogle af de bedste danske såvel som internationale artister til Odense. www.karrusel.dk

37

Karrusel turns Odense and Brandts Klædefabrik upside down. The entire area of Brandts Klædefabrik is transformed into a huge street party with seductive laser lights, stages and amazing party setups. Karrusel gathers the local passionate souls, bands DJs and party organizers. Furthermore, they bring in some of the best Danish and international artists to Odense. www.karrusel.dk


EVENTS

Øllets Dag

Første lørdag i september - First Saturday in September

Øllets Dag afholdes i Brandts Klædefabrik, hvor der er fokus på øl og ølkultur. Her kan du deltage i forskellige øl-aktiviteter, der bydes på smagninger fra en perlerække af danske bryggerier, og der vil være være mulighed for at dykke længere ned i øllets tilbliven. På Amfiscenen vil der være koncerter, så du kan nyde din øl i selskab med god musik og dejlig stemning i Brandts Klædefabrik. www.ølletsdag.dk

Danish Beer Day is an event at Brandts Klædefabrik, where beer and the beer culture is in focus. Here you can participate in different beer related activities. Moreover, a beer tasting is going to be held, where you can taste beer from a string of Danish breweries and it is possible to hear more about the history of beer. There will be concerts at Amfiscenen, so you can enjoy your beer in the company of nice music and a lovely atmosphere at Brandts Klædefabrik. www.ølletsdag.dk

Harry Potter Festival Uge 42 - Week 42

I efterårsferiens sidste dage fyldes Brandts Klædefabrik med oplevelser for alle med hang til magi og trylleri. Her kan du lave din egen kappe, og i ’Fotostræde’ vil der være mulighed for at tage magiske billeder ved flotte fotoopstillinger. Området får et ekstra strejf af magi og fyldes med børn, unge og voksne i fantastiske udklædninger, når Brandts Klædefabrik forvandles til Brandts Gevandtfabrik! www.harrypotterfestival.dk

In the last days of the autumn break, Brandts Klædefabrik is filled with experiences for everyone who likes magic. Here you can make your own cape and in ’Fotostræde’ (Translation: “Photostreet”) it will be possible to take magical pictures. The area gets an extra touch of magic and there are going to be children, young people and adults in amazing costumes, when Harry Potter Festival arrives at Brandts Klædefabrik! www.harrypotterfestival.dk

38


www.brandtsklaedefabrik.dk kontakt@brandtsklaedefabrik.dk Brandts Klædefabrik - Aktiviteter og events @brandtsklaedefabrik

s dt an r B

rv To

n stie nge Ko

o he nt a P

de ga s n

30

01

A

19 en ds a l p mfi

32 05 en en fisc

Am

04 26

17

21 06

e ad n sg o e nth Pa 33

13

25

24

16 11

15 18

dts Bran

27

age Pass

22

n gårde Farver

09

20 28 02 07

31

34

10 29

12

14 03

rgade Veste

23 08

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

Cafe biografen Café Chino Café Cuckoo’s Nest Fredo’s Coffée Right Gorm’s Pizza Konditoriet Kagedåsen Kong Volmer Kræs for Smag Kulturmaskinens Café

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Mona Lisa Restaurant Pasfall Rosticceria Seaweed Allestedlund BatteryStore & More Billedbutikken Collage Art Dina Vejling

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Ingvard Christensen PurePope Sommers Køkken Univers Jean Paul Klædefabrikken Kolbæk Marron moshi moshi mind

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

The Organic Club Vivaldi Yenz International Hair Brandts Museum Kulturmaskinen Mediemuseet Studenterhuset Tidens Samling

Profile for Brandts Klædefabrik

Brandts Klædefabrik - oplevelsesguide  

Velkommen til Brandts Klædefabrik! I hjertet af Odenses Latinerkvarter ligger Brandts Klædefabrik; byens kulturelle mekka og spisekammer. De...

Brandts Klædefabrik - oplevelsesguide  

Velkommen til Brandts Klædefabrik! I hjertet af Odenses Latinerkvarter ligger Brandts Klædefabrik; byens kulturelle mekka og spisekammer. De...