Page 1

STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012

RealMæglerne Holding A/S

Strategiseminar 2008 Kæden har tidligere gennemført strategiprocesser hhv. i 2004/5 og i 2008, og nu finder bestyrelsen, at der er grundlag for at gennemføre et fornyet ”eftersyn” af vilkår og procedurer for partnerskabet, og samtidig afdække mulighederne for nye forretningsområder.

Som arbejdsgrundlag skal anvendes de af bestyrelsen indsendte forslag til emner. Efterfølgende skal strategioplægget forelægges for kædens partnere på regions/gruppemøder.

[Skriv tekst]

Side 1


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012

Før man vedtager og gennemfører ændringer af større art, er det naturligt, at foretage en systematisk analyse af virksomhedens nuværende situation. En sådan analyse skal omfatte:

Analyse af omgivelserne, altså muligheder og trusler

Muligheder   

Nye markeder, nye mulige kunder Erkendelse af vækstpotentialet hos eksisterende kunder / forretninger

Mulighed for at gå ind i andre beslægtede brancher

.


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012  

  

Nye produkter Partnerskab med kunder

Partnerskab med kolleger/konkurrenter Specialisering Outsourcing af opgaver som andre kan løse bedre end en selv.

Trusler     

Hård priskonkurrence Vækst hos konkurrenter Nye kundebehov (kan også være en mulighed i stedet for en trussel) Manglende produktudvikling = forældede produkter i egen virksomhed Internationalisering


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 Markedsposition     

Eksisterende kundeønsker Kundeloyalitet Produktudvalgets omfang og styrke Distribution Kommunikation

Finansielt beredskab   

Egenkapital, egen likviditet Lånemuligheder Resultatudviklingen og udvikling i konsolideringen

Den samlede egenkapital udgør ca. 7,8 mio. kr. Derudover udgør Foreningens formue ca. 4,7 mio. kr.

Udvikling i ansvarlig kapital


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012

Firmagrundlag Enhver virksomhed bør bygge på en idé og have et mål. Jo mere konkret ideen er, og jo klarere målet er, jo større er mulighederne for forretningsmæssig succes.

Emner

Nuværende bestemmelser/forslag

Idegrundlag

RealMæglerne Holding a/s er et frivilligt samarbejde mellem lokale og engagerede mæglere, der handler med boliger - for mennesker. Vi skaber salg til de rigtige og realistiske priser og gør ikke tingene mere komplicerede end de er. Gennem tryghed, troværdighed og fleksibilitet er vi det foretrukne alternativ til de store, tunge finanskoncerners mæglerforretninger.

Vision

Vil opfattes som det naturlige alternativ til de landsdækkende finanskoncerners mæglerbutikker

Bemærkninger

Beslutninger/ konklusioner


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 og derigennem være forbrugernes foretrukne valg.      

Vi er selvstændige – vi yder reel kunderådgivning uden skjulte dagsordener Vi er nødt til at gøre os umage – vi har ikke en rig onkel Vi er landsdækkende – vi kan betjene dig overalt i landet Vi er ansvarlige indehavere i et lige partnerskab Vi er en del af det lokale miljø Vi er effektive og gør det ikke sværere end det er

Derudover arbejdes der målrettet mod at udvikle og fastholde en levedygtig kæde, der kombinerer mæglerens behov for at udføre godt, lokalt købmandskab med markedets krav om branding, størrelse, strømlining og attraktive eksterne samarbejdsrelationer. Forhold der forudsætter ”fælles fodslaw” og styrkelse af kæden gennem -

Mission

lederskab holdspil snilde

- at sikre kunden den bedste ejendomshandel ved personlig og kvalitativ indsats. - at sikre kæden øget indtjening, intern support, kædestolthed og socialt netværk.

Ikke behandlet


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 Slogan

RealMæglerne - handler med omtanke..!

BoligOne – hjem til dig

Organisation

Koncepter

RealMæglerne Konceptet blev moderniseret i fortsættelse af strategiprocessen i 2005 – og senere revideret.

BoligOne Konceptet oprettet i slutningen af 2007 efter henvendelse fra et flertal af Robinhusmæglere om optagelse i kæden. BoligOne er organiseret med et forretningsudvalg med følgende partnere: Mogens Kragh, Jesper Struckmann, Anne Lise Plesner, Søren Koch

Ikke behandlet


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 Allan Aastrup.

Udvalgets opgaver og kompetencer er fastlagt i en instruks. Konceptet er fortsat under udvikling, hvorfor nedenstående emner ønskes debatteret.

1. Kan de 2 koncepter udvikles i nuværende regi eller skal de skilles helt fra hinanden. 2. Relancering af BoligOne med moderniseret koncept. 3. Klar opstilling af forudsætninger for tilknytning til holdingselskabet, enten med lige vilkår for alle, eller differentieret medlemskab 4. Vurdere nye forretningsmuligheder i konceptet, fx selvsalgs annoncer 5. Optimering af rekrutteringsarbejdet, vi har fortsat plads til 22 nye mæglere i konceptet 6. Se på alternative samarbejdsmuligheder til BoligOne – jeg tror sagtens der kunne være business partnere der ser en samarbejdsmulighed i BoligOne i højere grad end i den samlede RM Holding pakke


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 Bestyrelse

Bestyrelsen består af: Niels Jørn Garder, formand, valgt i 2008 Søren Hougaard, eksternt medlem, valgt i 2005 Bent H. Nielsen, valgt i 2007 Mogens Kragh, valgt i 2008 Chr. Brøndum, valgt i 2011 Ole Havvig, valgt i 2012 Gennemsnitlig anciennitet er 3,6 år

Grupper/ formænd

RealMæglerne er opdelt i 8 lokalgrupper og BoligOne i 1 lokalgruppe

Direktion

Niels Brandt – ansat i 2000 Iflg. afsættelseskontrakt og instruks for direktionen ansat som daglig leder af Sekretariatet.

Medarbejdere

Niels Hinnum – webmaster – ansat i 1996 Morten Børgesen – IT konsulent – ansat i 2001 Solveig L. Jakobsen – regnskabschef -ansat i 2005 Hanne Svendsen - informationsansvarlig – ansat i 2006 Martin Brændstrup –udviklingschef - ansat i 2007 Erik Sigaard, webudvikler, ansat i 2009 Gennemsnitlig anciennitet er 8,3 år


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 Mødestruktur

Er der behov for ændringer?

Målsætning / målgrupper

Markedsandele fordelt på udbud udgør ca: EDC Nybolig Home Danbolig RealMæglerne ”Frie mæglere”

21,4% 16,5% 13,8% 12,3% 7,4% 24,1%

Udvikling i markedsandel


STRATEGIEFTERSYN EFTERĂ…RET 2012

Udvikling i kommissioner

Udvikling i salg


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012

Rekruttering

Rekruttering sker i overensstemmelse med beslutning herom i forbindelse med strategiprocessen i 2004/05 og 2008 og drøftelser på generalforsamlingen i 2003. Målsætningen er, at der skal opnås størst mulig markedsandel – og konkretiseret ved opnåelse af et samlet medlemsantal på 150 blå mæglere og 50 røde mæglere, og en markedsandel på 10%. Ved generalforsamlingen i 2003 blev tilkendegivet, at det var vanskeligt konkret at afgrænse et markedsområde, men der skulle være en naturlig tilknytning til forretningsstedet. Ved nyetablering af en forretning kan der opnås en fredningsperiode mod etablering af andre forretninger i en periode på op til 3 år.

Rekruttering – historik Nye (antal) År 2000 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 - 08 Antal 12 18 19 11 17 10 8 25 9


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 År 2009 – 10 – 11 – 12 Antal 8 12 12 11

… i alt 170 stk.

Generationsskifte (antal) År 2000 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 - 08 Antal 2 1 3 5 2 8 2 5 År Antal

2009 – 10 – 11 – 12 1 2 4 3

… i alt 38 stk.

BoligOne (antal) År antal

2008 – 09 – 10 – 11 – 12 20 8 5 5 3

… i alt 41 stk.

Akkumuleret: 251stk.


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012

Salg/anden kæden I perioden 2000 – 2012 er 62 forretninger solgt eller overgået til anden kæde særligt i 2004, hvor 15 forretninger forlod kæden primært til fordel for Estate. –

Tilgang fra andre kæder I samme periode har tilgangen fra andre kæder været på 49 – primært fra Safe og Robinhus.

Udvikling i forretningsantal (branchen) EDC Nybolig Estate Home Real/B1 C&B Plass

2009 265 210 110 198 116 266 149

2012 236 200 80 156 118 264 183

Æ-antal -29 - 10 - 30 - 42 + 2 - 2 + 34

Æ-pct - 10,9 - 4,8 - 27,3 - 21,2 + 1,7 - 0,8 + 22,8

Finansieringsfond 1) Skal der etableres en finansieringsfond med et betydeligt kapitalgrundlag? I bekræftende fald: 2) Skal der deltage eksterne investorer? 3) Hvordan skal det organiseres


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 4) Osv.

Målrettet og proaktivt rekrutteringsarbejde Ansættelse af rekrutteringsmedarbejder

Profil Hvad er standardprofilen på den ”perfekte” partner?

Fokus på værdigrundlag – partnere/aktionærer/medarbejdere

Hvordan øger vi kendskabsgraden?

Hvordan opnår vi bedre rentabilitet i den enkelte forretning. Hvad går vi efter?  Øget markedsandel  Eller økonomisk veldrevne forretninger

Markedsføring & koncepter

Mangler vi produkter? Udlejning Erhverv


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 Køberrådgivning Finansieringsrådgivning Indretning Salgsklargøring

Hvordan kan der foregå en tættere opfølgning på den enkelte forretnings performans? Større krav til overholdelse af designlinjer,manualer, facader, it-løsninger, butiksindretninger med ønsket om mere genkendelighed Mere synlighed/branding – om nødvendigt højere markedsføringsbidrag Øget fælles annoncering (ren branding) Skift til real.dk

Information / kommunikationsstrategi.

Er der behov for ændringer Der anvendes freelance journalist.


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012

Partnervilkår

Der henvises til partneraftalen

Flere partnere har store betalingsproblemer. Der ønskes fastlagt generelle procedurer ved restancer.

Web & IT

Hvordan får vi udliciteret al IT og er det løsningen? 1. Hardware til Support-IT 2. Hjemmesider til ekstern/Boligsystem udbyder 3. Billeddatabase til Boligsystem udbyder/anden 4. Hvordan får vi lagt en klar strategi for IT-platformen


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012

Samarbejdspartnere

BRFkredit BankNordik Jyske Bank Arbejdernes Landsbank Lokale pengeinstitutter Realkredit Danmark Nykredit

C&B Plass Data Compare Support IT Mindworking Nord Advertising CreatePress

Forretningsorden for bestyrelsen

Er der behov for ændringer?

Instruks for

Er der behov for ændringer?

Er vi innovative nok? Er vi blot sagsbehandlere?


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012 direktionen Forretningsor- Er det behov for ændringer? den for Hvordan opnår vi et bedre samarbejde i lokalgrupper/for grupperne/mæglerne imellem. mænd

Vedtægter for RealMæglerne Holding A/S

Er der behov for ændringer?

Vedtægter for Foreningen RealMæglerne

Er der behov for ændringer?

Tiltrædelsesaftale

Er der behov for ændringer?


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012

Spørgsmål til partnere: 1) Hvordan vil vi (kæden) ses af omverdenen? 2) Hvordan ser vi os selv i markedet? 3) Hvad er hovedformålet med kædefællesskabet? 4) Hvad forventer vi af ydelser fra Sekretariatet? 5) Hvilke forventninger har vi til fælles markedsføring 6) Hvordan kan samarbejdet i grupperne og grupperne imellem blive bedre? 7) Skal der etableres en finansieringsfond med en ekstern investor. a. Formål opkøb af igangværende forretninger med udviklingspotentiale

Her vil vi også gerne være: Real: Region København og Nordsjælland

  

Frederikssund Frederiksværk Ølstykke

Region Vest og Sydsjælland

  

Næstved Skælskør Nykøbing Sj./ Asnæs/ Vig


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012        

Allerød Birkerød Jyllinge Rødovre Farum Rødovre Helsingør

Kr. Hyllinge/ Skibby/ Jægerspris

    

Nakskov/ Rødby Stege Holbæk Ringsted Roskilde (nr. 2)

Bornholm

Region Jylland Syd

                 

Padborg Vejen Vamdrup/Lunderskov Rødding Toftlund Esbjerg (nr. 2) Blåvand Middelfart Rudkøbing (er reserveret) Faaborg Bogense/ Otterup Kerteminde Ærø Odense Assens Brande Hedensted Skjern/Tarm

Region Jylland Nord

                 

Ry/Skanderborg Århus Ulfborg Lemvig Struer Roslev Skive Hurup Thisted Fjerritslev Støvring Års Løgstør Kjellerup Hirshals Ringkøbing Aalborg Skagen


STRATEGIEFTERSYN EFTERÅRET 2012

BoligOne 

Århus

Esbjerg

Randers

Herning

Ringkøbing

Fredericia

Svendborg

Hjørring

Fr.havn

Kolding

Sønderborg

Efter besvarelse af de stillede spørgsmål og stillingtagen til faktuelle forhold henstår formulering af den strategiske plan, der skal give svar på spørgsmålet om, hvordan vi når de definerede mål. Derefter skal de besluttede forandringer implementeres med størst mulig accept fra de implicerede parter.

Sep. 2012

Strategiseminar 2012  

Arbejdsnotater