Page 1

RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

RealMæglerne Holding A/S Månedsrapport for august 2012


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Til partnere, bestyrelse og sekretariatet

Gruppeinddeling og formænd:

Mæglerne har overordnet set har positive forventninger til boligsalget i 4. kvartal. Sådan lyder konklusionen for Dansk ejendomsmæglerforenings seneste tendensundersøgelse lavet blandt landets mæglere. Optimismen spores også hos RealMæglerne, hvor boligsalget i august måned er 20,85% bedre end samme måned sidste år.

Gr. nr. 02 - Torsten Kristensen, København Gr. nr. 03 - Herluf Pedersen, Gentofte Gr. nr. 05 - Kim K. Pedersen, Midt-, Vest-, Sydsjælland Gr. nr. 10 - Søren Holst, Fyn Gr. nr. 20 - Poul E. Jensen, Nordjylland Gr. nr. 21 - Ole Havvig, Øst-, Midt-, og Vestjylland Gr. nr. 23 - Vakant Gr. nr. 24 - Vakant Gr. nr. 25 - Jesper Struckmann, BoligOne

År til dato 2012 sammenlignet med 2011 ses den største salgsfremgang hos RealMæglerne i Midt og Syd Sjælland (+ 20%), Nordjylland (+ 17%) og Hovedstaden (+16%). Ikke overraskende tager hovedstadens RealMæglere en del af æren. Det månedlige salg i august 2012 overgik nemlig salget i august 2011 med hele 59%.

Fortsat god arbejdslyst.


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

1. ANTAL SOLGTE EMNER SALG Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2012 Budget pr. 30.08.2012

2012 2011 Gr. 2 185 209 46 243 228 90 259 245 87 233 239 65 250 265 76 330 237 82 266 278 66 299 236 102 244 231 192 229 2065 2833 614 3947

Budgetopfyldelse i pct.

Salg pr. 30.08.2011

1937

Gr. 3 14 16 15 23 20 21 19 22

Gr. 5 Gr. 10 Gr. 20 25 1 29 18 6 21 27 5 24 42 7 26 17 8 16 29 12 42 34 8 36 23 9 37

Gr. 21 Gr. 23 Gr. 24 Gr. 25 17 16 25 12 25 14 25 28 22 13 33 33 18 8 16 28 31 19 29 34 38 19 36 51 25 17 24 37 23 13 25 45

150

215

56

231

199

119

213

268

1055 703

405 270

415 277

125 83

405 270

395 263

220 147

347 231

580 387

87,3

55,6

77,7

67,2

85,6

75,6

81,1

92,1

69,3

529

174

179

71

197

193

123

229

242

Kommentarer: Salgsresultatet i august er opgjort til 284 stk., hvilket er 49 stk. eller 20,85% flere end i samme måned sidste år. År til dato er salgsresultatet opgjort til 2065 stk. hvilket er 156 stk. eller 8,17% flere end i samme periode sidste år.


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

2. TOTALKREDIT – SUCCESRATE OG ANTAL LÅN Gruppe Succesrate pr. 30.08.2012 Antal – år til dato

I alt 11,82

Gr.2 10,59

Gr.3 3,33

Gr.5 5,58

Gr.10 33,93

Gr.20 29,87

Gr.21 10,55

Gr.23 31,09

244

65

5

12

19

69

21

37

Gr.24 Gr.25 2,82 3,73 6

10

Kommentarer:

3. REALKREDIT DANMARK – SUCCESRATE OG ANTAL LÅN Grupper Succesrate pr. 30.08.2012 Antal – år til dato

Kommentarer:

I alt 9,20

Gr.2 15,47

Gr.3 6,67

Gr.5 8,84

Gr.10 3,57

Gr.20 9,96

Gr.21 6,53

Gr.23 1,68

Gr.24 5,63

Gr.25 5,22

190

95

10

19

2

23

13

2

12

14


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

4. NYKREDIT – SUCCESRATE OG ANTAL LÅN Grupper Succesrate pr. 30.08.2012 Antal – år til dato

I alt 19,52

Gr.2 8,31

Gr.3 34,67

Gr.5 19,07

Gr.10 21,43

Gr.20 20,35

Gr.21 14,07

Gr.23 18,49

Gr.24 21,13

Gr.25 39,18

403

51

52

41

12

47

28

22

45

105

Gr.21

Gr.23

Gr.24

Gr.25

Kommentarer:

5. BRF KREDIT – SUCCESRATE OG ANTAL LÅN Grupper Succesrate pr. 30.08.2012 Antal – år til dato

Kommentarer:

I alt

Gr.2

Gr.3

Gr.5

Gr.10

Gr.20


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

6. ANTAL EMNER I KOMMISSION Måned

Gr.2

Gr.3

Gr.5

Gr.10

Gr.20

Gr.21

Gr.23

Gr.24 Gr.25

Total

Januar

667

366

738

274

837

681

446

883

867

5759

Februar

661

352

739

264

839

687

426

791

851

5610

Marts

679

350

727

276

841

742

453

744

907

5719

April

648

328

723

276

851

742

442

748

912

5670

Maj

659

328

733

260

891

742

446

685

920

5664

Juni

681

332

711

222

893

767

450

687

934

5677

Juli

706

326

692

220

106

907

787

686

953

5715

August

723

321

669

223

892

779

432

708

957

5704

September Oktober November December 30.08.2011

Kommentarer: Antal ejendomme i kommission er opgjort til 5.704 stk. svarende til 7,41% af de udbudte ejendomme på boligsiden.dk


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

7. LIGGETIDER Liggetider – Rækkehuse Gennemsnitligt antal dage Måned

Gr.2

Gr.3

Gr.5

Gr.10

Gr.20

Gr.21

Januar

147

93

401

165

220

291

0

165

236

Februar

136

103

436

217

360

0

252

248

Marts

152

124

340

212

255

363

-

268

255

April

148

154

300

180

277

493

323

301

234

Maj

136

176

360

92

324

479

340

332

284

Juni

127

115

365

122

183

477

119

364

301

Juli

125

157

314

149

222

267

140

390

307

August

122

186

409

133

267

272

159

411

296

September Oktober November December

238

Gr.23 Gr.24 Gr.25


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Liggetider – Villa Gennemsnitligt antal dage

Måned

Gr.2

Gr.3

Gr.5

Gr.10

Gr.20

Gr.21

Januar

265

209

342

348

295

281

318

348

317

Februar

278

209

354

363

314

277

342

316

339

Marts

274

204

352

374

314

285

327

306

346

April

280

210

355

385

314

294

340

298

354

Maj

274

216

352

421

309

302

310

304

363

Juni

274

229

356

426

312

306

326

312

353

Juli

280

242

341

437

327

306

327

313

356

August

293

248

386

455

341

306

335

328

375

September Oktober November December

Gr.23 Gr.24 Gr.25


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Liggetider – Ejerlejligheder Gennemsnitligt antal dage

Måned

Gr.2

Gr.3

Gr.5

Gr.10

Gr.20

Gr.21

Januar

165

170

286

480

229

241

315

480

244

Februar

167

184

339

535

234

245

335

333

252

Marts

167

194

345

601

232

250

323

313

262

April

156

200

370

-

200

257

364

284

261

Maj

146

213

341

-

195

274

348

272

275

Juni

137

221

328

-

185

268

314

232

246

Juli

127

209

327

-

192

284

309

219

238

August

120

198

361

-

176

304

344

232

234

September Oktober November December

Gr.23 Gr.24 Gr.25


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

8. MEDLEMSTILGANG

ØST

Gr. Navn Nr. RealMæglerne

Medl. Filial

Antal medarb.

Budgetteret salg/stk

Marianne Nielsen, Køge

M

1

40

Ny partner

Julie Kiefer, Bagsværd

M

1

20

Ny partner

Brøndum, Kastbjerg og Lindberg, Frederiksberg Martin A. Olesen og Kasper Christensen Klaus Øllgaard

F

2

50

Ny filial

F

2

40

Ny filial

M

2

40

Overtagelse fra Christian Frøslev

8

190

I alt Øst

Bemærkninger


RealMæglerne Holding A/S

VEST

Gr. Navn Nr. RealMæglerne Borregaard og Ankersø, Århus Marit Raben Bech Mousten, Hammel Christian Knudsen, Østbirk

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Medl. Filial

Antal medarb.

Budgetteret salg/stk

M

2

50

Ny partnere

M

1

20

Ny partner

M

1

20

Ny partner

4

90

I alt vest

Bemærkninger

BoligOne Thomas Jørgensen, Silkeborg

M

1

30

Ny partner

Mogens Vinther, Aalborg

M

1

30

Ny partner

Steen Helskov

M

1

30

Ny partner

3

90

15

370

BoligOne i alt I alt

Antal nye medl./filialer + salg

11

Kommentarer:

Vi kan denne gang ønske til lykke til Klaus Øllgaard & partner med overtagelse af Østerbrogade 91, København.


RealMæglerne Holding A/S

9. MEDLEMSPLEJE/GRUPPERAPPORTERING P.t. forhandler vi med mæglere - i Midtjylland, Nordjylland og på Fyn om opstart som RealMægler og som BoligOne på Fyn.

Månedsrapport nr. 8 / 2012


RealMæglerne Holding A/S

10. EDB OG INTERNET Projekter NBH Igangværende: Ny hjemmeside Udvikling af back-end og opdateringssystemer. Udvikling af usercontroller m.v. Opdatering/konvertering af data / billeder.

Månedsrapport nr. 8 / 2012


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Projekter MB Scan af Dokumenter En ting er, at hjemmesiden har højeste prioritet på vores banehalvdel, men hos Konica Minolta har vores faste kontaktperson igennem flere år fået nyt arbejde, og der er endnu ikke fundet en afløser. Jeg tager projektet op med den evt. afløser. Udnyttelse af fællesserver Status Quo: Det er vedtaget at gå videre med projektet om etablering af en fælles server. Formålet er, at samle mæglernes boligsystemer på en fælles base, til gavn automatisering er flere opgaver, f.eks. hentning af kurser, generering af PDF-salgsopstillinger og tæt på ”realtime” opdatering af hjemmeside. Projektet kommer i første omgang til at stå lidt i skyggen af udvikling af ny hjemmeside, men vil dog blive tænkt med i løsningerne herfra og frem. Logooplysninger på Bilag om Finansiering og Eksempler på finansieringsmuligeder; Domidont Status Quo: Det har længe været en kilde til ”irritation” at logoet på disse to dokumenter har delvist overlappet selve skemaet i formularen. Der er nu oprettet en opgave hos Plass Data for at flytte rundt på dette. Scan til Disk for hostede kunder Stauts Quo: Vi er gået i dialog med Support IT for, om det er muligt at lave en ”standardløsning”, således at de mæglere, der hhv. har Konika Minolta scannere og er hosted hos Support IT, vil kunne skanne til en mappe på serveren, frem for at skulle skanne til mail. Backuppolitik på hovedkontoret Den interne backup har i nogen tid givet fejlmeddelelser. Selvom disse fejl har været af ubetydelig karakter, har der dog været fokus på at få elimineret årsag til disse fejl. Der skal flyttes knap 200 gigabyte over i et nyt backup job. For at undgå at dette forstyrrer driften af hjemmeside m.m. vil dette ske i en løbende proces over 2-3 uger. Synkronisering af Domidontkalender til Mobil Plass Data har allerede gjort reklame for produktet. En enkelt mægler er testbruger, men der er fundet nogle uhensigtsmæssigheder i kommunikationen imellem mobil og ejendomssystem. I samarbejde med Plass Data og Support IT prøver vi at løse disse problemer, inden vi ”frigiver” dette som en officiel mulighed.


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Strømforsyninger til storskærme (Lukkes) Al elektronik bliver slidt, og efter ca. 4 år ser vi at flere og flere strømforsyninger til storskærmene, holder op med at du. Vi har løbende et lager af strømforsyninger her på sekretariatet, der kan sendes ud, efterhånden som de går itu.

Projekter ES Ny hjemmeside Det meste af tiden tid går med programmering af ny hjemmeside. I korte træk laver jeg følgende:  Opsætning af sider og skabeloner i Umbraco.  Programmering af usercontroller. Dvs. alle specialfunktioner, som ikke blot er simple sider med tekst og billeder. (ca. 80% af projektet) F.eks. emnevisning, listevisning, krakkort, brugerstyring, gemte boliger, køberagent, lightboxes, billedegalleri, mæglerhjemmeside.  Dokumentation: Ved side af programmeringen er jeg i gang med at dokumentere min kode samt lave de første brugervejledninger til sekretariat og mæglere.  Frem til 1. september arbejder Erik 4 dage om ugen, i forhold til sine normale 3 dage.  Erik får teknisk support af Niels Kühnel, som er dot.net og umbraco-ekspert. Faktisk en af de bedste.  Erik vedligeholder en intern projektplan, så interesserede kan se status.


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

11. MARKEDSFØRING / koncepter og leverandører Emne

Aktivitet

Status

Kampagner

Inspireret af Ud & Se, lavede vi vores profilbolig look en smule om og satte vores raketlogo på skinner. Der har været arbejdet på højtryk med kalendere, nyt design, lokale idéer og næste kampagne, hvoraf det meste meget gerne skulle blive rullet ud hen over de første 14 dage af september.

Månedskonkurrence

I august måned sendte vi to heldige par på et weekendcruise til Oslo. De heldige vindere blev fundet i Randers og i Viby Sjælland.

Google

Google rules – vi justerer løbende, men ændrer ikke på en vinder!


RealMæglerne Holding A/S

Udvikling

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Ud & Se

Juli/August nummeret af DSBs magasin fik vi vores debut på de rullende brædder. Sommernummeret bliver fulgt op af annoncer både i september og oktober, hvor vi yderligere i oktober smækker en lille passageranalyse på annoncen for bedre at kunne vurdere værdien af mediet. http://ipaper.ipapercms.dk/DSB/udogse/2012/07/

Annoncedesign

En lille ”arbejdsgruppe” af fire forretninger er blevet nedsat og har haft været forelagt design oplægget. Der er stadig et stykke vej, og når elementerne er klar, skal de kodes ind i MindWorking. MEN vi kan da løfte sløret for at den blå top ser ud til at forsvinde, emnerne får større billeder, teksten begrænses – gerne til punktform og der kommer generelt mere luft omkring elementerne. En tanke var fokus på større annoncer så som 1/6, ¼ og ½-sider for at skille os lidt positivt ud, og så bruge ”frimærkerne” til solgt-annoncer. Men nu må vi se hvad vores testgruppe siger

Gruppemøder

Til Gruppemøde i gr. 5 forsøgte vi en trin for trin gennemgang af profilbolig, mæglernes egne hjemmesider og kommisionerings-APP’en fra MindWorking. Derved fik de stakkels gruppemedlemmer en ordentlig dosis lavpaktik, men stemningen var god og kreativiteten stor, da de fleste med det samme kunne se, at der med en lille indsats var penge i skidtet. Næste stop for vores rejsende show kunne være et sted i trekantsområdet eller i nærheden af Aalborg?


RealMæglerne Holding A/S

Boblere

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Der har været en del forespørgsler på merchandise i august, og vi er pt. ved at indhente priser på USB-sticks og muleposer med tryk. En ny ladning logo-kuglepenne er også i hus og kan bestilles i Create Press. Et nyt design skal tænkes ind arbejdet med Brandmanualen og særligt brev- og formularpapir er tricky og skal testes løbende. Den sørgelige nyhed er derfor, at vi ikke er nået meget videre med projektet i den forløbne måned.

BoligOne forretningsudvalg

Forretningsudvalget holdt møde i august, hvor der blev samlet op og tænkt nyt. SEO arbejdet på hjemmesiden er sendt Online og nu venter vi på at Google opdager de nye tiltag og får løftet BoligOne op i hierarkiet i de udvalgte områder. Der blev kigget på muligheder for markedsføring via bybusser og på TV, men man endte med at give profilbolig en chance og bakke op om, at alle fik det prøvet. QR-opsamlingssiden til skilte er også blevet færdigdesignet og mangler kun en hostingadresse, før den kan rulles ud.


RealMæglerne Holding A/S

Udvikling

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Bemærk: Meget af den teknologiske udvikling og de nye idéer og værktøjer, som kendetegner vores kæde er i sagens natur fælles for BoligOne og RealMæglerne. Den nye designlinje blev præsenteret på gruppemødet i Korsør. Hanne har tilpasset de nye billeder til designet, og de fleste skulle gerne allerede have fået materiale sendt ud til brug i Designstore plus. Der kæmpes dog stadig med de sidste fritlægninger og nogle mangler stadig at få taget billeder. Profilbolig blev også gennemgået i praksis og alle gik hjem for at kigge på mulighederne i deres områder. HUSK at det nye design bliver introduceret løbende frem mod en realistisk bagkant. Man behøver derfor ikke at bekymre sig om, hvorvidt nyligt bestilte skilte pludselig skal skiftes igen. På øst-ERFA-mødet gennemgik man muligheder og erfaringer med Facebook og Google, så man hver især selv kan lave en rigtig fed og professionel erhvervsside derinde. Nu mangler vi bare knapperne, som vi HAR fundet en central løsning på, men stadig ikke er helt enige med leverandørerne om prisen på.

Bannerdelen på google kører foreløbig videre, mens vi arbejder på SEOdelen. De nye tiltag er lanceret og vi venter nu ”bare” på at google finder vej frem til siderne. Når Google rigtig tager fat, burde udgiften til SEO kunne erstatte de penge der lige nu bruges på ADwords.


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Vi havde endnu en annonce med i Forbrugsforeningens blad ”Lige nu” i august. Samtidig fordoblede vi antallet af kunder, som faktisk har betalt med Forbrugsforeningskortet, så måske er der omsætning på vej… Forretningsudvalgsmøde besluttede derfor på mødet at smide den sidste madding efter Forbrugsforeningen med et indstik til de 110.000 kontoudtog, som sendes ud i september. Derefter stopper vi markedsføringen i det regi, indtil vi får et afgørende indtryk af interessen for at sælge boliger med bonus.

Lokalt

ERFA

ØST-ERFA mødet var et tilløbsstykke, hvor man som nævnt gik meget praktisk til værks med Facebook og Google. Der blev desuden fremstillet et lille ”BoligOne – vægbillede” som alle kunne sætte på deres erhversprofiler.

Hvervning

Hvor mangler vi?

Hvis DU har bemærket en dygtig mægler, souchef, eller partner hos en konkurrerende kæde, i et område, hvor vi ikke pt. er placeret, så send et par linjer ind til sekretariatet. Vi kontakter emnet helt uformelt og hører om ikke, der kunne være interesse for at starte som selvstændig ejendomsmægler i et af vores brands. Husk, at vi giver kr. 10.000,- i henvisningsprovision!


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

12. PRESSE OG INFORMATION Dato

Omtalte mægler

Titel

Medie

290812

Vær med til den store bytte-bolig-dag

Randers Onsdag

Fest og gode tilbud i Runecenteret i Jelling

Lokalavisen vejle Vest/ Give

Fest og gode tilbud i Runecenteret i Jelling

Lokalavisen vejle Vest/ Egtved

Fest og gode tilbud i Runecenteret i Jelling

Lokalavisen vejle Vest/ Jelling

260812

RealMæglerne Thor RealMæglerne Klaus Larsen RealMæglerne Boligbutikken Vejle og Jelling RealMæglerne Boligbutikken Vejle og Jelling RealMæglerne Boligbutikken Vejle og Jelling RealMæglerne Norddjurs

Små fritidshuse hitter

Jyllandsposten

220812

RealMæglerne Holding

Prisen på studielejligheder er faldet

Viborg Nyt

220812

RealMæglerne Holding

Billund borgere er hjemmefødninge

Jydske Vestkysten

220812

RealMæglerne Holding

Drop renoveringen af huset

Haderslev Ugeavis

220812

RealMæglerne Holding

Drop renoveringen af huset

Ugeavisen Struer

220812

RealMæglerne Klaus Larsen

Vær med til ny bytte-bolig dag

Randers Onsdag

210812

Center i Jelling fejres

Lokalavisen Vejle Vest/ Give

Center i Jelling fejres

Lokalavisen Vejle Vest/ Egtved

Center i Jelling fejres

Lokalavisen Vejle Vest/ Jelling

210812

RealMæglerne Boligbutikken Vejle og Jelling RealMæglerne Boligbutikken Vejle og Jelling RealMæglerne Boligbutikken Vejle og Jelling RealMæglerne Holding

Drop renovering af huset

Favrskov Posten

210812

RealMæglerne Per Kofoed

Bornholms Tidende

200812

RealMæglerne Svenne Nielsen

Bodilsker Skole og Jordbærhuset er stadig til salg Esbjergs mæglere skyder skarpest

190812

RealMæglerne Hansen & Thoft

Lettere at vælge den rette mægler

Nordjyske Stiftstidende

180812

RealMæglerne Køge

Boligen er for de fleste deres livs største

Dagbladet Køge

280812 280812 280812

210812 210812

Jydske Vestkysten


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

investering 150812

RealMæglerne Hallberg Bolig

Vær med til årets sidste motionsklassiker

150812

RealMæglerne Køge

110812

RealMæglerne Holding

Boligen er for langt de fleste deres livs største investering Drop renoveringen af huset

070812

RealMæglerne Holding

Studieboliger faldet med 28 %

Kalundborg Nyt

070812

RealMæglerne Djursland

RealMæglerne lukker kontor i Ryomgård

Lokalavisen Norddjurs

070812

RealMæglerne Helle Schmidt

Tilfredshed hos Jyderup mægler

Ugeavisen Kalundborg & Omegn

070812

Månedens bolig

Ugeavisen Kalundborg & Omegn

040812

RealMæglerne Klarstrup & Sørensen RealMæglerne Holding

Studielejligheder falder med en tredjedel i pris

Helsingør Dagblad

030812

RealMæglerne Joan Jensen

Den nye mægler har solgt 10 huse

Nordvestnyt

010812

RealMæglerne Sydfyn

Indbrud hos portneren

Fyens Stiftstidende

010812

RealMæglerne Holding

Den lille studiebolig er blevet meget billigere

Frederiksborg Amts Avis

010812

RealMæglerne Moesgaard

Bønder sluttede Hot Summer af i Farsø

Farsø Avis

Kommentar: I alt har RealMæglere og BoligOnemæglere figureret i medierne hele 377 gange år til dato.

Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk Køge Onsdag Århus Stiftstidende


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Presse top 10 (pr. ultimo aug 2012)

mgl. nr 999 701 366 370 501 481 472 711 712 200 610 704 727 145 523 630 467

Mægler top 10 2011 Total RealMæglerne Holding A/S RealMæglerne Boligbutikken Vejle og Jelling RealMæglerne Abildgaard RealMæglerne Klarstrup & Sørensen ApS RealMæglerne Maiken Nørtoft RealMæglerne Flemming K. Andersen RealMæglerne Klaus Larsen RealMæglerne Trekanten Bolig ApS RealMæglerne Tøt Jensen RealMæglerne Per Kofoed RealMæglerne Kim K. Pedersen RealMæglerne Hammel I/S RealMæglerne Villa`sen ApS RealMæglerne Martin A. Olesen RealMæglerne Sydfyn ApS RealMæglerne Køge RealMæglerne Hansen & Thoft

377 126 45 15 14 11 10 10 9 7 7 6 6 6 5 5 5 5


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

13. Trafik på www.realmaeglerne.dk 50,00%

Målingsperiode: 1 - 30 august 2012 Besøg

Andel

Juli. 2012

190.678

35,84%

36,15%

96.814

18,20%

17,75%

100.337

18,86%

20,17%

20,00%

danbolig.dk

17.544

3,30%

3,16%

10,00%

home.dk

23.607

4,44%

4,41%

edc.dk

12.989

2,44%

2,28%

nybolig.dk politiken boligmarked

6.935

1,30%

1,18%

2.989

0,56%

0,57%

boligportal.dk

1.419

0,27%

0,26%

facebook.com

8.316

1,56%

1,09%

google/organic

43.130

8,11%

8,21%

øvrige sites

23.961

4,77%

4,77%

boligsiden.dk direkte boliga.dk

direkte: = er gæster som går direkte ind på en af RealMæglernes sider f.eks. via en medlemsside eller via forsiden realmaeglerne.dk = gæster som klikker ind uden www. foran domæne navnet NY: Google/organic = besøg fra folk som klikker på et link på google.

40,00% 30,00%

0,00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kommentarer: Der har været 532.047 besøg via 704 forskellige kilder / medier. Hver besøgende ser i snit 3,31 sider og opholder sig 4:12 min. på hjemmesiden. Antal entydige besøgende ( unikke brugere ): 276.689. Kunder, der besøger os mere end en gang: 371.176 Nye besøgende: 160.871. Bemærk: realmaeglerne.dk + direkte er slået sammen så man ikke skal gøre dette manuelt for at få det præcise tal. Procentsammenligning er desuden slået sammen for at give et korrekt billede.


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

Trafik på www.boligone.dk Målingsperiode: 1 - 31 aug 2012

50,00%

gæster boligsiden.dk direkte boliga.dk danbolig.dk home.dk edc.dk nybolig.dk boligone.dk estate-maeglerne.dk facebook.com google/organic øvrige sites Kontrol

andel

forrige måned

40,00%

50799

32,15%

33,35%

30,00%

28318

17,92%

16,78%

20,00%

32459

20,54%

21,06%

2025

1,28%

3,25%

6559

4,15%

4,09%

3276

2,07%

1,86%

1788

1,13%

1,05%

19

0,01%

0,01%

221

0,14%

0,17%

2069

1,31%

1,69%

13700

8,67%

7,44%

16.763

10,61%

9,24%

157.996

100,00%

direkte: = er gæster som går direkte ind på en af RealMæglernes sider f.eks. via en medlemsside eller via forsiden realmaeglerne.dk = gæster som klikker ind uden www. foran domæne navnet NY: Google/organic = besøg fra folk som klikker på et link på google

10,00% 0,00% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kommentarer: Google CPC 2547 Google-kampagne. Denne retter sig udelukkende mod sælger. Der er brugt kr.12.037.

Den Blå Avis 2.069kr. Antal besøgende: 157.996 Bemærk: realmaeglerne.dk + direkte er slået sammen så man ikke skal gøre dette manuelt for at få det præcise tal. Procentsammenligning er desuden slået sammen for at give et korrekt billede.


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

14. PERIODEREGNSKAB – 2012 RealMæglerne Holding A/S - kr. 1000 Mar

Jun

Indtægter

2.284

4.619

Udgifter

2.138

4.134

170

554

Debitorer

1.403

1.574

Bank og aktier

7.773

6.197

Egenkapital Inkl. Overskud

7.297

7.297

Balance

11.431

10.023

Mar

Jun

Indtægter

0

0

Udgifter

1

500

Perioderesultat (efter renter og afskr.)

7

-492

Måned

Perioderesultat (efter renter og afskr.)

Sep

Dec

Sep

Dec

Foreningen RealMæglerne - kr. 1000 Måned


RealMæglerne Holding A/S

Debitorer

Månedsrapport nr. 8 / 2012

0

0

Bank og aktier + lån til aktiekøb

3.455

2.572

Egenkapital Inkl. overskud

5.170

5.170

Balance

3.480

4.783

Det realiserede resultat i Holding tkr. 554 er noget bedre end forventet, hvilket kan begrundes med, at både kontingent stykbidrag er højere end budgetteret. I Foreningen er der realiseret et negativt resultat på tkr. 492. Et beløb der er anvendt til design af nye hjemmesider.


RealMæglerne Holding A/S

Månedsrapport nr. 8 / 2012

15. MØDEVIRKSOMHED: Dato

Virksomhed / Person / Art

06.09.12

Brancherådsmøde

24.09.12

Bestyrelsesmøde i Boligsiden A/S

09.10.12

Bestyrelsesmøde

11.12.12

Bestyrelsesmøde / gruppeformandsmøde

13.12.12

Brancherådsmøde

13.12.12

Bestyrelsesmøde i Boligsiden A/S

21.03.13

Brancherådsmøde

22.03.13

Generalforsamling (Comwell i Brejning)

13.06.13

Brancherådsmøde

05.05.13

Brancherådsmøde

12.12.13

Brancherådsmøde

Dato: sept. 2012 Med venlig hilsen Sign. Niels Brandt

Månedsrapport august 2012  

Udsendes til alle lpartner

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you