Page 17

ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDD !

UTBILDNING

Brandskyddsledare ”CFPA Fire Safety technical cycle & fire safety management cycle” Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett bra brandskydd. Brandskyddsledarutbildningen består av fem block uppdelade i två delutbildningar. Du kan delta på enstaka block, men för att bli diplomerad brandskyddsledare måste du genomgå hela utbildningen. Deltagare som deltar i samtliga block har förtur till utbildningsplatserna. Utbildningen sträcker sig över två terminer och är uppdelad på fem veckoblock. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa. pris

Pris per block: 18 800 SEK

18

(medlem 16 920 SEK) Totalpris 87 000 SEK (medlem 78 300 SEK) OBS! Det rabatterade totalpriset gäller endast vid samtidig betalning av samtliga fem block. Tid och plats

Block 1: 14–18 januari 2013, Stockholm Block 2: 18–22 mars 2013, Stockholm Block 3: 27–31 maj 2013, Stockholm Block 4: 30 september–4 oktober 2013, Stockholm Block 5: 2–6 december 2013, Stockholm Litteratur som ingår

Deltagarpärm (5 pärmar) Brandskyddsguiden Lagen om skydd mot olyckor

Handbrandsläckare Utrymningslarm Riskanalys Riskanalys 3 – Tekniska riskanalysmetoder Egenkontroll av brandskyddet BBR, Brandskydd i Boverkets byggregler Brandskyddsdokumentation Automatiskt brandlarm Sprinklerhandbok Tolkning av viktig data – farligt gods Inomhusbranden Internrevisionspärm

Brandsäker kunskap - Brandskyddsföreningens förlags- och utbildningskatalog  

Brandsäker kunskap, en katalog med Brandskyddsföreningens hela utbud av förlagsprodukter, utbildningar, tjänster och information.

Brandsäker kunskap - Brandskyddsföreningens förlags- och utbildningskatalog  

Brandsäker kunskap, en katalog med Brandskyddsföreningens hela utbud av förlagsprodukter, utbildningar, tjänster och information.

Advertisement