Page 1

#30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde, indtil aktiviteten fra den tidligere dag er overstået og beregnet. Guiden er som udgangspunkt udarbejdet til konsulenter, selvstændige eller andre, hvor deres arbejde og person er uløseligt forbundet i deres færden på internettet. Men alle kan anvende den, om end der måske skal mindre rettelser til i processen. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her

Henrik G. Qvottrup


Dag 1: Overvej hvad dit personlige brand skal bruges til, hvad er de langsigtede formål: Er det salg, synlighed eller måske status?

Dag 2 Beskriv kernen af dit brand og dine værdier, det inderste væsen af identiteten, brug max 140 tegn

Dag 3 Find 3-5 grundværdier, udledt fra kernen, der skal definere brandet og kommunikationen fremadrettet

Dag 4 Analyser dine kernekompetencer i forhold til brandets værdier. Stemmer de to overens og kommer det til udtryk?

Dag 5 Tænk over hvordan du sikrer at kernekompetencerne og værdierne går igen i hele din kommunikation?

Dag 6 Beskriv dit brand, hvis den var en anden person end dig selv; Hvilke karaktertræk har den, hvordan er den som person osv. Find mindst 5 stikord.

Dag 7 Spørg 5 nuværende eller tidligere kunder/kolleger/samarbejdspartnere, om hvordan de opfatter dit personlige brand. Bed dem om mindst 5 stikord.

Dag 8 Stil dit egen opfattelse af brandet op overfor kundernes, medarbejdernes og samarbejdspartnernes. Er der væsentlige afvigelser imellem de to opfattelser?

Dag 9 Genskriv din mission og vision, med dit brands kerneværdier som fundament! Hvis du ikke har en mision og en vision for dig selv, skal der skrives en. 

Mission: Hvad vil du

Vision: Hvor vil du ende henne

Henrik G. Qvottrup


Dag 10 Kommer dine kerneværdier til udtryk i den visuelle identitet? Altså logo, hjemmeside, profilbilleder, coverbilleder etc. Men også din påklædning, frisure og så videre. Arbejder de med eller imod de værdier, der skal afspejles og signaleres?

Dag 11 Beslut om din personlige historie er værd at fortælle, og om den kan understøtte dit brands værdier. Er det en historie der udvikler sig, som du løbende kan fortælle?

Dag 12 Er der mikro-historier at fortælle om f.eks. kompetencer, uddannelser, produkter eller leverandører, der underbygger dit brands værdier?

Dag 13 Find 5 konkrete måder at levere værdi til din målgruppe. Det kan f.eks. være vidensdeling, blogindlæg, humoristiske billeder, inspiration, debatindlæg og vejledningsvideoer.

Dag 14 Sæt 5 langsigtede målsætninger for dit brand. Prøv at opstille målbare parametre og benchmarks. Brug evt SMART modellen for dine målsætninger, så du sikrer at de bliver konkrete: 

Specfikke

Målbare

Ambitøse

Realistiske

Tidsafgrænsede

Dag 15 Har du googlet dit navn? Hvordan fremstår dit brand på søgemaskinen? Er der links, artikler og sider der modarbejder de vi gerne vil vise?

Henrik G. Qvottrup


Dag 16 Lav en strategi for at søgemaskineoptimere dit navn, ved at skubbe de dårlige ting ud af første side på google. Følgende kan være effektivt til at komme på første side af google, når nogen søger på dit navn:   

Profiler på sociale medier About.me og andre gratis hjemmesider Blogs som wordpress og blogspot

Dag 17 Lav en liste over alle digital platforme og kommunikationskanaler, du anvender og prioriter dem på en skala fra 1-5. Vi kan ikke være alle steder på én gang, så vælg hvor du kan være aktivt kommunikerende og tilgængelig.

Dag 18 Er informationen sammenhængende og konstisten på alle medier og platforme, og skinner brandets værdier igennem.

Dag 19 Lav et regelsæt for brug af sociale medier, så du altid overholder brandværdierne når du kommunikerer. Find 5-10 regler du altid skal overholde.

Dag 20 Tag en eller to dages pause fra processen. Fokuser på personlige brands der inspirerer dig, eller som du ser op til.

Dag 21 Find 5 nye måder at levere værdi på til din målgruppe, inspireret af dine favorit brands.

Dag 22 Du har nu 10 måder at levere værdi på. Find de 6 bedste og mest relevante og begynd at tænke implementering

Dag 23 Lave en konkret strategi for hvordan du implementerer dine værdileverings initiativer. Hvilke digitale medier og platforme skal de ud igennem? Hvornår og hvor ofte skal der kommunikeres? Henrik G. Qvottrup


Dag 24 Har du implementeret inbound og/eller content marketing i dine værdiskabende aktiviteter? Content markedsføring er indholdsbaseret markedsføring. Hvor vi med en pull strategi deler vores viden og på den måde skaber et behov og samtidig differentierer os fra konkurrenterne ved at vise vores faglighed. Altså at du informerer, uddanner og beriger modtageren fagligt, indenfor en relevant kontekst. Her tjener man sig ind i målgruppens bevidsthed, ved at udvise kompetencer og faglighed, som de kan se op til. Inbound markedsføring er en pull strategi på internettet. Inbound marketing er at skabe værdi med alt, fra at dele videoer fra firmaudflugten, vise billeder fra virksomhedens dagligdag, dele sjov citater og arrangere velgørende aktiviteter. Man sniger sig altså ind i folks bevidsthed, ved at dele sine brandmæssige værdier med målgruppen. Det ultimative formål må være, at give målgruppen et værdisæt de kan afspejle sig i, eller projektere sig selv igennem

Dag 25 Lav en strategi for hvordan dine digitale platforme skaber synergi og sammenhæng. Læs evt dette blogindlæg.

Dag 26 Kommer dine værdier til udtryk, når du agerer og har fysiske kontakt med folk? Prøv at spørge 10 mennesker der kender dig, og bede dem sætte stikord på dine værdier.

Dag 27 Overvej om ingrediens-branding (co-branding) kan understøtte dit brand. Hvor du anvender stærke brands, til at understøtte dit eget.

Henrik G. Qvottrup


Dag 28 Planlæg en kampagne der skal være med til at slå den nye tilgang og brandet fast. Kampagnen skal indeholde: 

Formål og hensigt

Tidsafgrænset forløb – Max 3 måneder

Målsætninger (SMART)

Geografisk/demografisk afgræsning

Medier/kanaler og sammenhæng

Budget

Indhold - USPer

Dag 29 Vurder på hele processen. Er du tilfredse med brandet som det er nu? Er der plads til forbedring?

Dag 30 Det var det i denne omgang. Nyd en kold øl og reflekter.

God fornøjelse med dit brand! Husk at du altid er velkommen til at følge BrandOffice på Facebook og Linkedin, eller mig på Twitter. Du er også velkommen til at sende en anmodning om at connecte med mig på Linkedin. Henrik G. Qvottrup

Henrik G. Qvottrup

30-dage-med-branding  
30-dage-med-branding  
Advertisement