Issuu on Google+

CONTENT M A R K E T I N G

M A G A Z I N E

HVEM ER JEG? Hvis dit indhold skal ramme plet, skal du vide, hvad der holder din målgruppe vågen om natten.

INTERVIEW ∕ CASES ∕ STRATEGI ∕ ANALYSER 1 | N R . 2 J U L I 2 014

NR. 9 JULI 2016 CONTENT M A R K ETING M AGA ZINE


Content Marketing Magazine #9 2016