FEMskill Karrier Útmutató - vállalkozói életpálya

Page 1

KARRIER ÚTMUTATÓ

Vállalkozói életpálya Női vállalkozók gazdasági/piaci helyzetének javítása közös mentorálás és bilaterális közösségépítés segítségével


KARRIER ÚTMUTATÓ

Vállalkozói életpálya A KISZÁMÍTHATATLAN

Vállalkozóként az egyik legnehezebb feladat, hogy nemcsak emberként, de vállalkozóként is megbirkózzunk a kiszámíthatatlannal, azaz a külső tényezővel, amelyre nincs befolyásunk, mégis hatással van a vállalkozás életére. Legyen ez egy pénzügyi világválság (2009), vagy akár egy vírus okozta járvány (2020). Persze ennél sokkal több mindenre fel kell készülnie egy vállalkozónak: kockázatvállalás, felelősség vállalás, piaci változások, jogi követelmények, adózás és még sorolhatnánk. Mindezek ellenére azonban életünk karrierútján érdemes átgondolnunk,

hogy mint karrier megfelelő választás-e a vállalkozás számunkra. A kiadvány röviden összefoglalja a vállalkozásfejlesztési szakirodalom elméleti és gyakorlati tapasztalatai alapján, a vállalkozások típusait, a vállalkozásindítás motivációit, a vállalkozási létformát, valamint, hogy mit értünk egy vállalkozás életpályamodellje alatt. Ez a kiadvány a FEMskill projekt keretein belül három nyelven (angol-magyar-német) jelenik meg elektronikus formában.


HANGYÁK, GAZELLÁK, TIGRISEK ÉS DINOSZAURUSZOK? Vajon mi köze van ennek a négy állatnak a vállalkozáshoz? Milyen vállalkozástípusok vannak a kutatók szerint? Erre a kérdésre Vecsenyi János1, egyetemi tanár alkotott egy szemléletes választ, amikor a kutatásai alapján a vállalkozásokat a vállalkozási és változtatási készség, valamint az üzleti-működési tapasztalat alapján eltérő viselkedés szerint jellemezte. A vállalkozás típusokat bizonyos, a viselkedésüket igen jól szemléltető állatokkal társította. Íme a négy típus:

„Hangya” típusú vállalkozások az egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások többsége. (A női vállalkozásokra is ez jellemző.)

„Gazellák” közé a dinamikus, gyorsan növekvő, új reményteljes kis- és középvállalkozások sorolhatók.

„Tigris” típusba kerülnek a komoly múlttal és háttérrel rendelkező dinamikusan fejlődő közép és nagyvállalatok. (Ezek közé sorolják a többgenerációs családi vállalkozásokat.)

„Dinoszauruszok” közé sorolhatók a stagnáló, hagyományos nagyvállalatok.

1 Vecsenyi János (2010) egyetemi tanár, Budapest Corvinus Egyetem


Több kutatás és kérdőíves felmérés taglalja a kérdéskört és keresi a választ arra, hogy vajon miért vállalkozunk? Eddigi felmérések2 alapján a vállalkozóvá válás indokai kkv-k esetében az alábbiak: függetlenség, álmok megvalósítása, gazdagság, megélhetés, hasznos időtöltés, hagyományok folytatása, bizonyítás (kinek?). Ez az elméleti megközelítés, de hogyan valósul ez meg a gyakorlatban a női vállalkozások esetében. Miért kezdenek el vállalkozni az osztrák és magyar nők és hogyan élik meg az első éveket? Miért vállalkoznak az osztrák és magyar nők? Egy felmérés3 alapján az alábbi motivációk szerint kezdenek vállalkozni: • Bátorság és lehetőség: Kellően bátornak kell lenni ahhoz, hogy valaki elindítson egy vállalkozást. • Hiányzó karrierperspektívák és elégedetlenség: A munkavállalói státusz nem kínált kielégítő előmeneteli lehetőségeket, ezért a vállalkozóvá válás mellett dönt. • Álláshiány: A munkahely bezárásra került. • Szükségletekre adott válasz & küldetés & társadalmi felelősség: Néhány női vállalkozó célja, hogy megoldást találjanak személyesen megtapasztalt súlyos hiányosságra vagy problémára. • Hatásgyakorlás: Számos nő esetében erőteljes motivációnak bizonyul a valódi társadalmi változásokra való törekvés. (társadalmi vállalkozás) •„Természetes” vállalkozóvá válni: Sokan csak vállalkozóként tudják magukat elképzelni, azaz „nem voltak alkalmasak alkalmazottnak”. Az egyéni szabadságot és a függetlenséget választották. • A szülési szabadság utáni munkaerőpiacra való beilleszkedés nehézsége az egyik leggyakoribb ok, ami miatt a nők vállalkozást alapítanak. • Rugalmasság & egyensúly megteremtése a munka és a magánélet között: Az egyik leggyakrabban említett motiváció egy vállalkozás indítására. 2 Vecsenyi: Az ifjú vállalkozók előtt álló kihívások – vállalkozói tudásmenedzsment (2012) 3 Ifempower 2018-1-HU01-KA203-047766 projekt: Női vállalkozók Európában „Kihívások, stratégiák, szakpolitikák” végleges anyaga alapján


De milyen is a vállalkozás, mint karrierlehetőség az életben?

A VÁLLALKOZÁS, MINT ÉLETFORMA A vállalkozói lét nem jobb vagy rosszabb az alkalmazotti létnél, hanem alapvetően más. A hangsúly a másságon van. A vállalkozás leginkább az önállóságra és felelősségvállalásra nevel.


MI JELLEMZI EZT AZ ÉLETFORMÁT? • A lelkesedés, a kitartás és a hit abban, amit csinál, elengedhetetlen egy vállalkozásban. • Lényeges, hogy legyenek hosszú távú céljai, amiket le tud bontani kisebb, rövidtávon megvalósítható feladatokra. • Aki ma úgy dönt, hogy vállalkozó lesz, annak működése első napjától fizetnie kell a közterheket (adózás) akkor is, ha kezdetben nincs is bevétele. • Tisztában kell lenni azzal, hogy a kezdetekben a vállalkozás akkor halad és alakul jól, ha ő jelen van: követnie kell a folyamatokat, a feladatokat, a pénzügyek alakulását. • Számítania kell arra, hogy a vállalkozás elindításakor szabadságra vagy hosszabb pihenésre nem lesz lehetősége vagy jó időben meg kell szerveznie. • Előnye és egyben hátránya is az a fajta szabadság, ahogy a vállalkozónak elsősorban a maga által felállított szabályokhoz kell igazodnia. Tudnia kell önállóan dolgoznia, beosztania a munkát és erőforrásait.

• Nem az a lényeg, hogy mikor és hol dolgozik, hanem az, hogy vállalt feladatait határidőre és a megfelelő minőségben teljesíti-e. • Ha jól teljesít, akkor megkapja a vállalt feladatért járó díjazást illetve referenciát, ami miatt az ügyfelei a jövőben is igénybe veszik szolgáltatásait, sőt ajánlják őt másoknak is. • Vannak időszakok, amikor nagyon „pörög” a vállalkozás, jönnek a feladatok, és nehéz tartani a határidőket. Máskor meg kevesebb a feladat, ennek megfelelően kevesebb a bevétel is. Ezt tudnia kell tervezni és egyben kezelni pénzügyileg és érzelmileg is.


• Fontos a rugalmasság, a változó körülményekhez való gyors alkalmazkodás képessége, valamint hogy ezt a hullámvasút érzést -„egyszer fent, egyszer lent” állapotot- kezelni tudja. • Képes kell legyen az önmenedzselésre, hogy mennyire tudja eladni önmagát, és azt a terméket/szolgáltatást, ami a vállalkozási tevékenység alapja.

• A szaktudás mellett jó társas készségekre is szüksége van, tudnia kell bánni az emberekkel. • Tudnia kell kockázatot vállalnia. • Számíthat az előre kiszámíthatatlan tényezőre is.

• Jól kell tudni kommunikálni is, hiszen ő nemcsak a feladatok kivitelezéséért felelős, hanem tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel is.

MINDEZEK MELLETT A VÁLLALKOZÓI ÉLETFORMA ÉRDEKES ÉS VÁLTOZATOS. Sok kihívást rejt magában, de a problémák megoldása valódi sikerélmény. Ez egy olyan életforma, ahol lehetőség van szabadon megvalósítani önmagát, valamint az álmait és a vágyait. Olyan embernek való, aki kellő magabiztossággal és magas önállósági szinttel rendelkezik, valamint képes kezelni a változó körülményeket és az bizonytalanságot, valamint ha minderre nem problémaként, hanem kihívásként tekint. Ebben az esetben érdemes a vállalkozói létforma sajátos világába lépni és vállalkozóként karriert építeni a gazdaságban.


VÁLLALKOZÁSOK ÉLETPÁLYAMODELLJEI Az életpálya modellek legtöbbje a vállalkozások születési (ötlet) pontjától a szervezet által bejárható életszakaszokon keresztül a vállalkozás megszűnésének időpontjáig mutatja be az adott vállalkozás előre menetelét. Salamonné Huszthy Annának köszönhetjük azt a vállalkozásra vonatkozó életpályamodellt, amely magyar és külföldi modelleket ötvöz oly módon, hogy

a kkv-k sajátosságait is figyelembe veszi. A modell tulajdonképp az Adizes4 és Greiner modellek által megfogalmazott életpályaciklusokból egy sajátságos egyveleget alkot, és öt fázisba tömörítve ötvözi a két külföldi modell legelőnyösebb tulajdonságait. Az öt fázis: elindulás (csecsemőkori és gyerünk, gyerünk korszak) - kreativitás – irányítás – delegálás – megállapodottság fázisa.

4 Az Adizesféle életút növekedési szakaszai hat ciklusból épülnek fel. (Adizes 1992). Larry E. Greiner az evolúciós és revolúciós ciklusokat váltogató növekedési életpályamodellje szerint öt növekedési szakasszal jellemezhetők a vállalkozások életpályái: kreativitás-irányítás-delegálás-koordinálás-együttműködés (1995)


Malomkerék modell 5 A Salamonné féle modellt egészítette ki Horváth András egy kutatásában. Horváth azzal a céllal keresett elméleti megoldást, hogy ne a modellhez találjanak élő vállalkozást, hanem a modell tudjon reagálni a vállalkozás életútjához. A vizuálisan is ábrázolt malomkerékszerű mo-

dell egy vállalkozás folyamatosságát és időbeliségét is megmutatja egyben, valamint két új elemet emel be, amelyet Horváth ötletelési fázisnak és korrekciós fázisnak nevezett el.

Ötletelési fázis

Megállapodott szervezet

Csecsemőkori fázis

KORREKCIÓS FÁZIS

Gyerünkgyerünk! korszak

Delegációs fázis

Irányítási fázis

Kreatív fázis

Ábra: Horváth András, Malomkerék modell (2017)

5 Horváth András: Mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési életpálya-menedzsment vizsgálata (2017)


Az ötletelési fázis:

A korrekciós fázis:

A vállalkozás megalakulása előtti vagy a vállalkozás életútja során bekövetkező időszak, amely az új irányokba történő továbblépéssel kapcsolatos döntéseket jelenti.

A vállalkozás az életpálya szakaszok lépcsőin sorban lépkedhet, azonban egy nagyobb krízishelyzet alkalmával, mintegy joker mezőre lépve, ebben a fázisban megoldást találhat.

A malomkerék modell alapvetően nem körforgás jellegű, ezáltal is biztosítva azt a szemléletmódot, hogy a vállalkozások az aktuális életpályaciklust követően szabadon körbejárhassák, hogy számukra mely következő periódus irányválasztása volna a legmegfelelőbb stratégia.


Minden vállalkozás, ahogyan egy élő organizmus, egy megjósolható és ismétlődő magatartási minta szerint növekszik és fejlődik. Ez a folyamat, minden vállalkozás életében más és más, mégis beazonosíthatók olyan kiszámítható problémák, amelyek az egyes szakaszokhoz, illetve az életciklusok közötti váltásokhoz köthetők6. A fejlődés szakaszaihoz kapcsolódóan minden szervezet arra jellemző kihívásokkal kell, hogy szembe nézzen, és az ezekre adott válasz fogja meghatározni sikerességét7, amelyhez pedig az életciklusmodell elemzése kellő segítséget nyújthat. Korrekciós fázis, ebben a modellben mintegy Joker mező működik, amelyre, ha a vállalkozó rálép, elemezheti, átgondolhatja az adott helyzetet és új stratégiát, megol-

dásokat kereshet. Ezt az elemzést megteheti egyedül egy vállalkozó maga is, de ajánlott egy külső szakember - tanácsadó, üzleti coach vagy vállalkozói mentor – bevonása a megoldáskeresésben. A vállalkozói mentor a saját vállalkozásának életpályája alatt megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataival tud segítséget nyújtani vállalkozótársának. Megszerzett tudásával arra törekszik, hogy irányt mutasson, támogassa a megoldáskeresést és megerősítse a vállalkozónőt a vállalkozói szerepében. Ha úgy érzi erre a Joker mezőre lépett vállalkozónőként és szüksége lenne iránymutatásra, akkor keresse a FEMskill projekt vállalkozói mentorálás programját!

ÚTRAVALÓ

„Amikor azt mondod: ‚Feladom!’, gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: ‚Egek, micsoda lehetőség!” /H. Jackson Brown, amerikai bestseller író.

6 Tatár et al 2012 7 Adizes, 2012


Fb.com/femskill

Szerző: Potápi Rita (2020.)

Impresszum: Kiadó: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Felelős: Borbély Sándor Grafika és tördelés: PANNAKO Dátum: 2020.

Az e-kiadvány az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló FEMskill című (ATHU127 számú) projekt keretében jött létre. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.