Page 1


Der er noget i luften... Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad; der er noget i luften som rosernes duften, som fuglenes fryd, skønt rosen er falmet, og fuglen er draget mod syd. Dette første vers af Vilh. Gregersens sang er for mig indbegrebet af adventstidens komme. Siden sidste advent kan man sige, der har været helt utroligt meget i luften. Hele udviklingen i Østeuropa og i resten af verden er gået helt utroligt stærkt, på godt og ondt. Noget af udviklingen til alles store glæde og noget til alles store bekymring, men alt sammen præget af en voldsom fart. Nu står vi så overfor adventstiden igen. Mit ønske for alle skal være, at de må have tid til at nyde denne dejlige tid. Vi er alle tilbøjelige til at have så forfærdeligt travlt op til jul, at vi næsten glemmer at der også skal være mulighed for at hygge sig. Det er måske ikke så vigtigt, om vi nu også får det hele gjort på den rigtige måde. Men det er vigtig, at vi når at have det rart med hinanden. Med ønsket om en rigtig glædeligjul og et lykkebringende nytår til alle vil jeg slutte med sidste vers af den føromtalte sang.

0, kom til os alle, du højtidens drot, om lokken er gylden, om håret er gråt! Udbred dine hænder, mens lysene brænder, og skænk os din fred! Thi evig, ja evig er glæden, når du følger med. Lise Hvelplund Borgmester

Brande Jul 1990

Side 3


Året i Skruk af Ingrid Husum Branditter jamrer te hweranner; Hwa håer vi snår tebåeg i Brande? Broeker sæ, ower kommune o amt, er skiwtevis owersjæt o ramt. De flest ved om manne anner stejer, hwor æ borgere blywer behandlet møj bejer.

Året i Skruk af Ingrid Husum Men sjel om det no er møerk tier, så ka der wol nok findes lyes sier? Æ pavillon stoer o lyser o blinker o foran wos julens glæder vinker. 0 der er wol ingen der ka seej, om jenohalfems æ håer godt nyt mej?

SHELL SERVICE Peder Bjerregård Andersen Vejlevej 30 . Brande Telefon 9718 03 90

Støt Nordisk samarbejde · bliv medlem af

FORENINGEN NORDEN Form.: Nancy Nielsen - 97182618

Clætlelig jul

ADVOKAT

CHR. STORGAARD JENSEN 9718 05 35 7330 Brande

BREJBERI--lt S OFCENTRALEN R. BRANDT ANDERSEN

Telefon 9718 03 84 . Torvet . Brande

Opbygning af special- og standardtrailer samt opbygning til veksellad

PNO TRAILER A/S Fynsvej 7 . Brande . 971816 00

Brande Tennisklub - en go' klub for alle der ka' li' at spille tennis... Kontakt Kay Laursen, Sportsvænget 23 . Telt. 971812 04

Vi ønsker alle Opel-ejere en glædelig jul.. .!

Ibrande motor co.A,s Jl"§-lo Herningvej 50 • 7330 Brande - Teij. 9718 08 11

Vi øn1/ter tore /tander en glædelig jul ... !

JENNY SKO Ny• Sko - RIGTIGE SKO TIL HELE FAMILIEN ·

Side 4

Brande Jul 1990


Brande Tæppet -en fantastisk oplevelse af Inger og Mogens Vi/helmsen

Brande Tæppet står stadig for os begge to som en helt fantastisk oplevelse, og har på mere end ~en måde haft stor betydning for vores senere gøremål. Det fortæller om samarbejde, sammenhold, kreativitet, livsværdier vi ikke vil være foruden. Vi var ikke med helt fra starten, men familierne Bendix, Giese, Schobel, Rix, Kristiansen og flere andre bag Gavlmalerierne har ganske givet været med i hele den indledende fase. En dag blev jeg standset på gaden, af nu afdøde Ole Bendix, der ikke syntes, at det gik alt for godt med projektet. Der skulle noget mere gang i foretagenet, så man kunne komme op på de 75-100 meter, som gruppen havde håbet på og sat sig som et foreløbigt mål. Han opfordrede os begge til at gå ind og give en hjælpende hånd. Det lød jo spændende, og nye udfordringer var jo een af årsagerne til, at vi valgte at flytte til Brande. Et møde med gruppen omkring tæppet og kunstneren Svend Wiig Hansen blev aftalt. Svend Wiig hav-

de vi fulgt i mange år, uden at have været i personlig kontakt med ham. Hans bror var malerlærling i det firma, hvor jeg var konduktør. Ligeså farverig som sin bror og tillige en god fortæller, så jeg fulgte godt med i, hvad der allerede den gang skete med og omkring Svend Wiig. På mødet blev tingene uddelegeret så godt, som det kunne lade sig gøre. Der var ingen, som på det tidspunkt drømte om, at projektet ville tage de dimensioner. Vi sagde ja til at sørge for, at stof og farver blev delt rundt på de aftalte steder. Skoler, børnehaver, vuggestuer, pleje- og alderdomshjem, for retninger, banker, rådhuset og i øvrigt alle de steder, hvor man ville være med. På det tidspunkt var vi så naive at tro, at det kunne klares på et par timer hver dag; men da der rigtig kom gang i tingene, var der ikke mange aftener, hvor vi kom i seng på denne side af midnat. Det viste sig jo også senere, at tæppet blev enormt stort -275 meter langt og 4,80 meter bredt, altså et tæppe på 1320 kvadratmeter. Der blev vist

brugt omkring 3000 stykker stof og for omkring 40.000 kr. stoffarve, alt leveret af Sodahl Design. En fantastisk bunke oplevelser

Det blev til en fantastisk bunke af oplevelser omkring tilblivelsen af Brande Tæppet. De store fælles maledage på den nu nedrevne Fynbogård og i Anlægget, hvor i hundredevis af Brande-borgere var samlet omkring det at lave verdens største billedtæppe. Maledagene på Nordlundgård, hvor vi havde samlet et halvt hundrede mennesker fra og omkring nordsognet med Svend og Marie i spidsen. Kaffepauserne inde med folk på trappetrin og vindeltrappe med kaffekrus, kopper, underkopper og hvad vi ellers kunne finde::: at hælde op i. En stor oplevelse af fællesskab, hvor mange gik sammen og i fællesskab løste opgaven på eksemplarisk vis. Mange spændende stykker bemalet stof, noget af det så spændende, at et af formiddagsbladene ofrede to hele sider på et enkelt af s.tofs.tyk-

Bi/ledet her stammer fra Anlægget, h vor mange Brande-borgere arbejdede med deres bidrag til Brande Tæppet. Bi/ledet er venligst udlånt af Jørgen Mansfeld-Giese. Brande Jul 1990

Side 5


ser jo også, at han tog fejl. Vi går stadig herovre østpå og glæder os over de nye tiltag og aktiviteter i den gamle remise, hattedamerne, det gamle malehold meå Selle, Ulla, søstrene Mathiesen og mange flere, der stadig holder sammen. En gang imellem kan vi godt gå og blive lidt misundelige. Der er nu noget ved Brande -noget uforklarligt.

.

,,,,., .

"~ Også de helt unge branditter var med i det store tæppe-projekt.

kerne. Det næste var indsamlingen af alle disse stykker, der nu var klar til at blive syet sammen. Dette store arbejde blev klaret af 25-30 syersker på Sodahl Design og Brandtex, der efter fyraften og ofte til midnat syede dette store tæppe sammen stykke for stykke. Ja, der var mange af os, der ikke havde tid til at deltage i de øvrige jubilæumshøjtideligheder. Det skulle jo have været alle tiders, men tæppet skulle være færdig til tiden -og færdig blev det.

Så oprandt endelig den store dag Så oprandt dagen, hvor det store tæppe skulle bæres gennem byen. H-vis man ikke selv har set tæppet båret gennem hovedgaden i Brande, hørt den sagte susen af den store dug, let bølgende som et stort hav, set byens borgere, med tårer i øjnene, ja for den sags skyld også en selv med tårer i øjenkrogene, er det næsten umuligt at beskrive det sug og sus, der gik gennem en, da dette gigantiske tæppe blev båret gennem byen, af hundrede af børn, unge og gamle. Det skal ses og høres. Efter færdiggørelsen af Brande tæppet følte forfatteren Knud Holst af en eller anden mærkelig grund sig forpligtet til i Jyllands Posten at kalde det hele kulturpop. Det udløste en sand storm aflæserbreve og endte med afbigt til Brande. De til stadighed mangeartede aktiviteter viSide 6

Interesse ud ~ver landets grænser Tæppet har ved flere lejligheder været i fjernsynet, og på et tidspunkt brevvekslede vi med japansk fjernsyn, de var intereserede i at bruge det i deres udsendelser størst og mindst. Uden for byen har det været flere gange, juni 1975 var det på Vrå højskole, i forbindelse med et Broby Johansen kursus. Inger og jeg havde i den anledning en spændende week-end, og en ikke hel almindelig ophængning. Tæppet smøg sig igennem skolens lokaliteter. Broby Johansen syntes godt nok, der stod øl mange steder på tæppet, men var det ikke også meget varmt, da vi lavede tæppet, eller er det os, der husker forkert. En særpræget oplevelse havde vi på Vrå Højskole. En af kursisterne, hun underskrev sig "Nelly Nyhavns Rose" gift med en kendt billedhugger, skrev en check på den, som hun udtrykte det, sexede sum af 666,66 kr., stilet til daværende borgmester Julius Kristensen, så han kunne sørge for, at tæppet blev båret gennem København. Vi talte med Svend Wiig om det, og blev enige om, at det nok var for risikabelt og sendte pengene retur til Sverige, som var Rosens daværende adresse. Den næste ophæn_gning var i 1976 i forbindelse med Arhus Festuge og Svend Wiig Hansens udstilling på museet i Mørkegade. Tæppet skulle fremvises i det gamle ridehus i Århus. Min gamle nabo Niels Søndertoft Hansen og jeg var med til ophængningen af tæppet sammen med Svend Wiig Hansen. Inger dukkede op lidt senere, vi havde i den forbindelse nogle forrygende dage og aftener alle tre sammen med Dorthe og Poul Petersen, Ingeborg Brams, John Sparre Kristensen, Svend Wiig og Laila. Hvor en Svend Wiig og en Ingeborg Brams -begge i fin form- kunne underholde hele selskabet flere aftener. Det var en meget stor oplevelse atter at se tæppet, men på en hel ny led denne gang. Tidligere på året, i juni/juli, havde

vi haft en ophængning af tæppet i Brande Hallen, hvor vi efter en hyggelig gang morgenkaffe med de daværende byrødder, fik hængt tæppet op. Den smukkeste ophængning Inger og jeg har været involveret i. Helt imponerende flot i det lyse rum. Bare en skam, at det ikke formåede at trække flere mennesker. Der var vist et underskud på 10.000 kr. Det havde det store arbejde, der var lagt i ophængningen, ikke fortjent. Efter hver ophængning var der mange timers arbejde med at se efter om der manglede stropper, eller om det var gået op i sømmene. Et arbejde vi som regel var en 10-12 stykker om at klare ud på Sodahl over et par aftener helt til midnat.

Ophængning i Nicolai Kirke Den sidste store opgave Inger og jeg var involveret i, vel også den mest spændende, var ophængningen i Nicolai Kirke i København. De formelle ansøgninger og skriverier var sat på plads, og Niels Søndertoft Hansen ogjeg tog til København for at mødes med Svend Wiig Hansen og Niels Adam Tvede fra Magistraten for at gøre os nogle tanker om, hvordan vi ville ophænge tæppet i det dejlige kirkerum. Hvad der skulle til af materialer, stiger og stilladser for at gøre en ophængning helt perfekt. Vi oplevede alle tre, at de aftaler vi havde truffet med den daglige leder Mogens Brems og hans hjælpere var helt i orden. De gik ganske vist og smilede lidt til hinanden. Det gik vi ikke så meget op i. Det var flere år siden, jeg sidst havde været i København, så der kunne jo være sket meget i mellemtiden. Vi regnede med, at det hele var i orden, så vi tog hjem til Brande igen efter at have sagt go' dag til vores gamle turistchef Lenz, der sad og solede sig på Rådhuspladsen. Det var hyggeligt at hilse på ham. Brande Tæppet ankom til aftalt tid, torsdag den 19. -7. -79, godt spændt fast på en af kommunens vogne med Swnd Erik Søgård ved rattet. Med en dispensation i hånden kunne vi få lov til at parkere på Nicolai Kirkeplads til vi havde fået tæppet på plads. Indenfor var de ved at gå til af benovelse, og vi kunne så bedre forstå, at de havde gået og smilet til hinanden. Det havde troet, at det var et stort flop, at det var pral, at tæppet var så stort. Vi havde sagt det ind til flere gange for at være helt sikre på Brande Jul 1990


at de havde forstået. De udtrykte selv senere, at de blot troede, at det var nogle mindre klude vi kom med. Det meste af den dag gik så med at få samlet de materialer sammen, som vi havde bedt dem om at sørge for, og der var ikke flere problemer i den anledning. Vi måtte have lidt hjælp fra herboende bern og svigerbørn plus personalet i Nicolai Kirke. Det tog 9-10 mand tre dage og aftener at hænge tæppet op med en Svend Wiig Hansen i fuld vigør hele tiden. Ind imellem jonglerende og balancerende med et eller andet til stor moro for deltagerne i projektet. Efter ophængningen, dagen før det skulle vises frem, var der så tid til lidt pjat. Svend fandt på, at een af de blå stropperuller skulle gå fra gelænderet i kirkens tårn og ud på Strøget. Inger og Svend skulle gå op i tårnet og hæfte den i gelænderet. Jegskullegånedogtageimodogfotografere. I samme øjeblik jeg knipsede lettede den blå bændel fra jorden. Stille og roligt snoede den sig om kirkens tårn, lavede nogle helt fantastiske formationer. Det gjorde den de næste 14 dage. Det var ligesom, vi havde haft Skjern å med hjemmefra, og at den nu lå der og slyngede sig om kirkens tårn midt i København. Vi havde nu en glad hilsen ude og inde fra os på heden. Mon københavnerne kunne se komikken? Det kunne de, eller også har de troet, det hørte med. Vi hørte i alle tilfælde aldrig for det, skønt vi alle tre havde det som børn, der har lavet noget forkert. På selve fremvisningsdagen var daværende borgmester Julius Kristen-

[I MUSIK

brande musik

sen og kommunaldirektør Ib Schmidt Hansen i København, og vi fik efter en vellykket fernisering et par fornøjelige timer sammen, inden de skulle med firetoget hjem til pligterne. Om aftenen var der koncert i Nikolai Kirke med Fyns Harmoniforvirring. De underholdt i en propfyldt kirkesal. En meget stor oplevelse med det flotte Brande Tæppe slyngende sig rundt om søjler og paneler i sin fulde udstrækning og besøgt af ca. 15.000 mennesker fra hele verden. En flot reklame for alle de meget aktive Brande-borgere. Der var i hundredevis, der skrev i den fremlagte bog. Her nogle citater: "Jeg vil være med næste gang" og "En fantastisk oplevelse i folkekunst". "Skulle udstilles i udlandet", og vi kunne blive ved med tilkendegivelser fra næsten alle verdensdele. Brande Tæppet -en besættelse Henvendelser om lån af Brande Tæppet har det ikke skortet på. Sønderjyllandshallen,SkagensMuseum, Galleri Torso i Odense, men med tæppets størrelse er der jo mange begrænsninger. Så oprandt dagen, den 5.-8.-79, hvor tæppet skulle tages ned i Nicolai Kirke og bæres gennem Strøget til Nytorv, hvor Brande kommunes vogn stod parat til at modtage det. Inger måtte tage over alene til den store stad, jeg var på kursus og blev snydt for den sidste del af oplevelsen. Der var mange turister i byen og tæppet blev modtaget med man-

SALON MONIKA v. Mona Brøndum Borgergade 2, 7330 Brande Telf. 9718 02 51

STOREGADE 18 . 7330 BRANDE TELEFON 9718 20 88

Julegaver til børn køber man hos BENTES LEGETØJ Storegade 19, 7330 Brande, tlf. 971? 03 27

Brande Jul 1990

ge ih - åh og how beautiful, og hvad er det for noget og hvorfor det. Tæppet skulle tilbage til Sodahl Design, det havde været ude på sin første længere rejse. "Man havde fornemmelsen af at være besat af det. Før var det os, der styrede tæppet, da vi gik ned ad Strøget, fik jeg den tanke, at det var tæppet, der styrede mig". Citat Inger. Vi mødte mange dejlige mennesker i arbejdet omkring tæppet; men Lilian, Svend og Maria var nok dem vi kom tættest på. Mennesker vi aldrig glemmer. Maria havde vi endda den fornøjelse at have boende en hel måned, medens hun arbejdede med sin udsmykning til Ubre Skole.

BIBLIOTEKET HAR MANGE GODE SIDER ~, de

fleste låner vi ud

Regn med • revisor -den statsautoriserede

~-i

brand~~ revisionskontor a/s STATSAUTORISEREDE REVISORER STOREGADE 9 • 7330 BRANDE

TLF. 9718 03 66 Side 7


Jul i et husmandshjem for 7 5 år siden Julen·var i min barndom noget helt enestående. Den begyndte så at sige den 1. december, for da måttevibegynde at synge julesalmer i skolen, så var der ligesom "noget i luften". De egentlige juleforberedelser begyndte ikke så tidligt den gang, da vågnede nisserne ikke op først i november, ogjulemænd med vatskæg var endnu ikke opfundet. Jeg husker den første gang de handlende i Brande lavede juleudstilling. Jeg var vel 10 år, det var den første søndag i december -og sikke en oplevelse, vi havde aldrig set noget så flot før. Butikkerne var helt oplyste, og der var pyntet med gran, glaskugler og hvidt vat, der skulle forestille sne, appelsiner og mange andre herligheder. Der var også en enkel tøjnissemand med træsko. Sikke et syn for os bønderbørn. Det var knap så festlig den dag, da julegrisen skulle slagtes, det var næsten en heldags forestilling. Den begyndte med, at vor mor skulle tidligt op for at fyre op under gruekedlen, vandet skulle helst koge, når slagteren kom. Heldigvis kom han så tidligt, at vi børn kunne gemme os under dynen. Vi kunne nemlig ikke lide at høre når grisen skreg. Det var heller ikke nogen human måde, det foregik på. Det var den tids skik. Men når så slagtningen var overstået, var det jo dejligt med al den gode sul og pølserne. Blodpølserne var jeg ikke særlig begejstret for, de skulle spises først, mens medisterpølse, ribbensteg o.s.v. skulle gemmes til selve julen. Og så kom endelig juleaften. Det var som om verden var en hel anden den aften. Juletræet blev pyntet af far, og vi måtte selvfølgelig ikke se det mindste glimt af det, før det blev tændt. Men først skulle vi spise. Jeg personlig syntes ikke det var en god skik, at vi først skulle have risengrød -risengrød på en festaften- og når man så vidste, at der ude i ovnen stod den allerherligste ribbensteg samt medisterpølse i mængde, kartofler, rødkål og dejlig brun sovs. Så var det ikke mærkeligt, at risengrød ikke var spændende. Men så, efter opvasken, kom det Side 8

store øjeblik, når lysene var blevet tændt og far lukkede døren op til den "pæne stUe". -Jeg synes stadig, at et pyntet, tændt juletræ er et skønt syn. En egen stemning fra min barndom, som jeg aldrig vokser fra. Far spillede så de gamle, kendte julesalmer på sin violin, mens vi fire piger traskede rundt om træet og sang af fuld hals, de ældre sad og nynnede med. På træet hængte der fine kræmmerhuse, eet til hver. Deri var konfekt, figner, dadler o.s.v. og så var der et æble og en appelsin til hver. Det var den helt store luksus, men det var også kun den ene gang om året en sådan udskejelse fandt sted. Og så fik vi en julebog. Den blev bestilt hos læreren først i december. Vi fik den med hjem lige før jul, men vi måtte ikke se i den før juleaften. Den var fra Chr. Eriksens Forlag og hed "Børnenes store Julebog". Vi fik også Blæksprutten, så der var sørget godt for "vor åndelige føde". Juledag skulle alle de ældre i kirke, og anden JUiedag var det de unges tur. Det var en fast tradition, jeg syntes, det var lidt trist, at teksten til anden juledag altid var om "den hellige Stefanus"; men det var vist heller ikke så meget præstens prædiken, vi kom for at høre, mere for at mødes med andre unge. Tiden mellem jul og nytår var "helligdage", da fik vi besøg af venner og familie. Og så var der for os børn to store begivenheder. Det var juletræsfesterne i Håndværkerforeningen og Logen, det var næsten for godt til at være sandt. Vi blev iført vort allerfineste stads, og der var en masse børn i festskrud. I kroens sal stod der et meget stort træ, det nåede helt til loftet og var pyntet m~d lys, glimmer, himmelstiger, engle af guldpapir og hvad der ellers hørte sig til. Så vandrede vi i to kredse omkring træet og sang "Jeg gik mig over sø og land", og flere af den art. Der var altid nogle behjertede voksne, der ledede forestillingen. Når vi så var blevet passende hæse af at synge, kom det store øjeblik. En mand kom ind med en trækvogn, og den var læsset med godte-

poser. Sikke et postyr der blev, alle ville først sikre sig en pose; men der blev skam en til hver, og posen var fyldt med alskens gode sager. Jeg ville nu helst, at der ikke var for mange pebernødder i, det var bedre med konfekt, bolsjer og figner; men pebernødder var nok de billigste. Når så uddelingen var forbi, måtte vi "plyndre" juletræet, for nu skulle vi danse. Senere fik vi chokolade med boller og klokken 22 var festen forbi, og vi traskede hjem glade og trætte. Men der var een juletræsfest i Logen, som jeg aldrig glemmer. Da havde hotellet fået installeret et "træk og slip". Et sådan underværk havde vi bønderbørn aldrig set før. Vi klarede os med "lokum i gården". Der var en sand belejring ind til herligheden hele aftenen. Det var så lille, at der kun kunne stå to børn derinde, men den aften fornam vi, at nu var kulturen også nået til Brande. I juletiden blev der kun udført det allernødvendigste arbejde i hus og stald. Julen varede ikke lige til påske, men dog til Hellig tre konger. Den aften blev juletræets sidste lys brændt ned, og vi spillede om de sidste pebernødder. Julen var slut. Skolegang og det daglige arbejde begyndte igen. Trist, at der var et helt år til det blev jul igen.

O.A.

Glædelig Jul Statsaut. ejendomsmægler

18 RINGHOLM

MDE Brandlundvej 1 · 7330 Brande Telefon 9718 12 72

Brande Jul 1990


Da remisen var med til at sætte liv i Brande

-

-

-

Bi/ledet her stammer fra remisebyggeriet i 1913. Som det ses, er der kun afsat 8 remiseporte, senere blev den udvidet til 14 porte. Bi/lederne til denne artikel er venligts udlånt af Henning Aagaard.

Så langt tilbage som i 1884 kom de første planer frem om at føre jernbanen til Brande, disse planer løb dog ud i sandet. -Men tanken om jernbanen levede videre og mange Brande-borgere tog ivrigt del i debatten. Således fortælles der om et møde i krosalen, hvor man holdt en afstemning om banens eventuelle placering. Der var mødt så mange mennesker op, at man måtte trække udenfor, da der skulle foretages afstemning om banens placering. Man var nemlig ikke enige om banen skulle gå nord eller syd om byen. De, der stemte for nord, skulle gå til den ene side, mens de andre skulle gå til den anden side. Skæbnen ville imidlertid, at de to grupper blev lige store. Denne situation blev efter sigende klaret af byens store slagter, der tog den lille skrædder i favnen og gik over på syd-partiet og skaffede dermed flertal. Såfremt denne afgørelse var ført igennem, havde stationen ligget der, hvor rådhuset nu ligger, fortæller pensioneret lokomotivfører Henning Aagaard, der interesserer sig meget for jernbanens historie. Brande Jul 1990

Men der skulle gå helt frem til 1909 før Jernbanekommissionen barslede med ideen om at føre jernbanen Give-BrandeHerning igennem. Den kendte Brande-mand Jensen-Flø var stærkt involveret heri, og var således med til at _bestemme banens nuværende beliggenhed. Bygningen af banen blev påbegyndt i 1912 og den 1. januar 1914 var man klar til at modtage det første tog i Brande. Samtidig med etableringen af jernbanen påbegyndte man i 1913 bygningen af remisen. Remisen blev bygget med 8 spor, senere blev den udviddet til 14, samtidig blev der opført en stor opholdsbygning med kontorer, overnatningsværelser, servicestu~r, samt en 6-værelses lejlighed til lokomotivmesteren. Siden blev der også opført et vandtårn med egen vandboring. Dette tårn blev nedrevet sidst i 70'erne. Lokomotiverne havde sjæl -Med til historien hører også, at man i december 1917 indviede diagonalbanen fra Bramming over Grindsted, Laurbjerg til

Silkeborg. Det medførte en stor udvidelse af personalestyrken og øget aktivitet på remisen i Brande. -Remisen var jo stedet, hvor lokomotiverne blev opstaldet og repareret. Man kan roligt sammenligne den med en stald, hvor der stod en række trækdyr, der hele tiden skulle være klar til at rykke ud. Lokomotiver var godt nok maskiner -døde ting- men for os, der arbejdede med dem til daglig, varhvermaskinesometindivid for sig. Man skulle umiddelbart tro, at alle lokomotiver var ens. De var jo bygget efter samme tegning; men de var i høj grad forskellige og skulle betjenes på hver deres facon. De havde sjæl, fortæller Henning Aagaard. -Der var en egen stemning i remisen -der var altid liv. Her stod 14 lokomotiver under damp, de havde deres kendte lyde, så det var ligesom at komme ind til noget levende. Døgnet rundt var der liv på remisen. Der var altid folk, som skulle holde dampen oppe på reservelokomotivet, så det i løbet af få øjeblikke kunne gøres klar Side 9


system ved hjælp af trykluft, kunne blæses ned på skinnerne lige foran hjulene, så hjulene bedre kunne få fat. Det var især påkrævet ved løvfald, hvor bladene på skinnerne simpelthen blev mast sammen til noget, der mindede om grøn sæbe -så snurrede hjulene blot rundt, fortælle Henning Aagaard. Remisen i Brande var i mange år hjemsted for en lang række damplokomotiver, men fra midt i SO'erne begyndte DSB at nedtrappe brugen af disse lokomotiver. Det sidste damplokomotiv, der var i planen, kørte i 1969. Livet i remisen var naturligt nok præget af lokomotiverne. Her ses J 1 maskinen i re- Et par år efter krigen kom der misen.

til togfremførelse i tilfælde af, at et lokomotiv var brudt ned et eller andet sted. Endvidere skulle der altid være et lokomotiv parat til at rykke ud med hjælpe- og ambulanceberedskabet, som fandtes i remisen helt frem til midt i SO'erne. Der var tale om en ambulancevogn med operationsstue og det hele, men det nåede aldrig at komme i brug her, fortæller Henning Aagaard. Brunkullene gav øget aktivitet -I begyndelsen af 40' erne, da der for alvor kom gang i brunkulsbrydningen, kom der rigtig gang Gode lr:i!.ssei med fm/ er lokomotfvet klar.til at køre ud. Her ses det på drejeskiven, ini remisen og hele det liv, der ud- den det miler ud på det rette spor. spilledes omkring jernbanen i gen vil påstå, at visse senge var stagnation i brunkulsproduktioBrande. Det blev en meget travl lejet ud til to personer. Så når nen, og langsomt forsvandt aktiperiode med åbningen af lejerne den ene kom hjem fra vagt stod viteterne i forbindelsen med rei Søby og omkring Brande. Man den anden op for at gå på arbej- misen. åbnede sidespor til Gejlbjerg og i de. Den seng blev aldrig kold, I perioden 1949-71 kom der sådet hele taget medførte brunkul- fortæller Henning Aagaard med ledes ingen nye lokomotivfolk til lene en enorm aktivitet på Bran- et skævt smil. Brande, der var lutter afgang. de Station og i den øvrige del af I 1971 blev remisen lukket, dog byen. ~ - En ær_a er slut -en ny kan be- havde .en rangermaslrine stadig På et tidspunkt var der over 200 gynde hjemme her. Den fik lov til at blikørende lokomotivpersonale i -Som nævnt var der liv på remis- ve nogle år; men nu er remisen Brande, dertil kom ca. 80 mand i en døgnet rundt; men i disse år kun periodisk bemandet til reremisen. Desuden var der jo et udfoldede der sig et særligt hek- parationsopgaver. stort antal togpersonale på sta- tisk liv. Der var altid et eller flere Dermed er en spændende æra i tionen, så jeg tror, der var om- lokomotiverunderforberedelsP,. DSB's historie slJt. Men hvem kring 500 ansatte hos DSB i dis- Lokomotivfyrbøderen forbe- ved -måske kan remisebygninse år. redte fyret, smurte op alle ma- gen danne rammen om en ny -Denne voldsomme forøgelse af skinens bevægelige dele. Han æra i Brandes historie! byens befolkning satte naturlig- skulle samtidig efterse beholdvis også sit præg på resten af by- ningen af kul, vand, olie og sand. en. Således var der næsten pen- Sandet lå i en kasse øverst oppe sionat i hvert andet hus, og hver på lokomotivet -et godt tørt ledig seng i byen var lejet ud. No- sted, hvorfra det, gennem et rørSide 10

Brande Jul 1990


1.200 hold - 22.000 spillere og ledere og turister i tusindvis . . . af Ole Berg Mortensen Som sædvanlig var der også i 1990 international ungdomsfodbold i Brande. Brande Idrætsforening afviklede traditionen tro i den sidste uge af juni BIF-CUP -i år for 10. gang. Gennem de 10 år har denne årlige begivenhed i Brande haft deltagelse af ikke mindre end 1.200 hold, hvilket giver 22.2GO spillere og ledere. Dertil kommer et stort antal forældre, søskende og andre fans -sikkert lige så mange -så det må i sandhed siges, at de første 10 år med BIF-CUP har været en stor succes. Den største del af deltagerne kommer selvfølgelig fra Danmark, men der har gennem årene været deltagere fra Vesttyskland, DDR, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne, Belgien og USA ~så byen Brande er blevet kendt langt omkring gennem BIF-CUP. Årets BIF-CUP, der som nævnt er den 10. i rækken, markerede flere

nyskabelser. Åbningen mod det østlige Europa blev markeret med deltagelse af DDR, VM-værtslandet Italien var med fm første gang og så var pigerne med for første gang -og dette var særdeles populært. Godt nok blev der kun spillet i damejuniorrækken, da det ikke lykkedes at få tilslutning nok i pigerækken. 124 hold var med, da det gik løs torsdag den 28. juni. Der blev spillet 283 kampe inden man søndag den 1. juli havde fundet frem til årets vindere. Kolding Boldklub vandt to rækker, mens de øvrige vindere blev Herfølge B, Orient (København) og Hafslund IF (Norge), der blev de første "kvindelige" vindere i cup'ens historie. BIF-CUP er således blevet en institution i Brandes sommerliv, og efterhånden er det blevet sådan, at der allerede i foråret kommer henvendelser vedr. det kommende års BIF-

CUP. Således var der allerede i marts i år brev fra USA vedr. BIFCUP 91. Denne kontakt er nået så vidt, at det ligger fast at US EXPRESS fra Costa Mesa (Californien) stiller op. Udvalget håber, at det i 1991 vil lykkes at få hold nok i pigerækken, således, at der vil blive spillet i 6 rækker i BIF-CUP 91. De officielle indbydelser sendes ud omkring årsskiftet, og spændende skal det blive, om der dukker nye nationer op til de festlige fodbolddage i Brande i 1991. Som gennem de første 10 år vil der igen blive arrangeret en masse underholdning udover fodbolden og det er målsætningen, at omkring 140 hold fra 8-10 nationer vil deltage i BIF-CUP 91.

u

I

BIF's lilleputter spillede sig frem ti/finalen i årets BIF-CUP, men måtte her se sig besejret med 4-2 afHerfølge. Trods nederlaget var der pokal, præmier og medaljer til de glade spillere. Fra venstre er det træner Flemming Broe, Thomas Schned/er, Monen Hyldgaard, Dennis Lundstrøm og Thomas Thaarup.

Brande Jul 1990

Side 11


Brande Marked -festligt som altid

• • •

Lørdag morgen den 26. maj markerede kanonbrag fra "Kristians Kanon" traditionen tro starten på årets Brande Marked. Og man kan roligt sige, at næsten alle traditioner blev holdt. Solen skinnede, og selv om det var lidt koldt og vinden til tider lidt bidende, var mange mødt op fra morgenstunden for at få glæde af den friskbryggede kaffe og de smurte rundstykker, som Brandes handlende diskede op med. Herefter gik det slag i slag med mange aktiviteter og handel. Men den kolde vind indbød ikke til at sidde ret længe, så der var hele tiden bevægelse i strømmen af mennesker op og ned ad Storegade. Vmden var da også skyld i, at man måtte aflyse de bebudede faldskærmsudspring. På Torvet tiltrak folkene fra Skjern Operaen sig stor opmærksomhed med deres mavedans, som iøvrigt blev efterlignet

Side 12

Brande Jul 1990


af nogle lokale "dansere". Derimod var der ingen lokale, der havde lyst til at efterligne ild pusterne eller fakirens balance på sabler. Flot underholdning, der da også høstede stort bifald. Men også de lokale musikgrup-

per The Maybees, 7330, Ungerne fra Uhre og Old Boys Spillemændene høstede bifald for deres optræden på Torvet. Dagens ubetingede højdepunkt kom, da det 275 meter lange Brande Tæppe blev båret gennem Brandes gader. Det var et utroligt flot syn at se denne flere hundrede meter lange farvesymfoni bølge ned ad Storegade båret af omkring 200 mennesker.

For nogen var det et glædeligt gensyn med det tæppe, som blev fremstillet i anledning af festlighederne i forbindelse med Brandes 800 års jubilæum. For andre var det første gang, at dette tæppe blev rullet ud for deres øjne, men for alle var det en stor oplevelse, der satte et flot punktum for endnu et vellykket Brande Marked.

Året i Skruk af Ingrid Husum Randers båd en hwal, en omli tamp te o træk turister. Den er dø å swamp, men æ skelet å en kommer tebåeg igjen. Ah, håed vi da bare nøj måeg te den. Hwa kan vi tænk, vi ku fo i stej for? æ nøj større end en ørred, er a rej for.

f':tædelig. Eriks Autoværksted

Året i Skruk

Erik Sørensen . Industrivej 14 Brande • Telt. 97 18 14 50

af Ingrid Husum Advokat

Nej ves er der mangler ve wor by, men æ Lynghaet håer da hævet wor ry. 0 sjel om der skuld væer stejer, hwor æ borgere håer æt bejere. Så håer vi jen stur fordiel frem for anner; BRANDE JUL kommer i Brande. Brande Jul 1990

Jørgen Mansfe ld-Giese Jernbanegade 7 7330 Brande Telefon 9718 02 00 Telefax 9718 36 56

Side 13


''Madsens Hotel'' af Erik Store! Så "skred" det gamle "Madsens Hotel", og det kan man sige, var nærmest et held, for den efterhånden grimme facade pyntede ikke på Storegade. Men en del af det gamle Brande forsvandt, igen sku' der briste et bånd, der bandt! Det started' som "Vestergaard's Gæstgiveri" et sted, som alle branditter ku' li', hvor både rig og fattig drog ind, og mange drog derfra med en pind i øret, - såd'n var det i gamle dage, -de gode der ikke vender tilbage. Men det var vist ikke fint nok til byen der begyndte at stikke næsen i skyen, for jernbanen kom med nye normer-væk med de gamle bondske former! Nu hed det Hotel, -det lød så flot, og til en stationsby passed' det godt! Så kom de levende billeder frem, og de fik på Madsens Hotel et hjem,-her så vi Chaplin og Fy og Bi og cowboyderfilm med spænding i. I den anden ende -vel nærmest mod nordkorn Brande's første kommunekontor, hvor alvorlige sager blev sat til debat, og man -som i dag- blev plukket i skat! Så var der salen -rammen om fester og politiske møder med pamp're som gæster, juletræsfester og danseskole med svedende børn på de vaklende stole. Ak ja -hvad ku' ikke huset berette om Brande-dage - - gode og slette, hvis man bare havde fået spurgt det i tide, der er meget, vi ikke har fået at vide! Alt er borte, men minder kan lune, derfor denne lille nostalgiske rune!

KONT018 Er du under 18, er Konto 18 noget for dig.

Året i Skruk af Ingrid Husum

I Midtbank, li'e indfor æ uderdør, er kommen nøj, der æ war før; en lille skjærm o så en stemm der lyer flink, -men godt ka skræmm en kunde, der goer i si ejen tanker o vej ind te kasser og skranker. Side 14

Du får et smart hævekort og højere rente.

Ung og på vej."

@Bikuben Bikuben i Brande Storegade 11, Brande Tif. 97 18 15 33 Brande Jul 1990


Udgiver: Brande Handelsstandsforening Tryk:

Brande Bladet Redaktion: Erik Lauritzen Der skal lyde en tak til følgende bidragydere: Hans Breingart (forsideillustration) Lise Hvelplund Ingrid Husum Ole Berg Mortensen Jan Svendsen Henning Aagaard Birgit Vmge Jørgen Mansfeld-Giese Bjarne Søltoft Arne Ørtved Inger og Mogens Vtlhelmsen Harald Therkelsen Eric Store! Olga Arvad

Brande Jul 1990 Brande Jul 1990 ønsker læserne en rigtig glædelig jul. Med dette nummer af Brande Jul er der atter gjort et forsøg på at give et lille indtryk af livet i Brande kommune, som det har formet sig i det år, der nu er ved at rinde ud. På opfordring har en række Brande-borgere i forskellige aldre skrevet til bladet, for på den måde at give et nuanceret billede af, hvad der har rørt sig. Men årets Brande Jul ser ikke kun på 1990; men går også et lille skridt tilbage i Brandes historie for at beskrive lidt af det, der rørte sig i det gamle Brande. Livet i Brande det forløbne år har budt på mange større og mindre oplevelser. På Volmerhusgavlen b~ev der afsløret et nyt, smukt gavlmaleri, der atter var med til at bringe Brandes navn på alles læber. Se farvebilledet på side 4 7. Endelig bød året jo også på Brande Marked, hvor Brande Tæppet atter blev båret gennem byen til glædeligt

Ejlif Andersen TORVESALONEN Torvegade 1 Telefon 9718 05 67

C3MOND

~AHBEK A/s Specialværksted for graveudstyr Jyllandsvej 1 - 7330 Brande Telefon 9718 06 86

gensyn for mange -og til stor oplevelse, for os, der aldrig før havde set tæppet. På den mere alvorlige front vejer risikoen for nedlæggelsen af Plejehjemsassistentskolen meget tungt. En sag, der i skrivende stund ikke har fundet sin løsning. Der skal lyde en tak til alle, der på forskellig vis har leveret bidrag og lånt billeder så Brande Jul også i år kan komme ud til samtlige husstande i Brande kommune. Endvidere skal der lyde en tak til annoncørerne, der på Brande Handelsstandsforenings opfordring har gjort det muligt at bevare traditionen omkring Brande Jul; men også derigennem har støttet juleudsmyk: ningen og julearrangementerne 1 Brande. Glædelig Jul Erik Lauritzen

Bevar . mig vel... ~" .

-få bilen malet godt Stort udvalg i juletextiler samt julepynt

•••• autolakering Restaurant

»Højmark« v. Ragna og Preben Høhrmann Tlf. 9718 13 44 . 7330 Brande

GLÆDELIG JUL ØNSKER

(tlliJ)

JD

til~

gå fagmanden Spørg først

Ib M. Pedersen

auto- og industrilakering_ La Cours Alle 7 . Brande Telefon 97 18 26 08

Brande Jul 1990

Industrivej 13 • 7330 Brande Telf. 97181046 - Privat 97180619

Side 15


Brande Messen 1990 blev en bragende succes Årets Brande Messe blev en bragende succes. Ikke færre end 4003 betalende gæster fra nær og fjern besøgte messen, hvilket er 1100 mere end ved Brande Messen 1987 Søndagen blev naturligt nok den helt store messedag med ikke færre end 2900 besøgende. Så ind imellem var der vir.Kelig trængsel i de to haller, hvor gæsterne flokkedes om de mange flotte stande, som Brandes forretninger og erhvervsdrivende virkelig havde gjort meget ud af. I det hele taget kunne man konstatere, at årets messe på alle punkter var af høj kvalitet. Både lørdag og søndag blev der budt på forskellig underholdning fra scenen i hal B. Lørdag var der musikalsk underholdning ved De Uhre Musikanter, der høstede stort bifald. Men søndagens underholdning med de to drenge, Jimmi og Rene, var den helt store succes. De to messedage bød også på tre gange modeshow, hvor lokale modeller i alle aldre præsenterede smart tøj og anden beklædning fra byens butikker. Nogle virkelig vellykkede arrangementer dygtigt kæ-

t

Murerfirmaet Jessen & Munkholm var gået sammen med snedkermester Niels Nygård om at lave Brande Messens bedste stand, hvor de modtog en pokal. Fra venstre ses Lars Munkholm, Niels Nygård og Erik Jessen.

Året i Skruk

Storegade 42 Telefon 97 18 35 31

af Ingrid Husum

Hurra! æ IC3 tog holder i Brande! dær gik vl ligodt frem for anner! 0 større ino måt æ glæde blyw, da vi høer, den sus li' gjemmel Give! Nåja, luft si'e skadefryd sku en la'væer, -men hval de tøs jo illywel vi er sæer.

SEND DIN JULEHILSEN I GOD nD! - STORT UDYALIJ I lYSDEKORAnONER."!

Leo Kristiansen

IJ!ÆDEUIJ JUL ..

Nykredit

BALLES BLOMSTER

Grindsted 11f. 75 32 25 11

Storegade 8 . Telefon 9718 00 01 Side 16

Brande Jul 1990


det sammen af konferencier Oaus Olesen. Alt i alt må man konstatere, at Brande Messen 1990 indfriede forventningerne til fulde. Samtidig blev den

et bevis på, at det kan lade sig gøre at trække mange gæster til byen, når man står sammen og byder på noget af høj kvalitet.

GAVEN Til HENDE finder man nemt hos • " De Uhre Musikanter høstede megen bifald for lørdagens musikalske indslag på Brande Messen.

Året i Skruk af Ingrid Husum

Brandtex fik spejlglas i større stil, ad Nordlundvej kommer ålle en bil, uden te den spejler sæ deri. Men det ka de flest wol osse bejer li end æ firmanavn i skarp lys, -som anner? Der er nøj vi ska skjøn o, vi æ håer i Brande.

Glædelig jul og godt nytår

BRANDE •

CYKEL CENTER v./H.. PHiille Storeg.Jde 29 . Brande . 17l 97 18 12 31

~

ønskes af din Torvehandler Birger

(iqt,~IM\t ~~§l~@æii@til

Herningvej 64, 7330 Brande

97 18 01 23 Brande Jul 1990

Side 17


l?todla'let -for every body

~FJlll BBJtN~ 971812 91

Julefrokost ud af huset Kr.

70.00

Volmerhus Cafeteria vi Judy og Niels Olesen Jernbanegade 4, Tlf. 97 18 01 61

DE BLĂ˜DE PAKKER ER VI EKSPERTE

~"=~!!!!'!19 Brande - Telf. 9718 00 07

BRANDE

""

9718 06 65 Biltelefon 30 2712 60 Vejlevej 106, 7330 Brande

Se vores festlige gavebord i butikken .. .! ~

Deres ~ Materialist

Jonna & Preben Sørensen - Godsbanegade 2 - Brande Telefon 971812 77 Side 18

Brande Jul 1990


Brande Revyen dinglede i stilladset . . . Fredag den 9. og lørdag den 10. marts gik årets Brande Revy over de skrå brædder på Hotel Dalgas. Eller rettere den hang·og dinglede i stilladset. Da der som bekendt ikke længere er nogen scene på Hotel Dalgas, foregik revyen på stilladser, bygget op til formålet. Denne nye form gav anledning til mange morsomme indfald og ideer, der krydrede revyen. Fredag eftermiddags generalprøve samt forestillingerne fredag og lørdag aften trak fulde huse. Revyens tekster gav af et godt hjerte, hvor den komunale forvaltning,

byens afgåede borgmester samt den nye byrådssammensætning og konstituering også fik nogle velvalgte ord med på vejen. Så livet i Brande var for alvor kommet på stilladset. REVISOR· SAMMENSLUTNINGEN MIDTJYLLAND

'

KRESTEN DALUM ApS REG: REVISORER F.R.R. TORVEGADE 22 7330 BRANDE TLF. 97181155

Chokoladeforretningen Selvom tidligere års tekslforfatter og revyskuespil/er Ingrid Husum ikke var med i årets revy, undgik hun dog ikke at sætte sit præg på revyen. Her i Vagn B. Pedersens skikkelse, der funderede lidt over, hvorfor Ingrid ikke var med i årets Brande Revy.

)) Vita{( Storegade 44 - 7330 Brande

97 18 02 36

Brande Maskin-Center Stine Knudsen leverede en flot præstation som borgmester Lise H velplundi visen "Til min husbond". Et afrevyens absolut gode numre.

ApS af 29/5. 84 Fynsvej 1 - 7330 Brande Telefon 9718 21 00

~

experf Radio Nyt

VlJUVlJ f l. BRANDE Telefon 9718 04 81

Storegade 40 . 7330 Brande . Telefon 9718 02 22

,. Brande Jul 1990

:I~ :~ ~ Brande llutotrans /IS 1--fti)~.~.' Fynsvej 5 · 7330 Brande . 97 18 05 99

Video Frisk brød og kage Blomste r, Blade, humørkort Åben 6.30 - 21 .30 alle ugens dage

EN SERVICE FOR HELE FOLKET

Side 19


For 70 år· siden blev kirken i Uhre indviet En begivenhed, der blev beskrevet således afredaktør Pilgaard i Brande Posten onsdag den 4. august 1920. Kirkeindvielsen i Branduhre i søndags formede sig som en stor højtidsdag for beboerne, en højtidsdag, der aldrig vil glemmes. Nogen tid før indvielseshøjtideligheden skulle begynde, strømmede folk til Uhre fra alle sider, og da klokkernes skønne, malmfulde toner for første gang kaldte menigheden sammen, var der samlet så mange, som kirken kunne rumme. Beboerne havde pyntet smukt såvel udenfor kirken som inde i den. Der blev god tid til at tage kirken i øjesyn, da der gik en halv time, inden repræsentanterne for kirkemyndigheden og øvrigheden kom! Følgende var repræsenteret ved indvielsen: Stiftamtmand, kammerherre Bardenfleth, Politimester Kjørboe og Provst Christensen, Vejle, Provst Nielsen, Åbenrå, Pastor Bonde, Nykirke, Pastor Berg, Randbøl, Pastor Knudsen, Sdr. Omme, Pastor Norring, Ringgive, Pastor Nielsen, Give og Pastor Lindegaard. Endvidere var de håndværksmestre, der havde medvirket ved kirkens opførelse, og som havde fået indbydelse, mødt. Derimod var Biskop Koch, Kirkeministeriet og Brande Sogneråd ikke repræsenteret -sidstnævnte var i øvrigt antagelig ved en forglemmelse ikke blevet indbudt!

Klokken godt halv tolv ankom processionen med stiftamtmand Bardenfleth og Provst Christensen i spidsen. Provsten anbragte kirkens hellige kar på alteret, og kirkeindvielsen kunne tage sin begyndelse. Efter indvielsen prædikede Pastor Lindegaard over dagens tekst, og efter prædiken meddelte han, at menighedsrådet havde ansat lærerne Georg Pedersen, Kærby, som kirkesanger og L. J. Pedersen, Uhre, som organist. Efter indvielsen samledes der så mange som afholdshotellets sal kunne rumme til en fællesspisning. Men da der var mere end overfyldt ved bordene, måtte vi opgive at deltage i spisningen, og vi kan som følge heraf ikke bringe referat af de holdte taler. Om selve kirken skriver redaktør Pilgaard: Branduhre kirke, der er tegnet af arkitekterne Plesner og Monrad, er en af de smukkeste og ejendommeligste landsbykirker. Dens arkitektur er enestående smuk såvel indvendig som udvendig. Til kirken, der var smukt pyntet af kvinderne i Branduhre, var der skænket en del -Otto Pedersens enke, Pedersminde, har skænket et sølvbæger. Carl Midtgaard, Damgaard, har skænket døbefondfadet og dåbskanden, kvinderne i Kærby

har skænket et smukt forlæggertæppe, og kvinderne i Branduhre har skænket en meget smuk -af dem selv broderet- alterdug, to lysestager, trækgardiner og kirkens bøger. Endvidere er der ved lærer L. J. Pedersen indsamlet ca. 2.400 kroner til et orgel, men da et sådant for tiden er meget dyrt, er der for 700 kroner købt et lille harmonium, og restbeløbet er så indsat til frugtbargørelse i Brande Bank, og når yderligere bidrag, rentero.s.v. kommer til, vil der vel nok en gang blive penge til et rigtigt orgel. Til kirken, der ligger nord for skolen, er der indkøbt et areal på 2 tdr. land. Halvdelen µeraf er udlagt til kirkegård, og på testen tænkes der en gang, at der bygges en bolig for en præst. I Branduhre kirkedistrikt, der omfatter Branduhre by og mark, Kærby, en del af Sandfeldbjerge mark, Brandlund mark, Tarp og Porsbjerg er der ca. 600 beboere.

_SPAR @STORKØB v/ Henny og Holger ~eldsen, S:o r • gat.o 9. 7330 Brande. Tlf 97 18 00 61. Slagter 97 18 20 52

Brandes moderne fødevarecenter med personlig service Læg også din julehandel her; Vi garanterer for kvalitet og lave priser! Side 20

Brande Jul 1990


Ejvind Nielsens Bogtrykkeri

Torkild Kjær sagde farvel til Brande Bibliotek

Hyvildvej 22 7330 Brande, tlf. 9718 05 02

filædellg /111 ~HUSE

t.mlltttt Industrivej 15, Brande

Telf. 9718 15 58

Provst, emeritus, Kr. Otte ses her ved den smukke landsbykirke i Uhre, der blev opført i genforeningsåret 1920.

Gå først, -hvor udvalget er størst ~Service Døgnkiosk og Videocenter llamingvaj - -

• 'Sl 18 25 63

BRANDE SVØMMEKLUB ønsker sine med'emmer en rigtig glædei1g jul... '

Steens Autoværksted Telf. 9718 00 73 Glædelig jul ønskes af \ ' '/ ~

Efter 27 år ved Brande Bibliotek forlod Torkild Kjær med udgangen af 1990 stillingen som ledende bibliotekar for at gå på pension. Da han tiltrådte i 1963 var han den første heltidsansatte bibliotekar i Brande kommune. Han var således også med, da man den 6. januar 1975 rykkede fra Vejlevej og ind i det nye bibliotek i Centerparken. Her har han gennem årene været den drivende kraft bag bestræbelserne for at opbygge en godt og vel-" fungerende bibliotek, hvilket lykkedes fuldt ud på trods af, at sparekniven ofte skar endog rr:eget dybt i bevillingerne.

vi L.B. Thomsen Leif Tlf. 97 1B 10 71 Aksel Tlf. 97 1B 08 15

~ ----~

filÆIJEllfi Jiil ... I tal\ Brande Offset & ~IJI Reklamecenter

Torvegade 30 • Tlf. 9718 04 55

Brande Jul 1990

Side 21


Fokeoplysning og kultur kan flyve som en hummelbi

Af Jan Svendsen, .tidligere skoleleder i AOF Fra årsskiftet får vi en ny fritidslov, som er kaldt loven om folkeoplysning. Så sandelig et flot ord at leve op til; folkeoplysning. Vi har rige traditioner i den retning med folkehøjskoler, oplysningsforbund og foreningslivet samt i de senere år AOF Daghøjskolerne rundt i hele landet. Under folkeoplysningen må vi trække Kulturelt Samråd og Biblioteket ind i billedet samt den lokale kultur-plan, hvor den så end befinder sig! Men kan man i det hele taget lovgive/ planlægge kulturel aktivitet? Vi har i Brande set AOF Daghøjskolen, Huset, Samvær, Kulturelt Samråd, Aktivitetscentret, Kunst i Brande og andre foreninger blomstre op uden baggrund i en lov -nogle er visnet igen, mens andre er vokset.

De er vokset op som frie fugle og flyver som hummelbien, der ikke ved, at den faktisk er uegnet til at flyve. Lovgivcing kan i værste fald virke som en spændetrøje, et åg eller en mundkurv på initiativer -som fritidsloven til tider kunne opfattes. På det felt er loven om folkeoplysning en positiv udvikling, da det er en rammelov. Der er ikke (stort set) fra centralt hold bundet snærende bånd. Det er op til os selv rundt i kommunerne at vise vores fantasi og evner til at udfylde rammerne. Aktivitet, oplysning og oplevelser ER vigtige elementer i et lokalsamfund. Foredrag, studiekredse, debat og det levende ord er nødvendige grundpiller i et demokratisk samfund. Arrangementer hvor folk mødes, taler sammen, bliver undervist og oplever. Samfundsorienteringen er hidtil sket mange steder, selv om den i Brande de seneste år nok kun er foregået organiseret i Daghøjskolen. Vi møder efterhånden mere underholdning end holdning. Med holdning mener jeg ikke, at man skal påduttes noget, men man skal præsenteres for emner, som deltagerne kan danne sig en mening om.

Vil du ha' ren besked om vindkraft så ring til ... Leveres i flg. str. 150 - 275 og 450 kW

Mulighederne for samfundsdebat er væsentlige på samme måde som mulighederne for fortsat at kunne deltage i syning, oliemaling, træsløjd, engelsk, el-orgel, sang, 4H, idræt og spejderarbejde. Mennesker, som er i aktivitet og oplever noget, er det helt centrale. Derfor er det positivt, at vi har en lov om folkeoplysning, hvor det er op til Brande byråd at bestemme, hvordan chancen skal være lokalt for aktivitet og oplevelser. Det er rart at vide, at politikerne -på Christiansborg- har understreget, at det ikke er en sparelov!!!! Hvis Brande byråd og folkeoplysningsudvalget griber arbejdet rigtigt an og får skabt de nødvendige rammer for folkeoplysningen, herunder børn, unge og idræt, så kan "den lokale fritidslov" blive 90'ernes vigtigste beslutning i Brande kommune. Fundamentet er dog under alle omstændigheder fortsat, at nogle mennesker har lyst og motivation til at gå igang med det arbejde, som kan skabe mere indhold i vores hverdag. Er folks engagement til stede, så vil kulturen, folkeoplysningen og fritidssektoren fortsat kunne flyve som en hummelbi i Brande kommune. Uanset love og planer.

11 . BONUS

EnergyA/S Fabriksvej 4 · DK-7330 Brande Telefon : 97 18 11 22 Telefax: 97 18 30 86 -en stærk partner

Brande Handelsstandsforening ønsker glædelig jul... Side 22

Brande Jul 1990


Årets julekonkurrence for de mindste Vil du være med i årets julekonkurrence for børn i Brande Jul, skal du klare de tre små opgaver som følger her. Du må godt få hjælp af far og mor. Send dine svar til Brande Bladet, Storegade 25, 7330 Brande i en kuvert mærket "JUL 90" inden søndag den 16. december. Husk at skrive navn, adresse, tlf. og alder på din besvarelse. Så er du med i lodtrækningen om 5 gavekort a 150 kr. Vmdernavnene bekendtgøres i Kan du finde ud Brande Bladet tirsdag den 18. deaf, hvem der trækker kælken med juletræet? cember. Husk det nu!

;~~~4~~" -rr ~~~~"'" ...........

Nissefar har glemt hvor gammel han er. Kan du hjælpe ham? Du skal blot lægge tallene sammen og skrive svaret.

t.,_/i;_ ~ ~ ;rt:~

JuttGAVtR DER ltJNER NØB DEM I

rJ~~F ~ )~~~

--,

~

_,.,.

· 1

Hvor gammel er nissefar?

8;

lS

ft}

f:l~ ::'1 ~..:;~

~

_~r ::_:~~

Storegade 30. Telefon 9718 08 22. Brande

Kan du gætte, hvilken julesang følgende linie stammer fra: "Denne fane ny og god, giver jeg til Henrik ... " Bestil Deres iulefrokost, smørrebrød o.s. v. hos

Broens Cafeteria Østrealle 22 7330 Brande Te/f. 971817 33

vi Sys

~ ~

I Hele personalet ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

,,$"~~-:,r/... .._ I

Fyld kagedåserne op til jul...

~

Unibank Sammen er vi bedst

Brande Jul 1990

Stress af -besøg den lille cafe og få friskbrygget kaffe og nybagt kage. Side 23


FREDAG DEN 30. NOVEMBER:

Juletræet tændes _ på Torvet i Brande ... Fredag den 30. november 1990, kl. 16.00 holder julen sit indtog i Brande. Det markeres på festlig vis med juletræstænding samt tænding af byens juleudsmykning. Desuden bydes der på sang og musik på Torvet -og naturligvis kommer julemanden også til Brande den dag.

Eftermiddagens program former sig således: Kl. 16.00 : Kibækgarden spiller op. Kl. 16.10: Juletræet tændes. Kl. 16.15: Julemanden ankommer til Brande i kane. Kl. 16.30: Omdeling af nummererede sange. Herefter synger vi alle julen ind i Brande til akkompagnement af Kibækgarden. Vind masser af gavekort. Udtrækningen foretages af julemanden og hans hjælpere. Vinderne offentliggøres med det samme og de heldige vindere får gavekort til byens butikker. Kl. 16.45: Kibækgarden spiller julemusik på · Torvet. Kl. 17.00: Afslutning ved julemanden. Kom og vær med til at give julemåneden e11 festlig optakt i Brande.

Side 24

Brande Jul 1990


,, LØRDAG DEN 1. DECEMBER

Festlig optakt til julemåneden i Brande Juletræet og julebelysningen er tændt og julehyggen er kommet til Brande. Det fejrer de handlende med en række aktiviteter og en konkurrence.

Handel til kl. 16 og vind en juleand med rødvin Der er mulighed for at handle til kl. 16 og hvis du ikke allerede har købt juleanden og rødvinen, kan du måske vinde den i Brande. Fra kl. 12-16 deltager du i konkurrencen om at vinde and og rødvin i hver butik. Når du handler indenfor dette tidsrum kan du udfylde en kupon med navn og adresse, og kl. 16 bliver der i hver enkelt butik trukket lod. Vinderne vil få direkte besked fra forretningerne. Lørdag bliver også den helt store indkøbsdag. Der er som nævnt mulighed for at handle til kl. 16 og en række butikker har fundet nogle super-jule-tilbud frem, som kun sælges mellem kl. 12 og 16, og i begrænset antal. Se fællessiden i Brande Bladet: SUPER-JULE-TILBUD Lørdag den 1. december bliver også julehygge. I Speakers Kårner spilles der julemusik. og julemanden kommer på besøg. Cer bliver også mulighed for at købe æbleskiver, gløgg og varm kaffe, som idrætsforeningen sælger på Torvet. På gensyn til en hyggelig jul i Brande.

Brande Jul 1990

Side 25


SØNDAG DEN 23. DECEMBER:

Stort juleoptog gennem Brande ... Søndag den 23. december holdes en af byens gode juletraditioner i hævd. På denne sidste søndag inden juleaften kommer det store juleoptog gennem Brande. Optoget starter kl. 13.00 fra Falck på Brandlundvej og med julemanden og Koldinggarden i spidsen for 50-60 nissebørn bevæger optoget sig mod byen. Juleoptoget får desuden deltagelse af pony- og hestevogne befolket med en masse børn. På ruten vil juleoptoget gøre holdt ved ældrecentret Brandlundparken og amtsplejehjemmet Ørbæklund, hvor Koldinggarden spiller julemusik. Herefter fortsættes mod Torvet, hvor garden giver koncert. Her uddeles godteposer til børnene og Civilforsvaret serverer varm suppe og flutes.

Åbningstider i ugen op til jul: Mandag-lørdag ................... "åben til kl. 19.00 Søndag den 23. december . åben til kl. 20.00 Mandag den 24. december """""."".". lukket

Side 26

Brande Jul 1990


Brande julemærket 1990

-.

·

tcl

l

BRAHIJE~

1).\:~

BRAND[ .. Det er blevet en god tradition, at Brande Turistforening står for udgivelsen af det specielle Brande julemærke. Denne tradition er blevet gentaget siden 1981 med forskellige motiver og kunstnere. Sidste år blev julemærkerne tegnet af brugere af Dagcentret, men i år

Brande Autosaddelmageri11s

har eleverne i 10. klasse i den kommunale ungdomsskole påtaget sig opgaven. Blandt de indkomne forslag er udvalgt to mærker tegnet af Anita Kristiansen og Lone Rehde. Mærkernes motiver har både noget med Brande og jul at gøre. Brande julemærket 1990 er trykt i 2000 ark a24 mærker og sælges fra byens kiosker, supermarkeder og pengeinstitutter. Overskuddet ved salget går til forskønnelse af Brande by og omegn. I år er pengene gået til støtte for udførelsen af byens nye gavlmaleri på Volmerhus.

Alt 1 presenninger saml aula· og møbelpolstring

Jyllandsvej 11, 7330 Brande 9718 07 47 - 9718 27 43

Tømrermester Johannes Nielsen Engtoften 51 Telefon 971813 50

,

Glædelig jul

Fabriksudsalget

HOT

Tæppe og Gulvbelægning v/Olejensen

KIG IND

Gulvbelægning af enhver art til HANDVÆRK - INDUSTRI

Stationsvej 18 Telefon 97 18 33 53

- indhent et tilbud fra HOT - det er billigere end du tror!

Pynt /luset Hot med 9t1mmeltlt19s julepynt l1t1

OVER NÆlDEREN

1~2gVISION Statsautoriserede revisorer

FABRIKKER og PRIVATE

•TÆPPER •VINYL eNOVILON •KORK

•LINOLEUM Ring for et uforbindende tilbud, eller du er vellcommen til at besøge vor udstilling.

Åbningstider: Ma.-torsd.13.00-17.30 Fredag 13.00-19.00 lørdag 9.00-12.00

Udsti!Jing og butik: Agade 2 A 7330 Brande Tlf. 97 18 33 11 Biltlf. 30 28 30 76

...

Tømrer- og snedkerarbejde udføres

A.D. HUSET Alt i vinduer: Standerd - bondel1Usvinduer m.m. eller efter opgave. Alle omforandringer, reparationer og nybygninger udføres.

Arne Danielsen Gl. Kærvej 16. 97187063

Storegade 5 7330 Brande

Telefon: 97 18 33 88 INTERNATIONALT

IBDO BINDER

Brar.de Jul 1990

SKRÆDDEREN STOREGADE Skrædderiet Storegade 16 ønsker Glædelig Jul. Tak for 90 - på gensyn i 91. Telefon 9718 00 47

Side 27


Julestemning på Torvet i Brande for 40 år siden

Billedet her er venligst udlånt af Evald Pedersen, Østre Alle og er formentlig taget omkring julen 1950. Pølsevognen midt på Torvet tilhørte i 20 år Evald Pedersens far, Johannes Pedersen, der også i sin tid lod "juletorvet" fotografere. Torvet og bymidten har jo ændret sig meget siden. Idag er pølsevognen jo skiftet ud med Pavillionen og Æ Spikers Kårner. Bag juletræet til venstre i biiiedet

skimtes Tøjboden, som Ellen Junge Jensen drev i en årrække. Dernæst ses Centrum Farver, som også findes i dag. På den anden side af Storegade ses først Trier Brændgaards forretning, der jo bl. a. handlede med tricotage og træsko. Ved siden af ses købmand M. Mathiassens forretning, bemærk benzinstanderen udenfor butikken. Herefter ses urmager S. Nis Hanssens butik med slagter

_.· :~ {-Q-~'\ BRANDE TRÆLAST t~'. -~ -;p &SILVANI ~

Side 28

7330 Brande . Telefon 97 18 10 00

Eriksen som nabo. Længere nede af gaden havde Brande Boghandel med Petra · Westergaard til huse. Dernæst var der Eilar Thomsens slikbutik, gartner Oausen Hansen, Radio Nyt ved Hans Breingart og barber Peter York. Bemærk bilerne og motorcyklerne, der er parkeret på torvet med det snedækkede juletræ.

Glædelig Jul ønsker

Brande Ostelager Aps Erik Winther Rasmussen Jyllandsvej 5, 7330 Brande Telf. 9718 07 90 & 9718 26 95 Brande Jul 1990


IC3-toget blev budt velkommen til Brande

III

Brande Renovation det lokale industrirenovationsfirma· gennem 18 år -det er os Vi håber på et godt samarbejde i fremtiden med såvel gamle som nye kunder.

Brande Renovation Hes ses et udsnit af den modtagelseskom ite, der m odtog det nye I CJ tog. Med velkomstbanneret ses Poul Henning Jørgensen, formand for Brande Turistforening og Anne Grethe L udvigsen, formand for Brande Handelsstandsforening.

IPOIT~•ITEI

Vi gør lidt ekstra for dig. De vil »ju. le« i god form. Vi ses hos SPORTSMASTER Storegade 14, 7330 Brande

m HAFNIA KUNDECENTER . Torvet 2, 7330 Brande

97 18 33 66

~ ULE·&BRANDE VASICESERVICE Va~

·

°""p. .

e

!hl · ~ ·

vi GUNNAR HYLDGÅRD LAURIDSEN ØRBÆKVEJ 117 97 18 Ol 56 30 97 59 18

Bedst mellem 7.00-8.30

Vognmand Søren Eriksen Telefon 971819 00

I

Tegner al forsikring Uforbindende tilbud

VIGGO FENGER

Nørregade 6 . 7330 Brande Telefon 9718 00 12 Din lokale assurandør

HJØRNEBAGERIET Vi anbefa ler os i alt indenfor

JULEBAGNING såsom KRANSEKAGER · KLEJNER og meget mere. Kom med kage· dåsen og få den fyldt op med

FRISKBAGTE SMÅKAGER

RUG LYKKE STOREGADE 33 - 7330 BRANDE TELEFON 97 18 15 17

Brande Jul 1990

HERNINGVEJ 8 96 Telefon 9718 00

Side 29


• I

Året glimt Lørdag den 6. januar kunne man fejre, at det var 15 år siden, at Brande Bibliotek flyttede ind i Centerparken. Dagen blev fejret med aktiviteter for både børn og voksne.

et indendørs-DM til de øvrige mesterskaber, han allerede har skudt sig til. Senere på året blev det desuden til EM og DM udendørs samt en bronzemedalje ved VM i Norge.

Torsdag den 11. januar fejrede Brande Børnehave på Blichersvej 40 års jubilæum. Børnehaven, der var Brandes første, blev oprettet på initiativ af den daværende formand for Dansk Kvindesamfund i Brande, Esther Anker Kofoed. Pengene til børnehaven blev fremskaffet via en række børnehjælpsdage. Men også fabrikant Harke Martensen ydede et stort bidrag.

Lørdag den 21. april gled flaget til tops over ældrecentret Brandlundparken for at markere den officielle indvielse af dette nye moderne center for ældre og pensionister.

Mandag den 15. januar fejrede Dagcentret på Dr. Arendsvej 1 fejre 10 års jubilæum. Dagen blev markeret med åbent hus og mange benyttede lejligheden til at kigge indenfor og ønske tillykke med dagen.

I april måned overtog den 27. årige Jan Lorenzen chefposten i Brande Motor Co. AIS efter sin far, Andreas Lorenzen, der døde tidligere på måneden. I slutningen af april kunne Brande byde velkommen til en ny butik, nemlig Kids Style & company, Storegade 21. Her åbnedeJette Hansen 0g Anette Lodahl en butik med smart tøj til børn.

Søndag den 20. maj deltog 384 løTorsdag den 1. februar blev den 46 bere i årets Brandtex-løb, og den årige merkonom ADM, Torben 13-årige Jette Risbjerg blev vinder Læntwer, ansat som Brandes første af 5,8 km. distancen i dameklassen. erhvervschef. Søndag den 27. maj kl. 17.59 rulleRound Table 29 Brande kunne fre- de det nye IC3 lyntog for første gang dag den 2. februar fejre klubbens 40 ind på Brande Station. Her blev det års jubilæum. budt velkommen på behørig vis af en modtagelseskomite anført af Fredag den 9. og lørdag den 10. fe- borgmester Lise Hvelplund, der bruar markerede Brande SiD sit 7 5 overrakte togføreren blomster. års jubilæum. I forbindelse med Brande Marked Søndag den 18. februar kunne kåres Hanne og Tom Larsen "Over håndboldklubben Arvad/ Lyn's se- Kælderen" til "s par i Brande". rie 3 herrer fejre, at oprykningen til serie 2 var en kendsgerning. I begyndelsen af juni måned overtog tandlægeparret Lisbeth og Torben I begyndelsen af marts måned aflag- Lillie tandlæge Erling Andersons de :fiskeriminister Kent Kirk besøg klinik på Vejlevej 47. på Dansk Ørredfoder A/S for at foretage indvielsen af virksomhedens Foreningen Norden i Brande var i nye extruderlinie. begyndelsen af juli vært for et stort venskabsbystævne med 170 deltaI marts måned tager Elin Guld- gere fra Brandes nordiske venbrand Fritsen og Marianne Sommer skabsbyer. Der var således gæster initiativ til at stifte hatteforeningen fra Sigdat i Norge, Hveragerdi på "Lynghatten". Island, Ornskoldsvik i Sverige, Aniiekoski i Finland og Tarp i SydSøndag den 1. april kunne KFUM slesvig. Spejderne i Blåhøj fejre 1 års fødselsdag. Den 15. august kunne uddeler Peter Baungaard Jørgensen fejre sit 25 års Den første weekend i april kunne jubilæum som uddeler i Brugsen i bueskytten Niels Baldur føje endnu Brande. Side 30

Midt i august kom det frem, at Amtsrådsforeningen havde indledt spareforhandlinger med Falck. Forhandlinger, der kunne resultere i, at Brande mistede sit ambulanceberedskab. Dette affødte stærke reaktioner fra både byråd cg borgere, og enden på sagen blev, at Brande fik lov til at beholde sin ambulance i denne omgang. I slutningen af august stoppede Jan Svendsen som skoleleder for AOF Brande, en post han havde beklædt de sidste fem år. Ny skoleleder blev Lars Fiil, Ikast. I august måned blev Aksel Olsen ny formand for Brande Vandværk. Han overtog posten efter Jørgen Nordheim, der flyttede fra byen. Lørdag den 1. september indviede Brande kommune sit nye renseanlæg i Sandfeld.

:K..II>'S S'"I'"Y"LE & cornparzy Storegade 21 . Brande . 97 18 36 91

Brande Badminton Club

Brande Jul 1990


I begyndelsen af september fik BGU ny formand efter at Jan Andersen trak sig fra posten i utide. Ny formand blev Kirsten Jensen. Lørdag den 8. september afholdt Brande Håndværker- og Borgerforening sin årlige fugleskydning. Fuglekonge blev Bjarne Jensen, der afløste Henning Hejbøll Sørensen på posten. Fredag den 21. september fejrede direktør Max Petersen, Brandtex, sin 60 års fødselsdag med indvielsen af firmaets nye administrationsbygning. -Et supermoderne glashus på 3.000 etagemeter. I september måned må en af Brandes markante bygninger, Madsens Hotel på Storegade, vige for udviklingen. Madsens Hotel er bygget i 1898 af Chr. Westergaard, der drev hotellet frem til 1922, hvor navnkundige Th. Madsen overtog det og drev det i en lang årrække. Den 28. september fejrede Andelsboligforeningen "Brande" sit 50 års jubilæum.

I begyndelsen af oktober fejrede dermed rekorddeltagelse og re"Samvær på en anden måde" 10 års kordpublikum på over 4.003 betajubilæum med festligheder på lende gæster sprængte alle rammer. Brande Bibliotek. Efter et unødvendigt nederlag på I forbindelse med FN's Internatio- 5-1 til AAB blev det klart, at BIF's nale Læseår læste Brandes skole- danmarksseriehold fra næste sæson børn ikke færre end 799.811 sider. skal spille i jyllandsserien. Lørdag den 13. oktober åbnede læ- Den 1. november overtog Marianne rer Bent Gildberg nyt galleri i Kir- Daugård Garnboden i Storegade efkegade med na".net Galleri Brande. ter Nitta Lynggaard, der havde drevet forretningen i 6 år. I begyndelsen af oktober arrange1er elever og lærere på Plejehjemsassi- Den 1. november skiftede Linette stent- og Beskæftigelsesvejleder- Blomster i Jernbanegade ejer. Nye skolen demonstration gennem ejere efter Annette Strandby blev IlBrande i protest mod de tanker, der se Jensen og Gitte Vestergård. netop er fremkommet om at flytte de nye social- og sundbedsuddan- Den 5. november genåbnede Uhre nelser fra Skolerne i Brande, og der- Nærbutik efter at have lukket tidligere på året. Ny ejer blev Jens Emmed lukke skolen. borg, København. I oktober kommer der atter liv i Blåhøj Kro efter lukningen tidligere på I slutningen af november skiftede året. Kroen blev overtaget og atter Sport & Fritid på Storegade ejer. Ny åbnet af Tine og John Pedersen. ejer efter Lars Heide blev Sportmaster fra Grindsted. Lørdag den 27. og søndag den 28. oktober dannede Brande Hallerne rammen om Brande Messen '90,

BRANDE · TLF. 97 18 06 11 Brande Jul 1990

Side 31


Hele Brande protesterede mod lukningen af Plejehjemsassistentskolen Den 1. oktober 1970 startede plejehjemsassistentuddannelsen som forsøgsuddannelse i Brande. Indenrigsministeriet og nogle erhvervsfolk i Brande gik sammen om ideen. Bygningerne på Herningvej 14 blev rammen om uddannelsen. 1. juli 1980 gav Indenrigsministeriet tilladelse til, at også Beskæftigelsesvejlederuddannelsen blev sat i gang på skolerne i Brande. Men tirsdag den 2. oktober 1990 fik skolerne i Brande meddelelse om, at Fællesbestyrelsen i Ringkøbing amt var kommet med en indstilling om lukr.ing af skolerne i Brande og en flytning af de nye social- og sundhedsuddannelser til Herning og Holstebro. Denne meddelelse affødte at samtlige lærere og elever ved plejehjemsassistent- og beskæftigelsesvejlederuddannelserne i Brande onsdag eftermiddag den 3. oktober gik i demonstrationstog til Æ Spikers Kårner på Torvet. Her blev der holdt protesttaler af lærere og elever og ved samme lejlighed gav borgmester Lise Hvelplund(K) sin støtte til protesten. Men demonstrationen på Torvet var kun en begyndelse. Siden fulgte en lang række aktiviteter i bestræ-

Ved demonstrationen bar skolens elever bannere i portest mod Fællesbestyrelsens indstilling om lukning af Plejehjemsassistent- og beskæftigelsesvejlederskolen i Brande.

belserne på at få Fællesbestyrelsen til at ændre indstilling og dermed bevare skolerne i Brande. Således startede elever og lærere en underskriftindsamling, der gav 5472 underskrifter til fordel for skolen. Endvidere arrangerede elever og lærere torsdag den 11. oktober et stormøde i salen på skolen, hvor Fællesbestyrelsen var indbudt til krydsild -et arrangement, der med 360 deltagere samlede fulde huse.

Men på trods af de mange bestræbelser, underskrifter og store lokale opbakning til skolen besluttede Ringkøbing Amtsråds undervisnings- og kulturudvalg i begyndelsen af november 1990 at indstille til amtsrådet, at de nye social- og sundbedsuddannelser placeres i Herning og Holstebro. Ved redaktionens afslutning var sagen dog ikke endelig afgjort.

Sig glædelig jul med en gave fra forsikringsselska bet vestjylland gs. vi Assurandør Svend Erik Henriksen Vestermarken 15, 7330 Brande. Tlf. 97 18 27 70 - Biltlf. 30 97 05 03

MIDTJYSK MOBlER &GUl VBEl.ÆGNING

GAVI-IDEIR AFPASSEDE TllPPIR BllllDER PYNTE PUDER STUMTJENERE KONTORSTOlE BRJKSE SKRJVIBORDE

· HOTEJ:

Tak for 1990 - På gensyn i 1991 - Telefon 97 18 13 00 Side 32

Brande Jul 1990


Brande Entreprenørservice A pS Fynsvej 4 - 7330 Brande Telefon 9718 22 44

Ved protestmødet onsdag den 3. oktober på Torvet viste nogle af byrådets medlemmer deres klare holdning til problemet ved at gå med i demonstrationen og bagefter synge med i sangen "Om lidt er vi borte... • Forrest fra venstre er det borgmester Lise Hvelplund (K), byrådsmed/em Sonja Brogård (S) og socialudvalgsformand Emma Schnedler {S). Bagved ses fra venstre tidligere borgmester Eli Rubech Rasmussen og skolens leder Leo Hansen.

SPECIALVÆRKSTED FOR ENTREPRENØR-_MASKINER og SNERYDNINGSMATERIEL

Bløde pakker der luner, så ind til

*

~Post Brande Postkontor

l·ICS l.ISl31:Tl·I

•'!•Ejendomsringen ...... -fordi flere kan mere

For hårets skønhed STOREGADE 48, BRANDE Tidsbestilling

9718 05 60 Lukket mandag

Har du stadig "råd" til dine behov, når du går på pension?

Er du i tvivl?

Hun laver en personlig analyse for dig på:

* Livsforsikring * Invaliderente *Pension

~~ling

Tif. 97 18 09 00

Brande Jul 1990

Side 33


Ind til Brandtex gennem ''Menneskehedens Triumfbue'' Brandtex er kendt for at benytte sig af den mest moderne teknologi, når det gælder produktionen af damekonfektion til størstedelen af Europas lande. Derfor er det også naturligt, at Brandtex har benyttet sig af den mest moderne teknologi i opførelsen af firmaets nye administrationsbygning på Nordlundvej. Der er tale om en 3.000 etagemeter stor administrntionsbygning med linier og en facade i glas, der leder tankerne hen på det mest moderne byggeri i New York, London og Paris. Kigger man nærmere på bygningens hovedindgang leder den uvilkårligt tanken hen på "Menneskehedens Triumfbue" i Paris, tegnet af den danske arkitektJohan Otto von Spreckelsen, og rejst som symbol på en lysere fremtid.

Den nye Brandtex-administration er da også bygget med henblik på fremtiden. Det er det kendte arkitektfirma Friis & Molkte, Århus, der har udarbejdet projektet, mens murer- og entreprenørfirmaet Ejner Mikkelsen AIS, Arhrs, har haft hovedentreprisen. Den nye administrationsbygning er præget af nye, spændende byggeideer. Det kommer tydeligst til udtryk i bygningens glasfacade i to etager, opført efter det såkaldte "Structual glazing system", hvor glasset limes på uden sprosser. En metode, som er meget anvendt i USA og England; med Brandtex er altså de første i Danmark, der benytter denne metode i så stort et byggeri. Den nye bygning har foruden bedre

pladsforhold til administrationen også givet plads til en betydelig udvidelse af salgsafdelingen. Der er således indrettet flere store showrooms, så der nu er bedre mulighed for at modtage virksomhedens mange kunder fra ind- og udland. I den nye bygning er der desuden indrettet en stor, moeerne kantine til virksomhedens medarbejdere og gæster. Byggeriet har kostet 18 mio. kr. og med denne udvidelse har Brandtex' hovedsæde i Brande 35.000 kvadratmeter under tag. Ibrugtagningen af hele herligheden blev markeret med dobbeltfest fredag den 21. september, hvor man samtidig fejrede direktør Max Petersens 60 års fødselsdag.

Således tager Brandtex' nye administrationsbygning sig udsetfra Brandlundvej. Bygningen er opføn medfacader helt i glas efter det såkaldte "Structual glazing system ", hvor glasset limes på uden sprosser.

GLASFIBER

FLAGMASTER BLÅHØJ GLASFI BER ApS

Brande & Omegns Andelsvaskeri A.m.b.a. 7330 Brande - 9718 03 73

v. BENT BERTELSEN - BLÅHØJ KIRKEVEJ 36 - 7330 BRANDE - TLF. 75 34 5178 - DANMARK

Side 34

Brande Jul 1990


N.I. Møllers gamle købmandsgård hædret med forskønnelsesprisen Mandag den 29. oktober blev N. I. Møllers gamle købmandsgård i Storegade hædret med Brande Grundejerforenings forskønnelsespris for 1989. Ejendommen rummer idag Spar Storkøb og Brande Revisionskontor. I sin begrundelse for denne prisuddeling fremhævede grundejerforeningens formand Niels Erik Larsen, at bygningen var blevet nænsomt restaureret med behørig hensyntagen til de arkitektoniske linier og bygningens sjæl, så man nu stod med en smuk bygning, der med rette kunne siges at forskønne Brande by. Købmandsparret Henny og Holger Kjeldsen modtog prisen på vegne af bygningens ejer, Instituttet for Købmandsfinansiering. Se iøvrigt artiklen om N. I. Møllers gamle købmandsgård i Brande Jul 1989.

Borgmester Lise Hvelplund overrækker her det synlige bevis på Brande Grundejerforenings forskønnelsespris 1989 til købmandsparret Henny og Holger Kjeldsen. Der er tale om en statuette, der bærer navnet "Branditten ".

:

Brande Jul 1990

:

Side 35


Hos Mona Telefon 75 34 5410

Brande kommune investerer store summer i miljøet

Birkehegnet 24 - Blåhøj Alt i moderne hå rpleje for HAM og HENDE -

Hv is De går i Bolighuset efter julegaver, er der masser af m uligheder.

Lørdag den 1. september kunne borgmester Lise Hvelplund og formanden for kommunens udvalg for teknik og miljø, Erling Pedersen, trykke på knappen og derved markere ibrugtagningen af Brande kommunes nye renseanlæg i Sandfeld. Med denne store ud- og ombygning råder Brande kommune nu over et helt moderne mekanisk-biologiskkemisk renseanlæg. Ombygningen af renseanlægget i Sandfeld er kommunens hidtil største miljøinvestering. Ombygningen har nemlig kostet 17 mill. kr. Anlægget var oprindelig et meka-

nisk-biologisk renseanlæg, men med ombygningen er det blevet udbygget, så det også kan udføre kemiske rensefunktioner. Udvidelsen med den kemiske rensefunktion er først og fremmest sket for at nedbringe indholdet af fosfor i det spildevand, der efter rensningen ledes ud i Brande å. Rensningen sker ved tilsætning af jernsulfat, hvorved fosfor udfældes i renseanlæggets slam. Dermed regner Brande kommune med at kunne opfylde Ringkøbing Amts skærpede krav om fosforindhold i spildevandet uden at skulle til at lave et sandfilteranlæg. Herved

Også De er velkommen i Bolighuset - gå frit omkring, her er ingen købetvang

Udvalg - service & kvalitet - det er os...

BRANDE BOLIGHUS Telefon 971811 60

Ved inåvielsen afdet nye renseanlæg i Sandfeld, en investering til 17 mil/. kr., benyttede mange af byens borgere lejligheden til at se, hvad man havde fået for de mange penge.

Har du råd til at la' være? Spar op til senere - og spar i skat nu. Få dig en Kapitalpension! Kom ind og få en snak med en af vore dygtige "Nøddeknækkere:' De går direkte til kernen i sagen, ~ og giver dig kontant besked om dine muligAKTIV BAN KEN heder. På stedet! Torvet 1, 7330 Brande Telefon 9718 10 55 Side 36

Brande Jul 1990


spares mellem 6 og 10 mil!. kr. Efter beregningerne skulle renseanlægget med ombygningen kunne opfylde kravene i vandmiljølovens handlingsplan. Millionerne til udbygningen af renseanlægget i Sandfeld udgør kun en lille del af de miljøinvesteringer, som Brande kommune skal gøre sig i det kommende år. Frem til 1996 skal kommunen ialt bruge næsten 40 mill. kr. til miljøinvesteringer.

Glætlelig jul!

Villaer og ejendomme Køb/salg, kontakt venligst for en uforpligtende hussnak. Diskret salg af boligen.

Ejendomsformidlingen Sigrid Mortensen . Chr Bergsyej 19 Brande . Telefon 9718 02 48

-

imerco Brande

vi Herfuf Christensen STOREGADE 22 . 7330 BRANDE . TELEFON 97 18 00 41

•VÆRKTØJ eGLASePORCELÆN•HAVEARTIKLER

Borgmester Lise Hvelplund trykker på knappen og indvier hermed kommunens nye renseanlæg i Sandfeld, mens formandenforudvalget for teknik og miljø, Erling Pedersen og drift/eder Flemming Christensen ser til.

Fåetbedre badeværelse.

I"?\

VVSGA3ANTI

~

STEEN JENSEN 971815 63

Jyllandsvej 13. Brande. Telt.

IEl~~~'k1elcm! Brande Jul 1990

Side 37


Vagn's Krostue Torvet Brande

HERNINGVEJ 3 - 7330 BRANDE

97181130

BRANDE §~ fJlÆDEllfJ JUL... ønsker

MURERMESTER - AUT. KLOAKMESTER

A.O.F.

Sportsvænget 18 - 7330 Brande

Brande Fritidsskole Telt. 97 18 17 38

Telefon 9718 02 73

----------~

I

Registreret revisor Rådgiver indenfor regnskab, revrsron

Brande Autoopretning

~o~~~;~ "~-_;,_:_~-,~:~

Industrivej 11 . Brande Telefon 9718 06 43

Tolofoo971B2444

QdeHåndvø & Borgerforening

ønsker alle en god jul og et godt nytår!

Rabbek

VVS-ENERGI Center r?\

VVS&ARANTI

AUT. WS INSfALLATØR

FABRIKSVEJ 1 - 7330 BRANDE - TELEFON 9718 0711

mi~[./] I~] ~

~

Ung mode

m

....

Torvet Brande Side 38

TORVET. 7330 BRANDE. TLF.97180303

Brande Jul 1990


Årets navn og leder blev hædret på Rådhuset Torsdag den 3. maj dannede rådhuset rammen om den traditionelle uddeling af pokalerne til året leder og årets navn indenfor idrætten i Brande kommune. Titlen som årets leder blev tildelt Inger Madsen, Brande Badminton Oub som påskønnelse for 25 års trænergerning blandt badmintonungdommen i Brande. Titlen som årets navn tilfaldt Blåhøj JF's serie 3 damer i håndbold. Holdet bestod af Birgitte Graversen, Astrid Thomsen, Mette Jørgensen, Tove Rasmussen, Susanne Kristensen, Mona Poulsen, Lena Hougaard og Krista Kristiansen samt træner

Poul Henning Jakobsen. Foruden de nævnte var der også hæder til bueskytten Niels Baldur, der i årets løb havde skudt sig til mange flotte resultater både nationalt og internationalt. Herunder NM, DM og JM. Der var ligeledes hæder til skytten Johannes Jørgensen, Brande Sogns Skytteforening for et jysk mesterskab for oldboys-hold, et dansk mesterskab for oldboys og et landsmesterskab for veteraner. Igen i år var der også hæder til Brande Skiklub ved Rudolf Thalund og Andreas Gydesen, der begge var blevet landsmestre.

!lfiiiii&.

-n1n111~·

1

-~

~Wimrte Midtjydsk Savværk & Emballagefabrik Speciale: Paller AIS . Fynsvej 2 . Brande Telefon 9718 28 00

~

M·E·S ~ Telefon 9718 03 77

Villy Larsens Kartoffelhandel ApS v. Arne Mousing Herningvej 62B, 7330 Brande Telefon 9718 02 69

~ ~/

Landinspektør

HENNING JENSEN Storegade 36 7330 Brande • Telefon 9718 00 11

t

Formanden for SIB, Henning Golbækdal ses her sammen med årets leder Inger Madsen, Brande Badminton Club, og formanden for kulturelt udvalg, Fin Broch (SF).

l•l~H-i--W~J NISSAN BRANDE Ø

Brandiundvej 27 BRAN_DE Telefon 97 18 30 00

Brande Jul 1990

Side 39


Kulturremise Brande -en folkesag af Birgit Vinge Et lille samfund, der vil tro på sig selv, kan godt blive en Europæisk kultur-station. Ved at henvise til sin egen udvikling, at vise overfor andre, at udviklingen ikke er skæbne, men noget man kan styre! Brande har gennem de sidste mange år selv været et godt bevis på ovenstående postulat. Brande fik i 1968 malet nogle billeder på sine gavle, og straks skete der en forvandling. Ikke fordi billederne forestillede noget man kunne forstå, måske tværtimod, men fordi der på de døde steder og felter pludselig optræder en aktivitet. Pludselig sker der noget af betydning for byen. -Det breder sig. I 1970 kommer der digte på alle byens gavle, digte der er skrevet til Brande af kendte forfattere som Vagn Steen, Per Højholt, Ivan Malinowski og andre. Der sker en fortsat kulturel bevægelse i byen. I 1975 vil Brande-borgerne selv være med og maler i samarbejde med og under ledelse af maleren og professor Svend Wiig-Hansen (selv gammel Brande-dreng) verdens største billedtæppe. Brande får nu for alvor mediernes bevågenhed og får på grund af denne kulturelle bevægelse titlen "Årets by". Brande bliver synlig på det kulturelle landkort. Bliver kendt ude i den store verden som den lille by med de malede gavle. En utrolig P.R. for byen. Vi fik også et nyt slogan her i byen -"Brande -en by i bevægelse". For netop at opretholde den udvikling og bevægelse var vi en lille gruppe borgere, der gik igang med at udvikle nogle ideer om, hvordan vi kunne skabe liv i den gamle remise, sådan at den kunne udvikle sig til at blive et kulturknudepunkt -med europæisk sigte. Remisen er dybt forankret i Brandes historie, det er en bygning, der har haft afgørende betydning for byen og dens udvikling. Det ville være skammeligt om denne kulturhistoriske perle skulle hendø i glemsel, det ville være at kappe vores historiske livliner over. For at dette ikke skal ske, må vi prøSide 40

Hver formiddag i skolernes efterårsferie dannede den gamle remise i Brande rammen om TV Midt! Vest's bøme- og ungdomsudsendelser-og beviste hermed, at den gamle remise har mange muligheder.

ve om ikke det skulle kunne lykkes at gøre det til en folkesag i Brande at få liv i remisen igen. Her i efterårsferien da TV Midt/ Vest sendte fra remisen to timer dagligt, fik vi syn for sagen -der kan stadig skabes liv i den "gamle dame". Den er allerede, som den står i dag, som skabt til kulturelle arrangementer -der er atmosfære - miljø god akustik, den udstråler levet liv. Men som alle andre gamle damer trænger den selvfølgelig til en ansigtsløftning og lidt forbedring hist og her. Brande-borgerne skal gå sammen om at komme med gode ideer og forslag til, hvordan vi får den gamle dame på benene igen. Kulturremisen skal være et sted for oplevelse. Men forudsætningen for, at den kan komme til at tiltrække mennesker og give oplevelser er, at den giver noget fra sig, som er særpræget originalt og anderledes end andre tilbud. Hvad er mere ligetil end at vi nu i fælleskab prøver på at gøre vort bedste til at Brande igen. bliver et knudepunkt; før i tiden var det et jernbaneknudepunkt. I fremtiden skulle det gerne kunne udvikle sig til både at være et jernbane- og kultur-

knudepunkt med sigte på Norden og det øvrige Europa med udgangspunkt i følgende hovedtemaer: Jernbanens historie Brunkullenes historie Gavlmalerierne Folkeoplysning/ Undervisning Musik cg teater Møde - Værksteder Interrail-"At rejse er at leve/ opleve" Alle disse emner kunne bygges op om rullende "kulturtoge" ud til Europa og med gæster her til Brande fra Europa med den deraf følgende gensidige inspiration. Utopi eller virkelighed -det er svært at spå om, kun fremtiden vil vise, hvad det hele ender med, men et er helt sikkert, vi i Brande står overfor et helt konkret valg. Vil vi i fremtiden være en europæisk kulturstation eller vil vi ende som trinbræt. En sådan europæisk kulturstation vil hos mange mennesker i Skandinavien samt Øst- og Vesteuropa blive et eksempel på, hvad lokal selvudvikling kan inspirere til. Lad os igen bevise at vi vil noget og at det passer med Ivan Malinowskis ord, at det "Stadig skvulper i borgernes kaffekopper"!!

Brande Jul 1990


En ny tid i et nyt hus Nye tider blev indvarslet med indvielsen af ældrecentret Brandlundparken den 21. april 1990. Fra De Gamles Hjem••• Ved indgangen til 1950'eme rejstes De Gamles Hjem i Brandlund. Det var et beundret bygningsværk, der i 4 årtier blev ramme for mange mennesker med focus på tryghed, varme og omsorg. De Gamles Hjem havde en central rolle i kommunens aldrepolitik og de fleste borgere har via beboere og personale haft tilknytning til De Gamles Hjem. Den tilknytning er der nu mulighed for at få udbygget i det nye aktivitetscenter. Til Brandlundparken Ved indgangen til 1990'eme blev De Gamles Hjem opslugt, da den nye tid blev indledt efter om- og tilbygninger. Forud for om- og tilbygningen var der i Brande Kommune gjort status over den gældende ældrepolitik. Ved hjælp af forskellige projektgrupper bestående af pensionister og ansatte, blev en ny ældrepolitik udarbejdet. Dette mundede bl. a. ud i, at der skulle tænkes mere i forebyggende baner og i hjælp til selvhjælp -der skulle skabes flere konkrete muligheder for udfoldelser og de allerede eksisterende muligheder skulle styrkes. Derfor blev Brandlundparken et Lørdag den 21. april kunne borgmester Lise Hve/piund lade flaget glide til tops som område med forskellige boligtyper tegn på indvielsen af ældrecentret Brandlundparken. for ældre og et aktivitetscenter for alle efterlønsmodtagere og pensio- vitetscentrets tilbud. Man kan til- I aktivitetscentret udøves brugermelde sig arrangerede aktiviteter el- indflydelse bl. a. gennem et brugernister i kommunen. ler man kan egenhændigt benytte råd, der består af 4 valgte efterlønde forskellige faciliteter. nere/pensionister og 3 ansatte. Boligområdet a. af caBrugerrådet arbejder for at tilgoAktivitetscentret består bl. Der er nybygget 37 ælc!reboliger og 5 aflastningsboliger. Sammenlagt feteria, køkken, træværksted, sten- dese alle brugeres interesser. Rådet med pensionistboliger og beskytte- slibningsværksted, motionsrum, har bl. a. nedsat 2 udvalg, der står de boliger på Skolestien og Sønder- aktivitetslokaler, bibliotek, bruger- for fester og udflugter. vænget er der ialt 67 boliger i but~, billardrum, fodpleje-klinik Brugerrådet ønsker at flere går ind i og frisørsalon. udvalgsarbejdet og at få udvidet akBrandlundparken. tiviteterne efter ideer fra brugerne. Brugerråd Aktivitetscentret Filosofien er, at alle er velkomne til Brande Kommunes ældrepolitik fo- Brugernes indsats at besøge Brandlundparken og en- kuserer på, at den enkelte borgers Der stilles ingen direkte krav til bruhver kan tilmelde sig AOF-kurser ressourcer bruges og styrkes. Derfor gerne. Man kan frit bruge aktivitetseller bestille tid hos frisøren og fod- er det vigtigt, at den enkelte borger centret som et pusterum, et spisehar mulighed for at bestemme over sted, et læsested eller deltage i arranterapeuten. Som efterlønsmodtager eller pen- egne forhold og kan få indflydelse gementer, foredrag, kurser, underholdning, udflugter og fester. sionist har man adgang til hele akti- på kommunens aktiviteter. Brande Jul 1990

Side 41


På den anden side er der også et væld af muligheder, hvis man som bruger ønsker at deltage i opgaverne med planlægning og virkeliggørelse af aktiviteterne. I dag er der brugere, der arrangerer kurser, der underviser på kurser, der arrangerer fester og udflugter, der deltager i de praktiske opgaver ved arrangementer, der står for blomster og dekorationer og meget mere. Med vinden i ryggen Jeg tror, at mange flere kommer til at benytte Brandlundparkens aktivitetscenter og mange flere kommer til at få en opgave i at få centret til at virke, som brugernes eget. Jeg er sikker på, at de ressourcer og interesser findes blandt brugerne. Vi skal blot formidle budskabet nogle gange endnu. Budskabet er: Brandlundparkens aktivitetscenter er bygget til alle efterlønsmodtagere og pensionister i Brande Kommune! Kom og vær med på dine egne betingelser! Glædelig jul Bjarne Søltoft

En sang t1·1 B ran dJundparkens pris . I anledning af festlighederne i forbindelse med indvielsen af ældrecentret Brandlundparken blev der holdt taler og sunget sange. En af disse sange var forfattet af Harald Therkeldsen, beboer på Brandlundparken. Melodi: Jeg en gård mig bygge vil. Bygge hus på klippegrund har man altid sagt var sund, ligeså med en forening, at man hører alles mening når oplysninger man får, ganske let det hele går.

Vor struktur har ændret sig, gamle regler gælder ej, der er ingen traditioner som forbyder ambitioner, med lidt nye tanker ka' man udfordringen blot ta'.

Det som her skal finde sted kommer jo os alle ved, savner man et sted at være med så tryg en atmosfære, så er Brandlundparken der hvor nu alle velset er.

Her er lejligheden til skabe det vi ønske vil, give liv for vore drømme, realistisk må vi dømme, en udfordring ligger her, ta' den op, nu hver især!

Samlingssted er meget værd, for en pensionist især, at man ej skal sidde ene er en fordel, vil jeg mene, at man stadig lever med når man færdes sådant sted.

Derfor står det os nu klar, at et hele nu vi har, og vi får nok en kantine, så måske en piccoline af de søde, vi ku' få, hvad kan mere vi opnå?

Det er no'd vi alle ved, når vor hverdag fyldes med det som har vor interesse, bruges mange små finesser der kan sætte ting igang, øger ret vor skabertrang.

Harald Therkeldsen

Mange gæster fra nær ogfjem mødte op til indvielsen af ældrecentret Brandlundparken. Den festlige dag blev indledt med fællessang på den store plæne, mens flaget gled til tops. Side 42

Brande Jul 1990


Brande ansatte sin første erhvervschef

, -

Erhvervschef Torben Læntwer

Den 1. februar 1990 tiltrådte den 46 årige merkonom ADM, Torben Læntwer, stillingen som Brandes første erhvervschef. Med en god og solid erfaring fra dansk erhvervsliv er det bl. a. hans opgave at fungere som rådgiver for virksomhederne i

Brande kommune og om muligt trække nye virksomheder til byen. Med ansættelsen af kommunens første erhvervschef nåede Brande Erhvervsråd sit hovedmål. Torben Læntwer kom fra en stilling som slags- og eksportchef hos A/S Georg Jensen, Damaskvæveriet i Kolding. Han er født i Ebeltoft, men har haft sin skolegang i Silkeborg. Herefter rejste han til Århus, hvor han blev uddannet i shippingbranchen. Efter endt læretid og efterfølgende soldatertid arbejdede han hos Microværk AIS i København. Her var han chef for forsendelsesafdelingen. Herefter blev Torben Læntwer beskæftiget med salg og eksport, først hos F.B. Krøll i Rødovre og siden hos A/S Aksel Almborg i København. I perioden 1973 til 1978 var han ansat hos Danfoss. Herefter blev det til ansættelse hos firmaet Holger Christensen A/S i Esbjerg. Her var han frem til 1981, hvor han besluttede at blive selvstændig. I en årrække frem til 1987 drev han konsulent- og rådgivningsfirma med eksport som speciale.

Året i Skruk

Bonne maler

Brande Antenneforening

Guld/Sølv . Storegade 15 . 7330

Go' jul ønsker

HOS

MIKKELSEN Torvet . Brande . 97 18 14 80

DEN RIST/SE SAMMElDASS JIJlEltASE FAS NOS

af Ingrid Husum

Det gik æ godt for æ fodbold-top, hwem ska no fo Brandes navn op? Jow! ves no John BIF o Søren BOB slår sæ sammel om "Old Boys BIF CUP", o de ong spellere støeter mæ pæng, så ska det nok gi' banko inden læng'. Brande Jul 1990

IDRVEJ's BAGER,I

vi ELNA & POUL E. PEDERSEN STOREGADE 32 • 7330 BRANDE TELEFON 97 18 00 38

Side 43


Juleønskerne

Af sognepræst Arne Ønved

Det kunne være sjovt, hvis man her -til jul kunne lave Branditternes ønskeseddel. En lang liste med ca. 8000 ønsker. Alle i kommunen fik lov til at ønske en ting. Børn og voksne, syge og raske, nyfødte og gamle. Og ingen skulle kunne undslå sig. Ikke noget med at sige, at man ikke ønskede sig noget eller ikke kunne finde ud af det eller var for genert. Det ville naturligvis give lidt problemer med de nyfødte; men så måtte forældrene svare på barnets vegne, ligesom ved dåben. Og det kunne måske også knibe for de senile; men så måtte deres børn træde til. En sådan liste ville nok blive studeret flittigt. Forretningsfolk skulle sikkert til at lave helt om på varelageret. Vi kunne måske allerede inden jul blive nødt til at styrte ned og bytte noget af alt det, vi har købt. Byens bilhandlere fik piudselig udsigt til en langt større handel, fordi mange ville have "rustvognen" udskiftet med et "dollargrin". Pelsværk i stedet for dynejakker! Heste i stedet for hundehvalpe! Nej nej nej! jeg skal ikke til at udfylde ønskeseddelen. For øvrigt har jeg glemt at oplyse, at man kunne skrive hvad som helst på ønskeseddelen! Altså også noget angående helbredet og freden i verden og en smukkere ægtefælle eller nogle artigere børn eller en frodigere fantasi ... man kunne jo gå med så mange ønsker, ikke? Jo, det kunne virkelig være en spændende ønskeseddel. Måske Side 44

ville kun en mindre del af det kunne købes i forretningerne. Hvad ønsker vi, der bor i Brande og omegn os allermest? Vil vi være rige, smukke, stærke eller velbegavede? Vil vi være lykkelige eller sunde? Vil vi have fred i verden eller i sjælen? Vil vi opleve en hel masse eller leve trygt uden forstyrrelser? Børnenes ønsker ville nok mest gå i retning af det materielle. Ligesom når lille Peter i sin aftenbøn ønsker sig et elektrisk tog af Gud i julegave. Det tog fylder hele hans liv, og det er egentlig ikke, fordi han er materialistisk, men fordi han regner med, at alt det med mad og helbred og tryghed og lykke og fred det sørger de voksne for; og så kan han bare ønske, hvad han vil. Og det er i orden! Sådan er det at være barn, og sådan skal det helst være. Man får tit ondt af de kvikke børn, vi møder i fjernsynet, der har lært at tage alle verdensproblemerne på deres små skuldre og frygter både det ene og det andet i verdenssituationen. De har fået stjålet deres barndom og får den aldrig igen. Verden er og skal være de voksnes ansvar. Når man er voksen, skulle man imidlertid helst være kommet udover "det elektriske tog". Vi skulle altså være blevet klar over, at man kan have andre ønsker i livet end legetøj. Der er noget, der er vigtigere end at samle til huse. -Bevares, det er sandelig da dejligt med alt det, vi kan købe i butikkerne; men hvis det nu drejer sig om: ØNSKET! Det største, det bedste, det vigtigste! Hvor mange ville mon så ønske sig noget, man kunne købe for penge? Måske flere end man regner med, fordi købedillen er gået os i blodet. Den er blevet en del af vores livsstil, -af vores måde at være til på.

løst: udlandsgælden, Golfkrisen, betalingsbalancen, forureningen, flygtningeproblemet. Og der er også alt det nære: generationskløften, ægteskabet, helbredet, arbejdsløsheden, alderdommen.... Hvem ervi mennesker her på deune egn? Hvad ønsker vi os? Hvad drømmer vi om? Vi møder hinanden på gaden, i butikken, ved festen, over hækken, i foreningen, i klubben, i kirken? Har vi noget til fælles? Er der noget, vi samlet ønsker os. Er der noget, vi virkelig mangler? Er der noget, vi er bange for? Hvem er vi? Hvordan har vi det? Vi ved så lidt om hinanden. Ønskeseddelen kunne måske give svar på noget af det. Den ville også kunne svare på, om vi i dag bruger vore kræfter forkert! Stræber mod forkerte mål -både hver for sig og sammen. Kunne man måske udarbejde en slags politisk program for folketinget eller byrådet? De mangler jo hele tiden inspiration og gode ideer. Nå, det her er jo bare et fantasifoster. Vi har ikke en sådan ønskeseddel; og vi får det heller ikke. Hvis man forsøgte at lave en sådan, en gallupundersøgelse, som ønskeseddelen ville være, ville den nok blive fyldt med al mulig forstillelse. Man

Hvordan ville vores ønskeseddel blive? Det kunne virkelig være spændende at se. Hvor meget ønsker vi for os selv? Hvor meget ønsker vi for andre? Hvad er vigtigst: Vores korte tid på jorden eller efterkommernes? Vores stadige velfærd eller verdensbefolkningens? Er det bekvemmeligheder hver for sig eller fællesskabets varme, vi ønsker os? Der er så mange problemer, der trænger til at blive Brande Jul 1990


ville gøre sig finere eller ædlere eller klogere, end man er. Man ville spekulere i, hvad dronningen eller Uffe Ellemann eller Peter Seeberg eller Michael Laudrup mon ville have ønsket sig. Mennesker kommer i vildrede eller bliver blufærdige, når de sådan lige pludselig skal redegøre for deres sjæls inderste drømme. Jeg tror egentlig også, at ønskeseddelen ville falde fra hinanden, fordi vi har så stærke ønsker hver for sig; og selvom ønskerne måske gik i samme retning, så ville de alligevel først og fremmest gælde netop mig Hvorfor skulle jeg dog ønske, at min nabo skulle blive helbredt for sin dårlige ryg, hvis min var lige så slem? Nej, der ville nok ikke blive et fælles program, men snarere en vældig strid ud af en sådan ønskeseddel. Og det er egentlig ganske naturligt og menneskeligt! Alligevel har vi måske en slags fælles ønskeseddel her til jul. Den er nok ikke let at formulere i ord og skrive ned. Men det er den, der driver os til at tænde lys og give gaver og synge sange og feste sammen. Det er den, der driver os i kirke juleaften. Der står vi som sild i en tønde. Nogen må ligefrem gå hjem igen. Og der sker jo faktisk ikke noget særligt. Der er ingen sensationer, ingen spænding, ingen underholdning. Vi synger nogle sange, som alle kender i forvejen. Vi hører en historie, som alle også kender i forvejen. Om et barn, der bliver født i en stald, fordi der ikke er plads i "herberget", som der står i historien. Som altid i kirken bedes der også en bøn, og præsten sender os hjem med velsignelsen. Vi kender det altsammen i forvejen; og selvom det kan være spændende, hvad præsten nu har fundet på at sige i sin prædiken i år, så er det meste vel oftest glemt inden midnat. Hvad er det, der foregår i den kirke? Hvorfor vil vi være sammen? Hvorfor vil vi høre historien om fødslen i stalden? Hvad gør salmerne, bønnen, velsignelsen ved os? Jeg ved det ikke! Menjegtror, vi drives der-

op i et fælles ønske om, at vi ikke er alene og forladte i dette liv, som bringer os så mange glæder og sorger og bekymringer og overraskelser. Man kan godt have en fornemmelse af, at livet trods alt overstiger vore kræfter. Derfor ønsker vi, at der er en magt, der er større og stærkere end os, som er hos os og tager vare på os og "tager over" der, hvor vore evner og kræfter og helbredet ikke slår til. Det er også en slags ønskeseddel. Og juleaften kommer svaret: "Frygt ikke! thi se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket! Thi for jer er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren!"

Det er en forunderlig tanke, at mennesker på disse kanter i umindelige tider er samledes i kirken i julen for at høre disse ord. Der må nu være et temmeligt stærkt og fælles ønske bagved, og det ønske lever åbenbart endnu!

RANDE LT &

B1QAS

Industrielle og medicinske luftarter Svejseudstyr ag maskiner

Jyllandsvej 19 - 7330 Brande Telf. 9718 15 80 - Bil 30 27 05 03

Den perfekte klipning får man hos herrefrisør JACOB 0. MADSEN Storegade 8 . 7330 Brande Telefon 97181108

danish

colour

GLÆDELIG JUL!

design Textile Print ApS . Mylius Eriksensvej 52 7330 Brande . Telefon 971819 22

t

BRANDE ..,,,,,,.ør/

Brande 'turistforening

Vi ønsker alle vore kunder en glædelig jul

A/S Kai Andresen Chr. Bergsvej 5

7330 Brande 11f. 9718 08 33

I· V•A•G j •

~-r:

~~

Advokat

JENSMØLLER møderet for landsret Autoriseret NISSAN forhandler

Storegade 5 . 7330 Brande . Telefon 9718 22 33 Brande Jul 1990

BRANDE • 97 18 30 00 SDR. OMME· 75 3415 55 Side 45


Brandes nye gavlmaleri hylder de ''Rene linier'' Mandag den 28. maj fik Brande et nyt gavlmaleri, der nu pryder gavlen på Volmerhus. Billedet er malet af den norske maler Adolph Denis Horn, der som bekendt også er mester for gavlmaleriet på Stationsvej. Gavlmaleriet bærer titlen "Rene Linjer" efter forslag fra lærer Trine Kristensen. Motivet på den 120 kvadratmeter store gavl var oprindelig til-

HÅNDBOLDKLUBBEN

ARVAD/LYN

~A

~

tænkt den nye centralbanestation i Oslo. Forslaget modtog her præmie, men blev aldrig udført. Men da muligheden bød sig i Brande, mente kunstneren, at gavlen var som skabt til dette motiv. Og mon ikke man vil give ham ret. Det nye gavlmaleri bragte atter Brandes navn på alles læber og blev gengivet i TV og landets store dagblade -i farver.

ønsker gamle og nye medlemmer en glædelip jul' Telefon 9718 2186

Vi ønsker vore kunder en glædelig jul... ! Malermester

N. K. Søndergård Tranevej 37, 7330 Brande Telefon 97 18 13 43 (efter kl. 17) (Bil) 30 97 79 43

STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING Deres assurandør postnr. 7330 Brande exam. assurandør Lorens Thyssen tlf. privat: 97 18 11 20

-

uh! STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING Vestergade 2, 7400 Herning Telefon 97 18 22 20 00

'.;:;; l'æ'

."

Fra venstre ses kunstneren Adolph Denis Hom, borgmester Lise Hvelplund, formand for Aktionærrådet i Unibank, Ame Norup og turistchef Karin Hansen ved afsløringen af Brands nye gav/maleri.

Året i Skruk af Ingrid Husum Halfems aer! så mien vi ålsammel, te så er folk ihwerfald gammel, men sån er æt æ i Brande mier; før kom æ borgmester for o gratolier, no ska fem aer mier føst vær omm, -så er æt wol osse te o owerkomm? Side 46

Polarisgryder ml låg Alle str. nu ca. 1/2 pris F.eks.: 9 liter Før 618.- Nu 3 liter Før 328.- Nu

318:178:-

BRANDE [Ei:KØBJ CENTER

a-~ Nørregade 16. Brande. Telf. 971812 44

Brande Jul 1990


Lej dit Bang &Olufsen TV der hvor du ville købe det. Dit Bang & Olufsen Center er stedet, hvor seriøs rådgivning og professionel service følger hvert eneste TY. Uanset om du køber det eller lejer det. Vi er her for at hjælpe dig med at finde præcis det Bang & Olufsen TY, som du ønsker dig. F.eks. det elegante Beovision LS 5500 på 28". Med perfekt billede, Tekst-IV med hurtigsøgning, og dobbeltdekoder til både A2 og Nicam stereo. Betjent med Beolink 1000 terminalen: Kom ind i dit Bang & Olufsen Center og se, hvordan du kan styre en helt ny verden af lyd og billede. Beovision LS 5500, Leje pr. md. kr. 340,

Vi ved mere om Bang & Olufsen

Vi, Deres Bang & Olufsen Center

v. Ulbrichsen Storegade 28

ønsker Dem Glædelig Jul

W•ihi1f•f#lr

~

Tif. 97180152

& godt Nytår.

Brandejul 1990  
Brandejul 1990  

Brande Jul 1990 - året I tekst og billeder.

Advertisement