Page 1

Kirkebladet for september - oktober - november 2012

LĂŚs side 3


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner tilstede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

2

Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Arne Brunbjerg Solbakken 40, 7260 Sønder Omme Tlf. 23 34 33 80 E-mail: arlis@c.dk Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 41 61 21 44 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 97 14 95 03 Sognemedhjælper Linda Lauridsen Tlf. 20 64 81 97 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 76 72 77 76 E-mail: arvad@skylinemail.dk Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 58 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Benta Dejgaard Enghaven 35, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 18 34 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift

Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum


Hvis ikke det kan holde uden ring, kan det heller ikke med! Det var den besked, Bitten fik, da hun forhørte sig hos Kristian, om de skulle forlove sig. De blev viet i Ørum kirke på Djursland en julidag i 1949 og ægteskabet holdt i 52 år, hvor Kristian døde. Til fødselsdag det første år, de var gift, fik Bitten dog overaskende en ring. Det var sådan en med en blå sten, husker hun. Men det var altså ingen forlovelsesring! Det er sognepræsten, der har sat de to damer på forsiden stævne, fordi bladets fotograf, Inge Larsen, havde lagt mærke til de to damer på gaden. Bemærket, at de ofte følges og ser ud til at befinde sig godt i hinandens selskab. Samtalen går ivrigt og lystigt. ”Jamen det er også en lykke at finde sådan en god ven i livets efterår”, siger de samstemmende. ”Er I gamle, I to”?, spørger præsten. ”Betragter I jer selv som gamle”? ….”Neeej, det gør vi ikke”, siger de. ”Er I så ældre? ”Ja bedre”, svarer de. - Ikke fordi, de ikke vil være ved deres alder, men fordi, som vi kom til at tale om det, at tid er noget mærkeligt noget. Et menneske består af krop, sjæl og ånd, og det mærkelige er, at selv om kroppen forfalder, kan sjælen godt være ung! Kroppen siger virkelig ikke alt, men vi er meget kropsfikserede i dag. Ord som ånd og sjæl siger ligeså meget, men bare fordi naturvidenskaben ikke kan måle dem, - konstatere dem - er de ved at glide ud af sproget. ”Tuja´er lugter af lig. Og jeg kan ikke lide de, der hvide kalla´er, - dem, man nu også kan få i plastic”! ”Nå”! Måber sognepræsten. ” Tuja lugter da ikke af lig. Det er en stedsegrøn plante”. Maries far døde, da hun var 6 år. Han døde af følgerne af tyfus. Pencillin var ikke opfundet dengang (i ’41). ”Min mor og søster fik også tyfus, men overlevede. ”Var du med til begravelsen”? ”Ja”, svarer Marie, og det er derfor jeg har en aversion mod de to planter! - Duften af dem er dét, der er blevet gemt i min erindring!

”Jamen, 6 år gammel og du mistede din far. Var I andre? ”Ja”, svarede Marie glad, ”vi er fire søskende. Men jeg har altså haft sådan en lykkelig barndom. Jeg husker kun godt”. Så siger præsten, at den mor til fire (og som stadig havde skavanker efter tyfus) altså må have formået at få det hele til at hænge sammen. ”Ja, det må hun jo”, svarer Marie glad. For det har altså ikke fået lov til at slå rod i den milde kvinde. Mærkeligt, som livet kan rundes, tænker jeg. (Endda uden ”ekspert”-hjælp) Bitten: ”Vi går altså ikke i haven lørdag og søndag! Nej, det hele skal ikke løbe ud i et. Der skal være forskel på dagene”. Præsten: ”Går du så heller ikke op og handler om søndagen”? Så ser hun bøs på mig og siger: ”I hvert fald kun hvis jeg lige mangler en ting. Nej, om søndagen går jeg en tur i stedet”. Og så ser hun helt fornøjet ud - bare ved tanken! Et liv har mange akter! Så spørger jeg Bitten, om hun kan huske de dage, hvor mand og børn var derhjemme på Tarm Landevej? Dér, hvor hendes mand selv havde bygget huset. ”Nej, ikke sådan i enkeltheder, årene løber sammen”, svarer hun. ”Jov, siger hun så: ” Jeg kan huske, den dag, da vi opdagede, at der var noget i vejen med vores pige på 9 år. Pludselig kunne hun ikke gå. Hvad var nu det? Hun kom i kørestol i 7 måneder og vi måtte hjælpe med at bære hende, når hun skulle på toilet. Hendes storebror fik også et ekstra ansvar for hende i skolen. I dag har hun lykkeligvis ikke mén af det. Det var brusken i hoften, der ikke kunne følge med i væksten. Præsten: ” Hvorfor tror du, at du lige kan huske den dag så godt frem for alle andre? Bitten tænker sig om: ”Vel nok fordi her var der noget, der berørte en, gjorde indtryk. Her fortsatte alt ikke bare som en selvfølge. Præsten funderer lidt over modgangen, hvad den gør ved os? Marie smiler, som næsten altid, og siger: ”Jo, man kan vel godt sige, at den gør en mere voksen”!

3


Skønt, at ”der på forår følger høst, ja, at der er mer end vorden - mer end ungdomslyst…” Synger vi i en sang fra Højskolesangbogen (En stille, høstlig brusen). Begge de to kvinder har først fundet sammen, da de blev enker. Begge deres mænd har været murere uden at de af den grund har kendt til hinanden. Marie har haft en hjerneblødning og synet er ikke, hvad det har været, men hun har ikke desto mindre de lyse briller på. Det har de nu begge. Det er i skrivende stund høst uden for, kornet, æbler, pærer har fået farve og indhold ja, der er meget, der får en til at tænke på Grundtvigs ord:

….Og når de som sne er hvide, finest frugt ved vintertide bære de for Gud. Om end gennem dage hårde blomstre skal i dine gårde hvert et hjerteskud, bære frugt på gamle dage, medens bjerg og og skov gentage: Ejegod er Gud! Alderdommen er i hvert fald ikke her hos de to damer et ak, ak, ak. Langt snarere: Tak, tak, tak! Elna Lasthein også med tak til de medvirkende

KLF, Kirke & Medier arbejder for: • Gudstjenester på TV og radio, andagter og kirkelig sang og musik • Programmer om kristen tro, religion og livsholdninger • Gode sendetider til programmerne • At medierne er med til at tage ansvar for, hvad der sendes, og hvornår det sendes Vi behøver også dit medlemskontingent og/eller en gave fra dig! Arbejdet er ikke gratis. Støt en god sag! Muligheden for testamente kan du læse mere om på www.klf.dk. Evt. donationer kan trækkes fra i skat. Du kan også gøre en forskel - bliv medlem af KLF, Kirke & Medier Vi arbejder for dig og din familie. Er du enig i, at medierne har stor indflydelse på den enkelte og vores samfund, så vær med som medlem! KLF, Kirke & Medier tilbyder medarbejderskab! Som medlem er du sammen med titusinder, der støtter og orienterer sig om arbejdet. Her er nogle få ting, som du kan opleve som medlem. • Du får et medlemsblad, du kan tilmelde dig alle vore nyhedsbreve - og ad den vej få en hurtig orientering om, hvad der sker,

og hvad der er godt at se på tv og høre i radioen. • Du kan også deltage i møder lokalt, på distriktsplan og på landsplan - nogle få gange hvert år. • Du kan også bede om, at din kirke, menighed eller anden sammenhæng arrangerer en medieaften i samarbejde med KLF, Kirke & Medier. • Ser eller hører du noget godt eller skidt, kan du sende besked på vore gule kort -også på nettet, se www.klf.dk - og vi bærer din positive eller negative kritik videre til rette sted. De gule kort ligger også i Sønder Omme kirke. Støt KLF, Kirke & Medier Du er altid velkommen til at støtte KLF, Kirke & Medier med en gave ved at overføre et beløb til vores konto: Reg: 3231 Konto: 3277550 Har du spørgsmål er du til hver en tid velkommen til at spørge i din lokalforening, Blåhøj-Filskov-Sdr.Omme Her er bestyrelsen: • Formand: Knud Mouritsen, Sdr. Omme • Næstformand, Karin Rahbek-Engmarks gaard, Blåhøj/Filskov • Kasserer: Tove Lübben, Filskov • Sekretær: Dorit Christensen, Sdr. Omme • Blæksprutte: Marianne Kristiansen.

4


Møder og arrangementer Babysalmesang Begynder torsdag den 6. september kl.10.30 - 11.30 i Sønder Omme kirke. Tilmelding og spørgsmål rettes til Linda Lauridsen tlf. 20648197

VI GØR NOGET VED SANGEN! Så kom og syng med…. Salmer, nye som gamle: Omkring elklaveret i kirken præsenterer Merete og Poul Erik Andersen salmer, de kan lide, og som de husker. Vi blander samlingen med et par nye salmer. Efter sangen byder vi på en forfriskning i våbenhuset. Onsdag den 24. oktober kl. 19-21 i kirken. Sange fra ”den blå”. Lene og Iver Egsgaard præsenterer os for deres favoritter fra Højskolesangbogen og fortæller, hvorfor de netop foretrækker dem. Torsdag den 8. november kl. 19-21 i konfirmandstuen.

Sangaften ved forstander Jørgen Carlsen Digte, der virker Sådan kalder Jørgen Carlsen det, der skal ske denne aften, og siger videre: ”Det vidunderlige ved en god højskolesang er, at man kan spejle sit liv i den. Den er en bevidsthedsudvidelse med ord og toner som tryllemiddel – et virkelighedsrum, der inviterer én inden for. Sangen er en opmærksomhedskur, der på én og samme tid rummer en lovsang og en protest.

Lovsangen får os til at tænke på alt det, der fylder os med glæde og taknemmelighed: L i v e t s undere, som åbenbarer sig i årstiderne, landskabet, sproget, historien, kærligheden, fællesskabet og tilværelsen i det hele taget. Protesten vender sig mod alt det, der vil nedskrive og ligegyldiggøre livets betydning. Sagt på mere moderne dansk er højskolesangen en reality-booster. Den skaber nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal finde ud af. Den er noget, man skal leve i her og nu”. Aftenens gæst er idéhistoriker og forstander for Testrup Højskole. Tillige medredaktør af den nye højskolesangbog og medlem af Etisk Råd. Jørgen Carlsen sidder selv ved klaveret, når vi synger. Konfirmandstuen Sønder Omme præstegård tirsdag den 2. oktober kl. 19.30.

5


HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 16. september kl.10.00 i Sdr. Omme kirke. Beate Paul medvirker på klarinet. Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen. Menighedsrådet informerer om arbejde, der er udført, og planer for nyt. Kommentarer og nye ideer er velkomne. I kirken samler vi ind til Pakistans lutherske kirke.

ULVETIMEN Til forældre og mindre børn!

Sønder Omme kirke og kro står nu sammen om at vende ulvetimen til noget godt. Kl.17.00 mødes vi i Sønder Omme kirke til ½ time med Sigurds bibelhistorie og sang. Fortrinsvis for børn fra 2-8 år. Herefter går vi fra kirke til kro, hvor der serveres spagetti, kødsauce og hjemmebagt brød til 25 kr. pr. voksen. Drikkevarer mælk, øl og vand kan købes. Kl. 19.00 går vi hjem, efter at vi har ønsket hinanden en god nat. Ulven er tæmmet! Af hensyn til maden skal man tilmelde sig til Sønder Omme kro dagen i forvejen. Tlf. 7534 1700 eller info@sdr-omme-kro.dk Datoerne for efterårets to ULVETIMER er torsdag den 11. oktober og tirsdag den 6. november. Vi håber på, at børnefamilierne har lyst til at være med.

6

ALLEHELGEN

Søndag den 4. november kl.16.00 i Sdr. Omme kirke. Gudstjeneste. Ekstra sang og musik. Tine K. Skau spiller bl.a. blokfløjte og Lisa Balle bl.a. akkordeon. Kelterne hører til vore tidlige europæiske forfædre. De var et stort folk og havde en rig kultur. Der iblandt også en meget rig musiktradition. Kelterne bragte allerede i 300-400 tallet kristendommen til Irland og Skotland, og kirkerne her har bevaret den rige keltiske kultur, ja, den gennemgår endda i vor tid en opblomstring. Ved årets allehelgengudstjeneste vil vi høre noget af denne keltiske musik blande sig med vores musik. Hvad sker der i dette sammenstød? * Efter gudstjenesten indbyder vi til ”en halv times irsk til kaffen”. De to spillende piger følger med ned i konfirmandstuen, og vi serverer en varm drik til musikken.

AKTIV DØDSHJÆLP ELLER HJÆLP I DØDEN?

Vi har alle vores egen mening om ovenstående emne. Kom og hør en ekspert på området fortælle om de lægelige, familiære, teologiske og juridiske overvejelser og efterfølgende konsekvenser og se, om du stadigvæk er ligeså skråsikker - eller du har fået noget at tænke over….. Ole Hartling er overlæge på Vejle sygehus. Han har tillige i 7 år været medlem af Etisk Råd, heraf de 4 som rådets formand. Hartling har indgående beskæftiget sig med dette emne, som nu igen er yderst aktuelt. Onsdag den 28. november kl. 19.30 i konfirmandstuen.


I øvrigt: Julekoncerten i Sønder Omme kirke bliver i år torsdag den 6.december med Brande Folkekor

Soldatervennestævne i Filskov

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Døbte, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden 22. maj til og med den 14.august 2012

- og generalforsamling den 13. september kl.19.30 i Filskov missionshus ved Kjeld Nørregaard, Oksbøl.

Torsdag den 6. september kl.19.00 holdes orienterende møde om det afgående menighedsråds arbejde. Det er i konfirmandstuen. Mødet kan resultere i, at der opstilles en liste med kandidater til det nye menighedsråd, der tiltræder første søndag i advent. Indløber der ikke andre kandidatlister, vil valget blive afgjort ved fredsvalg. Altså listen fra den 6. september bliver da gældende. Derfor er det meget vigtigt, at alle voksne folkekirkemedlemmer kommer og giver deres besyv med den 6. september. VELMØDT!

Døbte: Victoria Hyldgaard Thorning Silas Burgdorff Sørensen Jennie Lüdeking Vagn Marinus Nielsen Marie Rechnagel Grosen Rosa Bjerrum Jensen Thea Thiim Vesterby

Kommende menighedsrådsmøder

Døde: Svend Ejgil Andersen Poul Ernst Petra Kirstine Hansen Lorentsen Mads Enevoldsen Anna Margrethe Møller Eva Jørgensen Robert Georg Lincoln Nielsen Else Ernst Hanne Marie Sørensen Erna Nissen. Begravet fra Filskov kirke. Eleonora Barbara Nielsen. Begravet fra Grindsted kirke. Lydia Irene Nielsen

Torsdag den13. september 2012 kl.19.00. Torsdag den 18. oktober 2012 kl.19.00 Torsdag den 15. november 2012 kl. 19.00 Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk

Viede: Betina Klyver og Brian Michael Andersen Henriette Lyhne og Torben Brunsvig Nielsen

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke

SEPTEMBER

Søndag den   9. Kl. 10.00 Den syge ved Betesda dam Søndag den 16. Kl. 10.00 Martha og Maria. Høstgudstjeneste. Efterfølgende frokost i konfirmandstuen Søndag den 23. Kl. 10.00 Opvækkelsen af Lazarus Søndag den 30. Kl. 09.00 Faste eller fest? Bordfællesskab. Rahbek-Engmarksgaard

OKTOBER

Søndag den   7. Kl. 10.00 ”Jeg er vintræet, I er grenene”. Søndag den 14. Kl. 09.00 ”Kom og se”! Disciplene opledes. Rahbek-Engmarksgaard. Søndag den 21. Kl. 10.30 Den sten, der blev kasseret, er blevet husets hovedhjørnesten Søndag den 28. Kl. 10.00 Ulykken! Og skylden? Og den tålmodige gartner. Sommertid ender!

NOVEMBER

Søndag den 4. Kl. 16.00 Allehelgen. ”I er jordens salt”! ”I er verdens lys”! Efterfølgende ½ times irsk i konfirmandstuen Søndag den 11. Kl. 09.00 De skriftkloge og den fattige enke. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 18. Kl. 10.30 ”Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også”. Familiegudstjeneste Søndag den 25. Kl. 10.00 ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte…” Sidste søndag i kirkeåret.

DECEMBER

Søndag den 2. Kl. 10.00 Søndag den 9. Kl. 14.00 Søndag den 16. Kl. 09.00

Indtoget i Jerusalem. Guds rige er nær! Musikgudstjeneste med børnekor. Efter gudstjenesten er der klip, gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden”? v. Rahbek-Engmarksgaard.

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne

8

Onsdag den 12. september kl.10.00 Torsdag den 11. oktober kl.10.00. Med nadver. Torsdag den 22. november kl.10.00. Med nadver

Sdr. Omme Kirkeblad sept. 2012  

Kirkeblad for Sdr. Omme sogn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you