Page 1

Kirkebladet for december 2011 - januar og februar 2012

”Du som har tændt millioner af stjerner…” Med dette dejlige billede ønskes alle i Sønder Omme sogn en glædelig jul og et godt nytår.


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: hos præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner tilstede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

2

Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Arne Brunbjerg Solbakken 40, 7260 Sønder Omme Tlf. 23 34 33 80 E-mail: arlis@c.dk Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 41 61 21 44 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 97 14 95 03 Sognemedhjælper Linda Lauridsen Tlf. 20 64 81 97 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 76 72 77 76 E-mail: arvad@skylinemail.dk Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 58 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Benta Dejgaard Enghaven 35, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 18 34 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift

Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum


Jesus siger: ”Hvad I har gjort imod en af disse mine mindste små, har I gjort imod mig”. Babysalmesang i Sønder Omme kirke efteråret 2011. En af deltagerne havde bagt og kreeret en kage som en salmebog (nederst) og oven på ”salmebogen” lå en dejlig marcipan-barne-ble-numse. Det nye babysalmesangshold starter torsdag den 26.januar og slutter søndag den 25.marts 2012. Tilmelding til organist Camilla Svanberg (se s.2)

Et liv under himlens stjerner Mel.: Erik Sommer 1981

l Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro. 2 Tak for den lysende dag, der er gået, gaven til os, dine hænder har rakt. Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt! 3 Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte, hver gang du gjorde vort liv til en fest. Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte, du ved alene, hvad tjener os bedst. 4 Tak for de mennesker, som blev vor støtte, når vi fandt vejen besværlig at gå. Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte, mød du os selv i de svage og små! 5 Du, som har tændt millioner af stjerner, mørket i verden vil du byde trods. Du er vor Far, den, der vogter og værner, lys i det mørke, som kommer fra os. Johannes Johansen 1981 og 1982. Den danske Salmebog nr. 787

Børn fra 3.klassetrin indbydes til besøg i kirke og konfirmandstue hver fredag efter nytår 2012 (uge 7 undtaget). Første gang den 6. januar, og der sluttes søndag den 25. marts. Børnene - minikonfirmanderne - hentes fra skolen de pågældende fredage kl.11.30 og indtil 13.30. Tilmelding til sognepræst Elna Lasthein (se s.2) Døbte, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden den 18.august til den 14.november 2011: Døbte: Alberte Katborg Pedersen Frederikke Møller Helligsø Storm Alexander Friis Søgaard Andrés Aavild Jespersen Noah Refshøj Christensen Christian Refsgaard Scheeres Andreas Sparre Døde: Holger Pedersen Lyk Georg Møller Bundsgaard Sanne Haubjerg Sørensen Inge Lisbeth Jensen Niels Urup Madsen Aage Frederik Larsen Hans Peder Majland Lauridsen Bjarne Toksvig Karlo Gammelmark Hans Erik Hvid

3


Møder og arrangementer DECEMBER

er cand. mag. i musikvidenskab fra Aalborg Universitet. Udover dansk folkemusik spiller hun argentinsk tango. Desuden er hun organist i Almind og Viuf kirker.

Nytårsgudstjeneste

Onsdag den 14. december 2011 kl.19.30 - Julekoncert med Zenobia. Koncerten varer ca. 60 minutter, og bagefter er der julehygge i konfirmandstuen med fællessang, hvor Zenobia vil synge med. Fri entré. Og hvem er Zenobia? Gruppen består af 3 piger, der spiller danske højskolesange og salmer. Musikken rummer egne arrangementer af den danske sangskat og omfavner elementer af tango, folkemusik, jazz og pop. Zenobia består af: Louise Støjberg, som er uddannet fra Det Rytmiske Musikkonservatorium i Kbh. Udover de danske viser, synger hun rock, pop, musical og jazz. Hun sang Landsstævnesangen på DGI’s landsstævne i 2005 på Bornholm og har medvirket på en række cd-udgivelser. Mette Kathrine Jensen, som er uddannet fra folkemusiklinien på Det Fynske Musikkonservatorium. Hun har siden teenageårene haft sit musikalske virke indenfor den danske folkemusik. Udover at spille traditionel dansk folkemusik, underviser hun på diverse kurser og er indsamler af dansk folkemusik. Charlotte Støjberg, der

4

Som optakt til nytårsaften mødes vi i kirken til gudstjeneste den 31.december kl. 15.00, for så bagefter at ønske hinanden et godt nytår i våbenhuset - med champagne og kransekage. Den stund var vellykket sidste år, så vi fortsætter med nytårsgudstjenesten på denne måde.

JANUAR

Foredrag ved Flemming Rishøj Heide. Foredragsholderen har gennem mange år haft fast bopæl forskellige steder i udlandet. Heide siger hertil, at når man har det, så udvikler man sig på en anden måde end, hvis man altid har været hjemmeboende. Man kommer til at se det hjemlige med andre øjne. Det er den ”rejse”, Flemming Rishøj Heide kommer og fortæller om, den rejse, der har forandret ham – for altid. Foredraget hedder: ”Landet hvor intet er en selvfølge - end ikke retten til et glas koldt vand!”. Tirsdag den 17.januar kl. 19.00 i konfirmandstuen.


FEBRUAR

Kyndelmisse er en gammel dansk helligdag. Det er nu 40 dage siden, at Maria fødte Jesus, ”verdens lys”. Af os danskere blev dagen kaldt for ”kjørmes knud” og markerede og gør det stadig, at nu er halvdelen af vinteren gået. Vi venter i enhver henseende på lysets sejr over vintermørket. Vi har mange sange, der knytter sig til denne dag og tid. Kyndelmisse i Sønder Omme kirke torsdag den 2.februar kl.19.00 med lokale musikalske kræfter. Alle er velkomne.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Kirkeskoven

Går man af og til en tur i Kirkeskoven, har man bemærket, at skoven bliver flot vedligeholdt. Måske har man oven i købet også mødt Aksel Pedersen, som er manden bag dette værk? Det var tidligere menighedsråd i Sønder Omme, der fik tilplantet skoven under skovfoged Hvids kyndige vejledning. Løvskov, men også skov med henblik på, at kirkegårdens gartnere her kan hente gran til kirkegården. Tidligere menighedsråd og frivillige fra sognet har arbejdet på at anlægge stier, og dette arbejde har Aksel Pedersen videreført samt ydet en stor indsats for

at vedligeholde skoven. Menighedsrådet er ham en stor tak skyldig, og alle, der går tur i skoven kan nyde værket.

Aksel Pedersen

Åben kirke

Som det er aftalt nu er Sønder Omme kirke åben, når der er personale på kirkegården. Men menighedsrådet ønsker, at vores kirke skal være åben i dagtimerne alle dage året rundt. (det sidste med tiden sløjfes), Vi undersøger, hvorledes dette rent praktisk kan løses. Indtil videre har vi fået låst kirkens dåbsfad og alterets lysestager inde.

Lys

Der er kommet lys langs stierne på kirkegården (fra Skole alle, forbi kirken og hen mod toilettet).

Kommende menighedsrådsmøder

Torsdag den19. januar 2012 kl.19.00. Torsdag den 23. februar 2012 kl.19.00 Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk

5


Børnekoret i Ribe Domkirke

af organist Camilla Svanberg Sønder Omme kirkes børnekor har været til adventsstævne i Ribe domkirke lørdag den 12. november: Stævnet var arrangeret af FUK (Folkekirkens ungdomskor), og dirigenten på stævnet var Henrik Skærbæk Jespersen, domorganist i Haderslev og daglig kornsen leder af ikke mindre end ert Søre k ic Z tig tøsee ig n r ig 4 børne- og ungdomskor. n S e n , e e omkirk rem og af korpig Forud for dagen havde til Ribe d ede vi sangene, f time. i v e t r ø øv en 0k koret øvet på 6 smukke Kl. 09.0 ankom kl. 10.00 k vi spisepause i ge lidt julesange i hver eneste fi i v å tur. Da hele timer, og s a besluttede at kig nde, og kortime de sidste 5-6 2 tilbage i e), Julie og Laur t ned i den anden e uger. Koret havde også l n været i Rødding, for at Mig(Sig ågade. Vi kom he . g t øve sangene, sammen på Ribes ben også smadre irken igen og øve s k n e e med 4 andre kor, der så var skulle vi vær i et var f.eks. 0 D 0 skulle med. Pigerne med . Kl. 13 r sidste gang. og strand”, o 2. stemme ville også sangene f ”, ”Stjerne på sø s stjerne” osv. gerne have en ekstra g n ”Julesa r jorden”, ”Julen eten at komme, kortime, inden vi skulle ”Dejlig e begyndte nervøsit e koncert. af sted. …Så der var mange r gjort mange forberedelPludselig .00 skulle der væ . Der var rigtig så 140 g 5 t ser, inden det store slag for kl. 1 n gik rigtig god ukt. Vi var jo o e vi at m t e s d t n r å skulle stå… Konce 0 begy et lød s

e

ib Tur til R

r, og d kl. 16.0 nne dag. menneske og drenge. Ca. trætte efter de takke t korpiger . Vi var alle mege r, og vi vil gerne å m køre hje er mig til næste nberg. a d Jeg glæ leder Camilla Sv r o k vores

6


GUD ER LYS I MØRKET De to smukke glasmosaikker, som er afbilledet herover, er fra Stoense kirke på Langeland og er udført af kirkekunstneren Maja Lisa Engelhardt.

”MOD LYSET” er en oplagt julegaveide til en person, der værdsætter en bog med smukke religiøse billeder ledsaget af en levende og velskrevet tekst. I. Larsen

Maja Lisa Engelhardt er en meget alsidig kunstner, der har fremstillet glasmosaikker, glasmalerier, messehagler, vævede altertæpper og billeder af akryl på lærred. MLE har udgivet en bog ”MOD LYSET”, hvor man ser billeder af hendes udsmykning af 20 kirker rundt omkring i Danmark. ”MOD LYSET” er en meget smuk bog. Billederne er fotograferet af Leif Tuxen, der er en anerkendt og utrolig dygtig fotograf.

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke DECEMBER Søndag den 4. Kl.10.30 Anden søndag i advent Søndag den 11. Kl. 9.00 Tredje søndag i advent. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 18. Kl.10.00 Fjerde søndag i advent Lørdag den 24. Kl.14 og 16 Juleaften Søndag den 25. Kl.10.00 Juledag Mandag den 26. Kl.10.00 Anden juledag Lørdag den 31. Kl.15.00 Nytårsaften JANUAR Søndag den 8. Kl.10.00 Første søndag efter helligtrekonger Søndag den 15. Kl. 9.00 Anden søndag efter helligtrekonger. Karin Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 22. Kl.10.00 Tredje søndag efter helligtrekonger Søndag den 29. Kl.10.00 Sidste søndag efter helligtrekonger FEBRUAR Torsdag den 2. Kl.19.00 Kyndelmisse i kirken.En aften i ord og toner. Søndag den 5. Kl.10.00 Septuagesima Søndag den 12. Kl.10.00 Seksagesima Søndag den 19. Kl. 9.00 Fastelavn. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 26. Kl.10.00 Første søndag i fasten MARTS Søndag den 4. Kl.10.00 Anden søndag i fasten Søndag den 11. Kl.10.30 Tredje søndag i fasten Søndag den 18. Kl. 9.00 Midfaste. Rahbek-Engmarksgaard Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Fredag den 23. december kl.16.00 Lillejuleaften Torsdag den 19. januar kl.10.00 Gudstjeneste med nadver Torsdag den 23.februar kl.10.00

8

Profile for Brande Bladet

Sdr. Omme Kirkeblad december 2011  

Kirkebladet for Sdr. Omme kirke

Sdr. Omme Kirkeblad december 2011  

Kirkebladet for Sdr. Omme kirke