Page 1

Kirkebladet for marts - april - maj 2012

Bag de unge menneskers ”cool” facade tumler de med livets støre spørgsmål. Jeg har fanget og gengivet et af de mange spørgsmål, der blev skrevet på en af ruderne i konfirmandstuen i en undervisningstime. EL


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: hos præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner tilstede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

2

Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Arne Brunbjerg Solbakken 40, 7260 Sønder Omme Tlf. 23 34 33 80 E-mail: arlis@c.dk Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 41 61 21 44 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 97 14 95 03 Sognemedhjælper Linda Lauridsen Tlf. 20 64 81 97 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 76 72 77 76 E-mail: arvad@skylinemail.dk Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 58 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Benta Dejgaard Enghaven 35, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 18 34 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift

Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum


Sagt af operasanger Jens-Christian Wandt ”Jeg går altid til højmesse om søndagen, og hvis ikke jeg har været det, mangler jeg det. For mig er søndag den første dag i ugen, og det er skønt at komme ind og få vasket tavlen ren, høre salmerne og en god prædiken og deltage i ritualerne med altergang og velsignelse. Og så det fællesskab, at vi sidder der i kirken allesammen med hver sin baggrund og måske også synspunkter, og alligevel er vi fælles.”

Jens-Christian Wandt. Foto: Leif Tuxen.

”I dag er det meget individualismen, der bliver hyldet, og du skal være den bedste til alting. Der er et kulturelt fællesskab i Danmark med højskoler og foreningsliv, der er ved at gå fløjten, fordi vi ikke plejer det, som vi burde. Dér synes jeg, at folkekirken kan noget,” siger Jens-Christian Wandt. Klip fra interview i Kristeligt Dagblad 25.nov. 2011

Dronningen om påsken I bogen ”Dronning af Danmark” fra 1989 skriver Dronning Margrethe bl.a., at påsken for hende er kirkeårets højdepunkt, fordi teksterne er så stærke. Julens budskab handler om fest og glæde og appellerer derfor mere til de fleste danskere.

Påsken i Sønder Omme

Jeg har det præcis som Dronning Margrethe og glæder mig hvert år til at fortælle om og forkynde påskens budskab til menigheden. Som ung præst i Glostrup skulle jeg dele påskegudstjenesterne med en kollega og manglede derfor sammenhængen. Nu har jeg hele påsken til min disposition og kan fortælle om den. Palmesøndag: Der handler om frygtesløshed og mod. Og om upålidelige folkestemninger. Skærtorsdag: Fejghed, forrædderi og tilgivelse.

Langfredag: Stilhed, der maner til eftertanke. Påskedag: Kærlighed er stærkere end døden. Anden påskedag: Mødet med den opstandne. Som I kan se, er påskens tekster nutidige og aktuelle. De handler om almindelige menneskers liv fra afgrundsdyb fortvivlelse til stor glæde og kunne være skrevet i dag. Derfor undrer det mig, at julens evangelium er det mest folkekære. Jeg glæder mig til at forkynde påskens budskab og byder alle velkommen til at vi, der bor her, netop har mulighed for at dele kirkeårets højdepunkt med hinanden. EL

3


Møder og arrangementer

På rejse i den danske sangskat Tirsdag den 13. marts kl.19.00 kommer den 30-årige pianist Rasmus Skov Borring i konfirmandstuen og tager os med på en rejse i den danske sangskat. Rasmus Skov Borring voksede op som søn af forstanderparret på Sdr. Nærå Friog Efterskole på Fyn. Som femårig sad han ved tangenterne og blev allerede som skoledreng pianist til morgensamlingerne på skolen. Med et hus fyldt med frivilligt foreningsarbejde, idræt og højskolesangbogen på køkkenbordet, var det naturligt, at Rasmus selv gik denne vej. I dag er han lærer på efterskolen Bjergsnæsskolen i Viborg, hvor han står for fællessang, sammenspil og klaverundervisning. Samtidig dyrker han sit musiske talent som komponist, pianist og foredragsholder fuldt ud. Han er tidligere huspianist på ARoS, Århus kunstmuseum, og bag sig har Rasmus Skov Borring flere cd-udgivelser. Alle er velkomne!

Heides univers gennem fortælling om kunstneren, vores udsmykning i kirken, samt billeder fra en række andre danske kirker, hvor han har stået for udsmykning af kirkerummet. Vokalensemblet synger a capella og fletter sang og foredrag sammen til en højere enhed. Ensemblet består af: Maria BangSchnack, sopran, Katrine Bach Skovmand, sopran, Louise Sletting Hvilborg, alt, Morten Krogh Mortensen, tenor og Thomas Rewes, bas.

Erik Heide koncert torsdag den 22. marts kl. 19.30 I 1992 fik kirken et nyt alterbord, krucifiks og vindue mod øst udformet af kunstneren Erik Heide. Vokalensemblet Nordenlyd vil nu komme til Sdr. Omme Kirke og give os en anderledes koncertoplevelse, som de kalder: Sang og skulpturkunst. Publikum føres ind i billedhuggeren Erik

Skærtorsdag den 5.april. Efter aftengudstjenesten (se bagsiden) fortsætter vi skærtorsdag med rødvin/ kaffe/te, ost, druer og flûtes i konfirmandstuen.

4


Danmarks befrielse 4. maj kl.19.30 Vi fejrer befrielsesaftenen med lys i vinduerne, danske sange, fortælling og ny rababerkage! Ellen Møller er født på Hovborg kro i 1933, som datter af kroejerparret Kirstine og Peder Nikolajsen. Hovborg kro har været i Ellens slægts eje i flere generationer, og i 2010 udgav hun bogen: ””Godaw o vællkommen”. Hovborg kro – den gamle og den nye slægtskro”. Den hilsen som Ellens far, kromand Nicolajsen, gennem 27 år - iført vest og med cerut i munden - bød gæsterne velkommen med. På befrielsesaftenen kommer Ellen Møller og fortæller om tiden på kroen, især under krigen. Hun husker meget, og Ellen er god fortæller. Grundlovsmøde i præstegårshaven Tirsdag den 5.juni er der som vanligt grundlovsmøde i præstegårdshaven. Niels Martin Lasthein åbner mødet kl.13.30 med sang fra højskolesangbogen og med en præsentation af dagens taler. I år taler Folketingets tidligere formand, gårdejer Christian Mejdahl fra Himmerland, der i 2003 efterfulgte sin partifælle, venstremanden Ivar Hansen, der pludseligt afgik ved døden. Mange kendte ikke Mejdahl ved hans tiltrædelse, men han forvaltede embedet med stor respekt til begge sider af Folketingssalen. Kom og hør den højt respekterede

parlamentariker og tag kaffen med. Skulle vejret mod forventning drille, rykker vi inden døre.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Åben kirke

Menighedsrådet har fortsat sit arbejde med at få kirkens døre åbnet. Det er lykkedes, for kirken er nu åben i dagtimerne året rundt. Der er kommet en automatisk lås på den lille kirkedør gennem tårnet. I den mørke vintertid låses der allerede kl.15, men når der kommer mere lys, kan vi overveje yderligere at udvide kirkens åbningstid. Så bliver der også varmere inde i kirken, hvis man ønsker at sætte sig herind for at få en fredfyldt stund til eftertanke.

Førstehjælp i konfirmandstuen

Der har i januar måned været afholdt en række kurser i at bruge en hjertestarter og i at lære at give hjertemassage og kunstigt åndedræt. De to konfirmandhold og ca. 75 mennesker fra sognet har deltaget. Trygfonden har støttet med gratis levering af dukker, man kunne øve sig på, og vores egen erhvervsforening, hjerteforening samt menighedsrådet her på stedet har fornemt arbejdet sammen om et lille førstehjælpskursus i hjertemassage og brugen af hjertestarter.

5


VALG til NYT MENIGHEDSRÅD Det er i år, der er valg til menighedsrådet i Sønder Omme sogn. Det nærmeste demokrati, der endnu er tilbage. Senest den 18. september skal det nuværende menighedsråd have inviteret til et orienterende møde, et møde, der kan ende med, at der opstilles en liste med kandidater til valget. Kommer der efter dette møde ikke andre lister, bliver denne liste gældende. Men kommer der andre forslag, skal der være kampvalg den 13. november! Allerede nu vil menighedrådet opfordre til interesse for at få valgt et godt menighedsråd de næste år frem. Et menighedsråd af unge, yngre som ældre kandidater. Der er kurser for nye menighedsrådsmedlemmer. Er man interesseret kan man kigge mere på www.menighedsraad.dk I de næste numre af Kirkebladet vil vi orientere yderligere om det kommende menighedsrådsvalg.

Kommende menighedsrådsmøder

Torsdag den15. marts 2012 kl.19.00. Torsdag den 26. april 2012 kl.19.00 Torsdag den 24.maj 2012 kl. 19.00 Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk

6

25 års jubilæum

Søndag (palmesøndag) den 1. april er det 25 år siden, at Arne Brunbjerg blev ansat som graver ved Sønder Omme kirke. Menighedsrådet indbyder derfor til en festlighed i den anledning. Det bliver i konfirmandstuen umiddelbart efter søndagens gudstjeneste, og vi håber, at mange har lyst til at møde op.

Døbte, døde og begravede/bisatte i Sønder Omme sogn i perioden den 15. november 2011 til den 13. februar 2012: Døbte: Sara Bak Sørensen Zander Burgdorff Madsen Alexander Noah Drøscher Nielsen Noa Westersø Rusbjerg Magne Elmhorst Jensen Matti Jørgensen Guldager Stausholm Viede: Pia Linda Rusbjerg og Freddy Mouritzen Døde: Oda Petersen. Begravet fra Grindsted kirke Niels Peter Sigaard Grethe Hass. Bisat fra Ndr. kapel, Kolding Anna Alminde Madsen. Bisat fra Grindsted kirke Louise Charlotte Jensen, kaldet ”Isse”. Finn Delfs Larsen. Begravet fra Grindsted kirke


Konfirmation søndag den 29. april 2012 Andreas Ladegaard Andersen, Herningvej 52 Julie Eg Andersen, Solbakken 11 Christine Møbjerg Christensen, Vejlevej 41 Tina Dall Hansen, Møbjergvej 11 Benjamin Ørbæk Haahr, Grindstedvej 41 Steffan Kaltoft Kristensen, Solbakken 14 Lise Burgdorff Madsen, Grindstedvej 78 Mia Haubjerg Nielsen, Esbjerg Ditte Søndergaard Pedersen, Simmelbrovej 37 Frederik Pedersen, Nørager 11 Inger Synøve Petersen, Stakrogevej 48 Amalie Hedegaard Rasmussen, Solbakken 66 Line Rasmussen, Grønvang 15 Sofie Veste Søndergaard, Blåhøj Skolevej 11 Christian Raabjerg Sørensen, Vesterled 5 Jakob Hailies Winnerskjold Thunberg, Gammel Bøvlvej 46

Konfirmation søndag den 6. maj 2012 Mathias Eilrich Andersen, Amtsvejen 35 Jesper Sundahl Frost-Jensen, Farvergade 13 Mathias Jakobsen, Nørager 16 Maria Viese Jensen, Nørager 41 Peter Østergaard Jensen, Vesterled 6 Richard Jensen, Møbjergvej 77 Anne-Sofie Nedergaard Jepsen, Møbjergvej 9 Kasper Egebjerg Tirsbæk Jørgensen, Møbjergvej 57 Mikkel Thorning Kristensen, Enghaven 41 Nanna Søndergaard Larsen, Skovbrynet 4 Trine Grøn Larsen, Vejlevej 34 Camilla Vestergaard, Bøvlvej 85 Astrid Krog Kristensen

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke

MARTS Søndag den 4. Kl.10.00 Anden søndag i fasten Søndag den 11. Kl.10.30 Tredje søndag i fasten Søndag den 18. Kl. 9.00 Midfaste. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 25. Kl.10.30 Mariæ bebudelsesdag. Familiegudstjeneste. Flere generationer samles. APRIL

Søndag den 1. Kl.14.00 Torsdag den 5. Kl.19.30 Fredag den 6. Kl.10.00 Søndag den 8. Kl.10.00 Mandag den 9. Kl.10.00 Søndag den 15. Kl.10.00 Søndag den 22. Kl.10.30 Søndag den 29. Kl.10.00

Palmesøndag. Efter gudstjenesten er der jubilæumsreception i konfirmandstuen Skærtorsdag. Efter gudstjenesten er bordet også dækket i konfirmandstuen. Langfredag Påskedag. Trompetist Tommy Mandrup medvirker. Anden påskedag Første søndag efter påske Anden søndag efter påske Tredje søndag efter påske. Med konfirmation

Fredag den 4. Kl.10.00 Søndag den 6. Kl.10.00 Søndag den 13. Kl.10.00 Torsdag den 17. Kl.   9.00 Søndag den 20. Kl.   9.00 Søndag den 27. Kl.10.00 Mandag den 28. Kl.10.00

Bededag. - Senere på dagen fejres befrielsesaftenen, se side 5 Fjerde søndag efter påske. Med konfirmation. Femte søndag efter påske. Kristi himmelfartsdag. Musikgudstjeneste. Efter gudstjenesten morgenkaffe og sang i præstegården. Sjette søndag efter påske. Rahbek-Engmarksgaard. Pinsedag Anden pinsedag

MAJ

JUNI

Søndag den 3. Kl.10.30 Trinitatis søndag Søndag den 10. Kl.   9.00 Første søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 17. Kl.10.00 Anden søndag efter trinitatis

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 22.marts kl.10.00 Torsdag den 12. april kl.10.00 Påskegudstjeneste med nadver Torsdag den 10.maj kl.10.00

8

Sdr. Omme Kirkeblad februar 2012  

Kirkeblad for Sdr. Omme Kirke

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you