Page 1

Kirkebladet for september - oktober - november 2011

”Giv os i dag vort daglige brød” står der i Fadervor. Men husk at være taknemmelig og sige tak


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: hos præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner tilstede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk

2

For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

Døbte, viede/velsignede, døde, begravede eller bisatte i Sønder Omme sogn i perioden den 13. maj til og med den 17.august 2011. Døbte: Mads Ya Jørgensen Katrina Sangild Nielsen Emma Alexandra Mogensen Amanda Laila Møbjerg Jakobsen Johan Tharben Hansen Viede: Luise Nyberg og Kim Lykke Larsen Kirkelig velsignede af borgerligt indgået ægteskab: Rikke og Allan Jørgensen Døde: Margit Elise Tronborg Jens Elstrøm Jensen Ingrid Edel (kaldet ”Ingse”) Christiansen Ib Folmer Lambæk Inga Sørensen Edvard Nielsen Jensine Krista Jørgensen

Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum Forsidens tegning: Marianne Groth Hansen, kirkegårdsgartner i Sønder Omme.


Tør du ? - Vi tør godt: • Bruge vores stemme til sang. • Optræde foran andre • Mødes i konfirmandstuen torsdage kl. 16.30-17.30

Tør du også, så starter voksenkoret ny sæson torsdag den 25. august 2011. Vi glæder os til at møde dig. Koret er for alle voksne, også mænd! Vi synger nye og gamle salmer. Cirka en gang hver måned vil koret være med til at løfte sangen til gudstjenesten. Vi synger gerne et korstykke efter prædiken, eller som præ- eller postludium. I år skal vi blandt andet synge til høstgudstjeneste sammen med børnekoret, til reformationsgudstjeneste, synge til aftenhøjskole i december måned, til kyndelmisse og meget mere. Vi har også en musikalsk udflugt på programmet hvert år. Har du lyst, så kom og vær med. Gamle som nye medlemmer er velkomne. Organist Camilla Svanberg, tlf. 41 61 21 44.

Børnekoret starter ny sæson onsdag den 31. august kl. 13.40 - 14.40 Koret er for 4. - 7. klasse. Kom og vær med til at synge til bl.a.: - Høstgudstjeneste - Adventsstævne i Ribe Domkirke sammen med 100 andre børn, der synger i kor - Salmesang for flere generationer sammen med babyer og deres mødre - Forårskoncert på skolen, og mange andre ting. Har du lyst, så mød op i konfirmandstuen. Tilmelding 1. gang du kommer.

3


Møder og arrangementer SEPTEMBER DE NYE KONFIRMANDER Torsdag den 8. september kl.19.00 bydes de nye konfirmander og deres forældre velkommen ved en aftensangsgudstjeneste i Sønder Omme kirke. De nye konfirmander får hver en Bibel overrakt. Bagefter er der kaffe/sodavand og indskrivning i konfirmandstuen. En aften med Holbergs ”Niels Klims underjordiske rejse”. Tirsdag den 20. september kl.19.00 i konfirmandstuen. Historien handler om Niels Klim, der ved Bergen opdager en bjerghule. Som den nysgerrige dreng han er, falder han ned i den og havner i en helt anden verden med en helt anden samfundsmodel. I en verden, hvor der virkelig er religions- og ytringsfrihed. Hvor forbrydere ikke straffes, men søges helbredt og hvor kønsrollemønsteret er ændret. Ja, Holberg vender op og ned på vante tankegange. Med humor, bid og satire, som vi kender ham fra teatret. Vi får besøg af Birthe Cecilie Flugt. Cecilies far arbejdede for en tid siden på Sønder Omme kirkegård. Her blev det mig bekendt, at han havde en datter, der gik sine egne veje. Det har unge mennesker det med at gøre……Men hvad skal det ende med? I dag er Cecilie blevet klassisk filolog d.v.s at hun kan læse, hvad det det gamle

4

Grækenlands og det gamle Roms forfattere skrev. Holberg skrev ”Niels Klim” på latin og fik netop derved sit internationale gennembrud. Han har i høj grad ladet sig inspirere af de græske komedier. Og nu har Cecilie fået et treårigt forskningslegat. I tre år skal hun rejse rundt på Europas biblioteker for at finde gamle manuskripter og tyde dem. Det er netop satiren i Holbergs Niels Klim-historie, som Cecilie skal forske i. Hvorledes den er blevet oversat og forstået? Det er den humanistiske forskning, som er Cecilies opgave de næste år. Kom og hør en underholdende historie. I husker den sikkert fra både teater og TV. Niels Klim er bl.a. blevet spillet så godt af Frits Helmut og kong Casba af Louis Miehe-Renard. Cecilies foredrag hedder: ”Holbergs Niels Klim og humanistisk forskning; Hvad skal det nytte?” FYLD KIRKEN HELT OP TIL HØST! Søndag den 25. september kl.10.00 er der høstgudstjeneste. Kirken vil være pyntet, korene er med og så meget mere. Denne søndag, hvor vi også samler ind til nogle af dem, der mangler dagligt brød, vil vi forsøge at fylde kirken helt op her hos os. Ellers er der jo ingen grund til at den er så stor! Lad det gå fra mund til mund, tag hinanden under armen, cyklerne frem…… og kom så. Efter kirke er der frokost i konfirmandstuen. Menighedsrådet er vært ved frokosten, og formanden Peder Arvad fortæller om, hvad rådet har lavet det sidste år og, hvad det har af planer fremover. Eventuelle ideer fra jer, der læser dette, er velkomne. Reformations-gudstjeneste. Søndag den 30. oktober kl.10.30 fejrer vi, at munkesangen hos os blev afløst af menighedens fællessang. At latinen i kirken blev afløst af det sprog, din frisør taler til dig, i det land, du nu bor i. Hos os: dansk.


Vi fejrer, at skolen kom til for at enhver dreng og pige selv skulle blive i stand til at læse Guds ord o.s.v. Meget blev forandret, Sønder Omme kirkes rum, gudstjenesten, sognet, folkene og os med. Alt sammen fordi en munk satte 95 punkter til overvejelse på sin kirkes dør. Vi fejrer reformationsdagen. I morgen (den 31.okt.) er det 494 år siden, at det hele blev sat i gang. Konfirmanderne og voksenkoret medvirker. Hvad sker der, når vi dør? Tirsdag den 25.oktober kl.19.00 er der foredrag med Johannes Værge, der har undersøgt, hvad kristendommen siger om døden og det evige liv. Værge var i en årrække sognepræst ved Københavns Domkirke og den, der har stået for radioens morgenandagter. Desuden er han forfatter til bogen: ”Efter døden. En bog om det evige liv”. Den udkom i 2009. De afdøde er i Himlen, siger vi, men hvad menes der med det? Og hvordan kan trosbekendelsens formuleringer om ’kødets opstandelse’ og ’dommen’ forstås? Det har der aldrig været fuld enighed om. Foredraget belyser, hvordan man i den tidligste kristendom og senere har formuleret tankerne om den afklaring, forvandling og fuldendelse, der er i vente i døden. Også digtere som Dante og H.C. Andersen kommer til orde. ”Klog mand er god at gæste”, siger man. Og sådan er det at lægge øre til Johannes Værge. Han er både en god teolog og rig på erfaring. Det var de ord, hvormed Johannes Møllehave i sin tid anbefalede Værges bog. Desuden har Johannes Værge aner tilbage til Sønder Omme og omegn.

ALLEHELGEN Søndag den 6.november kl.16.00 er der allehelgengudstjeneste. Til Allehelgen den 6. november får vi musikalsk besøg af Anne Louise og Mia, der begge går på konservatoriet i Esbjerg.

Anne Louise Theilgaard Madsen er født og opvokset i Mejdal, tæt på Holstebro, og som 8-årig begyndte hun at spille accordion på Holstebro Musikskole. Men allerede som 7-årig gik hun til musikkarrusel hvor hun blev introduceret og fandt sin store passion for accordion. Mia Hungeberg Egsgaard er født og og opvokset i Sdr. omme. Hun begyndte at spille violin som 8-årig på sine forældres opfordring, og fortsatte indtil hun var 18 år hvor hun opdagede bratschens skønne runde klang. I dag er de henholdsvis 21 og 22 år og går begge på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg på andet år. Her mødte de to unge musikere hinanden og opdagede den spændende sammensætning mellem de to lidt utraditionelle instrumenter.” Glæd jer! SALMESANG FOR FLERE GENERATIONER -kan man høre og selv deltage i i Sønder Omme kirke den 20.november kl. 10.30. Det er sidste søndag i kirkeåret. Advent står for døren. Derfor går vi efter gudstjenesten ned i konfirmandstuen og laver advents- og juleklip. Igen for flere generationer. Lea Ehrhorn og Karin Vincentia Pedersen har

5


”skåret det ud i pap for os”, så ALLE kan være med. Dog: inden klip er der skruer og kødsovs til middag. Pris kr.25,- for voksne. Børn gratis. Tilmelding til middagen er nødvendig senest torsdag den 17. november kl.18.00 til sognemedhjælper Linda Lauridsen eller sognepræsten (se s. 7). Fra KFUMs soldatermisssion er denne indbydelse indgået: KFUMs soldatermission indbyder til soldatervennefest og generalforsamling i Filskov missionshus den 15. september 2011. Taler er Bjarke Friis, Esbjerg

Kommende menighedsrådsmøder Mandag den 5. september kl.19.00. Torsdag den 13. oktober kl.19.00 Torsdag den 17. november kl. 19.00 Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk

Teologisk voksenundervisning 2012-2014

En kreds af personer med tilknytning til Grundtvigsk Stiftskonvent i Viborg Stift har i samarbejde med Folkeuniversitetet iværksat et kursus i teologi for voksne. Dette finder sted i perioden 2012-2014 i Brande sognegård og tilbydes alle interesserede i Ikast-Brande provsti og Grene provsti. Det er tanken, at man over en treårig periode får indblik i kristendommens kilder og kirkens forudsætninger og en øget forståelse både for deres historiske udvikling og aktuelle betydning. Dette

6

sker gennem undervisning i Det gamle og nye Testamente, kirkehistorie, dogmatik (troslære), etik, religionsfilosofi. Og i tilknytning til undervisningen vil der hver gang være foredrag ved udefrakommende eksperter og debattører. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset andet end lysten til at blive klogere og lade sig udfordre. Kursets første afdeling løber af stabelen som heldageskurser i Brande sognegård på lørdagene 28.januar, 25.februar, 24.marts og 14.april 2012. Kurset koster pr. år kr. 800. Dette beløb dækker udover undervisning og foredrag også fortæring (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe) og undervisningsmaterialer. Tilmelding kan ske til Brande kirkekontor: 97181642 ell. axr@km.dk. Yderligere oplysninger på: www.brandekirke.dk (”Teologisk Voksenundervisning”). Arne Holst-Larsen, sognepræst og koordinator af undervisningen.


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I vinterferien drøftede præst og menighedsråd vor gudstjeneste. Det er altid godt at sætte sig sammen og sætte sig ind i, hvorfor vi gør, som vi gør. Biskoppen havde sendt et brev om kollekten (fællesbønnen) i begyndelsen af gudstjenesten. Der er i de senere år udgivet nogle nyere formuleringer for disse kollekter. De gamle er fra Luthers tid. Bag i en af de nye kollekt- og bønnebøger har salmedigteren Holger Lissner skrevet sine overvejelser om vor gudstjenestes enkelte led. Og det var disse overvejelser menighedsråd og præst drøftede. Der skal være en vis genkendelighed i en evangelisk-luthersk gudstjeneste i Danmark. I hvert fald i den, der holdes søndag formiddag. Således, at uanset, hvor du går ind i en folkekirke i Danmark, føler du dig hjemme. Sådan er vores gudstjeneste også. Vi har dog fået lov af biskoppen som et forsøg på to år at følge Holger Lissners ord ved indledningen til nadveren, hans bortsendelsesord efter nadveren og endelig takkebøn efter. Senest efter de to år skal vi evaluere og sende vor erfaring til biskoppen. Små ændringer, som en og anden ihærdig lytter, måske alligevel bider mærke i. Når der kommer en vikarierende præst, vil vedkommende dog nok bruge den liturgi, som han/hun er vant til. Så kan man netop sammenligne og tænke over, hvad man synes bedst om. Elna Lasthein I foråret blev Ib Storm Nikolajsen, Langelund ansat som medhjælp på kirkegården. Peder Arvad

Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Arne Brunbjerg Solbakken 40, 7260 Sønder Omme Tlf. 23 34 33 80 E-mail: arlis@c.dk Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 41 61 21 44 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 97 14 95 03 Sognemedhjælper Linda Lauridsen Tlf. 20 64 81 97 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 76 72 77 76 E-mail: arvad@skylinemail.dk Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 58 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Benta Dejgaard Enghaven 35, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 18 34 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke SEPTEMBER Søndag den 4. Kl.10.00 11. søndag efter trinitatis Søndag den 11. Kl. 9.00 12. søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 18. Kl.10.00 13. søndag efter trinitatis Søndag den 25. Kl.10.00 14.søndag efter trinitatis. Høstgudstjeneste. Fyld Danmarks kirker. Efter gudstjenesten se s. 4 OKTOBER Søndag den 2. Kl. 9.00 15.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 9. Kl.10.30 16.søndag efter trinitatis Søndag den 16. Kl. 9.00 17.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 23. Kl. 9.00 18.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 30. Kl.10.30 19.søndag efter trinitatis. Reformationsgudstjeneste, se.s. 4-5 NOVEMBER Søndag den 6. Kl.16.00 Allehelgensøndag Søndag den 13. Kl. 9.00 21.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 20. Kl.10.30 Sidste søndag i kirkeåret. Salmesang for flere generationer. Efter gudstjenesten se s. 5-6 Søndag den 27. Kl.10.00 Første søndag i advent DECEMBER Søndag den 4. Kl.10.30 Anden søndag i advent Søndag den 11. Kl. 9.00 Tredje søndag i advent. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 18. Kl.10.00 Fjerde søndag i advent Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne

Onsdag den 21. september kl.10.00 Høstgudstjeneste - forud for morgendagens høstfest Torsdag den 13. oktober kl.10.00 Gudstjeneste med nadver Torsdag den 10. november kl.10.00 Gudstjeneste med nadver

8

Profile for Brande Bladet

Kirkeblad for Sdr. Omme Kirke August 2011  

Kirkeblad for Sdr. Omme Kirke August 2011

Kirkeblad for Sdr. Omme Kirke August 2011  

Kirkeblad for Sdr. Omme Kirke August 2011

Advertisement