Page 1

Kirkebladet for september - oktober - november 2015

Pigerne tyder skriften pĂĽ vĂŚggen. LĂŚs side 2


mennesker på imponerende vis ville rejse og dermed manifestere deres herredømme over Gud og hvermand. Gud så faren i det og forplumrede deres planer, hvorefter menneskene blev spredt ud over hele jorden, hvor vi nu bor. Men man må nu sige, at Sønder Omme kirkes tårn ikke rager højt op.

Skriften på væggen De to piger på forsiden, Clara og Laura, er i færd med at tyde indskriften på vores kirkes tårn. Den, som en person mejslede, efter at kirken netop havde fået sit tårn i 1622. Hvem husker ikke den leg med at lægge et tyndt stykke papir over en mønt, tegne over med en blyant, og da se, hvorledes den underliggende mønts indskrift og motiv tydeligt trådte frem. Det samme gjorde Clara og Laura på kirkemuren og se: indskriften trådte tydeligt frem.

Klokken i tårnrummet Skal man kalde sammen, er det godt at rage lidt op. Derfor er kirkens klokker blevet placeret i et tårn. Først har vi haft en klokkestabel af træ med en klokke i, som man stadig ser det ved kullede kirker. Men da klokketårnet blev færdigbygget i 1622, kom klokken naturligvis ind i tårnrummet. I 1734 fik sognet en ny klokke, støbt i Lübeck, den har vi endnu, dog i omstøbt udgave. Den er ikke i brug mere, men den har den, synes jeg, meget rammende inskription: Jeg kimer til Højtid - Jeg ringer for Lig - Men altid Jeg kalder til Himmerig.

LODFAG BD TS 1622 Indskriften,der tydes som: Lod fru Anne Grube bygge dette tårn Sønder Omme 1622 Få år forinden havde denne enke til Juellingsholm, den store tvillinggård, der lå i sognet, forlænget kirken mod vest og sluttede nu med at sætte et tårn på. Et tårn på kirken. Tårne og spir er over hele verden et tegn på det himmelstræbende, på magt og på penge. Derfor fortæller Bibelen også, at det ikke gik godt med det første tårn, som

2

Marianne Groth Hansen kimer julen ind 2007. Siden har kirken fået automatisk kimning.


I klokketårnet Her hænger i dag to malmklokker, den ene lidt større end den anden. På dem står der, foruden støbested og årstal, et vers fra salmebogen DDS 8 vers . 5. I klokketårnet hænger også 17 små klokker og det er dem, der sender en melodi ud over sognet fire gange dagligt, som regel afstemt efter kirkeåret. En og anden går måske og tænker: Hvad er det nu for en salme, jeg kender den da godt? Velkommen Det ringer klokkerne også… og så meget andet, som der ikke er plads til her. Men denne sommer har jeg nydt de blomster, som graverne på kirkegården har fundet på at sætte ved kirkens to indgange. Tak for det! Det er, som der står en og gæstfrit byder enhver velkommen: Vær så god at træde inden for. Dette hus er også dit! Elna Lasthein

Voksenkoret ved Sønder Omme kirke Torsdag den 20. august påbegynder Sønder Omme kirkes voksenkor den nye sæson i konfirmandstuen kl. 16.15 - 17.15, men man kan altid blot støde til. Det kan nok lyde lidt flot, når vi siger ”kor”, for kor, det er vel sådan noget med, at man synger flerstemmigt, noget svært altså. Ja, korsang kræver træning. Men når vi siger kor hos os, så betyder det, at vi, der kan lide at synge og synge sammen med andre, vi mødes en gang om ugen for at synge sange og salmer, og en gang om måneden deltager vi så som kor i en gudstjeneste på den måde, at vi har indstuderet søndagens salmer, så vi kan synge godt med på dem og således

være med til at give den øvrige menighed mod og lyst til selv at synge godt med. Det er altså ikke så kunstigt! Enhver kan være med, for alle uanset stemmens størrelse og klang kan være med. Vil man lige se, om det skulle være noget for én, så kommer bare man og synger med, og var det så ikke lige, hvad man kunne ønske sig at fylde sit liv med, nå ja, så siger man bare: ”Det var altså ikke lige noget for mig”, og så skilles vi og er lige gode venner af den grund. Eventuelle spørgsmål kan stilles til korlederen, organist Niels Martin Lasthein, tlf. 21752043.

3


Møder og arrangementer Forældremøde for årets konfirmandforældre tirsdag den 8. september kl. 19-21. Høstgudstjeneste 20. september. Rasmus Lützhøft er med på sin guitar. Vi samler ind til et velgørende formål. Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen. Pris for frokost, drikkevarer og kaffe 30, - pr person. Det er også her, hvor menighedsrådets formand Peder Arvad fortæller om, hvad menighedsrådet har arbejdet med i det forløbne år og om de planer, man gør sig for kirken fremadrettet. I den forbindelse modtager menighedsrådet gerne både ris og ros og gode ideer. Vi fejrer ham igen… Carl Nielsen 150 år - Sang og fortælling. ”Jeg kan jo ikke gøre for at Vor Herre har valgt lige mig til at skrive temaerne ned - vel…”? Dirigent for Odense Motetkor og så meget andet Christian Dyrst styrer kyndigt og erfarent fællessangen og fortæller om sangene. Hvad er det der gør at Carl Nielsens sange er noget helt særligt? og hvor fik han det fra? Det er nogle af de spørgsmål Christian Dyrst vil give sit svar på. Såvel nogle af Carl Nielsens sikre hits som nogle af hans mindre kendte sange er på programmet, ligesom blikket også vendes fremad mod arvtagerne. Christian Dyrst er kendt som en dynamisk, vidende og - ind i mellem - også humoristisk fortæller, der kan gøre sangene og deres historier levende og vedkommende. Torsdag den 24. september kl. 19.00 i konfirmandstuen. Bemærk tidspunktet!!! Kaffe og fynske brunsvigere 20.- pr. person

4

”Samfund i opposition til kristendommen” . Foredrag ved forfatter og lektor Mikael Busch, Kolding. Onsdag den 18. november kl. 19.30 i konfirmandstuen. Mikael Busch har gennem mange år forsket i og berettet om forholdene i det hedengangne Østtyskland . Han har skrevet bogen ”Knud og Vera, et Stasi-drama”, hvor han fortæller den hårrejsende historie om en mand, som forråder sin kone, da han er hemmelig medarbejder i Stasi, det hemmelige politi. Knud og Vera grundlægger i fællesskab en fredskreds, forankret i den lokale kirke. Men også her opererer Stasi – via agenten Knud Wollenberger. Her i foråret kom så endnu en bog af Buschs hånd om Østtyskland, ”Lenz - Stasiagenten, der blev fanget af fortiden.” Babysalmesang i Sønder Omme kirke Onsdag kl. 10.30-11.30 i ugerne 38, 39, 41, 43, 44, 46 og 47. Første gang således onsdag den 16. september. Ledere af kurset: Niels Martin Lasthein og Linda Lauridsen. Tilmelding og spørgsmål til Linda Lauridsen Tlf. 20 64 81 97. Det er gratis at deltage.


Skæld ud på Gud! Foredrag ved sygehuspræst Preben Kok. Torsdag den 1.oktober kl.19.30. ”Alting kan blive bedre”, siger man med største selvfølgelighed. Men det er ikke rigtigt. Meget kan blive bedre - men det er ikke alting, der kan blive bedre. Når sætningen så ikke blot afvises, er det fordi den indeholder en tankegang, som er blevet moderne. Vi vil gerne lade som om, vi har magten over tingene og kan kontrollere dem. Preben Kok vil imidlertid pege på, at når vi fastholder, at vi er Guds børn, der har barneret i forhold til vores far i himlen, så sættes den naturlige grænse for, hvor meget, der kan forlanges af os. I gamle dage blev denne grænse f. eks. tydeliggjort med ordene: ”Og når min sjæl blev af sin grublen træt, den hviled’ sig ved Fader vor at bede”. Når vi kan lægge det i Guds hånd. som vi ikke selv kan magte, har vi den bedste Julekoncerten i år bliver tirsdag 15. december kl. 19.30 i Sdr. Omme kirke med Syngedrengene fra Assens. Omtale i næste nummer. Sæt X i kalenderen for kirkens sogneudflugt 2016. Det bliver lørdag den 21.maj - udflugten er allerede under udarbejdelse! Sangaften ved Lea og Poul Erik Ehrhorn. Niels Martin Lasthein ved klaveret. Konfirmandstuen onsdag den 12. november kl. 19-21. Kom og syng med.

medicin mod stress og udbrændthed. Tankegangen er beskrevet med mange eksempler i Preben Koks bog: ”Skæld ud på Gud”. Preben Kok er - efter 40 års virke - netop fratrådt som sognepræst i Engum sogn, et lille landsogn nord for Vejle. Desuden har han været tilknyttet Vejle Sygehus som sygehuspræst. I 2008 var Preben Kok vært og sjælesørger i DR2s program, ”Skriftestolen”. Efterfølgende skrev han bogen ”Skæld ud på Gud”, som indtil nu er solgt i over 32.000 eksemplarer. Kok har også deltaget i DR2 serien 2008: Hvad ved præster om kærlighed? I 2013 er Preben Kok bidragyder til bogen: ”Hjælp - når livet kommer bag på os” redigeret af Eva Jørgensen. Et par citater: Vi skal plante og vande, Men det er Gud, der giver væksten. Jf. 1 Korinterbrev 3,6 Vi mennesker har ikke magten over alting. En del af livet kan og skal vi tage hånd om. Preben Kok

Oplæsningsaftener i præstegården Denne vinter læser Niels Martin Lasthein højt fra Blichers, Jakob Knudsens og Martin A. Hansens forfatterskab - fortællinger, noveller og erindringer. Ønsker man at deltage, bedes man henvende sig til Erly Sigaard på telefon 40 99 37 90. Før jul er afsat fire aftener: onsdag den 11. november, tirsdag den 17. november, torsdag den 26. november og onsdag den 2. december.

5


Nyt fra menighedsrådet Kirkeskoven Som nogle måske allerede har bemærket har menighedsrådet givet Hjerteforeningen tilladelse til at placere små dyrefigurer i træ og i naturens farver rundt om i Kirkeskoven. Endnu engang er menighedsrådet blevet oplyst om, at der henkastes affald fra Gl. Bøvlvej og ind på menighedsrådets jord ved Kirkeskoven. Menighedsrådet har på den foranledning set sig nødsaget til at opsætte et skilt med forbud her mod. Den nye graverbygning på kirkegården Byggeriet i den nordøstlige del går fremad og forventes at stå færdigt først i september. Herefter starter ombygning af kapelbygningen midt på kirkegården. Her skal der indrettes handicaptoilet og lager. Desuden skal bygningen fortsat tjene som kapel i vinterhalvåret. Det hele ventes færdiggjort 1.november.

måneder for at passe postbutikken i Super Brugsen. De sidste to år har Marianne også hjulpet sognepræsten med undervisningen af minikonfirmanderne, og dertil har Marianne været både interesseret og god til at tage børnene. Desuden har menigheden også mødt Marianne ved flere lejligheder i kirken. Vi siger tak for mange gode år hos os. Heldigvis rejser Marianne ikke så langt væk, nemlig til nabosognet Blåhøj, hvor Marianne nu skal være graver. Hvad skal man gøre, hvis man ønsker at forudreservere et gravsted? Sønder Omme Menighedsråd har efter forespørgsel åbnet for denne mulighed. Ønsker man at erhverve et gravsted til senere anvendelse, kan man indgå en aftale på minimum 5 år. Der indgåes samtidig en aftale om pleje og vedligehold af gravstedet for perioden. Priser kan ses på Sdr. Omme kirkes hjemmeside. Det vil være muligt at forlænge reserveringsperioden efter 5 år. Kommer gravstedet i brug indenfor reserveringsperioden modregnes beløbet i den endelige ydelse.

Kommende menighedsrådsmøder

Afsked med gravermedhjælper Marianne Groth Hansen forlader 1. september Sdr. Omme kirkegård efter godt 9 års ansættelse. Marianne kom fra Postvæsenet, men allerede da med stor interesse for havearbejde. Marianne kom på vores kirkegård i en god mesterlære ved vores daværende graver Arne Brunbjerg. I 2006 søgte Marianne orlov uden løn i 5

6

Torsdagene den 17. sept., den 22. okt. og den 19. nov. 2015. Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue kl.19.00. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk


Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Michael Ancher: En barnedåb fra 1888. Ribe kunstmuseum

Organist Niels Martin Lasthein Tlf.75 34 10 27 eller 21 75 20 43 E-mail: lasthein@hotmail.com

Døbte, viede, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden den 21. maj til og med den 11. august 2015

Kirkesangere: Helge Lauridsen, Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen, Tlf. 97 14 95 03 Kirkebetjeningen har fridag mandag

Døbte: Mads Nielsen Silas Kallehauge Hansen Valdemar Vestergaard Brix Iben Lyhne Nielsen Emma Frank Påskesen Viede: Merete Arvad Mortensen og Johan Ditlev Sørensen Denise Dyrvig Clemente Jørgensen og Martin Møller Jensen Kirkeligt velsignede: Trine Dejgaard og Jannick Skovgaard-Sørensen Døde: Tekla Geerthsen Larsen Begravet fra Farum kirke Tage Christensen Bisat fra Sundby kirke Vagn Marinus Nielsen Richard Møbjerg Jeppesen Inga Hansen Pia Næsby Eskildsen Begravet fra Vonge kirke

Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 29 43 47 28 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 - E-mail: ester1806@ privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 15 07 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Næste kirkeblad udkommer i begyndelsen af december 2015.

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke SEPTEMBER

Søndag den 6. Kl. 10.00 14. søndag efter trinitatis Søndag den 13. Kl. 9.00 15. søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 20. Kl. 10.00 16. søndag efter trinitatis. Høstgudstjeneste. Frokost m.m. efter gudstjenesten Søndag den 27. Kl. 10.00 17. søndag efter trinitatis OKTOBER Søndag den 4. Kl. 10.30 18. søndag efter trinitatis Søndag den 11. Kl. 10.00 19. søndag efter trinitatis. Søndag den 18. Kl.   9.00 20. søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 25. Kl. 10.00 21. søndag efter trinitatis. NOVEMBER Søndag den 1. Kl. 16.00 Allehelgen Søndag den 8. Kl. 10.00 23. søndag efter trinitatis Søndag den 15. Kl. 10.30 24. søndag efter trinitatis. Søndag den 22. Kl.   9.00 Sidste søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 29. Kl. 10.00 Første søndag i advent DECEMBER Søndag den 6. Kl.10.00 Anden søndag i advent. Med klip og traktement i konfirmandstuen efter gudstjenesten Søndag den 13. Kl.  9.00 Tredje søndag i advent. Rahbek-Engmarksgaard Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne

Torsdagene den 10. september, den 22. oktober og den 19. november. Den første og den sidste er der mulighed for at deltage i nadveren. Alle kl.10.15.

8

Kirkeblad sept 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you