Page 1

Kirkebladet for marts - april - maj 2014

Gemmer du på et godt billede fra vores kirke - fra ude eller inde?

Har du et godt billede fra vores kirke?

Forsiden er denne gang flankeret af Sønder Omme kirke i forårsdragt. Billedet har jeg venligst fået af en af sidste forårs konfirmandforældre, og jeg synes, at det er mægtig godt: Vinklen billedet er taget fra er ny - tårnet bliver pludselig højt, himlen med skyerne, flaget - og kirkegården, der emmer af de første forårstegn. Men det fik mig til at tænke: Er der nogle, der ligger inde med gode billeder fra Sønder Omme kirke, ude som inde, med eller uden mennesker, vil vi meget gerne have et eksemplar, - hvis I vil dele det med os. Man kan skrive, om det er et, der må bringes eller man ikke ønsker det! Kom med det - eller send det på mail: elas@km.dk. Så siger vi tak! Elna Lasthein


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner til stede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

2

Navne og adresser Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 7534 1027 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 2334 3380 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 4161 2144 E-mail: csorganist@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1996 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 9714 9503 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 2943 4728 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1507 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum

Næste kirkeblad udkommer omkring 1. juni. Indlevering hertil senest 1. maj 2014.


Konfirmation i Sønder Omme kirke søndag den 27. april 2014 Jennie Wesselhoff Corvinius, Birkevej 1 Catalina Kjær Hahne, Stadion Allé 5 Kathrine Bohn Jespersen, Gammel Bøvlvej 42 Jonas Spandet Kaus, Gammel Bøvlvej 39 Natascha Lüdeking Christian Emil Mogensen, Møbjergvej 9 Julie Rindom Myrup, Hovedgaden 15 1.th. Emilie Hedegaard Nielsen, Nørager 51 Troels Linder Storm Nielsen, Engebækgårdvej 36 Christian Neergaard Pedersen, Solbakken 47 Mette Andrea Pedersen, Grindstedvej 23 Sofie Høtbjerg Egsgaard Pedersen, Holdgårdsvej 23 Christopher Lundsgaard Rosing, Holdgårdsvej 26 Annemette Elisabeth Teut, Hovedgaden 25 B, 01 Frederik Nicolaj Refshøj Juul, Egeparken 5

Konfirmation i Sønder Omme kirke 4. maj 2014 Louise Kaas Hansen Victoria Skriver Hauge, Enghaven 27 Kasper Iversen, Lyngvang 15 Line Busk Jensen, Hovedgaden 33 st. Clara Gejl Kristensen, Gammel Bøvlvej 8 Jeppe Kaltoft Kristensen, Solbakken 14 Nikolaj Ousoongnoen Kristensen, Rahbæksparken 514 Cecilie Lassen, Holdgårdsvej 6 Steffanie Lüdeking Sofie Lund Nielsen, Skovvang 13 Jonas Schilling Nymand, Gammel Bøvlvej 29 B Maria Moos Plauborg, Hasselvej 15 Silvia Dorthea Pool, Møbjergvej 37 Mads Højrup Poulsen, Omme Landevej 33 Jan Tronborg Schiøtt Bruun, Stadion Allé 20 A Christina Vestergaard, Bøvlvej 85

3


4


En hel dag for konfirmander i Sønder Omme Søndag den 2. februar - kyndelmisse, hedder dagen også - mødte konfirmanderne i Præstegården kl.10.00. Gennem hele dagen skulle vi forberede aftenens gudstjeneste. Vi fik besøg af Kirketeatret, som vi før har haft besøg af. Konfirmanderne blev inddelt i tre grupper: 1. En dramagruppe, der skulle fremføre et nutidigt, men genkendeligt skuespil over ”Den fortabte søn”, en lignelse, som Jesus har fortalt. Der er to brødre i lignelsen og spørgsmålet er, hvem af de to, der fortabes? I sit eget? Den yngste, der lader hånt om arven, vil erobre friheden, men ender i slaveri og fortrydelse, den ældste, der er den pligtopfyldende søn, men, viser det sig, da der skal være fest: er ved at gå til i sin egen selvretfærdighed. Hovedpersonen er selvfølgelig den gavmilde fader, der bliver ved med at holde af sine to sønner og gør alt, hvad han kan for at holde fast i dem…Lignelsen ender med fest, men med et spørgsmål om menneskene (her de to sønner) nogensinde bliver klar til den fest? Skuespillerne var klædt ud og havde rekvisitter med. 2. Så var der en gruppe, der sang gospel. Hele dagen skrålede de. De nåede at lære tre gospel sange og sang dem i kirken. Som dagen skred frem blev de gladere og gladere og fik mere og mere stemme. Sådan så det i hvert fald ud og sådan lød det. De sang dog meget bedre til før kirketid. . For det var alligevel overvældende pludselig at stå over for så stor en lyttende menighed i kirken! Men de gik til den hele dagen, og det var skønt! 3. Den tredje gruppe skulle forberede et skyggespilsdrama om, hvorfor der dog er så meget ondskab i verden? Hvordan kan Gud dog tillade det? ”Gud, hvor er du?” hed dramastykket, hvor vi følger et ungt menneskes tanker og erfaringer i hverdagen. Teenagerens spørgsmål, ja, råb til Gud: Hvor er du Gud? Men senere bliver spørgsmålet vendt om, og det lyder da : ”Menneske, hvor er du”?

Og endelig kommer svaret, men først efter så meget grueligt ondt kulminerende i langfredag med korsfæstelsen . Bag lærredet ses herefter en person med udstrakte arme komme gående hen mod os i lys - som Thorvaldsens Kristus eller som Erik Heides Kristus i vores kirke, og en stemme siger med ekkolyd: ”Menneske, jeg er her. Kom til mig….Det unge menneske udenfor lærredet ser op og ser hen mod Jesu skygge – nu med et mere åbent og gådefuldt ansigt. Skyggespillet, der var med både lys, lyd og drama sluttede meget stærkt, og derefter sluttede gudstjenesten med nadver. Sønder Omme kirke var ganske forandret, idet et stort lærred var spændt ud i korbuen. En forældre kom med frokost til os, en frokost børnene, fandt stort behag i. Og efter den var der et løb med levende poster undervejs, et løb over den kristne påske, og jeg skal love for, at de unge mennesker vidste noget, når der var konkurrence indblandet. Gudstjenesten var klokken 19.00, og det var skønt, at I var så mange, der kom og var med i den.  Elna Lasthein

Grundlovsmøde Tirsdag den 5.juni er der grundlovsmøde i præstegårdshaven. Niels Martin Lasthein åbner mødet kl.13.30 og herefter taler folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Søren Espersen. Det er i dag især udenrigspolitikken, der har Espersens bevågenhed, og han er en sand ven af Israel og forfatter til bl.a. bogen ”Israels selvstændighedskrig – og de danske frivillige”. Mødet holdes – om vejret tillader det – udendørs. Medbring selv kaffekurven (og om muligt en havestol). Vel mødt i Præstegården!

5


Endnu lidt mere sang Tirsdag den 11. marts kl.19 – 21. Vinterens sidste sangaften falder ved tærsklen til foråret. Denne gang er det Ragna Hennelund Nielsen og Torben Nielsen, der præsenterer os for nogle af deres favoritter. Naturligvis sidder Ragna selv ved klaveret. Velkommen!

Søndag den 4.maj kl. 19.30 Vi fejrer befrielsesaftenen i konfirmandstuen. Dansk sang. Fællessang. Sangerlauget, bestående af ti raske drenge med gode herrerøster, deltager. Elna og Dietrich Niels Martin Lasthein Bonhoeffer tegner et billede af den tyske modstandsmand og præst Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer er i dag kendt for sin kompromisløse modstand mod det nazistiske regime og dets forbrydelser mod menneskeheden. Det kom til at koste ham livet. Han blev henrettet i tysk koncentrationslejr kun 39 år gammel. Bonhoeffer har efterladt sig flere bemærkelsesværdige bøger. Tilmed også breve sendt fra fængslet til sin unge kæreste. Den 9. april om morgenen blev den unge mand henrettet kun to uger før lejrens fanger blev befriet af amerikanske soldater og under en måned før Nazitysklands endelige sammenbrud. Vi sætter lys i vinduerne for at fejre befrielsen efter de mørke og forbandede år, og vi håber på forårets første rabarberkage til kaffen.

6

Koncert søndag den 1.juni kl.15.30 i Sønder Omme kirke. Byfesten slutter i Sønder Omme kirke med koncert med Zenobia. Danske viser og sange samt Zenobias egne numre. Sønder Omme kirke har tidligere haft besøg af den dygtige gruppe, og vi gør det gerne igen.

Forbønsgudstjeneste for Forfulgte Kristne Søndag d. 30. marts kl. 16.30 i Zions kirke, Esbjerg Over hundrede millioner kristne lever i lande, hvor de bliver forfulgt på grund af deres tro. Vi tror på den samme Herre og Mester – Jesus Kristus – som dem. Vi har det godt i vores land og der er kristne, der er flygtet hertil, fordi de ikke kunne leve som kristne i deres hjemlande. Derfor indbyder Biskop Elisabeth Dons Christensen i samarbejde med Ribe stifts mellemkirkelige råd og Stiftsudvalget for mission og religionsmøde til en forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne.


Nyt fra kirkegården Vinteren er normalt en stille tid på kirkegården. Således ikke denne vinter. Grandækningen valgte vi til denne vinter at klare ”selv”, således at vi ikke ansatte ekstra hjælp til dette. Det betød, at vi dækkede med gran lidt længere ind i december måned. Med et par gode storme undervejs, der også bød på lidt oprydning, nåede vi turen rundt til alle gravsteder inden jul. Jeg havde af hensyn til græsset valgt, at vi denne vinter ikke satte fyrregrene ned som pynt ved gravstenene i plænen. I stedet er der sat fyr på gangen ved Lindetræerne. Fremover vil vi gøre det på denne måde, og jeg håber på forståelse herfor. Man er meget velkommen til selv at pynte vaserne ved stenene. På mødet i november besluttede menighedsrådet et nyt tiltag i afdeling D. Hele denne afdeling får brostensforkant og takshække. I skrivende stund er der snedækket udenfor, men så snart tøvejret giver plads fortsætter vi med at lægge brostenskanten. Ca.1. marts er de nye takshække kommet hjem fra Holland. Afhængig af vejret og vores tid går vi i gang med at rykke thuja og bøg op og skifte til taks. Foråret skal også gerne byde på anlæg af endnu en urnerække. Vi har fået mulighed for at lave en halv række i afdeling B om til urner. Denne række vil få brostensforkant og thuja som bag- og sidehæk. Personalemæssigt har Marianne Groth Hansen klaret det meste i vinterens løb inklusive, at Marianne også i tiden januar til

KFUMs Soldatermission. Soldatervennefest i Filskov missionshus den 3.april kl.19.30. Taler: Kirsten og Alex Pedersen, Starup Henvendelse kan ske til Henning Larsen, Filskov på tlf. 61678165

omkring 1.april er medhjælp ved minikonfirmandundervisningen. Jeg har afspadseret en del timer og Eddie er vinterfyret. De fem uger af disse bruger Eddie på kursus. Vi glæder os til, når foråret melder sig, at få ham tilbage med ny viden. Birgitte Birkbak, graver

Kommende menighedsrådsmøder Torsdag den 13. marts kl. 19.00 Torsdag den 20. marts kl. 18.00 regnskabsmøde for 2013 Torsdag den 24. april kl. 19.00 budgetmøde for 2015 Torsdag den 22. maj kl. 19.00 Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk Døbte, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden 20. nov. 2013 til og med 18. feb. 2014 Døbte: Nikolas Tuanrit Kristensen Silas Stoustrup Døde: Gerda Mosegaard Birgit Nielsen Ingeborg Kristiane Terkelsen Alice Lykkegaard Løfvenberg. Begravet fra Herning Vestre Kapel Viggo Madsen Anna Johanne Simonsen Annie Poulsen. Bisat fra Filskov kirke Bente Jensen Hans Agerbak

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke MARTS Søndag den 9. Kl. 10.00 Søndag den 16. Kl. 10.30 Søndag den 23. Kl. 10.30 Søndag den 30. Kl. 9.00

Hvem er den største? Uddrivelsen af den onde ånd Jesus spørger: ”Når jeg siger jer sandheden, hvorfor tror I mig da ikke”? Afslutning minikonfirmander Brødet fra himlen, det sande brød. Jesus siger: ”Jeg er livets brød”! Rahbek-Engmarksgaard

APRIL Søndag den 6. Kl.10.00 Mariæ Bebudelsesdag Søndag den 13. Kl.10.00 Palmesøndag Torsdag den 17. Kl.10.00 Skærtorsdag Fredag den 18. Kl.10.00 Langfredag Søndag den 20. Kl.10.00 Påskedag Mandag den 21. Kl.19.00 Anden påskedag. Årets konfirmander forklarer gudstjenestens liturgi undervejs. Søndag den 27. Kl.10.00 Konfirmation MAJ Søndag den 4. Kl.10.00 Søndag den 11. Kl.10.00 Fredag den 16. Kl.10.00 Søndag den 18. Kl.   9.00 Søndag den 25. Kl.10.00 Torsdag den 29. Kl.10.00

Konfirmation Tredje søndag efter påske Bededag Fjerde søndag efter påske. Rahbek-Engmarksgaard Femte søndag efter påske Kristi Himmelfartsdag. Efter gudstjenesten serveres en let frokost i konfirmandstuen.

JUNI

Søndag den 1. Kl.10.00 Sjette søndag efter påske Søndag den 8. Kl.10.00 Pinsedag Mandag den 9. Kl.10.00 Anden pinsedag

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne

Torsdag den 13. marts kl.10.15 Torsdag den 24. april kl.10.15 Påskegudstjeneste. Med nadver Torsdag den 15. maj kl.10.15

8

Kirkeblad marts maj 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you