Page 1

Kirkebladet for juni - juli - august 2013

SPIS FISK TIL PINSE Poul Erik Andersen og børnebørnene Mikkel, Emma og Christian sætter fisk ud i Omme å.


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner tilstede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

2

Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 7534 1027 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 41612144 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 75341996 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 9714 9503 Sognemedhjælper Linda Lauridsen 20648197 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 7672 7776 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1507 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift

Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Indlevering til næste nummer: 1. august 2013 Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum


Spis fisk til pinse Hvert år op til pinse kåres årets pinsefisk. Til jul spiser vi and, til påske lam og til pinse……? Derfor foreslog biskop Jan Lindhardt i 1999, at vi skal have noget at huske pinsen på, for ”danskerne tænker og tror med maven”. Vi har bestemte madtraditioner til mortensaften, jul, nytår og påske – samt fastelavnsboller og varme hveder Store Bededag – men hvad med pinsen? Skal den huskes, så må den have en madtradition. Sammen med Danmarks Fiskehandlere gik Jan Lindhardt da i brechen for kampagnen: PINSEFISK. Der var mange, der rystede på hovedet af alt det, Lindhardt satte i gang. Men der er noget om, at det ydre og det indre hænger sammen. Det har biskoppen skrevet en bog om. – Og tanken har bidt sig fast, så også i år er årets pinsefisk blevet kåret! Rødspætten. Og fakta er, at salget af fisk til pinse er gået 10-20 % op! Fisk og kristendom Hvorfor nu fisk til pinse? Jo, fisken er faktisk de første kristnes kendetegn. De brugte fisken som symbol, før de brugte korset, fordi de første bogstaver i bekendelsen: ”Jesus Kristus Guds Søn Frelseren” på græsk danner ordet ”fisk”. På et tidspunkt, hvor kristne i perioder blev forfulgt, kunne

man give sig til kende over for hinanden som kristen ved at tegne omridset af en fisk i sandet eller i hånden. Så kunne man tale frit og kunne aftale at mødes til gudstjeneste førstkommende søndag. Fisken som kristendommens tegn passer også meget godt med, at Bibelen er fuld af fisk. Jesus kom fra egnen ved Genesaret Sø, og hans første disciple var fiskere. Fisk som kristent vidnesbyrd i dag. I dag ser vi undertiden en bil med en fisk på. Det er stadig et vidnesbyrd. Det er dog endnu ikke blevet forbudt, hvad vi jo ved korset er andre steder. Her hos os er det frit at kunne tale om sin kristne tro, man kan højst blive til grin eller latterliggjort! Hver søndag ringer klokkerne og vi kan få lov at komme i kirke. Men sådan ser det ikke ud alle steder. Kristne er i dag forfulgte, de flygter fra Ægypten, Irak og Pakistan…. I februar i år holdtes der en forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Ribe domkirke. Det angår også os. Flere af de forfulgtes familiemedlemmer, venner og landsmænd lever her i landet. Ja, er flygtet hertil, fordi de ikke kunne leve som kristne i deres hjemlande. For dem betyder det, at vi støtter dem rigtig meget. Vi tror på den samme Herre og mester. Elna Lasthein Døbte, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden 25. februar til og med 15. maj 2013 Døbte: Oskar Sangild Nielsen David Emil Ernst Thorsgaard

Folkekirkens Nødhjælp bruger også fisken i sit logo og med jordkloden omkring. Et udtryk for deres nødhjælp. Brød til verden.

Døde: Erling Ladefoged Pedersen Laurids Hansen Frede Borup Jensen Birthe Andersen Jens Sommer Niels Juel Nielsen

3


Peters fiskefangst

I Lukasevangeliet kapitel 5 står følgende: Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.« For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus’ sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Søndag den 30. juni, i kirkeåret den 5. søndag efter trinitatis, er Peters fiskefangst ”dagens tekst”. Læs Møllehaves udlægning her på siden og slå op i salmebogen og nyd Grundtvigs salme: ”Der sad en fisker så tankefuld”.

4

Opgiv ikke! Giv det dog en chance! Ud med snøren - igen! I Jens Kvists interviewbog: ” MØLLEHAVE – et liv har fem akter” fra 2002 er der en god udlægning af ”Peters fiskefangst”. På et tidspunkt falder samtalen på kærlighed og ægteskab. Her, som så mange andre steder i livet, kommer udholdenheden flere gange på prøve. Det kan ikke undgås. Jens Kvist spørger Møllehave om han ikke synes, at vores udholdenhed er for kort i dag? Så svarer Møllehave : ”Hvis jeg skulle sige det evangelisk – eller hvis jeg skulle minde om et sted i evangeliet – så vil jeg fremhæve det mærkelige sted hvor Jesus møder sine apostle der har været ude at fiske. De har været ude hele dagen uden at fange noget som helst, og de kommer trætte og opgivende i land. Nu kan det være nok for i dag. Så siger Jesus: Tag lige ud igen. Nej, vi har ligget der hele dagen, der er ikke nogen fisk. Tag ud igen. Så bliver nettene fulde. Der vil jeg sige – de perioder kender jeg i mit liv. Det kunne være tre år hvor jeg ikke kunne komme igennem med noget jeg gerne ville skrive. Det kunne være to måneder hvor jeg ikke kunne udtrykke det jeg gerne ville, i en prædiken. Det kunne være en lang periode i børnenes liv hvor man syntes at det var hårdt at komme igennem med dem. Det kunne være en skrigende pubertet, det kunne være hvad som helst. Men nettene blev fulde. Du skal ikke bare gå i land og sige, der er ikke mere. Så er det ud igen. Jamen der var heller ikke noget. Så ud igen. Det kan være syv år hvor nettene ikke bliver fulde. Men pludselig er fiskene der igen. Lad være med at opgive. Olesen-Larsen* bruger den fortælling i en prædikensamling der hedder ”Livsmod på Guds ord”. Det vil sige, når dit eget livsmod svigter, så bare ud igen. Så må du altså gøre


det på Ordet. Ordet siger: Det skal nok gå, tag ud igen. Jamen…. Jamen, der er ikke noget jamen. Prøv igen. Også i et ægteskab. Bliv ved. Lad være med at give op for hurtigt. Tag ud igen på det sted hvor du ikke ved om der kommer noget ud af det. Enhver maler kender det. Van Gogh havde perioder hvor han kun kunne blande farver. Men der kom noget fantastisk godt ud af det, selvom han følte at det var spild af tid. Det vil sige, han får nettene fulde efter en lang, sej og næsten tom periode. Alene på den tro på at du er maler, skal du male. På samme måde i helt almindelige venskaber. Giv det dog en chance. Måske vil du opdage at du får det tredobbelte igen”. *(en tidligere præst ved Esajas-kirken i København. EL).

Kommende menighedsrådsmøder Torsdag den 15. august Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue kl. 19.00. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk Åben kirke: I sommerperioden fra 1. maj til 1. september vil Sønder Omme kirke være åben fra kl. 8 -20.

Børnekoret starter ny sæson den 14. august 2013

Det foregår i konfirmandstuen i præstegården hver onsdag kl. 14.30-15.30. Koret er fra 3. klasse og op. I år skal vi være med til: - Koncert i Egtved Kirke med Sigurd Barret, sammen med 3 andre børnekor - Adventsstævne i Ribe Domkirke, sammen med 100 andre børn, der synger i kor - Ulvetime, som er en lille gudstjeneste for børn - Forårskoncert på skolen, og mange andre ting. Har du lyst til at synge og øve flerstemmig sang, så mød op i konfirmandstuen, og se hvad vi laver. Med venlig hilsen Organist Camilla Svanberg Tlf. 41 61 21 44 Mail: svanberg.camilla@gmail.com

Kirkekor - sæsonstart

Sdr. Omme Kirkes Voksenkor starter ny sæson torsdag den 15. august 2013. Koret er for alle voksne, der har lyst til at synge. Vi mødes i konfirmandstuen torsdage kl. 16.15-17.30. Cirka en gang om måneden vil koret være med til at løfte sangen til gudstjenesten. Vi øver også efterårs- og juleprogram med både salmer og sange. Har du lyst, så kom og vær med. Gamle som nye medlemmer er velkomne. Tilmelding ikke nødvendigt, men spørgsmål kan rettes til organist Camilla Svanberg, tlf. 41 61 21 44.

5


Nyansat graver og kirketjener 1. april 2013 ansatte vi en ny graver og kirketjener i Sønder Omme sogn. Blandt flere ansøgere faldt valget naturligt på Birgitte Birkbak . Birgitte er oprindeligt uddannet sygehjælper, men siden 1993 har hun arbejdet indenfor folkekirken. I oktober 2011 blev Birgitte uddannet anlægsgartner. Birgitte Birkbak kom fra en stilling som graver og kirketjener ved Nørlem kirke ved Lemvig. Herfra har hun erfaring med kirkegårdsdrift, såvel det administrative som det praktiske. Fra 1993 – 2001 arbejdede Birgitte som gravermedhjælper på Jegindø kirkegård. Så mange års erfaring med kirke og kirkegårdsarbejde ligger bag. I sit tidligere job har Birgitte også været praktisk hjælp med forskelligt i sognegården, med konfirmander og minikonfirmander ja, kort sagt brugt sig selv på alsidig vis, hvor der nu har været behov for det, fordi et sogn skal hænge sammen på bedste vis, og fordi det har haft hendes interesse. Om sin fritid skriver Birgitte: ”Min fritid indeholder for en stor del kirkelige aktiviteter, ligesom jeg også gerne går

6

til gudstjeneste, når jeg har fri. Jeg synger gerne i kor og spiller klaver på amatørbasis. Gymnastik om vinteren, og gå- eller cykleture om sommeren for at holde kroppen intakt. En god bog og håndarbejde bliver der også tid til. Ellers er haven og blomsterarrangementer den altoverskyggende interesse.” Birgitte Birkbak har nu på grund af sit nye arbejde ved Sønder Omme kirke bosat sig i Sønder Felding, hvor også Birgittes mand bor. De fire børn er voksne. Vi byder Birgitte velkommen. Søndag den 9. juni vil vi efter gudstjenesten byde på en velkomstdrik ude i solskinnet eller inde i ly af våbenhus og kirke og dermed sige et officielt velkommen til Birgitte. - (For en ordens skyld skal det skrives, at Birgitte Birkbak først officielt tiltræder stillingen til 1. juli, men i praksis er begyndt til 1. april. Denne glidende overgang skyldes, at vores tidligere graver, Arne Brunbjerg slutter sine år med at afvikle ferie, men 5. juni er helt fratrådt).


Til lykke til organisten

Tirsdag den 4. juni afslutter vores organist Camilla Svanberg sin organisteksamen ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Camilla har blandt andet været til eksamen i voksenkorledelse og liturgik. Hendes sidste fag er orgel, hvor hun både skal op i salmespil og kunstspil. Uddannelsen er nomineret til 5 år, men Camilla har taget den på 4 år. Da Camilla i

2009 blev ansat som kirkemusiker hos os, fandt såvel hun som vi, at der var længe, længe til, at uddannelsen kom i hus. Men tiden går, som bekendt, og nu er Camilla fuldt færdiguddannet. Vi ønsker til lykke. Vi markerer det med et glas efter gudstjenesten den 9. juni. Der kan enhver komme og lykønske vores organist.

Det orgelstykke, som vores organist skal spille til den sidste store orgeleksamen hedder: ”Litanies” af Jehan Alain fra 1937 Det betyder anskrig, og er Alains fortolkning af hans egen sorg over at miste sin søster og bror i en bjergulykke. Alain er både inspireret af gregoriansk sang, og Debussys klangbilleder, og det er en hvirvelvind af forskellige temaer og sanseindtryk, der ender i et stort skrig. Alain har skrevet dette om stykket: ”Hvis den kristne sjæl i sin store pine ikke kan finde flere ord til at bønfalde Gud om barmhjertighed, gentager han den samme heftige og tillidsfulde bøn igen og igen. Fornuften når sin yderste grænse og kun troen, og troen alene, kan fordrive den store pine” Camilla Svanberg skriver selv om dette stykke: ”Det er det flotteste og mest fantastiske stykke jeg har spillet, og jeg får stadig kuldegysninger, når jeg har spillet det igennem. Jeg glæder mig til at spille det til eksamen, selvom jeg er nervøs. Det tager ca. fem minutter. Kan høres på youtube. Det er skrevet for tre manualer, så det er en lidt tynd udgave jeg kan spille på et manual”. Da Sønder Ommes orgel kun har et manual og få stemmer til rådighed, har organisten på skift øvet sig i Blåhøj og Grindsted kirker.

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke JUNI Søndag den 2. Søndag den 9. Søndag den 16. Søndag den 23. Søndag den 30.

Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 10.00 Kl. 09.00 Kl. 10.00

Den rige mand og den fattige Lazarus Det store festmåltid Jesus spiser sammen med ”de fortabte”. Om at dømme andre. Rahbek-Engmarksgaard Peters fiskefangst

JULI

Søndag den 7. Kl. 10.30 Om vrede! Fra Jesu bjergprædiken Søndag den 14. Kl. 09.00 Zakæus får besøg! Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 21. Kl. 09.00 Om falske profeter! Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 28. Kl. 09.00 Lignelsen om den uærlige godsforvalter. Rahbek-Engmarksgaard

AUGUST

Søndag den 4. Kl. 10.30 Jesus græder over Jerusalem og rydder op i templet. Onsdag den 7. Kl. 14.00 For sognets ældre. Med efterfølgende kaffe og underholdning i konfirmandstuen Søndag den 11. Kl. 10.30 Farisæeren og tolderen Søndag den 18. Kl. 10.30 Helbredelsen af den døve og stumme Søndag den 25. Kl. 10.00 Den barmhjertige samaritaner

SEPTEMBER Søndag den 1. Søndag den 8. Søndag den 15.

Kl.10.00 Helbredelsen af de 10 spedalske, kun én sagde tak. Kl.10.00 Om bekymringer! Kl. 10.30 Opvækkelsen af enkens søn fra Nain.

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 27. juni kl. 10.00 Onsdag den 7. august kl. 14.00 i Sønder Omme kirke. Ikke alle på O.C. kan gå til kirken. Derfor må andre gerne melde sig som hjælp på forskellig vis. Bagefter er der kaffe og underholdning i præstegården Torsdag den 12. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste

8

Kirkeblad juni august 2013  

Kirkeblad for Sønder Omme Sogn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you