Page 1

Kirkebladet for december 2013 - januar - februar 2014 Det første lys er Ordet, talt af Gud, det skabte liv, hvor alt var øde, med fuglesang, med blomster, der sprang ud, med glæde over markens grøde. Det andet lys blev tændt i Betlehem, Guds Søn steg ned fra Himlens høje og delte jorden med os som sit hjem med al dens fryd og al dens møje.

Det tredje lys har intet øje set, det lyser gennem hjertesorgen og melder, det umulige er sket, det tredje lys er påskemorgen. Det fjerde lys har ild fra alle tre, en pinseglød i vores hjerte, så vi for dem, der intet lys kan se, kan tænde kun en lille kerte. Johannes Johansen 1963, 1971 og 1974.

Andreas til venstre på billedet er 6 år, Elias i midten er 8 år og August til højre er 3 år.


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner til stede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

2

Navne og adresser Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 7534 1027 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 2334 3380 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 4161 2144 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1996 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 9714 9503 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 2943 4728 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1507 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum Næste kirkeblad udkommer omkring 1. marts. Indlevering hertil senest 1. februar 2014.


Han gav os sit ord! … det er det, julen handler om. Gud gav os sit ord. Påske er så, at han står ved sit ord - og pinse, at vi får frimodighed til at tage imod det, tro ham på hans ord! Sådan kan udtryk fra vores daglige tale udlægge højtiderne. At give sit ord … det er at sætte sig selv i spil - og vente på, at blive taget på ordet. Det er at sætte sig selv ind. Det er langt mere omfattende end selv den mest korrekt udformede kontrakt. ”At give sit ord” er at gøre sig afhængig af at blive troet - troet på sit ord, at blive mødt i tillid. Når det sker, da er det bindende, det står fast og det forener. Adventstiden Ugerne ind under jul, er en tid fyldt med forberedelser og forventninger af så mange slags … til julen. Der er mange gøremål og overvejelser, mens kalenderlyset brænder ned, og adventskransens lys efterhånden alle tændes. De samme uger er fyldt med en beroligelse i at vide, at uanset om julen bliver, som vi planlægger og håber på - eller helt anderledes, så ændrer det ikke på, at vi fejrer jul, fordi Gud gav os sit ord, sit løfte. Guds Ord tog bolig iblandt os sådan lyder juleevangeliet i flg. evangelisten Johannes. Helt præcis skriver han: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. … Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. … Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,

og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.” (Johs. 1.1…) Guds Ord kom til verden i den dreng, der blev født i den stald i den nat i Betlehem for 2000 år siden, Jesus af Nazareth. Han var Guds Søn, Guds Ord, Guds løfte til os om, at vi ikke skal fortabes ud i mørke og tomhed og ingen ting, men have evigt liv, (Johs. 3.16), og på det løfte leve hver dag her og nu for og med vor næste. Det løfte står Gud ved - lad os tage ham på ordet - sætte vor lid til det - og opdage at vi i vort liv egentlig altid er i en adventstid - med mange gøremål og forventninger og planer og drømme – og den store beroligelse og glæde: At Gud gav os sit Ord! Jette Langgaard, Thyregod - Vester

Kirkekoncert med Agnes og Rune Most

- Fløjte, klaver og orgel. Agnes Most er uddannet pianist fra Musikkonservatoriet i Budapest - og siden som organist, da hun flyttede til Danmark og giftede sig med Rune Most. Rune er solofløjtenist i Odense Symfoniorkester. Nu gæster det meget dygtige par Sønder Omme, hvor de vil spille et program fra barokken og fremefter. Det bliver en af de gode kirkemusikaftener. Søndag den 2. marts kl. 16.00 i Sønder Omme kirke.

3


Årets julekoncert

Onsdag den 11. december kl. 19.00 i Sønder Omme kirke. Vi får besøg af ”Haderslev Domkirkes Pigekor” - et særdeles ambitiøst arbejdende pigekor med 38 sangere i alderen fra 12 til 20 år. Udover de ugentlige korprøver modtager sangerne solo-undervisning i sang ved professionelle sangpædagoger. I foråret 2012 deltog koret i den internationale kor-konkurrence ”Slovakia Cantat” med et sølvdiplom til følge. I oktober 2012 var koret på koncert-tur til Flensburg, og i 2013 rejste koret i maj måned til Belgien for at konkurrere med ca. 100 kor fra Europa og resten af verden. Korets primære opgave er at medvirke ved særlige koncerter og gudstjenester i Haderslev Domkirke. Desuden gives årligt ca. 10 koncerter ”ude af huset” og her er vi heldige at få koret til Sønder Omme…. Så kom og hør! I foråret 2014 planlægges endvidere korets første CD-indspilning. Koret ledes og dirigeres af Thomas Berg-Juul, der siden november 2011 har været ansat som organist og korleder ved Haderslev Domkirke. Han leder, udover pigekoret, også Domsognets Juniorkor og Pigekor, og synger således med ca. 90 piger hver uge. Udover sit omfattende virke som korleder er Thomas Berg-Juul solistuddannet organist i 2009 fra Det jyske Musikkonservatorium.”

4

På Herrens mark – en pilgrimsvandring til Santiago de Compostela i Spanien Torsdag den 6. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen i Sønder Omme præstegård. Foredrag ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell, der her skriver følgende: I Middelalderen var det almindeligt at følge de gamle pilgrimsruter i Europa. Da jeg fik bevilget studieorlov for at fordybe sig i emnet ”kristen spiritualitet”, tog jeg rygsækken på og vandrede alene ad den gamle pilgrimsrute, ”el camino” (= vejen) i Spanien. Jeg overnattede i klostre og på herberger, deltog i munkenes messer, mødte moderne pilgrimme, der vandrede i længsel – længslen efter det enkle liv, længslen efter at genopdage naturen, længslen efter at finde sig selv, længslen efter Gud. På en sådan vandring kom jeg til at se mit liv i miniformat: som en vandring fra vugge til grav. Og Bibelens velkendte ord foretog en rejse fra hjerne til hjerte, fra hoved til krop. Er man først begyndt at læse Bibelen ud fra føddernes perspektiv, springer det hele tiden i øjnene: Bibelens beretninger er fulde af opbrud, vandringer, rastepladser, møder undervejs og længsel efter at komme frem til målet. Fra Paradisets Have til Det himmelske Jerusalem er Bibelen en pilgrimsbog, fuld af fødder, valfarter, missionsrejser og pilgrimsvandringer.


ULVETIMEN - for de 2 - 99 årige Sønder Omme kirke og kro fortsætter med at dæmpe de værste ulvehyl før spisetid og i stedet vende ulvetimen til noget godt. Vi er klar: Onsdag den 29. januar og tirsdag den 25. februar. KL. 17.00 mødes vi i Sønder Omme kirke til ½ times bibelhistorie og sang. Herefter går vi fra kirke til kro, hvor der serveres spagetti og kødsauce (husk tilmelding dagen før til kroen, tlf. 75 34 17 00) til 25 kr. for alle over 10 år. Børn under 10 år ledsaget af en voksen spiser gratis. Drikkevarer mælk, øl og vand kan købes. Kl.19.00 går vi hjem efter, at vi har ønsket hinanden god nat. Ulven er tæmmet! Den folkelige og enfoldige Kierkegaard - med et sideblik til Leonard Cohen Foredrag i Sønder Omme præstegård tirsdag den 14. januar kl. 19.30 v/ Anders Kingo, sognepræst, forfatter og dr.theol. Mange har sikkert både forsøgt og opgivet at læse Søren Kierkegaard. Man har forsøgt, fordi man havde en fornemmelse af, at der i hans værker blev sagt noget uhyre væsentligt om det at være menneske. Og man har måske opgivet, fordi tænkemåde, sprog og stil forekom at være en uoverstigelig hindring for at komme ind i hans tankeverden. Kierkegaard er imidlertid langtfra umulig at forstå. Tværtimod! Selve hans grundanliggende er ikke - intellektuelt

VI GØR NOGET VED SANGEN! Torsdag den 23. januar kl. 19-21. Sangaften i konfirmandstuen. Birthe og Lucas Hansen præsenterer sange, de synes godt om, og vi andre får lov at synge med. Tirsdag den 11.marts kl.19-21. Sangaften i konfirmandstuen. Denne gang har vi inviteret Ragna og Torben Hennelund til at byde op til sang og med Ragna Hennelund ved pianettet. - vanskeligt at forstå, men det er en provokerende udfordring til dette at være menneske. Kierkegaard ville forkynde kristendom for sig selv og sine landsmænd. Derfor foretager han disse dybe analyser af, hvad det vil sige at være menneske, og derfor meddeler han sig i store dele af sit forfatterskab ikke til eksperter, men til alle, for hvem det at være menneske ikke er et ligegyldigt foretagende. Den eneste forudsætning for at forstå ham er, at man har gjort nogle erfaringer med sig selv. ”Jeg kan egentlig ikke lære dig noget”, siger han til sin læser, ”men har livet lært dig lektien, kunne vi jo samtale”. Anders Kingo er en af vore bedste formidlere af Søren Kierkegaard og nu kommer han her! Og han giver sit foredrag den overraskende drejning: ”med et sideblik til Cohen”. Men kom og hør hvorledes Anders Kingo netop mener, at disse to herrer har et fælles anliggende!! Kierkegaard i sin prosa, Cohen, der er nulevende, i sin poesi. I de sange, han synger!

5


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Som det måske er blevet bemærket er præstegården blevet kalket og gårdspladsen er blevet rettet op, så regnvandet fra byen ikke løber ind til husene. Det gamle birketræ midt på gårdspladsen er fældet. Det var ikke kønt længere. Der tænkes plantet noget andet og mindre midt på gårdspladsen. Vi synes, at det har pyntet på præstegård og gårdsplads. Desuden er de store lindetræer i allén blevet klippet, store tunge grene hang lavt. Nu forventer vi, at byen får klippet resten af Linde Allé, d.v.s. det sidste stykke op mod Hovedgaden. Sønder Omme kirke bliver optaget i det, der hedder ”Vejkirker” så dem der ikke er fra Sdr. Omme kan se, hvornår vor kirke er åben. For vi vil gerne vise kirken frem.Begrebet ”vejkirke” stammer oprindelig fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende inden for, specielt i sommertiden. Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, undertiden endog med frivillige ”kirkeværter”. Det er blevet mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot få nogle minutters stilhed i en travl hverdag, eller når man besøger ens kære på kirkegården. Der udgives hvert forår to foldere med ”Vejkirker og andre åbne kirker”. En for Jylland og en for Sjælland og øerne. Nu kommer Sønder Omme kirke også med i en sådan folder, som i øvrigt er en god ide at have liggende i bilen.

6

Organist Vores organist Camilla Svanberg er sygemeldt. Fra 1.januar 2014 har Niels Martin Lasthein (vores tidligere organist) tilbudt at hjælpe. Niels Martin Lasthein bliver fra da af ansat i et midlertidigt vikariat.

Kommende menighedsrådsmøder Torsdag den 16. februar Torsdag den 20. februar Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Normalt kl.19.00. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk Døbte, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden 19. august til og med 19. november 2013 Døbte: Daniel Nielsen Liam Venø Malthe Ladefoged Schwartz Simonsen Olli Vad Bjerg Viede: Heidi Refsgaard og Morten Rasmus Scheeres Pia Belinda Zabell og Jens-Michael Pedersen Annie Birkedal Poulsen og Schani Ulrich Gerfelt Døde: Laura Kolding Jørgen Stoustrup Egon Ravn Andersen Otto Ernst Birthe Agnete Jul Tronborg Edith Nielsen


På kirkegården Dagene bliver kortere – kulden tager til og vækstsæsonen på kirkegården lakker mod enden. En atypisk sæson på mange områder. Personalemæssigt med ny graver, men hel-

Julefest

En ny ide er kommet op: at samle de, der måtte have lyst til julefest i konfirmandstuen juledag kl. 12.00. Der bliver julefrokost med dejlig hjemmelavet mad (har man en opskrift, eller en erindring om noget helt særligt, er man forud velkommen til at give ”kogekonen” et praj herom, det vil hun kun synes var sjovt). Enhver er med til at bidrage til at det bliver en god fest på selveste juledag. Der vil være juletræ, så tag endelig børnene med. Og oprydningen hjælpes vi ad med, som i gamle dage, hvor snakken gik lystigt over opvasken! Prisen er kr. 75,- pr. voksen inkl. én øl eller vand. Børn deltager gratis. Der er max plads til 40 deltagere. Tilmelding senest den 16. december til Anne Marie Christensen på tlf. 40 52 63 02 eller til Elna Lasthein på tlf. 75 34 10 27.

digvis også med to lokale, kendte dygtige medhjælpere. En frosthård marts måned efterlod sig synlige tegn på især de stedsegrønne planter på kirkegården. Thujahækkene har lidt stor skade ligesom mange af gravstedernes stedsegrønne planter. Vi har brugt en del tid på beskæring og nyplantning af de skadede planter. Det har hele vejen igennem været en vurdering hvilke planter der skulle skiftes og hvilke der kunne nøjes med en beskæring. Der kan endnu være planter som bør skiftes ud. Thujaplanterne er vanskelige at skifte ud enkeltvis og det vil ikke give en ensartet og pæn hæk. Derfor har vi i september måned skiftet hækkene i en del af afd. C. Til foråret påtænker vi at skifte en del i afd B. Der er yderligere hække der trænger og vi vil forsøge at få dem fornyet efter økonomisk formåen. Vi har i 2013 solgt en del urnegravsteder. Det resulterede i, at vi har fået menighedsrådets godkendelse til at etablere en ny urnerække i afd A. Som de øvrige urnegravsteds-rækker på kirkegården er disse etableret i en af de rækker, hvor der mellem gangene er tre rækker gravsteder. For at undgå færdsel over eksisterende gravsteder er arealet foran den nye urnerække lavet som et ”åbent” anlæg. Vi er i skrivende stund i fuld gang med at dække gravstederne til vinter! En dejlig tid og rart at nyde synet, der varmer på de enkelte gravsteder. Med venlig hilsen Birgitte Birkbak, graver

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke DECEMBER Søndag den  1. Kl.10.00 Jesus på besøg i sin hjemby Nazaret. Søndag den  8. Kl.10.30 Lignelsen om de ti brudepiger. Efter gudstjenesten Bemærk! er der frokost, juleklip m.v.i konfirmandstuen Søndag den 15. Kl.09.00 Zakarias´ lovsang. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 22. Kl.11.00 Johannes peger på ham, der skal komme. ”Han skal blive større, jeg skal blive mindre” Tirsdag den 24. Kl.13.30 &15.00 Juleaftensdag. Jesu fødsel Juledag den 25. Kl.10.30 Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. 2. juledag d. 26. Kl.10.00 ”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden”. Søndag den 29. Kl.10.00 Flugten til Egypten. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 31. Kl.15.00 Jesus lærer sine disciple at bede Fadervor. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nytår. JANUAR Søndag den   5. Kl.10.00 Jesus siger: ”Jeg er verdens lys”. Søndag den 12. Kl. 9.00 ”Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det”. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 19. Kl.10.00 Jesus og den samaritanske kvinde mødes og en samtale opstår. Søndag den 26. Kl.10.30 Disciplene siger: ”Giv os en større tro!” FEBRUAR Søndag den  2. Kl.19.00 Vandringen på søen. Konfirmanderne har forberedt gudstjenesten Søndag den   9. Kl.10.00 ”Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør……” Søndag den 16. Kl. 9.00 Lignelsen om de betroede talenter. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 23. Kl.10.30 ”Hvad skal vi sammenligne Guds rige med”? MARTS Søndag den  2. KL.10.00 Fastelavn. Jesus møder den blinde på vej til Jerusalem Søndag den  9. Kl. 10.00 Hvem er den største? Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne

23. december kl. 16.00 Torsdag den 9. januar kl. 10.15 Nytårsgudstjeneste Torsdag den 13. februar kl.10.15 Torsdag den 13.marts kl.10.15

8

Kirkeblad jul 2013  

Kirkeblad for Sdr. Omme sogn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you