Page 1

Kirkebladet for december 2015 - januar og februar 2016


Tanker ud fra julesalmen ”En rose så jeg skyde” Dette efterår har vi her i Sønder Omme gået og set på nedbrydning og ruiner, alt mens vi også har set en ny skole rejse sig. Det har været en proces, som mange har fulgt med i. Glæden over det nye, der skød frem, men også vemoden over at se det gamle synke i grus. For har man bare lidt historie med sig, har der for mange været historie og gode minder forbundet med de nu forsvundne bygninger. Dels en gammel skole, hvor mange har gået og virket og dels to af byens smukke huse, to hjem. Kitty og Carlos og lærer Sørensens, sygekassens, Birgits og Jettes hus og hjem - ja, mere historie kan føjes til. Da ruinerne lå tilbage, fik jeg sådan en ubændig lyst til at gå ind bag afspærringen og plante en rose, en smuk rød rose, der skød op af ruinhoben. Sandelig også fordi alle de murbrokker, al den nedbrydning blev et billede på, hvad der sker i den store verden omkring os lige nu.

som vi skal til at synge netop nu. En rose så jeg skyde. En rose, der skyder op et uventet og tilsyneladende umuligt sted, er et billede på håb. Hvor kommer den fra, den rose? Fra jorden, som er bundfrossen. Alligevel kommer den op. Der er et knytnæveslag bag den rose. Ja, viljen, der fører den rose op, er enorm. Og rosen er blodrød. Den er Kristus. Marias barn, der kommer ubelejligt for nogen at se, men overrumplende alligevel kommer med trøst og med glæde og med spire til nyt liv. På trods af det, der ser ufremkommeligt ud. På trods af synd og pine, mørke og kulde. Det kan ikke blive værre. Rosen, som er Kristus, er et billede på den ubegribelighed, at selve livet kan vi ikke destruere. Den kosmiske vilje bag alt, Guds vilje, lader sig ikke udrydde. Midt i ruinerne er der altid en hundehvalp, der har lyst til at lege. Den glæde ved livet, var, hvad Jesus altid ville kalde frem og kalder frem. For når verdenshistoriens uhyrligheder bliver allerstørst, da kan det også pludselig ske, at det for menensker åbenbares, at denne ondskab i hvert fald ikke er meningen med livet. Nej, meningen er kærlighed. At jorden skal være til at leve på. For Jesus kom med Guds rige. Som et glædeligt budskab om at det er på færde i enhver historisk situation som en påstand om en anden mulighed Den rose fin og lille har dejlig duft og skær; den lyse for os ville og sprede mørket her; i sandhed mand og Gud; af syndens nød og pine han nådig hjalp os ud.

Det er så her billedet af en rose, der skyder frem, hvor man ikke forventer det og heller ikke skulle kunne mene det muligt, det er her, det billede dukker frem. Det billede kommer selvfølgelig fra en julesalme,

2

Glædelig jul og tillykke til sognet med den nye skole. EL


Årets guldkonfirmander Den 5. september havde en flok guldkonfirmander sat hinanden stævne i Sønder Omme kirke. Den kirke, som de var blevet konfirmerede i over to søndage i maj 1965. Dengang var de i alt 32 piger og 29 drenge. Da jeg ville finde konfirmanderne i kirkebogen slog det mig, hvad der siden 1965 er sket med pige- og drengenavne i Danmark. Ligeledes med forældrenes stilling, som på denne tid næsten altid var ensbetydende med faderens stilling. Dersom han da levede! Man ser, hvor hurtigt historien ændrer sig. Navne som: Jens Erik, Erik, Palle, Børge, Ole, Jørgen, Arne, Mogens, Kai, Knud, Egon, Kristen, Villy, Villy, Mourids, Erling, Karl Marius, Preben, Jens Peter, Gert, Helge, Finn, Peter, Poul Erik, Niels Peder, Anders, Per og Claus. Anny, Else, Grethe, Betty, Anni, Benta, Bente, Else, Birthe, Anne Lise, Martha, Lis, Tove, Birthe, Betty, Anna, Ketty, Tove,

Yrsa, Grethe, Bente, Tove, Anette, Ellen, Solvejg, Anna Birgitte, Julie, Gerda, Else, Gerda, Bente Marie, Anne Mette. I dag er man gået væk fra stillingsbetegnelser i kirkebogen. Men her kan man se, hvad man ernærede sig af i Sdr. Omme sogn på denne tid. I 1965 finder man titler som fængselsoverbetjent, fængselsassistent, gårdejer, arbejdsmand, murermester, murer, gartner, hotelejer, landmand, smedemester, vejmand, sognepræst, fabriksarbejder, skovarbejder, entreprenør, kontorbestyrer, bogholder, servitrice, elektriker, landpostbud, slagteriarbejder, mejerist, vognmand. De erhverv, der hyppigst er nævnt for denne årgangs forældre er dels at arbejde ved landbruget og dels og det næst hyppigste ved fængslet, dengang kaldet Arbejdshuset. EL Men hvorledes er fornavnene i 1922 og hvad ernærede konfirmandernes forældre sig ved dengang? Lad os med et billede af konfirmandholdet fra 1922 se på dette i næste nummer af kirkebladet.

3


Møder og arrangementer Søndag den 6. december er der gløgg og æbleskiver, snak og klip i konfirmandstuen efter gudstjenesten. Lea Ehrhorn og Karin Vincentia Pedersen medbringer gode flotte ideer - lige til at gå til. Alle er velkomne.

Oplæsningsaftener i præstegården Denne vinter læser Niels Martin Lasthein højt fra Blichers, Jakob Knudsens og Martin A. Hansens forfatterskab - fortællinger, noveller og erindringer. Ønsker man at deltage, bedes man henvende sig til Erly Sigaard på telefon 40 99 37 90. Her kan man også få datoerne efter nytår.

JULEKONCERT MED SYNGEDRENGENE Tirsdag den 15. december kl. 19.30 afholder Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens julekoncert i Sdr. Omme kirke . Koret vil synge danske julesalmer i smukke arrangementer samt en lille buket med julesange fra forskellige lande, herunder en afdeling med engelske Christmas Carols. Sidstnævnte er en del af korets faste repertoire, der er inspireret af den engelske drengekors-tradition. For koncertgængerne bliver der også lejlighed til at synge med på et par fællessalmer. Der skulle således være garanti for at komme i julestemning med kendte klange i ørene. OM SYNGEDRENGENE Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens består af ca. 40 drenge og unge mænd. Syngedrengene fungerer til daglig som kirkekor i Vor Frue Kirke i Assens. Koret har fungeret uafbrudt siden 1856 og kan fejre 160-års jubilæum næste år. Hovedrepertoiret er klassisk europæisk kirkemusik, danske salmer samt udpluk fra den danske sangskat. Koret synger 4-stemmigt efter engelsk forbillede. De yngste drenge synger sopran, mens altstemmen synges af såkaldt falsetterende herrestemmer (kontratenorer). Drengene starter efter optagelsesprøve i Korskolen i 3. klasse. Efter et år kan de optages i selve drenge- og mandskoret. 2-3 gange ugentligt har drengene korprøve, sangundervisning med stemmetræning og hørelære. Desuden gives klaverundervisning fra 6. klasse. Drengene deltager på skift 2 søndage ud af 3 ved gudstjenester i Vor Frue Kirke. Når stemmen går i overgang, modtager drengene fortsat sangundervisning og kan derefter indtræde i korets herregruppe som kontratenorer, tenor eller bas, når stemmen er klar. Syngedrengene ledes af organist og kantor ved Vor Frue Kirke Finn Pedersen. Man kan læse mere på Syngedrengenes hjemmeside www.syngedrengene.dk

4


Optakt til nytårsaften Nytårsaften er en særlig aften, hvor man både kikker tilbage, men samtidig også ser fremad. Det er meget at rumme. Nytårsaften er en højtidelig aften. Derfor har vi gudstjeneste i kirken denne dag kl. 15.00. Efter gudstjenesten byder vi i kirkens våbenhus på champagne og hjemmebagt kransekage og ønsker hinanden et godt nytår. Tirsdag den 2. februar kl. 19.00. Sangaften med Yrsa og Keld Dam-Telén. Med disse to musikalske mennesker, der både er til klassisk, jazz og rock, kan man ikke andet end få varmen en kyndelmisseaften. Yrsa og Keld leder aftenen og skiftes til at sidde ved klaveret. Undervejs serveres der et glas vin eller vand. Babysalmesang i Sønder Omme kirke

Et nyt hold startes efter nytår. Ledere er Niels Martin Lasthein og Linda Lauridsen. Tilmelding og spørgsmål til Linda Lauridsen på tlf. 20 64 81 97. Det er gratis at deltage. Følgende otte onsdage kl.10.30-11.30 : Den 13., 20. og den 27. januar. Den 3., 10. og den 24. februar. Den 2. og 9. marts.

Torsdag den 11. febraur kl. 19.30 i konfirmandstuen. Foredrag af Massoud Fouroozandeh: ”Den forbudte frelse”.

Massoud Fouroozandeh er født i Teheran i 1970. Han er tidligere muslim, men er i dag konverteret til kristendommen. I 1986 da krigen mellem Iran og Irak rasede, blev Massoud, som 15-årig, indkaldt til militærtjeneste. Massoud fandt krigen både absurd og meningsløs og tog - med den ene fod i gips - flugten til Tyrkiet og kort derefter til Danmark. Efter sin studentereksamen studerede Massoud international markedsøkonomi, og startede sin egen virksomhed, som han drev i fem år, indtil Jesus viste sig for ham i en bemærkelsesværdig drøm og kaldte ham til tjeneste. Massoud er uddannet cand.theol. fra Århus Universitet. I dag er han ordineret sogne- og migrantpræst med tilknytning til Sct. Hans Kirke i Odense, hvorfra han forsøger at bygge bro mellem migrantmenighederne og folkekirken over hele landet, bl.a. gennem Folkekirkens Migrantarbejde. Massoud forener i foredraget sin personlige fortælling med en teologisk forklaring af forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. Entre og kaffe 50,- kr. Alle er velkomne

5


Nyt fra menighedsrådet Den nye graverbygning på kirkegården Byggeriet med den nye graverbygning samt renovering af kirkens kapel er nu afsluttet. Der har for sognets beboere også været lejlighed til at besigtige de nye forhold. Byggeriet er forløbet godt. Menighedsrådet sender ros til både håndværkere og arkitektfirma.

Hilsen fra kirkegården Mens jeg skriver dette er vejret flot, tørt og rimeligt varmt. Om det er sådan vinteren vil forløbe er uvist. Men vist er det at vi på kirkegården i januar og februar måned har sat bemandingen ned, så vi fremover kun er én medarbejder i disse måneder. Ved begravelser eller andre opgaver, hvor to er påkrævet hentes yderligere en medarbejder ind. Med starten af september har vi fået et nyt ansigt i medarbejderstaben. Pia Kallehauge Hansen er ansat i en 8 måneders stilling. Pia har været i praktik på kirkegården to gange før og er således kendt med lidt af arbejdet

6

her. Efter en uge med grandækning må jeg også på dette felt melde ud, at her klarer Pia sig suverænt godt. Velkommen til Pia og velkommen til at Eddie har overtaget afløsningen af mig på mine fridage og ferier. Som det kan læses her er bemandingen på kirkegården beskåret nogle timer. Vi må tilpasse os de nye ansættelser, så vi fortsat kan have en ren og velholdt kirkegård. Det tror jeg også er muligt. Grunden til disse tilpasninger skal findes i vores regnskaber. Det er sådan , at vore priser på vedligehold, gran og blomster skal kunne dækkes af indtægten på disse. Ved for stort timeforbrug på kirkegården kan den af provstiet fastsatte pris ikke holdes. Vinterpynt ved plader i plæne har de sidste to år ikke været udført. Grunden er også her, at pris og arbejde skal hænge sammen. Vælger gravstedsejer at lade kirkegårdens personale vinterpynte i vaserne er det tilkøb ligesom granpyntning er det på de øvrige gravsteder. Pårørende er meget velkomne til at pynte i vaserne i plænen. Dette fjernes af os, når det er vissent eller ved plæneklipningssæsonens start. Øvrigt pynt, der bliver lagt, får lov at ligge nytåret over. Efter nytår fjernes det. Jeg håber, at der udvises forståelse for dette. Vi er hele året ”large” med hvad der bliver sat ved stenene, men er ind imellem nødt til at ”tynde ud” i antallet af pynt der bliver sat. Jeg vil gerne henstille til, at pårørende tager hensyn til hinanden på plænen. En del pårørende har jo netop valgt plænebegravelsen fordi der ikke skal være en masse pynt. Fra kirkegårdens personale ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Birgitte Birkbak


Kommende menighedsrådsmøder

Torsdag den 21. januar og torsdag den 25. februar 2016. Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue kl. 19.00. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk

Børnehaven på besøg 2013 Døbte, viede, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden fra den 12. august til og med den 16. november 2015 Døbte: Thor Meldgaard Henriksen Lauge Stephansen Møbjerg Morten Emil Flindt Thilemann Nohr Elmhorst Andersen Elias Holm Gejl Døde: Ole Peter Nøhr Korsholm. Bisat fra Ikast Østre kirke. Eyvind Kristensen Gejl Inger Marie Philipsen

Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Niels Martin Lasthein Tlf.75 34 10 27 eller 21 75 20 43 E-mail: lasthein@hotmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen, Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen, Tlf. 97 14 95 03 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 29 43 47 28 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 - E-mail: ester1806@ privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 15 07 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Næste kirkeblad udkommer i begyndelsen af marts 2015.

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke

DECEMBER Søndag den 6. Kl. 10.00 Anden søndag i advent. Med klip og traktement i konfirmandstuen efter gudstjenesten Søndag den 13. Kl. 09.00 Tredje søndag i advent. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 20. Kl. 10.30 Fjerde søndag i advent Torsdag den 24. Kl. 14 & 15.30 Juleaften Fredag den 25. Kl. 10.30 Juledag Lørdag den 26. Ingen. Anden juledag. Der er gudstjeneste i både Urup og i Grindsted kirke kl.10.00 Søndag den 27. Kl. 10.00 Julesøndag Torsdag den 31. Kl. 15.00 Nytårsaften. Efter gudstjenesten er der champagne og kransekage i våbenhuset, og vi ønsker hinanden et godt nytår. JANUAR Fredag den 1. Ingen Se nytårsaften. Søndag den 3. Kl. 10.00 Helligtrekongers søndag Søndag den 10. Kl. 10.00 Første søndag efter helligtrekonger. Sønder Omme spejderne deltager i gudstjenesten forud for deres nytårsløb. Søndag den 17. Kl. 09.00 Sidste søndag efter helligtrekonger. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 24. Kl. 10.00 Septuagesima Søndag den 31. Kl. 10.30 Seksagesima FEBRUAR

Søndag den 7. Søndag den 14. Søndag den 21. Søndag den 28.

Kl. 10.00 Fastelavn Kl. 10.00 Første søndag i fasten Kl. 09.00 Anden søndag i fasten. Rahbek-Engmarksgaard Kl. 10.00 Tredje søndag i fasten

MARTS

Søndag den 6. Kl. 10.00 Midfaste Søndag den 13. Kl. 10.30 Mariæ Bebudelses dag Søndag den 20. Kl. 10.00 Palmesøndag Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret

8

- hvor folk fra sognet også er velkomne Onsdag den 23. december kl. 15.00 Julegudstjeneste. Torsdag den 7. januar. kl. 10.15. Nytårs- og helligtrekonger gudstjeneste. Torsdag den 11. februar kl. 10.15 Gudstjeneste med nadver.

Profile for Brande Bladet

Kirkeblad december 2015  

Kirkeblad december 2015  

Advertisement