Page 1

Kirkebladet for marts - april - maj 2016

”Nu er det forår og Danmark frit. Velsign det, Herre, fra sund til klit” Velkommen til 4. maj i Præstegården, se side 5


Konfirmandholdet efteråret 1923 i Sønder Omme præstegård. Midt i billedet ses pastor Poul Olesen med sin lille søn foran. I sidste kirkeblad var der et nutidigt billede af konfirmander fra 1965, som var samlet 50 år efter, altså i 2015. Her nævnte jeg pige- og drengenavne fra dengang og samtidig forældrenes, og det vil dengang sige faderens, levebrød. Nu bringer vi fornavnene og hjemmets erhverv for konfirmander fra 1923. Der var i 1923 både forårskonfirmation (den 8. april) og efterårskonfirmation (den 7. oktober). Her bringes oplysninger fra begge hold. Følgende navne bruges: Rosa, Inger Marie, Karen Meta, Johanne, Edit Emmely, Ida Marie, Alma, Maren, Eva, Marie Theodora, Elisa Augusta, Ingrid, Else Kjeldsine, Andrea, Inger Kirstine og Louise Nielsine. Og drengenes er Peder, Jens, Ole, Johannes, Viktor, Viggo, Svend Gunnar, Niels, Emil Holger, Johan Helmar, Johannes Gunnar, Hans Kristian, Ivar, Kristian, Mads, Karl Gustav og Richard. Og disse var sønner og døtre af husmænd (13), af en insidder (sidder til leje), af gårdmænd (7), en landmand, arbejdsmænd (3), en arbejdsformand, en ugift mor, en tømrermester, en maskinmester, en bødker, en smedemester og en sadelmager. Har du gemt dit kirkeblad fra sidst kan du sammenligene og se udviklingen. EL

2


Konfirmation i Sønder Omme kirke Søndag den 24. april Emil Hamborg Andersen Christian Nielsen Bengtsén Claudia Ene Ebbesen Benjamin Vive Høgedal Cecilie Spandet Kaus Cecilie Amalie Lundt Elisa Medda Peter Munk Nielsen Signe Linder Storm Nielsen Jeppe Moos Plauborg Julie Frydensbjerg Madsen Jack Skjødt Rasmussen Klavs Kleinbergs

Søndag den 1. maj

Maria Kristiane Sand Christiansen Peter Groth Hansen Tobias Iversen Amanda Refshøj Jensen Frida Pouline Stobberup Pedersen Sebastian Thorning Kristensen Camilla Holt Madsen Maria Kathrine Tøstesen Madsen Marcus Juel Mikkelsen Signe Kristense Toksvig Mortensen Daniel Nielsen John Louis Sandholm Pedersen Jonas Plauborg Johanne Josefine Koch Skov Poul Edvard Thomsen Laura Bisgaard Worsøe Rasmus Tønder Troensgaard Sørensen Laura Højrup Poulsen Kirstine Frost-Jensen

Døbte, viede, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden fra den 17. november til og med den 14.februar 2016 Døbte: I perioden har der været én dåb i sognet, nemlig i Østerby kirke. Døde: Børge Lind Thea Vestergaard Ruth Hansen Jens Pedersen Laila Solvej Friis Pedersen Peder Kjær Gudrun Elizabeth Dyhrberg Kristiansen, altid kaldet ”Musse” Erik Ravn

Grundlovsmøde i præstegårdshaven Vanen tro er der grundlovsmøde i præstegårdshaven. Søndag den 5. juni kl. 13.30 indleder Niels Martin Lasthein mødet. Herefter taler pastor A. Raahauge fra Hørup på Als. Man medbringer selv kaffen og evt. en havestol, om man kan - men ellers skal vi nok finde plads til jer! I tilfælde af at vejret driller os, kryber vi indendørs. Vel mødt.

3


Påsken i kirken Før påske - 1. Påskens salmer: Onsdag den 16. marts kl. 19.00 synger vi i konfirmandstuen de væsentligste salmer, der hører påskeugen til. Voksenkoret og Niels Martin Lasthein har arbejdet med salmerne på forhånd, så der bliver god klang i stuen. Klangen forsødes yderligere, da menighedsrådet sørger for godt til ganen. Vi skal således både spise og have os et glas vin! Før påske - 2. Stor sang med vidunderlig klang i Sønder Omme kirke: Tirsdag den 22. marts kl. 19.30 danner Sønder Omme kirke ramme om noget enestående: Vokalkvartetten ”Rakhmaninov A Cappella Ensemble”, der består at fire unge mandlige solistsangere fra Odessa i Ukraine, synger påsken ind, og det kan de! Kvartetten synger af den storslåede russiske kirkemusik, der atter - efter 75 års kommunistisk forfølgelse af kristendommen - lyder i Øst. Meget stor musik, der formidles af et fremragende ensemble. Når man tænker på sang fra Rusland og fra de omkringliggende lande,

4

tænker man på dybe mandsstemmer. Ja, meget dybe mandsstemmer. En sådan bas er ensemblet i besiddelse af. Dette blot en af ingredienserne i ensemblets fremførelse af vokalmusik ved påsketide. Musikanmelder ved Randers Amtsavis, Monica Papazu, der ved, hvad hun skriver om, skrev sidste år efter en koncert: ” Koncerten var en åbenbaring af den åndelige skønhed, som bevæger alle menneskers hjerte”. Det bliver en uforglemmelig aften! Påskegudstjenesten søndag d. 27. marts Allerede lørdag ved aftenringningen begynder klokkerne at kime påsken ind. De kimer igen påskemorgen, mens vi går til kirke. Kirken er pyntet. Påskeevangeliet lyder som en fanfare af glæde, ikke til at tro, men heller ikke til at lade være med at tro, - og vi svarer med påskesalmer og musik.

Ved gudstjenesten medvirker Marit Ernst Bock og Allan Thorsgaard på henholdsvis fløjte og guitar. De bor nu i Malmø. Marit er gartnerdatter her fra Sdr. Omme. Men selvfølgelig er både skærtorsdag og langfredag optakten til påskedag. I påsken får vi hele menneskelivet med gennem Jesu Kristi lidelseshistorie. Derfor er påskedag så stor og overraskende med en helt ny begyndelse.


Møder og arrangementer Onsdag den 4. maj - ligger i år lige op til Kristi Himmelfartsdag. Men vi holder den, for 4. maj ligger, hvor 4. maj nu engang ligger! Og vanen tro vil vi gerne markere aftenen. Glæde os over friheden, som aldrig er nogen selvfølge, men Danmark fik den atter i 1945. Aftenens gæst kommer fra Vedersø, Knud Reinhard Tarpgaard, der ved rigtig meget om Kaj Munk og gør os delagtige heri. Samt i Kaj Munks betydning for den danske modstandsbevægelse, der betød, at Danmark trods alt kom til at stå på den rigtige side – efter krigen. Vi sætter lys i vinduerne, synger og serverer ny rabarberkage som en hyldest til foråret. Vi begynder kl. 19.30 i konfirmandstuen. Kristi Himmelfart den 5. maj vil kirken være pyntet, og vi serverer kaffe og rundstykker efter gudstjenesten. Gudstjenesten er kl. 10.00.

Kommende menighedsrådsmøder Torsdagene den 17. marts, den 21. april og den 19. maj 2016. Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue kl.19.00. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdromme.kirke.dk

Sogneudflugt lørdag den 21. maj 2016 til Sønderjylland og Rømø Menighedsrådet inviterer til følgende forårsudflugt: Med Dorthe Stamp Christensen og Niels Martin Lasthein som turledere kører bussen fra Sønder Omme præstegård kl. 9.00. Undervejs serverer menighedsrådet en kop kaffe og et rundstykke. Vi gør holdt ved den store landsbykirke syd for Ribe, Brøns, hvor stedets afgåede præst Sten Vedstesen viser frem og fortæller om de meget spændende og fortællende kalkmalerier. Hvad fortæller de? Derefter kører vi længere sydpå, til Skærbæk, hvor menighedsrådsformand Niels Stamp viser den smukt restaurerede kirke frem. Herefter kører vi over dæmningen til Rømø, som vi skal lære lidt at kende. Først finder vi et godt sted (med adgang til toiletter), hvor vi kan spise vores medbragte mad. Siden hører vi om og besøger Rømø kirke og kommandørgården, hvor vi får historien om hvalfangernes færd. Vi skal også have kaffe hen på eftermiddagen. Siden går det hjemad igen. Middag på Brøns Kro. Vi rammer igen Sønder Omme kl. ca. 20.00 Pris for sognebørn: 300 kr. pr. person Pris for udensogns: 350 kr. pr. person Tilmelding senest fredag den 13. maj enten til Dorthe Stamp Christensen på tlf. 27 63 13 55, eller på mail ecdc2011@hotmail. com Eller til Lasthein, præstegården, tlf. 75 34 10 27 eller på mail: elas@km.dk Vel mødt menighedsrådet

5


En lovsang til kærligheden ”Kærlighedens højsang” sådan kalder vi oftest det stykke, som Paulus skriver i 1. Korinterbrev kapitel 13. ”Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”.

6

I sin bog ”Godt bud gi´r marv i benene” skriver K.E. Jensen, tidl. præst i Sdr. Omme, således om denne bibeltekst: ”Det er en lovsang til kærligheden, ikke den kærlighed, vi kender fra vort eget liv og i vor verden, for den er jo ofte camoufleret egenkærlighed; men dén kærlighed, som verden aldrig har set magen til, en kærlighed som tror alt, håber alt, udholder alt, og som aldrig bortfalder. Og når vi har lært os selv ret at kende, så skal vi nok opdage, at mindre kan vi i hvert fald ikke nøjes med. Det er en kærlighed, som kender os til bunds – og dog – eller netop derfor – bliver ved med at være kærlighed. I virkeligheden er det en lovsang til Kristus, for sådan var han. Da han færdedes her på jorden, sagde han, til hvem han mødte, og hans ord lyder med myndighed til hver enkelt af os i dag: ”Lad mig bære med på din byrde, du kan ikke bære den alene. Lad mig betale din gæld, den er større end du tror, og du kommer aldrig ud af den, hvis du selv skal betale. Lad mig følges med dig, jeg forlader dig ikke, selv om dette følgeskab skal koste mig livet, jeg slipper dig ikke, heller ikke i døden”.


Se, her er åbenbart et sindelag, som verden ikke kender, men som gør det godt og trygt at leve. Kærlighedens første gerning er tilgivelsen, et tilsagn om, at Guds velbehag skal hvile over os, og Guds glæde skal være i os alle, alle vore synder til trods. Og kærlighedens anden og sidste store gerning er opstandelsen af døde. Umuligt at rumme for vor tanke, umuligt at tro, og ligeså umuligt at lade være. Jesus siger det selv: ”For mennesker er det umuligt, men for Gud er alle ting mulige”. Hvad opstandelse er, ved jeg ikke, det er Guds hemmelighed, det er, ”Hvad intet øje har set, intet øre har hørt, og som ikke er opkommet i noget menneskehjerte”. Men at tro på opstandelsen, det er at give sig Guds kærlighed i vold, den kærlighed, som udholder alt og aldrig bortfalder.

Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Niels Martin Lasthein Tlf.75 34 10 27 eller 21 75 20 43 E-mail: lasthein@hotmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen, Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen, Tlf. 97 14 95 03 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 29 43 47 28 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 - E-mail: ester1806@ privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 15 07 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Foto side 1: Mie Neel. Næste kirkeblad udkommer i begyndelsen af juni 2016. Deadline 1 måned før.

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke MARTS

Søndag den 6. Kl. 10.00 Midfaste Søndag den 13. Kl. 10.30 Mariæ Bebudelses dag Søndag den 20. Kl. 10.30 Palmesøndag. Afslutning med minikonfirmanderne. Torsdag den 24. Kl. 10.00 Skærtorsdag Fredag den 25. Kl. 10.00 Langfredag Søndag den 27. Kl. 10.00 Påskedag. Duoen Bock og Thorsgaard på fløjte og guitar Mandag den 28. Kl. 10.00 Anden påskedag APRIL Søndag den 3. Kl. 10.00 1. søndag efter påske Søndag den 10. Kl. 10.30 2. s.e.påske Søndag den 17. Kl.   9.00 3. s.e.påske. Rahbek-Engmarksgaard Fredag den 22. Kl. 10.00 Bededag Søndag den 24. Kl. 10.00 4. s.e.påske. Konfirmation MAJ Søndag den 1. Kl. 10.00 5. s.e.påske. Konfirmation Torsdag den 5. Kl. 10.00 Kristi Himmelfartsdag. Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker Søndag den 8. Kl. 10.00 6. s.e.påske Søndag den 15. Kl. 10.00 Pinsedag Mandag den 16. Kl. 10.00 Anden pinsedag Søndag den 22. Kl. 10.00 Trinitatis søndag Søndag den 29. Kl. 10.00 1. søndag efter trinitatis

JUNI

Søndag den 5. Kl. 10.00 2. s.e.trinitatis Søndag den 12. Kl. 10.00 3.s.e.trinitatis Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne

8

Torsdag den 17. marts. Påske. Den 28. april og den 19. maj. Pinse. Den første og den sidste torsdag er der mulighed for at deltage i nadveren. Alle kl. 10.15.

Profile for Brande Bladet

kirkeklad marts 2016  

kirkeklad marts 2016  

Advertisement