Page 1

Kirkebladet for september - oktober - november 2014

Glade unge mennesker fra Sønder Omme. Minikonfirmanderne fra år 2010 er blevet store og går nu til ”rigtig” konfirmationsforberedelse.


HVAD GØR MAN – ved personlige registreringer i dette land? Og ved kirkelige handlinger? Fra 1.februar 2014 besluttede folketinget, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den registrering, som folkekirken står for – nemlig registrering af: Fødsler, navneændringer, begravelser. Det er stadig folkekirken, der står for disse registreringer, men fremover skal borgerne selv digitalt indberette hændelser. Det sker ved hjælp af dit NemID og på www.borger.dk Fødsel: Er forældrene gift, skal der ikke foretages noget, da anmeldelsen da sendes automatisk fra jordemoderen/ sygehuset til personregisterføreren (her: præsten) i forældrenes bopælssogn. Navn: Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet have et navn. Se evt. om navne på http://www.familiestyrelsen. dk/samliv/navn. Navngivning ved dåb: Her skal der IKKE anvendes navngivning via www.borger.dk Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selv dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. Navngivning uden dåb: Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk Navneændring: Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk Ansøgningen bliver automatisk indsendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen. Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældre-

2

myndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forældre medsignerer med sit NemID. Ved navneændring er der et ekspeditionsgebyr på kr.500,- Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. Navneændring på bryllupsdagen – Gratis. Du kan søge om at ændre sit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen. Det sker på www.borger.dk Vielse: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til sognepræsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner tilstede. Kirkelig velsignelse: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. Dødsfald/Begravelse/Ligbrænding: Når en pårørende dør, skal du som efterladt hurtigst muligt efter dødsfaldet anmode om begravelse eller ligbrænding hos begravelsesmyndigheden som også er personregisterføreren i det sogn, hvor den afdøde boede. Anmodning om begravelse eller ligbrænding foretages på www.borger.dk og kan, hvis det ønskes, ske gennem bedemand. For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst. Du kan finde information om, hvad du som efterladt skal gøre, og hvilke muligheder der er i forbindelse med begravelse eller ligbrænding ved at søge under kirkeministeriet.dk eller folkekirken.dk. Eller ringe til din præst/ kirkekontor.


Attester: Attester udskrives ikke længere automatisk med mindre, der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest for en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk

Forfulgte i Irak Deanna Rasmussen, medlem af menighedsrådet i Sønder Omme, har skrevet: Her den anden dag havde min søn sin iPad med op på værelset, imens han havde en kammerat på besøg. Efter tredive minutter kom de ned og viste mig, at de havde lavet en video. På den startede de med at byde seerne velkommen. Videoen handlede i øvrigt om en drage, der overfaldt mennesker – men som de til sidst i videoen fik overmandet … heldigvis. Han er 6 år gammel, og han laver sin første video – fordi det er nemt og ligetil. At det er så nemt, at selv en 6-årig kan finde ud af det, betyder jo også, at andre kan lave videoer og smide dem på nettet, som de lyster. Det kan være meget interessant og sjovt at se de videoer, der bliver lagt ud – men det kan også være rædselsfuldt deprimerende. Omkring juletid, hvor det væltede ind med gaver, og førnævnte søn var sur over, at han ikke måtte få et spil til sin iPad, forsøgte jeg at få ham til at forstå lidt om taknemmelighed. Jeg viste ham nogle klip fra børn iAfrika – om hvor lidt de havde, og forklarede ham, hvor heldige vi er, at vi lige netop bor her i Danmark, og hvordan vi skal huske at være taknemmelige for alt det, vi har. Det berørte ham, og han stillede en masse spørgsmål blandt andet, hvorfor Gud tillod, at de små børn har det så skidt i Afrika – for det mente han ikke, Gud kunne være bekendt! Jeg havde svært ved at give ham et godt svar, for hvorfor tillader Gud det??

For borgere unden NemID, eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden: www.personregistrering eller kom til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig. Han endte med at hente sin sparegris, tog 100 kroner ud og bad mig om at sende dem til en lille dreng i Afrika. Min mission var fuldført. I øjeblikket er der en masse videoer paa nettet lavet af ISIS. De har ingen skam I livet, og videoerne viser meget udførligt henrettelser af kristne mennesker. Videoer, der bestemt ikke skal ses af et 6-årigt barn. Videoer af børn på min søns alder, der stolt fremviser et afhugget hoved af et kristent menneske deres “brødre” har slagtet. Jeg tvinger mig selv til at se dem! Også selv om de gør mig så oprørt, at jeg har måttet gå ud på badeværelset og kaste op. Mor hvorfor græder du, spørger min søn? Jeg svarer, at det gør jeg, fordi mennesker kan være så onde ved hinanden, og det gør mig ked af det. Hvad skal jeg sige? Hvordan forklarer man, at mennesker nedslagter hinanden i religionens navn? Jeg vil IKKE undlade at se videoerne – jeg vil IKKE vende det blinde øje til ….og det gør mig så afsindig ked af det, at vi her i 2014 tillader forfølgelser og henretning af mennesker. Som kristen berører det mig dybt at læse og se nyhederne om, hvordan kristne drives paa flugt, henrettes fordi, og kun fordi, de er kristne. Kristne mennesker som du og jeg. Hvad kan vi så gøre? Du og jeg? Nok er vi hverken præsidenter eller udenrigsministre, men vi er kristne mennesker, og det mindste vi kan gøre er at bede for vores medmennesker og hjælpe til med at samle ind til at hjælpe de mennesker, der er paa flugt og vise, at vi ikke er ligeglade. Vi skal vise at det berører os dybt, tale om det - også med vores børn og vise omverdenen, at vi netop ikke er ligeglade, at vi har en holdning, og at

3


vi tager afstand fra disse fanatiske mennesker der udfører folkemord i deres Guds navn. Jeg vil hermed gerne opfordre dig til at give et bidrag til de forfulgte kristne. Herunder har jeg valgt Danmission, som har specifik fokus på de kristne i Irak, men du kan naturligvis også støtte gennem Folkekirkens Nødhjælp eller andre kristne organisationer.

Navne og adresser Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 75 34 10 27 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Birgitte Birkbak Tlf. 23 34 33 80 E-mail: sdrommekirkegaard@live.dk Organist Niels Martin Lasthein Tlf.75 34 10 27 eller 21 75 20 43

Støt gennem Danmission Danmission støtter irakiske kirkers arbejde for at modtage og hjælpe de internt fordrevne irakere. Støtten vil gå til kirkelige organisationer i de kurdiske områder, hvortil flygtningene har søgt tilflugt fra Mosul og Nineweh-regionen, der efterhånden er tømt for kristne og andre minoriteter. Beløb indsamlet til kristne i Bagdad kan indsættes på konto 2191-0721 595 714 (mærk ”Kollekt”). Citat fra Kristeligt Dagblad den 18. august ’14 ”Når uskyldige civile står på en bjergtop med deres barn i hænderne og vurderer, om de skal kaste det ud over et bjerg eller lade det sultne og tørste ihjel eller overdrage det til terrorister og voldtægtsmænd, er grænsen for alting nået”. Naser Khader, mellemøstanalytiker, om situationen i Irak, hvor islamister fra IS (Islamisk Stat) forfølger kristne, i dagbladet Politiken.

4

Kirkesangere: Helge Lauridsen, Tlf. 75 34 19 96 Alice Tobiesen, Tlf. 97 14 95 03 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 29 43 47 28 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 - E-mail: ester1806@ privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 75 34 15 07 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Næste kirkeblad udkommer i begyndelsen af december.


Fra Wittenberg til Sønder Omme Et træ med historiens vingesus i præstens have. I 1999 drog vi - en flok fra Sønder Omme og omegn - på en rejse til Martin Luthers hjemland. I den forbindelse kom vi naturligvis også til Wittenberg. Wittenberg, som er blevet hovedby for den reformation af den kristne kirke, der bredte sig op til os i Danmark. Det var i Wittenberg, at munken Martin Luther den 31. oktober 1517 slog de 95 teser op på Slotskirkens dør. Luthers tanker blev, grundet den nyopdagede bogtrykkerkunst, spredt på ingen tid, fordi de ramte og satte ord på de tanker mange kristne mennesker i forvejen havde gjort sig. Luther blev af paven gennem en bulle opfordret til at tilbagekalde sine udsagn og lade de bøger, han efter tesernes opslag udgav, brænde, ellers ville han blive erklæret fredløs og krævet udleveret til Rom. Reformationen var også en kamp for ytringsfrihed. Men den 10. december 1520 forsamles en lille flok omkring et bål ved den østlige port til Wittenberg, kaldet Elster tor. Her, hvor der i dag står et gammelt egetræ, kaster Luther pavens bulle på ilden. Men næsten mere væsentligt: Han kaster også den katolske kirkes kanoniske ret i flammerne. Den kirkeret, der er blevet til på kirkemøder gennem årene. Her kaster Luther så at sige den kristne kirkes ”sharialov” på bålet som et falskt udtryk for kristendom. For kristendom er reelt en forkastelse af religiøs lov. Derfor kan vi som kristne ubesværet spise svinekød, vores drengebørn bliver ikke omskåret, og kvinderne kan undlade at gå med tørklæde. Det er den kristne frihed. For kristendommen er ikke en lovreligion. Selvfølgelig skal ethvert samfund have

sine love, for at beskytte og indhegne menneskelivet, men den lov har ikke et højere formål end det. Tro har derimod med frihed at gøre. Vores forhold til Gud og Guds til os afgøres ikke gennem nogen lov. Om den så er sekular eller religiøs. For loven kan ikke frelse et menneske. Kristus på korset er netop en forkyndelse af, at mennesker kommer til kort i forhold til loven og etikken. Tilgivelse, syndernes forladelse nåde, barmhjertighed – det er den sandhed Kristus på korset forkynder. Frelse af tro alene.

Da vi stod ved egetræet ved Elster Tor i Wittenberg samlede en af deltagerne, en rigtig bondemand, nogle agern op. Et af dem er på 15 år blev til dette egetræ i præstegårdshaven mod nord. Det står lige op ad stien, hvor så mange passerer mellem Åvej og Hovedgaden. Som en levende fortælling og et mindesmærke om en frihed, som vi lever ud af i dag, men så sandelig også skal passe på. For truslen er der hele tiden: At mennesker gør lov til religion. Også i et sekulart samfund. At vi trælbinder hinanden ved at ophøje vore egne ideologier og moralske forskrifter til noget religiøst! Den 31.oktober er det reformationsdagen og i år 497 år siden, at den begyndte. I 1517 er således et jubilæumsår og her plantes 500 træer i Wittenberg for 500 års levende reformation. Elna Lasthein

5


Møder og arrangementer VI GØR NOGET VED SANGEN Onsdag den 24. september kl. 19-21. Sangaften i konfirmandstuen. Kirsten Neergaard Lorentsen og Torben Wittendorff Lorentsen er begge glade for at synge. Denne aften behøver de ikke kun at synge til dagligt arbejde. De deler sangglæden med os ved at præsentere nogle af de sange, som de synes godt om, og vi andre får lov at synge med. Onsdag den 22. oktober kl.19 – 21. Sangaften i konfirmandstuen. Dorte Thorsted Mouritsen og Inge Christiansen kommer på besøg og giver os et udvalg af deres highligths inden for ”den blå”, alias Højskolesangbogen. Kom og syng med og hør, hvad de to har på hjerte. Ved begge aftener får vi et glas vin eller vand undervejs. Og Niels Martin Lasthein sidder ved klaveret. HØSTGUDSTJENESTE Søndag den 21.september. Tak og glæde kendetegner høsten. Det er også dagen, hvor vi samler vi ind til forfulgte i Irak og Syrien, som omtalt andet steds i bladet. Efter høstgudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen. Det er også her, hvor menighedsrådets formand Peder Arvad fortæller om, hvad menighedsrådet har arbejdet med i det forløbne år og om de planer, man gør sig for kirken fremadrettet. I den forbindelse modtager man gerne både ris og ros og gode ideer.

6

Salmemaraton i din omegns kirker. Det kræver hverken tilmelding eller forberedelse – kun sangglæde. Og et syngende folk, et syngende kor går ikke til grunde, siger man! Hver anden uge om onsdagen kl. 17-18 mødes man på skift i omegnens kirker og synger af salmebogen i max. 3 kvarter. Vi synger os igennem salmebogens temaer. Fornyer bekendtskabet med gamle salmer og opnår fortrolighed med nye. En dag (primo 2016) kan den, der har tid, måske sige: jeg har gennemsunget hele salmebogen!? Under sangen får du lov at opleve de fine kirkerum og forskellige orgler. Vi får hilst på hinanden over en kop kaffe i våbenhuset/kirken. Kan man ikke komme hver gang, kommer man, når man kan. Tag en folder herom i kirken eller i præstegårdens konfirmandstue. Første gang er den 8. oktober i Grindsted kirke. Anden gang er den 22. oktober i Give kirke Tredje gang er den 5. november i Sønder Omme kirke - og så går det videre løs.

Oplæsningsaftenener i præstegårdens stuer

I kommende efterår og vinter vil Niels Martin Lasthein over seks aftener læse op fra Leo Tolstojs romanværk ”Krig og Fred”. Der læses hver aften et uddrag og uddragene kædes sammen gennem forbindende fortælling. De første tre gange før jul ligger fast. Således mødes vi følgende tre onsdage, hver gang kl. 19.30: 19. november, 26. november og 10. december. Erly Sigaard har lovet at stå for det praktiske i forbindelse med aftenerne, og vil man være med, så meddel hende dette på et af følgende telefonnumre: 75 34 12 06 / 40 99 37 90. Vel mødt hen på efteråret!


Gud i musikken og i billedkunsten Over to foredrag følger vi, hvordan kristendommen - fundamentet også i den europæiske musiks og billedkunsts verden - lokker det dybeste og skønneste frem hos kunstnere og hos komponister. Vi lader musikken lægge for. Forfatteren og kulturskribent i Kristeligt Dagblad Peter Dürrfeld skrev sidste år en bog, han kaldte ”Gud i musikken”. Den blev særdeles godt anmeldt af anmelderne, bogen blev revet væk, men nu kommer forfatteren til Sønder Omme med essensen af, hvad bogen handler om. Dürrfeld er velbevandret i hele den klassiske musik. Gennem foredraget giver han eksempler på, hvordan Gud gemmer sig i musikken bl.a. hos de helt store komponister som Bach, Mozart og Mahler – men også andre komponister drager han frem. Ofte møder man en reserverthed overfor musikken, som man ikke møder overfor billedkunsten, hvorved mange snyder sig selv for dybder og glæder. Dürrfelds foredrag vil være en god øren-åbner for de lidt reserverede, ligesom det også vil være til fornøjelse og glæde for dem, der er nået ind over dørtrinnet til det forjættede land. Konfirmandstuen den 1. oktober kl. 19.00 (OBS! Bemærk tidspunktet) Billedkunsten tager Hans Jørgen Frederiksen fra Aarhus Universitet sig af. Også han er forfatter og en meget højt skattet foredragsholder (med særdeles god grund); det er ikke mange menigheder eller højskoler, der ikke har haft besøg af denne blændende og særdeles vidende fortæller. Han kan om nogen åbne folks øjne for kunstens dybder, for såvel den gamle som den nye kunst. Men følg dem begge, og lad os komme ind til kernen i mødet mellem kristendommen og kunsten. Kan du kun deltage i det ene, er det da bedre end ingenting. Konfirmandstuen den 6. november kl. 19.30.

Kirkemusikaften med Kolding Fløjte og Guitarduo, med fløjtenist Erik Meyland og guitarist Søren Bødker Madsen. En klassisk kirkemusikaften med musik fra Bach og fra Bachs tid, frem til Carl Nielsen. Torsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Sønder Omme kirke.

”Skolen - nu og før”

I 2014 kan vi fejre 200-året for den første folkeskolelov, der altså så dagens lys i 1814. Vore politikere har valgt at fejre skoleloven ved at ændre på og bryde med 200 års skolekultur. De kalder det en reform, og hvad giver reformen os så? Vores organist, Niels Martin Lasthein, der også er lærer i folkeskolen, giver os fortællingen om folkeskolen og om udviklingen gennem de seneste 50 år. Konfirmandstuen 29. oktober kl. 19.30 Julekoncert med Ribe Kammerkor under ledelse af domorganist Birgitte Ebert. Noter allerede nu datoen. Mere herom i næste nummer. Tirsdag den 9. december kl.19.30 i Sønder Omme kirke

KFUMs Soldatermission Soldatervennefest og generalforsamling i Filskov missionshus den 25. september kl.19.30. Taler: Ester Kofod, soldaterhjemsleder i Fredericia. Henvendelse kan ske til Henning Larsen, Filskov på tlf. 61 67 81 65.

7


Babysalmesang

Onsdag den 24. september og herefter de følgende syv onsdage - uge 42 undtaget - er der sang og musik for de mindste i Sønder Omme kirke ledsaget af mor eller far. Hver onsdag er det kl. 10.30-11.30. Kirkens organist og en sanglærer leder kurset hvor det er gratis at være med. Har I et barn, der er født her i sognet, indenfor de sidste 8 måneder, får I omkring 1. september brev med tilmeldingsmulighed. Ellers er du velkommen til at kontakte præsten.

Kommende menighedsrådsmøder Torsdag den 18. september Torsdag den 23. oktober Torsdag den 20. november Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Normalt kl.19.00. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk

Indre Mission, Filskov Har du lyst til at være med?

ULVETIMEN for de 2 - 99 årige Sønder Omme kirke og kro fortsætter med at dæmpe de værste ulvehyl før spisetid og i stedet vende ulvetimen til noget godt. Vi er klar: Onsdag den 8. oktober og onsdag den 3. december. KL.17.00 mødes vi i Sønder Omme kirke til ½ times bibelhistorie og sang henvendt til børn. Herefter går vi fra kirke til kro, hvor der serveres spagetti og kødsauce til 25 kr. for alle over 10 år. Børn under 10 år ledsaget af en voksen spiser gratis. Drikkevarer mælk, øl og vand kan købes. Kl.19.00 går vi hjem efter, at vi har ønsket hinanden god nat. Ulven er tæmmet!

8

Foreningens formål er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Desuden har det nogle sidegevinster, da vi har et fantastisk godt sammenhold og fællesskab. Ud over møderne arrangerer vi hyggeaftener, grillaften, sangaftener og julefest mm. Vi har ca. 40 arrangementer om året, og de fleste foregår i missionshuset. Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark er en del af folkekirken, og der er vi glade for at have vores tilholdssted. Hvis man ønsker at deltage i vores arrangementer, som oftest ligger torsdage fra kl. 19.30, kan man henvende sig til formand for bestyrelsen for nærmere information; Jakob Kristensen, tlf.nr: 75 34 43 43. Vi har desuden en børneklub for børn i alderen 4 år til 3. klasse. Vi mødes hver anden mandag fra 16.00 til 17.30. Der er også arrangementer for de lidt ældre børn, 4. - 7. klasse - ring og hør nærmere hos Jenny Jensen, tlf.nr: 75 34 42 11. Håber vi ses!


Har du sorg i sinde? Sorg er et ord, der dækker over rigtig meget. Man kan have bekymringssorger, næringssorger..osv, så livet igennem bærer vi på sorger af forskellig slags. Sandelig også på glæder, ellers var der ingen sorg. Men taber du en af dine nærmeste, kan sorgen overmande dig. Du lærer nyt om dig selv og om livet. Du er ikke syg. Nej, men fylder sorgen meget, da kan det lette at komme sammen med ligesindede. Man kan opdage, at andre går med den samme følelse af ensomhed, meningsløshed eller hvad det måtte være, og det kan være en lettelse at høre om. Det kan sætte ord på noget, man ikke selv kunne finde ord for, og på den måde kan der banes en vej i en forandret hverdag. Du er altid velkommen hos mig, din præst, og præsten har, som langt de fleste ved, tavshedspligt. Jeg har også begravet/bisat mange mennesker gennem årene, så sig til. Det er bl.a. derfor præsten er her. Men jeg kan ikke selv gætte, hvem, der går og døjer med det ene eller andet, som måske bedre kan fordøjes, lysnes ved at komme frem i lyset. Vores sortsyn er udtryk for den målestok, vi anlægger, ikke udtryk for klarsyn, og det er der trods alt en vis trøst i. Der er også en anden mulighed, som har bredt sig over landet, nemlig at mødes med ligesindede i en sorggruppe. Og her vil jeg henvise til en hjemmeside www.sorggrupperifolkekirken.dk Her kan du læse mere. I vort nærområde er der en gruppe, der mødes i Grindsted Kirkehus den anden onsdag i hver måned. ”Sorg og savn for voksne” hedder den. Du kan tage en folder i Sdr. Omme kirke eller kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Elna Lasthein Og se så hvad jeg lige fik tilsendt forleden, så der er muligheder nok: Sorggruppe for mænd Af og til har mænd lidt sværere ved at tale om de praktiske og følelsesmæssige følger, det har, når man mister et nært familiemedlem eller en god ven.

Grindsted Kirke tilbyder enhver voksen, der har mistet, deltagelse i den åbne sorggruppe ”Sorg og Savn for voksne”, men der kan også etableres et alternativ, som kun er for mænd. Hvis du er mand og gerne vil mødes med andre mænd, der har mistet, er du meget velkommen til at kontakte sognepræst Egil Hvid-Olsen, 20 33 64 18, eho@km.dk. Der står allerede én på venteliste. Hvis der kommer mindst to mere til, etablerer Egil en sorggruppe for de tre mænd og dem, der eventuelt kommer til senere. Du er også velkommen, selvom du ikke bor i Grindsted.

Døbte, viede, døde og begravede/ bisatte i Sønder Omme sogn i perioden 20. maj til og med 19. august 2014. Døbte: Felix Kruse Eskesen Ida Moustgaard Kristensen Josefine Østergård Johnsen Ida-Marie Burgdorff Rosing Elisa Elna Weis Lasthein Viede: Helene Ladefoged Schwartz Jensen og Jonas Simonsen Kirkeligt velsignede: Merlinda Manacio Holdt og John Nørtoft Holdt Døde: Henrik Vesterager Hans Harald Toksvig Ingrid Kristine Hansen Johanne Marie Vesterager Lind Elmar Kristian Secher Dines Helmuth Jensen. Begravet fra Urup Kirke Ejnar Erik Emil Jensen Ib Lehmann Madsen Hans Niels Jørgensen Ejnar Erik Emil Jensen Inger Kirstine Jensen

9


vide det, sat een frugt mere med sit liv: at gøre sig umage, at være eller blive god til bare én ting.

Helt uvidende kan enhver af os sætte frugt! Ovenstående tegning er fra en poesibog. Min fra 1962. I den er der en side med en tegning og en hilsen, som jeg aldrig har glemt. Fra en af lærerne på min skole ved navn Hartmann. Min lærer blev han ikke, så jeg lærte ham aldrig at kende. Alligevel har han givet mig noget, sået et frø - som Hartmann, der sikkert i dag ligger under mulde - ikke aner, at han har sået: Den tegning, der er i min poesibog! Et stykke dansk landskab, et forhold til en salme, et vidnesbyrd om at skønhed findes på de mest upåagtede steder, dér, hvor kun få kommer forbi. Tegningen er fuld af stemning, af efterårsstemning, det er lige før, man kan mærke luften og høre vandet risle og ænse den store himmel, som du står nede på bunden af – lige der på engen, hvor hegnet hælder af ælde. Hegnet, der er lavet af menneskehænder, og derfor har sin tid. Det er slidt, godt brugt og det er smukt! Og så har Hartmann, måske helt uden at

10

Emil fra Lønneberg var en skarnsknægt, men fordi han var det, lærte han at skære i træ. For han havde ikke andet at lave, når han blev spæret inde ude i skuret. Så udviklede han – af kedsomhed – en evne til at skære træfigurer. Engang læste jeg en historie om Stine, en jævn og beskeden kone, der levede langt ude ved kærene. Stine blev enormt god til at dyrke store faste, blanke hvidkål. Ingen andre kål var som Stines. Det kunne hun og det ville hun. Den gamle lærer Ussing sagde til sine børnebørn: ”Åh, I unger, I farer og flyver fra det ene til det andet og ved jo hverken ud eller ind”. Sådan begynder Marie Bregendahls historie…Og hertil bliver Stine en kontrast. Min tanke er, at alle mennesker er god til én bestemt ting . Et retarderet barn kan være god til at kalde omsorgen, medmenneskeligheden, frem i os alle osv osv. Et menneske kan le så hjerteligt, at det smitter, at det får os alle til at ”tø op”. Frugt kan sættes på utallige måder. Og vi ved sjældent, hvor og hvornår vi sætter frugt. Det ved kun Gud. Og godt det samme! Hartmann tegnede til to linier af ”Nu falmer skoven trindt om land” og lukkede dermed den salme op for mig. Den salme, som vi altid synger på den nye melodi, skønt folk så ofte siger til præsten: ”og de salmer, vi skal synge skal altså være på de GAMLE melodier. Vi kan ikke lide de nye melodier”!


Og han, som vokse lod på jord de gyldne aks og vipper, han bliver hos os med sit ord, det ord, som aldrig glipper. Ham takker alle vi med sang for alt, hvad han har givet, for hvad han vokse lod i vang, for ordet og for livet. Inden vi ser os om, er den sidste rest af sommeren forbi. Men Grundtvig skriver: Og når engang på Herrens bud vort timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud i Paradis vi finder. Og det skriver han, fordi det lige præcis var

den tro, der bar ham gennem hans mange depressioner, hvor ud af netop denne salme i 1844 fødtes. Den fødtes i mørket, men kom til at bære ham ud i lyset på ny. Grundet i det Guds ord, digteren høstede af. Elna Lasthein

Et festligt og kært gensyn…

Et festligt og kært gensyn…I Kirkebladet fra 2005 bragte vi et billede af en familie, der blev samlet omkring en tvillingedåb i Sønder Omme kirke. Den særlige grund var at børnenes morfar, Mr. Manacio, for første gang satte sig op i en flyvemaskine for at lade sig transportere de mange tusinde kilometer fra Filippinerne til Danmark for at kunne være med til Kathleen og Jonathans dåb. Nu 9 år senere kom Cenon Manacio igen for at være med til Merlinda og John Holdts kobberbryllup, som begyndte i kirken med en kirkelig velsignelse af deres i sin tid på rådhuset indgåede ægteskab. Der var stor glæde over gensynet, og morfader fra Filippinerne og de to børnebørn i Danmark fik denne sommer lejlighed til at lære hinanden nærmere at kende. Morfar er nu blevet 82 år. Mr. Manacio har 12 voksne børn og har nu børn, svigerbørn og børnebørn såvel hjemme på øerne som i Danmark.

11


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke SEPTEMBER

Søndag den 14. Kl. 10.30 13.søndag efter trinitatis. Søndag den 21. Kl. 10.00 14.søndag efter trinitatis. Høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten er der frokost m.v. Søndag den 28 Kl.   9.00 15.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard. OKTOBER Søndag den 5. Kl. 10.00 16.søndag efter trinitatis. Søndag den 12. Kl.   9.00 17.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard. Søndag den 19. Kl. 10.30 18.søndag efter trinitatis Søndag den 26. Kl.   9.00 19.søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard. NOVEMBER Søndag den 2. Kl. 16.00 Allehelgen. Søndag den 9. Kl. 10.00 21.søndag efter trinitatis. Søndag den 16. Kl. 10.30 22.søndag efter trinitatis. Søndag den 23. Kl.   9.00 Sidste søndag efter trinitatis. Rahbek-Engmarksgaard Søndag den 30. Kl. 10.00 Første søndag i advent DECEMBER Søndag den 7. Kl. 10.30 Anden søndag i advent. Efter gudstjenesten er der frokost, juleklip m.v. Søndag den 14. Kl. 9.00 Tredje søndag i advent. Rahbek-Engmarksgaard Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne

Torsdag den 11. september kl. 10.15 Høstgudstjeneste Torsdag den 9. oktober kl.10.15 Med nadver Torsdag den 6. november kl.10.15 Torsdag den 4. december kl.10.15 med nadver

12

Profile for Brande Bladet

17975 kirkeblad sept 2014  

17975 kirkeblad sept 2014  

Advertisement