Page 1

Kirkebladet for marts - april - maj 2013

Forår Tænk, Erantis, at du gider her i disse ulvetider, halvt sagtmodig, halv forvorpen kigge op igennem skorpen. Gennem sne og frost og skidt har du dig møjsom´ligt stridt, ser med evangelisk trods gennemtrængende på os. Kan en dråbe af dit blod fylde os med kraft og mod? Er din lille nåde nok mod et verdensragnarok? Tak, Erantis, du står op, lysende fra tå til top af en evangelisk trods. Lys du også gennem os. Johannes Johansen


Hvad gør man? FØDSEL: Anmeldes af jordemoderen til personregisterføreren (her: præsten) i bopælssognet. DÅB og/eller NAVNGIVELSE: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse til sognepræsten. Ved dåb mødes man med præsten en hverdag forud for selve dåbshandlingen. Af faddere vælges mindst to og højst fem, og præsten har brug for navne og adresser på de pågældende. NAVNEÆNDRING: Se www.personregistrering.dk for lovtekst og blanketter. Bemærk nye regler for betaling. KONFIRMATION: Indskrivning sker hos præsten. De to konfirmationssøndage er her i sognet sidste søndag i april (for den gamle a-klasse) og første søndag i maj (for den gamle b-klasse). Er der et år kun en klasse: da den første søndag i maj. VIELSE: Før vielsen indhentes en prøvelsesattest hos bopælskommunen. Henvendelse sker til præsten, hvor der aftales vielsestidspunkt og en samtale forud for vielsen. Ved selve vielsen skal der – ud over brudeparret – være mindst to vidner tilstede. KIRKELIG VELSIGNELSE: En borgerlig vielse kan når som helst efterfølges af en kirkelig velsignelse. Henvendelse sker da til præsten i den kirke, hvor velsignelsen ønskes. DØDSFALD: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten. HJEMMESIDER: www.sdrommekirke.dk For børn: www.barnetro.dk Forslag til salmer og melodier, se og lyt på: www.dendanskesalmebogonline.dk

2

Navne og adresser

Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 7534 1027 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Arne Brunbjerg Solbakken 40, 7260 Sønder Omme Tlf. 23 34 33 80 Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 41612144 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 75341996 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 9714 9503 Sognemedhjælper Linda Lauridsen 20648197 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 7672 7776 E-mail: pjarvad@hotmail.com Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1507 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift

Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Indlevering til næste nummer: 1. maj Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum


26 ÅRS TILBAGEBLIK

Fortalt af graver og kirketjener Arne Brunbjerg Vi skriver 1987. I det tidlige forår blev jeg ringet op af Niels Bach Nielsen, der dengang var graver i Sdr. Omme. Han ville lige høre, om jeg manglede arbejde, da de stod og manglede en medhjælper på kirkegården? Jeg kunne bekræfte, at jeg havde arbejde, men ville da overveje det. Min beslutning blev, at jeg kunne da prøve det, men det var nok ikke noget for mig ”det der med begravelser og kirke”. Men det gik sådan, at jeg blev ansat den 1. april 1987 som medhjælper sammen med Ellen Christensen, som var medhjælper i forvejen. Det blev stort set os to der passede kirkegården, da Bach på det tidspunkt havde nok at se til med grundlæggelsen af fagforeningen FAKK (Forbundet af kirkeog kirkegårdsansatte) samtidig med, at han også passede gudstjenesterne og de kirkelige handlinger og fortsatte med vores kirkegårds kontorarbejde. De første år var der en del mere fysisk hårdt arbejde end i dag, da der f.eks. blev gravet med håndkraft, men man var jo yngre dengang, så det gik forholdsvis nemt, men to grave samme dag kunne godt få sveden frem. Også maskinparken er udvidet betydelig de seneste år. Det betyder stor aflastning af det fysiske arbejde. Ligeledes er det blevet meget nemmere med klokkekimningen, siden det er blevet automatiseret. Før stod

man jo oppe i tårnet og kimede med håndkraft ved at trække i rebet. Tiden gik, og snart var der gået fire år, da Bach en dag traf mig udenfor våbenhuset - det er sjovt, at man tydeligt husker stedet - det må åbenbart ha´ gjort indtryk på mig. Han spurgte, om det ikke var en god ide, hvis jeg blev graver, da fagforeningsarbejdet krævede al hans tid? Igen skulle jeg have lidt betænkningstid, men det endte med at jeg sagde ja til graverjobbet. Det indebar, at jeg herefter skulle gennemføre det obligatoriske graverkursus, som blev afholdt på refugiet i Løgumkloster. Senere er det blevet til flere fagkurser bl.a. på Malling landbrugsskole, Beder gartnerskole og AMU-Syd Ribe, samt de årlige kurser i anlæg og grandækning rundt omkring på de forskellige kirkegårde i Ribe stift. De første år på kirkegården hentede vi de fineste isbegonier lige over vejen, hvor Irene og Otto Ernsts gartneri lå (på Hovedgaden, hvor Bageren i dag ligger). Det var vist lidt mere end første kvalitet! Isbegonierne var altid gjort klar,når vi hentede dem: taget af potterne, pillet og i fineste stand. Arbejdet som graver har på mange måder været et udfordrende job. Med frihed under ansvar! Gennem årene er det blevet til mange samtaler med pårørende. Da jeg var ny i jobbet, var det nok det, jeg var mest betænkelig ved, men det har næsten været det mest givende, og det er gået over al forventning. Det er vigtig at give sig god tid og lytte til, hvad folk har på hjerte. Men der har jo også været mange andre ting, som har været mere til den lyse side, såsom bryllupper og barnedåb. Endvidere har der igennem årene været afholdt mange koncerter i kirken, som har været interessante. Igennem de forløbne år er det blevet til arbejde under flere forskellige menighedsråd og præster. Apropos præster - kan jeg huske en eftermiddag i 1994 - tæt på fyr-

3


aften da jeg oppe ved tårnindgangen mødte et par, der spurgte, om de måtte se kirken, da de var interesseret i den ledige præstestilling. Da spurgte jeg manden (Niels Martin), om han var præsten? (Jeg troede selvfølgelig med mit lidt konservative og gammeldags syn på den sag, at det var ham, der skulle være præst). ”Nej ”, svarede han, det er det ikke, ” jeg er præstens mand ”. Herefter fik vi talt lidt om tingene, og så er det, at jeg tænker, hvor er det da tilfældigt det hele, for havde de ikke truffet nogen på kirkegården den dag, (formanden var nemlig på ferie), så var det jo ikke sikkert stillingen var blevet søgt, så jeg føler, at man har lidt andel i det. Tiden er fløjet af sted med mange forskelligartede oplevelser. Der er ting, som skal fungere og være i orden, og som jeg har følt et stort ansvar for. F.eks. ved begravelser. Tingene skal jo være klar og i orden til tiden, måske modsat andre arbejdspladser, hvor nogle ting bedre kan udskydes til senere. Der har været dage, hvor det hele har været lidt gråt, men flest, hvor man har nydt at gå ude i godt vejr og mødt en masse mennesker, - det være sig pårørende, kollegaer fra andre kirker, entreprenører, stenhuggere, bedemænd, håndværkere o. s. v. Alt der er begyndt, får jo også en ende, så nu føler jeg efter 52 år på arbejdsmarkedet, og heraf det halve af tiden på Sdr. Omme kirkegård , at tiden er inde til at stoppe som graver ved Sdr. Omme kirke. Et arbejde som har givet mig mange positive tilkendegivelser i tidens løb, og det må være en god indgang til den tredje alder.

4

Møder og arrangementer Befrielsesaftenen 4. maj Aske Hennelund Nielsen, som er vokset op i sognet og nu læser historie ved Syddansk Universitet, kommer og giver os en beretning fra anden verdenskrig. Aske har dykket ned i netop en mands skæbne, nemlig den polske jøde Janusz Korczak. Korczak arbejdede som både læge og lærer og var også forfatter. Han grundlagde et børnehjem for forældreløse jødiske børn i Warszawa. Han veg ikke fra de børn, han var blevet læge og lærer for. Aske fortæller om hans og de jødiske børns liv og skæbne. Vi sætter lys i vinduerne, synger danske sange og får forårets første rababerkage. Lørdag den 4. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen. To torsdage med fællesspisning Skærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag udbygger vi gudstjenesten med et måltid i præstegården. Som det var ved de første gudstjenester. Gudstjeneste omkring bordet. Skærtorsdag bliver det et lille påskemåltid efter aftengudstjenesten. Kristi Himmelfartsdag bliver det smørrebrød og sang ved middagstid, betids nok til at komme hjem og se optoget. Vi håber, at I har lyst til være med. KFUMs Soldatermission Soldaterstævne i Filskov missionshus den 4. april 2013 kl. 19.30. Taler: Pia og Ivan Ælmholdt, Varde.


Kirkegårdsvandring Sidste sommer havde vi besøg af stenhuggeren Jørgen Glud, der kunne fortælle os, at det er en Oslofjordskirke, vi har. Glud fortalte om kirkemurens forskellige kvadre, og om hvordan de, inde i kirken, havde fået korbuen sat i spænd, så den holder den dag i dag osv.”Hver en sten fortæller en historie” er hans motto. Denne sommer vil Glud gå med os på Sønder Omme kirkegård og fortælle gravstenenes historie. Hvad er der for sten? Hvor er de kommet fra? Hvordan er de tilhugget osv? Efter vandringen, hvor der bliver rig lejlighed til at bruge øjne og ører og se vores kirkegård ”med helt andre briller”, går vi i konfirmandstuen og får en kop kaffe. Her har Jørgen Glud lavet en udstilling med noget af sin kunst. Lørdag den 15. juni - Valdemarsdag - kl. 14.00. Vi mødes ved tårnet på Sønder Omme kirke. Udstilling af stenarbejder i præstegården Weekenden den 15. og 16. juni udstiller stenhugger og altmuligmand Jørgen Glud sin granitkunst i Sønder Omme præstegård. Udstillingen vil være åben lørdag og søndag fra kl. 12.00 til 17.00. Der er gratis adgang. Grundlovsmøde Onsdag den 5. juni holder vi grundlovsmøde i præstegårdshaven. Niels Martin Lasthein indleder mødet kl. 13.30. Årets grundlovstaler bliver sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning. Tag kaffen med, som vi håber at kunne indtage i det fri. Skulle vejret drille, går vi inden døre.

Indskrivning til konfirmation for året 2013/14 Indskrivningen til næste års konfirmationer finder sted i konfirmandstuen torsdag den 11. april efter aftengudstjenesten i kirken. Medbring venligst barnets navne- eller dåbsattest.

Søndag den 12. maj gæster gospelsangerinden Lydiah Wairimu Sdr. Omme. Hun bliver beskrevet som ”den lille kvinde med den store stemme”. Hendes måde at synge på er energisk og dynamisk - med stor variation. Hendes optræden er varm og medrivende. Lydiah er født i Nairobi, Kenya 14. maj 1974. Hun er uddannet på musikkonservatoriet i Nairobi. I 1997 flyttede hun til Danmark og bor i dag i Silkeborg med sine fire børn. Hun arbejder med ikke mindre end 6 gospelkor, og laver gospel workshops over hele landet. ”Den lille kvinde med den store stemme” synger kl. 15.30 i Sdr. Omme Kirke, sammen med sin pianist Rasmus Christensen og et udpluk af sine sangere fra Vildbjerg-Holstebro-Lemviggospelkor. Der er fri entre.

5


Nyt fra menighedsrådet Lys på Kirken Som nogen nok har bemærket har vi om aftenen fået lys på vores kirke. Den tidligere belysning var dyr i brug, hvorfor vi også sjældent brugte den. Det var nogle stærke projektører, som blændede en, hvis man f.eks. efter en koncert om aftenen kom ud på kirkegården. Den gamle belysning brugte 15 kwatt pr. 6 timer = 37,50 kr. Den nye belysning bruger ca. 0,9 kwatt pr. 6 timer = 2,26 kr. Vi finder selv, at der er tale om et behageligt lys, og vi håber, at sognets beboere finder ændringen god.

Afsked med graver og kirketjener Den 5. juni - grundlovsdag - går Arne Brunbjerg, vores graver gennem 26 år, på pension. Arnes sidste arbejdsdag på kirkegården bliver tirsdag den 16. april. Og den sidste søndag til gudstjeneste i sit sort-hvide tøj (vores graver har altid været så pæn i ”sin kirkehabit/sit kirketøj”, synes jeg EL) bliver søndag den 7. april. Herefter afspadserer Arne Brunbjerg ferie indtil pensionens begyndelse. I 26 år har Arne været ansat ved Sønder Omme kirke. Pligtopfyldende og ærekært har han passet sit embede, og vi er ham stor tak skyldig. Sidste år fejrede vi Arnes 25 års jubilæum i konfirmandstuen. Denne gang siger Sønder Omme menighedsråd farvel og tak ved en reception, der siden annonceres.

Kommende menighedsrådsmøder Torsdag den 21. marts 2013. Torsdag den 18. april Torsdag den 23. maj

6

Møderne afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Dagsorden vil være fremlagt i Sønder Omme kirkes våbenhus samt på kirkens hjemmeside senest tre hverdage før mødet. Udskrift af protokollen offentliggøres på kirkens hjemmeside senest tre hverdage efter det møde, hvorpå referatet er blevet godkendt. Kirkens hjemmeside findes på www.sdrommekirke.dk

Guldkonfirmander

Søndag den 14. april besøger en flok konfirmander Sønder Omme. ”Vi er alle konfirmander for Vorherre”, skriver H.C. Andersen. I år er det netop 50 år siden, at disse hjemvendte børn blev konfirmerede i kirken; nemlig den 31. marts 1963. Guldkonfirmanderne deltager i gudstjenesten, besøger dernæst kirkegård og præstegård, for siden at gå på kroen og nyde et måltid mad sammen. Vi glæder os til at modtage de gamle konfirmander og bysbørn.

Døbte, døde og begravede/bisatte i Sønder Omme sogn i perioden 14. november 2012 til og med den 24. februar 2013. Døbte: Sys Strunk Dicte Hollænder Rofler Isabella Meldgaard Andersen Døde: Birthe Frantzen Enevoldsen Jørgen Aage Norlyk Aase Førgaard Pedersen Ena Johanne Kristensen Kristence Jespersen Magda Kristine Vejrup Michael Birger Guul Jensen


Konfirmation søndag den 28. april 2013 Lasse Damgård Andersen Tarm Landevej 16 Philip Westergaard Christensen Bøvlvej 168 Stine Borg Christensen Tolvalenvej 26 Tobias Ørbæk Haahr, Grindstedvej 41 Victor Dahl Herlev Kirkebyvej 136 Jeanette Nørgaard Jensen Egeparken 10 Pernille Nørgaard Jensen Egeparken 10 Alexander Bohn Jespersen Gammel Bøvlvej 42 Nicolai Arnløv Jørgensen Engmosevej 9 Kristian Haubjerg Karlsen Lyngvang 30 Rasmus Lorentsen, Vejlevej 15

Maria Heiselberg Mouritsen Solbakken 31 Cecilie Schäfer Nielsen, Herningvej 8 Klara Munk Nielsen, Egeparken 7 Ida Skjødt Olesen, Bøvlvej 155 Mette Rahbæk, Farvergade 15 Tim Ravn Starup, Simmelvej 16 Signe Zickert Sørensen, Solbakken 43 Per Schiøtt Bruun Tronborg Stadion Allé 20 A Simon Bliksted Uhd, Kirkebyvej 132 Julie Reinhold Aagaard, Bøvlvej 77

Konfirmation søndag den 5. maj 2013

Jackie Wesselhoff Corvinius, Birkevej 1 Anders Jul Gravgaard, Bøvlvej 97 Daniel Hilfling Gunther, Gammel Bøvlvej 24 Sarah Fromberg Hall, Skovvang 23 Cecilie Josefine Refshøj Juul, Egeparken 5 Ida Pagh Kristensen, Skovvej 30 Cecilie Marie Larsen, Skole Allé 8 st. Jonas Boes Larsen, Solbakken 32 Emily Lee Mills Lundgreen, Borgergade 14, 7270 Stakroge Jakob Tørnæs Madsen, Gammel Bøvlvej 7 B 1. sal Laura Kathrine Ølgaard Madsen, Parallelvej 12 Marinus Thomas Tøstesen Madsen, Vilhelmsmindevej 35 Liv Juel Mikkelsen, Bøvlvej 93 Nicolai Hedegaard Nielsen, Nørager 51 Anne Frederikke Pedersen, Hasselvej 12 Christian Djurhuus Pedersen, Herningvej 49 Mai Christine Petersen, Stakrogevej 48 Simon Noer Poulsen, Skovvang 17 Lasse Møbjerg Sørensen, Rahbæksvej 10 Peter Tønder Troensgaard Sørensen, Hovedgaden 69 Nanna Degn Østergaard, Bøvlvej 57

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke MARTS

Søndag den 10. Kl. 10.00 Bespisningen af de fem tusinde Søndag den 17. Kl. 10.00 Marias bebudelse Palmesøndag den 24. Kl. 10.30 Indtoget i Jerusalem. Besøg af Kirketeatret Skærtorsdag den 28. Kl. 19.30 Jesus spiser med sine disciple den sidste aften. Efter gudstjenesten indbydes til rødvin, brød m.m. i konfirmandstuen Langfredag den 29. Kl. 10.00 Min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Beate Paul medvirker på klarinet. Påskedag den 31. Kl. 10.00 Påskemorgen. Jesu opstandelse. Lys og glæde.

APRIL

Anden påskedag den 1. Kl. 10.00 Søndag den 7. Kl. 10.00 Torsdag den 11. Kl. 19.00 Søndag den 14. Kl. 10.30 Søndag den 21. Kl. 9.00 Bededag den 26. Kl. 10.00 Søndag den 28. Kl. 10.00

Vandringen til Emmaus Kristus viser sig, - også for tvivleren Thomas Gudstjeneste med forklaringer undervejs af årets konfirmander ”Jeg er den gode hyrde”. Besøg af guldkonfirmander ved gudstjenesten Jeres sorg skal vendes til glæde. Rahbek-Engmarksgaard Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær Sandhedens ånd skal komme til jer! Konfirmation

MAJ

Søndag den 5. Kl. 10.00 Bed i Jesu navn. Konfirmation Kristi himmelfartsdag 9. Kl. 10.00 Gå ud i alverden og prædik evangeliet! Efter kirke: Frokost i præstegården Søndag den 12. Kl. 10.00 Sandhedens Ånd skal vidne for jer, men også I skal vidne! Pinsedag 19. Kl. 10.00 Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! Anden pinsedag 20. Ingen - men der henvises til omegnens kirker Således elskede Gud verden…. Trinitatissøndag 26. Kl. 10.00 Nikodemus kommer om natten fuld af spørgsmål til Jesus.

JUNI Søndag den 2. Søndag den 8. Søndag den 16.

Kl. 10.00 Den rige mand og den fattige Lazarus Kl. 10.30 Det store festmåltid Kl. 10.00 Jesus spiser sammen med ”de fortabte”.

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Torsdag den 21. marts kl. 10.00 med nadver Torsdag den 18. april kl. 10.00 Torsdag den 23. maj kl. 10.00 med nadver

8

Sdr. Omme Kirkeblad marts-maj 2013  

Kirkebladet for Sdr. Omme sogn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you