Page 1

Kirkebladet for december 2012 - januar - februar 2013

Stueuret og evigheden i Sønder Omme! ”Det skete i de dage…..” lyder de første ord i juleevangeliet. Men sådan har de ikke

altid lydt. På forsiden sidder Peder Majland med den bibel, som de hver juleaften har læst op af i hans hjem. Her hedder det: ”Og det begav sig i de samme Dage, at der udgik en Befaling fra Kejser Augusto, at al Verden skulle beskrives (til Skat),….”Og naturligvis trykt med gotiske bogstaver og alle navneord skrevet med stort. Nogle kan næsten juleevangeliet udenad og synes IKKE, at det kan nyoversættes, ”laves om på”. I Majlands bibel var Maria og Josef trolovede, og Maria venter heller ikke bare et barn, hun er frugtsommelig! Og da ”Tiden blev fuldkommen”, fødte hun. For tiden er ikke bare


tom! Det er ikke bare os, der råder over den. Majland nyder det gamle højtidelige sprog, som ikke kun hans forældre, men som slægten siden 1777 har lyttet til. Tiden går, stueuret bag tikker med, men evigheden er her også. Og det er Guds evighed, der bryder ind i den historiske tid julenat med et budskab om, at der er en sammenhæng af fred og glæde gennem hele menneskeslægtens historie. Julenat er et budskab om, at der er spundet en tråd af kærlighed ind i det ofte fredløse menneskeliv. Derfor er dem, man har mistet, men som man stadig elsker, også med til julefesten. Når Majland pynter op til jul i stuen, pyntes de afdøde familiemedlemmers portrætter også med gran. Tiden ophæves, de er også med. For ind midt i tiden er der øjeblikke af evighed, hvor tiden står stille og vi skænkes en fred og en tro, som end ikke en magtfuld kejser kan gøre det af med. Og som et stueur heller ikke kan registrere. ”Det skete….. ” lyder de første ord i juleevangeliet.. Og det vidunderlige er, at det bliver ved med at ske. Fortællingen beretter om en glæde, der ikke kan dø. En glæde, der er kommet for at være underlaget under alle vore dage. Tiden er altid svanger med den, fordi ”tidens fylde” er Guds..

Glædelig jul. Elna Lasthein

2

Navne og adresser Kirkebetjening Sognepræst Elna Lasthein Linde alle 1, 7230 Sønder Omme Tlf. 7534 1027 E-mail: elas@km.dk Graver og kirketjener Arne Brunbjerg Solbakken 40, 7260 Sønder Omme Tlf. 23 34 33 80 E-mail: arlis@c.dk Organist Camilla Holm Svanberg Egeparken 19, 7260 Sønder Omme Tlf. 41612144 E-mail: svanberg.camilla@gmail.com Kirkesangere: Helge Lauridsen Lyngvang 9, 7260 Sønder Omme Tlf. 75341996 Alice Tobiesen Sandfeldvej 75, 7330 Brande Tlf. 9714 9503 Sognemedhjælper Linda Lauridsen 20648197 Kirkebetjeningen har fridag mandag Menighedsråd Formand Peder Arvad Tolvalenvej 27, 7260 Sønder Omme Tlf. 7672 7776 E-mail: arvad@skylinemail.dk Kirkeværge Tage Mortensen Bøvlvej 177, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1058 E-mail: ester1806@privat.dk Kasserer Lene Antonsen Vejlevej 46, 7260 Sønder Omme Tlf. 7534 1507 E-mail: sdrommekirke@mail.dk Provsti og stift: Sønder Omme sogn ligger i Grene provsti og Ribe stift Kirkeblad Udgiver: Sønder Omme menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten. Illustrationer: papirklip fra kirken udført af Lilli Byrum


FUND VED KIRKEN

I foråret 2011 blev der ved Sønder Omme kirke fundet et par små metalplader, som viste sig at bære på en lang historie. Den ene af pladerne bar en indskrift, som man umiddelbart kunne læse, og årstallet 1668 indgik i inskriptionen. Så vi rettede en henvendelse til museet og spurgte, om det var noget de ønskede at få registreret? Det var det, og museet har også sørget for, at begge plader er blevet konserverede, så de nu fremtræder som en tydelig hilsen fra 1600-tallet. Begge plader er knyttet til livet, der er blevet levet århundreder før os på herregården Juellingsholm tæt ved Sønder Omme.

Den ene plade men D l d er uden d iinskription, ki i består af adelsslægten Juels våbenskjold. Denne plade anses for at være den ældste, da familien Juel besad Juellingsholm fra ca. 1579 til 1638, hvor gården skødes til Mogens Juels svoger Christoffer Friis. Pladen har været fastgjort til noget andet. Slægten Juel har sat sig mange spor i vores kirke og på vores egn. Det kan der vises og fortælles mere om, og det bliver der lejlighed til (se s. 5). Den anden plade er oval og ca. 25x15 cm. Materialet er metalblik, formentlig en kobberlege-

ring af ca. 2 mm tykkelse. I kanten ses et blomstermotiv, hvilket er meget almindeligt for kisteplader fra denne periode. Indridset ses følgende inskription: ”herunder hviler jomfru Annæ Elisabeth Rostroup, som var erlig og velbyrdig mand Hans Rostroup til Jullingsholm og frue Elisabeth Friis deres datter som blev født anno 1668 den 26. september og døde hun samme år den 1. december. Sjælen er i Guds hånd og støvet kommen til i orden som hun er tagen af. Gud forlene hende med alle Guds udvalgte en glædelig opstandelse på dommens dag” Pladen har været naglet fast på et kistelåg med jernnagler, hvis rester er synlige seks steder rundt i kanten af pladen. Elisabeth Friis er datter af Christoffer Friis, som omtales ovenfor. Elisabeth Friis og hendes mand Hans Rostrup har i 1663 eller 1667 overtaget gården, og det unge par har ifølge kistepladen mistet et spædbarn i september 1668. En sorg har det været, men også troværdigt at se, at det unge par nu fortrøstningsfuldt har lagt det, de ikke kunne gøre mere ved, i Guds hånd og tilmed i en forventning om, at her ender det godt: i en glædelig opstandelse. Dejligt at møde gamle troværdige ord. I den tro falder alt på plads. Og som Kingo fra den samme tid skriver, ja kun 6 år efter: Du bedst min tarv og trang, o Herre, kender, tilmed er lykkens gang i dine hænder, og hvad mig tjener bedst i hver en måde, du det tilforne ser. Min sjæl, hvad vil du mer? Lad Gud kun råde! DDS 743 v.7 Elna Lasthein

3


Møder og arrangementer JULEKONCERT I SDR. OMME KIRKE

Torsdag d. 6. december kl. 19.30 giver Brande Folkekor julekoncert i Sdr. Omme kirke. Koret, der består af ca. 60 sangere, blev oprettet i 1985 af organist Irma Andersen. Hun er stadigvæk leder af koret og har netop oprettet Brande Vokalensemble, som en integreret del af Folkekoret. Dette betyder, at man kan tilbyde mere varierede koncerter. På programmet ved julekoncerten vil der stå danske julesalmer og engelske Christmas Carols. Grethe Christiansen, der ligesom Irma Andersen er ansat som organist ved Brande kirke, vil akkompagnere koret. Anden søndag i advent Er der musikgudstjeneste med Luciaoptog og lignelsen om de ti brudepiger. Efter gudstjenesten er der luciaboller, varm kakao, kaffe og gløgg i konfirmandstuen. Lea Ehrhorn og Karin Vincentia er klar med årets hjemmedesignede juleklip – lige til at gå til for store som små.

Fra Bach til Bocelli Duoen Regina & Marta besøger Sdr. Omme kirke torsdag den 21. februar kl. 19.00, med et bredt program af klassisk musik. Det er musik af bl.a. Händel, Bach og italiensk sang, fra barok til nutidens toner. Duoen benytter både strygeinstrumenter, tangentinstrumenter og sang. Regina Madsen er en alsidig musiker med speciale som pianist, organist og sanger. Marta Kocon er uddannet violinist og dirigent.

VI GØR NOGET VED SANGEN! - Og det gør vi fortsat. Sangaften i konfirmandstuen. To lærere fra Sønder Omme skole: Jannie Flyvbjerg Olesen og Anni Schrøeder vælger sange og salmer fra Højskolesangbogen. Sange, som de har et særligt forhold til eller som bare er favoritsange. De to underviser i forskellige fag, men de har det tilfælles, at de holder meget af sang og musik. Camilla Svanberg spiller til. Kom og syng med torsdag den 17. janaur kl. 19-21. ”Et kik ind i en salmedigters værksted”. Holger Lissner har digtet sange og salmer, siden de første udkom i Løgumklostersangbogen fra 1978. I vores nuværende salmebog har han fået mange af sine salmer med. Og Lissner fortsætter med at skrive og udgive salmer. Som barn sang han i Københavns drengekor, og han har spillet og sunget lige siden. Fuld af engagement. Denne aften præsenteres vi for en farverig blanding af Lissners produktion. Det er i konfirmandstuen, og det er tirsdag den 12. marts kl.19.30. 4


Foredrag med biskop Elisabeth Dons Christensen: Værdiforvirring og værdifællesskab. Hver gruppe vil have sin ret. Bevæger det danske samfund sig væk fra et fælles værdigrundlag, fra et fælles kulturelt grundlag for i stedet at blive mere og mere separatistisk? Det spørger Elisabeth Dons Christensen om og i så fald, hvor bliver det fælles rum for samtale da af? I foredraget vil Elisabeth Dons Christensen opstille et modbillede til det separatistiske samfund ved at afdække fælles værdier, som vores kultur, på godt og ondt, stadig gemmer på, og som kun venter på at komme frem i lyset. At blive sprogliggjorte og dermed også virkeliggjorte. Aftenen arrangeres sammen med Blåhøj og Filskov sogne. Den er i Sønder Omme præstegård onsdag den 6. marts kl. 19.30. Alle er velkomne! Kyndelmisse søndag den 3. februar kl. 19.00 i Sønder Omme kirke. En aftengudstjeneste, hvor lokale kræfter medvirker.

ULVETIMEN - for de 2-99 årige Tirsdag den 26. februar Sønder Omme kirke og kro fortsætter med at vende ulvetimen til noget godt. I efteråret gik det rigtig godt. Kl. 17.00 mødes vi derfor atter i Sønder Omme kirke til ½ times bibelhistorie og sang. Herefter går vi fra kirke til kro, hvor der serveres spaghetti og kødsauce til 25 kr. for alle over 10 år. Børn under 10 år ledsaget af en voksen spiser gratis. Drikkevarer mælk, øl og vand kan købes. Kl. 19.00 går vi hjem efter, at vi har ønsket hinanden en god nat. Ulven er tæmmet! Af hensyn til maden skal man tilmelde sig til Sønder Omme kro dagen i forvejen. Tlf. 7534 1700 eller info@sdr-omme-kro.dk Vi håber børnefamilierne, bedsteforældre m.m. har lyst at være med!

VI GØR NOGET VED HISTORIEN - To historiske foredrag

Da Sdr. Omme så lyset - Om Juellingsholm Mølle og elektricitetsværk. Foredrag ved Uffe Barsballe Thyssen, der sammen med sin familie bor på Juellingsholm Mølle. Uffe B. Thyssen er historiker og arbejder på Vejle Stadsarkiv. Han har gravet i møllens historie. En historie, som hænger sammen med historien om Juellingsholm hovedgård, som vi skal høre i februar. Så kom og hør med i konfirmandstuen onsdag den 30. januar kl. 19.30. Om slægten Juel og Juellingsholm ved historiker Mogens Kragsig Jensen, Syddansk Universitet. Slægten Juel er en af de ældste adelslægter i Danmark. Men hvad har slægten lavet på denne fattige hedeegn? Mogens Kragsig Jensen fortæller om det gamle Juellingsholm, om Sønder Ommes ældste historie. Foredraget er blevet til affødt af fundene på kirkegården, omtalt s. 3. Det er i konfirmandstuen onsdag den 27. februar kl.19.30.

5


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Nye døre i kapel og graverkontor. Der er sat fire nye egetræsdøre og en dobbeltdør i egetræ i kapelbygningen, der ligger midt på kirkegården. Medarbejdere på kirkegården – i den travle tid med grandækning: Gravermedhjælpere: Ib Nicolajsen Eddie Kristiansen. Karin Bech Gejl Marianne Groth Hansen. Har søgt orlov fra 1. november til 1. februar. Graver og kirketjener: Arne Brunbjerg Et nyt menighedsråd er valgt. (Kandidaterne er nævnt i alfabetisk rækkefølge) Lene Antonsen Peder Arvad Dorthe Stamp Christensen Poul Erik Ehrhorn Søren Peder Frandsen Tage Toksvig Mortensen Deanna Teresa Rasmussen Suppleanter: Benta Dejgaard - Majbrit Jensen - Anne Karbo. Det nye menighedsråd konstituerer sig ved et møde den 21. november kl.19.00 i præstegårdens konfirmandstue og er hermed klar til at tage arbejdstøjet på første søndag i advent, - ved det nye kirkeårs begyndelse. Velkommen til nye som tidligere rådsmedlemmer, der er klar til at udføre det betroede hverv at arbejde for gode vilkår for kirkens liv og vækst. Samtidig skal der lyde et varmt farvel og tak til de menighedsrådsmedlemmer, der fra

6

første søndag i advent 2012, er forhenværende. Tak for en 4-årig periode. ”På det konstituerende møde afgiver de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”. Jf. menighedsrådsloven § 7. Kommende menighedsrådsmøder Da et nyt menighedsråd ikke er tiltrådt før redigeringen af dette blad afsluttes, henvises der angående kommende rådsmøder til kirkens hjemmeside. Kirkens hjemmeside findes på: www.sdrommekirke.dk

SALG AF LYS! Igen i år sælger vi helligtrekonger lys (et håndstøbt lys med tre grene) for Danmission. Prisen er kr. 50, - pr. stk., og lyset leveres i en æske. Endvidere lys støbt som dekorative juletræer til kr. 30,- pr. stk. Pengene går til Danmissions arbejde under fattigere himmelstrøg end vores. Elna Lasthein

Babysalmesang begynder med et nyt hold torsdag den 31. januar kl.10.30 – 11.30 i Sønder Omme kirke. Tilmelding og spørgsmål rettes til Linda Lauridsen tlf. 20 64 81 97.


Minikonfirmander Alle børn på 3. klassetrin indbydes til dåbsoplæring efter nytår. Ti besøg i kirke og præstegård med fortælling, leg og sang for både drenge og piger. Børnene får gennem skolen brev med hjem i december måned. Man tilmelder sig, og vi begynder fredag den 11. januar kl.11.30. Lige efter skoletid og slutter hver gang kl.13.30. Palmesøndag 2013 slutter vi med en stor fest for hele familien. Jeg håber, at rigtig mange fra 3. klassetrin kommer med også denne gang Elna Lasthein

ÅBENT HUS! Nytårsdag er altid en særlig dag. Den første dag i året! Men nytårsdag 2013 er samtidig min 60 års fødselsdag. Det vil glæde Niels Martin og mig at se alle, der har tid og lyst! Men for nu at samle det og for at alle kan nå at blive vågne, holder vi åbent hus mellem kl.16 og 18. Stik hjemmeskoene i tasken og kom og få et lille traktement inde hos os. Velkommen i præstegården. Niels Martin og Elna Lasthein

Døbte, døde og begravede/bisatte i Sønder Omme sogn i perioden 15. august til og med den 13. november 2012. Døbte: Theis Dam Ørts Hansen Lina Victoria Møller Lucas Lindskov Munk Viede: Vivi Johnsen og Kenneth Østergård Lauridsen Døde: Ernst Ladefoged Pedersen Jensine Juul Hansen Ejvind Jacobsen Yrsa Kruse Thøstesen Martha Madsen Gerda Marie Venø Marie Damgaard Petersen Arne Aasberg Elon Marinus Nygaard Jensen Mary Staal Ingeborg Marie Brændgaard John Dueholm Kristensen

7


Gudstjenester i Sønder Omme Kirke DECEMBER

Søndag den 2. Søndag den 9.

Indtoget i Jerusalem. Musikgudstjeneste med børnekor og violiner. Efter gudstjenesten er der klip, gløgg og luciabrød i konfirmandstuen Søndag den 16. Kl. 09.00 ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden”? v. Rahbek-Engmarksgaard. Søndag den 23. ingen Se julegudstjeneste kl. 16.00 på Omme Centeret Mandag den 24. Kl. 14 & 16 Jesu fødsel Tirsdag den 25. Kl. 10.00 Jesu fødsel Onsdag den 26. Kl. 10.00 Veråb over farisæerne og de skriftkloge og dommen over Jerusalem Søndag den 30. ingen Mandag den 31. Kl. 15.00 Barnet fik navnet Jesus. Efter gudstjenesten er der champagne og kransekage i våbenhuset og vi ønsker hinanden et godt nytår!

JANUAR

Søndag den 6. Søndag den 13. Søndag den 20. Søndag den 27.

Kl. 10.00 Kl. 14.00

Kl. 10.30 Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.00

Helligtrekonger. De vise mænd tilbeder barnet Som 12 årig i templet. Rahbek-Engmarksgaard Sidste søndag eft. helligtrekonger. Herligheden på bjerget. Septuagesima. Arbejderne i vingården

Søndag den 3.

Kl. 19.00

Søndag den 10. Søndag den 17. Søndag den 24.

Kl. 09.00 Kl. 10.30 Kl. 10.00

Vi fejrer kyndelmisse. Konfirmander og korene medvirker. Fastelavn. Jesu dåb. Rahbek-Engmarksgaard Fristelsen i ørkenen Den kana´anæiske kvinde

Kl. 10.00 Kl. 10.00 Kl. 10.00

Jesus i kamp med dæmonerne Bespisningen af de fem tusinde Marias bebudelse

FEBRUAR

MARTS

Søndag den 3. Søndag den 10. Søndag den 17.

Kirkebil kører til alle gudstjenester og til menighedsrådets arrangementer. Henvendelse til Billund Taxa, tlf. 75 35 35 06.

Gudstjenester på Omme Centret - hvor folk fra sognet også er velkomne Søndag den 23. december Kl.16.00: Julegudstjeneste Torsdag den 24. januar Kl. 10.00: Gudstjeneste med nadver. Torsdag den 21. februar kl.10.00

8

Sdr. Omme Kirkeblad dec 2012  

Kirkeblad for Sdr. Omme sogn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you