Page 1

MEDIAPACK 2014


Wydawca:

Katarzyna Włodarczyk-Gil Wydawca http://www.pwn.pl/ katarzyna.wlodarczyk@pwn.com.pl Wydawnictwo Naukowe PWN SA ul. G. Daimlera 2 02-460 Warszawa www.pwn.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000067444, Kapitał zakładowy 4.250.606 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-01-52-235


01 PWN WIARYGODNA, NAJSTARSZA I NAJWIĘKSZA MARKA NA RYNKU WYDAWNICZYM


01 MARKA PWN

• • •

Jesteśmy jednym z największych i najstarszych wydawnictw w Polsce. W 2011 roku obchodziliśmy jubileusz 60-lecia. Nasze publikacje wyróżnia najwyższa jakość i wiarygodność – współpracujemy z czołowymi specjalistami niemal wszystkich dziedzin nauki, a nasi redaktorzy czuwają nad poziomem opracowania publikacji. Marka PWN od lat jest synonimem prestiżu, jakości, normatywności i wiedzy na najwyższym poziomie. Potwierdzają to wysokie pozycje w ogólnopolskim Rankingu Marek, gdzie nasze wydawnictwo uplasowało się na wysokiej 14 pozycji (jako pierwsza firma nie związana z mediami radiowo-telewizyjnymi). Uznani zostaliśmy za jedną z najbardziej prestiżowych marek w Polsce (4 miejsce) i za najmocniejszą markę wydawniczą.


01 DOŚWIADCZENIE WYDAWNICZE PWN

• •

Wydaliśmy prawie 50 tytułów książek skierowanych do inżynierów budownictwa, w łącznym nakładzie przekraczającym 50 000 egzemplarzy. Wśród naszych autorów są najbardziej uznane autorytety, m.in.: prof. W. Starosolski, prof. M. Knauff, prof. A. Zybura, dr hab. Ł. Dobiec, prof. Sz. Pałkowski.


02 MAGAZYN KONSTRUKTORA CHARAKTERYSTYKA TYTUŁU I GRUPY DOCELOWEJ


02 GRUPA DOCELOWA MAGAZYNU

• • •

Pierwsze na rynku czasopismo w całości skierowane do projektantów konstrukcji budowlanych wszelkich typów: żelbetowych, stalowych, murowych i drewnianych. Naszą misją jest prezentacja ciekawych rozwiązań i najnowszych technologii w konstrukcjach budowlanych. Koncepcja czasopisma powstała przy współpracy Rady Programowej w skład której wchodzą najbardziej uznani specjaliści z branży.

Do praktyków z branży budowlanej, projektantów, konstruktorów i rzeczoznawców budowlanych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej.


02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• •

Wydaliśmy prawie 50 tytułów książek skierowanych do inżynierów budownictwa, w łącznym nakładzie przekraczającym 50 000 egzemplarzy. Wśród naszych autorów są najbardziej uznane autorytety, m.in.: prof. W. Starosolski, prof. M. Knauff, prof. A. Zybura, dr hab. Ł. Dobiec, prof. Sz. Pałkowski.


Prezenter 01  
Advertisement