Page 1

MALLING & CO UTLEIEMAGASIN — VINTER 2015 / 2016

Byggestart for Asker Tek over nyttår:

FERD EIENDOM LANDER FØRSTE LEIETAKER Nedturen i oljebransjen ble av mange spådd å gi økt arealledighet og lavere leiepriser. Det er langt fra situasjonen i Asker. Her har Indra Navia, som første leietaker, nylig signert en stor avtale om leie i Ferd Eiendoms moderne kontorbygg Asker Tek.

Tekst: Sara Husby

Høyteknologibedriften Indra Navia flytter både produksjon og 200 ansatte, fra Oslo og Horten, til Asker Tek. De planlegger innflytting i Hagaløkkveien 26 rundt årsskiftet 2017/2018. For adm. direktør Eldar Hauge i Indra Navia kunne ikke beliggenheten vært bedre. – Vi vurderte 40 prosjekter for å samlokalisere oss, før vi sto igjen med noen få alternativer. Til slutt ble det Asker, som har en perfekt beliggenhet også for rekruttering av arbeidskraft langs aksen OsloDrammen, forteller han. For Ferd Eiendom betyr avtalen at byggestart vil skje allerede i første kvartal av 2016. – Avtalen vil skape ringvirkninger – Vi engasjerte Eiendomshuset Malling & Co på bakgrunn av at de har stor kjennskap til området. Deres oppgave var å finne en stor leietaker som ville dekke omtrent 50 % av kontorarealet i bygget. Det er få så store kontrakter, så det er vi svært fornøyde med å ha fått til. Det forteller Silje Strøm, markedssjef i Ferd Eiendom. Hun tror at leieavtalen vil skape ringvirkninger og føre til at Asker Tek fylles av teknologibedrifter fra flere bransjer. At avtalen kom i havn, er mye takket være et løsningsorientert og fleksibelt team, ifølge Strøm:

— SIDE 50 —


W W W. M A L L I N G . N O

1. Det er gjennomgående brukt materialer som lys eik, betong, glass og stål sammen med innslag av grønt. Inspirasjonen for interiøret er hentet i treet /vekst, teknologi /presisjon og grønn profil. 2. Adm.dir Eldar Hauge fra Indra Navia AS og dir. Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom fra kontraktsigneringen. 3. Byggets fasader har fått sin egen identitet med sin varierte og dynamiske oppbygg­ ing. Dette for å gjenspeile Asker Tek som et innovativt og spennende bygg for fremtiden. Foto: Oxivisuals / Olav Heggø

— SIDE 51 —


MALLING & CO UTLEIEMAGASIN — VINTER 2015 / 2016

— SIDE 52 —


W W W. M A L L I N G . N O

«Til slutt ble det Asker, som har en perfekt beliggenhet også for rekruttering av arbeidskraft langs aksen Oslo–Drammen»

– Vi kom i kontakt med Indra Navia tidlig i utleieprosessen, noe som gjorde at vi kunne tilpasse prosjektet etter deres behov. Et team bestående blant annet av interiørarkitekt Anne Ruth Flåte, arkitekt Jostein Rønsen og entreprenør Skanska, har bidratt til at leietaker har fått tilpasset lokalene etter sine ønsker, forklarer Strøm. Hun trekker i tillegg frem Asker kommune som en særdeles viktig pådriver for å få til næringsutvikling i området. Leier halve bygget Indra Navia produserer og leverer teknologi til styring av luftrom, og eksporterer markedsledende Air Traffic Managementløsninger til flere av verdens fremste flyplasser og luftfartsoperatører. Selskapet har signert en leieavtale på 6 600 kvm. i det nye Asker Tek-bygget, som får miljøsertifiseringen Breem NO Very good, med energiklasse A. Dag Tønder, partner næringsmegling i Malling & Co, tror at flere faktorer er med på å gjøre bygget attraktivt for fremtidige leietakere. – Asker er i voldsom utvikling. Statistikken for Oslo vest går riktignok nedover, men det gjelder primært Lysaker og Fornebu. Asker skiller seg fra disse ved at du slipper lang reisevei. Det er blitt veldig mye nærmere, og nå kan du komme deg fra Oslo S til Asker på under 20 minutter, sier han, og får støtte fra Hauge i Indra Navia:

— SIDE 53 —

– Denne lokaliseringen er en innertier for oss, med gangavstand til Asker stasjon, Flytoget og sentrum med et stadig mer komplett handels- og tjenestetilbud. Nye lokaler koster mindre Reisevei betyr mye, for mange. Tønder tror i tillegg at morgendagens arbeidstakere vil komme til å stille høyere krav til arbeidsplassen sin. Det er det tatt høyde for i Asker Tek-bygget. – Unge arbeidstakere er kvalitetsbevisste, og jobber ikke lenger åtte til fire. Asker Tek blir et moderne kontorbygg, som gir leietaker mulighet til å organisere arbeidsplassene mer effektivt i forhold til nye arbeidsmønster, forklarer Tønder. Strøm i Ferd Eiendom peker i tillegg på de økonomiske så vel som de miljømessige gevinstene ved å flytte til et nybygg. – Mange sitter i gamle bygg, med mer plass enn de trenger. Ved å flytte kan de minske kostnadsbruken per ansatt, forklarer hun. Dette gjelder også for Indra Navia. Arealeffektive og miljøvennlige løsninger gjør at teknologibedriften samlet sett vil betale mindre i leie i nybygget, enn hva de gjør i dag.

Asker Tek - Ferd  
Asker Tek - Ferd