Bif nytt nr.2-2020

Page 1

NOVEMBER 2020

INNHOLD

MEDLEMSAVIS

Leder´n har ordet ......................................................... 1 Informasjon om provisjonsavtale med Glitre Energi ..... 3 AU-Hovedlaget ............................................................ 4 FRIIDRETT .................................................................... 5 Mohagen Bil Cup - Nær 200 deltakere fra 32 klubber ... 5 Gulbrandsen & Olimb karusellen.................................. 6 GAST - Stevne 2020 ...................................................... 7 Idrettens dag i Brandbu 29. august .............................. 7 Utesesongen 2020 ....................................................... 8 Mesterskap 2020 ....................................................... 11 Nye klubbrekorder 2020............................................. 13 Ta idrettsmerke i Brandbu ......................................... 13 Premieutdeling .......................................................... 14

NR. 2 - 2020

Innendørsstevne 22. november avlyst - ny mulighet 21. februar 2021 .............................................................. 15 Viggaløpet 24. april 2021 - 30 årsmarkering............... 16 Helsesport .................................................................. 17 SKØYTER .................................................................... 18 Lekgruppa .................................................................. 19 BARNEIDRETTEN ........................................................ 20 kajakkgruppa – SOMMEREN 2020.............................. 21 FOTBALL..................................................................... 23 Litt fra noen av lagene våre ....................................... 25 ski .............................................................................. 29 Svømming 2020/2021 ................................................ 30 STYRKELØFT ............................................................... 31 våre sponsorer ........................................................... 32 elektronisk medlemsregistrering ................................ 33

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG


LEDER´N HAR ORDET

Det er hyggelig å kunne ønske velkommen til høstens Bif nytt. To av våre mangeårige ildsjeler, Else Randi Kvåle og Odd Hovi har fylt 80 år og vi gratulerer så mye. Begge har et fortsatt stort hjerte og et brennende engasjement for idretten og klubben, noe vi setter stor pris på. På siste hovedstyremøte i februar, ble ny medlemskontingent satt til kr. 200 for voksen og kr. 50 for barn. Det er første gangen på mange år som vi nå gjør noen små justeringer. Det som en liten påminnelse før ny kontingent sendes ut i januar. Det er nå 9 måneder siden pandemien rammet verden og Norge med full kraft. De sterkeste virkemidler i moderne tid ble tatt i bruk for å få bukt med viruset. Det skulle vise seg å bli særdeles vanskelig. Med bortimot full nedstengning av sosial adferd, kom vi etter hvert ned på et smittenivå vårt helsevesen skulle kunne håndtere. Med en gradvis gjenåpning av samfunnsaktiviteter, begynte også smitten å spre seg igjen, og aktivitetene måtte tilpasses. Dette har preget idretten og satt oss på store prøver. Lagidrettene spesielt har hatt tøffe vilkår. Vi hadde håpet å kunne starte opp igjen med alle aktiviteter og grupper etter høstferien, men for å kunne håndheve smittevern på en forsvarlig og trygg måte, ble det besluttet å utsette både helsebading og svømmeskolen. Aktiviteten i lekgruppa, idrettsskolen og babysvømmingen ble stoppet når det ble økt smittetrykk rundt oss. Vi håper inderlig vi kan komme i gang igjen på nyåret.

sommeraktiviteter, som friidrett og kajakk, har kunnet utøve kurs og konkurranser tilnærmet normalt, har fotballen hatt det langt tøffere. Spesielt med tanke på nedstengningen av breddefotballen og for de over 20 år. Tross et vanskelig år, står alle våre tillitsvalgte, trenere, lagleder, utøvere og foreldre på for å ivareta og holde i gang den aktiviteten som er mulig. Det som har vært særdeles hyggelig i sommer, er prestasjonene til våre unge talentfulle friidrettsutøvere. Du kan lese mer om dette på friidretten sine sider. Etter oppmålingsforretning som ble holdt i fjor, var alt klart for overdragelse og tinglysing av våre egne lokaler i kjelleren. Dette er nå endelig på plass og nytt skjøte er oversendt kartverket for tinglysing. Vi håper det går i orden før jul. En stor takk til våre lojale sponsonsorer som hvert år bidrar med betydelig støtte til våre aktiviteter. Et godt samarbeid med Gran Kommune ved kulturkontoret og ikke minst banemester-/hallbestyrer som gjør en flott jobb med anleggene. Når verden igjen kommer tilbake til normalen er vanskelig å si. Men sammen skal vi jobbe for at flest mulig av våre barn, ungdom og voksne, igjen skal strømme til idretten og glede seg over det mangfoldige tilbudet vi har. Med dette ønsker jeg dere en fortsatt riktig god førjulstid, og en riktig god jul og et godt nytt år.

- Ove Nordberg

Med bakgrunn i den sommeren vi har bak oss, er det naturlig nok, vært store begrensninger i vår aktivitet. Mens gruppene med

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 1


BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 2


Støtt Brandbu Idretsforening med din

INFORMASJON OM PROVISJONSAVTALE MED GLITRE ENERGI Brandbu Idretsforening har et samarbeid med vår sponsor Glitre Energi Strøm for gjennomføringen av prosjektet Lokalbidraget. Avtalen er et supplement til sponsoratet vi har med Glitre Energi Strøm som kan gi oss ekstra inntekter. Lokalbidraget går ut på at nye strømkunder hos Glitre Energi kan velge å registrere sitt lokalbidrag til en frivillig forening, for eksempel Brandbu Idretsforening. Provisjon pr ny strømkunde kr 750

strømavtale. Og enda bedre hvis du får besteforeldre, venner og andre til å registrere sitt lokalbidrag til Brandbu Idretsforening.

Registrer deg for lokalbidrag til Brandbu IF her: https://www.glitreenergi.no/strom/brand bu-if/ Takk for hjelpen!

Med over 1200 medlemmer i foreningen har vi her kjempekjempepotensiale for å sikre meget gode inntekter til Brandbu Idretsforening!

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 3


AU-HOVEDLAGET HOVEDSTYRET

Arbeidsutvalget består av: Leder: Ove Nordberg Nestleder: Pål Arne Sangnæs Sekretær: Nestleder Ungdomsrepresentant: Lotta Flatum Fallingen Styremedlem: Hanne Stikbakke Kvåle Styremedlem: Rino-Alexander Høistad Styremedlem: Åse Jorunn Berg, (fritak fra oktober) Varamedlem: Kai Roger Bakken Undergruppenes ledere er: Fotball: Tom Jensen Friidrett: Lise Wirstad Dynna Helsesport: Inger Marie Højfeldt Idrettsskolen: Tatt inn i Au Kajakk: Kjetil Flaten Ski: Anders Risendal Johannessen Skøyter: Bjørg Johansen Svømming: Anja Elvira Hansine Broløkken Styrkeløft: Niklas Kanten Av smittevern hensyn, kombinerer vi styremøter med fysisk og digitalt fremmøte.

MEDLEMMER OG AKTIVITET

Brandbu Idretsforening har igjennom mange år hatt et stabilt medlemstall på rundt 1 000, meget bra. Vi har ved utgangen av november 2020, 1207 medlemmer. Alle gruppene står på, og det er hyggelig å se så stor aktivitet. Både lekgruppa, allidretten og ikke minst svømmegruppa med svømmeskolen, har hatt veldig pågang og stor aktivitet. Svømmeskolen har også for 2020-2021, fått en gave fra Dr.Støren&Frues Legat på kr. 10.000 til drift av tilbudet. Dette betyr at vi kan tilby rimelige svømmeskole på Brandbu.

Klubbens medlemmer spenner vidt både i prestasjoner og alder. Dette kan du lese mer om i gruppenes halvårsmelding.

ØKONOMI

Når idretten måtte stenge ned 12. mars, fikk dette raskt store økonomiske konsekvenser for mange idrettslag. Bortfall av påmeldingsavgifter og billettinntekter var noe av konsekvensene. NIF jobbet hardt med styrende politikere for å få på plass ordninger som kunne avhjelpe den akutte svikten i inntektene. Idrettslagene skal innrapportere månedlig tap og sparte utgifter som følge av nedstengningen. Brandbu Idretsforening har i så måte vært gunstig stilt, da vi ikke har de store billett inntektene og store arrangementkostnadene nå på denne tiden. Noe svikt har det imidlertid vært i og med at Viggaløpet måtte utsettes et år bl.a. Det har også vært noe svikt i kioskinntekter, så med bakgrunn i våre tap, søkte vi om koronastøtte og fikk til sammen for alle gruppen om lag kr 70.000. Laget har en sunn og god økonomi. Det jobbes godt i alle grupper som har god kostnadsstyring og god oversikt. Brandbu Idretsforening har god kontroll på økonomien med hjelp av sponsorinntekter, grasrotmidler, spilleinntekter, LAM-midler, kommunale drifts- og anleggsmidler og medlemskontingent. En stor takk til alle våre sponsorer som støtter opp om vårt idrettslag. Dette gjør at vi kan ha en forutsigbar økonomi selv i disse vanskelige tidene.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 4


FRIIDRETT MOHAGEN BIL CUP - NÆR 200 DELTAKERE FRA 32 KLUBBER

Brandbu IF Friidrett er nå ferdig med utendørssesongen 2020. Årets sesong har bydd på utfordringer, som for alle andre dette året med korona-pandemien å ta hensyn til. Vi er derfor glade for at vi klart å gjennomføre til sammen seks Mohagen Bil Cup stevner på Brandbu stadion. De første stevnene ble arrangert mens restriksjonen fremdeles var svært strenge, så dette ble begrensede men likevel viktige stevner. 10. mai arrangerte vi Mohagen Bil Cup 1 med kun en øvelse; 5 000 m. Med de restriksjonene som var da, var det ikke tillatt å starte i felt, så vi måtte gjennomføre enkeltstart. Dette ble en viktig sesongstart for vår langdistanseløper Magnus Tuv Myhre (20). I det kalde maiværet med 5 grader og svak østavind løp Magnus inn til ny klubbrekord på tiden 14.22.62. Magnus løp alene som eneste utøver i første heat, så dette var en meget sterk prestasjon.

3. juni arrangerte vi Mohagen Bil Cup 2 med to øvelser, diskos og slegge. Vi gjennomførte diskos på Brandbu stadion og slegge på Rosendalsbanen. Også dette var et viktig stevne for vår landslagsutøver, Lotte Flatum, som fikk mulighet til å konkurrere på hjemmebane tidlig i sesongen. Denne kvelden ble det

satt ny norsk juniorrekord (U20) på Brandbu Stadion, da Elisabeth Thon Rosvold kastet 52,48 m i diskos. Det var også mange gode resultater i slegge, hvor Ruth- Margrethe Austad Nilsen (J17), fra Modum, passerte 60 m; ny pers 60,46 m. Truls Engen Olsen (G17), fra Løten, kastet slegga 63,25 m. Det er veldig moro for oss at gode kastere fra flere deler av landet kommer til Brandbu for å delta på våre stevner.

24. juni arrangerte vi Mohagen Bil Cup 3, og denne gangen med nesten normalt øvelsesutvalg, etter at det ble lettet på koronarestriksjonene. På dette stevnet var antallsbegrensningen utvidet fra 50 til 200 personer. Dette var et meget vellykket stevne med stor deltakelse fra mange klubber rundt om på Østlandet. Viktig for alle våre utøvere at vi endelig kunne gjennomføre stevner som alle kunne delta på. I høst ble Mohagen Bil Cup 4 onsdag 19. august, Mohagen Bil Cup 5 onsdag 26. august og Mohagen Bil Cup 6 (Åpent klubbmesterskap) lørdag 12. september. Alle tre stevnene ble vellykkede arrangementer med høy deltakelse også

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 5


fra andre klubber enn Brandbu, noe vi synes er svært gledelig. Det er til sammen 189 utøvere som har stilt til start i Mohagen Bil Cup denne sesongen. 58 utøvere fra Brandbu IF har deltatt på cupen i år. Hele 31 klubber foruten Brandbu har hatt utøvere til start i våre stevner. Det er langt flere enn vi har hatt de siste årene, og noe vi er stolte av å ha fått til. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra deltakere utenfra. De har gitt uttrykk for at det er hyggelige stevner på Brandbu. Det er også noe vi i friidrettsgruppa vektlegger. Vi ønsker å legge til rette for idrettsglede og gode prestasjoner, hvor alle blir tatt på alvor og kan prestere på sitt nivå. Da er det viktig å ha fokus på trivel og at alle blir tatt imot på en hyggelig måte.

LYST TIL Å BLI MED Å LEGGE TIL RETTE FOR GODE STEVNER NESTE SESONG?

Friidrettsgruppa er avhengig av mange gode hjelpere for å klare å gjennomføre stevnene våre. Det er mange oppgaver som skal gjøres i løpet av de tre timene stevnet foregår. Du trenger ikke ha dommerkurs eller vært aktiv i friidrett tidligere for å bidra. Her er det oppgaver for alle, og dessuten kan oppgaver læres. Til våren planlegger vi et lite kurs, en ettermiddag, for alle som har lyst til å bidra som medhjelpere og vil lære litt mer om friidrett. Ta kontakt med oss i friidrettsgruppa om du kunne tenke deg å bidra til aktivitet og mye moro på friidrettsbanen neste sesong. Friidretten trenger deg! Friidrettsgruppa retter en stor takk til Mohagen Bil som gjør det økonomisk mulig for oss å gjennomføre Mohagen Bil Cup.

GULBRANDSEN & OLIMB KARUSELLEN

Brandbu IF friidrett har i år gjennomført 3 løp i Gulbrandsen & Olimb karusellen. Arrangementet er åpent for alle og har hatt i gjennomsnitt 25 deltakere pr løp. Klubbmesterskapet ble gjennomført 3.9.2020 hvor vi samlet alle deltakere til premie og bevertning i etterkant. Vinner av kvinneklassen med tiden 4.47.7 ble Mali Jåvoll Hagen som da med 3 seiere på rad fikk vandre-pokalen til odel og eie.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 6


Vinner av herreklassen ble Hans Jørgen Kvåle med tiden 4.05.06. Gratulerer til begge og alle de andre flinke deltakerne som har gjennomført terrengløp i 2020. Interessert i å løpe? Bli med neste år!

forutsetninger for å lykkes med denne type arrangementer siden vi er så heldig å ha en god kastering for diskos på Brandbu stadion og for slegge på Rosendalsbanen. Ellers er det viktig for oss at å bidra til at vår landslagsutøver i diskos, Lotta Flatum, kan konkurrere på hjemmebane med gode kastere fra andre klubber.

GAST - STEVNE 2020

Våre samarbeidspartnere for dette stevnet er GAST, Eiksenteret på Jaren og Lygnasæther hotell. Tusen takk for støtten!

Brandbu IF friidrett arrangerte nasjonalt kast-stevne søndag 13. september 2020. Dette stevnet var opprinnelig planlagt i mai, men restriksjonene knyttet til korona gjorde det umulig å gjennomføre stevnet i mai, så vi utsatte det til september. Det var åpnet for påmelding for klasse 13 år og eldre i spyd, kule, diskos og slegge. Det var 5 deltakere i spyd, 9 diskos og slegge, mens det var 11 deltakere i kule. Deltakerne kom fra et bredt spekter av klubber. Øystein Solheim Hytten fra Tønsberg Friidrettsklubb fikk bestemannspremien i gutteklassene med resultatet 61,20 m i slegge i G16, og Ruth-Margrethe Austad Nilsen fra Modum Friidrettsklubb fikk bestemannspremien i jenteklassen med resultatet 58,95 m i slegge 3 kg J17 år . Ruth-Margrethe oppnådde 1179 poeng på Tyrvingtablellen mens Øystein oppnådde 1092 poeng. For seniorer ble det Marcin Tomasz Gasiorowski fra Begnadalen IL som fikk premien med resultatet 15,82 i kule.

IDRETTENS DAG I BRANDBU 29. AUGUST

BIF friidrett var med og arrangerte idrettens dag også i 2020. Det ble en flott dag med godt besøk av barn som ville prøve øvelser det var lagt opp til. Stille lengde, kulestøt, hekkeløp og stepp i 60 sek. Det ble medalje � til alle. Mye glede og se både blant foresatte og barn på en sånn dag.

Premiene i årets GAST-stevne var fra Hemlaga på Nes, noe utøverne satte pris på! Nasjonalt kast-stevne er en satsing framover for friidrettsgruppa. Vi har gode

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 7


Dette var en mulighet for å prøve seg på noen friidrettsøvelser. De som ønsker å lære mer er velkommen på trening på banen. Friidrettsgruppa deltok også sterkt i dekktrekkinga seinere på dagen. Ungdommene stilte sporty opp.

Utøverne har deltatt på Mohagen Bil cup, men de har ikke fått deltatt i stevner utenfor Brandbu i år. Dette syntes vi var veldig leit da vi pleier å være med på flere arrangement gjennom året. Med støtte fra Civitan ble det derfor tur til for alle i til rettelagt treningsgruppe i BIF. 21. - 23. august dro hele gruppa, medlemmer fra Civitan og foresatt på telt � tur. Turen gikk til Torgersøya i Tønsberg. Civitan club Tønsberg var der vertskap. På Torgersøya ble det natursti, fisking, krabbefisking, båttur, fotball-kamp, grilling og mye moro. Viktig med slike hyggelige opplevelser og sosialt samvær. Vi ser av bildene at dette ble en flott tur.

UTESESONGEN 2020 TILRETTELAGTGRUPPA

Tilrettelagtgruppa har som alle dere andre hatt litt utfordringer med trening sammen denne sesongen. Vi har likevel gjennomført treninger ute på banen på onsdager fra 13. mai til oktober.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 8


med var det strenge restriksjoner, men på de fleste treningene har vi kunnet tilby trening i både løps-, kast- og hoppøvelser på hver trening. Vi har organisert slik at utøverne selv har valgt hvilke øvelser de ville trene på. Onsdagene har vi hatt trening i Størenslunden. Der har vi fokusert på spenst og hurtighet. Siden vi har en aldersblandet gruppe med utøvere fra fire til elleve år, har vi måttet tilpasse mye. Vi har gjennom hele sesongen tilbudt to nivå på oppvarmingen. Det er viktig at alle får jobbe på sitt eget nivå. Det har da vært en gruppe som har jogget en runde utenfor banen, mens den andre gruppen har hatt oppvarming på friidrettsbanen.

Per, Kaja og Cecilie dro på tur med alle sammen. Civitan leide en 9 seter som Cecilie kjørte. Kaja og Per kjørte egne biler. Vi har også fått et nytt medlem i gruppa Oda. Friidrettsgruppa ønsker henne velkommen!

Det har til sammen vært i overkant av tredve barn på trening, men ikke alle på samme tid. Slik det nå er med en pågående pandemi, er det greit at det ikke er for mange til enhver tid. Før hver trening har vi vasket kontaktpunkter på banen, og i løpet av treningen har vi vasket kuler, river, koster og ellers hva vi har tatt på. Det er imponerende å se barn som kommer på trening og automatisk renser hendene før de kommer inn på banen!

ALDERSGRUPPEN UNDER 11ÅR

Det er viktig å bli glad i å trene. Trening skal være sosialt og morsomt for barn. Vi har som målsetting at hvert eneste barn skal føle seg sett og hørt i tillegg til å oppleve mestring hver eneste trening. Når disse tre er på plass, mener vi at utviklingen innen idretten også vil komme. Vi har i årets utesesong hatt to treninger. Mandager har vi trent i halvannen time. Jevnt over har vi hatt en halvtime oppvarming, et kvarter med tøyning og tre kvarter med teknisk trening. Til å begynne

Vi opplever at barna er en sammensveiset gjeng som heier på og har omsorg for hverandre! De følger med hverandre på stevner og tilbyr seg automatisk å løpe en ekstra sekstimeter, om det er en som blir alene i et heat. De følger hverandre rundt til øvelsene, så ingen trenger å være alene. Det at vi har fått til et så godt samarbeid, betyr mye! Også samarbeidet

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 9


med foreldrene er godt. Det er blide og trivelige barn og foreldre som møter på trening. Derfor er dette også en takknemlig gjeng å jobbe med. Korona har selvfølgelig satt noen begrensinger for oss, men alt i alt har vi hatt en god utesesong med mange gode resultater. Alle har forbedret seg, og mange har forbedret seg mye! Vi har barn som løper hekk, hopper tresteg, støter kule, hopper lengde som om de skulle ha gjort det hele livet. Treningsvillige og lydhøre unger som mestrer mye!

På trenersiden har det vært noe frafall. Både Julie Sangnæs og Linn Camilla Petersbakken har sluttet fordi treningene etter hvert kolliderte med jobbing. Anne Amalie og Bente Mari Nymoen har vært med hele sesongen og blir med videre. Når vi trener inne er det nok med to trenere, men til våren må vi utvide trenerstaben. Med såpass små barn som vi har trengs trenere i flere roller. At vi har en så stor aldersspredning gjør også at det blir naturlig å dele opp i flere grupper. Med tanke på der vi var i vår da hele Norge ble stengt synes vi at vi har fått en god og innholdsrik sesong. Det har vært mindre fysisk kontakt mellom utøverne, men det har gått fint. Vi håper selvfølgelig at neste års utesesong kan starte med mindre begrensinger enn årets, men denne sommeren har vist at vi fint kan trene friidrett med til dels store begrensinger.

ALDERSGRUPPEN 11 ÅR OG ELDRE

Korona-pandemien har satt en stopper for mange stevner, spesielt på forsesongen, men Brandbus utøvere har likevel oppnådd mange bra resultater. Lotta har vært på over 10 stevner i år, noen i forbindelse med samlinger på rekrutteringslandslaget. Beste resultat er 51,51 i diskos på Geithus 16.07.2020. Dette gir en andreplass på 18 årsstatistikken gjennom alle tider, foran bl.a. Grete Etholm, som har 17 NM-gull på rad (2001-2017). Magnus har også deltatt på mange stevner, og satt pers i de fleste. 1500m på Bislett 15.07.20, med 3,49,80 (5.plass), 3000m på Bislett 03.09.20, med 7,58,71 (6. plass), 5000m i Tønsberg 30.05.20, med 13,56,23 (2. plass) og 10000 i Kristiansand 07.08.20, med 28,48,56 (4. plass). Han ble også nr. 4 på Hytteplanmila, med 28,52, der han slo både Filip og Jakob Ingebrigtsen. Kjetil har vært med på ett stevne, Einar Brynemo Memorial 12.09.20, der han ble nr. 2, med 60,63. Mali og Ulrik har også vært med på stevner på Jessheim og Geithus, og mange terreng- og gateløp, med gode resultater. Oscar har også vert med på Oppdalskarusellen og flere terrengløp.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 10


og med en sterk avslutning løp han inn til 4. plass. Litt skuffende for Magnus å ende utenfor pallen, men i det selskapet, var dette en flott plassering.

Vi må også nevne Lise, som ble nr. 6 i NM halvmaraton, i sin klasse, med 1,56,13. Trening har forgått nesten som normalt. Mandager med spensttrening i Størenslunden og påfølgende løpstrening, intervall, tempo og sprint. Onsdager med mer individuelt opplegg, med hekk, hopp og kast. På slutten av sesongen var det mange som prøvde seg både i stav og slegge (med god hjelp av Kjetil). Det har vært ca. 20 utøvere på det meste. Jon har også hatt med seg flere på løpstrening på og utenfor bane.

MESTERSKAP 2020

NM: SØLV OG BRONSE OG FLOTT 4. PLASS

Brandbu IF stilte med tre utøvere i NM i friidrett 2020. Lotta Flatum, Kjetil Røste Ringen og Magnus Tuv Myhre. I slegge innfridde Kjetil med årsbeste og bronsemedalje. Dette var Kjetils 11. NMdeltagelse, og hans 3. NM- medalje. Lotta gjennomførte en god diskoskonkurranse og var meget godt fornøyd med sølvmedalje, som for øvrig er hennes første NM- medalje utendørs. I kule lykkes hun dessverre ikke, og endte på en 4. plass. Magnus løp en meget god 5000 m,

NM TERRENGLØP: SØLV TIL MAGNUS Medalje ble det derimot til Magnus under NM i terrengløp. Han lå på andreplass gjennom hele løpet, og var den som holdt følge med Filip Ingebrigtsen lengst. Denne sølvmedaljen var hans første NM- medalje på seniornivå.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 11


LERØYLEKENE

JUNIOR NM: GULL OG SØLV TIL LOTTA - SØLV TIL MAGNUS

Brandbu IF stilte med tre utøvere i junior NM i friidrett 2020. Guro Kvamme, Lotta Flatum og Magnus Tuv Myhre. Guro deltok på 400 m hekk og 800 m. Dette var hennes mesterskapsdebut, og gav mersmak til videre satsing på hekk og løping. Lotta deltok i en spennende kulekonkurranse, hvor hun vant gull med en 3 cm- margin. I diskos ledet Lotta konkurransen helt til siste kast. Da fikk konkurrenten Elisabeth opp et godt kast, 70 cm foran Lotta, som dermed ble det andre plass.

Det var fire utøvere fra Brandbu som deltok på Lerøylekene i år. Nora Nikolaisen, Andrine Fjellro Strømnes, Julie Torlin Erichsen og Malin Jåvoll Hagen. Malis beste resultat var 5,13,37, som ga 4. plass på 1500m. Hun deltok også i tresteg, 600m og 200m. Julie ble nr. 3 i sitt heat på 60m med 8,65. Dette ga en 8. plass, og var 3 hundredeler fra finaleplass i sitt første stevne med startblokk. Hun deltok også på 200 m og i høyde. Andrine deltok i diskos, slegge og høyde. Nora deltok i slegge og diskos. Dette var Noras første friidrettsstevne. Flott innsats av alle fire.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 12


Tryggeseth har påtatt seg den oppgaven for Brandbu. Vi satser på å holde en fellessamling på Brandbu stadion neste år.

NYE KLUBBREKORDER 2020

Tabellen nedenfor viser nye klubbrekorder tatt i 2020. Oversikten viser at utøverne våre har trent bra og tatt klubbrekorder i både hopp, kast og løpsøvelser dette året. Bra jobba! Gutter 12 Jenter 13 Jenter 18 Jenter 18 & Seniorrekord Jenter 19

Lerøylekene er et årlig friidrettsstevne for 13 og 14 åringer, hvor utøverne representerer sitt fylke. Lerøylekene skal være et sosialt arrangement hvor det legges til rette for at en kan få nye venner i friidrettsmiljøet.

Menn U23 & Seniorrekord

32,99 Ulrik Jåvoll Hagen 1,42,23 4,38,58 Mali Jåvoll Hagen 5,13,37 1,08,16 Guro Kvamme 10,30 m 14,35 m Lotta Flatum 51,51 m Ingrid Torlin Høyde u/ tilløp 1,25 m Erichsen 1500 m 3,49,80 3000 m 7,58,71 Magnus Tuv Myhre 5000 m 13,56,23 10 000 m 28,48,56 200 m hekk 600 m 1500 m 1500 m 400 m hekk Tresteg Kule Diskos

TA IDRETTSMERKE I BRANDBU

Det er mange spreke medlemmer i Brandbu IF, men ikke veldig mange som tar idrettsmerket! Det gir god mestringsfølelse når du klarer kravene, og det gjør at du gjerne prøver året etter også. Kravene er overkommelige, og samtidig er de mål å trene mot. Kom og prøv!

I 2021 satser Innlandet friidrettskrets på flere fellessamlinger i forkant av Lerøylekene slik at utøverne fra Innlandet blir bedre kjent med hverandre i forkant av lekene. Alle klubber har fått i oppdrag å oppnevne en kontaktperson i klubben som skal følge opp Lerøylekene 2021. Helge

I 2020 har 18 voksne og ett barn tatt idrettsmerket på Brandbu stadion. Av disse er 12 menn og 7 damer. Det er en liten økning fra fjoråret. Deltagerne gjennomfører disse øvelsene: 1. Spenst: lengde med eller uten tilløp, alternativt spensthopp eller høyde. 2. Hurtighet: vanligvis 60 m løp, alternativt

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 13


svømming, skøyter eller sykling. 3. Styrke: kule, liten ball, slengball. 4. Utholdenhet: løp, gange, sykling, skigåing, svømming, padling, m.m. I alle øvelsene er kravene til tid og lengde tilpasset kjønn og alder på utøverne. Se www.idrettsmerke.no I tillegg må deltagerne fylle ut et trimkort der de dokumenterer at de har fullført 20 trimøkter i løpet av året. Dette er en fin motivasjon for å holde seg litt i form gjennom hele året. Man oppnår utmerkelser etter antall ganger man fullfører idrettsmerket. Vi har med deltagere som har tatt idrettsmerket over 50 ganger! Barn kan ta «Barnas idrettsmerke» fra de er 10 år gamle. Brandbu IF Friidrett arrangerer idrettsmerkeprøver både for barn og voksne på friidrettsbanen følgende dager neste år: Mandag 31. mai kl. 19.00 Mandag 7. juni kl. 19.00 Mandag 14. juni kl. 19.00

PREMIEUTDELING

Onsdag 28. oktober var det premieutdeling og sesongavslutning for deltakere i åpen klasse på Mohagen Bil Cup 2020. Denne flotte gjengen mottok alle premier etter flott innsats i årets friidrettsstevner. Takk for innsatsen!

På grunn av koronapandemien og krav til smittevern ble det i år gjennomført to premieutdelinger i år. Fredag 30. oktober var det premieutdeling for idrettsmerker, Mohagen Bil Cup og Gulbrandsen & Olimb karusellen på Lygna skisenter.

Mandag 16. august kl. 19.00 Mandag 23. august kl. 19.00 Mandag 30. august kl. 19.00

Kontaktperson: Inger Torunn Østen, mob. 930 65682 Utfordre deg selv! Møt opp og prøv!

Tradisjonen tro ble det også i år delt ut pokaler til de som har klart 1000 poeng på Tyrving-tabellen. I år var det kun to utøvere som klarte kravet, det var Ulrik Jåvoll Hagen og Lotta Flatum. Men det er flere som var i nærheten å klare kravet, så vi gleder oss til å dele ut flere pokaler neste år.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 14


Det var også utdeling av stipend til alle våre tre utøvere som tok medaljer i NM. Lotta og Magnus viste fram sine medaljer. Kjetil kunne dessverre ikke komme.

Odd delte ut pokaler til Magnus for klubbrekorder. Den ene pokalen ble gitt av Odd til den som klarte å ta hans klubbrekord på 1500 m. Mens den andre pokalen er gitt av Dag Anmarkrud til den som klarte å ta hans klubbrekord på 3000 m. Magnus har i tillegg satt klubbrekord på både 5000 m og 10 000 m i årets sesong, men det var ikke satt opp pokaler på disse distansene. Det er imidlertid satt opp pokal for den som slår klubbrekorden til Aksel Grindaker på 3000 m hinder på tiden 9,09,0. Odds pokal ble også delt ut i år. Denne pokalen går til den som ikke gir opp, men fortsetter treningen, selv om en ikke vinner sin klasse. Innsats, stå på vilje og idrettsglede er kriteriene for denne pokalen. I år var det Guro som fikk Odds pokal.

INNENDØRSSTEVNE 22. NOVEMBER AVLYST - NY MULIGHET 21. FEBRUAR 2021

Gran kommune vedtok 10. november ny korona-forskrift. Forskriften innebærer at det ikke er tillatt å arrangere stevner. Brandbu IF Friidrett måtte derfor avlyse stevnet 22. november. Vi har planlagt innendørsstevne søndag 21. februar. Friidrettsgruppa er optimister og krysser fingrene for at smittesituasjonen er bedre da slik at vi kan gjennomføre dette stevnet.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 15


VIGGALØPET 24. APRIL 2021 30 ÅRSMARKERING

Hold dere i form og hold avstand! Vi gleder oss til å se deg 24. april 2021!

Viggaløpet ble dessverre avlyst i år på grunn av Covid 19 og forbudet mot arrangementer med flere enn 50 personer.

Selv om årets løp ble avlyst, så blir ikke 30 årsmarkeringen avlyst. Sett av lørdag 24. april 2021 – da blir det løp med 30 års markering og jubileumsmedaljer til alle som deltar. Vi kan love både kommunekamp, klassekamp, flotte uttrekspremier og mye moro på Gran Torg og ved målgang i Brandbu. Det blir puljestart for å ta hensyn til smittevern. Første start for aktive blir kl. 11.00, mens første pulje i trimklassen starter kl. 12.00.

STYRET I FRIIDRETT Leder

Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Lise Wirstad Dynna friidrett@brandbuif.no Christin Flattum kasserer.friidrett@brandbuif.no Odd Arne Røste styre1.friidrett@brandbuif.no Cecilie Ruud styre3.friidrett@brandbuif.no Per Anders Gjefsen styre4.friidrett@brandbuif.no Elisabeth Ellefsrud styre5.friidrett@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 993 01 767 tlf 936 81 172 tlf 951 02 910 tlf 955 50 062 tlf 416 58 508 tlf. 404 60 037

SIDE 16


HELSESPORT Helsesport

Helsebadingen stoppet sammen med resten av Norge i mars i år. Det så ut til at vi kunne starte opp igjen nå i høst, så vi tilrettela tilbud og rutiner for å ivareta smittevernet på best forsvarlige måte. Planen var å starte opp igjen i slutten av oktober, men smittevernsituasjonen i våre nærområder og generelt i landet endret seg dessverre til det verre. Ut ifra endrede retningslinjer og anbefalinger i forhold til nærkontakter og aktivitetsnivå fant vi det mest forsvarlig å utsette oppstarten av helsebadingen ved Brandbu Barneskole ut året. Det føltes riktig å bidra til å bekjempe smitte ved å ikke avholde aktivitet hvor det potensielt kan være smitterisiko. Så får vi håpe at tiltakene hjelper og at vi kan få en oppstart så fort som mulig i 2021. Helsesport ønsker alle medlemmer en riktig god jul!

STYRET I HELSESPORT Leder

Inger Marie Højfeldt helsesport@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 913 52 086

SIDE 17


SKØYTER Skøytegruppe høst 2020. Det er vel bare å håpe det blir bedre tider. Og at det blir mange dager med is på Rosendalsbanen til vinteren, slik at mange kan bruke isen til leik, trim og fysisk aktivitet. Hvis det blir tillatt arrangerer skøytegruppa istrening på mandager og torsdager, når isen blir klar. Ellers har gruppas evig aktive løper Kjetil Amundrud reist til Stavanger eller Hamar hver helg siden slutten av september. Da sykkelsesongen ble avsluttet. Da har det for det meste vært for trening. Det ble arrangert en Norges Cup og et utsatt NM enkeltdistanser der Kjetil hadde kvalifisert seg på 5000m. Så ble løp avlyst, da er det bare treninga igjen. Med håp om bedre tider Bjørg

STYRET I SKØYTER Leder Styremedlem

Bjørg Laila Johansen skoiter@brandbuif.no Leif Tore Johansen amo-joh@online.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 986 93 203 tlf 901 02 024

SIDE 18


LEKGRUPPA

Brandbu IF lekgruppe er et aktivitetstilbud for barn i alderen 3-5 år. Vi holder til i gymsalen på Brandbu Barneskole hver tirsdag fra kl.17-18. I likhet med tidligere år er målet med lekgruppa å aktivisere barn gjennom lek og lystbetonte aktiviteter. Ved koordinative og fysiske øvelser får barna mulighet til å utfordre seg selv både fysisk og psykisk. Treningene består blant annet av øvelser som går på reaksjon og balanse, kylling og rev, turning på matter og lek med baller for å nevne noen. Barna synes det er ekstra stas med den faste hinderløypa som bruker å være på slutten av hver trening. Også i år har vi fått inn noen nye medlemmer som ser ut til å ha det kjekt sammen med de andre ungene. Lekgruppa er en ivrig gjeng bestående av mange aktive barn. Stort sett alltid har de et smil om munnen! Hilsen Guro

TRENER LEKEGRUPPA Aktivitør

Guro Kvamme

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 41418210

SIDE 19


BARNEIDRETTEN Etter en "bråstopp" i mars pga. koronavirus kunne vi i august starte opp Barneidrettsgruppe/Idrettsskole igjen. Friidrett, sykkel, turn og ballaktivitet har vært aktiviteter i høst. Men, fra uke 46 måtte vi stoppe opp igjen da vi skulle starte med svømming. MEN, vi håper at vi på nyåret kan starte opp igjen og da er det skøyter som står på programmet. Kontaktperson BIF er Hanne Kvåle (95171110) Foreldrekontakter er Ingrid Frydenlund (91321592) og Cornelius Kjørven Elvestuen. Treningstid er onsdager kl. 18-19. Gruppa er nå fulltegnet med 30 deltakere. Allsidighet er VIKTIG og et GODT grunnlag for videre utvikling!

KONTAKTPERSONER BARNEIDRETTEN Kontaktperson Foreldrekontakt Foreldrekontakt

Hanne Kvåle Ingrid Frydenlund Cornelius Kjørven Elvestuen

tlf 95171110 tlf 91321592 tlf 40237815

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 20


KAJAKKGRUPPA – SOMMEREN 2020

Etter nedstengning av all aktivitet i mars, ble det åpnet for muligheten av å holde kurs igjen i mai-/juni. Siden kajakknaustet var helt stengt for felles bruk en periode, var det kjørkommet å kunne åpne opp igjen.

KURSSESONGEN

I løpet av sommeren har vi holdt hele seks kurs. Til sammen har det vært 78 personer på de offisielle kursene, pluss 8 stk. på bedriftsinternt kurs. Denne sommeren var da alle ville gå kurs så interessen for kajakk har bare økt også i år. Kajakkgruppa har nå hele 161 medlemmer, og har til sammen siden 2016 hatt hele 312 personer på kurs, fantastisk. Det betyr at en av tre melder seg inn etter kurs. Teknikkurset vi skulle holdt i september, måtte vi dessverre utsette på grunn av innskjerpede koronaregler i Oslo. Kurset skulle vært avholdt i der i år. Vi har et fantastisk godt samarbeide med Johnny Hunderhagen i Sikker padling. Han er vår hovedinstruktør, en meget dyktig padler og ikke minst pedagog og god læremester. Noen har fortsatt å padle nå utover høsten. Mildt vær og gode padleforhold frister.

TRENINGSTIDER

Det er ikke satt opp faste fellestreninger i høst, men turer avtales på våre Facebook sider. Når det gjelder bassengtrening, har vi også valgt å avvente det til over nyttår. Svømmehallen og smittevern er ikke enkelt, men kommer vi i gang på nyåret blir det tirsdager fra kl. 19:00-21:00.

Introkurs i juni

En hoppende glad gjeng etter eksamen

Det sosiale er viktig, her spisepause på Dyneholmen

Bildene er fra sommerens mange fine kurs. Litt sjø også på Randsfjorden

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 21


MEDLEM I KAJAKKGRUPPA

Mange fine solnedganger på fjorden

Kryssing av skipsled, vi ligger på linje

Kajakkgruppa har vært i stor vekst de siste årene. Vi er et lavterskeltilbud med mange nye kajakker og utstyr som du fritt kan bruke hvis du er medlem og har gjennomført et våttkortkurs, og betaler en liten treningsavgift. Vi er veldig populære og med en medlemskontingent på kr 150,pluss terningsavgift på kr 300,-, blir det mange som ønsker tilgang til kajakkene. Det er også en del som ønsker å kunne lagre kajakken sin egen i huset, og det er mulig mot et tillegg i treningsavgiften på kr 300,-. Her er det i ferd med å bli venteliste på grunn av står pågang. Har du lyst til å prøve kajakk eller gå kurs? Ta kontakt med sportslig leder Ove på mobil 952 91 606 eller e-post kajakk@brandbuif.no Du kan også nå oss på Facebooksiden https://www.facebook.com/BrandbuIdret sforeningKajakk/?ref=bookmarks Eller du kan be om å bli medlem av gruppa Padlevenner av Brandbu Kajakk https://www.facebook.com/groups/brand bupadlevenner/?ref=bookmarks

Mye liv under øving på wetexit

Sees på fjorden!

STYRET I KAJAKK Leder

Kjetil Flaten kajakk@brandbuif.no

tlf 90527672

Sportslig leder

Ove Nordberg leder@brandbuif.no

tlf 95291606

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 22


FOTBALL

2020 har vært et spesielt år også for oss i fotballgruppa. Da Norge stengte ned 12. mars ble all fotballaktivitet stoppet. Etter påsken åpnet det litt opp igjen og ungdomslagene kunne starte trening igjen uten nærkontakt, men etter ganske inngripende og strenge koronavettregler. Noen lag trente med halve grupper, andre lag trente med samme gruppering gjennom hele økta og skiftet stasjoner underveis. Banen var delt inn i soner og en trener/voksen kunne ha ansvar for kun 4 spillere til å begynne med i sin sone. Når spillerne da skulle ha 2 meters avstand sier det seg selv at det ble begrensende treningsopplegg. Mange trenere melder allikevel tilbake at spillerne har brukt ballen mye og har fått god ballkontroll.

I slutten av april ble det åpnet opp for at barnefotballen kunne starte treninger igjen, etter gjeldende koronavettregler. Seniorfotballen er et kapittel for seg i 2020, dette kommer vi tilbake til senere i artikkelen.

FRAFALL

Klubben merker økende frafall i fotballen i år, noe vi tror har sammenheng med Covid-19 og begrensingene dette har ført til. Flere lag måtte trekkes fra serien før høstsesongen startet.

KEEPERSKOLE: 29. – 30. AUGUST

Vi ønsker å fokusere ekstra på keeperne våre og pleier å ha 2-3 Keeperskole helger i året, og dette er veldig populært. I år ble det kun en keeperskole pga Covid-19. 12 stk håpefulle keepere, 9 fra Brandbu, 1 fra Jevnaker, 1 fra Løten og 1 fra Lunner deltok på keeperskolen i august. Det har vært med keepere fra lange avstander utenfor Hadeland hver gang, dette er veldig bra. Vi bruker Oslo Keeperskole, som har meget gode og dedikerte trenere. Samtlige av trenerne har spilt høyt oppe i divisjoner. Noen har også spilt i utlandet, som Danmark, Tyskland og England. Den store keeperstjernen som har vært med som trener hos oss er Jon Knudsen, med mange landskamper for Norge, han har også spilt på toppnivå i Norge i over 20 år.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 23


Å spille keeper som det heter, har vært skummelt for mange, og de føler de ikke blir sett godt nok eller prioritert godt nok på treningsfeltet. Dette gjelder de fleste klubbene i landet, forholdsvis alder fra 916 år. Vi valgte derfor å prioritere keeperne våre mer. Vi er så heldige og har en god «gammel» veteran keeper fra Hadeland med på trenersiden i klubben. Anders Larsen er det nok mange som har hørt om.. Han er veldig flink som Keepertrener og har fått mye bra ut av de eldste keeperne våre på de 2-3 årene han har vært med. Tusen takk for all tid du legger ned på feltet for keeperne våre.

KLUBBDOMMERE

Det å ha klubbdommere er helt avgjørende for at fotballkamper kan bli spilt i barnefotballen, ingen dommer ingen kamp. Det er vanligvis noen av spillerne som tar på seg denne jobben. 27. august arrangerte vi dommerkurs for 13 og 14 åringene våre. Kurset ble arrangert i samarbeid med Indre Østland Fotballkrets som sto for instruktør. Det deltok over 20 spillere på kurset, noe som er veldig bra. I høst har vi hatt mange dommere å ta av  Håper mange ønsker å dømme neste sesong også.

at lagene får spilt flere kamper på en dag, noe som kan bidra til at det er mer stas å spille kamp. Flere av klubbdommerne våre fikk også dømt flere kamper og kommet skikkelig i gang. Takk for god planlegging og gjennomføring.

NFF GRASROTTRENER DELKURS 2: BARNEFOTBALLEN

Vi i Brandbu Fotball ønsker at trenerne våre skal gjennomgå trenerkurs for å kunne gjøre en best mulig jobb med spillerne våre. I oktober hadde vi 14 deltagere på nevnte kurs fra hele Hadeland. Trenerkurset har vi samarbeidet med Indre Østland Fotballkrets og Lunner FK om. Kurset foregår over 3 kvelder, vi fikk dessverre ikke fullført siste kvelden pga koronarestriksjoner. Vi kommer tilbake med den siste kvelden når det åpnes for det. Kurset er både teoretisk og praktisk og trenerne skal øve på praktisk trening. Vi har brukt spillere fra Brandbu, G10 og G11 på den praktiske utøvelsen av treningsøvelsene. Spillerne fikk meget gode tilbakemeldinger fra Kretsen og fra kurs-deltagerne. Imponerende flinke Brandbuspillere var tilbakemeldingen  Spillerne selv var storfornøyd med opplegget.

NYTT PÅ ANLEGGET

I høst har vi fylt på masse innerst på 7'er gressbanen inn mot jordet på oversiden. Grunnen der synker, og vi håper arbeidet demmer opp for dette. Nå skal det bli enklere å kunne oppbevare mål der.

SESONGEN 2020 3'ER CUP FOR DE YNGSTE LAGENE

I august arrangerte vi 3'er cup for de yngste lagene på Haddeland. Dette var erstatning for vanlige seriekamper og ble gjort andre steder på Hadeland gjennom høsten også. Fordelen med en slik cup er

Kampene i vårsesongen ble det dessverre aldri lov å spille. Serien i høst ble preget av flere kamper enn vanlig og junior-laget ble ikke ferdig med alle kampene sine før smittesituasjonen i kretsen økte.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 24


Vi vil takke for all støtte og oppmøte på hjemme og bortekamper og håper vi ses igjen til våren!

Bildetekst: En typisk fotballkamp fra tribuna som er i flittig bruk.

LITT FRA NOEN AV LAGENE VÅRE A-LAGET

Sesongen 2020 ble langt i fra slik vi ønsket. Etter en sterk 2. plass og poenget unna opprykk i 2019, var vi skjerpet og revansjesugen i 2020. Vi startet året med gode treninger både alene, og tidvis med juniorlaget, ledet av Stig Brænden. Vi var 12-16 stk på treninger, og skulle til å starte oppkjøringa med treningskamp mot Dokka. 5 dager før kampen ble fotballen stoppet, og vi ante ingenting om når sesongen startet. Når fotballen omsider startet opp, var det med masse restriksjoner, dette gjorde at vi var 6-8 stk på treninger, noen treninger ble også avlyst. Når restriksjonene ble opphevet har vi trent sammen med b-lag for å få nok folk, og oppmøte var stigende frem til fotballen igjen ble stengt ned. Vi har ikke spilt seriekamper i år. Om alle følger myndighetene sine anbefalinger, håper vi på en god og spennende sesong i 2021!

G19 (16 TIL 19 ÅRINGER)

Det ble en litt annerledes sesong i år, men vi kom i gang i august, og sluttet før alle kampene ble ferdigspilt i oktober. Vi startet året med et samarbeid med senior, og G16 ble en del av gjengen på våren. Mange spillere, gode treninger, stor

fremgang for mange og fin stemning i gruppa. Det var moro på stadion. Så kom Corona’n og stengte ned. Fotballen måtte selvsagt også ta del i dugnaden. Vi klarte likevel å holde det sånn noenlunde i gang, trente uten kontakt, og tok tidlig sommerferie. A-laget fikk ikke lov å være med lenger, og vi fortsatte hver for oss. I august startet vi endelig opp serien, som kom litt brått på for oss. Etter en ukes trening etter ferien, var vi i gang. Vi vant 7 kamper, spilte en uavgjort, og tapte 3. Med seier i de siste kampene, som antagelig aldri blir noe av, hadde vi toppet tabellen. Selv om forberedelsene kunne vært bedre, leverte vi en godkjent sesong. Det var mye vi ikke fikk jobba med av tidligere nevnte grunner, men det var likt for alle. Tidvis spilte vi meget godt, og høydepunktet var dramaet mot Lunner hvor vi avgjør i sluttminuttene. Det var nok fotballkampen som trakk flest tilskuere på Hadeland i 2020. Vil også trekke frem gutta fra G-16. De har tatt store steg på den korte tida de har vært med oss. Å spille overårig kan være tøft, men de har levert fra øvre hylle de gangene de har fått muligheten. Noen har spilt fast, mens andre har rullert litt mer. Målet har vært å gi dem gode opplevelser, og de har løst det på en glimrende måte. Takk til alle som har møtt opp og støttet gutta. Sportslig hilsen fra Dag Rune, Benjamin, Frode og Stig.

G14 (FØDT 2006)

I år er første året vi har spilt 11'er fotball, og det har vært gøy. Vi har trent jevnt og trutt gjennom året, med noen avbrudd pga koronaen. 3 treninger i uka når vi ikke har spilt kamp. Det er 17 spillere på laget og vi ser at de har hatt fin fremgang gjennom året. Vårsesongen utgikk og i høst har vi spilt 10 kamper. Vi fikk mange tette kamper og vi havnet midt på tabellen. Spillerne har funnet sine plasser på banen og samspillet

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 25


er blitt meget bra. I år ble det geografiske området utvidet, og vi har spilt kamp på Bagn og Øystre Slidre. Det har blitt en sammensveiset gruppe som vi ser frem til å jobbe med frem til neste sesong.

Vi håper alle spillere er med videre neste sesong og vi gru-gleder oss. Spillerne er da 15 år men skal spille i G16 serien. Det blir en tøff utfordring som vi vet at spillerne vil takle. Lagets hovedtrener er Andreas Motland med god hjelp av Frank Motland. Vi har også hatt med oss Svein Bekken på noen treninger. Lagledere; Ann Helen Vesteng og Ågot Hellum.

G13 (FØDT 2007)

Vi hadde med lag i to forskjellige serier; ett lag som spilte 7´er og ett lag som spilte 9´er. Det geografiske området har blitt utvidet og vi har møtt lag fra både Hamar og Valdres, så det har blitt flere langturer. Seriene ble naturlig nok noe redusert pga Corona-pandemien. Trenerteamet har bestått av Tom, Øystein, Rune og Magnus, disse har igjen gjort en god jobb og vi har hatt bra framgang gjennom sesongen. Etter en noe svak start har vi hevet oss flere hakk og faktisk spilt jevnt mot de beste lagene i begge seriene. Hvis vi klarer å få en bedre start neste sesong er det mulig å havne enda lenger opp på tabellen. Vi ser fram mot neste sesong og håper det blir mulig å spille flere kamper. Vi skal da begynne å spille på større baner (11´er) og det er det nok mange som gleder seg til. Vi håper at flest mulig av spillerne også blir med neste sesong, selv om det da sannsynligvis blir bare ett lag. Takk for bra gjennomført sesong til tross for den spesielle situasjonen vi er oppe i. Moro å se at de fleste fortsatte å møte opp, det er nok en del spillere rundt omkring som har sluttet pga pandemien.

Det har, som for de fleste andre klubber, vært en spesiell sesong. Vi rakk kun å delta på Etnedal-cupen i februar før Covid-19 brøt ut for fullt i mars. Deretter ble det bare treninger helt fram til august hvor vi endelig kunne begynne å spille kamper. Vi har også hatt flere perioder hvor treningene har blitt avlyst, men spillerne har da holdt på med litt egentrening.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 26


G12 (FØDT 2008)

Vi har hatt de samme spillerne igjennom sesongen - 11stk, alle har vært med i flere år. Vi trener sammen med G11 og har et veldig bra samarbeid. Vi har spilt jevne kamper og ser god utvikling på laget. Ser at det vi trener på blir synlig i kamp. Vi har blitt gode til å trille ball og sentre til hverandre. Bra sesong!

Laget trenes av Terje Mathisen og Mads Veierød. Else Randi Lynne er lagleder.

G11 (FØDT 2009)

Vi er 14 fast på trening, men det er noen flere som dukker opp innimellom. Vi har desverre mistet 9 spillere i løpet av sesongen, 4 før koronaen og 5 etter koronaen kom. Vi har jobbet mye med holdninger, man må være på trening for å spille kamp. Samarbeidet med G12 fungerer kjempebra. Til stor stas har vi prøvd å spille 9’er de siste kampene. Heia Brandbu!

G10 (FØDT 2010)

Laget har bestått av 15 spillere denne sesongen. Vårsesongen ble gjennomført uten kamper og cuper grunnet korona, men deltok på Usbl-cup i vinter. Høstsesongen ble gjennomført med seriekamper. Vi hadde et lag påmeldt i 2010 serien og første sesong med 7 ‘er kamper.

G9 (FØDT 2011)

Når laget kunne trene fotball igjen var gleden stor. Laget består av 12 gutter og 1 tøff jente. Det har vært treninger stort sett to ganger i uka. Lagets trenere er Christian Kjeksrud og Iver Hvamstad. Sesongen ble kort, men laget har hatt det gøy. Laget har spilt 13 kamper, det endte med 11 seire, 1 uavgjort og et tap. De har scoret mange mål. Det viktigste er ikke seire, men utvikling i laget. Spillerne blir stadig bedre teknisk og de har begynt å spille fotball. Det har vært mye fint spill denne sesongen. Denne gjengen med spillere er en fin gjeng med godt samhold. Vi håper neste sesong kan by på enda flere kamper og cuper, for vi synes fotball er så moro.

Vi har trent 1-2 ganger i uka + kamp når serien var i gang. Etter serieslutt har vi trent 1 dag i uka og kommer til å trene 1-2 dager i uka store deler av vinteren, så lenge det lar seg gjøre å trene ute. I oktober gjennomførte vi sesongavslutning. Da hadde vi natursti ute med forskjellige aktivitetsposter, og avsluttet med pizza og premieutdeling.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 27


G6 (FĂ˜DT 2014)

Det har vÌrt stabilt oppmøte pü treninger hver torsdag frem til nü, og vi har hittil fütt med totalt 13 spillere pü laget. Vi bruker Spond som kommunikasjonsmiddel. Trener for laget er Rune Pedersen, tlf 91888143 og lagleder er Berthe Koller, tlf 47414345. Vi ønsker flere ivrige fotballsparkere velkommen nür vi kan starte opp igjen med treningene.

TAKK TIL VĂ…RE SPONSORER Endelig var det klart for oppstart for 2014kullet, etter flere mĂĽneder med venting. Vi hadde første trening 21. september, og neste gang laget møttes var til minicup pĂĽ Grua ďż˝ Veldig moro for bĂĽde store og smĂĽ, selv om noen av gutta skulle ønske at mĂĽlene var hakket større!đ&#x;˜…đ&#x;˜…

Vi vil benytte anledningen til ü takke for den økonomisk støtte fotballgruppa für av lokale bedrifter, dette setter vi i Brandbu Fotball stor pris pü

STOR TAKK TIL ALLE I STĂ˜TTEAPPARATET

Stor takk til alle i støtteapparatet i Brandbu fotball, det er mange frivillige som gjør at barn og unge kan spille fotball i Brandbu. Det er ca 40 trenere og lagledere som er i sving flere ganger i uka i tillegg til alle andre foreldre som bidrar i kiosken og som kampverter. Vi har ca 30 klubbdommere som er veldig viktige for oss og ikke minst de som sitter i klubbledelsen.

Heia Brandbu!

Bildetekst: PĂĽ 3'er kamp er det vant sĂĽ fotballen er i spill hele tiden.

Ta var pü hverandre, følg myndighetene sine rüd!

STYRET I FOTBALL Leder

Tom Jensen fotball@brandbuif.no Nestleder-/kasserer Dyre Rolstad kasserer.fotball@brandbuif.no SekretĂŚr Ă…got Hellum styre1.fotball@brandbuif.no Ă˜VRIGE FUNKSJONER I FOTBALL Sportslig leder/ Dommeransvarlig Rino-Alexander Høistad sportslig.fotball@brandbuif.no Sponsoransvarlig Roar Aaserud sponsor.fotball@brandbuif.no Materialforvalter Trine Monsen trine.monsen@hadeland-energi.no Arrangement ansvarlig Kenneth Marthins Karlsen arrangement.fotball@brandbuif.no Baneansvarlig Ă˜ystein Sørheim Holter oeyshol@online.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 481 33 357 tlf 482 81 050 tlf 918 28 893

tlf 902 11 401 tlf 479 78 888 tlf 995 11 927 tlf 473 99 412 tlf 917 04 204

SIDE 28


SKI

I slutten av august sto skigruppa i Brandbu Idrettsforening som arrangør av årets første regionsamling for aldersgruppen 11-14 år i regi av Oppland skikrets. Her var det fokus på basistrening, som styrke, balanse, koordinasjon og utholdenhet. Dagen ble avsluttet med rulleski-teknikk.

Aktivitetsglede Covid-19 situasjonen har gjort vår-, sommer- og høstsesongen utfordrende treningsmessig. Det har allikevel blitt gjort mye for at barn og unge skal ha et tilbud om trening. Det har vært felles styrketreningsøkter, både live via facebook, men også felles treninger og samlinger ute. Smittevernet før, under og etter treningene har bidratt til at våre utøvere har følt seg trygge. Skigruppa har bidratt til at «Tour of Norway for Kids» har klart å bli gjennomført i høst, dog noe redusert med henhold til antall deltagere, grunnet covid19. Mange aktivitetsglade barn var allikevel å se i Brandbus gater!

I september møtte mange barn og unge opp på felles klubbsamling på Lygna. De kunne glede seg over «Mesternes mester»-konkurranser, rulleski, langtur i skogsterrenget rundt Lygna og hyggelig felles badetur til badeland som fin avslutning på den etterlengtede klubbsamlingen. Nå i høst har det vært felles rulleskitrening på Lygna på torsdager og klubbtrening på tirsdager, samt langturer i helgene. Den yngste gruppa fra 1-4 kl. har trent inne i gymsalen på Brandbu barneskole, men de største har hatt utetrening nå i høst. Nå venter vi på snø, slik at vi igjen kan sette på oss skiene Da flytter vi all treningsaktivitet opp på Lygna skisenter. I Iøpet av vinteren skal vi sammen med Moen og Gran arrangere 6 trippelrenn og 21 mars går det tradisjonsrike Brandburennet av stabelen.

STYRET I SKI Leder Nestleder

Anders Risendal Johannessen ski@brandbuif.no Hanne Stikbakke Kvåle au1@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 905 53 442 tlf 951 71 110

SIDE 29


SVØMMING 2020/2021 Etter en merkelig sesong fikk endelig startet opp igjen med babysvømming etter høstferien. Dette var til stor glede for meg og de som meldte seg på. Det var full gruppe og vi var veldig klare til å kunne holde på frem til jul. Slik skulle det ikke bli, etter to ganger måtte vi avlyse og vi har nå sett oss nødt til å vente med oppstart igjen til over nyttår. Dette er trist, men utfra smittetrykket rundt oss er vi sikre på at det var det rette og gjøre i denne situasjonen. Vi vil takke alle kursdeltakere for samarbeidet så langt og for at de fulgte de retningslinjer som var satt som gjorde til at vi kunne starte opp med kurs i høst. Vi håper at vi er i gang igjen rett over nyttår med fulle grupper og at vi kan fortsette tilbudet babysvømming i Brandbu if.

Svømmeopplæring og svømmeaktivitet er særdeles viktig, og vi håper å komme i gang igjen med alle aktiviteter i 2021. Vi har behov for engasjerte foreldre til å være med å organisere aktiviteten, spesielt i forhold til smittevern og garderobe vakter. Hvis noen kunne tenke seg å bidra aktivt, er det bare å ta kontakt. Vi har også behov for flere svømmeinstruktører, så har du lyst kan du også ta kontakt. Trenger du instruktørkurs eller livredningskurs, ja da ordner vi det. Ønsker dere en riktig god og et riktig godt nyttår. Men vennlig hilsen Anja Broløkken

Også juniorgruppa med Geir Sletmoen som trener, har hatt noen treninger i høst. Siden treneren fikk utfordringer med tiden, bestemte vi oss for å ta en pause i denne gruppa også. Vi håper vi kan komme i gang igjen over nyttår. Resten av svømmeskolen som ble utsatt, men også her håper vi å komme i gang igjen på nyåret. Vi har avventet på grunn av utfordrende plassforhold når det gjelder å håndheve et trygt smittevern.

STYRET I SVØMMING Leder

Anja Elvira Hansine Broløkken svomming@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 975 26 534

SIDE 30


STYRKELØFT

I november 2019 ble styrkeløft innlemmet som ny gruppe i Brandbu Idretsforening. Styrkerommet i klubblokalene i kjelleren på idrettshallen er pusset opp og utsyr kjøpt inn. I tillegg trener gruppa i private treningslokaler hos leder Niklas Kanten. Foreløpig er det få medlemmer i gruppa, men de som er med trener jevnt og trutt. Her har det også vært strenge smittevernrestriksjoner, slik at det nå har vært en periode der det ikke har vært mulig å bruke felles utstyr, og det har helt klart vært en utfordring.

LEDER I STYRKELØF: Niklas Kanten leder den nye gruppa for styrkeløft i Brandbu IF. Foto: John Erik Thorbjørnsen

I styrkeløft stilles det strenge krav til holdningsskapende arbeid i forhold til antidoping arbeid. Der er det et krav at alle som skal delta i organisert trening og konkurranse, må ta Antidoping Norge sitt program for Ren utøver. Styrkeløftgruppa i Brandbu er den første hele gruppa som har gjennomgått programmet, veldig bra. Styrkeløft jobber med å rekruttere til et nytt og spennende tilbud her på Brandbu. Har du lyst til å bli med? Ta kontakt med leder i styrkeløft Niklas Kanten på mobil 411 09 513 eller e-post styrkeloft@brandbuif.no

STYRET I STYRKELØFT Leder

Niklas Kanten styrkeloft@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 411 09 513

SIDE 31


VÅRE SPONSORER Uten våre faste sponsorer, hadde det ikke vært lett å drive idrettslag. Dere er viktige bidragsytere for at vi skal kunne tilby et rikt og variert tilbud til våre medlemmer og sambygdinger. Sammen med dere, skaper vi verdier for bygda. TUSEN TAKK!

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 32


ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTRERING Brandbu Idretsforening har som alle andre idrettslag, gått over til elektronisk medlemsregister. Medlemskontingenten er blitt viktigere og viktigere, driver du aktiv idrett, er dette grunnlaget for forsikringen du har gjennom idrettslaget. Skulle du bli skadet på trening eller i aktivitet, må kontingenten være betalt. Når du er registret i Min Idrett, kan du administrere dine medlemskap i alle idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund. Her vil du kunne betale din medlemskontingent, administrere dine medlemskap, melde deg på offisielle arrangement og knytte opp familiemedlemmer. Du kan også skrive ut ditt medlemskort i foreningene du er medlem i. Det kan også lastet ned til mobilen som et elektronisk kort. Hvis du ikke er datakyndig og ikke er på nett? Ingen problemer, ta kontakt med medlemsansvarlig på medlem@brandbuif.no eller en du kjenner i laget, så skal vi registrere deg og få sendt deg en helt alminnelig papirfaktura. Medlemsansvarlig Ove Nordberg

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 33