Bif-nytt-nr.2-2019

Page 1

November 2019

MEDLEMSAVIS

BIF – NYTT – NR. 2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

NR. 2 - 2019


Innhold Leder´n har ordet ................................. 2 Informasjon om provisjonsavtale med Glitre Energi ........................................... 4 AU-Hovedlaget....................................... 5 hovedstyret ................................................ 5 Arbeidsutvalget består av: ..................... 5 Undergruppenes ledere er: ................... 5 Medlemmer og aktivitet ............................ 5 Økonomi..................................................... 5

Bragpokalvinnere ................................... 6 FRIIDRETT............................................... 7 To lag i Holmenkollstafetten 2019 ......... 7 Fin innsats i Landstafetten 2019 ............ 7 GAST - Stevne 2019 - Mange klubber deltok ................................................................... 8

Sommerleker 2019 - Vel gjennomført i regn, vind og sol!.................................... 9 Friidrettens dag 2019 ........................... 10 Mohagen Bil Cup .................................. 11 God deltakelse og gode resultater på klubbmesterskapet................................... 11

Gulbrandsen & Olimb karusellen .......... 12 Mali og Håvard klubbmestre i terrengløp ............................................................. 12

Utesesongen 2019 ................................ 14 Tilrettelagtgruppa ................................ 14 Trener-/aktivitetslederkurs for paraidrett ............................................................. 14 En fin gjeng på kurs .............................. 14 Aldersgruppen under 11år ................... 15 Aldersgruppen 11 år og eldre .............. 15 Klubbrekordpokaler for Brandbu i.f. friidrett som ikke er tatt ........................................ 17 ................................................................. 17 Klubbrekordpokaler for Brandbu i.f. friidrett som ikke er vunnet ................................... 18 ................................................................. 18

Mesterskap 2019 .................................. 19 NM 2019 – Kjetil tok 4. plass og Lotta tok 5. plass ................................................. 19

Sterkt løp av Magnus i Nordisk Mesterskap i Terrengløp i Finland ........22 Mange flere kan ta idrettsmerket! .......24 Bli med i 2020 .......................................24 Sesongavslutning 2019 .........................25

Helsesport.............................................28 SKØYTER ...............................................30 Lekegruppa ...........................................31 BARNEIDRETTEN ...................................32 ..................................................................32

IDRETTSUKA 2019 .................................34 kajakk ...................................................35 Kurssesongen ............................................35 BEDRIFTSKURS FOR NORTURA ..................36 TEKNIKKURS MØRVIKA 2019 ....................37 TRENINGSTIDER ........................................38

SVØMMEGRUPPA .................................39 fotball ...................................................40 Ny investering.......................................40 Vinteråpen kunstgressbane? ................40 SESONGEN 2019 .......................................41 A-laget: .................................................41 Junior laget ...........................................41 Brandbu G13 ........................................41 Uttak til sonelag indre Østlandet fotballkrets. ..........................................42 Brandbu G12 (født i 2007) ....................42 Brandbu G11 (født i 2008) ........................43 Brandbu G10 (født i 2009) ........................43 Brandbu G9 (født i 2010) ..........................43 Brandbu G7 (født i 2012) ..........................44 Brandbu G6 (født i 2013) ..........................44

ski .........................................................45 Brandbu skigruppe har hatt en aktiv sommer og høst. ..................................45 Idrettsgleden har vært stor! .................45 Oppstartsamling ...................................45 Representasjonsløpere: ........................46 Snøproduksjon på Lygna skisenter .......47 .............................................................47 Skisamling 2019 på snø ........................47

elektronisk medlemsregistrering ...........50

Junior NM 2019 – Lotta fikk to sølv og Magnus tok 6. plass ............................. 20 UM 2019 – Gull og sølv til Lotta og 5. plass til Guro ........................................ 20 EM U20 2019 i Borås – Lotta representerer Norge ....................................................... 21 Nordisk juniorlandskamp ..................... 21 Magnus representerer Norge i Nordisk mesterskap i terrengløp 10. november 22

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 1


LEDER´N HAR ORDET

Så er sommersesongen på hell og vinteren står for døra. Årets sommersesong har for vårt idrettslag betydd mange flotte prestasjoner i både fotball og friidrett. Det er hyggelig å se at et bredt og godt arbeid, skaper masse engasjement, aktivitet og fine resultater. Også kajakk gruppa har hatt stor aktivitet i sommer med flere kurs. At svømmeskolen er blitt en suksess er det ingen tvil om. Vi har 38 barn i alderen 5-11 år og 10 barn på babysvømming. Her er det 15 på venteliste, så det er absolutt et behov for å utvide tiden vi leier i svømmehallen. Det er også startet opp en liten gruppe med vanntilvenning for barn i alderen 2-5 år fredager rett etter skoletid.

Det finnes mange treningssenteret, men ingen klubb for de som ønsker å drive styrkeløft som idrett. Vi ønsker styrkeløfterne velkommen inn i klubben, dette blir veldig spennende. Med vinterne på trappene, rekordtidlig snøproduksjon på Lygna og forberedelse til naturis på Rosendal, er det mange som nå gleder seg til den hvite kalde tida. En blir ydmyk og stolt over å få være med å lede et så flott idrettsmiljø med så mange flotte medlemmer, så gjenstår det bare å ønske masse lykke til med vinteren som står for døra og en riktig God Jul når den kommer.

- Ove Nordberg

Vi arrangerte en vellykket idrettsuke i begynnelsen av skoleferien, med god oppslutning. Som en oppfølger av dette, greide vi fra september og starte opp igjen Idrettsskolen-/barneidretten. Med 30 barn er også dette blitt et fantastisk tilbud for de yngste i alderen 6-8 år. Dette tilbudet er gratis. Lekgruppa har vi også greid å videreføre. Her er det også helt fult med masse liv og glede i gymsalen. Barn i alderen 3-5 år får masse lek og utfordringer på matter, med og uten ball og andre aktiviteter i gymsal. Tilbudet er gratis. Et Ekstraordinært Årsmøte vedtok 5. november og starte opp en ny gruppe, styrkeløft. Dette blir et spennende tilbud i Brandbu regionen og faktisk hele Hadeland. Det fines ikke noe lignende tilbud i Viggadalen.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 2


BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 3


INFORMASJON OM PROVISJONSAVTALE MED GLITRE ENERGI Brandbu Idretsforening har et samarbeid med vår sponsor Glitre Energi Strøm for gjennomføringen av prosjektet Lokalbidraget. Avtalen er et supplement til sponsoratet vi har med Glitre Energi Strøm som kan gi oss ekstra inntekter. Lokalbidraget går ut på at nye strømkunder hos Glitre Energi kan velge å registrere sitt lokalbidrag til en frivillig forening, for eksempel Brandbu Idretsforening. Provisjon pr ny strømkunde 1000 kroner eks mva for hver ny strømkunde rekruttert til Glitre Energi Strøm fra Brandbu IF mellom 01.01.2019 og 31.03.2019. Deretter 750 kroner eks mva for hver ny strømkunde rekruttert til Glitre Energi Strøm fra Brandbu IF mellom 01.04.2019 og 31.12.2019.

Med over 1000 medlemmer i foreningen har vi her kjempekjempepotensiale for å sikre meget gode inntekter til Brandbu Idretsforening! Støtt Brandbu Idretsforening med din strømavtale. Og enda bedre hvis du får besteforeldre, venner og andre til å registrere sitt lokalbidrag til Brandbu Idretsforening.

Registrer deg for lokalbidrag til Brandbu IF her: https://www.glitreenergi.no/strom/brand bu-if/ Takk for hjelpen!

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 4


AU-HOVEDLAGET HOVEDSTYRET

Arbeidsutvalget består av: Leder: Ove Nordberg Nestleder: Pål Arne Sangnæs Sekretær: Nestleder Ungdomsrepresentant: Frida Marie Lekanger Voll Styremedlem: Hanne Stikbakke Kvåle Styremedlem: Rino-Alexander Høistad Varamedlem: Kai Roger Bakken Undergruppenes ledere er: Fotball: Tom Jensen Friidrett: Lise Wirstad Dynna Helsesport: Inger Marie Højfeldt Idrettsskolen: Tatt inn i Au, ansvar Hanne Siktbakke Kvåle. Kajakk: Kjetil Flaten Ski: Anders Risendal Johannessen Skøyter: Bjørg Johansen Svømming: Fortsatt Ikke besatt

MEDLEMMER OG AKTIVITET

Vi er et stort idrettslag. Nå er vi 1150 medlemmer, med stor aktivitet og mye økonomi som skal gå opp. Dette gjør seg ikke selv, så en stor takk til alle trenere, ledere, foreldre og ikke minst våre sponsorer og støttespillere som hjelper oss med å få hjulene til å gå rundt. Selv om vi er mange som gjør en fantastisk jobb, har vi behov for flere som kunne tenke seg å ta et styreverv.

Svømmegruppa trenger en leder, med en så viktig og stor aktivitet, håper vi å få tak en som har lyst til å være med i dette viktige arbeidet.

ØKONOMI

Laget har en sunn og god økonomi. Det jobbes godt i alle grupper som har god kostnadsstyring og god oversikt. AlleMed prosjektet er blitt positivt mottatt og lagt merke til blant både foreldre, media, krets, kommune og forbund. Vi høster mye ros for dette initiativet. Med å fjerne treningsavgifter håper vi uansett gren, for barn under 10 år, vil hjelpe enda flere til å kunne begynne på en av våre aktiviteter. Dette tror vi kan være med på å hindre utenforskap på grunn av økonomiske barrierer.

Med fordeling av våre Grasrotmidler, vil vi kompensere for bortfall av treningsavgift for de gruppene som har hatt det som en del av inntekten i budsjettet sitt. Takket være sponsorinntekter, grasrotmidler, spillemiddelinntekter, LAMmidler, kommunale drifts- og anleggsmidler og medlemskontingent, har laget en sunn og god økonomi. Hovedsponsoravtalen med Sparebank1 er også forlenget, noe som sikrer stabilitet i klubbens økonomi i årene fremover.

BIF arbeidsutvalget Leder

Ove Nordberg tlf. 952 19 184 leder@brandbuif.no Nestleder Pål Arne Sangnæs tlf. 905 96 413 nestleder@brandbuif.no Sekretær Nestleder fungerer som sekretær Ungdomsrepresentant Frida Marie Lekanger Voll tlf. 414 78 147 au.ungdom@brandbuif.no Medlem Hanne Stikbakke Kvåle tlf. 851 71 110 au1@brandbuif.no Medlem Rino-Alexander Høistad tlf. 902 11 401 au2@brandbuif.no Varamedlem Kai Roger Bakken tlf. 976 13 886 au3@brandbuif.no Siden en av våre tillitsvalgte på årsmøte har bedt om fritak, rykker vara opp som medlem.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 5


BRAGPOKALVINNERE

Her har vi samlet Brandbu Idretsforenings bragdpokalvinnere gjennom tidene. Hvis noen av våre medlemmer og lesere skulle finne feil eller mangler i listen, setter vi stor pris på tilbakemelding slik at via kan få rettet opp.

1970: Odd Hovi 1971: Berit Irene Linnerud 1972: Ole Haugom 1973; Thoralf Gulstuen 1974: Cecilie Funnemark 1975: Bjørn Resset 1976: Øystein Thon 1977: Aksel Grinaker 1978: Tore Johnsen 1979: Siri Røken 1980: Odd Arne Røste 1981: Tom Johnsen 1984: Leif Tore Johansen 1996 1996: Ørjan Tvenge 1998: Kjetil Amundrud 2000; John Jåvoll Hagen 2006: Henning Brenna 2007: Lars Halvard Grimsrud 2009: Kjetil Røste Ringen og Sondre Gillebo 2010: Barbro Kvåle 2012: Erik Lund 2014: Guro Bakken Andresen 2017: Lotta Flatum Fallingen

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 6


FRIIDRETT

To lag i Holmenkollstafetten 2019 Brandbu stilte i år med både dame- og herrelag. Damelaget kom inn på 1:10:48 og fikk med det en god 8. plass. Herrelagets sluttid ble 58:13, og de endte på en fin 18. plass. Begge lagene var 4 min fra seier. Vi håper å kunne stille to lag også neste sesong. Holmenkollstafetten er en løpefest, og det er gøy å reise en gjeng sammen med buss til Bislett. Har du lyst å bidra på en av etappene; ta kontakt med friidrettsgruppa. Vi trenger alltid løpere når det nærmer seg mai.

Fin innsats i Landstafetten 2019 Brandbu stilte med både jentelag og guttelag i Landstafetten Kristihimmelfartsdag. Alle gjorde en hederlig innsats i det grå og kjølige været, og begge lagene hevet seg et hakk i fra i fjor. Jentelag kom på 5. plass på tiden 7,48,6. Flott innsats av et ungt lag. Laget var til sammen 102 år, mens 108 år er maksgrense i Landstafetten. Melina Bjørnstad Borgli, Sigrid Farsund, Mali Jåvoll Hagen, Agnes Vesteng, Anna Karoline Brænden Stenseth, Vår Linvollen Brorson, Sol Frid Linvollen Brorson og Gine Rosseland Wien løp på Brandbus jentelag. Guttelaget kom på 5. plass med tiden 7,24,7. Laget var til sammen 107 (106) år, med Sølve Linvollen Brorsson (10) som yngste deltaker. De øvrige løperne på Brandbus guttelag var Ola Johnsrud, Mathias Aaserud, Emil Solan Gorset (er ikke med på bildet), Jonas og Jacob Gulbrandsen Rognstad, Ulrik Jåvoll Hagen og Nicolai Kristiansein. Gratulerer med flott innsats!

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 7


GAST - STEVNE 2019 - MANGE KLUBBER DELTOK

Brandbu IF friidrett arrangerte nasjonalt kast-stevne søndag 12. mai 2019. Det var åpnet for påmelding for klasse 13 år og eldre i spyd, kule, diskos og slegge. Det var 6 deltakere i spyd, 7 i kule og diskos, mens det var 11 deltakere i slegge. Deltakerne kom fra et bredt spekter av klubber; Vestby IL, Sportsklubben Vidar, Romerike Friidrett, Løten Friidrett, Tyrving IL, FIK Orion, Modum Friidrettsklubb, Ski IL Friidrett, Nittedal IL, Ullensaker/Kisa IL, Herkules og Brandbu IF. Veldig gledelig at så mange klubber var representert på GAST-stevne. Truls Engen Olsen fra Løten Friidrett fikk bestemannspremien i gutteklassene med resultatet 58,40 m i slegge i G16, og Ellevine Kathleen Artesia Octavia fra Ski IL Friidrett fikk bestemannspremien i jenteklassen med resultatet 47,69 i spyd i J14. For seniorer ble det Kjetil Røste Ringen som fikk premien med resultatet 59,69 i slegge. Premiene i årets GAST-stevne var fra Hemlaga på Nes, noe utøverne satte pris på!

Vinnere av bestemannspremier Nasjonalt kast-stevne er en satsing framover for friidrettsgruppa. Vi har gode forutsetninger for å lykkes med denne type arrangementer siden vi er så heldig å ha en god kastring. Ellers er det viktig for oss at å bidra til at vår landslagsutøver i diskos, Lotta Flatum Fallingen, kan konkurrere på hjemmebane med gode kastere fra andre klubber. Våre samarbeidspartnere for dette stevnet er GAST, Eiksenteret på Jaren og Lygnasæther hotell. Tusen takk for støtten!

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 8


SOMMERLEKER 2019 - VEL GJENNOMFØRT I REGN, VIND OG SOL!

Lørdag 17. og søndag 18. august arrangerte Civitan og Brandbu IF Sommerleker for utviklingshemmede. Over 30 deltakere fra alle landsdeler var samlet til konkurranser og moro på Brandbu stadion disse dagene. Lekene ble åpnet av ordfører Willy Westhagen lørdag morgen i regn og vind. Sporty utøvere og fleksible funksjonærer takler all slags vær, så gjennomføringen av lørdagens program gikk fint. Det var mye idrettsglede og gode smil å se, selv om forholdene ikke var de beste. Søndagen var det strålende sol og mange blide og ivrige folk å se. Det var gode forhold på stadion på finaledagen, så de fleste forbedret resultatene sine. Dagen ble avsluttet med premieutdeling. Et viktig høydepunkt for alle deltakere.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 9


FRIIDRETTENS DAG 2019 Søndag 1. september arrangerte friidrettsgruppa Friidrettens dag på Brandbu Stadion.

Friidrettsgruppa vil takke både deltakere, foresatte, publikum og funksjonærer som møtte opp og bidro til en hyggelig dag i flott høstvær på Brandbu stadion.

De 45 ungene som møtte opp fikk prøve seg på 60 m, lengde, høyde, kule og 60 m hekk. Ungene var ivrige, og det var mye idrettsglede å se. Flott innsats alle sammen. Premieutdeling med medaljer og is til deltakerne ble det også.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 10


MOHAGEN BIL CUP

Friidrettsgruppa arrangerte 6 stevner i Mohagen Bil Cup gjennom sesongen, herunder klubbmesterskap. Det ble tre stevner før sommerferien og tre stevner på høsten. Det var god deltakelse på cupen med totalt 152 utøvere. De fleste deltakerne var fra Brandbu, men også 20 utøvere fra Søndre Land, 6 utøvere fra Fagernes, 5 utøvere fra Gjøvik friidrettsklubb, 4 utøvere fra Ringerike friidrettsklubb og 4 utøvere fra Nittedal tok turen til Brandbu for å delta på i årets Mohagen Bil Cup. Vi har også hatt deltakere fra Tjalve, Løten, Modum, Nordre Land, Asker, Ski, Harestua, BUL, Vidar, Raufoss, Bøler og Snøgg Friidrett under årets cup. Vi er godt fornøyd med at langt flere klubber enn tidligere deltar på cupen vår.

GOD DELTAKELSE OG GODE RESULTATER PÅ KLUBBMESTERSKAPET

Godt over 60 utøvere deltok på klubbmesterskapet 21. september, med gjester fra Ringerike, Harestua, Søndre Land, Asker, Nesodden, Løten, Bøler, Snøgg, BUL og Sportsklubben Vidar. Været var optimalt, og det ble oppnådd mange gode resultater. Tre av våre egne utøvere og flere utøvere fra andre klubber oppnådde over 1.000 poeng på Tyrvingtabellen. Det betyr at de tilhører landets beste i sine årsklasser. Ulrik Jåvoll Hagen (11) klarte 1000 poeng i to øvelser. Han hoppet 1.38 meter i høyde og løp 200 meter hekk på 34,42 sekunder. Maria Elvestuen (12) hoppet 1,45 meter i høyde, mens Lotta Flatum Fallingen klarte 1000 poeng i både kule og diskos. Lotta støttet kula 13,38 meter og kastet diskosen 43,20 meter.

Ulrik, Maria og Lotta med pokaler på klubbmesterskapet Flinke funksjonærer er vi helt avhengig av for å kunne gjennomføre Mohagen Bil Cup. Friidrettsgruppa har mange fleksible og positive funksjonærer som stiller opp i all slags vær og gjør en kjempefin innsats. Friidrettsgruppa vil takke dere alle for flott innsats i årets cup!

Kjel Jarle, Bjørn Ola, Kai Roger, Kjell og Gunvald i aksjon i lengdegropa Friidrettsgruppa retter en stor takk til Mohagen Bil som gjør det økonomisk mulig for oss å gjennomføre Mohagen Bil Cup.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 11


GULBRANDSEN & OLIMB KARUSELLEN

Friidrettsgruppa har tradisjonen tro arrangert karusell-løp i Dæhlenmoen også denne sesongen. De to første løpene ble arrangert på friidrettsbanen 11. og 26. april, siden en måtte vente på at snøen skulle smelte i Dæhlenmoen. I år ble det i alt 6 løp i Gulbrandsen & Olimb karusellen, inkludert klubbmesterskapet 23. mai. Til sammen har 82 løpere deltatt. Etter hvert løp har vi trukket ut en heldig vinner av gavekort fra Brandbu Sport. Mali og Håvard klubbmestre i terrengløp Håvard Lucassen vant herreklassen og Mali Jåvoll Hagen vant dameklassen i årets klubbmesterskap i terrengløp. Håvard løp på tiden 4,06,0, mens Mali løp på tiden 4,47,6. Det var 37 løpere som gjennomførte klubbmesterskap i terrengløp 23. mai. Løpet var også 4. løp i Gulbrandsen & Olimb karusellen 2019.

Løpere klare for 450 m.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 12


Løpere klare for 900 m.

Denne flotte gjengen er klar for 1 350 m.

Friidrettsgruppa vil takke alle utøverne i årets karusell for flott innsats. Takk til Odd, Gunvald og Egil som har stilt opp som funksjonærer. Vi vil også takke Gulbrandsen & Olimb AS som er vår samarbeidspartner og sponsor for karusellen.

Simen Sterud Dehli var en av de heldige vinnerne av gavekort.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 13


UTESESONGEN 2019

Tilrettelagtgruppa Mellom 15 og 20 utøvere har jevnt og trutt møtt opp på treningene denne sesongen. Gruppa har trent på friidrettsbanen hver onsdag. Gruppen driver i vinterhalvåret med alternativ trening, vi går på ski og truger en dag i uka. Men vi trener inne på Jaren skole 1 dag i uka, hvor det er litt fokus på spenst, balanse og utholdenhet. Dette er en flott gjeng som viser mye idrettsglede. I februar var gruppa med på Spark utfor VM i Hurdal. I mars hadde vi en utøver som var tatt ut til Special Olympic World Games i Abu Dabi 2019. Lars Aleksander dro dit 8. mars hvor de skulle være en uke på Host Town før lekene startet 14. mars. Han kom hjem til Brandbu med sølv i kulestøt, og 5 plass på 100m sprint. Vi er storfornøyde! I mai deltok gruppa på VI VIL Lekene med 7 -8 utøvere. 6 utøvere deltok også på Gjøvik – Totenlekene. Vi har også en utøvere som har deltatt på flere Friidrett Gran Prix stevner, bla Stjørdal, Lambertseter, Stord. På sommerlekene deltok også hele gruppa, dette er et årlig flott arrangement som alle gleder seg til gjennom hele året. Gruppa deltok også med noen utøvere på Civitan lekene i Borre i september. Vi har også deltatt med hele gruppa på alle Mohagen Bil Cup stevner i år. Nå er gruppa i gang med forberedelser til neste sesong, med innetrening på Jaren skole hver onsdag og bare det kommer snø, så er vi i gang med ski og truger på Lygna. Hovedtrener for denne gruppa er Kaja Karlson. Hun har med seg Bente Ruud, Cecile Ruud, Tea Hole og Fredrikk Skjøld. Friidrettsgruppa takker for flott innsats fra trenerne.

Trener-/aktivitetslederkurs for paraidrett Brandbu Idretsforening hadde i samarbeid med Oppland Idrettskrets og Norges Idrettsforbund, trener-/aktivitetslederkurs

En fin gjeng på kurs

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 14


Aldersgruppen under 11år For den yngste aldersgruppa har vi hatt treningstilbud mandag og onsdag denne sesongen. På mandager har treningene vært på friidrettsbanen, mens det har vært et opplegg i Størenslunden på onsdager. Onsdagstilbudet er nytt denne sesongen og er godt mottatt. Det har vært opp til 25 ivrige unger på treningene denne sesongen. Bente Mari Nymoen har vært hovedtrener. Hun har fått god hjelp på trenersiden av Anne Amalie Nymoen, Linn Camilla Petersbakken og Julie Sagnæs. Friidrettsgruppa takker for flott innsats fra trenerne. Aldersgruppen 11 år og eldre Vi startet opp utesesongen i april med fellestreninger på banen på mandager og onsdager. I tillegg har flere av utøverne vært med på intervalltrening i Dæhlemoen på torsdager. Vi har ikke sommerferie i friidretten, så treningstilbudet har vært opprettholdt gjennom hele skoleferien. Det er mellom 15 og 20 barn og unge på treningene for de eldste. En flott gjeng med positive utøvere og godt humør, som bidrar til et godt treningsmiljø. Odd Arne Røste og Kjel Jarle Kvamme er trenere for denne gruppa. Roar Børmarken er diskostrener for Lotta. Friidrettsgruppa takker for flott innsats fra trenerne. Vi ser at treningen gir resultater. Våre utøvere som konkurrerer på stevner ute kan vise til meget sterke resultater i år. Vi begynner med Ulrik Jåvoll Hagen (11), som vant 600 m på Tyrvinglekene med 1,43,43, (klubbrekord) som ga 1040 poeng. Han ble også nr. 4 på 1500 m gutter 12 (ikke en øvelse for 11 åringer) med 4,49,91 (klubbrekord). Dette er nok hans sterkeste resultat. Det ville gitt 1028 poeng, om han hadde vært 12 år! I årets klubbmesterskap løp han 200m hekk (for første gang) på 34,42, (klubbrekord) og dette ga 1022 poeng, og ikke nok med det

han hoppet også 1,38 m i høyde, som ga 1000 poeng. Så han er den første i Brandbu IF som resultater på over 1000 poeng i 4 øvelser samme sesong. Hans storesøster, Mali Jåvoll Hagen (12), vant 1 500 m på Tyrvinglekene, etter en vanvittig rask sisterunde, og endte med den flotte tiden 5,09,27, (klubbrekord) som ga 1034 poeng. Det kan nevnes at hun var 2 tiendeler foran Ingrid Ingebrigtsen i J13! På 600 m ble hun nr. 8 med 1,55,28. Maria Elvestuen (12) hadde mange gode resultater gjennom sesongen. Hun greide 1000 poeng først i tresteg med 9,77 (1027 poeng og klubbrekord), før hun endelig greide 1000 poeng også i høyde på klubbmesterskapet, med 1,45 (1007 poeng og klubbrekord). Dette er også klubbrekord, der hun slo den gamle rekorden til Anne Marte Morka og Guro Bakken Andresen. Den mest aktive utøveren i Brandbu har de siste årene vært Lotta Flatum Fallingen (17). Selv om hun har mange svært gode resultater, så har vel ikke sesongen blitt det hun hadde håpet på. Hun hadde en ankelskade i vår, og brakk venstrearmen i sommer, som forklarer det meste. Selv med brukket arm ble hun tatt ut til U20 Europamesterskapet, der hun ble nr. 8 i sin kvalifiseringsgruppe med 46,64, som var ca. 3 meter fra finalen. Hun greide ett gull i årets mesterskap, da hun vant kule (3kg) i Ungdomsmesterskapet med 14,91, et resultat som er over 1000 poeng, men Tyrvingtabellen er ikke oppdatert for kule 3kg. Men hun tok også sølv i kule (4kg) i junior NM, og resultatet der, 12,83 ga 1027 poeng. Hun ble også nr. 2 i diskos med 46,68. I senior NM ble hun nr. 5 med 46,76. Hennes beste resultat kom i diskos på Brandbu med 48,37, som ga 1125 poeng. Dette er kretsrekord både i J17, junior og senior. På årsstatistikken er hun nr. 1 i kule J17, nr 2 i kule og diskos junior, og nr. 5 i senior. Magnus Tuv Myhre (19) har vist noen utmerkede resultater i år. På bane er

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 15


5 000 m hans beste resultat på 15,02,32 i Boysen Memorial på Bislett. Dette ga 1011 poeng. Han ble nr. 6 i junior NM med 15,13,52. På 3 000 m hadde han 8,44,86 som er 996 poeng. I NM i terrengløp 6 km løp Magnus offensivt og sterkt og tok 5. plassen i ei meget hard juniorklasse. Magnus løp på 18,46 og ble 29 sekunder bak vinneren Håkon Stavik fra Ålesund. Hans beste prestasjoner er i gateløp. I sentrumsløpet vant han juniorklassen med 31,36. Dette var en 10. plass totalt. I Hytteplanmila løp han enda fortere. Der ble han nr. 5 i juniorklassen med 30,48. Hvis dette hadde vært på bane, ville det gitt 1061 poeng! Brandbu har dermed 11 resultater på 1000 poeng eller bedre! Guro Kvamme (17) har hatt stor framgang i flere øvelser. Hun ble nr. 3 i Tyrvinglekene på 800 m. med 2,33,07 og nr. 3 i tresteg med 10,06 m. I UM var hun ikke helt i form, men hoppet likevel 10,55 m (klubbrekord) i tresteg, som ga en 5.plass, som da var ny klubbrekord også for senior. På 300m. hekk ble hun nr. 8. Hun avsluttet sesongen med 49,27 (klubbrekord), som poengmessig er hennes beste resultat (865 poeng). På årsstatistikken er hun nr. 7 i tresteg. Guro Bakken Andresen (19) har trappet ned. Hun hoppet 1,55 i høyde (887 poeng). Hun har både kastet spyd og støtte kule, men av hennes andre resultater må vi nevne at hun i klubbmesterskapet satte senior klubbrekord i tresteg med 10,68 m.

Kjetil Røste Ringen (26) har slitt med ryggplager noen år. I år endret han litt på teknikken, og kastet bedre enn på lenge, uten for store ryggplager. Han ble nr. 4 i slegge i NM, og kastet på slutten av året 61,51, som er 3,5 meter lengre enn i 2018. Dette gir en 5. plass på årsstatistikken. Han satser videre til neste år. Simen Liaklev (17) var ikke med på stevner utenfor Brandbu i 2019. Hans beste øvelse har vært tresteg, der han i klubbmesterskapet satte pers med 13,14 (944 poeng). Dette hadde gitt 3. plass i UM og han ble nr. 4 på årsstatistikken. Av andre resultater kan nevnes 100m på 12,25, 400 m på 56,64, 300 m hekk på 43,29 (894 poeng og klubbrekord).

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 16


KLUBBREKORDPOKALER FOR BRANDBU I.F. FRIIDRETT SOM IKKE ER TATT

I 1998 ble klubbrekordinnehavere invitert til å betale en klubbrekordpokal med inngravering. Den første som slo gjeldende rekord, ble vinner av pokalen 30 klubbrekord-innehavere betalte hver sin pokal med inngravering. Av disse er nå 15 pokaler vunnet av nye rekordinnehavere. Her er lista over de pokalene som er delt ut og hvem som er vinnerne: Lene Dæhlen høyde 12 år 1.40 Vunnet av Anne Marte Morka 1.42 Astrid Bjerke Egge 200m 14 år 28.1 Vunnet av Trine Knutsen Randi Hagen lengde 16 år 4.50. Vunnet av Tale Brenna 5.02 Torodd Hauer 100m sen. 10.9 Vunnet av Henning Brenna 11.02 (el.tid) Arne K. Nilsen 200m sen. 23.1 Vunnet av Lars Halvard Grimsrud Terje Stenseng tresteg sen. 13.05 Vunnet av Erik Lund Jan Erik Bredesen 100m jun. Vunnet av Lars Halvard Grimsrud Harald Hvattum tresteg 18 år 12.78 Vunnet av Sondre Gillebo Vidar Thormodsen 200m 18 år 24.1 Vunnet av Lars Halvard Grimsrud Thoralf Gulstuen 200m 16 år 24.8 Vunnet av Pål Olerud Håkon Brænden 1500 m 16 år 4.18.7 Vunnet av Johannes Bjertnes Dag Lokrheim 400m 15 år 55.7 Vunnet av Lars Halvard Grimsrud Finn Staff 600m 15 år Vunnet av Eirik Sunnvoll Arnfinn Råde 60m 15 år 7.5 Vunnet av Lars Halvard Grimsrud

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 17


KLUBBREKORDPOKALER FOR BRANDBU I.F. FRIIDRETT SOM IKKE ER VUNNET

I 1998 ble klubbrekordinnehavere invitert til å betale en klubbrekordpokal med inngravering. Den første som slo gjeldende rekord, ble vinner av pokalen 30 klubbrekord-innehavere betalte hver sin pokal med inngravering. Dette er lista over pokalene som til nå (26.09.2019) ikke er tatt. Tonje Røseth 3000 m senior 10.26.0 Odd Arne Røste 110m hekk sen 15.1 Ole Haugom diskos sen. 58.48 Tore Johnsen slagge sen. 65.36 Aksel Grinaker 3000m hinder sen. 8.57.3 Dag Anmarkrud 3000m sen 8.19.3 Bjørn Resset 800m sen. 1.52.6 Odd Hovi 1500m sen. 3.53.2 Geir Morten Skaarud 3000m jun. 8.36.7 Knut Johansen høyde 18 år 1.93 Jon J. Hagen 2000m hinder 18 år 6.14.56 Terje Nilsen 5000m gutter 17 år 15.42.4 Dag Reitan 800m 16 år 2.01.3 Jon Sletmoen høyde 16 år 1.92 Trond Arne Bredesen 1500m 16 år 4.18.7 Geir Ove Koldby kule 4 kg 14 år 15.2

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 18


MESTERSKAP 2019

NM 2019 – Kjetil tok 4. plass og Lotta tok 5. plass Brandbu IF stilte med to utøvere i NM i friidrett 2019. Kjetil Røste Ringen deltok i slegge og Lotta Flatum Fallingen deltok i diskos. Kjetil oppnådde resultatet 58,31 m og tok fjerde plassen. Eivind Henriksen vant med fantastiske 76,86 over 10 meter foran nr. 2.

Lotta gjorde, etter forutsetningene, et greit NM med 5, plass og 46,76. Hun manglet kun 63 cm. på bronsemedaljen, og var ca. 3 meter på gullet. Elisabeth Thon Rosvold, som er like gammel som Lotta, vant med 49,33.

NM i terrengløp – Magnus tok 5. plass I NM i terrengløp 6 km 13. oktober, løp Magnus offensivt og sterkt og tok 5. plassen i ei meget hard juniorklasse. Magnus løp på 18,46 og ble 29 sekunder bak vinneren Håkon Stavik fra Ålesund. Flott innsats av Magnus.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 19


JUNIOR NM 2019 – LOTTA FIKK TO SØLV OG MAGNUS TOK 6. PLASS Lotta leverte en god diskoskonkurranse og fikk sølv i junior NM. Resultatet ble 46,68 m. Hun ble kun slått av Elisabeth Thon Rosvold, som også vant senior NM i år. Elisabeth kastet diskosen 47,40 m. I kule perset Lotta med over 1 meter med 4- kilos kula i Sigdal. Hun hadde en jevn serie, hvor det lengste støtet var på 12,83 m. Hun ble kun slått av Elisabeth Thon Rosvold (Asker), som støttet 13,38 m. Tredje plass gikk til Birthe FranckPetersen (Ålesund) med 12,21 m. Magnus gjorde en meget sterk 5000 m, og løp på tiden 15,13. Da vinneren Jonatan Vedvik etter noen runder økte farten, slapp hele feltet, unntatt Magnus. Han ble med noen runder, men farten var litt for høy og også han måtte slippe. Mot slutten ble han tatt igjen av de nærmeste løperne, og ble nr. 6. Flott levert av Brandbus to representanter i junior NM. UM 2019 – Gull og sølv til Lotta og 5. plass til Guro To utøvere fra Brandbu deltok i ungdomsmesterskapet i friidrett på Jessheim. Det var Guro Kvamme og Lotta Flatum Fallingen, som begge deltok i J17. Lotta vant gull i kule (3kg) i Ungdomsmesterskapet med 14,91. I diskos ble det sølv med Guro Kvamme var ikke helt i form under UM, men hoppet likevel 10,55 m i tresteg, som ga en 5.plass, som da ga ny klubbrekord i både J17 og for senior. På 300m. hekk ble hun nr. 8. Gratulerer med fine prestasjoner begge to.

Guro Kvamme i aksjon på 300 m hekk

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 20


EM U20 2019 I BORÅS – LOTTA REPRESENTERER NORGE

Lotta var en av 23 utøvere, som representerte Norge i U20 EM i Borås. Oppladingen ble ikke helt som planlagt, grunnet et armbrudd for fire uker i forkant av mesterskapet. Selv om det ble litt utfordrende å kaste med gips, kastet hun en god serie. Lengst kast ble målt til 46,64 m. I konkurranse med jenter som er 2 år eldre, holdt ikke dette til finaleplass. Nordisk juniorlandskamp Lotta var en av to diskoskastere som fikk representere Norge i juniorlandskampen i Kristiansand. I konkurranse med to år eldre jenter, hevdet de seg bra. Som tidligere i år var Elisabeth Rosvold best, og oppnådde en 3. plass med 48,49 m. Lotta havnet på plassen bak med 47,54 m.

De norske jentene vant den nordiske juniorlandskampen, foran Sverige, Finland og Danmark/Island. Det viser at det gror godt i norsk friidrett.

Elisabeth Thon Rosvold og Lotta Flatum Fallingen

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 21


Magnus representerer Norge i Nordisk mesterskap i terrengløp 10. november

Sterkt løp av Magnus i Nordisk Mesterskap i Terrengløp i Finland

Etter meget sterke prestasjoner av Magnus gjennom sesongen, er han tatt ut til å representere Norge i Nordisk mesterskap i terrengløp i Finland 10. november.

Magnus Tuv Myhre gjennomførte et sterkt løp i Nordisk Mesterskap og ble nummer 8, 19 sekunder bak vinneren Håkon Stavik fra Ålesund. Magnus og de andre gutta på landslaget kapret lagseieren i Finland. Gratulerer så mye, med sterke prestasjoner!

Magnus har vist god form både i baneløp, terrengløp og ikke minst gateløp i sommer og høst. Vi gleder oss til å følge Magnus framover og ønsker han lykke til!

Det norske juniorlaget for herrer. Fra venstre: Magnus Tuv Myhre, Håkon Stavik, Jonatan Vedvik og Ibrahim Buras. Foto: Erik Sakshaug

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 22


Nye klubbrekorder denne sesongen Mange av utøverne til Brandbu IF har hatt en fin utvikling denne sesongen. Dette har medført flere nye klubbrekorder i friidrett. Vi gratulerer alle som har satt klubbrekord! Jente/gutte- rekorder: G11: Ulrik Jåvoll Hagen: 600 m, 1500 m og 200 m hekk J12: Maria Elvesturen: høyde og tresteg Mali Jåvoll Hagen: 1500 m J17: Lotta Flatum Fallingen: diskos, kule 3 kg, kule 4 kg og lengde u/ tilløp Guro Kvamme: tresteg G19: Magnus Tuv Myhre: 5 000 m Senior- rekorder: Guro Bakken Andresen: tresteg Lotta Flatum Fallingen: kule 4 kg, diskos og lengde u/ tilløp

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 23


Mange flere kan ta idrettsmerket! Brandbu IF Friidrett arrangerer idrettsmerkeprøver på friidrettsbanen hvert år. I 2019 har 14 voksne og ett barn tatt idrettsmerket på Brandbu stadion. Av disse er 9 menn og 5 damer. Det er dessverre veldig få som tar idrettsmerket. Det burde vært mange flere, og kravene er slett ikke uoppnåelige dersom du er litt aktiv i hverdagen. Deltagerne gjennomfører disse øvelsene:

Bli med i 2020 Idrettsmerkeprøver holdes 3 mandager i juni og 3 mandager i august, alle dager kl. 19.00. Neste sesong arrangerer vi idrettsmerkeprøver på friidrettsbanen følgende dager:

1. Spenst: lengde med eller uten tilløp, alternativt spensthopp eller høyde. 2. Hurtighet: vanligvis 60 m løp, alternativt svømming, skøyter eller sykling. 3. Styrke: kule, liten ball, slengball. 4. Utholdenhet: løp, gange, sykling, skigåing, padling, m.m. I alle øvelsene er kravene til tid og lengde tilpasset kjønn og alder på utøverne. Se www.idrettsmerke.no

Mandag 17. august kl. 19.00 Mandag 24. august kl. 19.00 Mandag 31. august kl. 19.00

I tillegg må deltagerne fylle ut et trimkort der de dokumenterer at de har fullført 20 trimøkter i løpet av året. Dette er en fin motivasjon for å holde seg litt i form gjennom hele året. Man oppnår utmerkelser etter antall ganger man fullfører idrettsmerket. Barn kan ta «Barnas idrettsmerke» fra de er 10 år gamle. Vi har med deltagere som har tatt idrettsmerket over 50 ganger!

Utfordre deg selv! Møt opp og prøv!

Mandag 8. juni kl. 19.00 Mandag 15. juni kl. 19.00 Mandag 22. juni kl. 19.00

Kontaktperson: Inger Torunn Østen, mob. 930 65682

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 24


Sesongavslutning 2019 Fredag 8. november var det sesongavslutning og premieutdeling i friidrettsgruppa. Storstua var fullsatt, og det var god stemning med kaker og pølser og hyggelig prat. Premier ble delt ut for både idrettsmerker, Gulbrandsen & Olimb karusellen og Mohagen Bil Cup. I tillegg var det utdeling av 1 000 poeng pokaler. I alt 5 utøvere har klart å få 1000 poengpokal i år. Det ble også gitt en liten påskjønnelse til trenerne som gir utøverne et flott treningstilbud. Lars Aleksander Ruud representerte Norge under Spesial Olympic i mars og kom hjem med sølvmedalje i kule og en fin 5 plass på 100 m. Han fikk overrakt et flott bilde. Det ble også gitt en liten påskjønnelse til trenerne som gir utøverne et flott treningstilbud.

Charlotte Aschim Grimsrud og Melina Bjørnstad Borgli fikk utdelt idrettsmerke i sølv for barn, av Inger Torun Østen.

Friidrettsgruppa takket alle sponsorer for støtte til aktivitet og utvikling av utøvere. Videre må vi takke alle frivillige som har bidratt til gjennomføringen av sesongens arrangementer. Uten alle de positive og fleksible funksjonærene våre hadde vi ikke klart dette. Takk for en flott sesong til alle utøvere med støttespillere og foresatte.

Denne flotte gjengen har deltatt på Gulbrandsen og Olimb karusellen 2019.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 25


Lotta Flatum Fallingen, Maria Elvestuen, Mali Jåvoll Hagen og Ulrik Jåvoll Hagen med 1000 poeng pokaler. I tillegg har Magnus Tuv Myhre klart kravet til 1000 poengpokal i år.

Denne flotte gjengen fikk premier for deltakelse i Mohagen Bil Cup 2019.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 26


Sterkt løp av Magnus i Nordisk Mesterskap i Terrengløp i Finland Magnus Tuv Myhre gjennomførte et sterkt løp i Nordisk Mesterskap og ble nummer 8, 19 sekunder bak vinneren Håkon Stavik fra Ålesund. Magnus og de andre gutta på landslaget kapret lagseieren i Finland. Gratulerer så mye, med sterke prestasjoner!

Det norske juniorlaget for herrer. Fra venstre: Magnus Tuv Myhre, Håkon Stavik, Jonatan Vedvik og Ibrahim Buras. Foto: Erik Sakshaug

Styret i friidrett Leder

Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Sekretær

Lise Wirstad Dynna friidrett@brandbuif.no Christin Flattum kasser.friidrett@brandbuif.no Odd Arne Røste styre1.friidrett@brandbuif.no Egil Lindahl styre2.friidrett@brandbuif.no Per Siegel styre3.friidrett@brandbuif.no Per Anders Gjefsen styre4.friidrett@brandbuif.no Elisabeth Ellefsrud styre5.friidrett@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 993 01 767 tlf 936 81 172 tlf 951 02 910 tlf 911 20 323 tlf 934 16 894 tlf 416 58 508 tlf. 404 60 037

SIDE 27


HELSESPORT

14. september startet Helsesportgruppa opp igjen etter sommerferien med organisert trim og fri bading i oppvarmet basseng på Brandbu Barneskole lørdager kl 0900-1100. Kl 0900 starter vi med organisert trim og holder på en time. Liv, Torill og Inger Marie bytter på å lede trimmen. Trimmen er skånsom og artig! Aktivitetsnivået kan være lett eller moderat ettersom hver enkelt tilpasser øvelsene til seg selv og avpasser intensitet etter eget ønske. Kl 1000 er det anledning til fri bading og badstue. Tilbudet er åpent for medlemmer av Brandbu IF og koster kr 35,- pr gang. Vi har god deltagelse og det er i gjennomsnitt 20 stk som deltar på organisert trim hver gang. Vi har også fortsatt godt besøk på fribadingen.

Nytt i høst har vært at vi har gitt tid til et annet populært tilbud for aktivitet i vann, nemlig babysvømming. Veldig bra tilbud og overlapping av garderobetid/bassengtid har gått smertefritt Helsesportgruppa har frivillige badevakter og vi sørger for jevnlige livredningskurs for badevakter. Har du lyst til å være med som badevakt hører vi gjerne fra deg! Aktivitetene til helsesportgruppa følger skoleåret og i år vil siste bading før juleferien være lørdag 21. desember. Vi starter opp igjen etter nyttår lørdag 11. januar. Helseportgruppa ønsker alle helsebadere og andre BIF-medlemmer en riktig god jul!

Oppvarming, treningen er i gang!

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 28


Avspenning etter ei god treningsøkt

God jul ønskes fra glade helsebadere!

Styret i HELSESPORT Leder

Inger Marie Højfeldt helsesport@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 913 52 086

SIDE 29


SKØYTER

Skøytegruppa har ikke hatt aktivitet i sommer og derfor ikke levert noe stoff til Bif nytt.

Styret i skøyter Leder Sportslig leder

Bjørg Laila Johansen skoiter@brandbuif.no Leif Tore Johansen sportsligleder.skoiter@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 986 93 203 tlf 901 02 024

SIDE 30


LEKEGRUPPA

Brandbu IF lekegruppe er et aktivitetstilbud for de aller minste barna på 3, 4 og 5 år. Vi holder til i gymsalen på Brandbu barneskole hver tirsdag kl.17.00 – 18.00. Målet for lekegruppa er at ungene skal få utforske grunnleggende motoriske ferdigheter gjennom lek. På treningene gjør vi mye forskjellig, men alt skal være morsomt, lekende og lystbetont. Vi leker ulike leker, leker med baller, turner på airtrack, lager hinderløyper og mye mer. Dette er det tredje året lekegruppa holder på, og antall unger har doblet siden første året. Vi fokuserer på nye vennskap mellom ungene gjennom lek og moro �

trener lekegruppa Aktivitør

Guro Bakken Andresen Marianne.andresen@hadeland-energi.no

tlf 907 59 825

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 31


BARNEIDRETTEN

Høsten 2019 kom vi i gang igjen med Barneidrettsgruppe/Idrettsskole i BIF for barn i 1, 2 og 3 klasse etter 1 års pause. Kontaktperson BIF er Hanne Kvåle (95171110) Foreldrekontakter er Ingrid Frydenlund (91321592) og Kristine Grønneng (94810165) Treningstid er onsdager kl. 18-19. Gruppa er nå fulltegnet med 30 deltakere. Det er laget en årsplan med følgende aktiviteter: Friidrett (to perioder høst/vår) orientering-sykkel-turn (to perioder høst/vår)-ballaktivitet-svømming (to perioder høst og vår)-skøyter.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 32


Til nå har vi hatt friidrett på Brandbu stadion, orientering i Størnslunden med Hadeland o-lag, sykkel i pumptracken i Moen med Hadeland Cykleklubb (med en verdensmester som instruktør), turn- og ballaktiviteter i gymsalen på Brandbu barneskole med unge og flinke instruktører fra BIF. Neste aktivitet er svømming. På nyåret satser vi på en "skikkelig vinter" her nede i bygda, slik at vi får gjennomført skøyte- og skiaktiviteter på Rosendalsbanen og i Størnslunden (evt. på Lygna Skisenter).

Allsidighet er VIKTIG og et GODT grunnlag for videre utvikling!

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 33


IDRETTSUKA 2019 Da er Idrettsuka 2019 over for denne gang. Jeg som leder ønsker på vegne av Brandbu IF, trenerne og sponsorene å takke dere for at dere ville ha med barna deres på Idrettsuka 2019. Det har vært en ære å få lov til å gjennomføre dette opplegget sammen med barna. Det har vært mye latter og moro. Hver dag har jeg møtt blide og hyggelige barn som har gledet seg til en ny dag med aktiviteter. Det samme smilet har jeg sett når de har gått hjem selv om de er litt slitne. Håper alle føler at de har fått prøvd noe nytt og er litt slitene etter en aktiv uke med mye sprell. Aktiviteter som barna fikk mulighet til å prøve gjennom uka var orientering, turn, friidrett, terrengsykkel, kajakk, diverse ballaktiviteter, rulleski, stafetter og mye annet moro. Om det er en aktivitet dere ønsker å vite mere om eller vil ha kontaktinformasjon til så er det bare å ta kontakt. Planleggingen for neste års Idrettsuke er allerede i gang og håper at flere av dere ønsker å komme tilbake igjen første uka i sommerferien 2020. Vi kan love at det vil bli noen nye aktiviteter til Idrettsuka 2020.

En stor takk vil rettes til våre sponsorer i forbindelse med Idrettsuka. KIWI med det vi trengte av matvarer i forbindelse med lunsjen som barna fikk hver dag. Sparebank 1 stiftelsen og Brandbu Sanitetsforening for midler til innkjøp av nytt utstyr som vi og klubben kommer til å få stor nytte av fremover. Peppes Brandbu for Pizzaene vi serverte som avslutning sammen med premieutdelingen fredag ettermiddag. Våre trenere fortjener også en stor takk. Dere har gjort en fantastisk jobb gjennom hele uka. Håper dere sitter igjen med fin erfaring og fortsetter å være aktive som utøvere og/eller trenere i Brandbu IF i fremtiden også. Vår fotograf og videomann Drone-Bjone kommer med en film fra uka i løpet av neste uke. Det er bare å glede seg. Den vil bli publisert på Brandbu IF sin nettside og Facebook side. Tusen takk for meg! P.s. om du tipser en venn til å bli med neste år så kommer det til å bli enda mer lek og moro � Mvh Bjørnar Kvåle Leder Idrettsuka 2019 idrettsuka@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 34


KAJAKK KURSSESONGEN Årst første kurs for sesongen var Grunnkurs i juni. En spent gjeng går igjennom sikkerhetsrutiner før vi går på vannet.

Vi hadde også et Grunnkurs i juli med full deltagelse. Her spente damer og en hoppende glad gjeng etter gjennomført.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 35


BEDRIFTSKURS FOR NORTURA I år har vi også holdt bedriftskurs for Nortura. Kjempehyggelig gjeng som tok turen til Brandbu i og vakre Randsfjorden får å gå kurs.

Introkurs august, med stor pågang laget vi et ekstra kurs i august. Fulltegnet også dette kurset

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 36


TEKNIKKURS MØRVIKA 2019 Nok en gang hadde vi et flott teknikkurs hos Asgeir nede i Mørvika utenfor Hvaler. Fine forhold med nok vind og bølger til å få godkjent kurs. Flinke elever og ikke minst en fin ettermiddag med navigering bland sjømerker og holmer, stor takk til Bjørn.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 37


TRENINGSTIDER Nå står vinteren for døra og vi trekker innendørs også i vinter. Mulig det kan bli noen turer på fjorden, men bassenget blir nok en fast begivenhet. I vinter blir det annenhver tirdag fra kl. 19:00-21:00. Det blir på oddetalls uker med oppstart 5. november. Vi gleder oss.

Vi er veldig populære og med en medlemskontingent på kr 150,- pluss terningsavgift på kr 300,-, blir det mange som ønsker tilgang til kajakkene. Ved godkjent våttkort og betalt kontingent og avgift, er det mulig. Det er også en del som ønsker å kunne lagre kajakken sin egen i huset, og det er mulig mot et tillegg i treningsavgiften på kr 300,-. Her er det i ferd med å bli venteliste på grunn av stor pågang. Har du lyst til å prøve kajakk eller gå kurs? Ta kontakt med Ove på mobil 952 91 606 eller e-post kajakk@brandbuif.no Du kan også nå oss på Facebooksiden https://www.facebook.com/BrandbuIdret sforeningKajakk/?ref=bookmarks Eller du kan be om å bli medlem av gruppa Padlevenner av Brandbu Kajakk https://www.facebook.com/groups/brand bupadlevenner/?ref=bookmarks Sees på fjorden og i bassenget!

Styret i kajakk Leder

Kjetil Flaten kajakk@brandbuif.no

tlf 905 27 672

Styremedlem Kursansvarlig

Ove Nordberg kajakk@brandbuif.no

tlf 952 91 606

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 38


SVØMMEGRUPPA Etter årsmøte ble det dessverre ingen leder for gruppa. Aktiviteten var laber og det så heller dårlig ut for gruppas fremtid. Etter et møte med gjenværende styremedlemmer og tidligere leder, ble ungdomsgruppa videreført med Geir som trener. Det er en fast gjeng på seks syv jenter som trener hver onsdag. Etter at vi tok tak og forsøkte å starte opp svømmeskolen, har interessen bare eksplodert. Vi har etter ferien startet opp med svømmeskole for de fra 5-11 år og hel 38 unger er i gang på forskjellige nivåer. Vi følger svømmeforbundets Trygg i Vann og er første klubben på Hadeland som har dette tilbudet.

Gran kommune har støttet oss med noen kroner til kurset for ungdomene våre, det setter vis stor pris på. Vi har også mottatt betydelig summer fra både Sparebankstifelsen Gran og Dr. Støren & Frues legat, slik at vi har hatt midler til innkjøp av tre instruktørplatformer til bruk i bassenget. En stor takk til dere. Disse plattformene gjør svømmeskolen både tryggere og gir oss mer oversik i bassenget, som kan være noe dypt for de minste. Vi legger opp til å forsette svømmeskolen som et helårs opplegg med flere kursrunder. Dette gjelder også babysvømmingen. Første kurset på 10 plasser, ble fulltegnet på noen få dager. Her er det nå lang venteliste, så vi ser om vi kan få til mere tid i bassenget med flere kurs. Det er et stort behov for svømmeopplæring, det har interessen vist. Ønsker også å rette en stor takk til Anja på babysvømmingen, Amijet, Jenny, MayLena og Lars Haakon for en kjempejobb.

Foto: Jan Torkel Torstensen Det har vært viktig for oss å holde en så lav kurspris som bare mulig, så vi er betydelig under tilsvarende kurs i regionen. Vi har også vært så heldig å få to av våre unge svømmere, Amijet og Jenny, til å ta begynnerinstruktør kurs i sommer, det er viktig både for gjennomføringen og rekruteringen. Vi er veldig glad for at jentene har tatt utfordringen.

Foto: Jan Torkel Torstensen

Foto: Jan Torkel Torstensen

Foto: Jan Torkel Torstensen

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 39


FOTBALL

Vinteråpen kunstgressbane? Vi har planer om å holde kunstgresset åpent gjennom hele vinteren så langt det lar seg gjøre. Vi får hjelp av kommunen/v Bjørn Egge til å salte og brøyte banen så nå er det bare været det kommer an på. I fjor vinter var det bare en uke vi ikke fikk brukt banen. Viktig! Ligger det snø på banen skal den ikke brukes Gressbanen er nå stengt frem til våren.

Vi har i løpet av sesongen hatt ca 250 aktive spillere fordelt på Seniorlag, juniorlag samt lag med spillere født fra 2003 til 2013. Alle lag har dyktige trenere og lagledere på plass for å gi barn, ungdom, juniorer og seniorspillere et godt aktivitets- og fotballtilbud. Det er hele 50 personer som i BIF Fotball jobber frivillig som trenere og lagledere for å legge denne aktiviteten til rette. De fortjener en stor takk alle sammen. Garderobene i klubbhuset er pusset opp og fotballgruppa har ferdigstilt siste rest. Ny investering Vi har gått til innkjøp av 2 stk 3'er baner, pga ny spillform fra i år. Fra Sparebankstiftelsen fikk vi støtte på 60 000,- kr til disse banene, tusen takk for støtten.

Brøytetraktor på kunstgresset

Fotball 3er bane

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 40


SESONGEN 2019

Vi vil takke for all støtte og oppmøte både på hjemme- og bortekamper, og håper vi ser mange som tilskuere i sesongen 2020! Her kommer litt informasjon om lagene våre: A-laget: Det er 4. sesongen med nystartet A-lag i Brandbu. Stallen består av 25 mann. I snitt 16 på trening. Vi avsluttet med 2. plass i serien. Det har vært tilskuere oppimot 250 stk så parkeringsvakter har vært tilkalt. Bra med tilskuere borte også. Vi satser på opprykk neste år. Vi kommer til å trene vinteren igjennom bortsett fra litt fri i jula. Vi retter en stor takk til G19 for lån av spillere, uten disse hadde vi neppe klart 2. plass i serien. Får 2 spillere fra junior neste sesong. Laget trenes av Pål Jorstad og Amund Reidem er lagleder. Junior laget Juniorlaget vant vårsesongen med klar margin. Vi trodde opprykket var klart, men i år var det kun 6 lag i 1. div på høsten. Vi kom derfor i en spisset 2. div, med de beste lagene fra to avdelinger nå på høsten. Vi fikk en tøff start, men reiser oss etter et par kamper, og vi er igjen et lag som spiller fin fotball og scorer mange mål. Vi ender høstsesongen med en sterk 2. plass, noe vi er godt fornøyd med. Vi har brukt 25 spillere, og alle har tatt fine steg i år. Det ser bra ut for kommende sesonger på junior og A-lag. Juniorene har vært gode på banen, men kanskje enda bedre utenfor. Trivselsfaktoren er høy, og garderobemiljøet er i en helt egen klasse. Dette fører til at vi har en blid og sammensveiset gjeng når vi reiser på kamp og cup. Vi reiste til Aalborg på avslutningscup, og gjorde våre saker bra der også. Vi tok med

2. plassen hjem, etter super guts og innsats fra de 20 spillerne som tok ferja til nabolandet. 2-1 seieren over Kragerø, som førte oss til finalen, er kanskje det beste vi har prestert i år. Innsatsen og viljen til å vinne og stå på for hverandre gledet oss som tok turen. I finalen møtte vi et sterkt Aalborg lag, og selv om vi kjørte på for utligning mot slutten, holdt det ikke helt inn. Vi har igjen en treningskamp mot A-laget, før vi tar ferie. Takk til alle som har lagt til rette for at denne herlige gjengen kan spille fotball i BIF. En stor takk også til dere som har støttet oss fra sidelinja. Vi har satt pris på det! Heia BIF.

Junior laget

Brandbu G13 G13 laget består av 22 spillere. Vi har stilt med 2 lag i serien; ett 9’er lag og ett 7’er lag. I vårsesongen havnet vi på 2. plass på tabellen og var godt fornøyd med det. I høstsesongen fikk vi en tøffere og veldig jevn gruppe og havnet på midten av tabellen. Dette er første året i ungdomsfotballen og det har vært spennende å følge med på tabellen både for barn og voksne. Vi har gjennom sesongen trent 3 ganger i uka, noen uker avbrutt av kamper på treningsdagene våre. I gjennomsnitt har vi vært 16 spillere på trening og det er vi veldig fornøyd med. Det er altså en treningsvillig gjeng. I april deltok vi på cup på Gran og i august deltok vi på overnattingscup i Sandefjord.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 41


Dette var en særdeles våt opplevelse, men spillerne hadde det veldig gøy selv om tøy og sko var veldig vått. Cup er sosialt og gøy!

Drakt tørk Sandar cup G13

Uttak til sonelag indre Østlandet fotballkrets. Vi har hatt med 5 spillere på prøvespill for sine. Oscar Olsen Sangnæs fikk fornyet tillit og er med på sonelaget også den kommende vinteren og våren. Dette er veldig bra, vanskelig å komme igjennom nåløyet her. Neste sesong skal vi starte å spille 11’er fotball. Dette gleder vi oss veldig til. Laget trenes av Andreas Motland og Frank Motland, Ann Helen Vesteng og Ågot Hellum er lagledere.

Vi har hatt med to lag i 9-er-seriene. Etter sommerferien ble det ene laget med i Toten-serien. Morsomt å treffe litt andre lag enn de vi har pleid å møte på Hadeland. Resultatmessig har det også gått bra. 23.08.-25.08. var vi på Maxiturnering på Hamar. Dette var skikkelig gøy! Vi møtte bl.a Ranheim, Storhamar og HamKam tøff motstand, men vi jobbet hardt og kan være kjempestolte over innsatsen! Vi er nå ferdige med den siste sesongen med barnefotball, til neste år er det ungdomsfotball med divisjoner, poeng og tabell. Noe både spillere og trenere gleder seg til! Laget trenes av Øystein Holter, Rune Olsen, Tobias Jensen Velta og Tom Jensen. Lagleder er Anne Marthe Gagnum

Fotball G12

Fotball G13

Brandbu G12 (født i 2007) Sesongen har vært god med bra innsats i kamper og på treningene. Vi har trent to dager i uka i tillegg til kamper. Stallen teller 24 spillere hvorav to jenter.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 42


BRANDBU G11 (FØDT I 2008)

Vi har vært 12 spillere gjennom sesongen og nå i høst har vi fått en ny spiller. Vårsesongen gikk veldig bra. Fokus på trening har vært å få til lagspill. Spillsystemet er endret så vi får ett år med 7’er og så rett på 9’er med offside regel. Det blir spennende neste sesong. Vi har vært på cuper rundt omkring. God erfaring med cuper, anbefaler å reise litt lenger og møte andre type lag. Deltatt på nivåinndelt cup, meldte seg på i nivå 2 og det var passe bra motstand for oss. Laget trenes av Alexander Høistad og Tommy Kristoffersen, Åse Jorunn Berg er lagleder.

BRANDBU G10 (FØDT I 2009)

Vi er 23 spillere. Vi hadde 2 lag i serien i vårsesongen. I høst hadde vi meldt på 2 lag i 2009 serien og 1 lag i 2008 serien. Erfaringen fra dette er at det ble litt for mye. Det ble mye kamper og vi fikk trent for lite. Fortsetter å trene ute så lenge banen er åpen. Laget trenes av Per Morten Berg og Rita Berven er lagleder.

Fotball G8-1

BRANDBU G9 (FØDT I 2010)

Fotball G11

Vi har i år deltatt på 3 cuper, Hadelandscup, Knøttefestival og Matrandcup. I desember skal vi på USBLcup i Oslo, som er en stor innecup. Cup er gøy! Vi har trent 1-2 ganger i uka + kamp når serien var i gang. Etter serieslutt har vi trent 2 dager i uka og kommer til å trene 1-2 dager i uka store deler av vinteren. Neste sesong skal vi spille 7’fotball, så det skal vi trene masse på fremover. Laget trenes av Terje Mathisen, Mads Veierød og Anders Alm. Else Randi Lynne er lagleder.

Fotball G8-2

Laget har bestått av 13 spillere i vårsesongen og 14 spillere i høstsesongen. Resultatmessig har det vært både oppturer og nedturer med både tap og seiere i vårsesongen og mange seiere i høstsesongen. Trening og øvelse gir resultater.

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 43


BRANDBU G7 (FØDT I 2012)

Starta opp med 10 - 12 spillere i fjor. I år er antallet doblet seg, de er nå 22 stk. Mellom 15-20 på hver trening. Laget trenes av 2 trenere. Denne årgangen er de første som spiller 3’e kamper. De har spilt minicuper noen helger igjennom sesongen i stedet for kamp hver uke. Dette har vært veldig vellykket. Har avsluttet treningene nå og tar en pause. Vi kommer til å trene inne en periode i vinter for de som ønsker.

BRANDBU G6 (FØDT I 2013)

I våres inviterte vi til trening sammen med kvinnefotballen. Vi har nå 8-10 gutter. Vi har ikke spilt i serie, kun trent for å bli kjent med fotball. Vi har trent mest mulig på gress. Vi har nå tatt treningspause og starter opp igjen om 2-3 måneder

Styret i fotball Leder Nestleder-/kasserer Sekretær Styremedlem Sportslig leder/ Dommeransvarlig Sponsoransvarlig Materialforvalter Arrangement ansvarlig Baneansvarlig

Tom Jensen fotball@brandbuif.no Dyre Rolstad kasserer.fotball@brandbuif.no Ågot Hellum styre1.fotball@brandbuif.no Pål Arne Sangnæs nestleder@brandbuif.no

tlf 481 33 357

Rino-Alexander Høistad au1@brandbuif.no Roar Aaserud sponsor.fotball@brandbuif.no Trine Monsen materialforvalter.fotball@brandbuif.no Kenneth Marthins Karlsen arrangement.fotball@brandbuif.no Øystein Sørheim Holter baneansvarlig.fotball@brandbuif.no

tlf 902 11 401

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 482 81 050 tlf 918 28 893 tlf 905 96 413

tlf 479 78 888 tlf 995 11 927 tlf 473 99 412 tlf 917 04 204

SIDE 44


SKI

Brandbu skigruppe har hatt en aktiv sommer og høst. Idrettsgleden har vært stor! Brandbu IF, Gran IL og Moen SPK har samarbeidet om treningene i høst! Treningstilbudet har vært stort hele uken igjennom. Styrketrening, utholdenhet, rulleski og løpstrening inne og ute på forskjellige steder, har gjort tilbudet variert for alle aldersgrupper. Oppstartsamling Helgen 18.-20. oktober var rundt 70 blide og spreke unger og ungdommer fra samarbeidsklubbene samlet til oppstartsamling på Lygna Skisenter. De minste fikk prøve rulleski, kanskje for første gang, mens de litt større løp myrintervall. Det var leker og stafetter, Mesternes mester og langtur løp. Søndagen ble avsluttet med tur til Totenbadet på Raufoss, til glede for store og små.

Mat må til for å holde aktivitetsnivået oppe

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 45


Representasjonsløpere: BIF har kommende sesong 2 utøvere som har som mål og representere klubben på Hovedlandsrennet for 15-16 åringer på Nybygda (Brumunddal). Mathea Nordvik og Nikolai Kristiansen begge 16 år er ivrige i treningsarbeidet og har vært på samlinger i regi av Oppland skikrets.

Bjørnar Kvåle er klubbens eneste seniorløper, han er borteboende men deltar på treninger og samlinger når han er hjemme. Som sist sesong vil han representere BIF i Norgescuprenn og NM der det passer inn i hans opplegg som landslagsløper i skiorientering.

Våre tre representasjonsløpere er gode forbilder på treninger og samlinger med sine gode holdninger og treningsmoral!

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 46


Snøproduksjon på Lygna skisenter Lygna skisenter startet med rekordtidlig snøproduksjon søndag 3. november. Som medeier i skisentret bidrar BIF ved skigruppa med mannskap for å sørge for døgnkontinuerlig drift av snøproduksjonsanlegget. Skisentret og styret i BIF Ski ønsker å rette en STOR TAKK til alle som bidro!

Skisamling 2019 på snø Høydepunkt i skigruppa blir skisamling på Beitostølen 15.-17. november! Her skal vi trene og teste skiene sammen med skigruppa til Gran IL Dette blir ei helg fylt med trening og sosialt samvær for store og små. Vi gleder oss stort alle sammen!

Det vil bli stor aktivitet på Lygna Skisenter den kommende sesong med flere store arrangement: 8. desember 22. desember 12.-15. desember

Gransrennet (arr. Gran IL) THL-rennet (arr. THL) Norgescup Skiskyting

2020: 5. januar Lygnasæterrennet (arr. Moen SPK) 9.-12. januar Norgescup junior 16.-19. januar Norgescup senior 25.-26. Januar KM sprint og indv. (arr. Gran IL) Det vil også bli arrangert 6 stk. trippelrenn/Telenorkarusell utover vinteren med oppstart tirsdag 7. januar inkl. Varigcup (BIF arrangør) og torsdag 23. januar (BIF arrangør).

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 47


Skigruppa i Brandbu bidrar også med preparering av skiløper i og omkring Brandbu. Vi satser på en vinter med MYE snø også «neri bygda». Kontaktpersoner: Leder: Sportslig leder:

Anders R. Johannessen Frode Nordvik

(90553442) (97015277)

Med vinterlig hilsen Skigruppa Brandbu IF.

Styret i ski Leder Kasserer Nestleder Styremedlem Styremedlem

Anders Risendal Johannessen ski@brandbuif.no Tone Dalen kasserer.ski@brandbuif.no Hanne Stikbakke Kvåle au1@brandbuif.no Tone Bjørnstad styre2.ski@brandbuif.no Frode Nordvik styre1.ski@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 905 53 442 tlf 996 99 545 tlf 951 71 110 tlf 936 94 293 tlf 413 17 998

SIDE 48


Våre sponsorer Uten våre faste sponsorer, hadde det ikke vært lett å drive idrettslag. Dere er viktige bidragsytere for at vi skal kunne tilby et rikt og variert tilbud til våre medlemmer og sambygdinger. Sammen med dere, skaper vi verdier for bygda. TUSEN TAKK!

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 49


ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTRERING Brandbu Idretsforening har som alle andre idrettslag, nå måttet gå over til elektronisk medlemsregister. Det har vært utfordrende og det har vært jobbet hardt med å få registrert inn alle medlemmer gjennom 2015 og 2016. Ved 01.11.2019 var alle 1169 medlemmene i Brandbu IF registrert elektronisk. Medlemskontingenten er blitt viktigere og viktigere, driver du aktiv idrett, er dette grunnlaget for forsikringen du har gjennom idrettslaget. Skulle du bli skadet på trening eller i aktivitet, må kontingenten være betalt.

Slik ser medlemskortet ut

Når du er registret i Min Idrett, kan du administrere dine medlemskap i alle idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund. Her vil du kunne betale din medlemskontingent, administrere dine medlemskap, melde deg på offisielle arrangement og knytte opp familiemedlemmer. Du kan også skrive ut ditt medlemskort i foreningene du er medlem i. Nytt nå er betaling med VIPPS og Efaktura, du bestemmer.

Ny innmeldingsportal på våre nettsider

Hvis du ikke er datakyndig og ikke er på nett? Ingen problemer, ta kontakt med medlemsansvarlig på medlem@brandbuif.no eller en du kjenner i laget, så skal vi registrere deg og få sendt deg en helt alminnelig papirfaktura. Medlemsansvarlig Ove Nordberg

BIF-NYTT – Nr.2 – NOVEMBER 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 50