Bif nytt nr.1-2020

Page 1

MAI 2020

MEDLEMSAVIS

INNHOLD Leder´n har ordet.................................................. 1 Informasjon om provisjonsavtale med Glitre Energi ................................................................... 3 AU-Hovedlaget ..................................................... 4 FRIIDRETT ............................................................. 6 Styret i friidrett ................................................... 12 Helsesport .......................................................... 13 Styret i HELSESPORT ........................................... 13 SKØYTER ............................................................. 14 Styret i skøyter ................................................... 14 Lekgruppa .......................................................... 15 trener lekegruppa............................................... 15

NR. 1 - 2020

kajakk ................................................................. 16 kajakkgruppa – Vintersesong ............................. 16 STYRET I KAJAKK ................................................. 17 Fotball ................................................................ 18 Styret i fotball ..................................................... 20 ski ....................................................................... 21 Styret i ski ........................................................... 22 Styret i SVØMMING ............................................ 23 Styret i STYRKELØFT ........................................... 24 våre sponsorer.................................................... 25 elektronisk medlemsregistrering ........................ 27


LEDER´N HAR ORDET

Som gjenvalgt leder er det hyggelig å kunne ønske velkommen til vårens Bif nytt.

tilbudet vi har. Vi har nå tilbud innenfor 8 særidretter, det er utrolig hyggelig og bra.

Denne senvinteren og våren ble slett ikke slik vi hadde tenkt oss. Med årets pandemi og nedstenging av idretten og store deler av samfunnet, kommer 12. mars 2020 til å bli en dag for historiebøkene i all ettertid. Det har vært krevende å se på hvordan mange unge og voksne har mistet sitt organiserte idrettstilbud over natta. Stadig utskifting av plakater og regelverk etter hvert som tiden og pandemien har gått fremover, har det vært mye å jobbe med for oss som leder klubben. Smittevernveiledere har etter hvert kommet på plass innen alle særidretter, og vi har litt etter litt, begynt å åpne opp for aktivitet igjen.

Brandbu Idretsforening er i gang med Antidoping Norge sine programmer for å sertifisere klubben som en «ren klubb» og hvor alle aktive over 15. år skal ta programmet for å sertifisere seg som «ren utøver». Dette er to viktige elementer for å bevisstgjøre både aktive, trenere, lagleder og foreldre på utfordringer og fristelser som kan ligge i enkelte miljøer med tanke på raske resultater og snarveier mot målet. Det er også et viktig signal å gi omverden om at vi bryr oss om hverandre og at Brandbu Idretsforening skal være en trygg klubb for alle.

Det åpnes nå opp mer og mer, så hvis vi alle er flinke og overholder de regler og smittevernråd som til enhver tid gelder, kommer vi nok tilbake i normal aktivitet etter hvert.

Vi går nå inn mot sommeren, skoleferie og fellesferie. Det blir viktigere en gang og å ta vare på hverandre, holde passe avstand, vaske henda og holde oss hjemme hvis vi er syke. Med dette ønsker jeg dere en riktig god sommer.

Vi valgte å utsette årets Idrettsuka et år til 2021, av smittevernhensyn. Det var lite påmeldinger og en usikker sommer som sto for døra når vi tok beslutningen, så vi håper å komme betydelig sterkere tilbake neste år.

- Ove Nordberg

Også Viggaløpet måtte utsettes, så her blir det 30. års jubile i 2021. Alle våre grupper har fått på plass styrer/gruppeleder for sesongen 2020-2021, det er et godt grunnlag for å få til et rikt og aktivitetstilbud etter hvert som situasjonen normaliserer seg. Det kan ta tid, men vi i idretten vet å stå sammen, og sammen skal vi komme sterkt tilbake. Sammen skal vi jobbe for at flest mulig av våre barn, ungdom og voksne, igjen skal strømme til idretten og glede seg over det mangfoldige

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 1


BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 2


INFORMASJON OM PROVISJONSAVTALE MED GLITRE ENERGI Brandbu Idretsforening har et samarbeid med vår sponsor Glitre Energi Strøm for gjennomføringen av prosjektet Lokalbidraget. Avtalen er et supplement til sponsoratet vi har med Glitre Energi Strøm som kan gi oss ekstra inntekter. Lokalbidraget går ut på at nye strømkunder hos Glitre Energi kan velge å registrere sitt lokalbidrag til en frivillig forening, for eksempel Brandbu Idretsforening. Provisjon pr ny strømkunde 1000 kroner eks mva for hver ny strømkunde rekruttert til Glitre Energi Strøm fra Brandbu IF mellom 01.01.2019 og 31.03.2019. Deretter 750 kroner eks mva for hver ny strømkunde rekruttert til Glitre Energi Strøm fra Brandbu IF mellom 01.04.2019 og 31.12.2019.

Med over 1000 medlemmer i foreningen har vi her kjempekjempepotensiale for å sikre meget gode inntekter til Brandbu Idretsforening! Støtt Brandbu Idretsforening med din strømavtale. Og enda bedre hvis du får besteforeldre, venner og andre til å registrere sitt lokalbidrag til Brandbu Idretsforening.

Registrer deg for lokalbidrag til Brandbu IF her: https://www.glitreenergi.no/strom/brand bu-if/ Takk for hjelpen!

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 3


AU-HOVEDLAGET GAVER OG STIPEND

HOVEDSTYRET

Arbeidsutvalget består av: Leder: Ove Nordberg Nestleder: Pål Arne Sangnæs Sekretær: Nestleder Ungdomsrepresentant: Lotta Flatum Fallingen Styremedlem: Hanne Stikbakke Kvåle Styremedlem: Rino-Alexander Høistad Styremedlem: Åse Jorunn Berg Varamedlem: Kai Roger Bakken Undergruppenes ledere er: Fotball: Tom Jensen Friidrett: Lise Wirstad Dynna Helsesport: Inger Marie Højfeldt Idrettsskolen: Tatt inn i Au Kajakk: Kjetil Flaten Ski: Anders Risendal Johannessen Skøyter: Bjørg Johansen Svømming: Anja Elvira Hansine Broløkken Styrkeløft: Niklas Kanten

Bragdpokal komiteens medlem, Per Halvard Aschim, kunne dele ut Fortjeneste medalje til Per Siegel for sitt mange årlige engasjement for paraidretten og de psykisk utviklingshemmedes mulighet til å drive organisert idrett. Per var på denne tiden på utenlands ferie, så medaljen ble overrakt på friidrettsgruppas styremøte noe senere. Se artikkel på friidrettens side. Odd Hovi overrakte treningsstipend til Lotta Flatum Fallingen på 15.000 kr. Vårt store løpetalent Magnus Tuv Myhre, fikk også tildelt treningsstipend på kr. 15.000. På grunn av flyforsinkelser rakk han dessverre ikke årsmøtet. Gratulerer så mye til alle.

Av smittevern hensyn, har vi hatt et styremøte, delvis digitalt.

MEDLEMMER OG AKTIVITET

Brandbu Idretsforening har igjennom mange år hatt et stabilt medlemstall på rundt 1 000, meget bra. Vi har ved utgangen av 2019 1171 medlemmer. Alle gruppene står på, og det er hyggelig å se så stor aktivitet.

Lotta med sitt stipend

Både lekgruppa, allidretten og ikke minst svømmegruppa med svømmeskolen, har hatt veldig pågang og stor aktivitet. Svømmeskolen har også for 2020-2021, fått en gave fra Dr.Støren&Frues Legat på kr. 10.000 til drift av tilbudet. Dette betyr at vi kan tilby enda rimeligere svømmetilbud på Brandbu. Klubbens medlemmer spenner vidt både i prestasjoner og alder. Dette kan du lese mer om i gruppenes halvårsmelding. BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 4


ØKONOMI

Når idretten måtte stenge ned 12. mars, fikk dette raskt store økonomiske konsekvenser for mange idrettslag. Bortfall av påmeldingsavgifter og billettinntekter var noe av konsekvensene. NIF jobbet hardt med styrende politikere for å få på plass ordninger som kunne avhjelpe den akutte svikten i inntektene. Idrettslagene skal innrapportere månedlig tap og sparte utgifter som følge av nedstengningen.

Brandbu Idretsforening har imidlertid god kontroll på økonomien med hjelp av sponsorinntekter, grasrotmidler, spilleinntekter, LAM-midler, kommunale drifts- og anleggsmidler og medlemskontingent. En stor takk til alle våre sponsorer som støtter opp om vårt idrettslag. Dette gjør at vi kan ha en forutsigbar økonomi selv i disse vanskelige tidene.

Brandbu Idretsforening har i så måte vært gunstig stilt, da vi ikke har de store billett inntektene og store arrangement kostnadene nå på denne tiden. Noe svikt har det imidlertid vært i og med at Viggaløpet måtte utsettes et år bl.a. Laget har en sunn og god økonomi. Det jobbes godt i alle grupper som har god kostnadsstyring og god oversikt.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 5


FRIIDRETT NY KLUBBREKORD PÅ INNENDØRSSTEVNE

Lørdag 15. februar arrangerte friidrettsgruppa innendørsstevne i kulestøt, samt lengde og høyde uten tilløp. Vi skulle gjerne hatt flere deltakere, men det ble en flott lørdag for de som deltok. Takk for flott innsats av alle som stilte opp. Ingrid Torlin Erichsen (J18-19) hoppet 1,25 i høyde uten tilløp og tangerte klubbrekorden til Guro Bakken Andersen. I lengde uten tilløp hoppet Ingrid jevnt godt og hadde flere forsøk på 2,26 m. Guro Kvamme (J18-19) hoppet 2,31m i lengde uten tilløp og satte ny klubbrekord i klasse J 18 -19 år. Guro fikk det ikke helt til i høyde uten tilløp og fikk resultatet 1,05 m. I kule støtet hun 8,38 m. Andrine Fjellro Strømnes (14) hoppet også fint. Det lengste hoppet ble målt til 2,02 m i lengde uten tilløp.

GULL TIL LOTTA OG SØLV TIL MAGNUS I INNENDØRS UM I FRIIDRETT

Innendørs UM gikk av stabelen i Bærum idrettspark fredag 6. mars – søndag 8. mars. Magnus Tuv Myhre (Brandbu IF) løp et offensivt og meget sterkt løp på 1 500 m og det ga sølvmedalje klasse G20-22. Magnus fikk tiden 3,57,62 s, og ny pers. Jonatan Andersen Vedvik fra Tønsberg Friidrettsklubb vant på tiden 3,56,54. Magnus er normalt god på litt lengre distanser, men nå hevder han seg også godt på 1 500 m. Dette lover veldig bra for utendørssesongen. Gratulerer så mye med flott sølvmedalje, Magnus.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 6


På mandager, på Brandbu Barneskole, har vi egentlig ikke kjørt friidrettstrening, men basistrening med spenst og styrke. Etter oppvarming ute og uttøying, har vi startet med spensttrening. Vi har variert noe, men de viktigste øvelsene har vært hekkehopp (bildet), fem-steg/-hink/-hopp og ned-hopp. Så har vi kjørt en del matteøvelser (40/20) med fokus på mage og rygg. Vi har også kjørt en del parøvelser, med faste øvelser for hamstring og hofteleddsbøyer, men også andre øvelser. Vi har også kjørt en del «dyreøvelser», som kålorm, bjørn og frosk. Treninga har vi alltid avsluttet med innebandy.

Lotta Flatum Fallingen (Brandbu IF) deltok i kule J18/19 og vant med resultatet 13,18 m. Diskoskasteren Lotta har flere gode resultater å se tilbake på i kule dette året. Hun vant kule i senior NM med resultatet 14,35 m i februar i år og støtet 13,47 under Norgeslekene i januar. Gratulerer med nok et UM gull, Lotta!

TRENING FOR UTØVERE FRA 11 ÅR OG ELDRE INNESESONGEN 2019-2020

På onsdager, i Brandbu Idrettshall, har basket vært fast oppvarming, før tøying og stigningsløp. Vi har etter oppvarminga alltid begynt med 6 sprint-drag. Deretter har vi variert mellom medisinball, drilløvelser, hekkedrill og reaksjonstrening. Noen har løpt med motstand (sandsekk) og Lotta har kastet diskos mot en presenning for å terpe på teknikk. Mange har vist god framgang, og vi gleder oss til å omsette god trening til nye perser etter hvert når vi kommer i gang med konkurranser igjen. Odd Arne Røste

Vi startet med innetrening i november, og hadde siste trening innen 11 mars på grunn korona-nedstengingen av Norge. Vi har fortsatt med den type trening som mange har sagt er god trening. Hvorfor endre på det vi føler fungerer?

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 7


TRENING FOR UTØVERE UNDER 11 ÅR I INNESESONGEN 2019-2020

Vi har samlet rundt 20 barn i alderen 4 til 12 år, og har trent mandager 17.00-18.30. Også denne sesongen har vi lagt opp til "fleksistart" den første halvtimen. Barna kommer når de har anledning mellom 17. 00 og 17.30 da vi starter felles. Den første tiden er det mer lekpreget og fri aktivitet.

Vi har organisert treningen i ulike perioder for å få best mulig utbytte av treningen, og at det skulle være forutsigbart for barna. Frem til jul fokuserte vi på spenst. Etter jul drev vi med turnaktiviteter i seks uker. Neste periode jobbet vi med styrke og bevegelighet. Siden treningen ble stoppet på grunn av korona, rakk vi ikke å gjennomføre alle planer. Å dele inn på denne måten har vært fint. Barna har visst hva de ville møte, og det har vært enkelt å se fremgang. I inne sesongen trener vi ikke spesifikt friidrett. Vi trener, styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet og bevegelighet som alle er elementer i friidrett, så vel som mange andre idretter. Som trenere mener vi det er viktig at barna lærer kroppskontroll, blir flinke til å bruke kroppen allsidig og bevisste på hvordan de bruker kroppen. Derfor har vi alltid en del øvelser for å oppøve kroppsbevisstheten. Vi har også fokus på glede og mestring. Det er viktig at barna blir glade i å trene, og det er viktig at de opplever mestring. Vi er heldige som er i alt fire trenere, og dermed har vi god mulighet til å gi hver enkelt utøver tilbakemeldinger og bekreftelser på deres prestasjoner. Vi ønsker at alle skal bli møtt med et smil, gjennomføre en god og utviklende treningsøkt og bli takket for god innsats. Klarer vi dette hver trening, har vi kommet langt i å få barna til å bli trygge og glade idrettsutøvere. Bente Mari Nymoen

TRENING FOR TILRETTELAGTGRUPPA I INNESESONGEN 2019-2020

Vi har tilrettelagt trening hver onsdag på Jaren skolen i vinter. Treningsopplegget har vært variert og allsidig. Styrke, spenst og koordinasjon. Vi har også hatt løpe trening, kastet ball og spilt ball. Innesesongen ble avsluttet i mars på grunn av korona. Bente Ruud og Kaja Karlson

VIGGALØPET 2020 – AVLYST 30 ÅRS MARKERING 24. APRIL 2021

Folkehelseinstituttet har gitt forbud mot arrangementer med over 50 deltakere. Arrangementskomiteen måtte derfor avlyse Viggaløpet 2020, som etter planen skulle gått av stabelen den 25. april. Det var med tungt hjerte vi avlyste årets løp, men i årets situasjon med koronatiltak, så var det ikke mulig å gjennomføre arrangementet. Dere som er påmeldt til årets løp er automatisk overført til neste års arrangement. Nå er det bare å se framover – hold dere i form og hold

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 8


avstand- så kan dere glede dere til lørdag 24 april 2021. 30 årsmarkering 24. april 2021 Selv om årets løp er avlyst, så blir ikke 30 årsmarkeringen avlyst. Sett av lørdag 24. april 2021 – da blir det 30 års markering med folkefest og jubileumsmedaljer. Vi kan love både kommunekamp, klassekamp, flotte uttrekspremier og mye moro på Gran Torg og ved målgang i Brandbu.

lengre distanser. Fra uke 20 er vi i gang igjen med trening også for tilrettelagtgruppa og gruppa for utøvere under 11 år. Tilrettelagtgruppa trener på onsdager fra kl. 17.00 - 18.00. De yngste trener på friidrettsbanen fra kl. 17.30 - 19.00 på mandager og fra kl. 18.00 - 19.00 i Størenslunden.

Følg med på: www.viggaløpet.no Hold dere i form og hold avstand! Vi gleder oss til å se deg 24. april 2021!

I GANG IGJEN MED BEGRENSET ORGANISERT TRENING

Onsdag 15. april startet friidrettsgruppa opp igjen begrenset fellestrening treningsgruppa for utøvere fra 11 år og eldre. Nå i koronatiden er det spesielle kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten. Smittevernregler og friidrettsforbundet veileder må følges. Vi har treninger mandag og onsdag fra 18.00 - 19.30 på banen og i Størenslunden. Jon Jåvoll Hagen har ansvar for mellom/langdistanse-trening. Denne gruppa kjører treningene på alternative tidspunkt, slik at vi ikke blir for mange på banen samtidig. Ta kontant med Jon Jåvoll Hagen, tlf. 48474570, hvis du ønsker å trene på litt

GULBRANDSEN & OLIMB KARUSELLEN 2020 VÅRLØPENE ER AVLYSTKLUBBMESTERSKAP FLYTTET TIL HØSTEN

Folkehelseinstituttets forbud mot idrettsarrangementer på grunn av koronaviruset medførte at friidrettsgruppa måttet avlyse vårløpene i år. Etter planen skulle vi startet opp med terrengløp 23. og 30. april, samt 7. mai, som forberedelser til Holmenkollstafetten og Landstafetten.

Det var også planlagt løp 28. mai, men det ser i skrivende stund ikke ut til at vi klarer gjennomføre dette. Klubbmesterskapet flyttet til høsten Klubbmesterskapet er flyttet til 3. september. I tillegg blir det terrengløp 10. og 17. september, dersom koronasituasjonen tilsier at vi kan arrangere løpene. Friidrettsgruppa takker Gulbrandsen & Olimb AS som støtter karusellen vår.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 9


situasjonen gjorde at vi først trodde vi måtte avlyse de to første stevnene, men etter at det ble åpnet for mer aktivitet fra 7. mai har vi gjort om de to første stevnene til koronatilpassede ministevner. Mohagen Bil Cup 1 ble gjennomført onsdag 13. mai med en øvelse og tre deltakere. Det var kun mulig å melde seg på 5 000 m.

GAST-STEVNE 2020 - FLYTTET TIL 13. SEPTEMBER

Mohagen Bil Cup 2 er planlagt onsdag 3. juni med to øvelser; diskos og slegge.

Vi håper på bedre tider til høsten og satser på å kunne tilby et flott stevne hvor alle over 13 år kan konkurrere i kule, spyd, diskos og slegge. Vi håper på stor oppslutning om arrangementet fra kastere i hele i Norge.

Mohagen Bil Cup 3 er planlagt onsdag 24. juni og ettersom det åpnes for større arrangementer etter 15. juni satser vi på å kunne tilby flere øvelser og klasser på dette stevnet. Men også her blir det tilpasninger for å tilfredsstille smittevernreglene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over datoer: Mohagen Bil Cup 1 Onsdag 13.mai 2020 Ministevne, 5 000 m Ministevne, diskos og slegge Mohagen Bil Cup 2 Onsdag 3. juni 2020 Mohagen Bil Cup 3 Onsdag 24.juni 2020 Mohagen Bil Cup 4 Onsdag 19.august 2020 Mohagen Bil Cup 5 Onsdag 26. august 2020 Mohagen Bil Cup 6 Lørdag 12. september 2020 Åpent klubbmesterskap

Nasjonalt kaststevne var opprinnelig fastsatt til søndag 10. mai. På grunnn av forbudet mot idrettsarrangementer er dette flyttet til søndag 13. september.

Vi takker GAST, Lygnasæter og Eik Senteret på Jaren for støtten til arrangementet.

Friidrettsgruppa takker Mohagen Bil for støtten til cupen vår!

MAGNUS MED NY KLUBBREKORD PÅ 5000 M

På Mohagen Bil Cup 13. mai løp Magnus inn til ny klubbrekord på tiden 14.22.62 i det kalde maiværet med 5 grader og svak østavind.

MOHAGEN BIL CUP 2020

Friidrettsgruppa hadde også i år planlagt med 6 stevner i Mohagen Bil Cup. KoronaBIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 10


17. august, 24. august og 31. august For mer informasjon om idrettsmerke kan du ta kontakt med: Inger Torunn Østen tlf. 930 65 682

SOMMERLEKER 2020 - AVLYST

Magnus løp jevnt og fint hele veien, og avsluttet med en meget bra sisterunde, hvor han også hadde krefter til en fin spurt de siste 200 m. Magnus løp alene som eneste utøver i første heat, så dette var en meget sterk prestasjon. Det er 41 år siden Aksel Grindaker satte den forrige klubbrekord på 5 000 m i Brandbu IF, så det er kjempeflott at Magnus klarte det. Gratulerer så mye. I andre heat ble det også flotte resultater. Bjarte Bjertnæs (18) løp på 16.23.23 og satte ny pers. Johannes Bjertnæs (22) løp på 16.24.49. Gratulerer så mye til begge brødrene Bjertnæs med flotte løp.

Sommerleker for utviklingshemmede på Brandbu stadion bruker å være en suksess hvert år, med leker over to dager og overnatting på Sanner hotell for tilreisende fra hele landet. Vi har dessverre måttet avlyse dette arrangementet i år på grunn av koronasituasjonen. Vi er imidlertid i gang med planleggingen for neste år. Da blir det stevne 21. og 22. august. Hold dere i form og hold ut, så kan dere glede dere til 21. august 2021.

TA IDRETTSMERKE I SOMMER

Det blir mulighet for å ta idrettsmerke med Brandbu IF Friidrett også i sommer. På følgende datoer kan du møte opp på Brandbu Stadion kl. 19.00 for å ta idrettsmerke: 8. juni, 15. juni og 22. juni BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 11


FORTJENESTEMEDALJE TIL PER

Per Siegel ble tildelt Brandbu IFs fortjenestemedalje på årsmøte 5. mars i år. Han fikk medaljen for sin utrettelige innsats for utøverne og aktiviteten i paraidretten. Friidrettsgruppa hedret Per for hans mangeårige innsats i friidrettsgruppa og overleverte medaljen på styremøte 14. mai.

Per har vært medlem i Brandbu IF lengre enn de fleste andre. Her ser dere hvordan medlemskortene så ut i 1952. Medlemskapet kostet den gangen kr 2,00.

STYRET I FRIIDRETT Leder

Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Lise Wirstad Dynna friidrett@brandbuif.no Christin Flattum kasserer.friidrett@brandbuif.no Odd Arne Røste styre1.friidrett@brandbuif.no Cecilie Ruud styre3.friidrett@brandbuif.no Per Anders Gjefsen styre4.friidrett@brandbuif.no Elisabeth Ellefsrud styre5.friidrett@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 993 01 767 tlf 936 81 172 tlf 951 02 910 tlf 955 50 062 tlf 416 58 508 tlf. 404 60 037

SIDE 12


HELSESPORT 11. januar startet Helsesportgruppa opp igjen ette juleferien med organisert trim og fri bading i oppvarmet basseng på Brandbu Barneskole lørdager kl 09001100. Kl 0900 starter vi med organisert trim og holder på en time. Liv, Torill og Inger Marie bytter på å lede trimmen. Trimmen er skånsom og artig! Aktivitetsnivået kan være lett eller moderat ettersom hver enkelt tilpasser øvelsene til seg selv og avpasser intensitet etter eget ønske. Kl 1000 er det anledning til fri bading og badstue. Tilbudet er åpent for medlemmer av Brandbu IF og koster kr 35,- pr gang for voksne, kr 15 for barn 10-15 år og gratis for barn under 9 år. Helsesportgruppa har frivillige badevakter og vi sørger for jevnlige livredningskurs for badevakter. Har du lyst til å være med som badevakt hører vi gjerne fra deg! Vi har god deltagelse og det er i gjennomsnitt 20 stk. som deltar på organisert trim hver gang. Vi har også fortsatt godt besøk på fribadingen. Vi hadde siste bading den 7. mars før tiltakene i forbindelse med koronavirus trådte i kraft.

Aktivitetene til helsesportgruppa følger skoleåret. I skrivende stund er svømmehaller og badeanlegg stengt frem til 15. juni. Det kan være mulig at dette vil forlenges, men vi håper det vil komme gode retningslinjer og smitteverntiltak å forholde oss til slik at vi kan starte opp igjen etter sommerferien. Vi vil holde dere oppdatert. Helseportgruppa ønsker alle helsebadere og andre BIF-medlemmer en riktig god sommer.

STYRET I HELSESPORT Leder

Inger Marie Højfeldt helsesport@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 913 52 086

SIDE 13


SKØYTER

Skøytegruppa vår 2020 Det ble annonsert med trening da isen var klar, og noen var med på flere av treningene. Avslutningen fikk vi ikke avholdt. Det får bli litt utpå sommeren Emilie Solbakken deltok på Krystall Cup og KM på Jevnaker i begynnelsen av desember. Kjetil Amundrud har deltatt på 6 NC stevner og har hatt som mål og kvalifisere seg til NM allround som denne sesongen skulle vært i mars 2020, det ble avlyst. Det ble også rekordstevne i Stavanger. Kjetil satte en personlig rekord 5000m 7,03.91 I vinter var det igjen duket for skøytegåing for barneidretten og mange ivrige løpere var med. Gruppa har bra økonomi så det er muligheter for samlinger hvis noen er interessert. Det er få aktive i gruppa. Men mange bruker skøytebanen til fri lek og går på skøyter sammen med venner og foreldre. Skoler og barnehager bruker skøytebanen veldig mye når det er is. Så man må bare håpe at noen blir aktive skøyteløpere. Vi står på videre. Bjørg

STYRET I SKØYTER Leder Styremedlem

Bjørg Laila Johansen skoiter@brandbuif.no Leif Tore Johansen amo-joh@online.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 986 93 203 tlf 901 02 024

SIDE 14


LEKGRUPPA

Lek, moro og glede har det vært mye av i lekegruppa i år også. Vi fikk inn noen nye medlemmer som har funnet seg godt til rette med de andre ungene. Det har blitt godt samhold i lekegruppa noe som gjør treningene hver tirsdag veldig morsomme. Aktivisering av ungene gjennom lek er fortsatt det vi setter søkelys på hver trening og fyller derfor timen med ulike aktiviteter som skal utfordre barna både psykisk og fysisk. Vi gjør mye forskjellig, men alt skal være morsomt, lekent og lystbetont. Kylling og rev, haien kommer, lek med baller, turning på airtrack, hinderløyper og lek med ballonger er bare noe av det vi gjør på treningene.

I lekegruppa har vi noen av de yngste medlemmene i Brandbu idrettsforening og håper derfor å vise hvor gøy det er å være med på aktivitet og på treninger sammen med andre barn. Hilsen Guro

TRENER LEKEGRUPPA Aktivitør

Guro Kvamme

tlf 41402640

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 15


KAJAKK KAJAKKGRUPPA – VINTERSESONG

Vi har holdt jevnlige treninger i BBS svømmehall gjennom vinteren. Det er tidvis noe dårlig oppmøte, men de som møter får fin trening på både redningsteknikker og rulleteknikker. Også i vinter er det nye medlemmer som har fått til rulla. Dette er godt supplement til egenredning og en trygg kajakk tur.

Johnny Hundershagen forbedrer deltagerne på kurs

KURSSESONGEN

Siden vi har hatt en spesiell vår med koronarestriksjoner, har vi nå åpnet opp for kurs i sommer. Med gode smittevernsveiledere fra padleforbundet, skal vi gjennomføre forsvarlige trygge kurs. Kursene blir konsentrert om juni mnd. Og allerede når har vi måttet legge til et ekstra introkurs. Så nå er to introkurs og to grunnkurs i ferd med å fylles opp. Våre kurs er nå; Introkurs havkajakk 10. juni; https://kajakk.brandbuif.no/events/p/100 0038169/alt-klart-for-ekstra-introkurshavkajakk! 17. Juni; https://kajakk.brandbuif.no/events/p/100 0036773/alt-klart-for-introkurs-havkajakk! Grunnkurs havkajakk 20.-21. Juni; https://kajakk.brandbuif.no/events/p/100 0036774/alt-klart-for-grunnkurshavkajakk! og 29.-30. Juni, 1.juli; https://kajakk.brandbuif.no/events/p/100 0036775/alt-klart-for-grunnkurshavkajakk!

En hoppende glad gjeng etter eksamen

Vi sitter i «flåte»

TRENINGSTIDER

I år er fortsetter vi med fellestreninger på tirsdager. Vi møtes og padler ut fra kajakkhuset på Ulsnestangen klokken 18:00. på våre Facebooksider finner en oversikt over disse datoene; https://www.facebook.com/events/87973 4815842806/

Alle på vannet

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 16


MEDLEM I KAJAKKGRUPPA

Kajakkgruppa har vært i stor vekst de siste årene. Vi er et lavterskeltilbud med mange nye kajakker og utstyr som du fritt kan bruke hvis du er medlem og har gjennomført et våttkortkurs, og betaler en liten treningsavgift. Vi er veldig populære og med en medlemskontingent på kr 150,pluss terningsavgift på kr 300,-, blir det mange som ønsker tilgang til kajakkene. Det er også en del som ønsker å kunne lagre kajakken sin egen i huset, og det er mulig mot et tillegg i treningsavgiften på kr 300,-. Her er det i ferd med å bli venteliste på grunn av står pågang. Har du lyst til å prøve kajakk eller gå kurs? Ta kontakt med sportslig leder Ove på mobil 952 91 606 eller e-post kajakk@brandbuif.no Du kan også nå oss på Facebooksiden https://www.facebook.com/BrandbuIdret sforeningKajakk/?ref=bookmarks Eller du kan be om å bli medlem av gruppa Padlevenner av Brandbu Kajakk https://www.facebook.com/groups/brand bupadlevenner/?ref=bookmarks Sees på fjorden!

STYRET I KAJAKK Leder

Kjetil Flaten kajakk@brandbuif.no

tlf 90527672

Sportslig leder

Ove Nordberg leder@brandbuif.no

tlf 95291606

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 17


FOTBALL

NYTT PÅ ANLEGGET

I vinter har vi stort sett klart å holde den flotte fotballstadion vår åpen gjennom vinteren, takket være god hjelp av Gran kommune v/Bjørn Egge. Banen har vært saltet i flere omganger og brøytet etter snøfall. Det har dog vært noe glatt til tider.

I mai har det blitt bygget en flott tribune som Vestlandshus og Monter har sponset. Takk for all hjelp fra Vestlandshus, styret og andre som har hjulpet til. Denne vil vi få stor glede av i årene som kommer. Vi gleder oss til å ta den i bruk.

Bilde: Ny Tribune

SESONGEN 2020 OG KORONASITUASJONEN

Bilde. Brøyting

Alle lag har trent fra nyttår enten ute eller inne helt til Koronapandemien traff og Norge ble "stengt ned". All organisert trening opphørte fra 12. mars frem til påske. Da åpnet vi forsiktig opp igjen for ungdomsfotballen og oppover, med trening med strenge smitteverntiltak. Noen av tiltakene har vært at det skulle være 2 meter mellom hver spiller, ingen spill øvelser, vask av utstyr før og etter trening, maks 5 personer pr gruppe. Banen ble også del i 8 soner der en sone kunne romme 5 personer. 22. april ble det åpnet for trening i barnefotballen og noen av lagene begynte så smått å prøve seg. Noen lag har delt gruppen i 2 slik at det ble færre på trening. Situasjonen er fortsatt uviss. Det er fortsatt ikke lov til å trene med nærkontakt og spille kamp. Vi venter spent på hvilke nyheter regjeringen kommer med 15. juni. Men vi håper at det blir vanlig spill fra høsten av.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 18


LAGENE VÅRE

Klubben har ca 250 aktive spillere fordelt på Seniorlag, juniorlag samt lag med spillere født fra 2003 til 2012. Alle lag har dyktige trenere og lagledere på plass for å gi barn, ungdom, juniorer og seniorspillere et godt aktivitets og fotballtilbud. Det er hele 50 personer som i BIF Fotball jobber frivillig som trenere og lagledere for å legge denne aktiviteten til rette.

Her kan dere se bilde av G13, de tok også en sterk 2. plass. Veldig bra 

CUPER

Noen lag deltok på cup i vinter før all organisert trening ble stoppet. G16 og G13 deltok på Etnedalcup 1. og 2. februar. Det ene laget til G16 var i et utrolig spennende straffespark konkurranse, og vant kampen. Veldig gøy Det ene laget tok en fin 2. plass. Her kan dere se bilde av spente spillere før straffekonk. Vi fikk dessverre ikke bilde av hele gjengen.

Bilde G13 2plass Etnedal

TRENERKURS

14. og 15. februar arrangerte vi et trenerkurs; Delkurs 1 Barnefotballen i samarbeid med Jørn i NFF Indre Østland fotballkrets. Det var 9 som deltok på kurset og G13 og G14 fikk seg en real treningsøkt  Det var også planlagt å arrangere Delkurs 2 i april, men dette ble dessverre avlyst pga situasjonen Norge var i. Her ser dere bilde av trenerne og noen av spillerne som var i aksjon disse to dagene.

Bilde: G16 straffekonk

Bilde: Trenerkurs

Bilde: G16 2. plass

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 19


TAKK TIL VÅRE SPONSORER

Vi vil benytte anledningen til å takke for den økonomisk støtte fotballgruppa får av lokale bedrifter, dette setter vi i Brandbu Fotball stor pris på

STYRET I FOTBALL Leder Nestleder-/kasserer Sekretær

Tom Jensen fotball@brandbuif.no Dyre Rolstad kasserer.fotball@brandbuif.no Ågot Hellum styre1.fotball@brandbuif.no

ØVRIGE FUNKSJONER I FOTBALL Sportslig leder/ Dommeransvarlig Rino-Alexander Høistad sportslig.fotball@brandbuif.no Sponsoransvarlig Roar Aaserud sponsor.fotball@brandbuif.no Materialforvalter Trine Monsen trine.monsen@hadeland-energi.no Arrangement ansvarlig Kenneth Marthins Karlsen arrangement.fotball@brandbuif.no Baneansvarlig Øystein Sørheim Holter oeyshol@online.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 481 33 357 tlf 482 81 050 tlf 918 28 893

tlf 902 11 401 tlf 479 78 888 tlf 995 11 927 tlf 473 99 412 tlf 917 04 204

SIDE 20


SKI

Styret har bestått av: Leder: Anders Johannessen Nestleder: Hanne Kvåle Kasserer: Tone Dahlen Sekretær: Tone Bjørnstad Sportslig leder: Frode Nordvik Trenere har vært: Jon Jåvoll Hagen, Heidi Fuglehaug, Morten Fosse og Sivert Fosse. Vinterens treninger har hatt god deltagelse, ivrige barn og ungdom som viser skiglede. Det har også denne sesongen vært et treningssamarbeid sammen med Moen SPK og Gran IL. Etter at snøen kom, har Lygna Skisenter vært base. Der det har vært flotte forhold.

Det ble bare gjennomført 4 trippelrenn denne sesongen og premieutdeling vil bli gjennomført til høsten. Under KM langrenn for Oppland skikrets den 25 og 26 januar med Gran IL som arrangør på Lygna skisenter ble det 3 KM medaljer til BIF utøvere. Nikolai Kristiansen(G16) fikk sølv under lørdagens KM friteknikk sprint. Mali Jåvoll Hagen(J13) gikk inn til sølv og Mathea Nordvik(J16) til bronse på søndagens klassiske distanserenn. Også mange andre BIF-løpere gjorde en flott innsats.

I Hovedlandsrennet på Nybygda i februar gikk Mathea Nordvik inn til en kjempefin 32.plass på det klassiske distanserennet og 75 plass på sprinten. Nikolai Kristiansen ble dessverre småsjuk og måtte stå over distanserennet, men på sprinten gikk han inn til en flott 27. plass i prologen og gikk videre til finalen. I sitt kvartfinaleheat lå han godt an, men i siste sving ble det et fall oghan endte da på en 29. plass. MEN, dette er et meget godt resultat i ei stor G16 klasse med 287 startende gutter!

BIF stilte i år igjen stafettlag under NM (3*10 km friteknikk) på Konnerud, noe som medførte startposisjon 134 av 146 stafettlag. Laget bestod av: 1. etp. Bjørnar Kvåle (72 etappetid) 2. etp. Hans Jørgen Kvåle (114 etappetid) 3. etp. Morten Fosse (124 etappetid)

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 21


Laget endte til slutt på 116 pl. - godt gjennomført av alle 3 gutta.

Vi har derfor måtte finne andre måter å trene felles på, i tillegg til egentreningene. Treningsglede og iver er der fortsatt! I samarbeid med Moen SPK og Gran IL, er det livebaserte styrketreningsøkter to ganger i uken. Denne fellestreninga har stort oppmøte, også blant foreldre, og bidrar til en fortsatt viktig fellesskapsfølelse.

Skiløperne våre har hatt en god utvikling denne sesongen. noe som viser gode resultater og godt oppmøte på forskjellige lokale renn og på renn utenfor kretsen. Etter koronavirusets utbrudd og restriksjonene som er blitt innført i Norge fra midten av mars, har det ikke vært noen fellestreninger i skigruppa på en stund.

BiF arrangerte de to første trippelrennene denne sesongen, det første rennet var også en del av Varig-cup (lokal cup her på Hadeland). BIF hadde med mange funksjonærer under de to norgescuphelgene for junior og senior som ble gjennomført på Lygna skisenter i januar. Vi hadde også flere sentrale funksjoner begge helger, Hans Jørgen Kvåle (assisterende rennleder), Hanne Kvåle(rennsekretær), Morten Fosse(løypesjef). Styret takker ALLE frivillige BIFfunksjonærer som stiller opp på våre og Lygna Skisenter sine arrangement! Vi ser fremover mot en fortsatt fin "treningsvår og sommer"!

STYRET I SKI Leder Nestleder

Anders Risendal Johannessen ski@brandbuif.no Hanne Stikbakke Kvåle au1@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 905 53 442 tlf 951 71 110

SIDE 22


SVØMMING 2020/2021 Årets sesong fikk en bråstopp 12. mars og de siste rundene med babysvømming og svømmeskole måtte avlyses. Det har vært noen rare uker med mye tanker rundt hvordan og når vi kan starte opp igjen med svømmingen. Aktiviteten for babybading og svømmeskolen har vært bra og jeg håper at flere melder inn sin interesse når vi åpner opp igjen for aktivitet. På babybadingen åpnet vi opp for to fullsatte grupper i vinter, noe som har vært kjempehyggelig å følge opp. I vinter ble jeg valgt inn som leder for svømmegruppa, og med god hjelp fra Ove Nordberg skal jeg få det til. jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Vi håper at når høsten kommer er det igjen full aktivitet i Brandbu hallen med mange spente og håpefulle barn og babyer. Det er bare å melde seg på ved å bruke trygg i vann. Svømmegruppa har også vært så heldig å motta en betydelig sum, og en stor takk rettes til fra Dr. Støren og fruen legat som gir oss muligheter til å ha billig svømmeopplæring på Hadeland. Med den store innsatsen som er lagt ned i vinter og tidlig vår er det på sin plass at de for en stor takk. Og den går til Geir som leder for ungdomsgruppa og til Lars Håkon, May- Lene, Amijet og Jenny for en kjempejobb med svømmeopplæring til alle barn som har vært med på rundene i høst/vinter. - Anja Broløkken

STYRET I SVØMMING Leder

Anja Elvira Hansine Broløkken svomming@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 975 26 534

SIDE 23


STYRKELØFT

I november 2019 ble styrkeløft innlemmet som ny gruppe i Brandbu Idretsforening. Styrkerommet i klubblokalene i kjelleren på idrettshallen er pusset opp og utsyr kjøpt inn. I tillegg trener gruppa i private treningslokaler hos leder Niklas Kanten. Foreløpig er det få medlemmer i gruppa, men de som er med trener jevnt og trutt. Her har det også vært strenge smittevernrestriksjoner, slik at det nå har vært en periode der det ikke har vært mulig å bruke felles utstyr, og det har helt klart vært en utfordring.

LEDER I STYRKELØF: Niklas Kanten leder den nye gruppa for styrkeløft i Brandbu IF. Foto: John Erik Thorbjørnsen

I styrkeløft stilles det strenge krav til holdningsskapende arbeid i forhold til antidoping arbeid. Der er det et krav at alle som skal delta i organisert trening og konkurranse, må ta Antidoping Norge sitt program for Ren utøver. Styrkeløftgruppa i Brandbu er den første hele gruppa som har gjennomgått programmet, veldig bra. Styrkeløft jobber med å rekruttere til et nytt og spennende tilbud her på Brandbu. Har du lyst til å bli med? Ta kontakt med leder i styrkeløft Niklas Kanten på mobil 411 09 513 eller e-post styrkeloft@brandbuif.no

STYRET I STYRKELØFT Leder

Niklas Kanten styrkeloft@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

tlf 411 09 513

SIDE 24


VÅRE SPONSORER Uten våre faste sponsorer, hadde det ikke vært lett å drive idrettslag. Dere er viktige bidragsytere for at vi skal kunne tilby et rikt og variert tilbud til våre medlemmer og sambygdinger. Sammen med dere, skaper vi verdier for bygda. TUSEN TAKK!

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 25


BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 26


ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTRERING Brandbu Idretsforening har som alle andre idrettslag, nå måttet gå over til elektronisk medlemsregister. Det har vært utfordrende og det har vært jobbet hardt med å få registrert inn alle medlemmer gjennom 2015 og 2016. Ved 31.12.2019 var alle 1176 medlemmene i Brandbu IF registrert elektronisk. Medlemskontingenten er blitt viktigere og viktigere, driver du aktiv idrett, er dette grunnlaget for forsikringen du har gjennom idrettslaget. Skulle du bli skadet på trening eller i aktivitet, må kontingenten være betalt. Når du er registret i Min Idrett, kan du administrere dine medlemskap i alle idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Her vil du kunne betale din medlemskontingent, administrere dine medlemskap, melde deg på offisielle arrangement og knytte opp familiemedlemmer. Du kan også skrive ut ditt medlemskort i foreningene du er medlem i. Hvis du ikke er datakyndig og ikke er på nett? Ingen problemer, ta kontakt med medlemsansvarlig på medlem@brandbuif.no eller en du kjenner i laget, så skal vi registrere deg og få sendt deg en helt alminnelig papirfaktura. Medlemsansvarlig Ove Nordberg

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2020 – 54. ÅRGANG

SIDE 27