Bifnytt nr 1 mai-2019

Page 1

MAI 2019

MEDLEMSAVIS

INNHOLD Leder´n har ordet.................................................. 1 BIF arbeidsutvalget .............................................. 1 Informasjon om provisjonsavtale med Glitre Energi ................................................................... 3 AU-Hovedlaget ..................................................... 4 Friidrett ................................................................ 6 Viggaløpet 2018 ................................................. 11 Styret i friidrett ................................................... 16 Helsesport .......................................................... 17 Styret i HELSESPORT ........................................... 17 SKØYTER ............................................................. 18 Styret i skøyter ................................................... 18

NR. 1 - 2019

Lekegruppa......................................................... 19 trener lekegruppa............................................... 19 kajakk ................................................................. 20 Styret i kajakk..................................................... 21 fotball ................................................................. 22 Styret i fotball ..................................................... 26 ski ....................................................................... 27 Styret i ski ........................................................... 27 våre sponsorer .................................................... 28 elektronisk medlemsregistrering ........................ 30


LEDER´N HAR ORDET

Som gjenvalgt leder er det hyggelig å kunne ønske velkommen til vårens Bif nytt. Tradisjonen tro var Brandbu Idretsforening representert i årets 17. maitog i Brandbu, en fin og hyggelig tradisjon, bare å henge seg med. Etter årsmøte har det vært mye å jobbe på mange plan. Moderniseringen av norsk idrett pågår for fult og med et omfattende digitaliseringsprosjekt, har også vi mye å ta tak i. Som fortsatt leder og med flere nye i styret, har vi ambisjoner om å videreføre det flotte arbeidet som har preget klubben i en rekke år, og med kontinuitet i alle gruppestyrer, ser det veldig lovende ut. Det er veldig hyggelig å kunne meddele at vi nå tar mål av oss til å starte opp svømmeskole i vår regi. Vi hadde et prøveparti i vinter og selv med kort annonsering frist, fikk vi med over 20 barn i alderen 6-10 år. Med tilbud fra baby bading og oppover, håper vi dette blir godt mottatt av våre medlemmer og nærområdet.

arbeid for å kunne tilby god vinteraktivitet for så vel amatør som proff. Ellers er vi utrolig stolte av å kunne ha et tilbud innen paraidretten. Med et godt samarbeid med Civitan Hadeland og deres dyktige hjelpere og trenere, hadde vi i år med Lars Aleksander Ruud i Special Olympic Word Games i Abu Dabi. Med sølv i kulestøt og 5. plass på 100 meter, var det flotte prestasjoner. Alle heder til dere som jobber så godt med også denne delen av idretten. Idrettsglede for alle, det er utrolig stole av. Det er også vært å nevne at vi tar både antidoping arbeid og utenforskap i idretten på alvor. Vi er i gang med prosjektet «rent idrettslag-ren utøver», noe som vil sette søkelys på holdninger til dette problemet i idretten, og skolere både trenere, støtteapparat og ikke mist utøverne våre. AlleMed prosjektet i norsk idrett har vi tatt til oss og har startet opp med å fjerne treningsavgifter uansett gren, for barn under 10 år. Vi håper dette kan være med på å hindre utenforskap på grunn av økonomiske barrierer. Nå står sommersesongen for døra, og jeg ønsker alle masse lykke til.

- Ove Nordberg

Vi har en sesong bak oss med høy vinteraktivitet på Lygna. Her nedlegges masse

BIF ARBEIDSUTVALGET Leder

Ove Nordberg tlf. 952 19 184 leder@brandbuif.no Nestleder Pål Arne Sangnæs tlf. 905 96 413 pal.sangnas@brandbuif.no Sekretær Nestleder fungerer som sekretær Ungdomsrepresentant Frida Marie Lekanger Voll tlf. 414 78 147 frida.lekanger@brandbuif.no Medlem Hanne Stikbakke Kvåle tlf. 851 71 110 hanne.kvale@brandbuif.no Medlem Rino-Alexander Høistad tlf. 902 11 401 alexander_hoistad@brandbuif.no Varamedlem Kai Roger Bakken tlf. 976 13 886 kai.roger.bakken@hadeland-energi.net Siden en av våre tillitsvalgte på årsmøte har bedt om fritak, rykker vara opp som medlem.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 1


BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 2


INFORMASJON OM PROVISJONSAVTALE MED GLITRE ENERGI Brandbu Idretsforening har et samarbeid med vår sponsor Glitre Energi Strøm for gjennomføringen av prosjektet Lokalbidraget. Avtalen er et supplement til sponsoratet vi har med Glitre Energi Strøm som kan gi oss ekstra inntekter. Lokalbidraget går ut på at nye strømkunder hos Glitre Energi kan velge å registrere sitt lokalbidrag til en frivillig forening, for eksempel Brandbu Idretsforening. Provisjon pr ny strømkunde 1000 kroner eks mva for hver ny strømkunde rekruttert til Glitre Energi Strøm fra Brandbu IF mellom 01.01.2019 og 31.03.2019. Deretter 750 kroner eks mva for hver ny strømkunde rekruttert til Glitre Energi Strøm fra Brandbu IF mellom 01.04.2019 og 31.12.2019.

Med over 1000 medlemmer i foreningen har vi her kjempekjempepotensiale for å sikre meget gode inntekter til Brandbu Idretsforening! Støtt Brandbu Idretsforening med din strømavtale. Og enda bedre hvis du får besteforeldre, venner og andre til å registrere sitt lokalbidrag til Brandbu Idretsforening.

Registrer deg for lokalbidrag til Brandbu IF her: https://www.glitreenergi.no/strom/brand bu-if/ Takk for hjelpen!

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 3


AU-HOVEDLAGET HOVEDSTYRET Arbeidsutvalget består av: Leder: Ove Nordberg Nestleder: Pål Arne Sangnæs Sekretær: Nestleder Ungdomsrepresentant: Frida Marie Lekanger Voll Styremedlem: Hanne Stikbakke Kvåle Styremedlem: Rino-Alexander Høistad Varamedlem: Kai Roger Bakken

GAVER OG STIPEND Bragdpokal komiteens formann, Bjørn Ola Skavern, kunne dele ut treningsstipend til Lotta Flatum Fallingen på 15.000 kr, sammen med Guro Bakken Andresen stipend på 5.000 kr, og fotball G16 stipend på 5.000 kr. På årsmøtet ble også mangeårige ildsjeler hedret med fortjenestemedalje, det var Leif Tore Johansen, Morten Fosse, Egil Lindal og Pål Arne Sangnæs. Gratulerer så mye til alle.

Undergruppenes ledere er: Fotball: Tom Jensen Friidrett: Lise Wirstad Dynna Helsesport: Inger Marie Højfeldt Idrettsskolen: Tatt inn i Au Kajakk: Kjetil Flaten Ski: Anders Risendal Johannessen Skøyter: Bjørg Johansen Svømming: Ikke besatt Det nye styret har kommet godt i gang, og vi har så langt avholdt to AU møter og to styremøter.

MEDLEMMER OG AKTIVITET Brandbu Idretsforening har igjennom mange år hat et stabilt medlemstall på rundt 1 000, meget bra. Vi har nok potensiale til å favne langt større medlemstall med alle våre aktiviteter og flotte anlegg, Alle gruppene står på og det hyggelig å se så stor aktivitet. Etter at vi nå har lagt turngruppa på is, er det også spesielt hyggelig å se lekgruppa og den nye svømmeskolen. Idrettsskolen er lagt inn under Au og vi satser på å komme i gang igjen fra nytt skoleår, dette er en viktig arena for en allsidig introduksjon til idrett for barn.

Lotta med sitt stipend

Klubbens medlemmer spenner vidt både i prestasjoner og alder. Dette kan du lese mer om i gruppenes halvårsmelding. Guro med sitt stipend

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 4


Årsmøtet ønsket også å rette en spesiell takk til Steinar Kvåle for sin gave til idrettsforening i forbindelse med det første Lygnaløpet. Han donerte sin vinnersjekk på 10.000 kr. til laget, tusen takk.

G-16 med sitt stipend

Friidrettsgruppa benyttet anledningen til å dele ut 1000 poengs pokalen, (poengberegning etter Tyrving tabellen) til Maria Elvestuen

ØKONOMI Laget har en sunn og god økonomi. Det jobbes godt i alle grupper som har god kostnadsstyring og god oversikt. Brandbu Idretsforening har kontroll på økonomien med hjelp av sponsorinntekter, grasrotmidler, spilleinntekter, LAM-midler, kommunale drifts- og anleggsmidler og medlemskontingent. Hovedsponsoravtalen med Sparebank1 er også forlenget, noe som sikrer stabilitet i klubbens økonomi i årene fremover.

Leif Tore Johansen, Morten Fosse, Egil Lindal og Pål Arne Sangnæs med sine fortjenester medaljer.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 5


FRIIDRETT Dommerkurs i vår Friidrettsgruppa arrangerte dommerkurs i mars-april. Det var ca 20 deltakere på kurset, en fra Søndre Land, og resten fra Brandbu. Det har resultert i at vi nå står bedre rustet med nye godkjente dommere i forkant av utendørssesongen 2019.

BIF representert i Dubai – mars 2019

Det er kjempeviktig for friidrettsgruppa og ha flere godkjente dommere når vi arrangerer stevner. Det handler om at vi også på lengre sikt må rigge oss slik at vi kan fortsette å arrangere stevner på banen. Vi tar derfor sikte på å arrangere nytt kurs til høsten, slik at flere kan få mulighet til å delta.

Og den 8. mars reiste han sammen med resten av den Norske troppen til Dubai. I forkant av reisen hadde han trent godt og deltatt på samling sammen med resten av troppen.

Tusen takk til innsatsen for alle som deltok på kurset og gratulerer til alle nye dommere!

Innendørsstevne februar 2019 Lørdag 23. februar arrangerte friidrettsgruppa stevne i hallen med 21 deltakere. Øvelsesutvalget bestod i lengde og høyde uten tilløp, samt kule. Deltakerne kom fra Koll, Søndre Land og Brandbu.

Lars Aleksander Ruud fra Brandbu IF (Tilrettelagt trening) ble i juni 2018 tatt ut til å representere Norge i Friidrett i Special Olympic World Games i Abu Dabi 2019.

Lars Aleksander deltok i både 100 meter sprint og kulestøt i Dubai. Han tok med seg sølv i kulestøt og fikk en fin 5 plass i et veldig jevnt hit på 100 meter sprint. Dette er et arrangement med deltagere fra 190 nasjoner og over 7500 deltagere, så det er en fin prestasjon Lars Aleksander har gjort for Brandbu IF og Norge. Friidrettsgruppa gratulerer så mye. Kaja Karlsson som er trener for Tilrettelagt trening håper at Brandbu kan få med en utøver ved en senere anledning også!

Premie til alle Lars Aleksander Ruud – sølv i kule

Bente Ruud

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 6


Resultater i vinter og vår Nikolai Elvestuen (10) deltok på 60 m på Stevne i Søndre Land og løp på 11,30 s. Ulrik Jåvoll Hagen (11) deltok på kretsmesterskap i terrengløp i Moelv 1. mai og vant sin klasse. Ulriks tid ble 2,39,6 på det 0,8 km lange løpet, hele 24 sekunder foran nummer 2.

Lotta Flatum Fallingen (17) har deltatt på innendørsstevner i vinter og allerede klart kravet til 1 000 poeng pokalen. I Bamseleken vant hun kule med resultatet 14,08 noe som gir 1177 poeng på Tyrvingtabellen. På stevne i Søndre Land vant Lotta lengde uten tilløp med resultatet 2,36 m, mens hun oppnådde 6,92 i tresteg uten tilløp.

Mali Jåvoll Hagen (12) vant gull også gull i sin klasse på kretsmesterskapet i terrengløp. Mali løp på 2, 49,1 og var 9 sekunder foran nummer 2 i mål.

Ulrik, Mali og Lukas på Kretsmesterskap i terrengløp i Moelv 1. mai.

Maria Elvestuen (12) deltok på stevne i Søndre Land. 60 m gjennomførte hun på 9,20 s. I høyde oppnådde Maria 1,30 m, mens resultatet i høyde uten tilløp ble 1,00 m. Lengde uten tilløp ble gjennomført med resultatet 2,11 og i tresteg uten tilløp oppnådde Maria 6,01 m.

Lotta

Guro Kvamme (17) deltok på stevne i Søndre Land. Hun oppnådde resultatet 2,31 m i lengde u tilløp. I tresteg uten tilløp vant Guro med resultatet 7,07 m. Guro løp 60 m på 8,50. På stevet i Brandbu deltok Guro i høyde uten tilløp og fikk resultatet 1,15.

Maria – Høyt over lista!

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 7


Magnus Tuv Myhre (19) vant i klasse M 18-19 i Sentrumsløpet 27. april. Han løp på tiden 31.36 og ble totalt nr. 10, med 30 sekunder opp til pall-plass. Dette er en flott prestasjon. Magnus deltok også i NM i terrengløp i Larvik 6. april. Her løp han på 5,10, og ble nummer 4 av totalt 18 startende i klasse M U20. Magnus var kun to sekunder fra pallplass i NM.

Hadeland Maskindrift AS og Mohagen Bil er sponsorer for konkurransedrakter i tillegg til Brandbu IF sin hovedsponsor Sparebank 1. Vi takker sponsorene som bidratt til at vi har kunnet kjøpe inn nye drakter.

Magnus – Klassevinner i Sentrumsløpet.

Vi gleder oss til å følge alle utøverne våre i utendørssesongen som nå starter opp for fullt.

Innkjøp av nye konkurransedrakter Friidrettsgruppa har gått innkjøp av nye konkurransedrakter. De gamle hadde gått ut av produksjon, så det var helt nødvendig. De nye draktene er fra Trimtex og med fargene til Brandbu IF.

Konkurransedraktene ble tatt i bruk for første gang på Gulbrandsen & Olimb karusellen 25. april.

Trening for de yngste i innendørssesongen Innendørssesongen startet i begynnelsen av november, og nytt av året var at vi utvidet treningstiden. VI har hatt fleksibel oppstart i tidsrommet kl. 17.00 -17.30, og har trent frem til kl. 18.30. Ikke alle har anledning til å starte så tidlig, men for de som har hatt mulighet har de fått ekstra treningstid. En annen fordel har vært at vi som trener har hatt bedre tid til hver enkelt av de som har kommet tidlig. Vi satser på allsidig trening, og har hatt perioder med styrke, turning, ballaktiviteter, spenst/hurtighet, balanse og koordinasjon. En lang og god oppvarming med varierte øvelser har også gitt oss bedre utholdenhet. Mange barn er stive. For å gjøre uttøyning og bevegelighetstrening mer morsomt satte vi oss et mål at alle skulle klare å legge benet på nakken før vi startet utesesongen. Siste innetrening testet vi,

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 8


og alle fikk godkjent. Størsteparten av innesesongen har vi vært fire trenere. Dermed har vi god anledning til å følge opp utøverne. Rundt 20 barn har vært med, men ikke alle i hele perioden. Vi har stor aldersspredning, men fordi vi har hatt med så mange trenere har det gått veldig bra. Det gjelder bare å velge øvelser som fungerer godt enten du er liten eller stor. Det er spennende og givende å være trenere for denne gjengen. Frida Lekanger Vold har dessverre måttet gi seg som trener på grunn av stort arbeidspress på skolen. Linn Camilla Petersbakken og Anne Amalie Nymoen har gjennom sesongen begge deltatt på trenerkurs og dermed planlagt og gjennomført flere treninger. Dommerkurs ble også arrangert i vår, og der deltok alle fire trenerne. Bente Mari Nymoen Trening fra 11 år og eldre innesesongen 2018-2019 Vi startet med innetrening i november, og avsluttet til påske. Vi har fortsatt med den type trening som mange har sagt er god trening. Hvorfor endre på det vi føler fungerer?

På onsdager, i Brandbu Idrettshall, har basket vært fast oppvarming, før tøying og stigningsløp. Vi har etter oppvarminga alltid begynt med 6 sprint-drag. Deretter har vi variert mellom medisinball, drilløvelser, hekkedrill og reaksjonstrening. Noen har løpt med motstand (sandsekk) og Lotta har kastet diskos mot en presenning for å terpe på teknikk. Det har vært mellom 5 og 20 utøvere på treningene, og alle har vært motiverte og ivrige. Mange har vist god framgang, og vi gleder oss til å omsette god trening til nye perser når konkurransesesongen begynner i mai. Odd Arne Røste

På mandager, på Brandbu Barneskole, har vi egentlig ikke kjørt friidrettstrening, men basistrening med spenst og styrke. Etter oppvarming ute og uttøying, har vi startet med spensttrening. Vi har variert noe, men de viktigste øvelsene har vært hekkehopp (bildet), fem-steg/-hink/-hopp og ned-hopp. Så har vi kjørt en del matteøvelser (40/20) med fokus på mage og rygg. Vi har også kjørt en del parøvelser, med faste øvelser for hamstring og hofteleddsbøyer, men også andre øvelser. Vi har også kjørt en del «dyreøvelser», som kålorm, bjørn og frosk. Treninga har vi alltid avsluttet med innebandy. BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 9


TILRETTELAGT TRENING Her er et lite utdrag av det vi i tilrettelagt har drevet med. Vi har hatt innetrening på Jaren skolen hver tirsdag fra kl. 18.00til kl. 1900, og på onsdager ute på Lygna. Med ski og truger.

Under NM på ski på Lygna i slutten av mars deltok gruppa på dugnad. De stod på stand og informerte om treningstilbudet og la til rette for at publikum kunne får prøve truger. Takk for en flott innsats under NM!

Trening på Jaren skole.

Dugnad på NM på ski på Lygna.

Kaja Karlsson

Trugetrening vinteren 2019.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 10


VIGGALØPET 2018 Det ble igjen et flott løp fra Brandbu til Gran, den 29 gangen, med sol og litt regn men fin temperatur. Neste år er det 30 års jubileum. Da må BIF mobilisere, for da er det start i Gran og vi går eller løper hjemover. Det er en flott tur for hele familien og i mål så venter det medalje til alle. I årets løp ble det løperekorder i begge klasser: Silje Eklund Skreia IL 32.30 og Magnus Svingheim Team La Sportiva 28.43. Det stilte totalt 163 løpere i aktiv klasse og 384 i trimm klassen, dette er litt mindre et tidligere år.

Klare for start i Viggaløpet 2019.

Egil Lindahl

Flott innsats av Brandbus fotballgutter, som vant gavekort fra Vestlandshus. Gutta hadde trent godt på forhånd og det resulterte i gode tider i løpet. Brandbu barneskole 6 trinn vant premien for beste skoleklasse i barneskolen, mens 9 C ved Gran ungdomsskole vant premien for beste klasse i ungdomsskolen. Vi retter en stor takk til alle som bidrar til at Viggaløpet kan gjennomføres, en stor takk til sponsorer og Handelsstanden i Gran og Brandbu som bidrar med premier både til de aktive og uttrekkspremier på startnumrene på i alt ca. kr. 25.000.Årets premier til de aktive var levert av Hemlaga på Næs. Vi vil også takke alle frivillige som stiller opp.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 11


GULBRANDSEN & OLIMB-KARUSELLEN ER I GANG Karusell-løpene er i gang for fullt. Første løp ble arrangert på banen 11. april med 43 deltakere. Også andre løp gikk på banen, siden snøen har ligget lenge i Dæhlenmoen i år. 53 deltakere stilte til start i andre løp. Tredje løp gikk i Dæhlenmoen 2. mai med 39 deltakere.

BRANDBUMARSJEN 2019 Lørdag 4. mai ble Brandbumarsjen arrangert for 34 gang med hele 75 deltakere.

Else Randi har nok en gang holdt styr på deltagerne under Brandbu marsjen. For 34 gang var hun også i år på plass. En viktig ildsjel som har gjort mye for turinteressen i Brandbu. Samme med god hjelpere, ble det også i år et prikkfritt arrangement. Hele 75 marsjdeltagere stilte opp i det til dels ufyselige været. Ordentlig mai vær med god sol, sludd, regn og sur nordavind, ja det er vel alt som det skal.

Løpere klare for 800 m.

Stor takk til Øyvind som organiserer og står på for marsjen, kjempejobb! Det var også servering av kaffe, te og kringle etter målgang, sosialt og koselig. Løpere klare for 3 runder, 1 350 m. Dæhlenmoen.

Vi trekker et gavekort fra Intersport i Brandbu på startnummer etter hvert løp. Vinnere så langt i år er Julie Sønsteby Flågen, Pernille Moger Solberg og Aksel Alm. Aksel Alm vinner av gavekort fra Intersport i Brandbu.

Klubbmesterskapet går av stabelen 23. mai, mens de siste løpene arrangeres 29. august og 19. september.

KOMMENDE ARRANGEMENTER SESONGEN 2019 Det er tidlig i utesesongen for friidrettsgruppa, så det gjenstår mange fine arrangementer for de som vil delta og bidra utøver våren, sommeren og høsten.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 12


Informasjon om alle våre arrangementer blir lagt ut på nettsiden til Brandbu IF Friidrett Brandbu IF - Friidrett.

Vi takker vår sponsor for karusellen som er Gulbrandsen & Olimb AS.

GAST-stevne 12. mai Det neste arrangementet vår nå er nasjonalt kaststevne på friidrettsbanen søndag 12. mai, hvor alle fire kastøvelsene står på programmet. Friidrettsgruppa har Lotta på landslaget i diskos og også andre utøvere som liker kastøvelser. Vi ønsker å gi disse mulighet for å konkurrere på hjemmebane. Det er viktig for friidrettsgruppa å bygge opp et godt kastmiljø i klubben og arrangerer stevner som gjør at vi kan få kastere fra hele landet til å delta på kaststevnet vårt. Stevnet er for utøvere fra 13 år og eldre. Vi er så heldig å få langsiktige avtaler med våre støttespillere til dette stevnet. Det betyr mye for at vi kan jobbe langsiktig med dette arrangementet. En stor takk til sponsorene som bidrar her.

Gulbrandsen & Olimb karusellen 2019 De neste løpene går i Dæhlenmoen på følgende dager: Torsdag 23. mai Klubbmesterskap Torsdag 29. august Torsdag 19. september Påmelding fra kl. 18.30 i hvert løp, med første start kl. 19.00. På klubbmesterskapet blir det enkel bevertning og premieutdeling på banen rett etter løpet. Alle er velkommen til terrengløpene våre!

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 13


Mohagen Bil Cup 2019 Vi i friidrettsgruppa gleder oss til å starte opp med Mohagen Bil Cup. Første stevne går av stabelen 15. mai. Cupen er vårt viktigst arrangement, som gir et konkurransetilbud til alle våre utøvere og utøvere i naboklubbene. Vi ønsker å legge til rette for idrettsglede for alle som deltar og vi ønsker at publikum og alle våre dyktige funksjonærer skal få fine friidrettskvelder på Brandbu stadion denne sesongen. Cupen arrangeres på følgende datoer: Onsdag 15. mai Cup 1 – Start kl. 18.30 Onsdag 29. mai Cup 2 - Start kl. 18.30 Onsdag 26. juni Cup 3 - Start kl. 18.30

Vi takker vår støttespiller gjennom mange år, som gjør det mulig for oss å arrangere denne cupen.

TA IDRETTSMERKE I BRANDBU! Det blir også i år mulighet for å ta idrettsmerker på Brandbu stadion. Idrettsmerke er en fin mulighet til å motivere seg for å holde seg i form. Her kan alle delta og sette seg egne mål utfra sine forutsetninger og ambisjoner. Vi legger til rette for idrettsmerker tre mandager i juni, to i august og en i september. Alle dager starter vi opp kl. 19.00.

Onsdag 21. august Cup 4 - Start kl. 18.30

Møt opp på Brandbu stadion en av følgende mandager:

Onsdag 11. september Cup 5 - Start kl. 18.30

3.juni, 17. juni og 24. juni

Lørdag 21. september Cup 6 - Åpent klubbmesterskap - Start kl. 12.00

19. og 26. august og 2. september Kontaktperson Inger Torunn Østen: tlf. 930 65 682 Se også informasjon på vårt nettsted: Idrettsmerke

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 14


Sommerleker på Brandbu stadion 2019 Tradisjonen tro arrangerer vi også i år friidrettsstevne for utviklingshemmede på Brandbu stadion. Arrangementet går av stabelen lørdag 17. og søndag 18. august og arrangeres i samarbeid med Civitan. I år er vårt stevne et Special Olympics arrangement. Vi ønsker alle velkommen til årets sommerleker!

Friidrettens dag: Søndag 1. september Søndag 1. september arrangerer vi friidrettens dag. Alle som har lyst til å prøve seg på friidrett er velkommen til stadion denne søndagen. Lygnaløpet 2019 Søndag 8. september er det igjen duket for Lygnaløpet. Løpet arrangeres i samarbeid med Midtre Brandbu U. IL. Løpet har start og mål på Lygna

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 15


Friidrettsskolen 2019 Friidrettsskolen er et nytt tiltak i Brandbu Idrettsforening. Vi i friidrettsgruppen ønsket å arrangere friidrettsskole for å vise frem tilbudet vi har. Vi har i alt hatt 36 deltagere i alderen 5 til 11 år. I løpet av fire ganger har vi vært gjennom kast, hopp og løp. Vi har hoppet lengde og høyde både med og uten tilløp. Vi har prøvd oss på kulestøt og kast av liten ball. Når det gjelder løpsøvelser har vi løpt ulike distanser fra 40 m til 200 m, i tillegg til stafetter. Hver trening har startet med en grundig oppvarming av hele kroppen. Både under oppvarmingen og hoveddelen har vi jobbet en del med koordineringsøvelser. Koordinering er viktig i mange sammenhenger, og det er morsomt å se fremgangen barna har når vi jobber slik.

Vi har hatt en interessert, sprudlende, treningsvillig, aktiv og positiv gjeng! Tusen takk til dere alle som har deltatt på friidrettsskolen. Dere er hjertelig velkommen på ordinær friidrettstrening. Friidrettsskolen ble avsluttet med utdeling av medaljer og diplomer. Det var også servering til barn og voksne.

STYRET I FRIIDRETT Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Lise Wirstad Dynna friidrett@brandbuif.no Christin Flattum Christin.f@live.no Odd Arne Røste odarro@heb.no Egil Lindahl Egil.lindahl@gmail.com Per Siegel per@civitan.no Per Anders Gjefsen pag@brandbuif.no Elisabeth Ellefsrud elisabethellefsrud@gmail.com

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 993 01 767 tlf 936 81 172 tlf 951 02 910 tlf 911 20 323 tlf 934 16 894 tlf 416 58 508 tlf. 404 60 037

SIDE 16


HELSESPORT

Tilbudet er åpent for medlemmer av Brandbu IF og koster kr 35,- pr gang.

Helsesportgruppa har også i vinter arrangert organisert trim og fri bading i oppvarmet basseng på Brandbu Barneskole lørdager kl 0900-1100.

Vi har også denne vinteren hatt god deltagelse og det har vært i gjennomsnitt 20 -22 stk som har deltatt på organisert trim. Det har også vært økende pågang av småbarnsforeldre som har deltatt på fri bading med sine små.

Kl 0900 har vi avholdt organisert trim som varer en time. Liv, Torill og Inger Marie har byttet på å lede trimmen. Trimmen er lett og skånsom. Utover dette er det slik at hver enkelt tilpasser øvelsene til seg selv og avpasser intensitet etter eget ønske. Kl 1000 har det som før vært anledning til en time med fri bading og benyttelse av badstue.

Helsesportgruppa har frivillige badevakter og vi arrangerer jevnlig livredningskurs for badevakter. Har du lyst til å være med som badevakt hører vi gjerne fra deg! Aktivitetene til helsesportgruppa følger skoleåret og i år vil siste bading før sommeren være lørdag 25. mai.

STYRET I HELSESPORT Leder

Inger Marie Højfeldt helsesport@brandbuif.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 913 52 086

SIDE 17


SKØYTER Skøytegruppa vår 2019. I vinter var det fine forhold for skøytegåing på Rosendalsbanen. Gruppa arrangerte skøyte - trening, 2 ganger i uka, for de som ville være med. Ingen av treningene ble avlys på grunn av mildvær eller for mange kuldegrader. Så da ble det mange fin kvelder på isen. Noen ganger ble det også gått 100metere. Etter vinterferien var det avslutning med premieutdeling og pizza til bevertning. Kjetil Amundrud var uttatt til NM allround i Arendal og gikk 3 distanser der. Kunne fått gått den 4. men mye rot med startlista på 10000m, valgte han å gi plassen til en annen løper. I juni starter gruppa rulleskøytetrening antagelig onsdager kl. 18.00 på rulleskøytebanen på Jaren skole. Det blir de dagene asfalten er tørr. I begynnelsen av august blir det tur til Vikingskipet på Hamar. For å prøve skøytene på sommerisen. Der blir det 2 økter på is og badetur til Ankerskogen badepark eller Mjøsa i pausen. Håper mange vil være med på gruppas aktiviteter i sommer, for skøyter er GØY. Bjørg

STYRET I SKØYTER Leder Sportslig leder

Bjørg Laila Johansen skoiter@brandbuif.no Leif Tore Johansen amo-joh@online.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 986 93 203 tlf 901 02 024

SIDE 18


LEKEGRUPPA Vi starta opp med Brandbu IF lekegruppe høsten 2017. Lekegruppa bestĂĽr av ca. 15 unger i alderen 3, 4 og 5 ĂĽr. Vi trener i gymsalen pĂĽ Brandbu Barneskole hver tirsdag fra klokka 17.00 til 18.00. MĂĽlet med lekegruppa er ĂĽ aktivisere de smĂĽ barna med øvelser som ønsker dem velkommen til idrettsarenaen. Det er lek og moro pĂĽ hver trening, men øvelsene er tilrettelagt slik at de fĂĽr et innblikk i hvordan det er ĂĽ drive med ulike aktiviteter. I denne alderen har ikke de koordinative bevegelsene blitt utviklet, sĂĽ det er viktig ĂĽ møte ulike øvelser i tidlig alder for ĂĽ trene pĂĽ dette. Det er mye forskjellig vi har drevet med siden oppstart. I starten av økta kjører vi alltid oppvarming med ulike øvelser som gir barna litt utfordring. I løpet av økta har vi ulike leker, aktiviteter og frilek som barna ser til ĂĽ like. Lekegruppa er en aktiv gjeng med unger som trives godt pĂĽ trening og som nesten alltid har et stort smil om munnenđ&#x;˜Š

TRENER LEKEGRUPPA Aktivitør

Guro Bakken Andresen Marianne.andresen@hadeland-energi.no

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 907 59 825

SIDE 19


KAJAKK Det var liten ute aktivitet gjennom vinteren grunnet mye kaldt vær. Vi var imidlertid tidlig på vannet og er kommet godt i gang med sesongen.

KURSSESONGEN Første kurs for sesongen er allerede gjennomført. Nå står to Grunnkurs for døra. Begge kursene er Grunnkurs havkajakk som går over tre ettermiddager av 4 timer. Kurset i juni er 18.-19.20. juni, lenke til påmelding her; https://kajakk.brandbuif.no/events/p/100 0027494/grunnkurs-havkajakk og i juli en helg, 6.-7. juli, lenke til påmelding her; https://kajakk.brandbuif.no/events/p/100 0027598/grunnkurs-havkajakk

TRENINGSTIDER

En hoppende glad gjeng etter eksamen

Klar for kurs med litt innføring av Johnny

I år er vi tilbake med fellestreninger på tirsdager. Vi møtes og padler ut fra kajakkhuset på Ulsnestangen klokken 18:00. På våre Facebooksider finner en oversikt over disse datoene; https://www.facebook.com/events/22057 85796418088/ For første gang på mange år, har vi vært i bassenget på BBS i hele vinter. Masse redningstrening, og ivrige rulletrenere har gitt resultater. Dette kommer vi garantert til å gjenta til vinteren igjen.

Alle i «flåte»

Full rulle i bassenget

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 20


Vi er veldig populære og med en medlemskontingent på kr 150,- pluss terningsavgift på kr 300,-, blir det mange som ønsker tilgang til kajakkene. Ved godkjent våttkort og betalt kontingent og avgift, er et mulig. Det er også en del som ønsker å kunne lagre kajakken sin egen i huset, og det er mulig mot et tillegg i treningsavgiften på kr 300,-. Her er det i ferd med å bli venteliste på grunn av står pågang.

Konsentrasjon og god veiledning ved bassengtreningen

Har du lyst til å prøve kajakk eller gå kurs? Ta kontakt med Ove på mobil 952 91 606 eller e-post kajakk@brandbuif.no Du kan også nå oss på Facebooksiden https://www.facebook.com/BrandbuIdret sforeningKajakk/?ref=bookmarks Eller du kan be om å bli medlem av gruppa Padlevenner av Brandbu Kajakk https://www.facebook.com/groups/brand bupadlevenner/?ref=bookmarks Sees på fjorden!

STYRET I KAJAKK Leder

Kjetil Flaten kajakk@brandbuif.no

tlf 905 27 672

Styremedlem Kursansvarlig

Ove Nordberg kajakk@brandbuif.no

tlf 952 91 606

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 21


FOTBALL

Brandbu Idretsforening flotte fotballstadion

I vinter har vi stort sett klart å holde den flotte fotballstadionene vår åpen gjennom vinteren, takket være god hjelp av Gran kommune v/Bjørn Egge. Banen har vært saltet i flere omganger og brøytet etter snøfall.

Vi hadde håpet på flere utenom våre egne. Håper det melder seg på andre klubber etter Sommerferien. Neste keeperskole er 27-28 April. Vi skal ha to keeperskoler til etter Sommerferien.

Keeperskole 2019

FOTBALLCUP NYTT PÅ ANLEGGSFRONTEN Nytt i år er at de yngste lagene skal spille 3’er fotball. Dette betyr at vi må skaffe oss 3’er baner med vant. Vi har vært så heldige å få støtte av Sparebankstiftelsen Gran til innkjøp av 2 stk 3’er baner. Disse vil komme på plass før sommeren.

KEEPERSKOLE Vi har også keeperskoler dette året, den første har allerede vært, der var det 15stk, kun en fra annen klubb, Han kom fra Porsgrunn.

Til høsten skal vi arrangere cup i september. Fotball Cupen vi skal arrangere 14.september har vi foreløpig kontroll på, mangler å finne et styret og folk til å jobbe dugnad denne dagen, men har litt på plass. Vi kommer til å publisere ut på Facebook gruppene ila. Mai mnd. om denne cupen. Cupen trenger sponsorer, Gjerne en stor en hvis det er mulig å få til.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 22


Vi jobber litt selv med dette også. Får avtale med Asbjørn i sporten, mulig avtale med Thomas på CirkelK, skal også i samtale med Pølsemakeren.

Vi syns også det er veldig gøy å se den store aktiviteten på juniorlaget, og håper at noen av juniorgutta skal få prøve seg i noen kamper på A-laget i år.

Denne cupen gjelder klassene 7-11 år og dem skal spille 5er fotball. Vi gleder oss utrolig mye til å få til dette, da dette er første gang i historien at Brandbu IF arrangerer en Fotball cup. Dette bør det skrives om i media.

Kapteinen for året er Vegard Skaarud, som også ble stemt frem som årets spiller i sesongen 2018, av spillerne.

SESONGEN 2019 I år starter vi sesongen med ca 250 aktive spillere fordelt på Seniorlag, juniorlag samt lag med spillere født fra 2003 til 2012. Alle lag har dyktige trenere og lagledere på plass for å gi barn, ungdom, juniorer og seniorspillere et godt aktivitets og fotballtilbud. Det er hele 50 personer som i BIF Fotball jobber frivillig som trenere og lagledere for å legge denne aktiviteten til rette. De fortjener en stor takk alle sammen, og det synes vi foreldre skal være nøye med å vise de. Her kommer litt informasjon om de eldste lagene Brandbu A-lag Sesongen 2019 er endelig i gang, etter en lang vinter. Vi har holdt treningene i gang, foruten en 14 dagers pause i jula. Vi har trent litt inne på små flater på Sanner skole, samt hatt 2 timer i Brandbu Hallen hver søndag. Oppmøte på treningene har variert fra 6 i vinter til 15-20 nå når vi er i gang utendøs. Vi har også fått inn noen nye spennende spillere, som vi håper skal blomstre på Brandbu Stadion i årene fremover, Kim Daniel Larsen, Christian Kjeksrud, Mats Dyrud og Hans Christian Gagnum. Vi tar gjerne imot flere nye spillere.

Vi har hatt treningskamp mot Lunner og Jevnaker 2, som resulterte i 1 seier og 1 tap i vinter. Nå er vi i full gang med sesongen, og åpnet med sterk 6-3 seier mot Varde. Vi vil samtidig takke for all støtte og oppmøte både på hjemme- og bortekamper i fjor, og håper vi ser mange som tilskuere i sesongen 2019! Heia Brandbu!! Lagleder Amund Reidem og Trener Pål Jorstad.

BRANDBU JUNIORLAG Etter en pause på ca. 20 år er det endelig ett juniorlag i BIF igjen. 14 spillere fra egen stall møtte opp til første spillermøte med trenerne Stig Brænden, Frode Grønberg og lagleder Dag Rune Lismoen i høst. Siden det har juniorstallen hatt økt tilsig av spillere, og blitt en gjeng med 25 navn på spillerlista. En fin gruppe av unge og rutinerte juniorspillere som har det moro på trening og kamp. Og at klubben setter pris på å ha et juniorlag igjen, fikk vi synlig bevis på da årsmøtet delte ut treningsstipend på 5000 kr til laget. Gode prestasjoner som G16 lag i fjor, og gleden over igjen å stille

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 23


med juniorlag i serien var 2 av argumentene for tildelingen.

Ett lag deltok på en vinterturnering sammen med Toten og Gjøvik laga, endte der på delt 3. plass. av 8 lag. Vi fikk også en fin 3. plass på Etnedal cupen i februar. Vi skal delta på cup utenlands i år, Svennis Cup i Sverige. Her håper vi på pokal hjem til Brandbu. Laget består av 29 spillere og det er meldt på 2 lag i serien. Ett lag i 1. divisjon og ett lag i 2. divisjon.

Tildeling av treningsstipend G-16

Laget har 4 trenere: Morten RudenJohansen, Alexander Høistad, Kenneth Marthins Karlsen og Trond Vidar Solheim

Hovedtrener Stig, spiller representantene Christoffer Lium Kvernstad og Markus Westhagen var tilstede og tok imot det synlige beviset. Vi ønsker at juniorlaget skal være et spillende lag, som spiller underholdende fotball. Pasningskvalitet, gode bevegelser og flere valg for ballfører er derfor noe vi har jobbet mye med i vinter. Målet vårt er å vinne alle kampene i vårsesongen for så å rykke opp og spille i 1. divisjon til høsten. I skrivende stund har vi spilt tre kamper i serien og tre seire, Brandbu-Harestua 7-1, Toten 2- Brandbu 2-5 og Skreia- Brandbu 0-6. Laget planlegger en cup i Danmark i oktober som en avslutning på sesongen.

BRANDBU G16 I høst ble gutta i 2003 og 2004 årgangen slått sammen til et samlet G16 lag. De har trent hardt inn mot seriestart, mye styrketrening, samt fotballtrening ute på feltet hele vinteren. Det er et sterkt lag for G16 i år, og målsetningen er topp 4 plassering i 1. divisjon.

G-16 laget

BRANDBU G13 Vi på G13-laget har trent vinteren igjennom, kun avbrutt av 2-3 ukers pause i forbindelse med jula. Vi har trent både i Brandbu Hallen og ute så sant banen har vært oppe - med veldig bra oppmøte. Laget består av 22 spillere og i serien har vi meldt på ett 9’er lag og ett 7’er lag. Vi får i år møte andre lag enn hadelandsregionen og det er spennende. I april deltok vi på cup på Gran og i august skal vi på overnattingscup i Sandefjord det er alltid sosialt og gøy på cup. Vi gleder oss over å ha med 2 spillere på sone-spill, Tord Bakken Andresen og Oscar

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 24


Olsen Sagnæs. De har vært på treninger på Raufoss en gang i uka fra i høst og deltatt på samtlige cuper mot andre sonelag og vært med på å vinne alle kampene. Dette er veldig bra. Det var et trangt nåløye å komme igjennom - 90 av de beste spillerne i kretsen ble til 25 spillere på sonelaget. Laget trenes av Andreas Motland og Frank Motland, Ann Helen Vesteng og Ågot Hellum er lagledere.

Stort pluss for oss da vi i fjor høst fikk 5 spiller fra Moen Spk, så nå er vi totalt 24 spillere. Vi ser frem til en super sesong. Heia Brandbu Laget trenes av Øystein Holter, Rune Olsen, Tobias Jensen Velta og Tom Jensen, Anne Marthe Gagnum er lagleder

G12-laget

Takk til våre sponsorer Vi vil benytte anledningen til å takke for den økonomisk støtte fotballgruppa får av lokale bedrifter, dette setter vi i Brandbu Fotball stor pris på. Nedenfor ser dere den nye fotballdrakta til barnefotballen. G13-laget

BRANDBU G12 Vi i Brandbu Fotball G12 har trent i hele vinter, kun en liten pause i desember. Treninger har stort sett foregått ute på kunstgressbanen, noen økter inne i BBS har det også blitt. Våre sponsorer

Vi er nå så vidt i gang med sesongen og stiller to 9’er lag i serien. 9’er er nytt for oss så dette blir spennende fremover.

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 25


FAIR PLAY

Vi i Brandbu Fotball har til slutt lyst til å minne alle om FAIR PLAY reglene. Disse er viktige for at det skal være trivelig og gøy med fotball både for voksne og for barn og jeg forventer at alle overholder disse også i 2018: 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 2. Møt frem til kamper og treninger – du er viktig for både spillerne og miljøet i laget. 3. Gi oppmuntring til alle spillere i med- og motgang. Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon til å bli i fotballfamilien lenge. 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og fair play. 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 6. Respekter dommerens avgjørelse – selv om du av og til er uenig. 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller. Heia Brandbu og velkommen til alle som vil spille fotball hos oss. Takk til alle bidragsytere både økonomisk og i dugnadsarbeid. Takk også til alle våre fantastiske fotballspillere :-) og engasjerte foreldre. På vegne av Fotballgruppen: Tom Jensen

STYRET I FOTBALL Leder Nestleder-/kasserer Sekretær Styremedlem Sportslig leder/ Dommeransvarlig Sponsoransvarlig Materialforvalter Arrangement ansvarlig Baneansvarlig

Tom Jensen fotball@brandbuif.no Dyre Rolstad dyre@live.no Ågot Hellum agot.hellum@gmail.com Pål Arne Sangnæs pal.sagnas@gmail.com

tlf 481 33 357

Rino-Alexander Høistad alexander_hoistad@hotmail.com Roar Aaserud roar.aaserud@nasta.no Trine Monsen trine.monsen@hadeland-energi.no Kenneth Marthins Karlsen kennethkarlsen.bif@gmail.com Øystein Sørheim Holter oeyshol@online.no

tlf 902 11 401

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 482 81 050 tlf 918 28 893 tlf 905 96 413

tlf 479 78 888 tlf 995 11 927 tlf 473 99 412 tlf 917 04 204

SIDE 26


SKI Sommer trening for 13 år og eldre er i full gang med rulleski og styrketrening Jon Jåvoll Hagen har startet opp med løpegruppe med trening vær torsdag Link til Facebook gruppe https://www.facebook.com/groups/45 8380794935945/ Ellers et det planlagt skisamling på Beitostølen sammen med Gran og muligens også Moen i november og så må vi ikke glemme tuor the norway for kids i juni.

I Tour of Norway for kids får ALLE premier. Når du kommer i mål får du en premiepose med forskjellige overraskelser fra sponsorene. Vi trekker også ut en sykkel og sykkeltrøyer. Det kan bli deg! Kiosk på torget.

PÅ BRANDBU TORG TIRSDAG 11. JUNI Forhåndspåmelding: https://tourkids.no/event/brandbu-5/ • • • • •

Kl. 16.30-17.30 Påmelding på Brandbu Torg – påmelding er GRATIS. Utlevering av startnummer og tskjorte du skal sykle med. Kl. 17.00 Løypa er åpen for “trening” med løypevakter. Kl. 18.00 Første start i Tour of Norway for kids. Ca. kl. 19.00 Premieutdeling.

STYRET I SKI Leder Kasserer Nestleder Styremedlem Styremedlem

Anders Risendal Johannessen ski@brandbuif.no Tone Dalen tonedahlen@hadeland-energi.net Hanne Stikbakke Kvåle hanne.kvale@g-sport-brandbu.no Tone Bjørnstad tonebjor11@gmail.com Frode Nordvik frodenor@hotmail.com

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

tlf 905 53 442 tlf 996 99 545 tlf 951 71 110 tlf 936 94 293 tlf 413 17 998

SIDE 27


VÅRE SPONSORER Uten våre faste sponsorer, hadde det ikke vært lett å drive idrettslag. Dere er viktige bidragsytere for at vi skal kunne tilby et rikt og variert tilbud til våre medlemmer og sambygdinger. Sammen med dere, skaper vi verdier for bygda. TUSEN TAKK!

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 28


BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 29


ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTRERING Brandbu Idretsforening har som alle andre idrettslag, nå måttet gå over til elektronisk medlemsregister. Det har vært utfordrende og det har vært jobbet hardt med å få registrert inn alle medlemmer gjennom 2015 og 2016. Ved 31.12.2017 var alle 1068 medlemmene i Brandbu IF registrert elektronisk. Medlemskontingenten er blitt viktigere og viktigere, driver du aktiv idrett, er dette grunnlaget for forsikringen du har gjennom idrettslaget. Skulle du bli skadet på trening eller i aktivitet, må kontingenten være betalt. Når du er registret i Min Idrett, kan du administrere dine medlemskap i alle idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Her vil du kunne betale din medlemskontingent, administrere dine medlemskap, melde deg på offisielle arrangement og knytte opp familiemedlemmer. Du kan også skrive ut ditt medlemskort i foreningene du er medlem i. Hvis du ikke er datakyndig og ikke er på nett? Ingen problemer, ta kontakt med medlemsansvarlig på medlem@brandbuif.no eller en du kjenner i laget, så skal vi registrere deg og få sendt deg en helt alminnelig papirfaktura. Medlemsansvarlig Ove Nordberg

BIF-NYTT – Nr.1 – MAI 2019 – 53. ÅRGANG

SIDE 30