Bif nytt 1 2018

Page 1

FEBRUAR 2018

MEDLEMSAVIS

NR. 1 - 2018

INNHOLD

Leder´n har ordet ................................... 1 Innkalling Årsmøte Brandbu IF 2018 ....... 3 Informasjon om provisjonsavtale med Glitre Energi ........................................... 4 Årsmelding Hovedlaget .......................... 5 Årsmelding – Fotballgruppa ................... 9 Årsmelding – Friidrettsgruppa .............. 11 Årsmelding – Helsesport ....................... 17 Årsmelding – Idrettsskolen ................... 18

Årsmelding – Kajakkgruppa .................. 19 Årsmelding – Skigruppa ........................ 21 Årsmelding – Skøytegruppa .................. 24 Årsmelding – Svømmegruppa ............... 25 Årsmelding – Trimgruppa ..................... 26 Årsmelding – Turn og Lek Gruppa ......... 27 Bidra i viktige posisjoner i Brandbu Idretsforening ...................................... 29 Ny elektronisk medlemsregistrering ..... 31

HUSK ÅRSMØTET 6. MARS KL 19.00 I KLUBBHUSET

ALLE ER VELKOMNE!


LEDER´N HAR ORDET Etter flere hektiske og spennende år for Brandbu Idretsforening med NM arrangementer i både friidrett og ski samt utbygging av Brandbu Stadion og Kunstgressbanen har 2017 vært et noe roligere år hvor vi har fått satt beina litt på jorda igjen og jobbet gjennom rutiner for hvordan vi skal utnytte og ta vare på disse anleggene fremover og drive aktivitet for medlemmene våre. Morro har det vært å se hvordan klubben på så mange ulike måter tilbyr aktivitet for flest mulig her på bygda. Friidrettsgruppa jobber sammen med Civitan Hadeland veldig godt for utviklingshemmede. Faktisk så godt at Brandbu IF ble utnevnt til beste klubb for funksjonshemmede av Norges Friidrettsforbund! I løpet av året ble det også startet opp aktivitet for de som ikke naturlig faller innenfor det organiserte tilbudet vi ellers tilbyr i foreningen. Men med hjelp av ivrige medlemmer har det blitt stablet i stand en lekegruppe for små barn og en ungdomsgruppe for ungdommer som ønsket å være i aktivitet etter skoletid. Idrettsskolen gir elever i barneskolealder muligheten til å bli kjent med mange av idrettene som bedrives på Hadeland og er en sosial møteplass like mye som både god fysisk og mental utvikling av barna. Trimgruppa og Helsesportgruppa tilbyr aktiviteter for hele familier hvor vi stadig vekk ser avisoppslag om både 3 og 4 generasjoner som deltar sammen. I tillegg jobber gruppene i idrettslaget veldig godt. Både Fotballgruppa og Kajakkgruppa har etter flere års hardt arbeid med å legge forholdene til rette for aktivitet virkelig fått ”lønn for strevet” med stor medlemsvekst og spirende aktivitet for et stort mangfold.

Skigruppa og Friidrettsgruppa har de siste årene arrangert store mesterskap i samarbeid med klubbene i nærområdet. Stadig dukker det opp nye talenter fra disse gruppene og de går stadig med planer om nye arrangement. Allerede i vinter igjen er Skigruppa med og arrangerer Hovedlandsrennet på Ski på Lygna. Og det er nettopp dette som gjør Brandbu Idretsforening så unik. Her har vi plass til og et tilbud til alle. Vi tilbyr en stor variasjon i aktiviteter og dette håper jeg både liten og stor tar nytte av. Om målet er at du skal bli verdensmester i en spesifikk idrett eller du kun ønsker å få deg litt frisk luft vil allsidigheten du har muligheten til å bedrive her på Brandbu være noe som vil gi deg motivasjon og utvikle deg som utøver og person. Kanskje trenger du ikke å kunne ta en eskimorulle for å få spille for Manchester United eller hoppe 170cm i høyde for å springe bakkene som Klæbo, men jeg kan love dere en ting – du kommer være enormt mye nærmere målet om du lærer deg disse ferdighetene! Å lære seg ting utenfor komfortsonen vil gjøre innlæring av de teknikkene og ferdighetene du ønsker mye lettere i fremtiden.

La oss se frem til et nytt år med mye og allsidig aktivitet, like gjerne på gress og i hallen som til vanns og på snøen og isen med. Stå på og utfordre dere selv! - Hans Jørgen

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 1


BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 2


INNKALLING ÅRSMØTE BRANDBU IF 2018 Brandbu Idretsforening inviterer alle medlemmer til sitt årsmøte

TIDSPUNKT: Tirsdag 6. mars 2018 kl. 19.00 STED: Klubbhuset til Brandbu Idretsforening

SAKSLISTE: 1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av a. Møteleder b. Sekretær c. 2 personer til å underskrive protokollen 4. Årsmelding fra hovedlaget og gruppene 5. Regnskap og budsjett fra hovedlaget og gruppene 6. Innkomne saker (send gjerne informasjon om saker du ønsker å ta opp til leder@brandbuif.no før møtet slik at disse kan forberedes) 7. Fastsettelse av ny medlemskontingent 8. Valg 9. Oppnevne representanter til diverse oppgaver 10. Oppnevne nytt medlem i valgkomiteen

VELKOMMEN!

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 3


INFORMASJON OM PROVISJONSAVTALE MED GLITRE ENERGI Brandbu Idretsforening har et samarbeid med vår sponsor Glitre Energi Strøm for gjennomføringen av prosjektet Lokalbidraget. Avtalen er et supplement til sponsoratet vi har med Glitre Energi Strøm som kan gi oss ekstra inntekter. Lokalbidraget går ut på at nye strømkunder hos Glitre Energi kan velge å registrere sitt lokalbidrag til en frivillig forening, for eksempel Brandbu Idretsforening. For hver kunde som har registrert lokalbidraget hos Glitre Energi til Brandbu Idretsforening i 6 måneder vil klubben få tildelt 500 kr. I tillegg utbetales det en ekstrabonus på 15 000 kr per 100 registrerte kunde. I tillegg vil det utbetales 50 kroner per kunde per år som fortsetter kundeforholdet med Glitre Energi.

Med over 1000 medlemmer i foreningen har vi her et kjempepotensiale for å sikre meget gode inntekter til Brandbu Idretsforening! Støtt Brandbu Idretsforening med din strømavtale. Og enda bedre hvis du får besteforeldre, venner og andre til å registrere sitt lokalbidrag til Brandbu Idretsforening.

Registrer deg for lokalbidrag til Brandbu IF her: https://www.glitreenergi.no/strom/brand bu-if/ Takk for hjelpen!

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 4


ÅRSMELDING HOVEDLAGET

HOVEDSTYRET Arbeidsutvalget har bestått av: Leder: Hans Jørgen Kvåle Nestleder: Hanne Kvåle Sekretær: Kari Opseth Kasserer: Trude Larsen Styremedlem: Finn Staff Varamedlem: Kai Arne Bakken Undergruppenes ledere har vært: Fotball: Pål Arne Sangnæs Friidrett: Lise Wirstad Dynna Helsesport: Inger Marie Højfeldt Idrettsskolen: Marianne Olsen/ Silje Haugen Kajakk: Ove Nordberg Ski: Ole Kristian Borgli Skøyter: Bjørg Johansen Svømming: Geir Sletmoen Trim: Øyvind Kanten Hovedstyret har gjennomført 6 møter hvor det har blitt behandlet 73 saker. Arbeidsutvalget har i tillegg holdt møter når det har vært nødvendig, totalt 4 møter i 2017.

MEDLEMMER OG AKTIVITET Brandbu Idretsforening har hatt en veldig fin økning i antall medlemmer i løpet av 2017, spesielt med god aktivitet i fotball som lokker til seg mange nye medlemmer. Her nyter vi i dag godt av innsatsen som har blitt lagt ned de siste årene i å få den flotte kunstgressbanen i stand. Denne er i full aktivitet hele dagen i så lenge det er snøfritt. Kunstgressbanen sammen med de andre flotte anleggene vi disponerer med Brandbu Stadion, Rosendalsbanen, Gran Idrettshall, Svømmehallen i vår nærmeste omkrets og i tillegg til Lygna Skisenter og Randsfjorden gir oss i dag et veldig godt utgangspunkt for å tilby variert aktivitet til alle.

Klubbens medlemmer har prestert både i topp og bredde. Blant annet med NM bronse til Kjetil Røste Ringen i slegge og seier i Världsungdomsspelen og sølv i UM til Lotta Flatum Fallingen i diskos. Viser til undergruppenes årsrapporter i forhold til dette. Nestleder, Hanne Kvåle, har siden ungdomsårene engasjert seg i idretten og gitt barn og unge mulighet til å få være aktive. Vel fortjent ble hun i år tildelts Norges Skiforbunds ildsjelpris med de største superlativer som ”Norges beste rennsekretær” og ”Et rivjern av dimensjoner” for sin enestående og mangeårige innsatts. For oss i Brandbu IF var dette langt i fra noen overraskelse etter hennes enorme innsats i flere grupper og i hovedstyret.

ØKONOMI De store investeringene som har blitt gjort de siste årene er nå nedbetalt økonomisk og vi har også gode leieinntekter på blant annet kunstgressbanen som vil komme godt med den gang denne må pusses opp igjen.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 5


Kunstgressbanen og Rosendalsbanen med Brandbu Barneskole i bakgrunnen. Foto: Avisen Hadeland Brandbu Idretsforening har kontroll på økonomien med hjelp av sponsorinntekter, grasrotmidler, spilleinntekter, LAM-midler, kommunale drifts- og anleggsmidler og medlemskontingent. Hovedsponsoravtalen med Sparebank1 er også forlenget, noe som sikrer stabilitet i klubbens økonomi i årene fremover.

Relasjonen med den lokale handelsstanden, Brandbu og Omegn Handel og Næring, har blitt ytterligere forsterket gjennom året hvor Brandbu IF har stilt opp på Oktoberfestivalen og Bil- og Motordagen. I tillegg har Brandbu IF deltatt på deres arbeidsmøter. Kommunen har på innspill fra Brandbu Idretsforening noen år tilbake dratt i gang et prosjekt for å oppgradere Størenslunden og Rosendalsbanen. Brandbu IF jobber nå aktivt for å støtte kommunen i realiseringen av dette prosjektet. I tillegg til kommunens initiativ i Størenslunden så har det blitt dratt i gang et lokalt initiativ for å forbedre scene- og kioskfasilitetene her. Ettersom dette Størenslunden ligger i kjernen av anleggene Brandbu IF disponerer har det vært naturlig at Brandbu IF har deltatt på folkemøtene rundt denne utviklingen og er representert i foreningen som ble stiftet med bakgrunn i disse, Størenslundens Venner.

ARRANGEMENT OG SAMARBEID Brandbu Idretsforening samarbeider godt med organisasjonene rundt oss på Hadeland. Med Civitan Hadeland tilbyr friidrettsgruppa aktivitet året rundt til utviklingshemmede og arrangerte i år Brandbulekene med innlagt Friidrett Grand Prix. Dette samarbeidet er så godt at Norge Friidrettsforbund utnevnte Brandbu IF til beste klubb med tilbud til funksjonshemmede! For vår hovedsponsor Sparebank 1 gjennomførte skigruppa med hjelp av medlemmer fra flere av de andre gruppene en rulleskisprint under Oktoberfestivalen til stor glede for deltagerne, de besøkende i Brandbu og vår hovedsponsor. Se mer om dette rulleskirennet i skigruppas årsmelding.

Brandbu IF stiller opp og hjelper til lokalt. Her under Bil- og Motordagen i mai.

Brandbu IF er fast med i 17 mai toget. Både barn, voksne og satsende utøvere går med Brandbu IFs fane. Brandbu Idretsforening samarbeider også godt med de andre idrettslagene på bygda. Blant annet gjennom Lygna Skisenter som i 2017 arrangerte et meget suksessfullt NM på ski og som i 2018 arrangerer Hovedlandrenn på ski.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 6


KLUBBHUS I 2017 pusset fotballgruppa opp kiosken i klubbhuset og det er nå blitt en moderne og ny kiosk med lyse og enkle fasiliteter og praktisk storvindu for kiosksalg. I tillegg er det satt opp egen trådløs ruter som sikrer enkel tilgang for kioskvaktene. En stor takk til Thor Erik Gjefsen som har holdt tak i Vipps og iZettle for alle gruppene i år slik at kioskvakter og liknende har gått smertefritt. Familien Teslo/Rudi tok i sommer også på seg oppgaven å male om Storstua. Denne har nå blitt lys og fin og noe Brandbu Idretsforening kan ha glede av i mange år fremover. Oppussing av garderobene er neste prosjekt som venter i klubbhuset. Dette vil bli igangsatt nå på senvinteren og forhåpentligvis være klart til fotballsesongen begynner igjen utendørs.

IDENTITET I en stadig mer digital verden så er det viktig å synes digitalt, men også viktig at vi er synlige her lokalt. I 2017 har det blitt utarbeidet nye gruppelogoer for alle gruppene og Brandbu Idrettsforening har fått en fornyelse teksten i logoen sin. Se alle de nye logoene på neste side. Disse kan vi nå utnytte slik at vi kan skape samhold og en felles identitet med logoer som er attraktive i 2018.

Det er også blitt tatt frem 3 store beach flagg med Brandbu Idretsforenings logo.

3 store og fargerike Beach flagg med ny logo

OPPSUMMERING Takk til alle som har bidratt til at BIF er et så åpent og aktivt idrettslag som kan tilby allsidig aktivitet til alle Brandbuinger som ønsker. Hovedstyret setter stor pris på alle medlemmene som stiller opp for Idretsforeningen og gjør det mulig å gjennomføre våre aktiviteter, arrangementer og bidratt til nærmiljøet. Se ellers de ulike gruppenes årsrapporter for en grundigere gjennomgang av aktiviteten i idrettsforeningen. Tilslutt en stor takk til våre sponsorer. Med sportslig hilsen, Hans Jørgen Kvåle Leder

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 7


NYE LOGOER

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 8


ÅRSMELDING – FOTBALLGRUPPA

Norway cup og Sandar-cup. Fotballgruppen merker stor interesse og engasjement både fra spillere og foreldre/ støttespillere. Fra ungdoms-lagene våre har flere spillere fått prøve seg på kvalifisering til sonelag, samt prøvespill for større klubber. Vi har avholdt rekruttdommerkurs for spillere eldre enn 13 år. Personer fra støtteapparatet har gjennomført trenerkurs samt at klubben avviklet trenersamling i regi av Tom Jensen. Vi har og deltatt på ulike møter avholdt av IØFK.

STYRET Leder: Pål Arne Sangnæs Nestleder/Kasserer: Dyre Rolstad Sekretær: Håkon Hellum Materiell ansvarlig: Alexander Høistad Styremedlem: Roar Helbostad Styremedlem: Frank Larsen Styremedlem: Tor Erik Gjefsen Sportslig leder: Tom Jensen

ØKONOMI Fotballgruppen har en trygg økonomi. Fotballgruppen har i 2017 kjøpt inn nye 11-er mål. Det er anskaffet Brøyteskjær til kunstgressbanen ellers ingen større investeringer.

ANLEGG Kunstgressbanen (Brandbu fotballstadion) var klar 16.mars.

Treningsavgiften ble i 2017 nivåjustert i forhold til alder. Kiosken holdes åpen i forbindelse med kamper og generer inntekter.

AKTIVITET BIF Fotball har i 2016 hatt ca. 260 aktive spillere fordelt på 9 alderstrinn samt senior. Det har vært meget stor aktivitet. Stor deltagelse på CUPèr inkludert lag på

Kamper spilles fortrinnsvis her, men Friidrettsstadion har også vært benyttet. Med den aktiviteten som er i BIF-fotball nå er vi avhengige av størst mulig tilgang til friidretts-stadion fremover, og at denne

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 9


blir tilgjengelig så tidlig som mulig. Lysanlegget på 7-er gressbanen ble installert. Dette er kjærkomment på høsten samt bra for opplysning av utearealet foran klubbhuset.

Kiosken i klubbhuset ble pusset opp på dugnad. Dette var absolutt nødvendig og kiosken fremstår nå meget bra, med elektroniske betalingsløsninger. Det har vært gjennomført flere dugnader: Eksterne, Fotballstadion, utearealet klubbhuset, oppussing kiosk samt vakter på Oktober-festivalen i Brandbu. Vi har nyttig hjelp av Gran kommune v. vaktmester-tjenesten i vedlikehold av gressmatte samt inngått avtale om snøbrøyting (salting) på fotballstadion. Vi gleder oss til å sette i gang igjen med utetreninger i 2018 og er spent på når banen er klar på våren. På vegne av fotballgruppa, Håkon Hellum

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 10


ÅRSMELDING – FRIIDRETTSGRUPPA

STYRET Leder: Lise Wirstad Dynna Sekretær: Christin Flatum Styremedlem: Odd Arne Røste Styremedlem: Egil Lindahl Styremedlem: Eldbjørg Myrvang Wiknes I tillegg har Per Siegel deltatt på styremøtene og i styrets arbeid. Styret har hatt jevnlig styremøter gjennom året.

AKTIVITET I FRIIDRETTSSESONGEN 2017 Brandbu IF friidrett har i sesongen 2017 hatt tre treningsgrupper. En gruppe med tilrettelagt trening for utviklingshemmede, en gruppe for aldersgruppen 5 – 10 år og en gruppe for alle fra 11 år og eldre. Første arrangement i året sesong var Viggaløpet. Videre har vi arrangert 5 stevner i Mohagen Bil Cup, herunder klubbmesterskap. I tillegg har vi arrangert 5 terrengløp i Gulbrandsen &Olimb karusellen, samt Sommerstevne Friidrett Grand Prix. Friidrettsgruppa har stilt lag i både Holmenkollstafetten og Landstafetten.

TILRETTELAGT TRENING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE Det er 17 utøvere som er tilknyttet denne treningsgruppa. Gruppa startet friidrettssesongen ute på banen etter påske. Før det drev vi med alternativ trening inne på Solvang skole, og i vintersesongen drev gruppa også med ski og truge trening på Lygna. I februar deltok vi på Spark VM i Hurdal, der vi fikk 2 og 3 plass i vår klasse. Vinterstevne på ski og truger for utviklingshemmede på Lygna deltok vi på i mars. Utøvere i denne gruppa har deltatt på alle Mohagen Bil cup og klubbmesterskapet. I år har vi deltatt på Friidrett Grand Prix, i

Stjørdal, Bekkelaget, Bislett og sommerlekene på Brandbu. I friidrett Grand Prix -konseptet ble Brandbu beste klubb i Norge for utviklingshemmede. Gruppa har også deltatt på Gjøvik-Toten lekene med flere utøvere. Fra høstferien har gruppa vært i gang med alternativ trening på Jaren skole på tirsdager fra kl 1700 – 1800. Kaja Karlsson er trener for denne gruppa. I tillegg bidrar Bente Ruud, Cesilie Ruud Nielsen og Per Siegel. Takk for flott innsats i år.

TRENINGSGRUPPA FOR ALDERSGRUPPA 5 -10 ÅR Treningspartiet for de yngste utøverne har det siste året bestått av drøyt førti utøvere. Noen deltar på innetrening, noen er med i utesesongen, og noen er med hele året. Vi har hatt godt oppmøte av ivrige unger, og vi har klart å gi et treningstilbud hver uke gjennom hele sesongen. Vi har utøvere fra 3 år og oppover. Det innebærer et stort sprang i utvikling og ferdighet, men ved litt tilrettelegging klarer vi å finne øvelser som gir treningsutbytte for alle. Treningene

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 11


starter selvfølgelig med oppvarming, og ofte har vi lang oppvarming med allsidige og varierende øvelser. I tillegg til å legge vekt på grunnleggende bevegelser, trener vi også mye på koordinasjon og litt styrke. Vi legger stor vekt på at utøverne skal oppleve mestring og treningsglede på treningene. Å se egen fremgang er motiverende og kan hjelpe til å presse seg selv litt mer. Flere utøvere har satt nye personlige rekorder mange ganger i løpet av sesongen. Å få gode tilbakemeldinger på stevner, ser vi at er svært motiverende, og vi vil dermed rette en takk til funksjonærene som er flinke til å ta seg tid til å gi litt ekstra tilbakemeldinger til barna! I kastøvelsene er det kulestøt og liten ball vi har jobbet mest med, men det har også vært mulig å prøve noen andre kastøvelser. Av løpsøvelser er det mest fokus på 60-meter. Vi har flere ganger løpt 600-meter, og opplever at mange synes det er slitsomt. Det er vanskelig for de minste å disponere kreftene på en såpass lang distanse, men ved litt trening går det mye bedre. Å ha god utholdenhet er jo bare en fordel, så derfor har vi valgt å gjennomføre noen 600-metere. Mange av treningene avsluttes med stafett, og da ofte veldig korte stafetter. Den innsatsen og stå-på-viljen vi der ser er helt utrolig! Alle står på og løper det de kan for laget sitt. Ingen vil gi opp. På slutten av stafettene ser vi ofte mange rødsprengte ansikter. Hekkeløp har vi også jobbet mye med. Det er en aktivitet som virkelig fenger mange. De er ivrige, løper gang på gang helt til bena blir tunge. Når det gjelder hoppøvelser er det stort sett lengde vi har jobbet med. Som regel starter vi med lengde uten tilløp. Det er lettere for de minste, og mange av utøverne hopper like langt med og uten tilløp. Lengde er en øvelse som er svært motiverende, siden fremgangen er så lett synlig. Høyde jobbet vi litt med på slutten

av sesongen. Her var det mange som hadde en bratt læringskurve og fremgang for hvert eneste hopp. Alt i alt vil vi si at det har vært en god sesong. Vi er takknemlige for å kunne jobbe med så flinke og ivrige barn! Å bli møtt av smil og glade ansikter når man kommer på trening er viktig, både for liten og stor. Som voksen er det lett å smile når man møter så hyggelige barn. Tusen takk til alle foreldre som låner oss barna deres! Vi låner gjerne flere. Bente Mari Nymoen, Egil Lindahl og Helge Tryggeseth har hatt ansvar for denne gruppa i år. En stor takk til dem.

Klubbmesterskap 2017

TRENING FOR UTØVERE FRA 11 ÅR OG ELDRE I gruppa for de eldste utøverne har det opp til 20 utøvere med på treningene. I vinterhalvåret trener gruppa på Brandbu barneskole på mandager og i Granshallen på onsdager. Fra slutten av april til november trener gruppa ute på banen. Odd Arne Røste er hovedtrener for denne gruppa. I tillegg har Kjell Jarle Kvamme, Christin Flatum og Roar Børmarken vært med på trenersiden.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 12


Her er litt om de mest aktive (eldre) utøverne, som også har vært med på større stevner.

Lotta (15) er den utøveren som har vært med mest i 2017. Hun er også den som har oppnådd mest. Den største prestasjonen var da hun vant Världsungdomsspelen i Gøteborg 2. juli med et kast på 45,43 med 750g diskosen, som er persen ved slutten av året. Hun slo sin største konkurrent Elisabeh Thon Rosvold i dette stevnet, men sistnevnte vant dessverre UM foran Lotta. I junior NM (15-19 år) fikk Lotta den sure fjerde-plassen uten å få til sitt beste med 1 kg diskosen. Hun hadde et mål om å nå 40-meterstreken, men endte på slutten av sesongen 39,39. Hun oppnådde tidlig kravet til senior NM, ble nr. 9, og fikk dessverre ikke de siste tre kastene, men slo jenta som tok 3. plassen i junior NM. Hun ble nr. 2 på årsstatistikken for jenter 15 i diskos både med 750 g og 1 kg, og nr. 3 blant alle juniorer (15-19 år). I seniorklassen er hun nr. 10. Diskos har vært hennes klare satsingsområde i 2017, og har blitt tatt ut til rekrutteringslandslaget i denne øvelsen. Men hun har også andre bra øvelser. I kule støtte hun 11,89 med 3 kgs kula, som ga 4. plass på årsstatistikken. Hun var også inne blant de 20-30 beste i flere sprint-øvelser. Besteresultater: 8,65 (60m), 13,32 (100m) 27,27 (200m med for mye vind). Guro (17) har ikke hatt en veldig bra sesong, men hun er den eneste som har vunnet et mesterskap i år! Hun van UM innendørs med 1,66. Dessverre ble dette

hennes høyeste hopp denne sesongen. Dette er også det høyeste noen har hoppet i klassen i 2017. Hun vant bl.a. Veidekkelekene og Tjalvelekene med 1,60. Hun ble nr. 3 i UM utendørs. I lengde hoppet hun 5,10, som er tangering av klubbrekorden. I år har hun også deltatt i kule (3 kg). Hun vant bl.a. Framolekene med 10,89. I spyd kastet hun 32,50 med 500 g. spydet. Kjetil (24) greide endelig å ta medalje igjen etter tre år uten å lykkes med slegge i NM. I NM lå han på 3. plass lenge, før en deltaker gikk forbi i 4. omgang, men Kjetil svarte med en gang og tok tilbake bronseplassen, som han beholdt til slutt. Resultatet ble 61,12. Hans årsbeste ble 63,27, noe han må være fornøyd med etter å ha gått hele 2016 med en ryggskade. Målet for 2018 er kretsrekorden til Tore Johnsen, som er 65,36. Han endte på 4. plass på årsstatistikken. Gudbrand (17) hadde en operasjon vinteren 2016-2017 og det var ikke lett med makshopping tidlig på sesongen, men i UM i Bergen satte han en flott pers i tresteg med 12,61, som ga 8. plass. Han perset i lengde i Nittedal med 5,77. 6 meteren er veldig nære når han får planketreff. Han fikk 12,71 på 100 m og 25,76 på 200. (12,45 og 25,03 i for mye medvind.) Vi regner med bedre resultater etter en skadefri vinter. Helge (14) har vært med på mange stevner i år i mange øvelser. De beste resultatene hans har vært i diskos (1 kg). Han ble nr 7 i Lerøylekene på Jessheim med 23,01 og endte opp med 23,65 på Brandbu senere på året. Han ble nr. 3 i kule (4kg) på Tjalvelekene med 9,68, men her er det mulig det ble notert feil lengde. Han perset også i høyde på Brandbu med 1,37.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 13


Tuva (13) har vært med på stevner på Gjøvik og Lillehammer. Hun endte på 8,87 (60m), 14,62 (100m), 29,96 (200m), 4,30 (lengde) og 9,57 (tresteg). Simen (15) var kun med på hjemlige stevner i 2017. Han endte opp med 13,35 (100m) 26,73 (200m), 1,40,85 (600m), 2,29,01 (800m), 5,08,57 (1500m), 5,05 (lengde) og 10,40 (tresteg). Sigrid (13) har vært med på et stevne på Lillehammer i tillegg til Lerøylekene på Jessheim. På dette stevnet hoppet hun 1,36m i høyde, som ga 5. plass, og løp inn til 3. plass i sitt heat på 200m hekk med 37,30. Hun har også 32,70 (200m), 1,56,05 (600m) og 11,88 (60m hekk.) Guro (15) har bare hoppet lengde (4,02) og tresteg (9,29) i 2017 pga. problemer med leggen, Takk til Tinde Hytter og Mohagen Bil som støtter utviklingen av våre utøvere!

Deltakere på UM i Bergen i september.

VIGGALØPET Den siste lørdagen i april arrangerte vi Viggaløpet sammen med Gran IL. I 2017 var det totalt 717 personer som fulførte. 192 i aktiv klasse og 525 trimere. Dette er noe mindre en årene før. I dameklassen vant Marthe Katrine Myhre (Vind IL) på tiden 33.41min. I herreklassen vant Michal Ande Tesfamichael (Privat) på tiden 29.00 min. Michal satte dermed ny løyperekord fra Brandbu stadion. I 2019 vil løpet bli arrangert for 30 gang.

GULBRANDSEN & OLIMB-KARUSELLEN

NM 2017: Bronse til Kjetil.

Denne karusellen er avviklet over 5 løp på Dæhlenmoen. Slik har det vært i mange år nå. Distansene som deltakerne kan velge mellom har vært 450m – 900m og 1350m.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 14


Alle som fullfører minst 3 løp har blitt premiert. I tillegg ble klubbmesterskapet premiert litt ekstra. Her fikk Nora Meli og Anders Sønsteby Flågen, som vant lang løype i henholdsvis dame- og herreklassen, hver sin aksje i vandrepokalene. I år var det 29 løpere som fullført minst 3 løp. Tilsammen var 94 løpere med i ett eller flere løp. Størst deltakelse hadde løp 2 med 62 startende løpere. Takk til Gunvald og Odd for vel gjennomførte løp!

STAFETTER I årets Holmenkollstafett deltok Brandbu IFs damelag i klassen «Kvinner elite». Med tiden 1.09,17 ble laget nr. 19. Løperne gjorde en kjempeinnsats, men laget var ikke godt nok til å holde plassen i eliteklassen. Neste år satser vi på å stille et sterkt lag i klassen «Kvinner Senior».

Brandbus lag i Holmenkollstafetten 2017. Friidrettsgruppa stilte med jentelag i Landstaffen. Laget løp inn til 2. plass.

Klare til start!

De yngste på startstreken. Takk til Gulbrandsen & Olimb AS som er sponsor for karuselløpene!

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 15


MOHAGEN BIL CUP

SOMMERLEKENE 2017 – FRIIDRETT GRAND PRIX

Friidrettsgruppa har i 2017 arrangert 5 stevner i Mohagen Bil Cup i 2017. Det har totalt vært 122 deltakere i minst ett av stevnene i Mohagen Bil cup, hvorav 76 fra Brandbu. 52 utøvere har deltatt på mer enn 3 stevner, hvorav 40 fra Brandbu, 7 fra Søndre Land og 5 fra Raufoss. I tillegg har det deltatt utøvere fra Brevik, Løten, Hellas, Snøgg og Sturla. En rekke dyktige funksjonærer har også vært i aktivitet gjennom sesongen for å gjennomføre cupen. Tusen takk til dere alle! En stor takk til Mohagen Bil for samarbeidet om cupen i år!

19. og 20 august i år arrangerte friidrettsgruppa stevne for utviklingshemmede i samarbeid med Civitan og friidrettsforbundet. Alle øvelsene ble arrangert etter Special Olympics` regelverk. Stevnet var et av seks stevner i årets Friidrett Grand Prix leker, i regi av friidrettsforbundet. 35 utøvere fra hele landet deltok i stevnet. Både utøvere, ledere og funksjonærer hadde to flotte friidrettsdager på Brandbu denne helga. Takk for innsatsen til alle som deltok!

Under åpningssermonien fikk Brandbu IF overrakt et nytt BIF-flagg fra Civitan, gjennom Civitan-prisen. En flott gave som vi skal sørge for å bruke mye. Tusen takk til Civitan.

Premieutdeling for Mohagen Bil Cup og Gulbrandsen & Olimb karusellen 2017.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 16


ÅRSMELDING – HELSESPORT

STYRET

Leder: Inger Marie Højfeldt Sekretær: Marit F. Bjørnerud Kasserer: Maj-Britt Højfeldt Styremedlem: Liv Nilsen Styremedlem: Sverre Nilsen Styremedlem: Anne Dahl

AKTIVITET

Helsesportgruppa arrangerer organisert trim og fri bading i oppvarmet basseng på Brandbu Barneskole lørdager kl 09001100. Arrangementene følger skoleruta for Gran vi har ikke aktivitet når skolen har ferie/stengt. Den organiserte trimmen varer fra kl 0900-1000. Liv Nilsen, Torill Tingvold Sæterbakken og Inger Marie Højfeldt har vært instruktører. Det er 20 – 25 deltagere hver lørdag. Fra kl 1000 – 1100 er det fri bading i bassenget og vi har til vanlig hatt 10 – 15 små og store deltagere som kommer for å benytte dette tilbudet.

Styret har avholdt 2 styremøter. Det har vært arrangert livredningskurs i samarbeid med Fibromyalgiforeningen som leier bassenget etter oss på lørdager. Det har også vært avholdt en tilstelning for vakter og hjelpere som takk for hjelpen i året som er gått. Styret v/Inger M Højfeldt

4 generasjoner på helsebading: Anna med mormor Bente, mamma Maren og oldemor Liv.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 17


ÅRSMELDING – IDRETTSSKOLEN

STYRET Styret t.o.m juni 2017 har bestått av: Leder: Marianne Olsen Styremedlem: Silje Haugen Styremedlem: Kristin Bækken Styret f.o.m juli 2017 består av: Leder: Silje Haugen Styremedlem: Nina Larsson

MEDLEMMER I september 2016 startet sesong 2016/2017. Medlemstallet pr. 31.12.2016 var 38 barn. I september 2017 var medlemstallene 24 barn. I januar 2018 er medlemstallet 23 barn. Medlemmene pr. 01.01.2018 hadde følgende aldersfordeling: o 1.klasse: 12barn o 2.klasse: 7 barn o 3.klasse: 2 barn o 4.klasse: 2 barn

AKTIVITETER

ARRANGEMENT I mai avslutter vi sesongen 2017/2018 med sommeravslutning på friidrettsbanen. Etter endt trening blir det servert kake. Ungene får utdelt premie og diplom for vel gjennomført sesong.

OPPSUMMERING

Siste del av sesong 2017/2018 blir følgende aktiviteter gjennomført: • Skøyter • Ski • Fotball • Friidrett Første del av sesong 2017/2018 ble følgende aktiviteter gjennomført: • Orientering • Håndball • Svømming De forskjellige gruppene i Brandbu idrettsforening (skøyter, ski, fotball, friidrett og svømming) har vært flinke til å ta ansvar for sin idrett.

Vi har samarbeidet med Jaren IL i håndball, og har fått halltid i Granshallen. I orienteringen har vi samarbeidet med Hadeland O-lag. Med unntak av svømming og håndball foregår alle aktivitetene utendørs. Vi vil takke alle som har bidratt til aktivitetene. Jobben som blir gjort av de andre gruppene består av ungdommer og voksne. Ungdommene er spesielt flinke til å ta ansvar og er veldig flinke til å vise fram sin idrett på en ordentlig og seriøs måte.

Idrettsskolen har klart å få til et allsidig tilbud til barn i 1 – 4 klasse. Aktivitetene har vært preget av lek og moro, samtidig som de får en liten smakebit på hva de ulike øvelsene innebærer. Det er veldig stas for de små å ha et idrettstilbud etter skoletid. Vi opplever at det er størst interesse for idrettsskole for barn i 1 og 2 klasse. Vi har startet opp i september med trening, men vi har tillatt senere påmelding for de som har vært usikre på om barnet skal delta på noe. God respons og stor glede for barna når de har fått lov og begynne selv etter sesong start. Vi ser også at de som går på fotball kommer til oss etter fotballsesongen er avsluttet.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 18


ÅRSMELDING – KAJAKKGRUPPA

og et kurs i Brott og Bølgepadling ved Dypeklo ved Fredrikstad. Kjempefine kurs for de som er litt mer øvet. Christian har også hatt en temadag med Eskimorulle. Vi skulle hatt et kurs i Grønnlandsrulle, som dessverre ble avlyst. Til sammen har vi år hatt over 50 personer på våre kurs.

STYRET Leder: Ove Nordberg Styremedlem: Kjetil Flaten Styremedlem: Christian Bunes Roa Styremedlem: Cato Nordberg Styremedlem: Anne Stålegaard Styremedlem: Ronny Geir Dybdal Vi har kun hatt to styremøter, resten er løst i båthuset på̊ fjorden.

AKTIVITET Treninger Kajakk har hatt en fast trening en gang i uka på̊ Ulsnestangen fra mars til oktober. Trener har vært Christian Bunes Roa og Ove Nordberg og vi har til sammen hatt ca. 30 treningsdager.

Foto: Svein Idar Dale Kurs Vi har hatt 1 Introkurs hav, 2 Grunnkurs hav, 1 kurs i introduksjon til rulle og i tillegg har vi hatt et teknikkurs ved Hvaler

Vannfestivalen I år har vi også deltatt på Vannfestivalen i August som arrangeres av «Ung Hadeland» i regi av Gran og Lunner kulturkontor.

MEDLEMMER Gruppa teller i dag 98 medlemmer som alle har vært på fjorden en eller flere ganger i løpet av sommeren. Av disse er rundt 60 aktive padlere som bruker fjorden flittig. Vi har merket betydelig økt interesse for padling og det ser fortsatt ut til å være stor forespørsel.

Foruten BIF medlemskap på kr 150, tar gruppa fortsatt kr 250 i treningsavgift pr.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 19


sesong, denne vil bli justert. Disse pengene går til vedlikehold av båthus, utstyr, ny kontainer for lagring av kajakker og eventuelt nye kajakker.

2018 Sommeren 2018 kommer vi til å fortsette med ukentlige fellestreninger, og forhåpentligvis arrangere selvredningskurs, og flere kurs i Våttkortstigen samt rullekurs. I år har vi ikke hatt innbrudd eller forsøk på det, og det er vi veldig takknemlig for.

Ønsker du å prøve kajakk, kan du ta kontakt med Ove på mobil 95 29 16 06 eller e-post ove_nordberg@msn.com Du finner oss også på våre egne hjemmesider http://kajakk.brandbuif.no og våre Facebook sider. Gjennom Facebook siden vår, har vi knyttet kontakt med flere padlemiljøer i gjennom sommeren og vinteren som ønsker et samarbeid. Dette kommer vi til å følge opp utover våren. Vi ser frem mot en ny sommer med fine dager. For kajakkgruppa Leder Ove Nordberg

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 20


ÅRSMELDING – SKIGRUPPA STYRET Leder: Ole Kristian Borgli Nestleder: Hanne Kvåle Sportslig leder: Frode Nordvik Kasserer: Tone Dahlen Sekretær: Tone Bjørnstad Styremedlem: Thor Erik Gjefsen Styremedlem: Bjørn Steinar Borgli Det er avholdt 8 styremøter.

OPPGAVER UTFØRT AV STYRET OG DUGNADSINNSATS FRA FORELDRE/UTØVERE: 2-5.2 NM langrenn på Lygna skisenter med god deltagelse og et fantastisk arrangement med ca. 700 frivillige og stort samarbeid mellom alle eierlagene. Brandburennet 11.3 Med ca. 100 deltagere ble gjennomført på en god måte. Trippelrenn Arrangerte 9 trippelrenn i Telenorkarusellen sammen med Moen SPK og Gran IL på Lygna Skisenter. Det siste rennet var åpent klubbmesterskap for eierlagene på Lygna Skisenter.

Dugnadsfest ble gjennomført mai i Storstua med godt frammøte. Tour of Norway for Kids Tirsdag 20. juni ble Tour of Norway for Kids gjennomført i Brandbu sentrum med BIF skigruppa som teknisk arrangør. Dette var 9 gangen skigruppa og Hadeland CK arrangerte dette sykkelrittet for barn. Foreldremøte ble gjennomført på Lygna skisenter i oktober med meget godt fremmøte! Foreldremøte er et viktig tiltak for å sikre foreldreinvolvering, i tillegg til at vi kan forberede samarbeidet når det gjelder behov for dugnad. Klubbsamling på Merket 22-24.9 med mange barn, og noen voksne. Der var det flere treningsøkter hver dag, og mye

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 21


sosialt. Dette er viktig for samholdet i gruppa og som en god oppstart til en ny sesong med mange skirenn.

Rulleskirenn Lørdag 30.9 var det showrenn rulleski i Brandbu sentrum under Oktoberfestivalen. Det var mange deltagere fra 8 år og oppover. Vi fikk også besøk av Team Veidekke Innlandet og Team Veidekke Oslofjord etter et godt samarbeid med Sparebank 1 Ringerike/Hadeland.

dugnadsinnsats fra utøvere, foreldre og Intersport Brandbu som en viktig støttespiller for oss i gjennomføringen.

Premieutdeling ble gjennomført i festivalteltet. Det var stor dugnadsinnsats fra flere av gruppene i BIF for og få gjennomført dette og Sparebank 1 Ringerike Hadeland som hovedsponsor. De hadde fått Smøretraileren til Skilandslaget til å komme og det ble gjennomført aktivitet rundt denne, med blant annet utlån av utstyr. Krevende - MEN, vellykket arrangement. Under Oktoberfestivalen deltok vi også med flere vakter. Salgsmesse 4. november gjennomførte vi Salgsmesse og basar på Brandbu Barneskole med et godt økonomisk resultat, noe som klart henger sammen med en unik

Lygna Skisenter 16. desember var vi medarrangør i et landsrenn på Lygna Skisenter. Snøproduksjon på Lygna Skisenter høsten17 med god hjelp fra flere medlemmer.

Arild Gulbrandsen har vært BIF sin representant i Team Hadeland i 17/18. Finn Staff er vår(BIF) representant inn i styret i Lygna Skisenter. Skikretsen Hanne Kvåle har nå trukket seg som Hadelands representant inn i Oppland skikrets langrennskomiteen(etter 16 år), Lillan Guldbrandsen har tatt over etter henne. Idrettshelga De fleste i styret, sportslig leder og 2 trenere var med på Idrettshelga på Lillehammer i november. Her fikk vi økt vår kompetanse og møtt andre klubber. Utøvere født 2003 og tidligere(2 stk.) var med og hadde eget sportslig opplegg. Dette var en meget læringsrik og nyttig helg.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 22


SPORTSLIG

deltar i Norges cup og flere renn, som vi ønsker lykke til.

Ca. 20 unger/ungdommer (8-15 år) som møter på trening tirs- og torsdager. Utfordringen til Skigruppa er fortsatt å få med oss flere til å gå terminfestede skirenn. Det er bare 8-12 stk. som starter jevnlig.

DELTAKELSE I «STØRRE RENN» SESONGEN 2017-18: Vi har nå ingen andre enn Marte Aaserud som nevnt tidligere, som er Junior, og håper hun gjennomfører er god sesong. Vi ønsker henne lykke til.

TAKK FOR SESONGEN

TRENERE Morten Fosse, Jon Jåvoll Hagen, Johanne Schumann, Kamomilla Sunde og Heidi Fuglehaug. Bjørnar Kvåle har også vært med på noen treninger, som er meget populært blant utøverne. Vi har ingen deltagere i Team Hadeland, men håper Nikolai Kristiansen og Mathea Nordvik går dit som rekrutt fra 2018/19 sesongen. Marte Aaserud sluttet på Team Hadeland, og har nå flyttet til Meråker, for og gå på skole der, og satser på langrenn. Hun representerer BIF, som vi er stolte av. Hun

Vi ønsker å takke våre medlemmer og samarbeidspartnere for et godt og aktivt år – vi ser frem til nye sportslige utfordringer i 2018! Vi vil takke våre sponsorer for et godt samarbeid, og håper vi får fortsette våre avtaler fra 2018 og fremover. Vi kan, med god bistand fra sponsorene sørge for kvalitetstøy til utøverne til en rimelig pris. Vi håper dette bidrar til at flere vil bære samme bekledning og at sponsorene får god eksponering.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 23


ÅRSMELDING – SKØYTEGRUPPA STYRET Leder: Bjørg Johansen Sekretær: Kjetil Johansen Amundrud Styremedlem: Ole Johannes Fosse Sportsl. leder: Leif Tore Johansen

AKTIVITET Det blåser en varm vind på skøytebaner for norske løpere. Med seier etter seier i verdenscup og mange andre gode prestasjoner som gleder alle skøytehjerter. Håper at dette inspirerer til skøytegåing på Rosendalsbanen. Og at noen, er så ivrige at de vil delta på løp.

Isen på Rosendalsbanen har vært meget god i vinteren 2017-2018, noe som har gitt oss muligheten til å holde skøyteskole mandager og torsdager fra kl 18.00 til 19.00. Her har alle som har ønsket det fått mulighet til å være med og i har vært behjelpelige med utlån av skøyter til de som vil prøve. Idrettskolen har som hvert år hatt skøyter på programmet.

De siste årene har vi blitt forespurt om å arrangere noe for voksne. Det blir nytt denne vinteren. Det er tenkt å gå rundt banen og øve i den farten som passer den enkelte en kveld i uka. Gruppa ønsker velkommen til å delta på våre aktiviteter på isen. Hvis noen er interessert, har vi mange par lengdeløpsskøyter i forskjellige størrelser til utlån.

Utlånsskøytene til skøyegruppa Håper det blir mye gøy på isen i vinter også. Bjørg

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 24


ÅRSMELDING – SVØMMEGRUPPA STYRE Leder: Geir Sletmoen Kasserer: Elisabeth Hanserud Styremedlem Trond Voll Styremedlem Anita M. A. Løken

MEDLEMMER. 15 medlemmer.

AKTIVITET Svømmegruppa i Brandbu er fremdeles ved hevd og aktiv. I år har vi to grupper som har trent på tirsdager og onsdager. Det er juniorgruppe med unger fra 10-13år, og en seniorgruppe med ungdommer fra 16-18 år, eller eldre. Her er det plass til tre svømmere til, men de må ha endel erfaring fra før, helst. Det ble også avholdt et kort svømmekurs for barn i alder 6-8år på våren.

Seniorgruppa har tatt livredningsprøve hvert år etter at de inngikk en avtale med BIF og Odd Hovi om å påta seg instruktøransvar inn mot barneidretten. Dette har de også denne høsten påtatt seg, nå med fire ungdommer på hver økt.

Dette bestemte de selv etter en evaluering fra sist høst. Det er et krevende oppdrag, og noe de tar med det største alvor. Svømmeopplæring er svært viktig. Det er derfor påkrevd at disse unge instruktørene blir tatt godt vare på, så de velger å påta seg oppdraget også videre framover. De ber om at foreldrene også ser sitt ansvar her, og legger til rette for at svømmedelen går så greit som mulig, ikke bare for barna, men for ungdommene også. Ungdommene velger bort andre jobber og viktig skolearbeid for å stille opp. Det fortjener de honnør for. De er en utrolig herlig og sprek og positiv gjeng.

Neste år, altså fra høsten 2018, kan det bli aktuelt å starte en gruppe for nybegynnere, for da ser det ut til at vi kan få en instruktør til. Det ville vært supert. Så er vi sikret en ny generasjon svømmere i det lille, men sterke svømmemiljøet på Brandbu. Hilsen Styret i svømmegruppa.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 25


ÅRSMELDING – TRIMGRUPPA

En kortere versjon startet på Runden og er 5 km. En kort versjon å 2 km starter i Valheim svingen og er 2 km. I alt 83 deltakere. Per Halvard Aschim og Tormod Lysakermoen var på start.

STYRE Leder: Øyvind Kanten Sekretær: Else Randi Kvåle Kasserer: Ole Martin Hellum Styremedlem: Mette Backe Styremedlem: Per Sønsteby Idr. mrk. ansvarlig: Anne Wenche Lynne

AKTIVITET Linken runden for 30. gang ble arrangert søndag 26. februar med 19 deltakere. Øyvind Kanten og Ole Martin Hellum sto for arrangementet ved utfartsparkeringa på Lygna. Det var nypreparert og fin løype på 14 km. Takk til Løypekjørerne. Fin dekning i Hadeland. Brandbu marsjen for 32. gang gikk lørdag 6. mai med start fra klubbhuset til BIF. Her er det tre løypelengder og velge mellom. 6 km blåmerket, 11 km gul merket og 20 km rød merket. 69 stilte til start.

Bilde: Avisen Hadeland Brandbu Rundt på sykkel for 29. gang lørdag 10. juni. Start mellom 14.00 til 16.00 fra Brandbu torg. Det var 7. deltakere. Brandbu løpet for 41. gang gikk søndag 3. september. Dette arrangerer vi sammen med Midtre Brandbu u.i.l. Den lengste løypa på 15,5 km starter på Lygna Skisenter.

Bilde: Avisen Hadeland I sykkeltrimmen hadde Sigmund Kanten 20 runder, Bjørn Magne Feltstykket 18 runder og Håvard Ekeberg 16 runder. I alt har 181 vært med på våre arrangement. 3 på alle fire og 1 på tre arrangement. Vi hadde 6. kvelder med idrettsmerke prøver på Brandbu Stadion. I alt har gjennomført i år. Sigmund Hamar har gjennomført 53. ganger. Idrettsmerke kan du ta helt fram til 31. desember, si fra til Anne Wenke. Avslutning på Brandbu trimmen 2017 ble holdt på Storstua til BIF, fredag 25. november med utdeling av trim trofe.

ARRANGEMENT 2018 Linken runden: søndag 11. mars Brandbu marsjen lørdag 5. mai Brandbu rundt på sykkel, lørdag 9. juni Brandbu løpet, søndag 2. september

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 26


ÅRSMELDING – TURN OG LEK GRUPPA

Det ble på forrige møte ikke satt noe styre for Turn og Lek gruppa. Arbeidsutvalget har jobbet for å få i gang aktiviteten igjen i denne gruppa, noe vi veldig gledelig har lyktes med

LEKEGRUPPA Under høsten 2017 ble det også startet opp igjen en lekegruppe for barn mellom 3-5 år. Et av våre største talenter på friidrettsbanen Guro Bakken Andresen tok på seg oppdraget og har tilbudt barna spennende og varierte aktiviteter i gymsalen på Brandbu Barneskole hver uke.

Tilbudet ble enormt populært og påmeldingstaket på gruppa med 15 deltagere som ble ansett som forsvarlig ble fylt opp i løpet av en dag! Mange valgte også å sette seg på venteliste om det skulle bli ledig plass.

UNGDOMSGRUPPA Det har også kommet i gang en aktivitetsgruppe for ungdommer. Her har Trine Holme har kunnet tilby mat og trening rett etter skoleslutt, noe som har vist seg å være populært.

Også her er det rundt 15 ungdommer som deltar på hopp og sprett en ettermiddag i uka. Et fantastisk lavterskeltilbud til de som ikke allerede er involvert i organisert idrett eller har valgt å slutte med idretten de har holdt på med tidligere.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 27


BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 28


BIDRA I VIKTIGE POSISJONER I BRANDBU IDRETSFORENING Brandbu Idretsforening har i over 100 år gitt et variert aktivitetstilbud til barn, ungdom, voksne og eldre. Dette har gjort foreningen til en av de mest sentrale i vårt lille tettsted. Hos oss kan alle, uansett alder, kjønn, hudfarge og funksjonshemninger finne allsidige aktiviteter som passer seg og sitt nivå. At Brandbu Idretsforening er en sentral aktør på Brandbu gjør seg gjeldene så vel på idrettsarenaen som utenfor. Blant annet har Idretsforeningen et meget godt samarbeid med kommunen og handelsstanden Brandbu og Omegn Handel og Næring. Når store arrangement som Oktoberfestivalen og Bil- og Motordagen finner sted stiller Brandbu Idretsforening opp og gjør det mulig for handelsstanden og andre å kunne gjennomføre disse arrangementene. Brandbu Idretsforening er bygget på at vi alle stiller opp og bidrar til å løfte foreningen fremover slik at vi også i fremtiden kan tilby trygge og allsidige aktivitetsmuligheter til alle. Valgkomiteen jobber nå for å sette sammen nye styrer for det kommende året og leter fortsatt etter noen til å fylle følgende roller. Synes du dette virker interessant, ta kontakt med leder i valgkomiteen Per-Halvard Aschim på PerHalvard.ASCHIM@unilin.com.

LEDER I BRANDBU IF Det søkes ny styreleder i Idretsforeningen. Som leder har man ansvaret for hele foreningens drift og å være kontaktperson mot kommune, sponsorer og andre samarbeidspartnere. En styreleder må settes seg godt inn i NIFs-lover og normer og se til at søknader og registreringer gjøres til rett tid.

Leder har ansvaret for å avholde Årsmøtet til rett tid. Avhengig av møteplanen som hovedstyret bestemmer avholder leder mellom 5-8 hovedstyremøter og 4-10 arbeidsutvalgsmøter per år. I tillegg fordeler leder treningstider for anleggene og anviser overføringer til gruppene. Andre oppgaver vil naturlig også falle på leder, avhengig av prosjekter som dukker opp og initiativer leder drar i gang. En leder i Brandbu Idretsforening bør i meget stor grad være selvgående og med generell innsikt i NIFs og Brandbu IFs organisasjon og lover. Leder bør kunne ha et åpent blikk for nyvinninger og forbedringer som vil gange Idretsforeningen. Varighet: 1 år

LEDER I IDRETTSKOLEN Leder av idrettsskolen er en givende oppgave som gir en god innsikt i mange idretter og organiseringen av et idrettslag. Dette er et verv som ikke krever tidligere erfaring fra idrett, men det kan være en fordel å ha gode organisatoriske egenskaper. Arbeidsoppgavene til leder i idrettsskolen går ut på å kontakte de ulike gruppene for å sette opp en årsplan med de ulike aktivitetene (4 ulike idretter hvert halvår), registrere påmeldinger til idrettsskolen og være en rød tråd på idrettsskolen sammen med resten av styret. Selve aktiviteten av idrettskolen holdes av de ulike gruppene/idrettene, mens leder og resten av styret har ansvar for å registrere hvilke deltagere som er tilstede. Det arrangeres en sommeravslutning hvert år som styret har ansvar for. Leder av idrettsskolen sitter også i Hovedstyret i Brandbu Idrettsforening og rapporterer fra aktiviteten på Idrettskolen. Det avholdes mellom 5-8 hovedstyremøter hvert år. Varighet: 1 år

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 29


(28)

I dette nummeret: BIF-historie i «Brandbustikka»

Helge Stenersen, BIF-formann midt på 1960-tallet, og aktiv håndballdommer, hadde også interesser utenom idretten. Fra 1985 til 2011 utgav han hele 50 numre av det lokalhistoriske tidsskriftet «Brandbustikka». Der finner vi blant annet historisk stoff om Brandbu IF.

Helge Stenersen I nummer 33, utgitt våren 2003, får vi blant annet høre om da idrettsforeningen vår ville starte en egen boksegruppe. Året var 1923 og en inviterte selveste Otto von Porat, norsk OL-vinner i boksing, til foredragsholder på en boksekveld på ungdomslokalet Folkvang i Mjønvald. Han kom ikke, og boksesaken ble da lagt på is en tid. I 1928 ble det gjort et nytt forøk med en oppvisningskamp i «Folkets Hus». Den fikk imidlertid heller ikke så stor interesse. I det neste nummeret av «Brandbustikka» (34) var skøytejenter ett av stikkordene. Da skal vi tilbake til 1960/70-tallet, og brandbujentene Cille Funnemark, Berit Irene Linnerud og Marion Seiersten. Alle tre gjorde det bra på nasjonalt nivå, til dels også internasjonalt.

Det startet med at Cille i 1969 vant det nasjonale skolemesterskapet på 500 meter. Det gjentok hun i 1970 og 1971. I 1971 oppnådde Cille også en tredjeplass i junior-NM, noe som resulterte i at hun ble uttatt av Norges Skøyteforbund til et løp på den tyske superskøytebanen i Inzell. Året etter fikk Cille selskap i junior-NM av Berit Irene og Marion. I 1973 vant Cille junior-NM så vel i allround som i sprint, med Marion på andreplass begge steder. Det resulterte i landskamp for begge to mot Sverige og Finland. Cille fikk også med seg EM- og VM-deltakelse. I «Brandbustikka» nummer 41, som utkom våren 2007, presenterte Helge Stenersen et bilde av det han kalte «kanonlaget» i BIF. Det var et fotballag fra 1935, med en rekke kjente BIF-navn, blant annet Torodd Hauger, som vi i ettertida nok best husker som skøyteløper. Bildet er tatt på den daværende BIF-idrettsplassen «Valhalla», som lå ved Bergstjernet. I absolutt siste utgave av «Brandbustikka» får vi høre om en forløper for BIF, nemlig «Brandbu Idrætslag», stiftet i 1911, med Anstein Stavn som første leder. Laget arrangerte skirenn så vel i Vesle- som Store Rauhaugen, i Holebakken, i Feierbakken og i Kjosbakken. Det ble også arrangert skøyteløp, fotballkamper og svømmekurs. Noe som ikke ble vellykket var orienteringssporten. Laget prøvde seg med et orienteringsløp, men bare en løper meldte seg. «Brandbu Idrætslag» sovnet inn i 1914. Året etter ble altså «Brandbu Idretsforening» stiftet.

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 30


NY ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTRERING Brandbu Idretsforening har som alle andre idrettslag, nå måttet gå over til elektronisk medlemsregister. Det har vært utfordrende og det har vært jobbet hardt med å få registrert inn alle medlemmer gjennom 2015 og 2016. Ved 31.12.2017 var alle 1068 medlemmene i Brandbu IF registrert elektronisk. Medlemskontingenten er blitt viktigere og viktigere, driver du aktiv idrett, er dette grunnlaget for forsikringen du har gjennom idrettslaget. Skulle du bli skadet på trening eller i aktivitet, må kontingenten være betalt. Når du er registret i Min Idrett, kan du administrere dine medlemskap i alle idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Her vil du kunne betale din medlemskontingent, administrere dine medlemskap, melde deg på offisielle arrangement og knytte opp familiemedlemmer. Du kan også skrive ut ditt medlemskort i foreningene du er medlem i. Hvis du ikke er datakyndig og ikke er på nett? Ingen problemer, ta kontakt med medlemsansvarlig på medlem@brandbuif.no eller en du kjenner i laget, så skal vi registrere deg og få sendt deg en helt alminnelig papirfaktura. Medlemsansvarlig Ove Nordberg

BIF-NYTT – Nr.1 – FEBRUAR 2018 – 52. ÅRGANG

SIDE 31